tiistaina, elokuuta 22, 2006

Hanki parempaa luettavaa

Markkinoille on pullautettu uusi kirja, pamfletti: Jussi K. Niemelä & Osmo Tammisalo: Keisarinnan uudet (v)aatteet ? Naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta (Terra Cognita 2006). Takakansi: Keisarinnan uudet (v)aatteet haastaa akateemisen feminismin eli naistutkimuksen ja väittää että se on tieteellisessä haaksirikossa. Tietokirjailijat Jussi K. Niemelä ja Osmo Tammisalo osoittavat tässä teoksessa, että humanistinen naistutkimus ja erityisesti sen viimeaikainen suuntaus, ns. queer-tutkimus, eivät täytä tieteelle asetettuja vaatimuksia, vaan ne ovat poliittisia ideologioita. Tekijät ovat lukeneet suomalaisen akateemisen feminismin julkaisuja laajasti ja niiden perusteella he osoittavat runsain esimerkein, miten naistutkimus on ajautunut joihinkin vaikeasti todistettaviin tuloksiin ja mahdollisesti suorastaan irrationaaliseen työhön. Suuntaus ilmenee koko alalla tieteellisistä julkaisuista opetukseen ja opinnäytetöihin, kuten tämä teos osoittaa. Naistutkimuksesta on tullut joidenkin tekijöidensä henkilökohtaisten poliittisten näkemysten ja seksuaalisten mieltymysten esittelykenttä sen sijaan, että se tuottaa toistettavaa, ilmiöitä valaisevaa ja hyödynnettävää tietoa. On aika selvittää, mitä akateeminen feminismi tekee, mikä sen asema yliopistomaailmassa on ja miten se saadaan toimimaan tieteen standardien mukaan.

Naistutkimuskritiikin kärki: rautalankaversio:
Taina Kinnunen väittää meidän vaativan, että sosiaalitieteiden tulisi olla "palautettavissa eräisiin fundamentaalisiin luonnontieteisiin". Emme kuitenkaan esittäneet mitään tällaista. Perustelimme sen, miksi ihmistieteet ovat biologian haaroja. Lisäksi huomautimme, että mikäli sosiaali- ja kulttuuritieteiden väitteet ovat ristiriidassa kokeellisesti vahvistettujen ja järkevän epäilyn ulkopuolella olevien fysikaalisbiologisten faktojen kanssa, ne eivät ole tiedettä. Kinnusen mielestä on "mieletöntä vaatia, että ensin opiskelemme tietyt biologiset tosiasiat ja vasta sitten perehdymme siihen, mitä niiden yli mahdollisesti jää." Esitimme kuitenkin vain, että biologista tietoa pitää opettaa ja että se pitää ottaa huomioon ihmistieteissä ? myös ns. naistutkimuksesa.

Ei kommentteja: