lauantaina, huhtikuuta 26, 2008

Kuka puolustaa miesten intressejä?

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi kirjoittaa viimeisimmän "Urho"-lehden (jäsentiedote) pääkirjoituksessa aiheesta seuraavasti:
Miessakit ry:n keskustelufoorumi internetissä on suljettu ajalle 1.4.–31.8.2008. Sulkeminen johtui siitä, että foorumi ei nykymuotoisena innostanut mukaan uusia keskustelijoita ja kirjoittelu oli tyrehtynyt vain muutaman miehen väliseksi ajatusten vaihdoksi. Saimme myös merkittävästi palautetta, jonka mukaan foorumissa käytäviin keskusteluihin osallistuminen ei innostanut toistuvien asiattomuuksien vuoksi. Ja lisäksi, järjestömme sielua peilattiin ulkopuolisten tahojen toimesta turhan usein vain keskustelufoorumin sisältöjen kautta. Ei siis osattu tai tarkoitusperäisesti haluttu erottaa keskustelijoiden mielipiteitä yhdistyksen agendasta. Niin tai näin, foorumin sisältö aiheutti liikaa hallaa toiminnallemme.

Järjestömme sisällä on syvennettävä keskustelua siitä, miten ja millä foorumeilla jatkamme yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaamme erityisesti tasa-arvopolitiikan osalta. Itse painin tällä hetkellä vähintään kahden vaiheilla. Toisaalta on tärkeätä varmistaa, että vuosikausia rakentamamme mieserityinen asiantuntija- ja kansalaistoiminta ei leimaudu tasa-arvopoliittisen argumentoinnin vuoksi. Ja toisaalta on vaikea hyväksyä sitä, miten miehiä kohdellaan nykyisessä valtiojohtoisessa tasa-arvotyössä. Olen kuitenkin kallistumassa sille kannalle, että määrätietoinen asiantuntijuuttamme syventävä miestyö on juuri tällä hetkellä tärkeämpi osa-alue siitä yksinkertaisesta syystä, että yhteiskunnallinen tasa- arvopolitiikka on sielullisesti niin haavoittunutta. Oma näkemykseni on, että maassamme ei ole nyky-yhteiskunnan tarpeita tiedostavaa tasa-arvotyöinstanssia ja sellaisen rakentaminen (jos tasa-arvopoliittista työtä jatkamme)tulisikin olla ensisijainen vaikuttamistavoitteemme.

Järjestöllä ei ole eikä voi olla omaa kantaa mihinkään yhteiskuntapoliittiseen kysymykseen, jollei hallituksessa ole erityisestä syystä nimenomaisesti toisin päätetty. Tässä on syytä olla erityisen varovainen, jotta järjestö ei leimaudu miesten intressijärjestöksi, mikä saattaisi olennaisesti vaikeuttaa sen työtä. Sen sijaan järjestön tavoitteiden ja toiminnan esittely on kaikissa tarjoutuvissa yhteyksissä tervetullutta. Tämän ajatuksen mukaisesti emme ole toimineet, vaikkakin voidaan todeta, että varsinaiset yhdistyksen lausunnot olemme aina vahvistaneet hallituksessa. Järjestömme on kuitenkin erityisesti julkishallinnollisissa piireissä leimautunut taistelunhaluiseksi miesten etujärjestöksi – osin toki siitä syystä, että agendaamme ei ajatuksella ole syvennytty.
Miessakit ry:n visiosta, missiosta ja keskeisistä toimintamuodoista:
Miessakit ry:n tarkoituksena ei siis ole ajaa jäsenkuntansa eli miesten etuja eikä se siten ole intressijärjestö kuten valtaosa nykyisistä järjestöistä. Tyypillisiä intressijärjestöjä ovat työmarkkinaorganisaatiot, mutta niihin kuuluvat myös esimerkiksi erilaiset vammais- ja potilas- tai sairausalajärjestöt, opiskelijajärjestöt sekä eläkeläisjärjestöt. Eron korostaminen tähän järjestöryhmään nähden on erityisen tärkeää, koska tällä laajalla alueella syntyneet asenteet muodostuvat helposti uutta järjestöä kahlehtiviksi. Tulevaisuuden mieskulttuuri voi rakentua vain eheyttävälle vuorovaikutukselle naisten kanssa, ei minkäänlaiselle vastakohtaisuudelle tai kilpaileville intresseille.
Naisjärjestöt ovat naisten intressijärjestöjä. Mikä järjestö puolustaa miesten intressejä tasa-arvopolitiikassa? Miten "eheytyvällä vuorovaikutuksella naisten kanssa" kyetään poistamaan miesten ongelmia koulutuksessa, asevelvollisuudessa, huoltajuuskysymyksissä, kurjalistossa tai eliniässä? Tarkoittaako "eron korostaminen miesten intressejä ajaviin järjestöihin" käytännössä sitä, että rahoittavan tahon "kahlehtiva asenne" muodostuu järjestön toiminnan esteeksi, jos miesten intresseistä aletaan pitämään ääntä? Millaisen tasa-arvojärjestön miehet tarvitsisivat?

84 kommenttia:

Jape kirjoitti...

Miessakit RY:n visioista: "Miessakit ry:n tarkoituksena ei siis ole ajaa jäsenkuntansa eli miesten etuja eikä se siten ole intressijärjestö kuten valtaosa nykyisistä järjestöistä."

Jaa, no jos ei ole tarkoitus olla miesten intressijärjestö, joka ajaa miesten asiaa, niin miksi on edes valittu yhdistykselle nimi Miessakit Ry?

Miessakit RY:n visioista: "Tyypillisiä intressijärjestöjä ovat työmarkkinaorganisaatiot, mutta niihin kuuluvat myös esimerkiksi erilaiset vammais- ja potilas- tai sairausalajärjestöt, opiskelijajärjestöt sekä eläkeläisjärjestöt."

Juu, suurin ongelma tuntuu olevan, että miesintressijärjestön jäsenet ovat tosiaan miehiä. Myös vammaiset miehet, potilasmiehet, sairaat miehet sekä miesopiskelija että eläkeläismiehet voisivat olla "miessakkien" jäsenkuntaa, mutta ongelmana on että he tosiaankin ovat "vain" miehiä, eli intressiryhmää, joka odottaa että yhdistys ajaa miesasiaa tarmokasti.

Miessakit RY:n visioista: " Eron korostaminen tähän järjestöryhmään nähden on erityisen tärkeää, koska tällä laajalla alueella syntyneet asenteet muodostuvat helposti uutta järjestöä kahlehtiviksi. Tulevaisuuden mieskulttuuri voi rakentua vain eheyttävälle vuorovaikutukselle naisten kanssa, ei minkäänlaiselle vastakohtaisuudelle tai kilpaileville intresseille."

Nyt Miessakit on tosian korostanut eroa tuohon intressiryhmiin nähden ja onkin siis jäänyt marginaaliseksi ryhmäksi, jonka ohjelma ja toiminta ei sinänsä kiinnosta ketään, ei edes miehiä laajasti.

Ilmeisesti Miessakkien kiivana tavoitteena on saada jäseniksi naisia, mutta sitten täytyisi kyllä vaihtaa yhdistyksen nimi. Voisi toisiaan olla hyvä jos yhdistykseen saataisin muutama oikea ämmä, vaikkapa änkyräfeministi Lenita Aristo niin, johan ääntä kuuluisi. Ja tiedottajan voisi olla vaikka välifeministi Anne Moilanen ja muutama muu kaltaisensa, niin johan näkyvyttä riittäisi...

jorma kirjoitti...

"Sulkeminen johtui siitä, että foorumi ei nykymuotoisena innostanut mukaan uusia keskustelijoita ja kirjoittelu oli tyrehtynyt vain muutaman miehen väliseksi ajatusten vaihdoksi."

Itse asiassa keskustelijoita oli useita, keskustelu aktiivista, avointa ja elintärkeää miesnäkökulmaa esilläpitävää. Suomessa ei vastaavaa rehellistä kansalaiskeskustelua tasa-arvoasioista käydä oikeastaan missään muualla (no, tässä blogissa kyllä). Lisäksi tuonne foorumiin oli vuosien varrella kerätty suurella vaivalla arvokasta aineistoa tasa-arvokeskusteluun liittyen. Toivottavasti sitä ei ole nyt lopullisesti menetetty.

Uutta foorumia tarvittaisiin kyllä kipeästi.

"Saimme myös merkittävästi palautetta, jonka mukaan foorumissa käytäviin keskusteluihin osallistuminen ei innostanut toistuvien asiattomuuksien vuoksi."

Asiattomuuksista tuolla foorumilla vastasivat pääasiassa profeministit ja feministit. Onhan se toisaalta varmaan monien mielestä asiatonta, kun asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja miesten oikeutta tasa-arvoon puolustetaan. Mikä esti Miessakkeja moderoimasta keskustelupalstaansa tarkemmin? Nyt on siis annettu periksi ulkoisen painostuksen edessä (ja se myönnetään ihan ääneen), eikä syyllisiä tarvitse paljon arvailla.

"Ei siis osattu tai tarkoitusperäisesti haluttu erottaa keskustelijoiden mielipiteitä yhdistyksen agendasta."

Jos joku on niin idiootti, ettei tuota erottelua kykene tekemään, niin eiköhän se ole ihan hänen oma häpeänsä. Ei näitä soikkeleita kannata ottaa tosissaan.

"Tulevaisuuden mieskulttuuri voi rakentua vain eheyttävälle vuorovaikutukselle naisten kanssa, ei minkäänlaiselle vastakohtaisuudelle tai kilpaileville intresseille."

Kyse on siis täysin feministien talutusnuorassa olevasta organisaatiosta, joka ei edes yritä nostaa miesten tasa-arvo-ongelmia esille, saatikka että pyrkisi niitä korjaamaan. Puuhastellaan vain sillä alueella, jonka feministit sallivat, eli lähinnä väkivaltaisten miesten ja eronneiden isien parissa, ja siinäkin feminististä propagandaa kyseenalaistamatta.

"Mikä järjestö puolustaa miesten intressejä tasa-arvopolitiikassa?"

Täälä hetkellä ei mikään. Valitettavasti.

"Millaisen tasa-arvojärjestön miehet tarvitsisivat?"

Sellaisen, joka ottaa aktiivisesti yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja miesten tasa-arvo-ongelmiin kantaa ja vaatii tasa-arvon toeuttamista. Järjestön, joka ei kuvia kumartele, eikä nöyristele. Nöyristelyllä ei muutoksia saada aikaan, se on täysin varmaa.

jorma kirjoitti...

Tosiasia on, että Suomessa kaivattaisiin, feministijärjestöjen vastapainoksi, erittäin kipeästi ihan oikeaa miesjärjestöä. Järjestöä, joka nimenomaan ajaisi miesten asiaa, puolustaisi miesten oikeuksia ja toisi tasa-arvokeskusteluun ja tasa-arvopolitiikkaan miesnäkökulmaa. Miessakit ei tähän kyennyt, eikä edes halua siihen kyetä.

Eivät miesten tasa-arvo-ongelmat tule koskaan korjaantumaan, jos muutosta ei aktiivisesti vaadita ja ajeta. Tarvitaan järjestöä, joka pyrkii edistämään juuri miesten intressejä. Ei ole mitään syytä, miksi miesten pitäisi tyytyä olemaan se ainoa väestönosa, jonka intressejä mikään taho ei puolusta ja pidä esillä. Aktiivista miesjärjestöä tarvitaan aivan ehdottomasti tasa-arvoisemman tulevaisuuden takaamiseksi. Jos ja kun Miessakit eivät halua ottaa tätä elintärkeää tehtävää hoitaakseen, vaan mieluummin puuhastelevat feministien komennossa, niin jonkun muun on se tehtävä.

Henry kirjoitti...

Miessakkien foorumi ei mielestäni edes ollut oleelliselta sisällöltään keskustelufoorumi, vaan pikemminkin miesnäkökulmaisen tasa-arvotiedon arkisto. Mukana tietoa keräämässä oli useita aktiivisesti mediaa, tutkimusta ja tasa-arvopolitiikkaa seuraavia henkilöitä.

Kuka viitsisi perustaa uuden vastaavan foorumin tai tietoarkiston?

Tommy kirjoitti...

En ole ikinä ymmärtänyt, millä tavalla naisjärjestöt edistävät tasa-arvoa ajamalla vain naisten etua. Vaikka nämä feministijärjestöt väittävät tähtäävänsä tasa-arvoon, eivät ne kuitenkaan ikinä johda siihen. Vastakkainasettelu ei ole mikään ratkaisu. Sama koskee totta kai miesjärjestöjäkin.

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon on vain yksi tie: haetaan aitoa tasa-arvoa sukupuolten välille, eikä ajeta yksinomaan naisten tai miesten etuja.

Homo kirjoitti...

Mielestäni tämäkin blogi on arvokas tietoarkisto miesasiassa. Olisi hyvä, jos tämän blogin arkisto olisi helposti ladattavissa vaikka zip-pakettina siltä varalta, että tälle blogille tapahtuisi yllättäen jotain.

Jape kirjoitti...

Todella sääli, jos Miessakkien foorumi putsataan sinne vaivalla kerätystä aineistosta. Muutamat foormuilla käyneet ja ninne kirjoitellet henkilöt pitivät ko. foorumia "turvasatamana" jonne aineistosta oli hyvä tallettaa kopio, ennen kuin aineisto putsattiin pois nettisivuilta niiden osoitauduttua tasa-arvon vastaisiksi. Esimerkisi feministijärjestö Amnesty Finlandista oli useita esimerkkejä, jossa oli helposti havaittavissa, että siinä missä kansainvälinen Amnesty on (tai ainakin pitäisi olla) ihmisoikeujärjestö, niin Amnesty Finland on sukupuolirasistinen feminismiin vahvasti kallellaan oleva miehiä ja miesten oikeuksia sortava järjestö.

No toivottavasti tuo Miessakkien foorumin aineisto ei häviä, siinä menisi valtava työmäärä ja aineisto hukkaan...

Jape kirjoitti...

PDF: URHO 1/2008

Kannattaa muuten katsoa, kuinka Miessakkien Jukka Lampinen URHO-lehden numerossa 1/2008 esittelee otsikolla "MISTÄ MIESSAKKIEN KESKUSTELUFOORUMILLA
KESKUSTELLAAN?" (PDF, sivut 8-9)
kymmenkunta Miessakkien foorumeilla käynnissä olevaa keskustelua esimerkin vuoksi.

Lisäksi artikkelissaan Lampinen kehoittaa näin: "Tervetuloa keskustelemaan miesaiheisista tee-
moista, jotka puhuttelevat juuri sinua! Tehdään foorumi oloiseksemme."

Ja seuraavassa URHO lehden numerossa jo ilmoitetaankin foorumin sulkemisesta...

Henry kirjoitti...

Olen muuten valmistelemassa "Listaa miesten potentiaalista tasa-arvo-ongelmista Suomessa". Siitä tulee mahdollisimman kattava selvitys miesten (naisia) huonommasta asemasta eri elämänalueilla.

Lista on tarkoitus laittaa nettiin yleiseen jakeluun. Olisiko jollakin lukijalla ideoita siitä, mihin sitä kannattaisi tarjota. Olen ajatellut esim. tasa-arvoportaali Minnaa tai Miessakkien sivustoa, mutta kumpikin näyttää epävarmalta.

Jape kirjoitti...

Henry: "Olen ajatellut esim. tasa-arvoportaali Minnaa tai Miessakkien sivustoa, mutta kumpikin näyttää epävarmalta."

Erittäin hyvä ajatus tuo lista, Henry.
Käsitykseni on, että Minna-portaali on vahvasti feministien käsissä, miuutta mikäli sen sinne saa, niin erittäin hyvä.

Itseasiassa lista kannattaiai olla vaikka useammassakin paikassa, myös vaikkapa tuolla Miessakkien sivuilla, jos siellä saadaan suunnat selviksi ja keskitytään olenaniseen, eli miesten epätasa-arvoisuuden purkamiseen jne.

Täytyy pohtia myös muita mahdollisuuksia, mutta voisiko sitä tarjota esim. Sosiaaliportiin, vai onko tämä aivan hulluajatus. Entäpä STM:n alaiset tasa-arvoyksiköt? TANE? jne. mahdollismman moneen paikkaan ko. lista vaan esille.

Homo kirjoitti...

Kokeilin www.archive.org:lla, että olisilo siellä arkistoituna vanhoja versioita sivusta, mutta näköjään forumin www-serveri oli kieltänyt sen arkistoinnin robots.txt:llä.

Niinpä vaikuttaa pahasti siltä, että vain forumin ylläpidolla on pääsy tuohon arkistoon. Toivottavasti eivät mene tuhoamaan sitä. Minusta vähintäänkin voisivat antaa kopion keskustelujen teksteistä kopion halukkaille ulkopuolisille - tai sitten laittaa forumin muutaman päiväksi vaikka read only -moodissa käyttöön, jolloin halukkaat voisivat mirroroida sen itselleen.

Näköjään vain itse otettuihin kopioihin voi luottaa. Ja näitä kopioita tulisi olla usealla eri ihmisellä - ja mielellään niitä pitäisi päivittää ja täydentää näiden ihmisten välillä, jotta arkisto pysyisi ehyenä ja ajan tasalla.

Itse olen ajatellut jonkinlaisen metatietokannan perustamista (tai ainakin tämän mahdollistavan ohjelman tekemistä) tämänkin aihepiirin asioista, jossa käyttöliittymästä voisi etsiä materiaalia tai tietolähteitä sopivilla rajauksilla materiaalia. Tekijänoikeussyistä en ole varma uskaltaisiko tietokannan laajentaa pelkästä metatiedosta myös sisältämään varsinaisen aineiston tekstin. Tämän tosin voisi toteuttaa optiona.

Useinhan esimerkiksi keskusteluissa olisi hyötyä katsoa miten asiaa on käsitelty aiemmissa keskusteluissa eri foorumeilla, jottei tarvitse keksiä pyörää aina uudestaan. Samoin olisi hyvä pystyä helposti löytämään aihepiiriin liittyvät tutkimukset, joita on aiemminkin käytetty ja samoin räikeimmät esimerkit femakkojen teutaroinneista.

Anonyymi kirjoitti...

Vielä foorumin perustamisista sen verran, että eikö tuollaiseen käyttöön ole jollain yahoolla groupseilla tms jonkinlaisia palveluita valmiina? Tosin jos on saatavilla www-serveri ja halukas taho forumin sisällön ylläpitoon ja valvontaan, tuollainen on aika helppo toteuttaa itsekin.

Itse en tosin ole varma haluaisinko valvoa/ylläpitää sisältöä. Pelkään, että olisi liian suuri riski joutua esim. kunnianloukkausjuttuun osalliseksi ja periaatteessa tekijänoikeusongelmatkin olisivat mahdollisia. En tosin ole perehtynyt niin tarkkaan siihen mikä on tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä forumin ylläpitäjän vastuu kirjoittajien tekemisistä.

jorma kirjoitti...

"Sukupuolten väliseen tasa-arvoon on vain yksi tie: haetaan aitoa tasa-arvoa sukupuolten välille, eikä ajeta yksinomaan naisten tai miesten etuja."

Kaunis ajatus, mutta näin ei nyt vain tapahdu. Tasa-arvoasioita hoidetaan feministien pillin mukaan. Siksi tarvitaan vastavoimaksi aktiivista, miesten intresseistä kiinnostonutta järjestöä.

Zok kirjoitti...

ATM:lle morsian: http://video.google.com/videoplay?docid=3710987618964917848&q=documentary&total=233248&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=2

Argh kirjoitti...

Minusta Henryn listalle ei tällä hetkellä ole olemassa oikeaa paikkaa. Minna-portaali tuntuu väärältä, koska siitä on huolellisesti tehty, nimeämisestä lähtien, naisten asiaa ajava paikka.

Oikeastaan vasta nyt ymmärrän mikä vaikustus sillä on kun jatkuvasti puhutaan tasa-arvosta ja naisten oikeuksista, tai tasa-arvosta ja feminismistä aina samassa yhteydessä. "Tasa-arvo" sanana on tämän prosessin aikana värittynyt feminiinisen pinkillä värillä niidenkin mielissä, jotka ovat tietoisesti yrittäneet tätä vaikutusta varoa. Lopputuloksena on mm. se, että miesten tasa-arvo-ongelmat tuntuvat alisteisilta naisten tasa-arvo-ongelmiin verrattuna. Minna-portaalissa tämä vaikutus edelleen tehostuisi.

Mutta kun paikkaa ei tunnu löytyvän, niin eikö sellaisen voisi tehdä? Rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen on naurettavan helppoa. Serveri-tilan hankkiminen vielä sitäkin helpompaa. Operointikustannukset ovat niin lähellä nollaa, että totaalinen epäonnistuminenkaan ei kenenkään maailmoja kaataisi. Etuja sen sijaan olisi näin nopeasti kopipastetettuna ainakin seuraavat:

* Rekisteröidyn yhdistyksen hallitus on vastuussa yhdistyksen toiminnasta. Jos ryhmää ei ole rekisteröity, jäsenet ovat henkilökohtaisessa vastuussa toiminnasta.
* Rekisteröity yhdistys on virallinen yhdistys, joka voi hakea rahoitusta projektia varten ja saada avustuksia kaupungin ja valtion virastoilta.
* Yhdistykselle voi avata tilin pankissa.
* Voi saada luvan kerätä rahaa.
* Voi anoa joitakin kokoontumistiloja käyttöön ilmaiseksi tai halvemmalla.
* Ulkopuoliset ihmiset luottavat enemmän rekisteröityihin yhdistyksiin, ja useammat ihmiset liittyvät rekisteröityyn yhdistykseen.
* On helpompi tehdä yhteistyötä muiden yhdistyksien ja viranomaisen kanssa ja tehdä sopimuksia.

Tämän lisäksi saavutettaisiin tilanne, jossa yhteiskunnan tukea toiminnalle voisi hakea samalta viivalta naisjärjestöjen kanssa. Tukea voisi hakea jo pelkästään sen takia, että tukien antamisesta vastaavat päättäjät joutuisivat oikeasti perustelemaan miksi tukea annetaan käytännössä vain naisjärjestöille. Tuen hakeminen siis itsessään toimisi kannanottona.

Vaikeampi ongelma on yhdistyksen profilointi niin, että se lopulta jouduttaisiin ottamaan vakavasti. Tarvitaan samaan aikaan kuivakkaa asiallisuutta ja ärhäkkää huomionkipeää kannanottoa. Periaatteessa tarvittaisiin siis kaksikin yhdistystä, tai sitten jonkinlainen alasiipi-järjestely. Ei ole helppoa muotoilla järjestöä, johon kuuluva normaali suomalainen mies ei leimautuisi "Suomen sovinistit ry":n anarkistisiiven ruikuttajaksi. Luulen kuitenkin, että ratkaisu tähänkin ongelmaan löytyy kun sitä tarpeeksi hakee.

Tämä näin vain ideana, mikäli miesten tasa-arvo-ongelmien listalle ei muutoin löydy hyvää paikkaa. Julkaisutavalla on merkitystä ja se kannattaa tehdä huolella. Lentolehtistyylillä tehty massapostitus todennäköisesti vesittäisi listan jo alkumetreillä.

Anonyymi kirjoitti...

"Itse asiassa keskustelijoita oli useita, keskustelu aktiivista, avointa ja elintärkeää miesnäkökulmaa esilläpitävää."

Heh. En ollut koskaan käynyt em. forumilla, mutta eipä suoraan sanoen hirveästi yllättänyt, että nimimerkki jorma ja muut usual suspectit olivat siellä monopolisoineet keskustelun.

Saanko arvata - nälkävuoden mittaisia kitkeriä purkauksia, joihin ei oikeastaan voi vastata mitään, koska ne tyhjentävät koko pajatson yhdellä kertaa ja jäävät sitten rynkyttämään tyhjää konetta kaksin käsin hullunkiilto silmissä?

Muutaman liian syvälle maailman epäoikeudenmukaisuuteen uponneen "miesaktivistin" keskinäistä selkääntaputtelua ja toistensa lietsomista yhä villimpiin vuodatuksiin otsasuonet pullottaen?

Oliko vortac paikalla Atlantis-fantasioineen?

Jape kirjoitti...

Anonyymi: "Heh. En ollut koskaan käynyt em. forumilla, mutta eipä suoraan sanoen hirveästi yllättänyt, että nimimerkki jorma ja muut usual suspectit olivat siellä monopolisoineet keskustelun."

Logiikan kukkanen? Et siis ollut foorumilla koskaan käynyt, mutta nyt kävit kun se onkiinni?

Missä muuten näit siellä jorman? Ja keitä ovat usual suspectit?

En huomannut jorman maininneen, että hän olisi tuolle foorumille kirjoittamisesta puhunut mitään, mutta sinä "Anonyymi" puhuit jo kekskustelun monopolisonnista... outoa.

Toisaalta, anna kuin arvaan...olet eräs niistä profeministimiehitä jotka säännön mukaisesti terrorisoivat ko. palstan keskusteluja. Oman keskustelupalstansahan profeministiehetsaivat älyttömyyksillään itse tukahdutettua...ja toisaalta sillä, että heitä ei ollut yhteensä kait kuin noin 8...

jorma kirjoitti...

"En ollut koskaan käynyt em. forumilla, mutta eipä suoraan sanoen hirveästi yllättänyt, että nimimerkki jorma ja muut usual suspectit olivat siellä monopolisoineet keskustelun."

Et tiedä yhtään, mistä kirjoitat, joten mielipiteesi on täysin arvoton.

"En huomannut jorman maininneen, että hän olisi tuolle foorumille kirjoittamisesta puhunut mitään, mutta sinä "Anonyymi" puhuit jo kekskustelun monopolisonnista... outoa."

Nimenomaan, täysin käsittämätöntä.

jorma kirjoitti...

"Sukupuolten väliseen tasa-arvoon on vain yksi tie: haetaan aitoa tasa-arvoa sukupuolten välille, eikä ajeta yksinomaan naisten tai miesten etuja."

Mutta jonkun on miestenkin etuja ajettava ja oikeuksia puolustettava. Naisjärjestöt eivät sitä tee, nehän vastustavat tasa-arvoa. Sama pätee myös ns. tasa-arvoviranomaisiin. Ja nyt on käynyt ilmi, ettei edes ns. miesjärjestöllä ole halua hoitaa tätä tehtävää.

Eivät epäkohdat sillä häviä ja sukupuolisyrjintä sillä lopu, että niiltä ummistetaan silmät ja kieltäydytään niistä puhumasta. Tasa-arvon toteuttaminen edellyttää ehdottomasti sitä, että myös miesten oikeudet ja tasa-arvo-ongelmat huomioidaan tasa-arvopolitiikassa. Tarvittaisiin jokin taho, joka varmistaisi, että näin myös todella tapahtuisi.

Se, että miestenkin oikeuksia puolustetaan, ei ole vastakkainasettelujen luomista. Se ei ole toimintaa ketään vastaan, se on toimintaa miesten ja tasa-arvon puolesta. Miesten tasa-arvo-ongelmien, kuten esim. poikien huonomman koulumenestyksen korjaaminen ei olisi yhtään mitään naisilta pois. Päinvastoin, se palvelisi heidänkin etujaan.

Tietysti on selvää, että tasa-arvon toteuttaminen edellyttää niiden samojen velvollisuuksien, jotka nyt koskevat vain miehiä, asettamista myös naisille. Samalla naisten erioikeuksista ja -vapauksista on tehtävä loppu. Epäilemättä tämä ei ole kaikkien mieleen, mutta tasa-arvon toteuttamiseksi se on välttämätöntä.

Lisäksi on syytä todeta, että vapaassa maassa kritiikillä on suuri merkitys, ja sen esittämistä ei pidä pelätä tai rajoittaa. Japen esimerkkiä lainaten voisi todeta, ettei vika ole Amnestyn seksististen toimien kritisoijissa, vika on Suomen Amnestyssä itsessään. Tätä krittiikkiä tarvitaan. Sitä eivät ole esittäneet naisjärjestöt, (tasa-arvo)viranomaiset, media tai Miessakit, se on yksittäisten tasa-arvoaktivistien kovan työn aikaansaannosta. Sen ansioista Amnesty ja Väestöliitto ovat jo esimerkiksi joutuneet kovasti puolustuskannalle. Samaa linjaa jatkamalla niiden toimintaan saadaan kyllä vielä aikaan suunnanmuutos.

jorma kirjoitti...

Arhgin kanssa olen samaa mieltä: rekisteröity yhdistys olisi hieno juttu. Totta kai negatiivisia reaktiota tulisi vastaan, mutta se on väitämätöntä.

Anonyymi kirjoitti...

"Olen muuten valmistelemassa "Listaa miesten potentiaalista tasa-arvo-ongelmista Suomessa". Siitä tulee mahdollisimman kattava selvitys miesten (naisia) huonommasta asemasta eri elämänalueilla."

Mielenkiintoista olisi samalla kuulla, mitä tasa-arvo-ongelmia koet suomalaisnaisilla olevan. (Sehän lieventäisi ehkä samalla putkiaivofeministien hyökkäystä ja tavallaan pääsisit asettumaan yhden sukupuolen asian edistämisen yläpuolelle.)

tikka kirjoitti...

nyt tarkkaavaisuutta linkkien kanssa! realdoll-linkin näin jo toisen kerran ja uivelolinkki on laitettu 3 kertaa (itse laitoin sen muuten ensimmäisenä tänne, ainoastaan henkka mahdollisesti vielä aikaisemmin toiseen blogiinsa).

anonyymin 26/4/08 15:31 kuvitteellinen luonnehdinta miessakkien keskusteluista oli kyllä liian hauska.. nauroin. oli muuten samalla hyvä kuvaus myös tämän palstan keskusteluista (ytm:t rynkyttävät sängyssä, atm:t netissä).

tässä olisi nyt kyllä kaikki ainekset salaliittoteoriaan; femut ovat varmasti murtaneet henkisesti miessakkien ylläpitäjän vaimentaakseen loputkin vastavoimat tiellään kohti naisten hirmuvaltaa.. toinen teolla saatu voitto on estää henkan väikkäriä valmistumasta ja siten estää miesasian saama tieteellinen lisätuki.

Tommy kirjoitti...

"Se, että miestenkin oikeuksia puolustetaan, ei ole vastakkainasettelujen luomista. Se ei ole toimintaa ketään vastaan, se on toimintaa miesten ja tasa-arvon puolesta."

Mikäli näin todella on, niin miksi kuitenkin kirjoitat samalla:

"Mutta jonkun on miestenkin etuja ajettava ja oikeuksia puolustettava. Naisjärjestöt eivät sitä tee, nehän vastustavat tasa-arvoa."

Eli mielestäsi miesjärjestö, joka puolustaa miesten oikeuksia luo tasa-arvoa, mutta naisjärjestö, joka puolustaa naisten oikeuksia ei? Huomaatko vastakkainasettelun omassa kirjoituksessasi (vastakkainasettelu ei välttämättä tarkoita toisen mielipiteiden vastustamista)?

En tiedä, onko täällä kaksi jormaa kirjoittamassa, mutta vastakkainasetteluteorian tueksi voisin esittää oletettavasti sinun kirjoituksesi "Tasa-arvoasioita hoidetaan feministien pillin mukaan. Siksi tarvitaan vastavoimaksi aktiivista, miesten intresseistä kiinnostonutta järjestöä."

Tietenkin miestenkin oikeuksia on puolustettava, sehän on täysin selvää, mikäli halutaan tasa-arvoa. Ongelmana nais- ja miesjärjestöissä on nimenomaan se, että ne puolustavat vain toista osapuolta. Se luo väistämättä vastakkainasettelua naisten ja miesten välille. Tekemällä näin ei päästä tasa-arvoon.

Tämän vuoksi olen ehdottomasti sen puolesta, että nais- ja miesjärjestöjä ei pitäisi olla, vaan tasa-arvojärjestöjä. Sellaisia, jotka aidosti ajavat eteenpäin molempien sukupuolten oikeuksia ja pyrkivät näiden väliseen tasa-arvoon. Tällaisen järjestön tuki -- ja toisaalta myös vaikutusvalta -- on varmasti suurempaa kuin vain naisten tai miesten oikeuksia puolustavan.

Anonyymi kirjoitti...

Porn for the deaf and blind

tikka kirjoitti...

lähes jokainen ihminen on niin sidoksissa omaan sukupuoleensa (poikkeuksena vortac), että pidän jokseenkin mahdottomana geneeristä "tasa-arvon" ajamista. naiset nyt vaan näkevät enemmän naisten ongelmia ja miehet miesten ongelmia. asioita myös arvotetaan kokemusperäisesti eli naiset pitävät naisten ongelmia pahempina kuin itselleen tuntemattomia miesten ongelmia - ja miehet päinvastoin. sen sijaan että yritettäisiin luoda jokin yleistä tasa-arvoa edistävä elin kuvitellen että voidaan häivyttää siinä toimijoiden sukupuolinen bias ehdottaisin juuri näitä intressijärjestöjä. silloin ainakin oltaisiin rehellisellä pohjalla; naiset (ja profemimiehet?) ajamassa naisten asioita, miehet (ja promaskuliininaiset?) ajamassa miesten asioita.

Tommy kirjoitti...

Tikka: on totta, että naiset näkevät yleensä enemmän naisten ongelmia ja miehet miesten ongelmia, tai ainakin kokevat ne itselleen henkilökohtaisimmiksi. Kuitenkin, mikä estää näiden ihmisten yhdistymisen yhdeksi järjestöksi, jossa ihmiset tekevät yhdessä työtä tasa-arvon puolesta? Yhdessä toimiminen auttaa varmasti ymmärtämään myös toista osapuolta, eikä todennäköisesti tuottaisi ylitsepääsemättömiä ongelmia -- kaikilla kuitenkin on sama päämäärä eli sukupuolten välinen tasa-arvo.

tikka kirjoitti...

tommy, voitaisiinhan ne järjestöt silmänlumeeksi yhdistääkin. järjestön sisällä sitten naisjäsenet hoitaisivat naisasioita ja miesjäsenet miesasioita. ja kaikki olisivat tyytyväisiä.

Tommy kirjoitti...

Järjestöjen sisällä tehdään yleensä yhteistyötä, joka ei riipu ihmisten sukupuolesta, vaan on tulosta yhteisistä päämääristä (tässä tapauksessa tasa-arvo). Joku keskittyy aina johonkin asiaan enemmän kuin toinen, näin on jokaisessa järjestössä ja yhteisössä. Yhteistyöllä voidaan oppia ymmärtämään myös toista osapuolta ja tukemaan hänen näkemyksiään. Nyt nais- ja miesjärjestöjen välillä ei vaikuta olevan yhteistyötä ollenkaan. Ihmekös tuo, kun järjestöt painottavat vain toista sukupuolta. Siinä on siis aika iso ero painotetaanko järjestön toiminnassa vain yhtä vai molempia sukupuolia.

Toki on aina heitä, jotka haluavat vain edistää naisten tai miesten asioita eivätkä tee työtä tasa-arvon puolesta, mutta niin se vain menee.

tikka kirjoitti...

tommy, järjestöissä usein edistetään jotain jäsenistön ulkopuolista asiaa, esim liito-oravien hyvinvointia tai sitten kaikkia jäseniä yhtä lailla kiinnostavaa asiaa kuten purjehtimista. näen sukupuolikysymyksen nimen omaan siksi poikkeuksena muuhun järjestötoimintaan, että sukupuoli on jokaiselle vahvasti henkilökohtainen asia ja jokainen järjestön jäsen siis tuo mukanaan koko elämän mittaiset kokomuksensa ja tietonsa omasta sukupuolestaan. koska lisäksi pidän naisten ja miesten etuja osin keskenään kilpailevina intresseinä, konflikteja mielestäni syntyisi samalla varmuudella kuin jos yhdistettäisiin rikkaiden ja köyhien tai susien ja lampaiden etuja ajavat yhdistykset.

lisäksi mielestäni jo tehokkuusnäkökulmasta kuvailemasi kaltaista järjestönsisäistä sukupuolten välistä yhteistyötä pitäisi välttää. toki aina kun yhteistyöllä voidaan saavuttaa suurempi tietämys tai osaaminen jostain tarvittavasta asiasta sitä kannattaa käyttää, mutta yhteistyö yhteistyön vuoksi on vain resurssien haaskuuta. koska en usko että miehillä olisi merkittävää tietoa naisasioista tai naisilla miesasioista näkisinkin yhteistyön ainoana hyötynä järjestön sisäisen, jäsenistön mies- ja naisosan välisen harmonian. ja vaikka järjestön sisällä vallitsisikin täten täydellinen yhteisymmärrys, jalopeurat tanssahtelisivat piirissä karitsojen kanssa (niinkuin tapaan utopioista sanoa), ei se välttämättä vaikuttaisi järjestön työn tuloksiin positiivisesti. työhyvinvointi kun ei ole tutkimustiedon valossa yhteydessä työn tuloksiin. eli vain jos yhteistyöllä pystytään tekemään laadukkaampaa työtä, parempia päätöksiä, ratkaisemaan tehokkaammin ongelmia ja kartoittamaan riskejä jne voidaan puhua hedelmällisestä yhteistyöstä (suhteessa järjestön oletettuihin tavoitteisiin).

tutkimusten mukaan kilpailulla on myös positiivinen vaikutus työn tuloksiin, joten en pitäisi lähtökohtaisesti mitenkään pahana pientä hedelmällistä kilpailua järjestön mies- ja naisrintamien välillä. rahoitus tulisi toki jakaa puoliksi rintamien kesken, mutta sitten kumpikin taho saisi tehdä parhaansa oman asiansa eteen.

tikka kirjoitti...

aiheesta huorien mukavat asiakkaat: http://www.iltalehti.fi/uutiset/200804267570179_uu.shtml

jorma kirjoitti...

"femut ovat varmasti murtaneet henkisesti miessakkien ylläpitäjän vaimentaakseen loputkin vastavoimat tiellään kohti naisten hirmuvaltaa.."

Ei se ole mikään salaliitto, se on katkeraa todellisuutta.

jorma kirjoitti...

"Eli mielestäsi miesjärjestö, joka puolustaa miesten oikeuksia luo tasa-arvoa, mutta naisjärjestö, joka puolustaa naisten oikeuksia ei?"

Miellä on jo naisjärjestöjä, jotka Mutta niin ei kukaan tee, ja sinä vastustat sitä, että joku niin tekisi. Ajattelussasi on siis täysin sovittamaton ristiriita. Naisjärjestöt ajavat vain ja ainoastaan naisten asiaaa, ja sanelevat samalla täysin tasa-arvoviranomaisten agendan. Tämä on olemassa oleva tilanne, eikä se millään toiveajattelulla muuksi muutu. Sille tarvitaan vastavoima, sillä nuo tahot eivät tule koskaan vapaaehtoisesti huomioimaan miesten tasa-arvo-ongelmia, eivätkä muuttamaan toimintaansa tasa-arvoa tukevaksi. Ymmärrätkö nyt?

"Huomaatko vastakkainasettelun omassa kirjoituksessasi (vastakkainasettelu ei välttämättä tarkoita toisen mielipiteiden vastustamista)?"

En huomaa, koska sellaista ei ole, mikä sinunkin pitäisi pikku hiljaa ymmärtää.

"Tietenkin miestenkin oikeuksia on puolustettava, sehän on täysin selvää, mikäli halutaan tasa-arvoa."

Miessakit irtisanoutuivat miesten oikeuksien puolustamisesta, tasa-arvoviranomaiset eivät sitä tee, naisjärjestöistä puhumattakkaan. Vastavoimaa siis tarvitaan.

"Tämän vuoksi olen ehdottomasti sen puolesta, että nais- ja miesjärjestöjä ei pitäisi olla, vaan tasa-arvojärjestöjä."

Ja lopputulos on se, että vain naisasiaa ajetaan, kun taas miesten tasa-arvo-ongelmat jäävät täysin huomiotta. Sitä sinä puolustelet. Miksi?

"ellaisia, jotka aidosti ajavat eteenpäin molempien sukupuolten oikeuksia ja pyrkivät näiden väliseen tasa-arvoon."

Meillä on jo nk. tasa-arvoviranomaiset, joiden lain velvoittamina pitäisi toimia noin, mutta eivät ne niin tee, vaan ovat täysin feministien talutusnuorassa. ja näin on, koska meillä on vaikutusvaltaisia naisjärjestöjä, muttei ainuttakaan yhteiskunnallisesti aktiivisesta miesjärjestöä. Tämä puute on paikattava, muuten mistään tasa-arvosta ei koskaan tule mitään.

jorma kirjoitti...

"uitenkin, mikä estää näiden ihmisten yhdistymisen yhdeksi järjestöksi, jossa ihmiset tekevät yhdessä työtä tasa-arvon puolesta?"

Mikäköhän? Se, etteivät feministit ole kiinnostuneita tasa-arvosta, vaan ainoastaan omasta rahoituksestaan ja omista etuoikeuksistaan. Naiivi ei kannata olla.

jorma kirjoitti...

"silloin ainakin oltaisiin rehellisellä pohjalla; naiset (ja profemimiehet?) ajamassa naisten asioita, miehet (ja promaskuliininaiset?) ajamassa miesten asioita."

Totta, mutta silloin pitää luopua siitä, että feminismiä sotketaan millään tavoin tasa-arvon edistämiseen, eikä naisjärjestöjen tai naistutkimuksen rahoitusta voi perustella tasa-arvolla. Sama rahoitus on saatava miesjärjestöille ja miestutkimukselle.

jorma kirjoitti...

"Siinä on siis aika iso ero painotetaanko järjestön toiminnassa vain yhtä vai molempia sukupuolia."

Ja siinä on se iso ero, että naisjärjestöt saavat suoraan rahoituksen budjetista tasa-arvon perusteella, mutta eivät ole koskaan tehneet yhtään mitään miesten tasa-asrvo-ongelmien esiinnostamiseksi tai korjaamiseksi, vaan ovat päinvastoin tehneet kaikkensa lisätäkseen miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää. Ei näiden miesvihaaa ja seksismiä lietsovien saastaorganisaatioiden kanssa ole mitään muuta "yhteistyötä", kuin niiden edessä alistuminen ja tasa-arvosta luopuminen.

Tommy kirjoitti...

"Miellä on jo naisjärjestöjä, jotka Mutta niin ei kukaan tee, ja sinä vastustat sitä, että joku niin tekisi. Ajattelussasi on siis täysin sovittamaton ristiriita."

Luetko ollenkaan kommenttejani kokonaisuuksina, vai ainoastaan yksittäisinä lauseina? Olen sanonut jo monta kertaa, että naisjärjestöjä ja miesjärjestöjä ei pitäisi olla, vaan tasa-arvojärjestöjä. Etkö sinä halua juurikin tasa-arvoa?

"Naisjärjestöt ajavat vain ja ainoastaan naisten asiaaa, ja sanelevat samalla täysin tasa-arvoviranomaisten agendan. Tämä on olemassa oleva tilanne, eikä se millään toiveajattelulla muuksi muutu. Sille tarvitaan vastavoima, sillä nuo tahot eivät tule koskaan vapaaehtoisesti huomioimaan miesten tasa-arvo-ongelmia, eivätkä muuttamaan toimintaansa tasa-arvoa tukevaksi."

On totta, että aina tulee olemaan sellaisia, joita ei kiinnosta toisen sukupuolen asiat. Olen kuitenkin melko varma siitä, että on paljon enemmän ihmisiä, jotka ovat enemmän kiinnostuneita tasa-arvosta, kuin "naisten tasa-arvosta" tai "miesten tasa-arvosta". Tämän takia tasa-arvojärjestö voisi helposti olla erittäin vaikutusvaltainen.

Vastakkainasettelua kirjoituksissasi on, koska mielestäsi naisjärjestöjen olemassa olo vaatii miesjärjestöjen olemassa olon näiden vastavoimaksi. Mikäli todella pyritään tasa-arvoon, nais- tai miesjärjestön tavoitteena ei pitäisi olla puolustautua toisia järjestöjä vastaan, vaan tehdä työtä tasa-arvon puolesta. Näin ei olisi kaavailemassasi miesjärjestössä, koska ne olisivat olemassa vain naisjärjestöjen takia, eikä ole nykyisissäkään naisjärjestöissä, joissa painotetaan vain naisten asioita.

"Ja lopputulos on se, että vain naisasiaa ajetaan, kun taas miesten tasa-arvo-ongelmat jäävät täysin huomiotta. Sitä sinä puolustelet. Miksi?"

Ajatteletko tosiaan miesten olevan noin kykenettömiä puolustamaan asioitaan? Minä uskon siihen, että miehet osaavat puolustaa oikeuksiaan ihan yhtä hyvin kuin naisetkin. Tässäkin keskustelussa useammalla näyttää olevan halukkuutta toimia, miksi siis ei "oikeassa elämässä"?

"Meillä on jo nk. tasa-arvoviranomaiset, joiden lain velvoittamina pitäisi toimia noin, mutta eivät ne niin tee, vaan ovat täysin feministien talutusnuorassa. ja näin on, koska meillä on vaikutusvaltaisia naisjärjestöjä, muttei ainuttakaan yhteiskunnallisesti aktiivisesta miesjärjestöä. Tämä puute on paikattava, muuten mistään tasa-arvosta ei koskaan tule mitään."

Tähänkin on vastaus tasa-arvojärjestö. Järjestö, joka koostuu selvästi isommasta ja laajemmasta ryhmästä ihmisiä, on aivan varmasti enemmän vaikutusvaltainen. Yritä arvata, mitä "feministien talutusnuoralle" tapahtuisi, jos naisjärjestöt menettäisivät merkityksensä aitoa tasa-arvoa edistävän järjestön edessä.

"Mikäköhän? Se, etteivät feministit ole kiinnostuneita tasa-arvosta, vaan ainoastaan omasta rahoituksestaan ja omista etuoikeuksistaan. Naiivi ei kannata olla."

Miksi sitten et halua taivuttaa heitä yhteistyöhön tasa-arvon nimissä mieluummin kuin tavoittelevan mahdottomuutta eli yhtä vaikutusvaltaisia miesjärjestöjä? Mahdottomuus siksi, koska tätä nykyä miehet eivät ole lähellekään yhtä kiinnostuneita puolustamaan omia tasa-arvo-oikeuksiaan naisten edessä (eli taas painottaisin yhteistyötä).

"Ja siinä on se iso ero, että naisjärjestöt saavat suoraan rahoituksen budjetista tasa-arvon perusteella, mutta eivät ole koskaan tehneet yhtään mitään miesten tasa-asrvo-ongelmien esiinnostamiseksi tai korjaamiseksi, vaan ovat päinvastoin tehneet kaikkensa lisätäkseen miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää. Ei näiden miesvihaaa ja seksismiä lietsovien saastaorganisaatioiden kanssa ole mitään muuta "yhteistyötä", kuin niiden edessä alistuminen ja tasa-arvosta luopuminen."

Edelleen: naisjärjestöistä voitaisiin (osittain) luopua, mikäli olisi tasa-arvojärjestöjä, jotka tekisivät työtä myös miesten tasa-arvo-ongelmien korjaamiseksi, koska niissä olisi miehiä ja yleensäkin tasa-arvoa haluavia ihmisiä. Naisjärjestöt eivät enää saisi (ainakaan yhtä paljon) rahaa, koska olisi aitoja tasa-arvojärjestöjä, toisin kuin nykyiset naisjärjestöt.

En ymmärrä, miksi koet etteivät miehet pysty puolustaa oikeuksiaan ja alistuvat naisjärjestöjen edessä. Vaikuttaa siltä, että olet tyytynyt siihen, että nainen tulee aina olemaan vaikutusvaltaisempi kuin mies tai sinä. Se on harmi.

jorma kirjoitti...

Privaattiesityksestä luvattiin viisi euroa

Missä on pakotus ja hyväksikäyttö?

jorma kirjoitti...

"Olen sanonut jo monta kertaa, että naisjärjestöjä ja miesjärjestöjä ei pitäisi olla, vaan tasa-arvojärjestöjä."

Mutta naisjärjestöjä on, samoin pelkkää naisasiaa ajavat tasa-arvoviranomaiset. Miesten intressejä ja oikeuksia ei puolusta kukaan. Näin ei tasa-arvo koskaan toteudu. Siksi miesten oikeuksia puolustava ja edistävä tasa-arvojärjestö on tarpeen. Itse asiassa välttämätön.

"Vastakkainasettelua kirjoituksissasi on, koska mielestäsi naisjärjestöjen olemassa olo vaatii miesjärjestöjen olemassa olon näiden vastavoimaksi."

Niin vaatiikin. Mikään vastakkainasettelu se ei ole, vaan tasa-arvon edistämistä. Laiminlyöty tasa-arvoasia, miesten tasa-arvo-ongelmat, nousevat sitä kautta esille.

"Mikäli todella pyritään tasa-arvoon, nais- tai miesjärjestön tavoitteena ei pitäisi olla puolustautua toisia järjestöjä vastaan, vaan tehdä työtä tasa-arvon puolesta."

Tuollainen miesjärjestö nimenomaan tekisi työtä tasa-arvon puolesta. Se ei olisi ketään vastaan (tasapainoittava voimatekijä vain), toisin kuin tasa-arvoa vastustavat naisjärjestöt ja tasa-arvoviranomaiset, vaan tasa-arvon puolesta, ja mikä tärkeintä, puolustaen myös miesten oikeutta tasa-arvoon.

Naisjärjestöt ja tasa-arvoviranomaiset ovat keskittyneet vain ja ainoastaan naisasian ajamiseen, jopa tasa-arvon kustannuksella. Ei ole mitään syytä uskoa, että tasa-arvopolitiikassa ja -keskustelussa unohdettujen miesten intressejä puolustava järjestö syyllistyisi samaan. Päinvastoin, jo pelkällä olemassaolollaan se lisäisi tasa-arvoa.

"Ajatteletko tosiaan miesten olevan noin kykenettömiä puolustamaan asioitaan?"

En. Kuten jo totesin, olen itse(ja monet muutkin ovat) tehnyt aktiivisesti töitä tasa-arvon edistämiseksi.

Se ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä riitä, sillä kuten Argh totesi, on yhdistyksellä sellaisia toimintamahdollisuuksia, joita yksityisellä kansalaisella ei ole.

Suurin virhe, mikä tässä voidaan tehdä, on se, ettei aktiivisesti puolusteta miesten oikeutta tasa-arvoon, vaan jättäydytään täysin pelkkää naisasiaa (ja epätasa-arvoa) ajavien naisjärjestöjen ja tasa-arvoviranomaisten armoille. Nuo tahot eivät tule sillä muuttumaan tasa-arvoa kannattaviksi, eivätkä vapaaehtoisesti luopumaan valta-asemistaan. Niinpä niitä vastaan on ryhdyttävä toimiin, jotta tasa-arvo voisi toteutua, myös tähän saakka tyystin sivuutettujen miesten kohdalla.

"järjestö, joka koostuu selvästi isommasta ja laajemmasta ryhmästä ihmisiä, on aivan varmasti enemmän vaikutusvaltainen. Yritä arvata, mitä "feministien talutusnuoralle" tapahtuisi, jos naisjärjestöt menettäisivät merkityksensä aitoa tasa-arvoa edistävän järjestön edessä."

Eivät ne tule menettämään merkitystään, eivätkä muuttumaan tasa-arvon kannattajiksi.

Tosiasiain tunnustaminen on viisauden alku. Ja tosiasia on vaikutusvaltaisten naisasiajärjestöjen olemassaolo ja se että feministit niiden ja naistutkimuksen sekä tasa-arvoviranomaisten kautta dominoivat tasa-arvopoliitikkaa ja -keskustelua. Heillä on pelissä vahvat saavutetut intressinsä, eivätkä he tule niistä luopumaan ja tasa-arvoisempaan tilanteeseen taipumaan ilman taistelua.

Ja asia voidaan korjata vain sitä kautta, että nostetaan esille laiminlyödyt miesten tasa-arvo-ongelmat ja vaaditaan niihin korjausta. Mitään perustettahan nykyisen epätasa-arvoisen tilanteen muuttamiselle ei ole olemassa, jos ei voida osoittaa selvän epäkohdan olemassaoloa.

Mikään yleinen tasa-arvojärjestö, jos sellaisen perustamiseen nyt edes olisi kenelläkään yhtään mielenkiintoa, mitä en usko, ei olisi mitään mahdollisuutta tasa-arvoistaa tilannetta, koska se jättäisi kentän edelleen täysin naisasiajärjestöjen dominoimaksi. Miesten tasa-arvo-ongelmat olisivat edelleen vain pieni sivuseikka, jota hoidettaisiin ehkä joskus vähän vasemmalla kädellä, lähinnä muodon vuoksi. Sillä täysin selväähän on, että tuollainen järjestö ei olsi yhtään mitään muuta, kuin feministeille alisteinen. Edelleen tasa-arvo käsitettäisiin täysin väärin kysymykseksi ensijassa naisten asemasta ja oikeuksista, ei tasa-arvoisesti kysymykseksi sekä miesten, että naisten asemasta ja oikeuksista.

Niinpä tarvitaan miesten intressejä ajavaa järjestöä, joka edistäisi tasa-arvoa.

"Miksi sitten et halua taivuttaa heitä yhteistyöhön tasa-arvon nimissä mieluummin kuin tavoittelevan mahdottomuutta eli yhtä vaikutusvaltaisia miesjärjestöjä?"

Ei se ole mikään mahdottomuus, kuten saat epäilemättä tulevaisuudessa todeta.

"Mahdottomuus siksi, koska tätä nykyä miehet eivät ole lähellekään yhtä kiinnostuneita puolustamaan omia tasa-arvo-oikeuksiaan naisten edessä (eli taas painottaisin yhteistyötä)."

Ensinnäkin kiinnostus miesten aseman ja oikeuksien parantamista kohtaan on ollut jatkuvasti kasvussa. Ei ole yhtään mitään syytä, miksei tämä positiivinen kehitys jatkuisi.

Toisekseen naisjärjestöt eivät ole valmiita mihinkään yhteistyöhön. Kuten tässäkin blogissa on todettu, niin jo esimerkiksi Kotron, Sepposen ja kumppanien äärimmäisen maltillinen puheenvuoro miesten tasa-arvo-ongelmista tyrmättiin täysin. Se on selvästi feministeille liikaa, kun vaaditaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, myös miehiä koskien.

Mitkään kompromissit eivät siis tule onnistumaan. Tasa-arvolla tarkoitetaan edelleen vain naisasiaa ja perheväkivallalla edelleen vain naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Korkeintaan, painostuksen edessä, voidaan jossain sivulauseessa ohimennen myöntää, että onhan niillä miehilläkin kai joitain tasa-arvo-ongelmia ja voivathan naisetkin ehkä olla joskus väkivaltaisia, mutta itse asioille ei tulla tekemään mitään.

Tämä ei aivan yksinkertaisesti enää riitä, eikä kelpaa. Miesten intressien on tulevaisuudessa oltava tasa-arvopolitiikassa ihan yhtä suuressa roolissa kuin naistenkin. Niiltä osin kuin miehiin kohdistuu suurempaa syrjintää, esimerkiksi lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa, on miesten tasa-arvo-ongelmien ratkaisemisen oltava aivan ehdoton ykkösprioriteetti.

"Naisjärjestöt eivät enää saisi (ainakaan yhtä paljon) rahaa, koska olisi aitoja tasa-arvojärjestöjä, toisin kuin nykyiset naisjärjestöt."

Uneksia saa tietysti aina, mutta realismia tuo ei ole, toisin kuin miesten intressejä puolustava tasa-arvojärjestö, joka täyttäisi puuttuvan kohdan järjestökentässä. Ja todella haastaisi feministit, muuttaen tilanteen tasa-arvoisemmaksi.

Sinun mallissasi meillä olisi pelkkää naisasiaa ajavia (ja usein tasa-arvoa vastustavia) naisjärjestöjä, niiden komennossa olevat tasa-arvoviranomaiset, ja niille propagandaa tuottava naistutkimus, sekä ns. tasa-arvojärjestö, joka sekin ajaisi naisasiaa ja korkeintaan näön vuoksi mainitsisi ehkä joskus miehetkin.

Tasa-arvoa tuollainen järjestely ei lisäisi yhtään.

"En ymmärrä, miksi koet etteivät miehet pysty puolustaa oikeuksiaan ja alistuvat naisjärjestöjen edessä. Vaikuttaa siltä, että olet tyytynyt siihen, että nainen tulee aina olemaan vaikutusvaltaisempi kuin mies tai sinä. Se on harmi."

Vaikutelmasi on 100%:sti väärä.

Itsehän olen jo vuosikaudet tehnyt työtä pyyteettä tasa-arvon ja unohdetun miesasian puolesta. Enkä ole ainut, joka on niin tehnyt. Tuloksiakin on syntynyt. Ja yhä useampi on asiasta innostunut.

Siksipä olenkin vakuuttunut, että tulevaisuudessa meillä tulee olemaan miesten intressejä puolustava tasa-arvojärjestö, ja että tasa-arvoviranomaiset ja naisjärjestöt pakotetaan huomioimaan tämä ja luopumaan yksinvallastaan.

En ole niin epätoivoinen kuin sinä, jonka mielestä paras, mitä voitaisiin saada olisi täysin toissijainen rooli jossain näytösjärjestössä, kun feministit edelleen täysin esteettä pyörittäisivät koko show'ta. Ei ole mitään syytä, miksi miesten pitäisi tyytyä vain statistin rooliin ja miksi miesasian pitäisi olla vain sivuseikka, jota hoidetaan vähän muiden toimien ohessa, jos ehditään tai jaksetaan.

Tommy kirjoitti...

Jorma, miksi vääristelet sanojani jatkuvasti? Tasa-arvojärjestössä naisasiat eivät voi olla miesasioita tärkeämpiä, koska tasa-arvo on se, jota puolustetaan -- sukupuolesta riippumatta. Se on fakta, josta ei pääse yli eikä ympäri eikä ali eikä mitään, koska järjestö ei olisi tasa-arvojärjestö siinä tapauksessa (vaan enemmänkin kuin nykyiset naisjärjestöt tai toivomasi miesjärjestöt).

Miesjärjestö ei voi olla tasa-arvoa puolustava, mikäli se on olemassa vain naisjärjestöjen takia ja on näiden vastapainona. Pelkkien miesten oikeuksien puolustaminen ei ole työtä tasa-arvon puolesta, kuten ei pelkkien naisten oikeuksienkaan puolustaminen ole. Kun on kaksi kilpailevaa puolta, jompi kumpi näistä tulee aina olemaan se vahvempi, "voittava" osapuoli. Tulokseksi saadaan epätasa-arvoa, kuten tälläkin hetkellä.

On turha haaveilla sellaisesta tilanteesta, jossa nais- ja miesjärjestöt vastakkain toimimalla saavat täysin samat oikeudet sekä naisille että miehille ja vieläpä, että tällainen tilanne olisi pysyvä. Molemmilla kun on aivan eri näkemykset tasa-arvo-ongelmiin. Tasa-arvon luominen ei ole millään mahdollista ilman yhteistyötä.

Minun kirjoitukseni tästä aiheesta loppuivat nyt tähän, ellet aio vieläkään hyväksyä sitä tosiasiaa, että puhun tasa-arvojärjestöistä, jotka tekevät työtä tasa-arvon puolesta, eivätkä naisten tai miesten tasa-arvon puolesta. Feministit eivät tällaisista järjestöistä kiinnostuisi, vaan pysyisivät omissa järjestöissään, mutta tasa-arvon kannattajat kiinnostuisivat kylläkin. Turhaan siis pelätään sitä, että vain naisten oikeudet olisivat tasa-arvojärjestön agendalla.

Vortac kirjoitti...

Henry ilahdutti: "Olen muuten valmistelemassa "Listaa miesten potentiaalista tasa-arvo-ongelmista Suomessa". Siitä tulee mahdollisimman kattava selvitys miesten (naisia) huonommasta asemasta eri elämänalueilla."

No JUURI tätä ollaan kaivattu! Olen niin lopen kyllästynyt koettamaan muistaa kaikki mahdolliset kohdat, aina kun joku profeministi-mangina/feministi tms. alkaa urpoamaan kaikkea järjetöntä.. olisi NIIN äärimmäisen kätevää ja helpottavaa tällaisten tilanteiden varalta (ja niitä tapahtuu usein), jos olisi ns. 'kattava' lista kaikista epäkohdista.

Sitähän voisi sitten rakentaa laittamalla perustelut, linkit, selvitykset tms. jokaisen asian kohdalle - se voisi olla tiivistetty tietopaketti miesten surkeasta asemasta nykyaikaisessa länsimaisessa yhteiskunnassa, jonka vosi helposti sitten antaa, lähettää tai kopioida kenelle tahansa joka rupeaa avautumaan valheilla..

Se voisi siis toimia sellaisena "Lue tämä ensin, keskustellaan sen jälkeen"-pohjustuksena, jotta kaikilla olisi samat tiedot tasa-arvosta ja miesten asemasta, ennenkuin aloitetaan räävitöntä keskustelua, johon liittyy olennaisena osana miesten luuseriksi solvaaminen tms..

Eilenkin kävin hyvin raivostuttavan keskustelun, jossa jäin ikäväkseni alakynteen, koska se tapahtui 'livechatissa' niinsanotusti. En ehtinyt enkä osannut siinä kiireessä ja turhautuneisuudessani perustella yhtä hyvin kuin olisin halunnut - ja sumeinta oli, että tämä taho kertoi, että näkemykseni johtuvat kulttuuristereotypiasta, vaikka nimenomaan hänen näkemyksensä johtuivat feministisestä aivopesusta ja siitä diskurssista, joka länsimaisessa kulttuurissa hallitsee hyvin vahvana ihmisten ajatuksia naisista, miehistä ja tasa-arvosta.

Turhautumisen huipentuma, voisi kai sanoa. Mutta "ite oot!" ei oikein argumenttina tuntunut järisyttävän vakuuttavalta..

However, jos olisi tuollainen lista käytettävissä, olisi ollut helppo viitata siihen ja sanoa "Niinkö luulet? Katsopa tätä."

No, eipä se kai mitään olisi auttanut, mutta jotain on tehtävä, tai miesten asema surkeutuu sellaiseen tilaan, ettemme kohta saa käyttää enää nettiyhteyttäkään, saati että saisimme enää kertoa, mitä mielissämme liikkuu. Naiset ja feministit tuskin ovat tyytyväisiä ennenkuin heidän valtansa on totaalinen. (diktaattorit eivät ikinä ole)

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Homo ehdotti: "Mielestäni tämäkin blogi on arvokas tietoarkisto miesasiassa. Olisi hyvä, jos tämän blogin arkisto olisi helposti ladattavissa vaikka zip-pakettina siltä varalta, että tälle blogille tapahtuisi yllättäen jotain."

Kannatan! Olen ihan samaa mieltä, milloin tahansa voi tapahtua jotain, netti takkuilee aina, ja onhan täältä ennenkin poistunut paljon kommentteja jonkin vahingon vuoksi.

Voisihan tämän kovalla vaivalla itsekin zipata käymällä jokaisen entryn läpi kommentteineen yksi kerrallaan, mutta se on melko työlästä ja hidasta, ja pohdin, että jos on helpompi tapa, niin kertokaa..

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Henry pohti: "Lista on tarkoitus laittaa nettiin yleiseen jakeluun. Olisiko jollakin lukijalla ideoita siitä, mihin sitä kannattaisi tarjota."

HESARIIN! :)) Jos tuo olisi etusivun uutisena, niin johan putoaisivat suomut kansan silmiltä!

Olisko ollu Jape, joka mainitsi: "tuolla Miessakkien sivuilla, jos siellä saadaan suunnat selviksi ja keskitytään olenaniseen, eli miesten epätasa-arvoisuuden purkamiseen jne."

No, tämä tuskin toteutuu - katselepa Miessakkien rahoittajia ja niinsanottua 'money trailia' eli rahan jättämää jälkeä.. sieltä löytyy vahvasti feminististä kamaa.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Jorma huomautti puhuttaessa siitä, miten olisi parempi hoitaa sekä miesten että naisten asioita: "Kaunis ajatus, mutta näin ei nyt vain tapahdu. Tasa-arvoasioita hoidetaan feministien pillin mukaan. Siksi tarvitaan vastavoimaksi aktiivista, miesten intresseistä kiinnostonutta järjestöä."

Aivan!

Sulla on hyvin usein käytössä erinomainen kyky osua suoraan naulan kantaan!

Juuri tämän asian vuoksi tarvitaan ensin räväkkää miesliikettä, joka ei kuvia kumartele eikä nöyristele millekään taholle, jotta asiat saadaan OIKAISTUA takaisin tasa-arvoiselle tolalle.

SEN JÄLKEEN, kun miesten asema on parantunut naisten aseman tasolle kaikilla (tai useimmilla olennaisilla) elämänalueilla, voidaan alkaa rakentaa YHTEISTÄ TASA-ARVOA sekä miesten että naisten näkövinkkelistä. Mutta niin kauan kuin naiset ovat tasa-arvossa rikkaita ja miehet köyhiä, on tasattava tasa-arvoa miesten hyväksi, kunnes molemmilla on pussissaan suurinpiirtein yhtä paljon tasa-arvovaluuttaa. Sen jälkeen voidaan sitten kasvattaa molempia varantoja yhtaikaa.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Jorma on jälleen oikeassa: "Se, että miestenkin oikeuksia puolustetaan, ei ole vastakkainasettelujen luomista. Se ei ole toimintaa ketään vastaan, se on toimintaa miesten ja tasa-arvon puolesta. Miesten tasa-arvo-ongelmien, kuten esim. poikien huonomman koulumenestyksen korjaaminen ei olisi yhtään mitään naisilta pois. Päinvastoin, se palvelisi heidänkin etujaan."

Näin on! Kun puhutaan 'vastakkainasettelujen luomisesta', ei oteta huomioon, että vastakkainasettelut OVAT JO OLEMASSA, ja tämän takia miehet ovatkin huonommassa asemassa. Jos vastakkainasetteluja ei oltaisi koskaan tehty, miesten asema olisi tismalleen sama kuin naisten.

Nyt olisi siis tarkoitus nimenomaan korjata vastakkainasettelu hoitamalla miesten tilanne kuntoon, jolloin vastakkainasettelu hälvenee ja lopulta häipyy kokonaan, kun voidaan puhua vain ihmisistä, kun tule kyse tasa-arvosta.

On tehtävä ero vastakkainasettelun luomiselle ja jo olemassaolevan vastakkainasettelutilanteen korjaamiselle.

Jonkun pitäisi sitäpaitsi samalla tuhota vastakkainasettelua luovat ja eriarvoisuutta syventävät tahot kuten feministiset järjestöt, jotta tilalle voidaan rakentaa oikeasti tasa-arvoa ajavia järjestöjä.

MAailma, jossa ei olisi feministisiä järjestöjä, mutta olisi oikeaa tasa-arvoa ajavia järjestöjä sekä miesjärjestöjä, korjaisi tilanteen suhteellisen pian, jolloin miesjärjestöt kävisivät tarpeettomaksi, ja silloin voisimme paneutua pelkästään tasa-arvojärjestöihin.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Tommy ei ymmärtänyt: "Eli mielestäsi miesjärjestö, joka puolustaa miesten oikeuksia luo tasa-arvoa, mutta naisjärjestö, joka puolustaa naisten oikeuksia ei?"

Nykytilanteessa näin ON, koska naisilla on nykyään helvetisti enemmän tasa-arvoa kuin miehillä!

Puntit on ensin tasattava, ennenkuin voidaan jatkaa tasapuolisesti eteenpäin. Nykyisin tasa-arvon ajaminen on miesten etujen ajamista, koska miehet ovat heikommassa asemassa. Naisten etujen ajaminen on tasa-arvon vastaista, koska se vain huonontaa miesten asemaa ja parantaa naisten, ja siten heikentää jo nykyisellään hirvittävän heikkoa miesten tilannetta.

Toivottavasti nyt ymmärryksen kirkas valo syttyi mielessäsi, Tommy hyvä.

- Vortac

Mortimer kirjoitti...

Lista on todella hyvä ajatus. Olisi hyvä, jos listan asiat olisivat perusteluineen ja viitteineen. Esim. linkki kyseiseen tilastoon jne.

Minä olen usein ajatellut, että miesjärjestölle olisi kysyntää.

Ymmärrän kyllä Miessakit ry:n linjan, ja sen että se mahdollisesti tulevaisuudessa jättää tasa-arvopoliittisen toiminnan taka-alalle, keskittyen muuhun miestyöhön. Miessakit ry:llä on se kaikki muu miestyö, kuten eri vertaistukimuodot jne. Ymmärrän kyllä, että Miessakit ry. ei halua asettaa sen työn resurssien jatkuvuutta riskin alaiseksi.

Suomessa tarvittaisiin sen lisäksi miesasia-järjestö(jä). Nimenomaan miesten tasa-arvoon keskittynyt järjestö. Vastine naisasiajärjestöille. Mutta sen tarvitsee olla kuitenkin maltillinen.

Sen pitää olla rakentava ja aitoon tasa-arvoon pyrkivä. En haluasi siis mitään radikaalifeminismin käänteistä versiota. Rintsikan polttamiseen verrattavaa toimintaa. Tai Sarah Miller Gearhart tai Sheila Jeffreys -tyyppisiä hahmoja. Sen pitäisi pikemminkin peilata tasa-arvo ja postmodernia feminismiä. Esimerkein ilmaistuna se voisi muistuttaa linjaltaan esimerkiksi Ifeminists.com:n linjaa. Ei esimerkiksi: tälläista.

On siis todella tärkeää millaisia ihmisiä järjestöä edustaa. Liian radikaali linja tai suoranainen sovinismi ei ole missään nimessä asian eduksi. Se kääntää helposti julkisen mielipiteen järjestöä vastaan. Pitää huomioida, että radikaalien feministien suunnalta tulee alkuvaiheessa joka tapauksesa provosointia, johon on tärkeää olla sortumatta. Ja voitte uskoa että radikaalifeministit tulevat tarttumaan jokaiseen em. virheeseen, johon järjestö sortuisi. Tärkeää on siis että ihmiset (tavallinen kansa) ymmärtävät alusta lähtien, että tarkoitus ei ole ajaa mitään taantumuksellista naisten alistamista, vaan keskittyä miesten tasa-arvon epäkohtiin.

Miesasiajärjestö tarvitsee ennen muuta keluahahmoja, jotka ovat älykkäitä ja esiintymistaitoisisia. Olisiko Henryllä tai Pasi Malmilla kiinnostusta hommaan?

Tommy kirjoitti...

Vortac, on olemassa lukuisia eri tasa-arvon muotoja. Se, että miehet ovat huonommassa asemassa tietyllä osa-alueella, ei poista naisten huonoa asemaa toisessa. Siksi ei voida sanoa, että naisilla on enemmän tasa-arvoa kuin miehillä, tai pitäisi keskittyä vain miesten tasa-arvo-ongelmien korjaamiseksi.

Miesten aseman kohentaminen ei poista vastakkainasettelua. Sen jälkeen jouduttaisiin taas korjaamaan naisten asemaa, mikä johtaisi taas kerran ylilyönteihin. Tämän takia kummankaan sukupuolen tasa-arvo-ongelmia ei saa unohtaa, vaan niitä pitää hoitaa yhdessä kuntoon.


Sitä paitsi naisjärjestöjen katoaminen tekisi miesjärjestöistä yhtä epätasa-arvoisia kuin nykyiset naisjärjestöt, koska naisilla ei olisi jorman nyt miehille vaatimaa vastapainoa.

Tommy kirjoitti...

Anteeksi, siis "...koska naisilla ei olisi jorman vaatimaa vastapainoa."

tasa-arvo kunniaan kirjoitti...

Hyvä Vortac ja Jorma. Näin ulkopuolisen vinkkelistä katsottuna ymmärrän näkökulmanne, mutta silti Tommyn perustelut ovat mielestäni järkevämpiä. Vaikka kuinka yritätte väittää Tommya vastaan, sorrutte taas samaan asenteeseen että naisjärjestöt ovat mahdottomia ja tilanteen korjaisi vain miesjärjestö. Mitä järkeä on kahdessa järjestössä, jotka tavoittelevat vain OMAA etuaan? Eikö olisi hedelmällisempää perustaa yksi järjestö, joka ajaa MOLEMPIEN etua? Enkä halua kuulla enää perustelua "naiset kuitenkin jyräisivät tuollaisessa järjestössä", koska sehän on vain miesten toimista kiinni antavatko he naisten jyrätä ilman sen suurempia vastusteluja. Ideana on että naisetKIN tekevät työtä miesten olojen parantamiseen. Jännää kuinka kiihkeästi ajatte vain omaa ideaanne, ettekä edes harkitse Tommyn ideaa paremmaksi, joka on ainakin omasta mielestäni parempi. Itse ajan mieluummin molempien etua vaikka nainen olenkin (siis MYÖS miesten etuja, en ole ajamassa vain oman sukupuoleni etuja). Mielestäni nais- ja miesjärjestöt voisi poistaa saman tien.

Henry kirjoitti...

Minun on kyllä vaikea edes kuvitella naista puolustamassa miesten ongelmien kattavaa huomioimista tasa-arvopolitiikassa. Tai ainakaan en muista, että joku nainen olisi niin tehnyt koko sinä aikana, kun olen tasa-arvokeskusteluja seurannut.
Tarkoitan siis sitä, että nainen olisi samanlainen promaskulisti, kuin mitä profeministit ovat naisten ongelmien huomioimisen suhteen.

Anonyymi kirjoitti...

Minä kyllä olisin sitä mieltä, että kaikille feministeille tulisi laittaa lain voimalla rintapieleen sellainen harmaan telaketjupanssarin merkki. Sitten kun nämä on saatu erotettua muista, kunnon kansalaisista, heidät voisi lähettää vaikkapa Espooseen, kaikki, sellaiselle leirille ja rakentaa sinne teollisuuslaitoksia - halpaa työvoimaa tuollaiset fanaatikot olisivat. Ja koska he ovat niin hankalia, heidät voisi rahdata sitten vaikka Saudi-Arabiaan tai jonnekin muualle pois näkyvistä. Näin me miehet pääsisimme tästä alistavasta kohtelusta ja jatkuva miesten syrjäytyminen lakkaisi.
Olisin valmis tällaisen järjestön jäseneksi heti huomenna.
Eno

jorma kirjoitti...

"Tasa-arvojärjestössä naisasiat eivät voi olla miesasioita tärkeämpiä, koska tasa-arvo on se, jota puolustetaan -- sukupuolesta riippumatta."

Ei tässä ole kysymys mistään sanojen vääristelystä. Kerroin vain, mitä se käytännössä tarkoittaisi: naisasioita ajettaisiin yhä laajenevalla rintamalla ja miesasiat ja tasa-arvo olisivat täysin toissijainen juttu.

"Miesjärjestö ei voi olla tasa-arvoa puolustava, mikäli se on olemassa vain naisjärjestöjen takia ja on näiden vastapainona."

Ei, vaan miesten ja tasa-arvon takia. Toimintansa kautta se tasa-arvoistaisi tilanteen, jossaa naisjärjestöillä ei ole nyt mitään vastapainoa.

"Pelkkien miesten oikeuksien puolustaminen ei ole työtä tasa-arvon puolesta, kuten ei pelkkien naisten oikeuksienkaan puolustaminen ole. Kun on kaksi kilpailevaa puolta, jompi kumpi näistä tulee aina olemaan se vahvempi, "voittava" osapuoli. Tulokseksi saadaan epätasa-arvoa, kuten tälläkin hetkellä."

Ei, vaan miesjärjestö toisi keskusteluun nykyisin sieltä lähes täysin puuttuvan miesnäkökulman ja lisäisi siten tasa-arvoa automaattisesti. Eikä miesten aseman ja oikeuksien parantaminen ole mitään naisilta pois, se on myös heidän etujensa mukaista toimintaa. Tällainen miesjärjestö ei toki, toisin kuin nykyiset naisjärjestöt vastustaisi syukupuolten välistä tasa-arvoa, joten se ei suhtautuisi lähtökohtaisesti kielteisesti myöskään naisten aseman tai oikeuksien parantamiseen, jos siihen aihetta löytyy, kunhan se ei vain heikennä miesten asemaa.

Aivan samoin kuin työmarkkinaneuvotteluissa, tarvitaan sekä työnantajan, että työntekijöiden intressien puolustajia, samoin on tässäkin.

"Tasa-arvon luominen ei ole millään mahdollista ilman yhteistyötä."

Yhteistyö on mahdollista vain, jos miehet otetaan mukaan neuvottelupöytään tasaveroisina neuvottelukumppaneina, ei minään feministeille alisteisena joukkona tai sivuseikkana.

"Turhaan siis pelätään sitä, että vain naisten oikeudet olisivat tasa-arvojärjestön agendalla."

Edelleen naisten asiat olisivat ykkösjuttu. Niitä eivät silloin vain enää ajaisi vain feministijärjestöt, naistutkimus ja tasa-arvoviranomaiset, mutta myös tuo uusi järjestö. Miesten asema ja oikeudet olisivat siis väistämättä edelleen toissijainen asia.

jorma kirjoitti...

"Mitä järkeä on kahdessa järjestössä, jotka tavoittelevat vain OMAA etuaan?"

Missä on sanottu, että tämä miesjärjestö tavoittelisi vain omaa etuaan? Sehän tavoittelisi tasa-arvoa.

"Eikö olisi hedelmällisempää perustaa yksi järjestö, joka ajaa MOLEMPIEN etua?"

Ei, koska silloin miesten tasa-arvo-ongelmat olisivat laajemmassa kontekstissa edelleen toissijaisia.

"Enkä halua kuulla enää perustelua "naiset kuitenkin jyräisivät tuollaisessa järjestössä""

Tasa-arvopolitiikassa jyräisivät 100% varmuudella edelleen, koska miehillä ei edelleenkään olisi auinuttakaan nimenomaanmiesten intressejä puolustavaa tahoa, kun taas naisasiaa ajaisivat monet tahot.

"koska sehän on vain miesten toimista kiinni antavatko he naisten jyrätä ilman sen suurempia vastusteluja."

Niin, eli on saatava miesjärjestö. Se estää alisteiseen asemaan joutumisen.

"Itse ajan mieluummin molempien etua vaikka nainen olenkin (siis MYÖS miesten etuja, en ole ajamassa vain oman sukupuoleni etuja)."

Sen kun näkisi.

Anonyymi kirjoitti...

Hmmm..naisethan EIVÄT ole ajaneet vanhempien tasa-arvoa perheessä, miesten tilaa vanhemmudessa, miesten oikeuksia jäädä isyyslomalle tai ehkäisy- ja aborttioikeuksia jotka ovat ihan samalla tavalla miesten asioita kuin naistenkin?

Ihanko totta?

Ja kaikissa muissakin yhdistyksissä ja liikkeissä ammattiyhdistysliikkeissä on ollut vain naisia? Parantamassa sosiaaliturvaa, vankeinhoitoa, koulujen ja päiväkotien toimintaa, pienipalkkaisten asioita, kokoontumisvapautta ja sananvapautta?

Oletteko te lukeneet yhtään kirjaa jossa kerrotaan millaisin ponnistuksin esimerkiksi nuo kaikille tarjolla olevat etuudet on hankittu? Luuletteko, että niitä on saatu kitisemällä jossakin nurkan takana? Miten te kluvittelette, että isyysloma on saatu aikaan -miettikää sitä hetki.

Vai olisiko kenties kyseessä isomman joukon yhteiset ponnistukset - jotka eivät lähde siitä että puolet maailman ihmiskunnasta on väärässä vaan siitä, että yhdessä saadaan enemmän aikaan?

Näin vapun tienoilla tulee kyllä mieleen, että kannattaisi ottaa selvää asioista eikä kuvitella että sättimällä saa jotain aikaan.
Ota käteen kirja ja lue se: vaikkapa Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisen sosiaaliturvan historia.

Vortac kirjoitti...

Henry totesi: "Minun on kyllä vaikea edes kuvitella naista puolustamassa miesten ongelmien kattavaa huomioimista tasa-arvopolitiikassa. Tai ainakaan en muista, että joku nainen olisi niin tehnyt koko sinä aikana, kun olen tasa-arvokeskusteluja seurannut.
Tarkoitan siis sitä, että nainen olisi samanlainen promaskulisti, kuin mitä profeministit ovat naisten ongelmien huomioimisen suhteen.
"

No, en tiedä politiikasta, mutta kyllähän tuollaisia naisia (kourallien) on. Esimerkiksi nimimerkki KellyMac tulee mieleen. Katsotaanpa, löydänkö googelilla hänen bloginsa.

http://km.adamsspace.com/

Tuossa.. mutta niin, on aika vaikeata kuvitella, että naiset ryhtyisivät yhtä urakalla kampanjoimaan miesten oikeuksien puolesta kuin profeministimiehet naisten oikeuksien puolesta. Miehiä on helpompi aivopestä toimimaan naisten hyväksi, koska miehet haluavat naisten läheisyyttä, kosketusta ja pilberoa niin paljon. Naisilla taas sitä (siis miesten läheisyyttä yms.) on jo niin paljon, ettei lisätarjonta tunnu houkuttelevalta.

Hassuinta on, että naiset kyllä ovat kovastikin huolissaan vaikkapa turkiseläinten kohtelusta ja nälkäänäkevistä afrikkalaisista lapsista, mutta kun tulee kyse länsimaisista, valkoihoisista miehistä, naisen sympatia lakkaa kuin veitsellä leikaten ja tiilimuuriin törmäten.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Hmm, Hesarissa Henkka englanniksikin..

http://www.hs.fi/english/article/Market+theory+on+sex+does+not+understand+desire/1135235225662

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä naisilta täytyy poistaa tuo pilbero, että tasa-arvo toteutuisi, koskapa se näyttää olevan este sille, että miehet voisivat osallistua politiikkaan ja järjestötyöhön.

Ero valkoisten länsimaisten miesten ja toisaalta turkiseläinten ja nälkänäkevien lasten välillä varmaan on, mutta se nyt katoaa mielestäni kun tuo pilbero taas tunki päähän.

Tai, hetkonen: olisikohan se MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA OMIIN ASIOIHINSA?

Vortac kirjoitti...

Tää varmaan olikin täällä jo, mutta laitan sen ny varmuudeks kuiteskin.

http://www.seacoastonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080406/NEWS/804060343/-1/NEWS01

Käsittämätöntä, ja osoittaa miten kiireellinen ja tärkeä asia on saada miesten oikeudet kohenevaan suuntaan ennen kuin on liian myöhäistä!

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Ja kun nyt linkinheittelypäälle satuin tänään niin tungetaan lisää (ehkä jo täällä ollutta) kamaa tänne:

http://www.ejfi.org/DV/dv-3.htm

Tossa on aika mielenkiintoisia puheenvuoroja naisten väkivaltaisuudesta sekä esim. siitä, miltä tuntuu olla mies, jonka vaimo pelkää hänen potentiaalista väkivaltaansa (Farrellin artikkeli)..

Mieltä kiinnostavia lukuaikakausia!

- Vortac

jorma kirjoitti...

"naisethan EIVÄT ole ajaneet vanhempien tasa-arvoa perheessä, miesten tilaa vanhemmudessa, miesten oikeuksia jäädä isyyslomalle tai ehkäisy- ja aborttioikeuksia jotka ovat ihan samalla tavalla miesten asioita kuin naistenkin?"

Ai. Missäs ne naiset ovat ajaneet perhelainsäädännön tasa-arvoistamista tai vaikkapa miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän lopettamista huoltajuuskiistoissa? Eipä ole tällaisesta yhtään mitään havaintoa.

"jotka eivät lähde siitä että puolet maailman ihmiskunnasta on väärässä vaan siitä, että yhdessä saadaan enemmän aikaan?"

Eivät puolet olekaan väärässä, feministit vain.

Mutta pistäkää toki ihmeessä pystyyn tasa-arvojärjestönne. Sittenpähän nähdään oikeasti, onko siitä mitään hyötyä vai ei. Mielelläni olisin väärässä arvioissani, mutta enpä usko niin käyvän. Lykkyä tykö, joka tapauksessa.

Anonyymi kirjoitti...

Jorma: kaipasit tietoa siitä, kuinka naiset ovat edistäneet miesten asiaa perhepolitiikassa:

sinulle (ja muillekin) sitä feminististä tekstiä jota voisitte vähän lukea enemmänkin - tulkaa mukaan todelliseen työhön ja lakatkaa muodostamasta maailmankuvaanne mediakuviin:


Feminismin sisältä on ollut aina löydettävissä voimakkaita essentialismia vastustavia näkemyksiä. Essentialismi on ajatus siitä, että miehen ja naisen ”luontoon” tai ”olemukseen” kuuluu tiettyjä taipumuksia, jotka yhdistävät lähes kaikkia samaan sukupuoleen kuuluvia henkilöitä. Kriitikoiden mukaan tällainen essentialismi korostaa liiaksi sukupuolten keskinäisiä eroja ja jättää huomioimatta sukupuolten sisäisen heterogeenisuuden. Samalla essentialismi toimii jäykkää ja vanhanaikaista sukupuolijärjestelmää uusintavana ajatustapana. Antiessentialismi on tärkeä ajatussuunta miesten kannalta, koska se vastustaa miesten stereotypisoimista väkivaltaisiksi vaimon ja lasten pahoinpitelijöiksi, insestin harjoittajiksi, taitamattomiksi lasten huoltajiksi sekä yhteistyökyvyttömiksi ja kilpailullisiksi vallantavoittelijoiksi. Antiessentialismi auttaa torjumaan miehiin kohdistuvaa syrjintää esimerkiksi avioerotilanteissa lasten huoltajuudesta päätettäessä (huoltajuussyrjintä, ks. Malmi 2005, luku 12). Hyvä esimerkki antiessentialismista on YK:n CEDAW-sopimuksen 5 §, joka edellyttää hallituksia ryhtymään toimenpiteisiin jäykkiä sukupuolirooleja vastaan siten, että miehen roolia ja tärkeyttä lasten huoltajana korostetaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ja lisää jormalle, nimien kanssa:

Pohjoismaisessa feminismissä ilmenee vahva legalistinen perussävy, joka näkyy mm. siinä, että myös miehiin kohdistuvat positiiviset erityistoimet voidaan katsoa tietyissä tilanteissa hyväksyttäviksi (vrt. Ahtela 2004 sekä Anttila 2005). Pohjoismaiseen feminismiin on myös sisältynyt runsaasti miehiin kohdistuvaa syrjintää kritisoineita sekä miehille myönteisiä uudistuksia ajaneita kannanottoja. Näitä ovat mm. Tuija Braxin (vihr.) aloite huoltajuusriidoissa ilmenevän miesten syrjinnän poistamiseksi sekä Rosa Meriläisen (vihr.) ja Naisasialiitto Unionin esittämät aloitteet vain miehiä koskevan asevelvollisuuden poistamiseksi.

Mitä SINÄ olet konkreetisti tehnyt ihmisten hyvinvoinnin hyväksi?

jorma kirjoitti...

"miesten stereotypisoimista väkivaltaisiksi vaimon ja lasten pahoinpitelijöiksi, insestin harjoittajiksi, taitamattomiksi lasten huoltajiksi sekä yhteistyökyvyttömiksi ja kilpailullisiksi vallantavoittelijoiksi."

Näitä kaikkia, miesten oikeuksien ja tasa-arvon kannalta haitallisia valheita ovat suomalaiset feministit kaikin tavoin edistäneet ja käyttäneet hyväkseen. Suomen Amnestyn ja Väestöliiton väkivaltakampanja levittävät juuri tuota miesvihamielistä kuvaa ja siivoavat naisten väkivaltaisuuden piiloon.

"miehen roolia ja tärkeyttä lasten huoltajana korostetaan."

Ja feministit toteuttivat miehen roolia vähättelevän hedelmöityshoitolain, antavat isien syrjinnän huoltajuuskäsittelyissä jatkua, vastustavat perhelainsäädännön tasa-arvoistamista.

"Pohjoismaiseen feminismiin on myös sisältynyt runsaasti miehiin kohdistuvaa syrjintää kritisoineita sekä miehille myönteisiä uudistuksia ajaneita kannanottoja."

Kannanotoilla ei ole yhtään mitään arvoa, vain teoilla on merkitystä. Mihin toimiin on ryhdytty, jotta isien syrjintä huoltajuuskiistoissa loppuisi ja jotta lainvastaiseen syrjintään syyllistyneitä viranomaisia rangaistaisiin? Ei yhtään mihinkään. Syrjintä jatkuu täysin esteettä vuodesta toiseen, eikä se näytä feministejä häiritsevän lainkaan.

Feministit eivät ole koskaan vaatineet yleisen asevelvollisuuden ulottamista koskemaan myös naisia, vaikka se olisi nykyjärjestelmän mukainen, tasa-arvoinen ratkaisu, saatikka että kukaan olisi ryhtynyt mihinkään toimiin tämän miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän kumoamiseksi. Ja jälleen kerran feministit hyväksyvät tämän sukupuolisyrjinnän ja epätasa-arvon.

Feministijärjestöt tukivat erittäin voimakkaasti hedelmöityshoitolakia, joka on miehiä sukupuolen perusteella syrjivä, ja isyyden arvoa vähättelevä laki. Feministit siis kannattavat sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää. Heidän tekonsa todistavat tämän.

"Mitä SINÄ olet konkreetisti tehnyt ihmisten hyvinvoinnin hyväksi?"

Paljonkin. Olen mm. osaltani pistänyt miesvihaa lietsovat feministiorganisaatiot, kuten Suomen Amnestyn, lujille ja puolustuskannalle, sekä levittänyt väsymättä tietoa tasa-arvoviranomaisten kelvottomuudesta ja miesten tasa-arvo-ongelmista. Aion jatkaa samalla linjalla. Paljon aikaansaatu yhdeltä yksittäiseltä kansalaiselta.

Feministijärjestöt saavat valtion budjetista valtavan kasan rahaa sillä verukkeella, että ne muka toimisivat tasa-arvon edistämiseksi. Tosiasia kuitenkin on, etteivät feministit ole koskaan tehneet yhtään mitään miesten oikeuksien ja aseman parantamiseksi tai miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän lopettamiseksi. Feministit ovat päinvastoin tukeneet epätasa-arvoa.

Anonyymi kirjoitti...

JOrma: "Miesvihaa lietsovat feministiorganisaatiot, kuten Suomen Amnestyn"

Sinä olet kyllä ällistyttävä.....tuo määritelmä ei olisi tullut kyllä mieleen Amnestyn yhteydessä.

Varovainen kysymys: nouseeko sinun mielestäsi aurinko aamulla siksi että aurinko kipuaa tikapuita vai siksi että maapallo pyörii?

Voi herran jee.

Anonyymi kirjoitti...

Perjantain osastolta löytyi tällainen, se kyllä käy kuvaamaan hämmennysträ noiden edellisten JOrman puheiden johdosta:

"Ihanaa, aina kun haluan kuulla todellista tasa-arvokeskustelua, tulen tänne palstalle: ainoa tasa-arvon saareke maailmassa!

Auts, taas pilbero törmäsi päähän ja esti kaiken tasa-arvoajattelun ei kun se olikin feminististä miesvihaa ei kun mun oma "se", eikun pilbero, ei kun minä eikun pilbero - apua auttakaa valkoista miestä!"


:-D

voikaa hyvin

jorma kirjoitti...

"tuo määritelmä ei olisi tullut kyllä mieleen Amnestyn yhteydessä."

Ikävä kyllä tämä on nyt vain se tilanne, jossa ollaan.

":-D"

Niinpä niin, feministiä vain epätasa-arvo ja sukupuolisyrjintä naurattavat. No, vielä se hymy hyytyy.

Turo kirjoitti...

AMNESTYn
sukupuolittaminen
HAISEE

Anonyymi kirjoitti...

JOrma: Voisi ajatella että tuossa naurattaa joku muu:

Ensin väitätte Henrin kanssa, että KUKAAN nainen ei ole tehnyt mitään miesten oikeuksien puolustamiseksi, ja sitten kun laitetaan selvää tekstiä ja ihan nimiäkin, niin sitten sillä ei ole mitään merkitystä.

Tällä tavallako Henry teit lähdekritiikkiä graduusi?
Näinkö Jorma teet yhteistyötä niiden kanssa, jotka omia asioitasi edistävät?

Jape kirjoitti...

Tommy: "Miesjärjestö ei voi olla tasa-arvoa puolustava, mikäli se on olemassa vain naisjärjestöjen takia ja on näiden vastapainona"

Onko Tommy profeministimies? Taitaa olla!

Tommy hyvä, meillä on tässä maassa kymmeniä naisjärjestöjä, jotka nimenomaan ratsastavat tasa-arvojärjeston statuksella, mutta silti ajavat vain ja ainoastaan naisten asiaa. Tuon logiikkasi mukaan, miten ne muka voisiva siis olla tasa-arvajärjestöjä? Niinpä niin, Tommy ne eivät olekaan tasa-arvojärjestöjä, vaan naiesten etuja ja oikeusia, sekä miehille velvollisuuksia ajavia järejstöjä. Siis epätassa-arvon linnakkeita. Siksipä juuri tuolle tarvitaan vastapainoa, todellista tasa-arvoliikettä, eli miesliikettä, tasapainottamaan tuota ajoittain jopa fundamentaliststa ja hurmoshenkistä naisasialiiketää, joka ruokkii itseään feministisillä valheillaan.

Jape kirjoitti...

Anonyymi: "Mitä SINÄ olet konkreetisti tehnyt ihmisten hyvinvoinnin hyväksi?"

Ja mitä sinä, keskustelun rikkoja olet tehnyt minkään yhteisen hyväksi?

George W. Bush on mitä on, mutta tuollaisen palstaterroistin vuoksi olisi suotavaa, että jenkkilait olisivat tuollaisien käkien osalta voimassa myös Suomessa. Iljetys!

Jape kirjoitti...

Anonymi: "Näitä ovat mm. Tuija Braxin (vihr.) aloite huoltajuusriidoissa ilmenevän miesten syrjinnän poistamiseksi sekä Rosa Meriläisen (vihr.) ja Naisasialiitto Unionin esittämät aloitteet vain miehiä koskevan asevelvollisuuden poistamiseksi."

Kevyttä on kesäheinä. Tuija Brax naisrauha lakeineen on eräs pahimmista sukupuolirasisteista. Rosa on pilveä pössyttelvä leikkifeministi, joka
teki aloitteen huvin vuoksi ja urheilun kannalta ja Naisialiitto Unioni on keräilyerä yhteen liityneitä niuhottajien joukkosta, joiden mielestä tampooni on miesten salaliitto, jonka tarkoituksena on alistaa naisia.

tikka kirjoitti...

jape: "ne eivät olekaan tasa-arvojärjestöjä, vaan naiesten etuja ja oikeusia, sekä miehille velvollisuuksia ajavia järejstöjä."

mitä velvollisuuksia miehille on ajettu?

nameless kirjoitti...

Jorma "Olen mm. osaltani pistänyt miesvihaa lietsovat feministiorganisaatiot, kuten Suomen Amnestyn, lujille ja puolustuskannalle, sekä levittänyt väsymättä tietoa tasa-arvoviranomaisten kelvottomuudesta ja miesten tasa-arvo-ongelmista. Aion jatkaa samalla linjalla. Paljon aikaansaatu yhdeltä yksittäiseltä kansalaiselta."

Missä olet näin tehnyt? En ole huomannut, että Amnesty ja muut olisivat kovasti toimintaansa syytöksiäsi vastaan puolustaneet. Eiköhän Amnestylläkin ole tärkeämpääkin tekemistä, joten älä kuvittele itsestäsi liikoja.

Henry kirjoitti...

"Miesasiajärjestö tarvitsee ennen muuta keulahahmoja, jotka ovat älykkäitä ja esiintymistaitoisia. Olisiko Henryllä tai Pasi Malmilla kiinnostusta hommaan?"

Itse olen enemmän tieteilijä kuin järjestöihminen. Mutta ei kai se ole kokonaan poissuljettu ajatus. Kyllä minä miesten ongelmista olen kiinnostunut puhumaan.

jorma kirjoitti...

"Ensin väitätte Henrin kanssa, että KUKAAN nainen ei ole tehnyt mitään miesten oikeuksien puolustamiseksi, ja sitten kun laitetaan selvää tekstiä ja ihan nimiäkin, niin sitten sillä ei ole mitään merkitystä."

Ei ole löytynyt ainuttakaan konkreettista esimerkkiä siitä, että joku nainen olisi tehnyt yhtään mitään miesten aseman ja oikeuksien parantamiseksi tai miesten tasa-arvo-ongelmien korjaamiseksi. Ei ensimmäistäkään tapausta. Tyhjänpuhuminen on yhtä tyhjän kanssa, arvotonta ajanhaaskausta.

"Näinkö Jorma teet yhteistyötä niiden kanssa, jotka omia asioitasi edistävät?"

Eivät ole edistäneet. Ovatr tehneet kaikkensa minun ja muiden miesten aseman huonontamiseksi.

jorma kirjoitti...

"En ole huomannut, että Amnesty ja muut olisivat kovasti toimintaansa syytöksiäsi vastaan puolustaneet."

Vähänpä tiedät asiasta. Nettisivut ovat täynnä epätoivoista selittelyä, ja pahimpia lukuja olivat pakotettuja korjaamaan, kun oikeustoimilla uhattiin.

3 700 kk kirjoitti...

Jorma, eikö vieläkään ole töitä löytynyt?

jorma kirjoitti...

"Jorma, eikö vieläkään ole töitä löytynyt?"

Täällähän sitä paiskitaan hiki hatussa.

Anonyymi kirjoitti...

parannetaan maailmaa, aivan......

nameless kirjoitti...

"Vähänpä tiedät asiasta. Nettisivut ovat täynnä epätoivoista selittelyä, ja pahimpia lukuja olivat pakotettuja korjaamaan, kun oikeustoimilla uhattiin."

Just joo. Ikäänkuin Amnesty ei olisi tottunut erilaisiin uhkauksiin...

jorma kirjoitti...

"Ikäänkuin Amnesty ei olisi tottunut erilaisiin uhkauksiin"

Ei se tottunut olemaan syytettynä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Ihmisoikeusjärjestö ihmisoikeuksia polkemassa, melkoinen ristiita ja potentiaalinen imagotappio valtava.

Anonyymi kirjoitti...

ja sinä et harrasta kiihotusta kansanryhmää vastaan? Mies polkemassa kaikkien miesten mainetta.

Tämä palsta on kaikille miehille melkoinen imagotappio.

jorma kirjoitti...

"ja sinä et harrasta kiihotusta kansanryhmää vastaan?"

Missäs minä muka olen harjoittanut kiihotusta kansanryhmää vastaan ja mitä kansanryhmää? Feministit eivät ole kansanryhmä.

"Mies polkemassa kaikkien miesten mainetta."

Minä edistän tasa-arvoa ja puolustan miesten intressejä. Kiittämättömyys on näemmän maailman palkka.

"Tämä palsta on kaikille miehille melkoinen imagotappio."

Tasa-arvolle ja miesten oikeuksille valtava voitto.

wtf kirjoitti...

"Tämä palsta on kaikille miehille melkoinen imagotappio."

Niin, anonyymin mielestä tasa-arvoasiat eivät siis miehen imagoon kuulu tai sovi.

Mielenkiintoista keskustelua, jossa muiden muassa Tikka, Tommy ja Jorma esittävät kaikki hyviä pointteja. Vaikka Tommyn visio onkin paras, kaunein ja kannatettavin, on valitettavasti pidettävä jalat maassa ja kompattava Tikan ja Jorman realistisempaa näkemystä.

Tommy, millä feministit suostuisivat luopumaan saavuttamastaan hegemoniasta tasa-arvo-, ts. naisten tasa-arvotyössä Suomessa?

Millä konstilla motivoituneiden ammattifeministien pyörittämät naisjärjestöt muka saataisiin ajettua alas ja katoamaan?