tiistaina, toukokuuta 13, 2008

Laasasen lista

Lista löytyy Yudu-muodossa täältä.
Listan voi ladata PDF-muodossa täältä.

Lista miesten potentiaalisista tasa-arvo-ongelmista Suomessa

Lista on osa miesten ongelmia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevää väitöstutkimustani. Listassa pyritään esittämään kattava selvitys miesten potentiaalisista tasa-arvo-ongelmista Suomessa. Miesten potentiaalisella tasa-arvo-ongelmalla tarkoitetaan väitettyä (tutkittua tai esitettyä) miesten huonompaa asemaa (tilastollisesti tarkastellen) jollakin elämänalueella (naisten asemaan verrattuna). Listan nimenä olisi voinut myös olla ”Lista miesten huonommasta asemasta eri elämänalueilla”. Miesten huonompi asema voi pitää sisällään seuraavan kaltaisia asioita: (a) Miehillä on sellaisia ongelmia, joita naisilla on vähemmän (esim. syrjäytyminen; itsemurhat). (b) Miehillä on sellaisia velvollisuuksia, joita naisilla ei ole (esim. asevelvollisuus). (c) Miehillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia, joita naisilla on (esim. huonompi mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan lapsia; huonompi mahdollisuus työllistyä joihinkin ammatteihin). (d) Miehille asetetaan sellaisia odotuksia, joita naisille ei aseteta (maskuliininen rooliodotus). (e) Miehiin kohdistuu suoraa, epäsuoraa tai rakenteellista syrjintää (esim. miesasiakkaiden syrjintä sosiaalityössä).

Miesten ongelmia ja tasa-arvoa voidaan tarkastella ainakin neljästä keskeisestä kysymyksestä käsin:
  1. Mitä ongelmia miehillä on eri elämänalueilla?
  2. Mistä miesten ongelmat johtuvat?
  3. Mitkä miesten ongelmat pitäisi tulkita tasa-arvo-ongelmiksi?
  4. Miten miesten ongelmia voidaan vähentää?
Listassa pyritään vastaamaan vain ensimmäiseen kysymykseen: mitä ongelmia miehillä on eri elämänalueilla (tilastollisesti tarkastellen ja naisiin verrattuna)? Muut näkökulmat miesten ongelmiin jäävät tämän listan tarkastelun ulkopuolelle.

Tasa-arvo-ongelmiksi valikoituvat sellaiset miesten potentiaaliset tasa-arvo-ongelmat, jotka virallisia tasa-arvodiskursseja tuottavat symbolisen vallan haltijat tulkitsevat tasa-arvo-ongelmiksi. Tuollaisessa määrittelyssä tasa-arvo-ongelma ymmärretään sosiaalisesti konstruoiduksi käsitteeksi. Ensin on oltava väite miesten huonommasta asemasta jollakin elämänalueella (potentiaalinen tasa-arvo-ongelma). Sitten ongelma pitää tulkita tasa-arvo-ongelmaksi. Esimerkiksi asevelvollisuus, miesten lyhyempi elinikä tai naisenemmistö korkeakouluissa eivät automaattisesti ole tasa-arvo-ongelmia, mutta ne voivat tulla tasa-arvo-ongelmiksi, jos ne sisällytetään osaksi tasa-arvopolitiikkaa ja virallisia tasa-arvodiskursseja.

Listasta puuttuvat seuraavat ulottuvuudet:
– Lista ei ota kantaa miesten väitettyjen ongelmien syihin tai aiheuttajiin (syiksi miesten ongelmiin voidaan asettaa esim. miehet itse, naiset, yhteiskunnan rakenteet, kulttuuri, biologia tms.)
– Lista ei ota kantaa siihen, pitäisikö miesten ongelmat tulkita tasa-arvo-ongelmiksi ja sisällyttää osaksi tasa-arvopolitiikkaa
– Listassa ei verrata miesten ongelmien määrää tai laatua naisten ongelmiin
– Lista ei ota kantaa siihen, ovatko miesten mahdolliset tasa-arvo-ongelmat poistettavissa, miten ne olisivat poistettavissa tai pitäisikö niitä ylipäätään yrittää poistaa
– Listassa ei oteta kantaa esitettyjen ongelmien merkittävyysjärjestykseen
– Listassa ei kyetä esittämään arviota siitä, kuinka luotettavia miesnäkökulmaisten lähteiden esittämät väitteet miesten ongelmista ovat
– Listan ulkopuolelle jäävät sellaisten erityisryhmien, kuten homomiesten ja rodullisten vähemmistöjen erityiset ongelmat
Listassa on epävarmuustekijöitä:
– Monista miesten ongelmista on olemassa vain vähän tutkittua tietoa. Osa listan kohdista perustuu miesasiamiesten esittämiin väitteisiin miesten huonommasta asemasta. Listassa saattaakin olla merkittäviä puutteita tai virheitä
– Osa miesten ongelmista on otettu ulkomaisista lähteistä. Voi olla, että Suomessa vastaavia ongelmia ei ole tai niitä on vähemmän
– Lista saattaa sisältää miesten ongelmia liioittelevia piirteitä, koska miesnäkökulmaisilla kirjoittajilla saattaa olla (tietoisia tai tiedostamattomia) motiiveja omien intressiensä edistämiseksi
Tärkeimmät suomalaiset lähteet listan tekemisessä ovat olleet Arno Kotron ja Hannu T. Sepposen (2007) toimittama kirja Mies vailla tasa-arvoa, Henry Laasasen (2008) kirja Naisten seksuaalinen valta ja Pasi Malmin (2008) tekeillä oleva väitöskirja Discrimination against men in western welfare society, joka käsittelee miehiin kohdistuvaa syrjintää länsimaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa.

112 kommenttia:

Mikko Moilanen kirjoitti...

Sivulla 27 kirjoitusvirhe: "[..] naisilla on suurempi tarve rentoutumiseen ja esileikkiin kuin naisilla [..]".

* * *

Erinomainen lista! Ensimmäinen laukaus on nyt sitten ammuttu :D

Alla muutama listasta puuttunut huomio.

Maahanmuuttajan naiminen. Suomalainen nainen voi naida ulkomaalaisen miehen ilman että häntä aletaan syyttämään vähempiosaisten hyväksikäytöstä. Suomalainen mies ei voi naida esim. thainaista, ilman että häntä aletaan syyttämään hyväksikäytöstä.

Ylöspäin naiminen. Miehillä ylöspäin naimisen ei katsota oleven hyvä saavutus. Mies on tällöin ennemmin "looseri" kuin menestyjä. Nainen taas ylöspäin naidessaan on "voittaja".

Miesten vaikeus hyväksyä naisten tarjoamat edut. On normaalia tai jopa suotavaa, että mies kustantaa ateriat yms. treffeillä. Naisten ei oleteta sellaista tekevän, mutta jos nainen kuitenkin niin tekee, miehen on vaikeampi hyväksyä tarjoukset kuin naisen.

Anonyymi kirjoitti...

Siis tärkeimmistä listan lähteistä noin kolmasosa on oma gradusi, toinen kolmannes kirjailijan ja toimittajan mielipidekirja, ja kolmantena Pasi Malmi., jonka ymmärrys asioiden moninaisuudesta ehkä kiteytyy tässä sitaatissa: " Ainoa relevantti feminismi, mitä on olemassa, on kadun vulgäärifeminismi."

Onpa ERINOMAINEN tieteellinen pohja, sanoisin, voi herranjee. Olisiko palaveri työn ohjaajan kanssa paikallaan tässä vaiheessa?

Hemmetin hyvä alkuidea tarkastella miehen asemaa rakentuu tässä listassa siis täysin epätieteellisen mielipidekirjoittelun pohjalle????Kun kerran vielä tiedät ja kerrot itsekin että listassa on em. syystä ongelmia, niin eikö pitäisi lähteä siitä liikkeelle ja pohtia mitä muita lähteitä voisit löytää?

POlle

Mikko Moilanen kirjoitti...

Tieteen on aloitettava jostain. Jos tietäisit tieteistä paremmin, niin esim. matematiikassa on aloitettu "tyhjästä".

Jos tietäisit ihmissuhdetieteistä paremmin, niin tietäisit, että tasa-arvotutkimus suomessa on täysin alkutekijöissä ja Henry & Co alan pioneereja.

Panu kirjoitti...

Pasi Malmi., jonka ymmärrys asioiden moninaisuudesta ehkä kiteytyy tässä sitaatissa: " Ainoa relevantti feminismi, mitä on olemassa, on kadun vulgäärifeminismi."

Tuo on valitettavasti MINUN sitaattini, ei Pasi Malmin. Olette te feministit saatanan tyhmiä, kun ette erota miesaktivistia (minua) miestutkijasta (Malmista).

Tietysti olisi ihan hyvä juttu jos Malmikin tuon omaksuisi.

Panu kirjoitti...

Itse asiassa siinä yhteydessä (Kaisa Ruokamon kommenttiosastossa), jossa minä tuon kirjoitin, Pasi Malmi nimenomaan moitti minua liian yksipuolisesta feminismikäsityksestä.

Tuossa taas nähdään, miten karkeaan valehteluun feministit ovat mielestään oikeutettuja. Feminismin moraalinen rappio on täydellinen.

Henry Laasanen kirjoitti...

"Onpa ERINOMAINEN tieteellinen pohja"

Listan eräänä tarkoituksena on tarjota perusta miesten ongelmien tutkimukselle. Tieteellistä pohjaa on vaikea saada, ellei ensin esitetä - kuten tässä listassa tehdään - mitä ylipäätään pitäisi tutkia.

"Kun kerran vielä tiedät ja kerrot itsekin että listassa on em. syystä ongelmia, niin eikö pitäisi lähteä siitä liikkeelle ja pohtia mitä muita lähteitä voisit löytää?"

Nimenomaan. Kyseessä on listan ensimmäinen versio, johon toivon korjauksia ja täydennyksiä lukijoilta. Esim. juuri lähdevinkkejä.

Kannattaa huomata, että lista ei pyrikään olemaan enemmän kuin mitä se on. Listalla ei sinällään ole suurta roolia väitöskirjassa, mutta olisi hiukan erikoista tehdä väitöskirjaa miesten ongelmista tasa-arvopolitiikassa ilman jonkinlaista käsitystä siitä, mitä ongelmia miehillä on esitetty olevan.

Mikko Moilanen kirjoitti...

"Ylöspäin naiminen. Miehillä ylöspäin naimisen ei katsota oleven hyvä saavutus. Mies on tällöin ennemmin "looseri" kuin menestyjä. Nainen taas ylöspäin naidessaan on "voittaja"."


Tuossa muuten ongelmaa riittää, sillä alaspäin naivan naisen voidaan katsoa olevan "häviäjä". Yleisesti niin ei kaiketi kuitenkaan katsota vaan ainoastaan ihmetellään, että "miksi se ei ota parempaa, kyllä on hullu nainen".

Naisilla pitäisi siis olla samanlaiset mahdollisuudet (sosiaalisen arvostuksen puolelta) naida alaspäin kuin miehillä.

Mikko Moilanen kirjoitti...

""miksi se ei ota parempaa, kyllä on hullu nainen"."

Hahhah, nainen on siis rakastunut ja ei toimi laskelmoidusti. Mutta kunhan arki koittaa, niin nainenkin "palaa järkiinsä" :D

En usko, että naiset näkevät naisilla olevaa alaspäin naimisen ongelmaa ongelmana. Lol.

Anonyymi kirjoitti...

Ei, ei. Ei tasa-arvo -aiheista väitöskirjaa noin tehdä. Näin se kuuluu tehdä:

1) Me kirjastoon ja ota mikä tahansa kirja hyllystä.
2) Analysoi diskurssia=plärää sivuja
3) Totea, että tekstissä naiset esitetään passiivisina ja heikkoina, miehet aktiivisina ja vahvoina
4) Johtopäätös: ko. diskurssi uusintaa patriarkaattia
5) Väikkäri on valmis. Hae Suomen Akatemian rahoitusta seuraavaan, vaikkapa kusifetisistien sortoa koskevaan projektiin.


Teoreettisen pohjan pitää tietysti myös olla vahva kun akateemista opinnäytettä väsää: muista väikkärisi johdanto-osassa käsitellä monipuolisesti tasa-arvotieteen jo löytämiä totuuksia, esimerkiksi:

1) Biologian käsitys urosten ja naaraiden eroista on patriarkaatin keksintöä ja puppua
2) Maantieteen mannertenliikuntateoria samoin
3) Suhteellisuusteoria samoin
jne. jne.

…vain tieteen sosiokonstruktivistisen luonteen ymmärtävä tasa-arvotutkija voi päästä käsiksi lopulliseen totuuteen kaikilla tieteenaloilla.


Trofim-setä

Anonyymi kirjoitti...

"Tasa-arvo-ongelmiksi valikoituvat sellaiset miesten potentiaaliset tasa-arvo-ongelmat, jotka virallisia tasa-arvodiskursseja tuottavat symbolisen vallan haltijat tulkitsevat tasa-arvo-ongelmiksi."

Tässäpä onkin ongelma. Koska tasa-arvopolitiikkaa on tehty feministien ehdoilla ja tahdon mukaan, miesten ongelmia ei ole haluttu tunnustaaa tasa-arvo-ongelmiksi lainkaan.

Kuitenkin, naisten kohdalla kaikenlaisia asioita, joita väitetään ongelmiksi, pidetään automaattisesti tasa-arvo-ongelmiksi.

Esimerkiksi naisten suurempaa osuuttaa matalapalkka-aloilla pidetään tasa-arvo-ongelmana, vaikka naiset ovat itse voineet valita vapaasti, millaista työtä ryhtyvät tekemään. Naisten omaa osuutta tilanteeseensa ei tunnusteta, vaan vaaditaan yhteiskuntaa takaamaan se, että nainen saa, alasta riippumatta, vähintään yhtä hyvää palkkaa kuin mies. Miesten syrjäytymistä ei taas haluta tunnustaa tasa-arvo-ongelmaksi, vaikka tuskin kukaan on halunnut syrjäytyä. Syrjäytymisestä syyllistetään syrjäytyneet miehet itsensä, eikä yhteiskunnalta vaadita aktiivisia toimia asian korjaamiseksi.

Vastaavia esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon muitakin. Koulutuksessa on esimerkiksi pidetty tasa-arvo-ongelmana tyttöjen suhteellisesti heikompaa menestystä matemaattisluonnontieteellisissä aineissa, mutta poikien keskimäärin heikompaa menestystä koulunkäynnissä ylipäätään ei ole suostuttu sellaiseksi tunnustamaan.

Tasa-arvo-ongelmasta on kyse, jos jokin ongelma asettaa ihmisen sukupuolen perusteella eriarvoiseen (huonompaan) asemaan. Sen ei tarvitse olla seurausta aktiivisesta tai suunnitelmallisesta syrjinnästä, sillä tasa-arvolaki velvoittaa viranomaiset toimimaan aina ja kaikessa toiminnassaan tasa-arvon edistämiseksi ja poistamaan tasa-arvon toteutumisen esteitä. Jos ne eivät tätä velvollisuutta täytä, kuten ne eivät ole täyttäneet miesten syrjäytymisen katkaisemisen tai poikien koulumenestyksen parantamisen kohdalla, niin kyse on sitten vähintäänkin passiivisesta sukupuolisyrjinnästä.

Anonyymi kirjoitti...

Mikko, sanoit: Tieteen on aloitettava jostain. Jos tietäisit tieteistä paremmin, niin esim. matematiikassa on aloitettu "tyhjästä".

Hetkonen: mitä tarkoitat "tyhjällä"? se, että operoidaan teoreettisilla määreillä ei tarkoita sitä, että tempaistaan väitteitä tyhjästä. Matematiikka jos mikä on todistamisen tiedettä, jossa jokainen askel on argumentoitava.


Sanoit myös, Mikko: Jos tietäisit ihmissuhdetieteistä paremmin, niin tietäisit, että tasa-arvotutkimus suomessa on täysin alkutekijöissä ja Henry & Co alan pioneereja.

Jos osaisit lukea, voisit mennä kirjastoon:

sanahaulla tasa-arvo saat Lindasta 3890 viitettä
lisäämällä siihen sanan historia saa 125 viitettä

sanahaulla equality saat 2017 viitettä,
lisäämällä siihen sanan history saat 155 viitettä

Ne ehkä kannattaa katsoa ensin läpi, ennenkuin alkaa väittää että Laasanen olisi minkäänlainen tasa-arvotutkimuksen edelläkävijä. Tutkimusta on tehty 1800-luvun puolelta ja tasa-arvon kysymyksiä pohdittu kautta aikain esimerkiksi satiirien kautta.

Erkki

Anonyymi kirjoitti...

Olen nyt lukenut listasta noin puolet (aika pitkä tekstipätkä pelkäksi listaksi :)), ja tähän mennessä sanoisin seuraavaa:

- Hyvä lista, hyvät lähteet ja erinomaiset perustelut ja tietopläjäykset
- Maltillinen ote, mutta kuitenkin asioiden ytimeen ilman kikkailua tai sanamagiaa pureutuva olemus, niinkuin parasta onkin

Lisäisin tosin vielä, että listasta puuttuu tiettyjä asioita, jotka eivät ilmeisesti suurinta osaa miehistä tai naisista paljon haittaakaan, mutta MINUA kylläkin..

Eli se väriasia puuttuu kokonaan. Tuossa miehen rooliodotukset-jutussa on oikein hyviä kohtia ja mainiosti kirjoitettuna jopa, mutta se puuttuu siitä, että naiset saavat käyttää _MITÄ_TAHANSA_VÄREJÄ_ kun miehet ovat rajoitettuja käyttämään mustaa, harmaata, punaista ja sinistä - ja näistä kahdesta väristäkin mahdollisimman synkkiä/haaleita sävyjä. Vihreäkin tarpeeksi tummana tai haaleana menee, mutta muut värit ovatkin melko lailla miehiltä pannassa, etenkin pinkki, purppura, jne.

Ja varsinkin KIRKKAAT sävyt näyttävät olevan miehiltä täysin kiellettyjä, mutta naisten päällä kadulla näkee hemmetin värikästä vaatetusta ja katselen niitä kaiholla ja kateudella. Toivoisin, että mulla olisi edes pienempi keho niin voisin käyttää naisten vaatteita niin saisin ainakin värejä. Mutta kun eiväthän ne meikäläisen päälle mahtuisi..

Lisäksi sitten tietenkin TUOTEVALIKOIMAT, joita naisille tarjotaan - unisex oli aika lyhyt villitys joskus kauan sitten, meinaan nykyään KAIKKI on sukupuolistettu, jopa kaulaliinoja ja sateenvarjoja myöten!

Ja naisten tuotteet (dödöt, sateenvarjot, kaulaliinat, reput yms.) ovat järjestään värikkäämpiä ja kauniimpia, sekä niitä on paljon isompi valikoima.

Eikä ole ongelma, jos nainen käyttää miehelle tarkoitettua reppua tai dödöä, mutta jos mies käyttää naiselle tarkoitettua.. no, tämänkin asian olisi jotenkin voinut ujuttaa tuohon mukaan, vaikka tokihan se osittain jo siinä onkin kun puhutaan 'feminiinisyydestä', joka on miehiltä kiellettyä. Mutta esim. pinkki ei ole feminiininen väri, koska eihän väreillä voi olla sukupuolta! Siksi olisi parasta, jos tämä lista ei ottaisi kantaa myöskään siihen, että ovatko jotkut värit feminiinisiä vai eivät (koska eiväthän ne voi olla, vielä 80-luvulla monissa tv-sarjoissa aina Knight Rideriä, ALFia ja Seinfeldiä myöten miehillä on pinkkejä paitoja ihan normaalina asiana, joten ei se mikään absoluuttinen 'homous/neitiys'-symboli ole, vaan se on yhtäkkiä vaan päätetty sellaiseksi tehdä 80-luvun jälkeen!), mutta mainitsisi, että miehen ei ole sallittua käyttää värejä, etenkään kirkkaita sellaisia, ja etenkään tiettyjä värejä kuten pinkkiä, purppuraa yms.

Minun mielestäni tasa-arvo ei ole tarpeeksi pitkälle edennyt, jos heteromies ei voi käyttää kirkkaan purppuraa tai pinkkiä takkia/housuja/paitaa/lippistä leimautumatta heti homoksi/neidiksi/naiseksi ja vastaanottamatta välittömästi paheksuvia/halveksuvia katseita..

VÄRIT KUULUVAT KAIKILLE!

- Vortac

Henry Laasanen kirjoitti...

En tosiaan ole tasa-arvotutkimuksen edelläkävijä, mutta lienen kuitenkin miesten tasa-arvo-ongelmien tutkimuksen edelläkävijä, ainakin Pasi Malmin jälkeen. Malmilla tosin fokus on hiukan eri kuin tasa-arvopolitiikka sinällään. Esim. STM:n asiakirjassa Miehet ja tasa-arvopolitiikka ei tunnu olevan edes mitään käsitystä siitä, mitä tasa-arvo-ongelmia miehillä ylipäätään on tai voisi olla. Siinä on siten ammottava tiedollinen aukko

Vortacille kommenttina se, että tosiaan miesten pukeutumista on rajoitettu, esim. Linnanjuhlissa miesten pukukoodi on rajattu, kun taas naisille paljon vapaampi.

Mikko Moilanen kirjoitti...

"Hetkonen: mitä tarkoitat "tyhjällä"?"

Ennen yhteenlaskua tai vähentämistä pitää määritellä lukujärjestelmä.

"Jos osaisit lukea, voisit mennä kirjastoon:

"Ne ehkä kannattaa katsoa ensin läpi, ennenkuin alkaa väittää että Laasanen olisi minkäänlainen tasa-arvotutkimuksen edelläkävijä. Tutkimusta on tehty 1800-luvun puolelta ja tasa-arvon kysymyksiä pohdittu kautta aikain esimerkiksi satiirien kautta."

Henry & Co on alan pioneeri, koska hän huomioi myös miesten kannalta ongelmaisia tekijöitä. Aikaisemmin on keskitytty pääasiallisesti naisten kohtaamiin ongelmiin. Matematiikassa on erittäin paljon osa-alueita. Jos nyt joku keksisi divmultiplex-matematiikan, niin hän olisi alan pioneeri. Sama pätee Henryn kohdalla.

Anonyymi kirjoitti...

Vortac: "VÄRIT KUULUVAT KAIKILLE!"

Olen jyrkän mustavalkoisesti sitä mieltä, että Vortacin esittämä pointsi kuuluu ehdottomasti koko ongelmakentän fokukseen. LOISTAVA huomio Vortac!

Muuten olen sitä mieltä, että Henryn tasa-arvojoukkueen ykkösketju JORMA, JAPE ja VORTAC kuuluisi toimia Henryn väitöskirjan VIRALLISINA ohjaajina, niin supertarkkoja jätkien kommentit ovat aina olleet! Moilanen on myös terävä, hänen näkemyksensä koko elämästä on aivan parasta. Ottakaa mallia.

Perskeles, tänään pistän kyllä jotain värikästä päälle, sanokoon femakot mitä hyvänsä!

Mikko Moilanen kirjoitti...

"Suomalainen mies ei voi naida esim. thainaista, ilman että häntä aletaan syyttämään hyväksikäytöstä."

Tässä pitäisikin kysyä suomalaisilta naisilta, että onko heidän aina pakko olla niin rasistisia ja kumpuaako rasismi heidän omasta heikosta itsetunnostansa!

Jos thainainen on ahkera eikä ole kärttyisä, niin miten suomalainen nainen voi väittää hänen olevan alistuva miellyttäjä! Vaikuttaa siltä, että suomalaiset naiset haluavat piilotella laiskuuttaan ja luonnevikaisuuttaan panettelemalla ahkeria ja toiset huomioivia thainaisia alistuviksi miellyttäjiksi!

Anonyymi kirjoitti...

"tosiaan miesten pukeutumista on rajoitettu, esim. Linnanjuhlissa miesten pukukoodi on rajattu, kun taas naisille paljon vapaampi."

Ytimeen! Aina kun olen kutsuttu Linnan itsenäisyyspäivän vastaanotolle, olen kironnut meitä miehiä syrjivää pukukoodia. Olen pakotettu pitämään rippikoulufrakkiani vaikka mieluummin pukeutuisin juhlapäivän kunniaksi paljettipukuun, strutsinsulkapuuhkaan ja tiaraan.

Eikä feminatsit ole tähänkään asiaan puuttuneet, saati sitten tasa-arvoa kannattava presidenttimme.

Anonyymi kirjoitti...

Sanoit, Mikko: "Aikaisemmin on keskitytty pääasiallisesti naisten kohtaamiin ongelmiin."

Hevonkekkurat!

Ehm...samasta paikasta:
hakusanalla race löytyy 4128 viitettä,
hakusanalla rotu 351

hakusanalla yhteiskuntaluokat 1538 viitettä (etusivulla esimerkiksi "Onko metallimies eri mies?")

Käsittääkseni sen kummemmin luokka kuin rotukaan eivät ole naisille varattuja määreitä, näiden käsitteiden kautta tarkastellaan keskeisesti myös tasa-arvon kysymyksiä.

sanahaulla "miestutkimus" löytyy 418 teosviitettä aina 1980-luvun puolestavälistä saakka.

Arto-artikkelitietokannasta löytyy asiasanalla 96 viitettä, sanahaulla 252.

Ehkä ei kannata antaa sellaista käsitystä, etteikö Suomessa ja maailmalla ole tehty tasa-arvotutkimusta - tai tasa-arvotutkimusta miehen näkökulmasta aikaisemminkin ennen ns. "Laasasen gradua".

Ja kun ottaa huomioon, että suurin osa yhteiskuntatieteellisestä ja humanistisestakin tutkimuksesta on kautta historian tehty miesnäkökulmasta ja miesten äänellä, niin on todella hulvatonta väittää, että Laasanen olisi nyt keksinyt mitään muuta kuin 1960-luvun amerikkalaiset teesit uudelleen.

Sori vaan.
Mutta ehkä miesten oikeus käyttää värejä vaatii ihan uudenlaisen oikean "miesmiesliikkeen"

POlle

Anonyymi kirjoitti...

Nopealla vilkaisulla paljon hyviä pointteja. Näitä Laasasen tutkimuksia voisi joku laajentaa myös maiden välisiin vertailuihin. Esimerkiksi naistutkija Anna rotkirch kertoi eräässä artikkelissaihmetelleensä aluksi miksi datan mukaan Venäjällä sosialismin romahdettua kaikista huonoimpaan asemaan joutuivat tietty osa miehistä, eikä siis naiset niinkuin feminismi lähtökohtaisesti olettaa.
(esim. venäläismiesten kuolleisuus taitaa olla nyt maailmanennätys alhaalla jos jätetään lukuunottamatta tietyt sotaa käyvät maat)

Mikko Moilanen kirjoitti...

"hakusanalla"

Po. Hakusanalla.

"sanahaulla"

Po. Sanahaulla.

Noniin, oiottuani pikaisesti perusvirheitä kirjoituksessasi, voimme siirtyä eteenpäin.

"Ehkä ei kannata antaa sellaista käsitystä, etteikö Suomessa ja maailmalla ole tehty tasa-arvotutkimusta - tai tasa-arvotutkimusta miehen näkökulmasta aikaisemminkin ennen ns. "Laasasen gradua"."

Joo! Eiku ... hetkinen.. ei! Eiku, siis hetkinen!

Laasanen on edelläkävijä suomalaisten miesten tasa-arvo ja ihmissuhdekysymyksissä. Se, että miten paljon aikoinaan on käsitelty tasa-arvoa yksipuolisesti ja suomalaiset miehet sivuuttaen, korostaa Henryn asemaa alan pioneerina.

Anonyymi kirjoitti...

Naiset, jopa oma rakas tyttöystäväsi eivät tunne sanaa "rehellisyys ja tasa-arvo". He testaavat sinua ja miehiä yleisesti heidän vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Mitä heikompi mies, sitä enemmän nainen käyttää häntä hyväkseen. Luonnollisesti nainen ei kunnioita yhtään tämmöistä uhrautuvaa miestä.

Naista voi toki kouluttaa reiluksi, mutta tähän pystyy yleensä vain ALPHA UROS (kirjoitetaan isolla ja kunnioittaen). Sillä Alpha Uros tekee mitä tahtoo eikä välitä naisen saati yhteiskunnan mielipiteestä asiaan.

Olemalla Alpha Uros ja Johtaja saat naisen kunnioituksen.Olemalla nössö saat naisen halveksuntaa ja pakit.

Anonyymi kirjoitti...

"Ja kun ottaa huomioon, että suurin osa yhteiskuntatieteellisestä ja humanistisestakin tutkimuksesta on kautta historian tehty miesnäkökulmasta ja miesten äänellä, niin on todella hulvatonta väittää, että Laasanen olisi nyt keksinyt mitään muuta kuin 1960-luvun amerikkalaiset teesit uudelleen."

Tässä on se ongelma, että "miesnäkökulma" tarkoittaa historiallisesti vain alfaurosten näkökulmaa. Kautta historian äänessä ovat olleet alfaurokset, feminismi toi esille myös naisnäkökulman, mutta ne miehet, jotka eivät ole alfauroksia, ovat jääneet pimentoon. Tässä mielessä Henrystä voinee puhua edelläkävijänä, hän kun käsittelee kerrankin miestä epäonnistujana eikä vain joko menestyjänä tai sortajana.

Mutta onhan tämä tietysti aika hankalaa niin kauan kuin kaikki miehet niputetaan samaan kategoriaan alfaurosten kanssa. Nythän voidaan sanoa, että "mitä ongelmia teillä miehillä muka on, kun Matti Vanhasella ja Kimi Räikköselläkin menee niin hyvin". Pitäisi varmaan tehdä niin kuin Vortac toisaalla ehdotti, ja pistää sukupuolijako uusiksi. Tästä eteenpäin siis "mies" tarkoittaisi alfaurosta (koska alfauroksista aina käytännössä puhutaan, kun käytetään sanaa "mies"), ja meidät vähemmän menestyvät miehet eroteltaisiin kokonaan omaksi sukupuoleksemme. Sitten ehkä voisimme oikeutetusti ajaa omia etujamme.

Tälle kolmannelle sukupuolelle tosin pitäisi vielä keksiä nimi. Itse ehdotan (Birdyn lanseeraamaa?) termiä "nörttineutrit". :D

Henry Laasanen kirjoitti...

Malmi tekee väitöskirjassaan erottelun alfa- ja betamiehiin ja puhuu alfa-miesten ja naisten liittoumasta. Voi tosiaan olla, että itsekin käsitteellistän teorioitani tuon kolmen sukupuolen mallin kautta asiaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tällaisten listojen kerääminen on mielestäni väärä tapa lähestyä ongelmia. Kilpailla nyt siitä kellä menee huonommin! Ja vielä tehdä lista. Ehkä tämä on sitä miehen logiikkaa: kilpailu ja asian yksinkertaistaminen listojen pituuden vertailuun. Kyllä naisten, maahanmuuttajien, lasten, kehitysvammaisten, vanhusten jne. ongelmista voidaan kerätä yhtä vaikuttavia (ja yksisilmäisiä) listoja. Verrataan sitten niitä ja katsotaan kellä on pisin lista. Mitähän hyötyä tuosta tiedosta kellekään on? Jotenkin infantiilia toimintaa, mutta jatkakaa vaan, pysyttepähän pois pahanteosta.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi, uskottavuutesi meni jo tuon väärän lainauksen myötä. Turha enää rypistää. Bye bye. :)

Anonyymi kirjoitti...

Ja vielä anolle, eikös ollutkaan niin, että tasa-arvo ei ole nollasummapeliä vaan joidenkin asemaa voi parantaa huonontamatta muiden? Jos näin, niin mitäs vikaa on miesten tasa-arvo-ongelmien listaamisessa.

Feministi/profeministifaktion kanssa on tavattoman vaikeaa keskustella, kun nämä puhuvat usein sekavia, tai vähintään kontradiktoivat aiemmat väitteensä jos tilanne sitä vaatii.

Henry Laasanen kirjoitti...

"Tällaisten listojen kerääminen on mielestäni väärä tapa lähestyä ongelmia. Kilpailla nyt siitä kellä menee huonommin!"

Tasa-arvopolitiikan resurssien priorisoiminen on vaikeaa, jos ei tiedetä millaisia ongelmia miehillä ylipäätään on.

Anonyymi kirjoitti...

Miesten aseman parantaminen parantaa myös naisten asemaa!

Mikko Moilanen kirjoitti...

"Tästä eteenpäin siis "mies" tarkoittaisi alfaurosta (koska alfauroksista aina käytännössä puhutaan, kun käytetään sanaa "mies"), ja meidät vähemmän menestyvät miehet eroteltaisiin kokonaan omaksi sukupuoleksemme. Sitten ehkä voisimme oikeutetusti ajaa omia etujamme."

Rofl, noin pitäisi tosiaan tehdä. Muistikuvieni mukaan jo 80-luvulta lähtien "mies" on tarkoittanut alfa-urosta. Minua pitemmälle muistavat tietänevät, että sitä samaa se on tarkoittanut aina.

"Malmi tekee väitöskirjassaan erottelun alfa- ja betamiehiin ja puhuu alfa-miesten ja naisten liittoumasta."

Malmi puhuu sitten asiaa. Tuohon voisi tosin lisätä vielä neljännen luokan, nämä "uusherrasmiehet". He tosin eivät ole välttämättä "virallisesti" liitossa eli eivät nauti samoista eduista kuin alfaurokset (luonnollisesti), mutta yrittävät parhaansa mukaan kiipiä nauttimaan samoista eduista.

Henry Laasanen kirjoitti...

"Miesten aseman parantaminen parantaa myös naisten asemaa!"

Niin. Miehet ja tasa-arvopolitiikka asiakirjassa sanotaan seuraavasti:

"Miehet tarvitsevat tasa-arvoa, koska miehet hyötyvät tasa-arvosta. Miesten tasa-arvosta
saaman hyödyn voi jakaa kolmeen osaan – –:
1) Naisten aseman parantumisesta miehille koituva hyöty
2) Naisten aseman parantamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden tuoma hyöty miehille
3) Erityiset toimet miesten aseman parantamiseksi."

Kai sen voisi asettaa myös toisin päin näin:

Naiset tarvitsevat tasa-arvoa, koska naiset hyötyvät tasa-arvosta. Naisten tasa-arvosta
saaman hyödyn voi jakaa kolmeen osaan – –:
1) Miesten aseman parantumisesta naisille koituva hyöty
2) Miesten aseman parantamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden tuoma hyöty naisille
3) Erityiset toimet naisten aseman parantamiseksi."

Mikko Moilanen kirjoitti...

"Miesten aseman parantaminen parantaa myös naisten asemaa!"

xD

Juuri näin! Tuossa vähän aikaa sitten suihkussa ollessani mietin, että kaikkea mitä feministit ovat sanoneet voidaan käyttää heitä vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Henry muuten voisi tehdä ihan oman foorumin, minne kirjoittaa tasa-arvosta.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2008/05/14/Poliisi+ep%E4ilee+tytt%F6jengin+r%E4j%E4ytt%E4neen+talon+internetin+ohjeilla+Lontoossa/200813156/66
Poliisi epäilee tyttöjengin räjäyttäneen talon internetin ohjeilla Lontoossa

Mikko Moilanen kirjoitti...

Tyttöjengi, feminismin kukkaset, otti ja räjäytti. Nyt voi vain arvailla, että kuka julkifeministi uskaltaa kertoa rehellisen mielipiteensä ja ylistää tyttöjen "nuorekasta rohkeutta" ja syyllistää "patriarkaattia" räjäytyksestä.

Toisaalta tuollaisissa kiteytyy feministien typeryys. Tytöt käyttäytyvät yhtä tyhmästi kuin tenialfaurokset, mutta se on hienoa ja upeaa feministien mielestä. No, toisaalta on tunnustettava, että se sentään on ainoa asia, missä feministeillä on jotain logiikkaa. Feministien mielestä tyttöjen harjoittama väkivalta on ihan yhtä "jännittävää" ja "upeaa" kuin teinialfaurosten harjoittama väkivalta.

Mikko Moilanen kirjoitti...

Niin siis, tämä on nyt sitä feministien luomaa dada-arvoa. Feministien kanssa pitäisi aina korjata sana "tasa-arvo" oikeampaan muotoon dada-arvo.

Anonyymi kirjoitti...

TPJS sanoi: "Tässä on se ongelma, että "miesnäkökulma" tarkoittaa historiallisesti vain alfaurosten näkökulmaa."

Tässä asiassa feministit ovat yleisesti aivan samaa mieltä

TPJS sanoi:
"... feminismi toi esille myös naisnäkökulman, mutta ne miehet, jotka eivät ole alfauroksia, ovat jääneet pimentoon."

Se ei ole feminismin vika: se on ollut myös tässä asiassa kriittinen. Eli nimenomaan miesten luomat ja ylläpitämät rakenteet ovat luoneet ja ylläpitäneet miestä syrjiviä rakenteita. Kannattaisi lukea vähän feminismin historiaa.

Polle

Anonyymi kirjoitti...

Polle: "Se ei ole feminismin vika: se on ollut myös tässä asiassa kriittinen. Eli nimenomaan miesten luomat ja ylläpitämät rakenteet ovat luoneet ja ylläpitäneet miestä syrjiviä rakenteita. Kannattaisi lukea vähän feminismin historiaa."

Kannattaisi myös katsoa feminismin nykyisyyttä. ;) Nythän jo pelkkä vihjaus siitä, että miehilläkin voi olla ongelmia, aiheuttaa tuollaisen "Tulta munille!"-primitiivireaktion, ja kaikki keskustelunavaukset asian tiimoilta tulkitaan sovinismiksi ja sukupuolisodan lietsomiseksi.

Anonyymi kirjoitti...

Hnery:
"Malmi tekee väitöskirjassaan erottelun alfa- ja betamiehiin ja puhuu alfa-miesten ja naisten liittoumasta."

Naisen ja ns. alfamiehen
välistä kommunikointia kannattaisi
tallentaa
analyyttisesti kuvaamalla tai tutkia mikroskoopin avulla (tai ehkäpä piilokamerakuvaus onnistuisi parhaiten). Kuvamateriaalista olisi pientä apua tutkimustyössä, kun esitellään yleisölle eri miesprototyyppejä tai sukupuolikommunikointia yleensä.

Myös alfamiehen käyttäytymisstrategiaa
ja reagointia tai esimerkiksi
piilevää väkivaltaisuutta ja pelkoja tulisi tutkia yksityiskohtaisemmin, jotta saataisiin paremmin päivänvaloon
mikä tämä alfa-apina oikeastaan on ja mitä pitävät sisällään ne hyödykkeet, jotka nainen on inspiroitunut kuittaamaan seksillä tai muodostamalla suhteen nimenomaan alfa-apinan kanssa. (Tämä nimitys ihan vain siksi, että heidän toimintansa
muistuttaa usein banaanin perässä hyppimistö).

Tutkimalla miten nainen
lumoutuu alfauroksen suorituksista,
jotka keskitason miehestä muistuttavat
banaanin perässä hyppelyä, voidaan paremmin päästä selvyyteen, mikä saa naisen kosteaksi apinamaisesta kyynärän heiluttelusta.

Olen havainnut, että naiset oikeastaan pelkäävät miehiä, jotka eivät ole perinteisen rooliodotuksen
mukaisia koviksia, mutta nykyisessä arvokulttuurissa tämä pelko kyetään kääntämään
nopeasti miehen alempiarvoisuudeksi ja pihtaamisen
kautta myöskin seksuaaliseksi puutteeksi (kun näille miehille ei anneta seksuaalisia kokemuksia
mieluiten tippaakaan, on selvää että heille alkaa tulla
seksuaalista puutetta, mistä tulee tietenkin myös tosiasia).

Jos naisten toimintaa
saadaan muutettua (terapialla vai tasa-arvopolitiikalla?) siten, että hekin alkavat
suhtautumaan
alfa-apinoiden banaanihyppelyihin
neutraalimmin on selvää, että nainen pystyy tämän jälkeen kostumaan myöskin ei-suorittavista ja vähemmän
fysikaalista miestyypeistä.
Tuloksena se, että kylmäveriset naiset voivat vokotella ravintolasta nörttipoikia illalliselle. Ja nörttipoikiahan on sitten vähemmän tarjollakin, kun niistä aletaan käydä
kisaa. :)


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

"Kyllä naisten, maahanmuuttajien, lasten, kehitysvammaisten, vanhusten jne. ongelmista voidaan kerätä yhtä vaikuttavia (ja yksisilmäisiä) listoja."

Kyllähän niitä on tehtykin ja hyvä niin. Viimeksi eilen 13.5. oli maahanmuuttajien ongelmista pääkirjoitus Hesarissa.

Voisiko joku selittää, miten on mahdollista puhua miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta samassa yhteydessä vähemmistöjen kuten maahanmuuttajien, vammaisten, seksualisten vähemmistöjen ym. kanssa?

Mikä on sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta selittävä tekijä, kun tutkimuskohteena onkin vammaiset homoseksuaalit maahanmuuttajamiehet?

Tasa-arvoasialla on monia eri tasoja ja näkökulmia, joita ei voi keskenään vertailla. Miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon kytkeytyvät tutkimuskysymykset ovat oma haasteensa.

Anonyymi kirjoitti...

"Mikä on sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta selittävä tekijä, kun tutkimuskohteena onkin vammaiset homoseksuaalit maahanmuuttajamiehet? "

Huomauttaisin, että
seksuaalisen poikkeavuuden/suuntaumusten
ryhmissä on muutakin kuin homot. Esimerkiksi suihinottajat, anaalisekstaajat, sadomasokistit,
roolipelaajat, päällepaskantajat.
Lisäksi näiden ja kaikkien
muiden mahdollisten seksuaalisuuksien yhdistelijät.

Eivät ne kuulu tämän palstan
aihepiiriin, mutta onhan täällä kyllä kaikenlaisista asioista välillä keskusteltu. Sanoisin, että tasa-arvoa tarvitaan erilaisten ryhmien välillä, mutta toivottavampaa olisi ehkä, että ihmiset joskus löytäisivät erilaisia seksin muotoja, joita kokeilla, ennemmin kuin profiloisivat itsensä tiukkoihin alaryhmiin.

Nimim. homoilua kokeillut.

BMAD

Anonyymi kirjoitti...

"Nimim. homoilua kokeillut.

BMAD"

Juu tää kertoo kyllä tän listan vakinaisten puhujien kyvystä olla avoimia ja rakentavia.
jessös

Kiitti ja hei

Anonyymi kirjoitti...

POlle:"Se ei ole feminismin vika: se on ollut myös tässä asiassa kriittinen. Eli nimenomaan miesten luomat ja ylläpitämät rakenteet ovat luoneet ja ylläpitäneet miestä syrjiviä rakenteita. Kannattaisi lukea vähän feminismin historiaa."

Jo evoluutiobiologian perustiedot kuitenkin paljastavat tuon feministisen retoriikan puolitotuudeksi. Yhteiskunnan rakenteet ovat syntyneet yhtä lailla naisten kuin miestenkin ansiosta, vaikka totta onkin, että vallankäyttäjinä on kautta aikojen ollutkin enemmän miehiä. Esimerkiksi kilpailu ja hierarkiat ovat tarjonneet naisille näyttöjä miesten laadusta. Mahdollisimman laadukkaan uroksen valinta on tuonut sekä naiselle että tämän jälkeläisille hyötyä.

Kärjistäen voisi sanoa, että naisethan näitä rakenteita ylläpitävät parinvalinnallaan. Rehellisyyden nimissä on tietenkin todettava, että aivan tietoista toimintaa se ei ole.

Arawn kirjoitti...

Simo: "Kärjistäen voisi sanoa, että naisethan näitä rakenteita ylläpitävät parinvalinnallaan. Rehellisyyden nimissä on tietenkin todettava, että aivan tietoista toimintaa se ei ole."

Ah, se alkoi niin hyvin - tilanteesta olivat vastuussa molemmat, naiset ja miehet. Mutta ei, ei sittenkään, kyllä syyllisiä ovat naiset. No, annetaan niille sen verran tasoitusta, että ne eivät sentään tee pahojaan tietoisesti. ;D

Anonyymi kirjoitti...

Arawn:"Ah, se alkoi niin hyvin - tilanteesta olivat vastuussa molemmat, naiset ja miehet. Mutta ei, ei sittenkään, kyllä syyllisiä ovat naiset. No, annetaan niille sen verran tasoitusta, että ne eivät sentään tee pahojaan tietoisesti. ;D"

Myönnän, että loppukuittaukseni olisi voinut jättää sanomatta. Mielestäni "syyllisiä" ovat yhtä lailla molemmat mutta kiusaus provosoida kävi liian suureksi:)

Anonyymi kirjoitti...

(Simo)
"Yhteiskunnan rakenteet ovat syntyneet yhtä lailla naisten kuin miestenkin ansiosta, vaikka totta onkin, että vallankäyttäjinä on kautta aikojen ollutkin enemmän miehiä. Esimerkiksi kilpailu ja hierarkiat ovat tarjonneet naisille näyttöjä miesten laadusta."

Laadusta puhuminen heidän
kohdallaan on sokeaa. Olisi myös sokeaa väittää, että esim. Mikko Leppilampi ja Britnery Spears ovat parasta ihmislaatua.

Vallitseva
kilpailu ja hierarkiat ovat tarjonneet veltolle naiskunnalle näyttöjä miesten kyvyistä olla oletusarvon mukaisia suorittajia (miesrooli)
tai sirkusnäyttelijöitä. Naiset ovat fiksoituneet näihin näytöksiin, istuvat sirkuksen penkillä raot levällään, eivätkä edes halua tutustua sirkuksen ulkopuolella operoivaan
mieskantaan, jolla on muutakin tekemistä, kuin apinoiden perässä hyppiminen *kärjistys*.

Suorittaja-alfamiestä (usein heikkomielistä, piiloväkivaltaista apinaa),
sen pitämistä parempana miesyksilönä tai sen aiheuttamaa vetoa naisissa ei ole analysoitu *missään*, vaan selitetty mm. biologialla ja kulttuurievoluutiolla millainen miehen tulisi olla ja millainen mies naisen tulisi saada.

"Mahdollisimman laadukkaan uroksen valinta on tuonut sekä naiselle että tämän jälkeläisille hyötyä.

Taas puhutaan mahdollisimman
laadukkaasta, vaikka kyse
on mahdollisimman suorituspaineisesta ja
heikkohermoisesta apinamiehestä, jolle on kehittynyt häränlihaksisto. En väitä, etteikö osan miehistä biologisesti kuuluisikin olla raavaampia ja kookkaampia, mutta pienempien miesten raskas aliarvioiminen on virhearviointi, josta ei hyödy naiset, eikä sivistys.

Tässä yhteiskunnassa naisilla ei ole ylipäätään käsitystä tietoa, mitä herkemmillä ja pienikokoisemmilla miehillä olisi heille annettavaa. Kyse ei ole sen oksettavammasta ideasta, kun jos välillä käy tiikerien sijaan katsomassa eläintarhassa niitä pienempiä eläimiä. :)

BMAD

Anonyymi kirjoitti...

""Nimim. homoilua kokeillut.

BMAD"

Juu tää kertoo kyllä tän listan vakinaisten puhujien kyvystä olla avoimia ja rakentavia.
jessös"

Pyydän anteeksi asiattomuutta.
Ei hyvä.

Tarkoitukseni ei ole provosoida ketään vastaaviin
kokeiluihin. Jos kiinnostusta erinäisiin seksikokeiluihin tai tapoihin riittää todennäköisesti silloin kuitenkin ymmärtää paremmin miksi kyseisenlainen seksi maistuu.

Mutta en siis missään
tapauksessa pakkosyötä homokokeilua kenellekään.

Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Feministit jos tosiaan pitäytyisivät omassa logiikassaaan, joka tosin perustuu väärin lähtökohtiin olisi siitä apua naisten tilanteen parantamiselle.
Väkivaltainen käytös on yleisesti katsottuna poikkeava käytösmalli. Tämän ymmärtäminen on tärkeää jotta voidaan tehdä seuraava päätelmä:
JOs miesten tilannetta ja siten onnellisuutta parannetaan näkyy se miesten väkivaltaisuuden vähenemisenä näin feministit voivat oikeasti vaikuttaa kotiväkivaltaan, järjestämällä niille pahoinpitelijoille apua - sillä kaikki ovat varmaan yhtä mieltä siitä, että väkivalta on pahoin voivan ihmisen regointi malli.
Itseäni aina naurattaa kun me "sortajat" olemme se sukupuoli joka tekee 80% itsemurhista, on uhrina 80% henkirikoksista, on väkivallaan uhrina 80%.
Ja tuosta priorisoinnista:
Onhan selvää että oman elämän ottaminen on tärkeämpi ongelma kuin se, että joku katsoo tissejä hississä, vaikka katsoja on ruma, tai se, että voiko uimahallissa uida tissit paljaana. Tässä on se epäkohta. Silti kaikki resurssit menee näihin hömppä ongelmiin.

Se, että jarno hakkaa vaimoaan ei tee siitä, että minulta miehenä vedetään snagarilla ketsupit nenästä yhteen sen enempää oikeutettua väkivaltaa. Väkivaltaisesta suhteesta voi vielä sen lisäksi lähteä - ainoa tapa miehenä suojautua väkivallalta on lukittautua kotiin.

Ajattelu jossa "hakkaava mies" käsitteen alle niputetaan kaikki urokset, ja sitten syyllistetään kollektiivisesti osan teoista on kestämätön kanta. Ihminen on vastuussa omista teoistaan, koska hänellä on oletetusti vapaa tahto - tähän perustuu ihmisten vastuu teoistaan. Mistään käytöksestä joka ei ulotu yksilön vapaan tahdon sateenvarjon alle ei voi olla vastuussa.

Anonyymi kirjoitti...

"Onhan selvää että oman elämän ottaminen on tärkeämpi ongelma kuin se, että joku katsoo tissejä hississä, vaikka katsoja on ruma, tai se, että voiko uimahallissa uida tissit paljaana. Tässä on se epäkohta. Silti kaikki resurssit menee näihin hömppä ongelmiin."

Samalla tulisi muistaa,
ettei kaikki nörtit edes ole rumia, ellei komeutta arvioida alfauroskonseptia ihannemittarina käyttäen. Tai ehkä kaikki miehet on jokseenkin rumia.

Tällä vuosituhannella on kuitenkin myös muodokkaampien nörttien arvostus tainnut laskea
aika voimakkaasti ja mieskuva lähestynyt entisestään suorittavaa kristallinkirkasta
alfa-kengurua, josta lähtee jylisevää ääntä. Naisistakin on tullut yhä kylmäverisempiä ja meikatumpia seksipetoja. (Juu, alfojen kelpaa istua kesät rantasaunan portailla turvassa nörteiltä
ja alkoholisteilta).

Hylättyjen miesten itsemurhat (joita
lähes tuhat kpl vuodessa tässä maassa) ovat ihmisille
sitten jonkinlainen "luusereiden häviönosoitus", joka uutisoidaan isona nivaskana muutaman rivin
sivujuttuna. Kyllä sieltä varmaan kirjoitettavaakin löytyisi jos joku uskaltaisi raottaa tapausten taustoja, mutta noihan on just niitä ihmisiä, et ei
helv....ete.

Lopulta yksi epätoivoinen seko
sitten laatii spiritualistisella tavalla vinksahtaneen manifestin ja räiskii uusimaalaisella
koululla
itsensä lisäksi 8 muuta oppilasta
pois maan kartalta
siitä tulee yhteiskunnallinen
hätätila, vaikka kyseessä on vuoden aikana tehtyihin itsemurhiin verrattuna pelkkä kärpäsenpaska, minimaalinen osa laajempaa ongelmaa. Juu, mutta kun siinä kuoli se meiän Lissu, Lasse, Passe, Krisse ja Asse. Sen täytyi olla tosi surkee nörtti, kun meni tollasta tekemään! Etitään sen
vanhemmat!

Ja varmaan muistatte yhden polkupyöräpojan, joka
vei maan alle kuvankauniin Eveliina Lappalaisen. Jos Eveliina olisi ollut tarjoustalo-lookkia niin oltaisiinko jutusta väännetty satoja lehtiartikkeleita
sun muuta hehkutusta, miten kaunis Eveliina oli ja kuinka kauhean kohtalon hän koki? Muistaakseni ei. :/(


Bmad

Panu kirjoitti...

Se ei ole feminismin vika: se on ollut myös tässä asiassa kriittinen. Eli nimenomaan miesten luomat ja ylläpitämät rakenteet ovat luoneet ja ylläpitäneet miestä syrjiviä rakenteita. Kannattaisi lukea vähän feminismin historiaa.

Voi Herra Jeesus.

Lisää pieniä nelikulmaisia robotteja.

Anonyymi kirjoitti...

Palatakseemme alkuperäiseen aiheeseen, eli "Laasasen listaan". Onnittelen hyvästä alusta.

Muutamassa kohdassa sanavalinnat tuntuvat hieman asiattomilta, esim.: "Suurin osa naisista _rakastaa_ hierontaa" tai "_kun_ avioero tulee".

Treffeillä maksamisen merkitys lienee useimpien elämässä rahallisesti naurettavan pieni, joten kenties sitä olisi fiksumpi käsitellä symbolisena merkkinä valtasuhteista kuin konkreettisena kustannuksena.

Anonyymi kirjoitti...

Niin minua kiinnostaa luetaanko itsemurhaksi se, kun vetää viinaa sillä asenteella, että loppu häämöttää. Tuttuni teki juuri näin viikko sitten, eli oli 50 wee mies joka eli yksin ja jäi työttömäksi tuossa pari vuotta sitten. Nyt sitten teki "itsemurhan" juomalla joka pennin alas kovaa viinaa. Luetaanko tämä itsemurhaksi tilastoissa? Jos ei, niin luku voi olla todellisuudessa aika hurja.

Anonyymi kirjoitti...

Feministeilla on se ongelma, että he näkevät miesten ongelmat kuten väkivaltainen käytös vain ongelmana naisille.

Kun mukaan pitää ottaa se näkökulma että mikä ajaa miehet tähän? Mikä aiheuttaa yhteiskunnassa sen, että miehelle muodostuu ongelma väkivaltaisuudesta. Se on se tie jolla muutos saadaan aikaan, ei tämä feministien, että haukutaan ja lyödään lisää miehiä.

Anonyymi kirjoitti...

Tällaiset esimerkit valottavat sitoutumishaluttomuutta miehillä. Rehellinen katuhuorien käyttö tulisi kertaluokkia halvemmaksi.

Mikko Moilanen kirjoitti...

STM oli päättänyt, että tasa-arvoteot eivät saa johtaa naisten kohdalta heikentyneeseen tasa-arvoon. Tämä tarkoittaa sitä, että tasa-arvo on tietyllä tapaa "lukittu". Eli naisten kohdalta "tasa-arvo" voi mennä vain paremmaksi kun sen sijaan miesten kohdalta voi mennä huonommaksi tai teoriassa jopa paremmaksi.

Tiedetään, että tasa-arvoasiat eivät ole välttämättä symmetrisiä, eli yhden ryhmän aseman parantaminen voi heikentää toisen asemaa. Jos näin ei olisi, niin STM ei olisi tehnyt mitään tuollaisia päätöksiä.

Vaikuttaa siis siltä, että valtio on ottamassa viralliseksi linjakseen valtioterrorin miehiä kohtaan naisten "tasa-arvon" nimissä. Tätä pitäisi tutkia.

Eräs tutkimuskohde ja menetelmä: Onko kunnallisella tasolla tapahtunut syrjintää miehiä kohtaan? Tehdään kysely sosiaalitoimiston miespuolisille asiakkaille, jossa kysytään, että ovatko he koskaan kokeneet tulleensa syrjityksi sosiaalitoimistossa asioidessaan sukupuolensa johdosta.

Anonyymi kirjoitti...

BMad huomasi jälleen totuuden: Olen havainnut, että naiset oikeastaan pelkäävät miehiä, jotka eivät ole perinteisen rooliodotuksen
mukaisia koviksia,


Tämä on totta, siitähän on esimerkkinä muistaakseni birdy tai joku muu lintuakka, joka totesi, että nörttineutrit ovat pelottavinta ja vaarallisinta, väkivaltaisinta ja hirveintä sakkia koskaan, ja pelkkä ajatuskin suunnilleen saa pöksyn tutisemaan. No, tuo oli vapaasti mukailtuna, mutta hän muistaakseni kyllä oli niillä linjoilla, että oikeasti vaarattomimmat miehet ovat heitä, joita pitää ehdottomasti pelätä - mutta sellaiset koviksen näköiset ja oloiset ovat turvallista porukkaa.

Voisiko tämä johtua siitä, että nainen pelkää miestä, jonka ei koe olevan olemassa naisia suojellakseen? Alfauroshan aina suojelee naista(an), nörttineutri taas ei. Ja se voi olla naisen mielestä hemmetin pelottavaa - kävellä kaupungilla nyt miehen kanssa, joka ei ole valmis vetämään turpaan jokaista, joka naisen ryntäisiin ilman lupaa vahingossa vilkaisee!


- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

"Tämä on totta, siitähän on esimerkkinä muistaakseni birdy tai joku muu lintuakka, joka totesi, että nörttineutrit ovat pelottavinta ja vaarallisinta, väkivaltaisinta ja hirveintä sakkia koskaan, ja pelkkä ajatuskin suunnilleen saa pöksyn tutisemaan. No, tuo oli vapaasti mukailtuna, mutta hän muistaakseni kyllä oli niillä linjoilla, että oikeasti vaarattomimmat miehet ovat heitä, joita pitää ehdottomasti pelätä - mutta sellaiset koviksen näköiset ja oloiset ovat turvallista porukkaa."

Minä olen miettinyt tähän sellaista selitystä, että me nörtit olemme pelottavia koska meidän käytöstämme ei osaa ennakoida emmekä me muutenkaan mahdu siihen "miehelle" määriteltyyn ahtaaseen lokeroon jota naiset osaavat tulkita ja hallita. Vaikka mies olisi väkivaltainen öykkäri joka hakkaa naistaan, naisen olo on lopulta turvallinen koska hän tietää että nyrkki on tulossa. Nörtistä sen sijaan ei yhtään tiedä, mitä se voi tehdä - luultavasti se ei koskaan tee yhtikäs mitään, mutta kun sitä ei voi tietää...

Tuntematon pelottaa aina. Tästäkin syystä olisi syytä erotella nörtit kolmanneksi sukupuolekseen (tämänsuuntaisia kirjoituksia on muuten ollut Ihmissuhteissa jo vuonna 2003, ja minä kun luulin keksineeni jotain uutta... :)). Silloinhan meitä voisi käsitellä erillään "miehistä" (ts. alfauroksista), naiset loisivat meille oman lokeron käyttäytymisnormistoineen eivätkä enää pelkäisi meitä koska meidät on määritelty valmiiksi - ja kuka tietää, jos vaikka löytyisi joukko sellaisia perverssejä naisia jotka kokisivat vetoa miesten sijasta tai ohella myös meihin nörttineutreihin.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä konkreettista työtä tällä hetkelle tehdään syrjäytyneiden miesten palauttamiseksi yhteiskuntaan ja miesten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi? onko kursseja, tukiverkostoja, tapahtumia tjsp? ja jos on kuka niitä järestää?
Voisin tukea.

Anonyymi kirjoitti...

tpjs:
"Tästäkin syystä olisi syytä erotella nörtit kolmanneksi sukupuolekseen"

Erittäin typerä ajatus
minun mielestäni, koska mies-nimike
kuuluu lopulta kaikille, joilla on munat housuissa.

Jokaisella
munan omaavalla pitäisi olla oikeus miehuuden tunteisiin, vaikkei kropasta löytyisikään moottorisahan voimia.

Eri miehekkyyden lajeja tulisi tunnustaa, koska ihmisten käyttäytymismallit ja kropanmuodostus on jaettavissa biologisestikin eri lohkoihin. Olisi vain saatava ihmiset tajuamaan, että mallit ovat samanarvoisia keskenään. Jokaisen miehen ei tarvitse olla ylimaskuliininen kunnian ritari.

Vortac sanoi:
"Tämä on totta, siitähän on esimerkkinä muistaakseni birdy tai joku muu lintuakka, joka totesi, että nörttineutrit ovat pelottavinta ja vaarallisinta, väkivaltaisinta ja hirveintä sakkia koskaan, ja pelkkä ajatuskin suunnilleen saa pöksyn tutisemaan."

Itselläni on -nörtiksi -
kertynyt, toisin kuin monilla
kaltaisillani, kokemusta alfanaisten kanssa vehtaamisesta ja pitkäaikaisesta
yhteiselosta. Minun ei tarvitse perustaa vain siihen, mitä naiset ovat sanoneet, vaan mitä olen käytännössä huomannut, kun olen naisten kanssa puuhannut.

Ensinnäkin: kaikki alfanaiset joiden kanssa olen ollut pitkään ovat
olleet minusta jossain määrin kiinnostuneita jo alkuvaiheessa, mutta vieroksuneet, koska nörtähdän. Naiset ovat oikeastaan olleet epävarmoja siitä ansaitsenko naisen läheisyyttä ja samalla pelänneet vaaraa, pari heistä hyvinkin voimakkaasti.
Alkuvaiheessa jokainen alfanainen on karttanut seuraani, mutta kun olen sitkeästi pysytellyt vierellä he ovat taipuneet seksiin, suuri osa rajumpaankin seksiin.
Koska osa miespuolisista - hyvin läheisistä ystävistäni ovat alfauroita tai ainakin lähellä sitä,
minulle ei ole rehellisesti sanoen ollut kovin vaikeaa ajautua
eroottissävytteisille mökkireissuille (olen jopa itse organisoinut niitä) ja onpa muutama alfanaaras pillahtanut itkuunkin kun ei ole mahtunut mukaan :) Voi siis ainakin sanoa, että nörtin asiat ovat huomattavasti paremmin, kun on läheisiä suhteita toisiin alfamiehiin. Olen liitossa naisen kanssa, joka on kaunis ja erittäin älykäs, mutta kun hänet löysin, hänellä oli feministisiä ideologioita, joiden oikomiseen meni jonkin aikaa. Hän ei voinut esimerkiksi sietää sitä, kun pyysin (ehdotuksena) häntä usein masturboimaan kaluni tyhjäksi ja saatuani orgasmin kävelin nokka pystyssä pois
huoneesta, kuin hän olisi ollut pelkkää ilmaa. Kerran hän avautui aiheesta ja kerroin vaan olevani ylpeä siitä, miten hyvä nainen minulla on :).

Mutta pelko vähän ujompaa
miestä kohtaan on kuitenkin tullut omien suhteiden kautta tutuksi. Se on vähän sellainen "vieras maa", joka kiinnostaa, mutta samalla ei kiinnosta, tai tuntuu kohtuullisen vaikealta
kävellä. Naiset joutuvat toimimaan huomattavasti itsenäisemmin, kun ei ole joku turpaanvetävä känni-apina papattamassa ja lipomassa korvia. Meillä taas on niin, että kun naiseni on itsepuolustuslajeissa ollut pitkään hän on meidän liitossa se vahvempi
osapuoli. Tämä asetelema tekee parisuhteemme luonteesta epätyypillisen, eikä se pysyisi yllä jos yhteiset intressit eivät olisi vahvoja ja jos emme molemmat ymmärtäisi asioita.

Viime aikoina olemme keskustelleet paljon ja Laasasen virtuoosimainen tapa puida syvään juurtuneita vakavia ja tiedostamattomia tasa-arvo-ongelmia on ollut mielestämme aika ammattimaista, mutta sinänsä en ihmettele, että tänä päivänä alkaa olla monen pakko päätyä pohtimaan näitä absurditeetteja. Sen verran kusiseksi on mennyt.

"Voisiko tämä johtua siitä, että nainen pelkää miestä, jonka ei koe olevan olemassa naisia suojellakseen?"

Luulisin, että suojelun tarve
on viime aikoina korostunut senkin takia - tai sillä tekosyyllä, että
maailma on muuttumassa totaalisen turvattomaksi ja itsekkääksi paikaksi. WTC:n iskut olivat yksi tällainen käänne maailman "verihistoriassa". Mies on taas valikoitunut tapansa mukaan puolustavaksi
osapuoleksi ja filmitähtien ja erilaisten kansallissankareiden jäljittely näyttää olevan ihmiskunnalle pakokeino tilanteessa, kun maapallon resurssit lähestyvät loppuaan.

Naisen on toisaalta
helppo ottaa se sankari, joka
usein tulee vielä naisen hakemaankin. Se ikäänkuin kuuluu entistä enemmän asiaan. Ehkä nainen alitajuisesti pelkää myös sitä, miten sankarit suhtautuisivat menestyviin nörtteihin. Syttyisikö sankareiden ja nörttien välille sota?

BMAD

Anonyymi kirjoitti...

minä:
"Tästäkin syystä olisi syytä erotella nörtit kolmanneksi sukupuolekseen"

BMAD:
"Erittäin typerä ajatus
minun mielestäni, koska mies-nimike
kuuluu lopulta kaikille, joilla on munat housuissa."

Minusta tuo taas istuu hyvin siihen, miten asia biologisesti menee. Vähän kärjistäen kaikki alfaurokset tahtovat pariutua kaikkien naisten kanssa, ja kaikki naiset haluavat pariutua alfauroksen kanssa. Neutreja (tai betauroksia) tarvitaan lähinnä työpanoksensa vuoksi, mutta muuten he (me) eivät suuremmin kiinnosta ketään vaan saisivat mieluiten olla mahdollisimman huomaamattomia. Tietysti tämä kuvio ei ihan tällaisenaan toteudu, koska ainakin länsimainen kulttuuri on yksiavioinen ja naisetkin voivat joutua tyytymään betauroksiin - mutta kun olemme saavuttaneet tilanteen, jossa naisen ei tarvitse pariutua tullakseen toimeen, he jäävät mieluiten kokonaan pariutumatta jos alfaurosta ei ole saatavilla, ja näin olemme lähempänä luonnontilaa.

Jos sukupuolet määriteltäisiin uusiksi siten, että "miehet" eivät olisi enää yhtenäinen joukko vaan miessukupuolen sisällä on tämä erillinen ryhmä, jolla ei ole pariutumisen suhteen mitään asemaa ja jonka merkitys yhteiskunnallisestikin on suhteellisen vähäinen, tasa-arvoasioiden hahmottaminenkin olisi helpompaa. Nykyisellään, kun meidät neutrit niputetaan samaan porukkaan alfaurosten kanssa, tilanne on aika hankala ja tulee näitä nais- ja miesasialiikkeiden välisiä turhia kahnauksia. Puhumattakaan sitten siitä, että tilanne on muutenkin neutreille ahdistava ja hämmentävä kaikkine odotuksineen ja vaatimuksineen. Huomattava osa neutreista joka tapauksessa syrjäytyy pariutumisesta (tai jättäytyy pois omasta tahdostaan), joten helpottaisi asioita kun myönnettäisiin että kysymys ei ole miehistä sanan varsinaisessa merkityksessä eikä neutreja siksi arvioitaisi "miesten" asteikolla vaan omallaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Mitä konkreettista työtä tällä hetkelle tehdään syrjäytyneiden miesten palauttamiseksi yhteiskuntaan ja miesten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi? onko kursseja, tukiverkostoja, tapahtumia tjsp? ja jos on kuka niitä järestää? Voisin tukea."

Monet heistä ovat alkoholisoineet ja ylensyöneet itsensä kelvottomaan kuntoon, mikä tekee seksuaalisesta toiminnasta heidän kanssaan turhan
vastahakoista. Ensin miesten pitäisi laittaa perusasiat kuntoon ja sitten ruveta katsomaan mitä ongelmia on jäljellä.

Itse kannattaisin
"kohtaa nörtti"-tapahtumia,
ja ne olisivat sellaisia
parin tunnin ohjattuja kursseja, joilla naiset voisivat seinien takana harjoitella kommunikoimaan
halveksitun miestyypin
kanssa. Mukana olisi myös naispuolinen ohjaaja, joka voisi ohjata myös kahdenvälisiä keskusteluja.

Alkuvaiheessa valtio voisi
korvata matkakuluja ja sosiaalimaksuja osallistuville
naisille, jotka tulevat mukaan (esim. 30 euroa/käynti), mutta ensisijainen tarkoitus olisi kuitenkin kiinnostus osallistua seksuaalisen syrjinnän ehkäisyyn ja laajentaa käsitystä seksuaalisista miestyypeistä ja antaa toivoa. Joissakin tilaisuuksissa voitaisiin hyväksyä myös seksin fyysinen harjoittaminen tai ainakin
hiplaaminen - niiltä, jotka ovat tutustuneet toisiinsa, mutta
tästä kerrottaisiin kurssilaisille etukäteen.

Voi kuullostaa pervolta,
mutta sitähän tässä ajetaankin takaa.

BMAD

Anonyymi kirjoitti...

Tpjs kirjoitti:
"mutta kun olemme saavuttaneet tilanteen, jossa naisen ei tarvitse pariutua tullakseen toimeen, he jäävät mieluiten kokonaan pariutumatta jos alfaurosta ei ole saatavilla, ja näin olemme lähempänä luonnontilaa."

Naisella ei ole mitään
biologista syytä havitella ketään alfaurosta, sen vähempää
kuin nörttiäkään. Sama voidaan kääntää toisinpäin: ei miehellä ole mitään biologista syytä havitella nimenomaan alfanaarasta, se on vain yksi vaihtoehto. Eikä välttämättä aina paras.

Sitten on otettava huomioon
se, minkä olen aiemminkin todennut: nörteissäkin on tasoeroja. Osa nörteistä on rumia, osa söpöjä, jopa erittäin
söpöjä.

Samoin alfauroksissa, alfanaaraissa ja naispuolisissa
hissukoissa on eroja. Joku muutoin-alfauros saattaa esimerkiksi olla todella juntti ja pöhkö.

Mutta laitetaanpa väitteesi
vielä tähän: naisen kannattaa havitella alfaurosta tai olla ilman
seksiä. Siit ketä, mitä?

Alfamiehen mietteet ovat
patriarkaalisen miehekkäitä tai niissä on ainakin sotilaallinen sävy.

Alfamiehen kroppa on kuin suoraan sankaritarinasta: lipevä ja liukas, luut ihon alla on symmetrisesti muodostuneet ja iho kuin kalan pintaa.
Vahva, vetreä alfauros näkee edessään kauniin naisen ja hymyilee lihaksiaan
pullistellen. Siinäpä se. Koko naurettavuus jo tulikin.

Alfanainen - on kompakti,
kaikenlaista energiaa ja täyttä
itsevarmuutta, elämänjanoa uhkuva femiininen
kissapeto, jonka kropan muodoissa piisaa koskematonta naisellisuutta
ja glamouria. Koko kroppa on hioutunut korvista sormien kautta alas jalkoihin sukupuolisesti kiihdyttäväksi paketiksi.
Alfanaisen äly on verrattoman nopeaa ja jokainen sana loksahtaa paikoilleen miehen naaman
edessä. Elämässä riittää sisältöä ja ominaisuudet riittävät lähes miehen kuin miehen
valloittamiseen.

Sitten tulee nörttimies.
Nörtti on vain hiukan hiljaisempi tyyppi. Hän ei kauheasti loista, eikä pukahda. Hän ei kiillä, hänen ihonsa pinta ei ole lipevää, vaan hän tekee omaa juttuaan, joka
on useimmiten paljon monimutkaisempi. Hän ei uhkaile väkivallalla, eikä useimmiten tarjoa puolustavaa nyrkkiä, helppoa elämää, mutta hänellä on yhtälailla - jopa enemmän elämää, ajatuksia, ideoita ja fantasioita jaettavaksi. Ainoa asia mikä puuttuu on se, ettei hänellä ole sotilaan otteet. Naispuolisen kylmäverikön ja nörtin suhteet ovat siis toisiaan täydentäviä ja hyvin potentiaalisia, jos sellaisia vain päästetään
syntymään. Mutta valitettavasti miehillä on tässä kulttuurissa "sankarillisen yrittämisen pakko", jonka poistaminen voi olla
liian vaikea prosessi. Tai sitten ei - en tiedä.

Naisella ei ole siis
biologisesti mitään erityistä syytä valita nimenomaan alfaurosta, ellei biologian ehdoksi (mikä on kuvitteellista) aseteta sitä, että jokaisen lajin edustajan tulee olla potentiaalinen väkivallantekijä tai tappaja. Mielestäni tällaisia johtopäätöksiä tekevät eivät yksinkertaisesti tiedä alfaihmisistä mitään.

"Huomattava osa neutreista joka tapauksessa syrjäytyy pariutumisesta (tai jättäytyy pois omasta tahdostaan), joten helpottaisi asioita kun myönnettäisiin että kysymys ei ole miehistä sanan varsinaisessa merkityksessä eikä neutreja siksi arvioitaisi "miesten" asteikolla vaan omallaan."

Olen kyllä huomannut, että
esimerkiksi radiossa soivat naisten esittämät rakkauslauluvammailut on kohdistettu alfauroille. Siten tuntuu hiukan oudolta kuunnella niitä. Pidän silti itseäni miehenä.
Eri asia sitten kelpaanko palkkasoturiksi Nubiaan.


BMAD

Anonyymi kirjoitti...

Eläimillä alfanaaraat ja -urokset ovat sellaisia lauman jäseniä jotka määräävät. Nähdäkseni ihmisten kohdalla "alfanaaras" on hieman hämärä käsite. Alfanaaraus ja urous on ainakin erilainen juttu. Alfaurooksi tullaan nousemalla muiden miesten yläpuolelle erilaisilla saavutuksilla ja ominaisuuksilla,mutta naisilla mitään tällaista painetta jos motivaatiotakaan ei ole,eikä miehiä kiinnosta. Naisten ulkonäössä tulee mielestäni katto vastaan erittäin nopeasti,ja näin ollen nuorina naisten keskuudessa sijaitsee aika paljon tasa-arvoa fyysisissä puitteissa.

Anonyymi kirjoitti...

Eternal Testicle:
"Eläimillä alfanaaraat ja -urokset ovat sellaisia lauman jäseniä jotka määräävät. Nähdäkseni ihmisten kohdalla "alfanaaras" on hieman hämärä käsite. "

En tiedä, kun tunnen
eläinkunnan toimintaa perin huonosti. Mutta eiköhän siellä
enimmäkseen saalisteta mikä voidaan ja tarvitaan. Syntyy ehkä oheiskäyttäytymistäkin.

Naisissa - on
eroavaisuuksia. Minun kaikki seksuaalikontaktini ja ihmissuhteeni ovat
olleet jokseenkin hyvännäköisten naisten kanssa. Mutta joidenkin haahkojen
suorittamien festarilääppimisten tuoman huonon olon perusteella olen saanut harrastaa aikamoista 'eliittiseksiä'. Hiukan vähempikin taso riittäisi tai
olisi riittänyt - kuin tämä tähänastinen on ollut "professional high-quality."

Ja mitä tuohon "isoin=kovin=paras" -ajatteluun
muutenkaan tulee se kuuluu viidakon lainalaisuuksiin (elämän ja kuoleman laki ahdistetussa
komerossa), mutta kuinka monessa asiassa ihminen loppujen lopuksi toimii
tuolla periaatteella tai miksi tuollaista periaatetta pitäisi kannattaa silloin, kun se ei ole elämän jatkumisen kannalta
välttämätöntä?

Nörtti ei ole viidakossa heikoilla, koska on päässyt pois siitä viidakosta missä eläimet taistelevat hengestään. Näin ollen nörtti on samalla tasolla kuin
alfauros. Taisteleminen muita miehiä vastaan ja kaikenlainen kilpakosinta on lajin sisäistä sairaalloista käyttäytymistä. Ja se miksi naiset kiihottuvat alfauroista, on myöskin älytöntä, koska alfauros on vain
luonteeltaan
sirkuksessa banaania heittelevä apina, jolla ei ole mitään sen suurempaa arvoa. Nörtti puolustaa naista yhtä hyvin villin luonnon petoja vastaan, kuin kookas
alfauroskin.

"Alfanaaraus ja urous on ainakin erilainen juttu. Alfaurooksi tullaan nousemalla muiden miesten yläpuolelle erilaisilla saavutuksilla ja ominaisuuksilla,mutta naisilla mitään tällaista painetta jos motivaatiotakaan ei ole,eikä miehiä kiinnosta."

Enpä tiedä tuostakaan.
Tuntemani
alfanaaraat ovat nähneet kyllä aika paljon vaivaa esimerkiksi oman kuntonsa eteen. Ja olen nähnyt alfanaaraan ENNEN ja JÄLKEEN sen kuntoilun, ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Lisäksi he ovat olleet ahkeria opiskelemaan ja oppimaan kaikenlaista
muutakin. No joo, en tunne niitä varsinaisia "kauniit ja rohkeat"-ihmisiä.
Ei kuulu tuttavapiiriin, eikä tule kuulumaan.


Bmad,
blondin alistama

Anonyymi kirjoitti...

Bmad:
"Enpä tiedä tuostakaan.
Tuntemani
alfanaaraat ovat nähneet kyllä aika paljon vaivaa esimerkiksi oman kuntonsa eteen. Ja olen nähnyt alfanaaraan ENNEN ja JÄLKEEN sen kuntoilun, ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Lisäksi he ovat olleet ahkeria opiskelemaan ja oppimaan kaikenlaista
muutakin. No joo, en tunne niitä varsinaisia "kauniit ja rohkeat"-ihmisiä."

Okei,uskon että nainen voi tuolla tavalla jossain määrin ja jollain tavalla nousta naisten hierarkiassa mutta miesten keskuudessa vain sen verran kuin mihin naisen geneettinen potentiaali riittää. Siis miehet kyllä arvostavat elämänmyönteistä ja kunnossa olevaa naista,joka luultavasti näyttää paremmalta,kuulostaa paremmalta kuin itsestään huolehtimaton nainen.

Anonyymi kirjoitti...

eternal testicle wrote:
"Okei,uskon että nainen voi tuolla tavalla jossain määrin ja jollain tavalla nousta naisten hierarkiassa mutta miesten keskuudessa vain sen verran kuin mihin naisen geneettinen potentiaali riittää. Siis miehet kyllä arvostavat elämänmyönteistä ja kunnossa olevaa naista,joka luultavasti näyttää paremmalta,kuulostaa paremmalta kuin itsestään huolehtimaton nainen."


Miehet ovat tottuneet
olemaan hiljaa, minkä
seurauksena naiset ovat
vain ajelehtineet/tehneet yhteisiä arvovalintojaan tai
sääntöjään, jotka sitten ovat
vakiintuneet yleisiksi käytännöiksi, vallitsevan sukupuolikäyttäytymisen
normistoiksi.

Esimerkiksi "oven avaaminen naiselle" voisi toimia
ääriesimerkkinä vallitsevasta periaatteesta.

Mutta minun nähdäkseni
maailma, jossa naiselta ei voi vaatia, on kehittymätön. Ongelma on, että nykynainen kokee helposti olevansa laboratoriossa, jos häneltä aletaan vaatimaan. Ongelma ei kuitenkaan koske harvoja sofistikoituneempia ja individualistimpia naisia, jotka ovat valmiit toimimaan myös
muita muiden naisten asettamia dogmeja vastaan.


Yhteiskunnassamme
seksikkään miehen avainsanoja
ovat "helppous" ja "vahvuus".
Miehen tulee olla naista kohtaan kyllin helppo ja samalla vahva, elikä
se ns. alfauros, joka ottaa tyydytyksen ja työntyy naiseen moottorisahan voimalla.

Naisen tulee olla
vastavuoroisesti "vaikea" ja "heikko", mikä tarkoittaa käytännössä "tunnevammainen ja pelastusta odottava". Nykynainen käyttäytyy mielivaltaisesti, mutta heltyy jos saa pelastuksen.

Näistä asenteista on aika
vähän keskusteltu. Kyse on kuitenkin kulttuurin normeista, joita ihmiset noudattavat. Biologia ei vaadi ihmistä kuin korkeintaan lisääntymään ja senkin voi estää.


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Okei,Bmad. Itse kyllä uskon että asiat ovat juurikin niin että noilla käytösmalleilla on vahvat biologiset syyt ja miesaktivismin tehtävä on tehdä miesten elämästä inhimillisempää tässä maailmassa mihin olemme päätyneet.

Anonyymi kirjoitti...

eternal testicle:
"Okei,Bmad. Itse kyllä uskon että asiat ovat juurikin niin että noilla käytösmalleilla on vahvat biologiset syyt ja miesaktivismin tehtävä on tehdä miesten elämästä inhimillisempää tässä maailmassa mihin olemme päätyneet."

Ihmisellä on biologia,
mutta MUTU-käyttäytymismallit eivät ole
useinkaan perusteltavissa
sillä.

Sitä voidaan pitää
kuitenkin varmana, että biologinen vietti ajaa ihmistä synnyttämään lisää elämää, kuten myös
eläimiä. Ihanteet sensijaan eivät ole biologian määrittelemiä, vaan biologia esittelee ihanteita, joista ihminen valikoi.

Se, miten ihminen
tuota biologiaansa (kehoaan ja ympäristöään) päivittäin soveltaa ei
automaattisesti mene niinkuin on kirjoitettu. Voisin heittää tähän sellaisen väitöksen, etten minäkään elä monella tavalla niin kuin haluaisin, vaan toimin
tietojeni mukaan. En kuitenkaan kuvittele eläväni niin kuin biologia vaatii tai että järjettömille osin kollektiiveillekin käyttäytymistottumuksilleni olisi biologiset perusteet.

Pelkästään ihmisen lajikäyttäytyminen, kansakunnan kollektiivitajunta ja kulttuurievoluutio ovat niin vahvoja kuristuspihtejä, että niiden sanelemat ehdot saattavat tuntua biologisilta ja jopa
jumalallisilta pakotteilta. Suorittavan, kohkaavan miehen nostaminen seksuaalisuuden jalustalle
rauhallisempien miestyyppien yläpuolelle on kuitenkin
järjettömyyttä ja arvostelukyvyn puutetta, jolla ei ole paljonkaan
biologista maaperää. Tietenkin sellainen mies painaa isompaa ja kovempaa, mutta siinä se. Kannattaa ihan oikeasti tutustua alfauroksiin(kin) lähemmin.


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

"Tästäkin syystä olisi syytä erotella nörtit kolmanneksi sukupuolekseen"

Erittäin typerä ajatus
minun mielestäni, koska mies-nimike
kuuluu lopulta kaikille, joilla on munat housuissa.


Tämä on tavallaan hivenen mielenkiintoinen pohdinta. Miehinä naisten puheessa ja yleisesti, pidetään lähinnä alfauroksia. Nörtit, ATM-yksilöt yms. porukka on täysin näkymätöntä yleisessä keskustelussa ja yleensäkin naisten mies-ajatuksissa.

Toisaalta voidaan ajatella, että MIES ei ole mikään konkreettinen, fyysinen asia (muutenhan sanonnassa 'Ole Mies!' tai 'Kestä se kuin Mies!' ei olisi mitään logiikkaa) niinkään kuin ennemminkin ROOLI, ahdas pakkopaita, jonka joko voi vetää ylleen ja tulla yleisesti hyväksytyksi ja tunnustetuksi 'miehenä' (mutta ottaen samalla niskaansa kaikki syytökset miesten pahuudesta ja ties mistä roskasta, kaikki asenteet ja väitteet siitä mitä miehet tekevät tai ovat, jne.), tai sitten jättää hyväksymättä ja tulla yhteiskunnan ja etenkin naisten hylkiöksi, joksikin oudoksi kummajaiseksi, josta ei oikein tiedä, onko sillä sukupuolta ensinkään.

Biologis-energisesti ajatellen on tietenkin kaksi sukupuolta, uros ja naaras. Mutta 'mies ja nainen' taas eivät ole niinkään sukupuolia, kuin rooleja, joihin voi mukautua tai sitten ei. Nainen ei helposti voi paeta rooliaan, koska rooli on niin omnipresentuaalinen, että ihan sama mitä nainen päättää tehdä tai olla tai ajatella, hän mukautuu siihen rooliin silti. Naisen roolilla ei ole mitään ahtaita rajoja, kuten miehen roolilla. Nainen voi olla sotilas-ateisti-militaristi-tietokonenörtti,
mutta silti hän vain toteuttaa naiseuttaan emansipoituneesti.

Mies taas ei voi olla sairaanhoitaja-kampaaja-astrologi-hamemalli-vegetaristi
leimautumatta heti miehen roolin ulkopuolella eläväksi omituiseksi olioksi.

Nörttineutri voi siis olla kyllä uros, mutta hän ehkä on hyljännyt tuon ahtaan 'mies'-roolin.

Inhoan kategorisointia, koska elämä on aina yksilöllistä ja eläväistä, kategoriat taas kuolleita ja betonisoituja.. joten jo ihmiskunnan jakaminen miehiksi ja naisiksi (sensijaan että käsiteltäisiin ihmisiä etupäässä ihmisinä ja vasta toissijaisesti uroksina ja naaraina) on hajottavaa ja sekoittavaa ilman että aletaan vielä uroksiakin jakamaan eri sukupuoliksi, parhaaseen feministis-sekopäiseen tapaan.. tyyliin "Sukupuolia on miljardeja!!!!11" ..

Sukupuoli ei ole sosiaalinen konstruktio, vaan biologis-energinen fakta. (tuolla energiapuolella on se vaikutus, että miehestä ei voi tehdä naista (tai päinvastoin) pelkästään biologiaa säätämällä - siksi transut yms. 'poikkeusväki', joka mukamas on oma sukupuolensa, vaikuttaa aina niin maskuliiniselta ja heteromiehille luotaantyöntäviltä, vaikka heillä olisi isot rinnat ja pitkät, blondatut hiukset ja naisten tavoin kahdeksatta kiloa kemikaaleja lärvissä)

Mutta mies- ja nais-roolit ovat kyllä muunneltavissa olevia, vähän enemmän ilmassa roikkuvia käsitteitä, joiden juuret uros- ja naaras-sukupuoliin ovat suhteellisen hontelot. Ne ovat suureksi osaksi rooleja, opeteltuja ja opetettuja. Ne ovat niitä 'sosiaalisia konstruktioita', jos noin typerää sanamuotoa haluaa asiasta käyttää. Ne ovat niitä asioita, joita voitaisiin yhteiskunnan tasolla -johonkin asti- muuttaa, ja ne ovat niitä asioita, jotka vaikuttavat hyvin vahvasti siihen, miten yksilö hyväksytään yhteiskunnallisella ja henkilökohtaisella, sosiaalisella tasolla.

Nuori, kaunis ja viehkeä nainen hyväksytään aina ja välittömästi about kaikissa piireissä, etenkin merkittävissä. Nuori nainen ansaitsee olemassaolonsa oikeutuksen pelkästään olemalla olemassa, hän lunasti sen pelkästään syntymällä.

Mutta MIEHEN tulee 'ansaita elantonsa', eli toisinsanoen mies ei ansaitse elää sellaisenaan. Miehen täytyy siis erikseen ansaita oikeutus olemassaoloonsa ja siihen, että hän on ylipäätään elossa.

Tästä aiheesta voisi kirjoittaa pidemmästikin, mutta jääköön nyt toistaiseksi tällaiseksi tiivistelmäksi ja pintaraapaisuksi puutteineen.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

BMad kirjoitteli: Viime aikoina olemme keskustelleet paljon ja Laasasen virtuoosimainen tapa puida syvään juurtuneita vakavia ja tiedostamattomia tasa-arvo-ongelmia on ollut mielestämme aika ammattimaista, mutta sinänsä en ihmettele, että tänä päivänä alkaa olla monen pakko päätyä pohtimaan näitä absurditeetteja.

"Absurditeetteja"? Mitä ABSURDIA siinä on, jos halutaan

- Tuoda esiin nykytilanne totuudenmukaisessa valossa (feminististen silmälasien läpi katsomisen sijasta)
- Kertoa miesten ongelmista ja naisten vallasta sekä vallankäytöstä avoimesti ja rehellisesti
- Lopettaa ainainen naisten paapominen ja palvominen niin lainsäädännössä kuin tasa-arvoelinten kampanjoissakin ja päätöksissä, ihmisoikeusjärjestöjen asenteissa jne.
- Laajentaa tasa-arvo koskemaan myös miehiä (sensijaan että niinkuin nykyään tasa-arvoasetelmaan kuuluu; "Kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta naiset ovat tasa-arvoisempia kuin miehet"

Miksi tämä olisi absurdia?

Kirjoitat usein järkevästi, mutta välillä juttusi tuovat mieleen jonkun 'blacker'-nimisen omituisuuden jostain newsgrouppien synkeistä lokerikoista. Esim. tuo toistuva ruoskimis-alistus-juttusi ja sekava itseidentiteettisi julistus mukamas nörttinä, mutta toisaalta useita naisia alfaurosten seurassa panneena ja naisia iskeä osaavana liitossa naisen kanssa elävänä heppuna.. menee tuo nörttiuskottavuus, jos on noin paljon katu-uskottavuutta.. et voi saada molempia (-8

Mitä muuten tarkoitat tuossa noilla sanoilla 'virtuoosimainen' ja 'ammattimainen'? Tarkoitatko, että Laasasen ote on kaukana amatöörimäisestä, siinä määrin aikuismaisen 'professionaalista' se on? Jos tarkoitat, niin olen samaa mieltä.

Tuo virtuoosipuoli jäikin sitten vähän hämäräksi, voisitko vähän valaista sitä osuutta?

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

WTC:n iskut olivat yksi tällainen käänne maailman "verihistoriassa".

Käänne? Ennemminkin looginen jatkumo. Jos katsomme aikajanaa pelkästään vaikka Rooman ajoista eteenpäin, niin ainahan valtaapitävä eliitti on tuhonnut omia rakennuksiaan, kansalaisiaan yms., jotta on tienannut sillä tekosyyn lähteä johonkin sotimaan tai ottaa kansalaisilta oikeuksia pois "heidän oman turvallisuutensa nimissä"..

Asia, josta jo Ben Franklin meitä varoitti, Kennedystä nyt puhumattakaan.

Tuo oli täysin ennustettavissa sekä ennakoitavissa, eli ei se kylläkään mikään käänne oli. Hitler teki ihan saman tempun polttaessaan virastotalonsa (vai mikä Reichstag olikaan, varmaan kirjoitin sen väärin, mutta pointti lienee selvä), jotta saattoi sitten ottaa kansalaisiltaan oikeuksia pois ja julistaa 'martial law'in, eli sotilaslaki-poikkeustilan voimaan.

Ihan samaa kaavaa.. Problem-Reaction-Solution.. ensin luodaan ongelma (tornien tuho), jolla saadaan kansa reagoimaan (pelko tulevista vastaavista tapahtumista ja kauhu ja suru omaistensa vuoksi yms.), ja sitten tarjotaan ratkaisu (Me rupeamme SOTAAN TERRORISTEJA VASTAAN!)..

Aivan helvetin vanha kaava, ei suinkaan mikään 'käänne'. Puhut, kuin historian veriteot olisivat vain jossain kaukaisessa muinaisuudessa, ja olisimme eläneet oikeudenmukaisten hallitsijoiden alaisuudessa jo pitkään, ja yhtäkkiä jostain olisivat jotkut mystiset terroristit ilmaantuneet luomaan historiaamme jonkinlaisen KÄÄNTEEN, kun oikeasti samat paskiaiset ovat koko ajan toteuttaneet samaa kaavaa ja kehittäneet piilossa valtarakenteita ympäriinsä ja sitten aina tuhonneet paikkoja ja kansaa aina kun on ollut oikea aika heidän suunnitelmiensa seuraavan vaiheen aloittamiselle, yms.. natsi-saksa ei koskaan häipynyt maapallolta, se vain muutti muotoaan hitlerin apinamaisesta räyhäämisestä ja avoimesta sotimisesta hienovaraisemmaksi..

Olet varmaankin kuullut vertauksen sammakosta ja kattilasta. Jos sammakon laittaa kiehuvaa vettä sisältävään kattilaan, se loikkaa sieltä heti pois. (tämä oli se, mitä tapahtui Natsi-saksan aikaan)..

Mutta jos laitat sammakon mukavaan, viileään veteen, ja sitten pikkuhiljaa kuumennat vettä, hyvin hitaasti lämpötilaa nostaen, niin siinä vaiheessa kun sammakko tajuaa tilanteen, sen lihakset ovat veden lämmön takia niin veltostuneet, ettei se enää pääse kattilasta omin voimin pois, ja niinpä se kiehuu kuoliaaksi. (nykytilanne)

Maailman kansat on se sammakko, valtaapitävä eliitti se käsi, joka lämpöä lisää, ja heidän rakentamansa valtasysteemit (kapitalismeineen, mikrosiruineen, pankkijärjestelmineen, ID-kortteineen, tietulleineen, valvontakameroineen, turvajärjestelyineen yms yms yms yms) se kattila..

Joten, en puhuisi mistään käänteestä. Käänne olisi se, jos sodat ja elitistinen kansan orjuuttaminen yhtäkkiä loppuisivat, ja ihmisten annettaisiin elää leppoisaa, harmonista ja onnellista yhteiseloa. SE olisi käänne ihmiskunnan historiassa, kaikki tähän asti nähty vain toistaa vanhaa kaavaa.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

tpjs - tjps - tspj? Agh. No, joku kuitenkin heistä ilmeisestikin, sanoi tällaista: Nykyisellään, kun meidät neutrit niputetaan samaan porukkaan alfaurosten kanssa, tilanne on aika hankala ja tulee näitä nais- ja miesasialiikkeiden välisiä turhia kahnauksia.

No nyt näen pointtisi paremmin ja ymmärrän vaikuttimesi. Kyllä, tuo on hyvä pointti ja havainto, että ei-alfat niputetaan miespuheissa alfoihin (tai oikeastaan ennemminkin ei-alfat jätetään täysin huomiotta kaikissa keskusteluissa, paitsi jos keskustelussa on ei-alfoja mukana, jotka sitten sotkevat soppaa kun eivät mukaudu alfojen rooliin, vaikka naiset koettavat kaikin totutuin solvauksin ja muiden vastaavien keinojen kera saada heitä pakotettua siihen ahtaaseen mies-rooliin), ja tästä seuraa sekavuutta, koska ei-alfa ei oikein tiedä miten suhtautua, kun ei tunnista itseään mieskuvauksesta (tyyliin 'kaikki miehet ovat väkivaltaisia raiskaajia'), eikä kuitenkaan koe olevansa homo tai nainenkaan ..

Mutta lokeroimisen sijasta itse toivoisin ennemminkin että nämä tyypit huomioitaisiin ihmisinä, yksilöinä, joilla on jotain sanottavaa ja samat ihmisoikeudet kuin naisillakin... tai ainakin pitäisi olla, ne eivät vain toteudu eivätkä manifestoidu.

Eli ei lokerointia, vaan huomioimista ja huomaamista, havaitsemista ja arvostamista..kyllä alfojakin saa arvostaa, ovathan he usein hyvin hauskaa ja mukavaa porukkaa, ainakin kun he ovat puolellasi.. :)

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

tjps: Huomattava osa neutreista joka tapauksessa syrjäytyy pariutumisesta (tai jättäytyy pois omasta tahdostaan), joten helpottaisi asioita kun myönnettäisiin että kysymys ei ole miehistä sanan varsinaisessa merkityksessä eikä neutreja siksi arvioitaisi "miesten" asteikolla vaan omallaan.

Hmm, uros, joka ei ole mies.. ei ole mielestäni kuitenkaan mikään kolmas SUKUPUOLI, hän on vain ihminen, joka kieltäytyy valmiiksipureksitusta roolista, syystä tai toisesta. (ja näitähän riittää)

Sukupuolet ovat UROS ja NAARAS, rooleja voi toki olla enemmän. Ehkä tässä oikeastaan ajatkin takaa, että myös niille uroksille, jotka eivät halua omaksua alfa-maneereita, vaan oman yksilöllisen ihmiskäytöksensä ja olemuksensa sellaisena kuin se oikeasti on, olisi olemassa jokin kolmas rooli-termi, eikä niinkään kolmas sukupuoli.

Eli siis sukupuolten ollessa uros ja naaras, ja roolien ollessa mies ja nainen, nörtti edustaa kyllä yhtä sukupuolta, mutta ei mitään roolia, ja tämä saa ihmiset suhtautumaan vaihtelevalla sekavuudella häneen, kun hän ei suostu noinvain mukautumaan mihinkään valmiiseen rooliin ja kategoriaan - hän ei ole oikein mies, koska ei tajua ollenkaan luontaisesti, miten naisia isketään - mutta eihän häntä voi naiseksikaan eikä homoksikaan kutsua, koska hän on hetero, jonka parittelupreferenssi on kuitenkin naispuolinen vagina.

Mjoo, ymmärrän kyllä pointtisi, ja tuo on kyllä hyvä huomio ja havainto. Jos olisi jokin valmis termi ja määritelmä tällaisille ei-mies-uroksille, naistenkaan ei ehkä tarvitsisi pelätä heitä niin paljon, koska kyseessä ei enää olisi tuntematon vyöhyke, vaan maailma, jossa eleleekin ehkä hyvinkin mielenkiintoisia ihmisiä, vaikka eivät 'miehiä' olekaan, ja heistäkin voi olla löydettävissä vaikka miten upeita ja jännittäviä ulottuvuuksia ja asenteita, ajatuksia ja tekoja - luovuutta ja romantiikkaa.. mutta heidän kanssaan nainen joutuu tekemään paljon enemmän työtä, jotta saa sen kaiken kaivetuksi esiin ja jotta pääsee siihen kaikkeen tutustumaan.. mutta tämä työ palkitaan lopulta, sillä ehkäpä tämä ennalta-arvaamaton, ennen-kartoittamaton maasto paljastaakin ennennäkemättömiä aarteita, joita ei ennalta-arvattavien alfaurosten kanssa pääsekään kokemaan, sillä alfauroksilla on tietyt rajat, mutta ei-mies ei ole sidoksissa mihinkään rajoihin samalla tavalla, hän en ei tarvitse olla mies, niin hänen ei tarvitse myöskään olla ennalta-arvattava ja hänen ajatuksensa ja elämänymmärryksensä voikin muodostaa hyvin paljon laajemman piirin kuin alfaurosten lyhytnäköinen ja pieni ympyrä, johon luulisi naisenkin olevan helppo ainakin ajatuksen tasolla joskus kyllästyä..

Eli nörteistäkin voi löytyä erinomaisen paljon jännittävyyttä, mutta se vaatii naiselta työtä ja kaivamista.. luulen kuitenkin, että nainen, joka tähän urakkaan ryhtyy, tuleekin kiittämään itseään runsain mitoin niiden aarteiden löytämisestä, jotka tämän työn tuloksena naiselle nautintoa pääsevät tuottamaan..

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Ensin miesten pitäisi laittaa perusasiat kuntoon ja sitten ruveta katsomaan mitä ongelmia on jäljellä.


Mutta jos yhteiskunta on aiheuttanut miesten ongelmat nimenomaan perusasioissa, on aika mahdotonta ja typerää laittaa miehet vastuuseen näistä ongelmista..

Mitä jos miehet ovat alkoholisoituneet ja syöneet itsensä 'kelvottomaan kuntoon' sen SEURAUKSENA, että tämänhetkinen yhteiskunta on ei-alfan näkövinkkelistä täysin mahdoton paikka elää, ja niinpä on pakko koettaa eskapisoitua jonnekin..

Jos sitten yhteiskunta rakennetaan uusiksi siten, että siitä tulee MYÖS mies- ja etenkin ei-alfa-ystävällinen paikka, motiivi laihduttamiseen ja raittiuteenkin kasvaa valtavan suureksi, ja tarve ylensyöntiin ja alkoholismiin vähenee mitättömäksi.

Ei voida sanoa, että mitäs oot läski, oma moka, laihduttamallahan siitä selviää - jos koko yhteiskunta on tehty sellaiseksi, että olitpa lihava tai laiha, miehenä ja etenkin ei-alfana joudut aina soittamaan kakkos- tai kolmosviulua, ja sitäkin epävireisesti ja jos olet ensin jonottanut sitä muutaman kymmentä vuotta, ja silloinkin sen saaminen on epävarmaa, ja kielet usein katki ja viulu kelvottomassa kunnossa kun sen lopulta saat..

Onhan selvää, että ilman motivaatiota laihdutus, tupakkalakko ja raittius eivät kyllä onnistu, koska on paljon miellyttävämpää kokea edes JOTAKIN nautintoa joskus kuin elää sitten hyväkroppaisena ilman MITÄÄN nautintoja.

(tosin näkökantaa hivenen kallistaakseni toiseenkin suuntaan, suosittelisin itse kyllä meditaatiota, sillä vaikka aluksi se ei tunnu missään, pidemmän päälle siitä saa enemmän nautintoa kuin mistään fyysisestä, lyhytaikaisisiin himoperäisiin herkutteluihin perustuvasta hedoniasta ikinä)

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

BMad käyttää kummallisia sanoja: ei miehellä ole mitään biologista syytä havitella nimenomaan alfanaarasta

Juuri tällaiset sanavalinnat saavat minut rinnastamaan sinut blackeriin vai mikäonkaan (hän muistaakseni vaihteli nimimerkkiään taajaan).

MIkä on alfanaaras? Voisitko selventää termiä, se ei varmasti ole kaikille yhtä päivänselvä käsite kuin alfauros. Naiset kun eivät joudu samalla tavalla kilpailemaan seksistä keskenään, vaan kaikille riittää seksiä yllin kyllin, niin koko käsite on vähintäänkin kummallinen. Miehillä se taas on erinomaisen selkeä; alfaurokset ovat ensisijaisia uroksia, jotka saavat seksiä naarailta, siinä missä betaurokset jäävät ilman nössöytensä takia. Mutta naisista puhuttaessa suurin osa naisista on 'alfanaaraita', joten koko termi menettää merkityksensä, ellei teikäläisellä ole sitten jokin varsin perusteellinen perustelu tuon termin käyttämiselle..

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Elämässä riittää sisältöä ja ominaisuudet riittävät lähes miehen kuin miehen
valloittamiseen.


No, koska miehet eivät ole yhtä kranttuja kuin naiset, tältä sepostukselta putoaa vähän pohja. "Mies kuin mies" (siis suurin osa miehistä) panisi monissa tilanteissa suhteellisen rumankin näköistä kottaraista. Miestä ei tarvitse yleensä kovin paljon 'valloittaa'. Jos keskitason näköinen nainen pyytää saada seksiä miehiltä, niin voi olla varma, ettei random-miesmassasta kovin monelta mieheltä hänenkään tarvitse kysyä, ennenkuin jo peuhaa villinä pedissä.

Ehkä naisten suhteen voisi olla parempi pitäytyä ihan tavanomaisemmassa ja helpommin käsitettävässä termistössä ulkonäön suhteen; eli esimerkiksi 'nuori ja viehättävä' (tämä on jo mielestäni parempi 'alfanaaraan' määritelmä).. ja jättää se alfa-sana sinne kentälle, jossa sillä on jotain merkitystä, eli mies-roolin joukkoon.

Miehissä alfalla ja betalla on SUURI merkitys ja eroavaisuus - naisissa 'viehättävä' ja 'tavis' ovat seksinsaannin suhteen kuitenkin liian lähellä toisiaan, jotta heihin voisi vetää läheskään yhtä jyrkkää eroa. 'superhotbabe' vs. 'hirvittävän ruma ja lihava naamamutatoitunut virtahepogeeninen maskuliininen ja kohloluinen, tupakoiva alkoholisti-narkkari, joka haisee 24H ulosteelta, virtsalta ja vanhalta viinalta ja oksentelee vähän väliä minne sattuu' muodostavat jo jonkinlaisen eron, mutta sanoisin, ettei se vieläkään ole yhtä jyrkkä kuin alfa/beta-ero miesten joukossa.

Näinollen 'alfanaaras' on lähinnä sekoittava termi, joka ei ole ansainnut olemassaoloansa.

Moni mies muutenkin panisi mieluummin kiltin ja ystävällisen tuntuista ihan sievää naapuritalon tyttöä kuin viimeisen päälle meikattua ja sliipattua photoshopattua naista, joka 'valloittaa miehen kuin miehen'..

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Alfamiehen kroppa on kuin suoraan sankaritarinasta: lipevä ja liukas, luut ihon alla on symmetrisesti muodostuneet ja iho kuin kalan pintaa.
Vahva, vetreä alfauros näkee edessään kauniin naisen ja hymyilee lihaksiaan
pullistellen. Siinäpä se. Koko naurettavuus jo tulikin.


En tiedä onko tuo naurettavaa, mutta tuo on varsin puutteellinen määritelmä. Välillä mietin, olisivatko sulla nämä termit sittenkin vähän hakusessa.

Alfauroksisuus ei suinkaan ole välttämättä fyysistä, eikä kokonaan biologistakaan. Minulla esimerkiksi on alfauroksen geenit, mutta en silti ole alfa, koska sieluni ei ole sitä.

Ujo ja huomioonottavainen, toisia ihmisiä ja naisia kunnioittava sielu raa'assakaan alfauros-geenisessä kropassa ei ole miehenä alfauros.

Kroppa ei siis riitä, vaikka usein auttaakin - ja onhan niin, että kroppa muotoutuu sielun mukaan perusrakenteeltaan.. mutta koska ihmisillä on monenlaisia tilanteita ja monenlaista karmavelkaa selvitettävänään, usein suorastaan vastakohtainen keho sielun luonteeseen nähden on tarpeen tiettyjen oppien perille menemiseksi.

Tarvitaan siis alfauros-SIELU, joka voi olla vähän heiveröisemmässä ja pienemmässäkin kropassa, mutta scorettaa silti naisia vasemmalta ja oikealta.

Alfauros-sielu kuitenkin tekee kehostaan niin naisiinmenevän kuin katsoo tarpeelliseksi, kenties hän bodaa, kenties ei, mutta varmasti hän ainakin harrastaa jotain jännittäviä asioita kuten henkensä vaarantamista extreme-lajeissa tai öyhöttämistä alkoholin kanssa ravintoloissa.

Tunnen itse alfauroksia, joiden kroppa ei ole mitenkään kovin maskuliininen tai alfaurosmaisen lihaksikas ja rehevä, mutta silti heidän asenteensa, käytöksensä, harrastuksensa, ja mikä tärkeintä, scoretuksensa määrä ja laatu ovat heidät selvästi alfauroksiksi ilman epäilyksen häivääkään määrittäviä tekijöitä.

Joten yksinkertaistat liikaa, jos väität, että kaikki lihasmassaiset uroot olisivat alfauroksia, tai että ollakseen alfauros, pitäisi nimenomaan olla täysin timmi kroppa vailla epätäydellisyyden häivääkään.. Mies voi olla vaikka suhteellisen lihava, mutta silti alfauros.

Ja mies voi olla vaikka kuinka timmi bodari, mutta silti ujo ja saamaton nörtti (vaikkakin harvinaisempaa, koska bodaaminen ei yleensä kuulu nörttien harrastuksiin, eikä kehon ylenmääräinen arvostaminen nörttien asenteisiin, eikä moinen epämukavuus nörttien 'comfort zoneen' (sorry, en keksi suomennosta)..).

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Naisella ei ole siis
biologisesti mitään erityistä syytä valita nimenomaan alfaurosta,


Et ole sitten biologian kirjoja syvemmin selannut tai luontodokkareita mulkoillut?

Naisellahan on nimenomaan biologinen syy valita nimenomaan alfauros. Alfauros on mieshierarkian huipulla, jos nyt ei kingi niin ainakin yksi monesta huipputyypistä. Koska alfauroksella on auktoriteettia muiden miesten ylitse, hänen täytyy olla muita miehiä parempi, ja myöskin varsin pätevä naisen ja koko perheen suojelija. Status, nääs.

Alfauros pystyy ja kykenee suojelemaan naarastaan ja perhettään, ja yleensä alfauroksen käytös ja geenit ovat vahvoja, ja niin ollen naisen kannattaa valita jälkeläisilleen alfauroksen geenit.

(mutta kuten sanoin, meillä ihmisillä sattuu usein niinkin, että nörteillä on alfauroksen geenit)

Naarailla siis on ihan biologisia(kin) syitä valita alfauros, kun uroksia on paljon valittavana. Alfauros on 'uroksista paras', eli 'ensisijainen uros'. Beta on sitten toissijainen uros, joka ei ole yltänyt yhtä hyviin saavutuksiin.

Alfauros juoksee pidemmälle, johtaa isointa joukkoa uroksia, hyppää korkeammalle, kiipeää nopeammin, taktikoi paremmin, ja ylipäätään pystyy hallitsemaan tilanteet ja pitämään perheensä kasassa ja uhkaavat tekijät loitolla.

Sanoisin, että siinä on paljonkin biologisia syitä valita alfauros. Alfauroksen geenit ovat valioluokkaa, koska historia ja luonnonvalinta on ne sellaisiksi muovannut. Kun naiset ovat aina valinneet miehistä parhaan, heidän jälkeläisensä ovat saaneet aina hyvät geenit, ja sitten kun näistä jälkeläisistä naiset taas valitsevat sen parhaan yksilön lisääntymiseen, geenipooli parantuu yhä vain.

Samoin urokset valitsevat (kun valitsemaan pääsevät) sen kauneimman naaraan, niin samalla tavalla geenipooli pysyy kauniina. Tosin kauneus on hiukan enemmän subjektiivista, joten siksi rumiakin syntyy niin hirvittävä määrä. Ja toisaalta, joskus nainen joutuu tyytymään ei-niin-alfaan, koska nyky-yhteiskunnassa sellainen on lopulta parempi ja vakaampi perheenisä ja elättäjä, sekä nykymies joutuu tyytymään siihen harakkaan, jonka sattuu saamaan, mikä tietenkin lisää rumien geenipoolien villiä leviämistä halki ihmiskuntaparan ..

Mjoo, sekava soppa, mutta sekä kauneudella että alfa-uroksisuudella on kyllä paljon biologisia motiiveja pysyä geenipoolissa. Ja lopuksi haluaisin vielä koetta kuroa tässä koko sepustuksessani olevan ammottavan näennäisen ristiriidan edellisiin kirjoituksiini nähden umpeen, kertomalla, että alfauroksen geenithän paljastuvat naisille nimenomaan alfaurosten KÄYTÖKSESSÄ, eikä niinkään 'symmetrisyydessä' tai ulkonäössä noin muuten.. komeakin mies jätetään ilman, jos hänellä ei ole 'alpha-traitteja', eli kykyä ja asennetta, joilla käsitellä naista alfauroksen tavoin.

Tosin playerit eli pelimies-nörtit mutkistavat tietenkin tilannetta ESITTÄMÄLLÄ alfaurosta, vaikka eivät luontaisesti sellaisia olekaan.. heillä ei siis välttämättä ole alfauroksen geeneistä haisuakaan missään kohtaa olemustaan, mutta koska he ovat opetelleet ilmentämään alpha-traitteja (siis taipumuksia kait), naiset menevät lankaan ja luulevat heitä biologis-emotionaalisesti ajatellen ehdoiksi alfoiksi..

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Vortac kirjoitti:
"Nörtit, ATM-yksilöt yms. porukka on täysin näkymätöntä yleisessä keskustelussa ja yleensäkin naisten mies-ajatuksissa."

Se on se itsenäisen naisen illuusio: mitä itsetietoisempana keskivertonainen pitää itseään sitä muodinmukaisemmiksi muuttuvat kanssauroksetkin. :)

Yksi kiinnostava seikka
on, että 16-20 vuotiaiden naisten keskuudessa nörttipoika menestyy paremmin, kuin vaikka 23-28 vuotiaiden. Tämä johtuu siitä, että nuorempien keskuudessa ei naisen "itsetietoisuus" ja "laatukriteeri" ole kehittynyt vielä kovin pitkälle.

"Naisen roolilla ei ole mitään ahtaita rajoja, kuten miehen roolilla. Nainen voi olla sotilas-ateisti-militaristi-tietokonenörtti,
mutta silti hän vain toteuttaa naiseuttaan emansipoituneesti. "

Mieheltä edellytetään
herrasmiesmäisyyttä ja hänet valitaan yksilökohtaisesti. Nainen taas
lähtökohtaisesti toimii osana naisliittoumaa ja arvioinnissa käytetään apuna yleisen
mielipiteen tukea. Naisen parinvalinta edustaa koko
naiskuntaa. Kun nainen päättää laskea jonkun miehen heteroseksuaalisen tyydytyksen piiriin vaikka yhdeksikin yöksi, siitä menee samantien merkintä naiskunnan
näkymättömään rekisteriin. Jos mies on ollut kunnon panomies aikaisemmin ja menestynyt ei naimapäätöksen teko tuota naiselle tuskaa. Nörteillä ei ole aiempia merkintöjä ja heidän ominaisuudet eivät vastaa yleisiä herrasmiesihanteita, joten naisen täytyy olla sisarvalaa rikkova individualisti päästääkseen miehen seksuaalisen tyydytyksen
lumoavaan piiriin.

Naisen päätös on aina sosiaalisesti painavampi kuin miehen, joka käytännössä haluaisi vain toteuttaa tarpeensa tai harjoittaa seksiä, olla naisen kanssa (usein jopa loppuelämänsä) yhdessä. Nainen taas joutuu käyttämään suhteen oikeutusta ja
yleistä mielipidettä päätöksen peruskantana vrt. pankista saatava
luottopäätös. Lisäksi nainen joutuu suhteenkin aikana arvottamaan onko suhteen jatkamisesta naiskunnan imagolle
harmia tai onko hänen valintansa muiden naisten kannalta ollut
oikeanlainen. Näin ollen naisella
ei oikeastaan ole oikeutta miettiä rakkautta tai elinikäistä yhdessäoloa, vaan ensisijaisesti tulee huolehtia siitä, että mies on markkina-arvon mukainen ja saa oikeutetusti seksiä.

"Absurditeetteja"? Mitä ABSURDIA siinä on, jos halutaan
- Tuoda esiin nykytilanne totuudenmukaisessa valossa (feminististen silmälasien läpi katsomisen sijasta)"

Meinasin, että nykytilanne on niin absurdi, että sitä on pakko ylipäätään miettiä.

"Kirjoitat usein järkevästi, mutta välillä juttusi tuovat mieleen jonkun 'blacker'-nimisen omituisuuden jostain newsgrouppien synkeistä lokerikoista."

:) Sama henkilö.

"Esim. tuo toistuva ruoskimis-alistus-juttusi"

Niin, seksuaalinen
alistaminen/alistuminen on
käytännössä ihan hyvää valtaterapianakin. Mielestäni se ei kuitenkaan kuulu keskeisiin teemoihin, kun puhutaan miesten tasa-arvo-ongelmista.

Lisäksi SM on monien ihmisten periaatteita vastaan ja niistä periaatteista ja en lähde tässä foorumissa
keskustelemaan, kun asia
niin alhaiseksi vielä koetaankin. Mikko Ellilä heitti, että kyse on vammaisesta seksin muodosta, mutta toisaalta libidonäkemys ei ole
koskaan ollut lähellä sydäntäni, vaan jokaisella tulee olla oikeus myös seksuaaliseen
vaihteluun. Seksisession ei tarvitse olla vain yksipuolista tarpeiden tyydytystä ja kehojen painautumista,
vaan siihen voidaan liittää valtaa, näytelmiä tai rekvisiittaa.
Mutta keskustellaan täällä mieluummin tasa-arvosta, kuin naisten alushousuista. :)

"ja sekava itseidentiteettisi julistus mukamas nörttinä, mutta toisaalta useita naisia alfaurosten seurassa panneena ja naisia iskeä osaavana liitossa naisen kanssa elävänä heppuna.."

No, olen kiistattomasti
nörtti, koska minulla ei ole tappelijan kroppaa tai ainakaan sillä ei kovin pitkälle pääse. Toisaalta se, että olen monen alfanaisen- ja miehen
läheinen ystävä on yhtälailla fakta. Nyt pitäisi rahdata vielä yksi uusi
miespuolinen, joskin köyhä ystävä jenkeistä tänne asumaan. :)

Illalla noudan junalta pari alfaa ja sitten menemme syömään johonkin ravintolaan, hmm pitäisköhän mun maksaa kaikkien sapuskat... Siten voi olla, etten ehdi tänään tänne enää kirjoittelemaan :)

Joo. On se hirveää, kun ei saa olla yksin, vaikka on nörtti. Yleisestiottaen olen kuitenkin yhtä syrjitty kuin muutkin nörtit, mutta ehkä keskimääräistä parempi suunsoittaja.

BMAD

Anonyymi kirjoitti...

Vortac:
"Alfauros juoksee pidemmälle, johtaa isointa joukkoa uroksia, hyppää korkeammalle, kiipeää nopeammin, taktikoi paremmin, ja ylipäätään pystyy hallitsemaan tilanteet ja pitämään perheensä kasassa ja uhkaavat tekijät loitolla. "

Anna mun kaikki kestää.
Alfauros on sirkustaiteilija, mutta vaikea sitä on selittää ihmiselle, joka ei arvosta oikeaa elämää. Ei alfa ole edelleenkään sen parempi kumppani naiselle, kuin beta.

Minä lähden hakemaan viihdykettä ja sirkusta iltaan, mutta kun tulen takaisin keskityn taas tärkeämpiin asioihin.

PS. alfanaisen tunnistaa
siitä, että sillä on esim. ohuet kämmenet, keskipaksu ranne, pitkät sormet, pitkähköt jalat jne.


BMAD

Anonyymi kirjoitti...

Tampereen yliopistossa perjantaina tarkastetun väitöskirjan mukaan mammografiaseulontaan kutsuttujen naisten rintasyöpäkuolleisuus oli 50-69-vuotiaana viidenneksen alhaisempi kuin ilman seulontaa.

Tytti Sarkealan väitöstutkimus perustuu vuosilta 1991-2003 kerättyihin rekisteritietoihin. "Aineistossa oli lähes 400 000 suomalaisnaisen tiedot.

Mammografiaseulonnan kyky tunnistaa rintasyöpä parani naisten ikääntyessä. Sarkealan mukaan kutsuiän laajentaminen nykyisestä 50-59 vuodesta 50-69:een kohentaa seulonnan vaikuttavuutta. "


Tämä on hyvä esimerkki siitä kuinka miestä syrjitään julkisessa terveydenhoidossa: puolet tällaiseen mammolointiin pannusta rahasta olisi heti syytä laittaa miehille! Vaikka se vähenisi naisilta se selvästi parantaisi miesten tasa-arvoa!!

Keho

Anonyymi kirjoitti...

HAHAA!!!!!!

Tää on niin hauska etten voi olla laittamatta tänne:
Bmad sanoi:
"Miehet ovat tottuneet
olemaan hiljaa, minkä
seurauksena naiset ovat
vain ajelehtineet/tehneet yhteisiä arvovalintojaan tai
sääntöjään, jotka sitten ovat
vakiintuneet yleisiksi käytännöiksi, vallitsevan sukupuolikäyttäytymisen
normistoiksi.

Esimerkiksi "oven avaaminen naiselle" voisi toimia
ääriesimerkkinä vallitsevasta periaatteesta."

Alunperinhän tapa tuli siitä, että miesten välisissä valtakahinoissa kannatti laittaa vähempiarvoinen kävelemään ovesta ensin salamurhaajien tapettavaksi.

Siinäpä todellinen feministinen salajuoni.

POlle

Anonyymi kirjoitti...

"
Yksi kiinnostava seikka
on, että 16-20 vuotiaiden naisten keskuudessa nörttipoika menestyy paremmin, kuin vaikka 23-28 vuotiaiden. Tämä johtuu siitä, että nuorempien keskuudessa ei naisen "itsetietoisuus" ja "laatukriteeri" ole kehittynyt vielä kovin pitkälle."


Me emme ilmeisesti käytä yhteisiä termejä. Tarkoitamme näemmä eri asioita sanoilla 'alfauros', 'uros/naaras', 'nainen', 'mies', ja etenkin 'nörtti'.

Ellet sitten tarkottanu jotain tällaista eroa:

16-20-vuotiailta nörtti saa pillua : Ei yhtään.

23-28-vuotiailta nörtti saa pillua: Vielä vähemmän.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Alfanaaras-termi on tarpeeton ja harhaanjohtava. Jos ymmärrät todellisuuden, et käytä tuota termiä.

Kaikki naiset ovat haluttuja miesten keskuudessa. On samantekevää, onko joku heistä "alfa" vai ei, se ei olennaisesti vaikuta siihen, onko nainen haluttu, koska viereinen nainen on myös haluttu, vaikka olisi kuinka 'omega'. Tavallisten ja 'super'naisten kesken ei ole kovin olennaisia haluttuus-eroja. Jos mies haluaa jotain superbabea, mutta kuitenkaan ei häntä saa, niin ihan yhtä mielellään mies panee tavisnaista.

Mutta miehistä vain ALFAT ovat haluttuja suurten naismassojen toimesta. Betat taas ovat hyljeksittyjä ja syrjittyjä.

Siksi miesten keskuudessa alfoilla on väliä - alfat SAAVAT, betat JÄÄVÄT ILMAN.

Naisten keskuudessa superbabet saavat, ihan ok-näköiset saavat, tavikset saavat, ujot saavat, köyhät saavat, rikkaat saavat, tuntemattomat saavat, kuuluisat saavat, rumahkot saavat, tylsät saavat, ... listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Pointtina; NAISTEN ENEMMISTÖ SAA, MIESTEN ENEMMISTÖ JÄÄ ILMAN.

Siksi miehissä alfat ovat haluttuja, naisissa KAIKKI ovat haluttuja (enemmän tai vähemmän).

Naisissa vasta _TODELLA_ rujot ja rumat ja hirvittävät alkavat olla samalla tasolla tavismiehen kanssa saamis-asteikossa, ja silti rujokin nainen saa todennäköisemmin kuin ujo mies - pillu se on rumallakin, kuten sanotaan.

Siksi termi 'alfanainen' (etenkin kun alkuperäinen termi ei ole alfamies, vaan alfaUROS) on mieletön, tarpeeton ja typerä, sekä täysin merkityksetön.

Yhtä hyvin voisit puhua rannerenkaallisista naisista. Eivät he saa sen kummemmin, sen enemmän tai sen vähemmän kuin rannerenkaattomatkaan naiset. Naisten KESKEN on kyllä kauhea kilpailu, mutta miehet kyllä panisivat lähes ketä hyvänsä, jos vaan sattuisivat saamaan.

Naisissa ei siis VOI olla alfoja, koska liian suuri määrä naisia (=ehdoton enemmistö) saa (halutessaan) enemmän kyrpää kuin jaksaa kantaa.

Moinen jako on siis täysin merkityksetön ja tarpeeton. Toivottavasti b-hullu ymmärsi nyt.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Minäkin olen tätä pähkäillyt sillä tavalla, että vaikka naisissa toki on yksilöitä jotka ovat halutumpia kuin toiset, totaalisen "ei-haluttua" naista on aika vaikea löytää kun taas miehissä näitä on vaikka kuinka paljon (ns. nörtit). Tietysti tämä pätee vain kohtalaisen nuoriin naisiin, iän myötä naisten haluttavuus alkaa laskea rajusti. Mutta sanotaan nyt että alle nelikymppisen naisen pitää olla jollain lailla kehitysvammainen, aivan sairaalloisen lihava, vakavasti epämuodostunut tms., että häntä ei ainakin jonkinlainen osa miehistä kokisi haluttavaksi. Miehissä sen sijaan on paljonkin yksilöitä, joissa ei ole mitään sormella osoitettavaa vikaa mutta jotka silti kelpaa yhtään kenellekään.

Ja tällekin on luultavasti ihan simppeli biologinen selitys (nainen on valikoivampi, koska raskaudesta on niin paljon vaivaa ja se kestää kauan). Mutta kyrsiihän se välillä silti. :)

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi kysyi:
Mitä konkreettista työtä tällä hetkelle tehdään syrjäytyneiden miesten palauttamiseksi yhteiskuntaan ja miesten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi? onko kursseja, tukiverkostoja, tapahtumia tjsp? ja jos on kuka niitä järestää?
Voisin tukea."

Katso mikä tahansa yleishyödyllinen yhteisö tai puolue. Erityisesti suosittelen vasemmistopuolueita, sosiaalisen ja kolmannen sektorin yhdityksiä, urheiluseuroja sekä alkoholistien ja väkivaltaisten miesten hoitoyhteisöjä.
Erkki

Anonyymi kirjoitti...

Bmad kirjoitti:
"Yksi kiinnostava seikka on, että 16-20 vuotiaiden naisten keskuudessa nörttipoika menestyy paremmin, kuin vaikka 23-28 vuotiaiden. Tämä johtuu siitä, että nuorempien keskuudessa ei naisen "itsetietoisuus" ja "laatukriteeri" ole kehittynyt vielä kovin pitkälle."

Tästä olen kyllä tasan samaa mieltä. (Ja hassua ettei Vortac näemmä oikein tajunnut, mistä oli kyse.) On turhauttavaa itse koko ajan vanheta, kun on aina vain vähemmän mahdollisuuksia noihin nuoriin tyttöihin. Heidän kanssaan olen päässyt kokemaan edes jotain, kaikki vanhemmat tytöt ja naiset yleensä vain nauravat... Ja mikseivät nauraisi, kun ovat itse tietty jo niin helvetin pitkällä, vaatimustaso on minulle ihan käsittämätön. Blaah.

Anonyymi kirjoitti...

Yleisiä kommentteja:

Tämä on kovin mielenkiintoinen ja tärkeä keskustelu. En näe asiaa pelkkänä tasa-arvokeskusteluna miesten puolesta, vaan mm. yhtenä osana yleiseen suvaitsevaisuuteen ja asennekasvatukseen.

Huomaan itsekin välillä kuinka tärkeää on välillä kyseenalaistaa niitä roolimalleja, joita kasvatuksessani olen tahallaan tai tahattomasti saanut. Voisi sanoa, että olen äidin kasvattamana saanut hyvin vanhanaikaisesti feministisen näkökannan asioihin, jota olen joutunut korjaamaan jatkuvasti avarakatseisemmaksi.

Toivoisin tämän keskustelun myös avaavan uusia näkökantoja parisuhteen hoitoon ja erityisesti sen osapuolten ennakko-odotuksiin. Ennakko-odotuksia parisuhteisiin kun luovat monet suhteen ulkopuoliset normit, jotka usein uhnohdetaan sopeuttaa omiin tarpeisiin/resursseihin.

Pelkona lienee, että kun tunnustetaan miesten tasa-arvo-ongelmat ovat ne pois naisten ongelmien hoidosta. Näin maalikkona en näe asiassa ongelmaa. Paremminkin toisiaan tukevana, yleiseen tasa-arvon pyrkimyksenä.

Jape kirjoitti...

Nainen 32 v: "Pelkona lienee, että kun tunnustetaan miesten tasa-arvo-ongelmat ovat ne pois naisten ongelmien hoidosta. Näin maalikkona en näe asiassa ongelmaa. Paremminkin toisiaan tukevana, yleiseen tasa-arvon pyrkimyksenä."

Hyvin sanottu, Nainen 32v. Mukava kuulla taas pitkästä aikaa virkistävä, tasapainoinen ja tasa-arvoinen naiskommentti tällä foorumilla :)

Anonyymi kirjoitti...

Vortac kirjoitti:
"SE olisi käänne ihmiskunnan historiassa, kaikki tähän asti nähty vain toistaa vanhaa kaavaa. "

Nyt ensimmäistä kertaa ihmiskunta puhuu tässä laajuudessa maapallon resurssien
loppumisesta, mikä on vain luonnon puuttumista asioiden kulkuun.
Sikäli muutosta on tullut (mikä ei tietenbkään ole paljon).

Ei taida olla koko universumissa sellaista planeettaa, jolla saisi melskata ja lisääntyä täysin
vastuuttomasti. On yleensä ollut vastuutonta tehdä lisääntymisestä elämän itseisarvo.

Ja mielipiteeni on edelleen
se, että historiallisten
romanttisten sotakertomusten välittämistä lapsille (verta ihannoivassa
muodossa) pitäisi rajoittaa, sillä kaikki yhteiskuntamme 'mieshahmot' ovat kotoisin näiltä
oppitunneilta.

"Mutta jos yhteiskunta on aiheuttanut miesten ongelmat nimenomaan perusasioissa, on aika mahdotonta ja typerää laittaa miehet vastuuseen näistä ongelmista.. "

Jokainen vastaa omista
ongelmistaan, vaikka muut ne
aiheuttaisivatkin. Ja se tässä elämässä onkin kiehtovaa, että saat pitää huolta itsestään.
Ja kokonaan ihmisen perusongelmat eivät liity vastatuuleen sukupuolielämässä, vaikka sellaisen kehäpäätelmän voi toki
tehdä. Huolehtiva nainen saattaa olla tosin hankalakin :).

"Alfanaaras-termi on tarpeeton ja harhaanjohtava. Jos ymmärrät todellisuuden, et käytä tuota termiä."

Tottavie käytän. Vaikka
naisilla ei määrittelekään saantia se onko alfa vai beta, naistyyppien väliset erot ovat esimerkiksi seksuaalisen miellyttävyyden ja muunkin olemuksen kannalta melko suuria. Erot on kuin yöllä ja päivällä.
Naisissa on alfoja, samoin
kuin miehissäkin. Miehelle vaan on sälytetty kulttuurissamme kovuusvaatimus, toisin kuin nainen saa olla pehmeäkin ilman, että seksiä rajoitetaan.

Naisilla on kohtu -
kollektiivinen kohtu, joka on heidän elämää suojeleva
liittouma. Naiset vaativat kunnioitusta (kollektiivisesti) naisia kohtaan, koska heillä on
pillut. Jos urokset alkaisivat syrjiä seksuaalisesti betanaaraita sukupuolten välinen
sota käynnistyisi välittömästi ja alfanaaraatkin menisivät pois
tolaltaan.

Tasa-arvon saamiseksi
on kuitenkin ymmärrettävä se, että
alfa ei ole betan yläpuolella, miehissä, eikä naisissa
He edustavat erilaista luonteenlaatua ja erilaisia ruumiillisia tai henkisiä ominaisuuksia. Betamiehellä on yhtä paljon annettavaa, vaikka se ei tulekaan nopean, suoritteellisen sirkusnäytöksen muodossa esille.

Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Nainen32v kirjoitti:
"Voisi sanoa, että olen äidin kasvattamana saanut hyvin vanhanaikaisesti feministisen näkökannan asioihin, jota olen joutunut korjaamaan jatkuvasti avarakatseisemmaksi."

Tuohan se tuppaa olemaan
melkein joka naisen kohdalla, että saa ensimmäiset vuodet
pelkästään oikoa toisen feministisiä
virheolettamuksia, ennenkuin yhteiselo alkaa toimia jotenkuten.
Senkin jälkeen voi olla, ettei toinen ole oikeasti tajunnut paljon mitään, vaan kulkee mukana
vanhoista egoistista
syistään, kunnes jonain päivänä havahtuu, että "multahan on riistetty naiseus, mä haluan takas valtani!".

Omissa nykyisissä naissuhteissa pyrin tuomaan asioita esiin mahdollisimman huolellisesti ja huolehtien, että toinen ymmärtää sen mitä olen sanonut. En enää
hyväksy, että kukaan on ystäväni
egoistista syistä tai sen takia, että läheispiiriini kuuluu
alfauroksia.


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Tympeällä ei raksuta: Tästä olen kyllä tasan samaa mieltä. (Ja hassua ettei Vortac näemmä oikein tajunnut, mistä oli kyse.) On turhauttavaa itse koko ajan vanheta, kun on aina vain vähemmän mahdollisuuksia noihin nuoriin tyttöihin. Heidän kanssaan olen päässyt kokemaan edes jotain,

Joo. No, en ollut MINÄ, joka ei tässä tajunnut; pointtini oli ikäänkuin valistaa, että se on ihan sama, keneltä nörtti saa 'helpommin', kun totuus on se, ettei nörtti saa KELTÄÄN.

Kyllä minä tiedän, että nuorilta akoilta lohkeaa paljon pienemmällä vaivalla, kliseisemmillä jutuilla ja helpommin kuin vanhemmilta, mutta tässäkin edellytyksenä on, että on vanhempi kuin se nuori akka. Akan omanikäiset pojat eivät saa, vaikka eivät olisikaan nörttejä.

Nuorilla on vielä nuorten ihanteet; auton omistava tupakoiva amisviiksiteini on 16-vuotiaille tytöille YTM ja pillun jakamisen arvoinen - mutta 25-vuotiaille naisille sama jätkä on lähinnä nolo teinipoika-luuseri, jolle ei kyllä anneta yhtään mitää. Mitä vanhemmaksi nainen tulee, sitä korkeammaksi hänen YTM-vaatimuksensa nousee. Joskus kaksikymppisyyden alettua auto ei enää riitä, vaan auton pitää olla jo kallis, miehellä täytyy olla vakituinen työpaikka ja hyvä ura tms. jne. Poikkeuksena tietenkin karismauroot, jotka scorettavat kaikenikäisiltä.

Eli siis haarukka kyllä supistuu sen suhteen, kenelle annetaan, mutta tarpeeksi alfalle annetaan kyllä aina.

Sitävastoin nörtit.. saa olla todella nasevasti 'oikeassa paikassa oikeaan aikaan', saadakseen nörttinä, olipa akkojen ikä mikä hyvänsä.

Harmi että näin hienovarainen kritiikki menee näemmä yli hilseosaston, joten kaiken joutuu vääntämään rautalangasta tällä tavalla. Sigh.

Sori muuten, tympeä - unohdin ignoroida viestisi .. noh, ensi kerralla sitten.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

ex-tutkija hölpötti: Muutamassa kohdassa sanavalinnat tuntuvat hieman asiattomilta, esim.: "Suurin osa naisista _rakastaa_ hierontaa" tai "_kun_ avioero tulee".

Mitäs asiatonta siinä on? Naisethan rakastavat kaikenlaisia hedonistisia nautintoja. Miksi olisi asiatonta sanoa se asia ääneen?

Ja avioerohajan tulee roppakaupalla (kritisoisin ennemmin sanaa 'tule', koska eihän se itsestään 'tule', vaan naisethan sen yleensä vireille aktiivisesti laittavat), koko ajan, ja on tapahtunut läpi koko ihmiskunnan historian siitä asti kun ensimmäinen avioliitto luotiin. Miksi olisi asiatonta käyttää tuota sanaa? Meinaatko, että koskaan tulevaisuudessa ei tapahdu avioeroja tästä hetkestä lukien?

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

"Kirjoitat usein järkevästi, mutta välillä juttusi tuovat mieleen jonkun 'blacker'-nimisen omituisuuden jostain newsgrouppien synkeistä lokerikoista."

:) Sama henkilö.


Noniin, tämä selittää kaiken, ja helpottaa suhtautumista myöskin. Ihmekös tulikin niin paljon tuttua omituisuutta vastaan, hehe.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Vortac kirjoitteli:
"Akan omanikäiset pojat eivät saa, vaikka eivät olisikaan nörttejä."

Olet väärässä. Toki on harvempia (vaikkapa) 13-15-vuotiaita poikia, joilla on seksielämä, kuin samanikäisiä tyttöjä. Mutta kyllä jotkut pojat saa, ärsyttävän nuorinakin... Itse asiassa muistelisin sinunkin kerskuneen tällaisella jutulla joskus.

"Sori muuten, tympeä - unohdin ignoroida viestisi .. noh, ensi kerralla sitten."

Ei se mitään. Voitin nimittäin samalla vedon, LOL. (Taidan tosin ottaa vaan perinteisesti päärynäsiiderin.)

Anonyymi kirjoitti...

Tympeä - palvelukseksi sinulle - en lue enää viestejäsi, olet toivoton tapaus. Haaskaat siis vain näppistäsi, aikaasi, energiaasi, aivojasi, resurssejasi ja nettiyhteyttäsi jos koetat kohdistaa jotain sanomisia minulle, samoin kuin kaikki anonyymitkin.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Vortac:
"Haaskaat siis vain näppistäsi, aikaasi, energiaasi, aivojasi, resurssejasi ja nettiyhteyttäsi jos koetat kohdistaa jotain sanomisia minulle, samoin kuin kaikki anonyymitkin."

Heh, onkos tästä ollut jotain epäilystä?

Anonyymi kirjoitti...

TympeäNörtto kirjoitti:
"On turhauttavaa itse koko ajan vanheta, kun on aina vain vähemmän mahdollisuuksia noihin nuoriin tyttöihin."

Enpä tuosta tiedä. Minä
olen 31 ja noin vuoden kuluessa antanut kieltävän vastauksen 10:lle parikymppiselle ventovieraalle ja nätille tytölle, jotka olisivat halunneet sekstata kanssani (oikein kunnolla, saati tutustumatta ensin).

No, kaksi näistä tosin oli
vähän vanhempia, 25-27-vuotiaita rasavillejä yksinhuoltajaäitejä, eli olisin varmaan päässyt isäksikin. Ties millainen sotku ja pyörremyrsky
siitäkin olisi koitunut, jos vireillä oli vaikkapa avioerot ja muut sellaiset, että kaltaiseni söpö vähän vanhempi nörttikin kelpaa tilalle.

Ehdotusten suhteen
vuosi on ollut ylivoimainen ennätys koko elämäni aikana, mutta tiedän kokemuksesta, ettei tuontyyppiset suhteet kauaa välttämättä kestä ja suorituspaineiden perässä ei kannata polygaaminkaan sänkyyn rojahtaa, kun saa niin paljon vakaampaa ja parempaakin omasta
kotoa.

Myöhemmässä ikävaiheessa
naiset alkavat vaatia yleensä mieheltä kunnollisuutta ja
statusta + tietenkin kehittämään sellaista itselleen. Pitää olla muutakin kuin personellia menoseuraa. Pitää olla sosiaalisesti menestyvä, pitää olla kapakkakaverit, yleiset moraalit, erikoisvanneautot ja herrasmiestavat. Ja itse kun tykkään elää elämääni siten, että menen vaan, koettaen toki
pitää huolta läheissuhteista ja tekemällä päivät pitkät hulluuksia, mistä itse saa
virtaa elämäänsä ei oikein haluaisi kunnolliseksi mieheksi edes ryhtyä.

Kyllä nykynaiselta vaatii
paljon jos aikoo vielä kolmekymppisenä heilua ei niin kunnollisten miesten kanssa. Elämä opettaa ja haluaisin toki kypsyä
ihmisenä itsekin, mutta en
halua silti mitään sosiaalista kamaria, jonne voin viedä heilani muiden miesten ihailtavaksi.


BMAD

Anonyymi kirjoitti...

Argumentti naisten seksuaalisesta ylivallasta on täyttä hölynpölyä, ja todistan sen parilla yksinkertaisella argumentilla:

Kun nainen kieltäytyy seksistä, tai suostuu seksiin, on kyse tasa-arvon mukaisten oikeuksien toteutumisesta, koska miehellä on yhtäläinen oikeus kieltäytyä seksistä tai suostua seksiin.

Koska molempien oikeudet toteutuvat yhtäläisesti ja tasa-arvoisesti, ei ole kyse kummankaan vallasta toiseen.

Henry Laasanen kirjoitti...

Eikö se ole valtaa, jos on mahdollisuus sanoa kyllä tai ei, kuin vain ei?

Anonyymi kirjoitti...

Ilmeisesti et vaivautunut edes lukemaan postiani kunnolla, sillä en sanonut, etteikö kyseinen olisi valtaa, vaan että kyse ei ole kummankaan vallasta toiseen henkilöön. Kyse on itsemääräämisoikeudesta, ja tämä oikeus toteutuu tasapuolisesti, kun
miehellä ja naisella on täsmälleen sama oikeus ja mies ja nainen on lähtökohdiltaan määritelty tasaveroiseksi käyttämään oikeuttaan.

Koska miehellä ja naisella on molemmilla sama oikeus sanoa "ei", tai "kyllä", ja koska kummallakaan ei ole oikeutta saada seksiä ilman toisen suostumusta, on kyseessä molempien tasapuolinen valta itseensä, eikä kummankaan valta toiseen.

Anonyymi kirjoitti...

"Eikö se ole valtaa, jos on mahdollisuus sanoa kyllä tai ei, kuin vain ei?"

Jos määrittelet vallan näin, niin silloin myös miehillä on kyseinen "valta" sanoa kyllä tai ei kyseisessä tilanteessa.

Noilla perusteilla päädytään paradoksiin: naisilla on seksuaalinen ylivalta, ja miehillä on seksuaalinen ylivalta, yhtä aikaa ja samalla tavalla? Jopas jotakin.

Henry Laasanen kirjoitti...

Mahdollisuus sanoa "kyllä" on vain silloin, jos joku ehdottaa seksiä.

Eli analogisesti, jos on työtön A ja B. Kummallakin on valta sanoa ei tarjotulle työlle. Jos kuitenkin työttömälle A tehdään esim. 5 työpaikkaehdotusta ja työttömälle B ei yhtään, niin vain työttömällä A on mahdollisuus sanoa kyllä. Toisin sanoen työttömällä A on enemmän valtaa kuin työttömällä B.

Vallan seurauksena työtön A voi kilpailuttaa työtarjoukset keskenään ja valita niistä parhaan. Mitä enemmän työtarjouksia hän saa, sitä edullisemman työsopimuksen ja paremman työpaikan hän kykee saamaan.

Työttömälle B koituu puolestaan etsintäkustannuksia, kun hän lähtee kyselemään töitä. Ei sekään varmista työn saantia.

Anonyymi kirjoitti...

"Eli analogisesti, jos on työtön A ja B. Kummallakin on valta sanoa ei tarjotulle työlle. Jos kuitenkin työttömälle A tehdään esim. 5 työpaikkaehdotusta ja työttömälle B ei yhtään, niin vain työttömällä A on mahdollisuus sanoa kyllä. Toisin sanoen työttömällä A on enemmän valtaa kuin työttömällä B."

Ensinnäkin kyseenalaistan koko esimerkin olevan analogia;
haastan sinut todistamaan, että esimerkkisi, ja sen asian,
minkä analogia se pyrkii olemaan, välillä vallitsee loogisten
rakenteiden isomorfia. Eli esitä, mikä on
1. työpaikka, 2. työnhakija A, 3. työnhakija B ristiriidattomasti
suhteessa siihen asiaan, minkä analogia esimerkkisi pyrkii olemaan.
Ristiriidattomuuten pyrkiessäsi joudut ottamaan siinä huomioon myös alla mainitun.

Toiseksi ja tärkeämmäksi:

Ensimmäinen lauseesi mukaan B:n on mahdollista sanoa "ei", jos hänelle
tarjotaan työtä. Tämä on esimerkissäsi ainut tapa, jolla B voi sanoa "ei". Mahdollisuus sanoa "ei" on
siis esimerkissäsi mahdollista sanoa vain
tarjotulle työlle. Kyseinen mahdollisuus siis ei ole olemassa, jos työtä ei tarjota.

Toisen lauseesi mukaan B:n ei ole ollut mahdollista sanoa "kyllä",
koska hänelle ei ole tarjottu työtä.
Koska B:llä on esimerkissäsi valta sanoa "ei" vain tarjotulle työlle,
ja koska B:lle ei määritelmäsi mukaan ole tarjottu työpaikkaa, ei B:llä siis
lopulta ole ollut mahdollisuutta sanoa "ei" tarjotulle työlle.
Mahdollisuus päästä sanomaan "kyllä" tai "ei", ei täten ole ollut B:llä missään vaiheessa,
ainoastaan kyky valita kyseisten ehtojen täyttyessä (jotka siis eivät täyty).

Jos jokin ei voi toteutua itsenäisesti,
on tällä jollakin vain kyky toteutua- jonkin muun asian kautta.
Kyky on itsessään passiivinen, eikä voi realisoitua ilman sen pätevöittävää tilaisuutta.
Jos minulla on kyky pestä hampaani, niin tämä ei tarkoita, että minulla olisi välttämättä valta pestä hampaani.
Jos siihen, että voin pestä hampaani, tarvitsen esimerkiksi joltakulta luvan, ei minulla ole valtaa pestä hampaitani.
Valta pestä hampaani ei siirry minulle, kun minulle annetaan lupa pestä hampaani, jos niin haluan.
Lupa voidaan valtaa pitävän tahon puolelta aina myös perua.

Molemmilla on kyky tehdä valinta siitä, ottaako työpaikan vastaan, mutta tilaisuus käyttää
kyseistä kykyä tulee muualta. A ei missään vaiheessa saa kyseistä valtaa omakseen, koska vaikka A hyväksyisi työpaikkatarjouksen,
työpaikka voisi vielä perua kyseisen tarjouksen, jolloin A:n tekemällä "kyllä" valinnalla ei olisi mitään valtaa.
Kumpikaan, A tai B ei omaa missään vaiheessa kykyä määrätä siitä, kumpi saa työpaikkatarjouksen.

A:lla kyseisessä tilanteessa enemmän tarjottuja mahdollisuuksia, mutta ei valtaa.

Valta valita päästä töihin tarkoittaisi, että A ei tarvitse työpaikan suostumusta päästäkseen töihin.

"Mahdollisuus sanoa "kyllä" on vain silloin, jos joku ehdottaa seksiä."

Aivan niin, ja tämä mahdollisuus sanoa "kyllä" ei perustu naisen valtaan miehen ylitse, vaan
siihen, että naiselle ehdotetaan seksiä.

Miehelle ei ole välttämätöntä ehdottaa naiselle seksiä, joten se on miehen
vapaata valintaa.

Jos mies ehdottaa naiselle seksiä, niin naisella on mahdollisuus valita
"kyllä" tai "ei" vain tarjotun tilaisuuden puitteissa. Koska nainen ei voi
vaikuttaa miehen valinnanvapauteen tarjota tälle seksiä, ei tilanne, jossa
mies tarjoaa naiselle seksiä, ole naisen vallassa. Koska kyseinen valintatilanne
syntyy (tässä esimerkissä) miehen vallasta ehdottaa naiselle seksiä,
voi mies myös käyttää valtaansa niin, ettei nainen saa kyseistä valintatilannetta.

Tapauksessa, jossa mies ehdottaa naiselle seksiä, naisen mahdollisuus suostua seksiin tai olla suostumatta, on miehen vallassa.
Kyseisessä tapauksessa naisen kyky tehdä valinta suostua seksiin tai olla suostumatta on siis alisteista miehen vallalle tuottaa tilanne,
jossa nainen voi ylipäätänsä suostua seksiin.
Koska valintatilanne on miehen oman vallankäytön välitön tulos, ei miestä voida pitää sille alisteisena.
Tilanne on miehen välittömästi luoma, ja miehellä on myös valta peruuttaa naiselle myönnetty tilaisuus valita milloin hän haluaa.

Toivottavasti väitöskirjasi ei pohjautunut esittämillesi argumenteille ;-)

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisi kirjoittaa essee miesten syrjinnästä sosiaalityössä...Olisiko esimerkkejä; muutakin kuin huostaanotot. Niissä kun kysymys voidaan kääntää myös niin, että miehet eivät välttämättä edes halua osallistua lasten hoivaan.

Toisaalta, itse kun olen usein argumentoinut Ilkka Taipaleen tapaan miesten tasa-arvo-ongelmista tyyliin "miehiä on valtaosa esimerkiksi asunnottomista ja vangeista". Kuitenkin kirjassa "sosiaalityö ja sukupuoli" eräs kirjoittaja onnistui tuonkin kysymyksen päälaelleen:
Koska miehiä on valtaosa asunnottomista, asunnottomien palvelut (esim. yömajat) ovat tehty miehiä silmilläpitäen, joten huonoimmassa asemassa ovat asunnottamat naiset.Että näin.

Anonyymi kirjoitti...

Esimerkistäsi vielä..

Eli siinä siis B:n ja A:n mahdollisuudet sanoa "ei" tai "kyllä", perustuivat suvereenisti siihen, tarjotaanko heille työpaikkaa vai ei.

Täten A:lla ja B:llä on valinnanvapautta vain sen kautta, tarjotaanko heille töitä, ja työpaikkaa taas tarjotaan jonkun vapaasta tahdosta, johon B:llä tai A:lla ei ole valtaa.

Jos työpaikka on mies, ja nainen on työnhakija A, niin silloinhan mies itse tarjoaa vapaasta tahdostaan tilaisuutta naiselle valita kyllä tai ei. Se, tuleeko lopulta seksiä, eli tuleeko A töihin B:lle, ei ole kummankaan päätäntävallan alla, sillä A voi yhä valita "ei", kuten myös työpaikka. Jos esimerkki otetaan kirjaimellisesti, eli työpaikkaa on jo tarjottu, niin laki toki voi velvoittaa myös pitämään lupauksensa, mutta naisen ja miehen tapauksessa tällaista velvoitetta ei ole: toiselle seksin lupaamisen ollessa kyseessä, on kyseiseen lupaukseen aina sen antajalla muutosvalta, milloin hän itse niin haluaa.

Täytyy kysäistä tässä vaiheessa, että myönnätkö esimerkkisi olleen invalidi, ja ajatuksesi naisen vallasta siis perustuvan väärille lähtökohdille, vai kehitteletkö vielä vasta-argumenttiasi?

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on oma ratkaisuehdotukseni:

Seksissä tasa-arvo toteutuu.. eikä sitä voi verrata tasa-arvon muodolliseen toteutumiseen vaikkapa 1800- luvun englannissa, jossa parempia työoloja vaativalle työläiselle voitiin sanoa tällä olevan aina periaatteellinen vapaus kieltäytyä työstä; voihan hän valita nääntyä nälkään.

Mitä seksiin tulee, meillä on eräänlainen "luontainen sosiaaliturva"; sitä, että mies ei pääse harrastamaan seksiä naisen kanssa ilman tämän suostumusta baari-illan päätteeksi ei voi pitää kovin suurena tragediana.

Jokainen on kykeneväinen onnelliseen elämään ilman seksiäkin, eivätkä tähän ymmärrettävistä syistä päde mitkään roomalaisille hätätilanormistoille sukua olevat säännökset, joiden mukaan mm. diabeetikollakin on oikeus äärimmäisessä hädässä (miehen tapauksessa kiima on äärimmäinen hätätapaus?) ottaa ilman kaupan suostumusta karamelliä haltuunsa.

Valinnan tekijöillä, heillä jotka tarjoavat mahdollisuuksia, voi kyllä sen sijaan olla
vääränlaisia asenteita.

Jos naiset esimerkiksi saavat helpommin asuntoja, niin vika on ennemmin niiden ihmisten asenteissa, jotka tarjoavat asuntoja, eikä naisissa; jos naisten mahdollisuus saada enemmän valinnanvaraa joissakin asioissa juontuukin lopulta osittain siihen, mitä näillä on housuissaan, niin eiväthän naiset sille mitään voi tehdä. Vai meinasitko laittaa naiset kenties käyttämään dildoja haarojensa välissä, jotta saadaan tasa-arvoa?
Kuuluta ennemmin tarjoajien valtaa kuluttajien yli.. mutta siinäkään älä seksin tapauksessa, koska yhtä järkevää olisi väittää, että limonaaditehtailla on valtaa kuluttajien ylitse, koska jos ei ole rahaa ostaa limsaa, niin sitä limskaa ei myöskään sitten saa... ilmaista vettä on kuitenkin tarjolla.
Seksiä ei määritellä välttämättömyydeksi ihmiselle, kuten ei limonaadiakaan: onhan se hyvää, muttei inhimillisesti välttämätöntä.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, ei ole seksi välttämätön tarve mutta mikäpä tässä yhteiskunnassa on. Pieneen aliravitsemukseen ei kukaan kuole, joten periaatteessa sosiaalituetkaan eivät ole välttämättömiä. Tähän voisi sanoa että jos ja kun se ei ole mies eikä mikään joka ei naista onnistu saamaan, niin kaipa jokainen mies osaa tarvittaessa myös dyykata tms. ruokansa.
Joku taas voi sanoa että on alentavaa dyykata ruokansa, mutta kun katselee noita erilaisia sosiaalisia innovaatioita millä miehet hankkivat seksiä (esimerkiksi tyytymällä 40-50 vee naiseen), niin ei sekään kovin mieltä ylentävää ole.

Hätä keinot keksii.

Anonyymi kirjoitti...

Naisen ja miehen ympärileikkauksen rinnastaminen toisiinsa ei mielestäni ole validi. Naisen ympärileikkaus on paljon dramaattisempi toimenpide kuin miehen. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä että myös miehen ympärileikkaukseen ja sen hyväksymiseen on mahdollista suhtautua kriittisesti. Mutta jos saisin valita niin mieluummin olisin ympärileikattu mies kuin ympärileikattu nainen. Nämä ovat siis ymmärtääkseni kaksi eri asiaa joista oikeastaan voi katsoa olevan virheellistä käyttää samaa ilmaisua, ainakaan jos ei tiedosteta, että miehellä ja naisella kysymys on eri asiasta.

Anonyymi kirjoitti...

"joo, ei ole seksi välttämätön tarve mutta mikäpä tässä yhteiskunnassa on."

Tarve saada esim. ruokaa on välttämätön, halu saada seksiä ei ole välttämättömyys.

Välttämättömyys on eri asia, kuin halu, g'id it?

Kysymys on vain teoreettisesti mielenkiintoinen, mutta sitenkin loppuunkulutettu, ja hedelmätön.

Totean, että puhut ns. "paskaa". Teoreettisesti on mahdollista pitää myös Itävallan pedofiilihirviön toimia "välttämättöminä", mutta
tarve saada esim. limonaadia tai Daimrakeita ei silti ole yhtä välttämätön, kuin tarve pysyä hengissä ylipäätänsä, vaikkapa turnipseja syömällä.

Henkilö ei kuole seksin puutteeseen, eikä ole oikeutettua pitää välttämättömänä sellaista toimintaa, kuten raiskaus.

Naisella on täysi oikeus kieltäytyä seksistä, väitätkö muka muuta nimim. "en-kerro"? Ehdotatko kenties, että naiset tulisi saada raiskata avoimesti? Et voi rationaalisesti perustella olevasi oikeassa, kuten en minäkään. Mitäs meille jää jäljelle? Sinä olet selkeästi se paskiainen, jos pidät inhimillisenä välttämättömyytenä vapautta saada raiskata toisia ihmisiä, mikset myös lapsia ja kehitysvammaisia?

"hätä keinot keksii"

Siis ehm, "hätä" raiskata kehitysvammaisia ja murhata lapsia? Kyse ei ole hädästä, vaan sairaasta mielenlaadusta..

Joko myönnät, että halu päästä bylsimään baari-illan päätteeksi ei ole "hätä", eikä oikeuta mitään pakkotoimia, tai sitten myönnät, että mielestäsi on oikein esim. raiskata ja murhata lapsia.. halu on eri asia, kuin 'hätä', tai 'tarve'.

Kaikkien oikeus puolustaa vapauttaan ja henkeään, jos eivät ole toisten vapautta ja henkeä uhanneet, ovat ensisijaisia toisen henkilön haluun 'päästä bylsimään', vai väitätkö muuta?

Anonyymi kirjoitti...

Mikäköhän lienee Pepe sun aggressiivisen hyökkäyksen pointti. Kaikki nuo sun pedofilia ja raiskauskortit, ihan järjetöntä vetää esiin.

Mä puhun ainostaan siitä että tässä yhteiskunnassa ei kukaan kuole nälkään ja olisi jokseenkin tärkeää miettiä myös miten ihmisten seksitarpeet saataisiin mahdollisimman hyvin tyydytetyksi. Ei tavoitteena ole onni vaan kärsimyksen estäminen, ja se ettei pääse bylsimään aiheuttaa kärsimystä. Toki ne mekanismit siellä taustalla on aika moniulottueisia (miksi toisista pidetään ja toisista ei jne.).

Toki tiedän että tämä on vaikeaa ja kaipaa sosiaalisia innovaatioita.

Anonyymi kirjoitti...

Oho, onpas tämä kommenttiketju kasvanut!

"Feministi/profeministifaktion kanssa on tavattoman vaikeaa keskustella, kun nämä puhuvat usein sekavia, tai vähintään kontradiktoivat aiemmat väitteensä jos tilanne sitä vaatii."

No tämähän on nimenomaan se turhauttavin ongelma, kun kenen tahansa (jopa miehen) kanssa keskustelee feminismistä .. no, mies saa kyllä olla melkoinen profeministi ennenkuin sortuu tuohon, mutta silti. Jos osoittaa jonkin vian, heillä on siihen valmis lause, kuten "Mutta feminismejä on kato MONENTYYPPISIÄ", ja siinä saa sitten yrittää miettiä, että miten saisi artikuloitua vastaväitteen sellaseen muotoon että toinen ymmärtää, niin jossain vaiheessa keskustelua tulee taas sitten viittauksia johonkin viralliseen feminismilinjaukseen, jos se taas auttaa sen feminismiä ylistävän tahon asiaa..

Juuri tuo kyky olla mitä hyvänsä mieltä aina sen mukaan, mikä parhaiten missäkin keskustelussa/tilanteessa on parhaiten hyödyksi argumentissa, on aika raivostuttava piirre, ja tekee mieli karjua täysiä: "MUTTA ETHÄN SINÄ VOI JUMANKAUTA OLLA KAHTA VASTAKKAISTA MIELTÄ YHTAIKAA NÄKEMÄTTÄ SIINÄ MITÄÄN RISTIRIITAA!!" .. mutta naisten ja profeministien aivot näemmä venyvät siihen.

Tämä tekee heidän kanssaan keskustelusta, tai 'keskustelusta' aika helvetinmoista hammasten kiristystä, eikä lopulta voida päästä mihinkään järkevään lopputulokseen. En siis suosittele keskustelemaan feministien kanssa, jos haluat säilyttää mielenterveytesi.. :)

Jos nyt on joku suht. järkevä nainen, joka nimittää itseään feministiksi, mutta muodostaa itse kantansa, niin hänen kanssaan voi kyllä keskustella. Ei luulisi tarvittavan kovin monta lausetta, jotta hän alkaa ymmärtämään feminismin mädännäisyyden, ellei sitten ole oma lehmä ojassa (pun intended).


- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Suomen eduskunta ainakin ottaa asian todesta ja laati 2007 Lain Eräiden Naisjärjestöjen Valtionavusta !

Ilmeisesti tämä täyttää lain kirjaimen siitä; ettei positiivinen erikoiskohtelu ole syrjintää.


Ilmeisesti ei ollut 2002 isyyslain muutoskaan; jossa "tietyissä" tilanteissa aviomiehen "tarpeeton" haasteoikeus aviolapseen nähden poistettiin oikein lain voimalla ?

Nyt näistä arvonlisäverottomista "yhdistyksistä" komissio STT:n mukaan 27.6. 2008 pyytää selvitystä.

Suomen "laaja" verottomuus, kun saattaa vääristää kilpailua ?

Eipä tästä "yhdistysasiasta" puhuttu tältä kantilta "vaalirahoituksen" aikana ?

Onkin jopa Kari Uoti plogissaan linjannut "Ihmisoikeustuomioistuin ummessa".

Suomen päättäjät ovat jo vuosia luulleet, että voivat kaiken lakaista maton alle ?

Nyt näyttää rysähtävän kerralla ?

Jo He 55/2007 ja Oikeusaismiehen päätös 876/2/05 kertovat missä mennään, jos poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa !

Artiklan vastainen laki korjattiinkin kaikessa hiljaisuudessa; jottei "kansainvälinen rikostuomioistuin tule toimivaltaiseksi" !

Esko Kärkäskin kerää aineistoa KKO-päätöksistä; koska viranomaisten ei mitään tarvitse "perustella" ... vain laki määrää niin ?