maanantaina, toukokuuta 19, 2008

Tasa-arvotavoitteet Suomessa

TANEn esitys hallituksen tasa-arvotavoitteiksi vuosille 2007–2011 sisältää seuraavat kohdat:
1. Samapalkkaisuus on toteutettava
2. Perusteettomat määräaikaiset työsuhteet on poistettava
3. Vanhempainvapaajärjestelmän kokonaisuudistus on toteutettava
4. Lisää naisia johtopaikoille
5. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on edistettävä kaikessa päätöksenteossa
6. Naisiin kohdistuva väkivalta on kitkettävä
• Tarkistetaan sukupuolinäkökulmasta koko rikoslain pahoinpitely- ja seksuaalirikossäännöstö, erityisesti asianomistajarikokset. Rikoslakiin lisätään säännös pitkään jatkuneesta parisuhdeväkivallasta, nk. naisrauhalaki Ruotsin mallin mukaan.
• Perustetaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaatioyksikkö.

7. Ei prostituutiolle ja ihmiskaupalle
Tuetaan prostituutiosta irtautumista mm. kehittämällä moniammatillista ohjelmallista prostituutio -työtä.
• Kiinnitetään erityisesti huomiota seksin ostoon prostituutiota ylläpitävänä ilmiönä.
• Hallituksen on varattava ihmiskaupan uhrien auttamiseen resurssit.
• Perustetaan ihmiskaupan kansallisen raportoijan virka.

8. Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettava julkisella sektorilla
9. Opetus ja oppilaitokset edistämään tasa-arvoa
Tasa-arvosuunnitteluvelvoite ulotetaan koskemaan peruskouluja.
• Opettajankoulutukseen sisällytetään sukupuolisensitiivistä ja sukupuolitietoista opetusta, johon kaikki opettajiksi opiskelevat osallistuvat. Sukupuolisensitiivisen työskentelytavan opettaminen tulee sisällyttää myös lastentarhanopettajien koulutukseen.
• Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa opetusministeriössä omalla tunnusluvullaan olevaksi kriteeriksi päätettäessä kullekin koulutusorganisaatiolle myönnettävästä rahoituksesta.
• Koulutusta koskeviin asetuksiin on lisättävä maininta siitä, että kaikessa opetuksessa on pyrittävä sukupuolisensitiivisyyteen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

10. Sukupuolinäkökulma osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja
• Vahvistetaan sukupuolinäkökulmaa terveyserojen kaventamistyössä.
• Laadukas päihdepalvelujärjestelmä tarjoaa naisille omia hoitomalleja ja -paikkoja, omia keskustelu- ja tukiryhmiä ja ennen kaikkea madaltaa naisten avun ja tuen hakemisen kynnystä. Miehille kehitetään ehkäisevää päihdetyötä.
• Isäksi kasvu ja aktiiviseen isän rooliin kannustaminen nostetaan entistä kiinteämmäksi osaksi neuvolatoiminnan käytäntöjä. Neuvoloissa aloitetaan ja vahvistetaan sellaisia toimintamuotoja, jotka on suunnattu erityisesti isille.

11. Tasa-arvotyölle varattava lisää resursseja

Tasa-arvopolitiikan kehittäminen edellyttää naistutkimustietoa. Suomessa naistutkimuksen alaan kuuluvat myös tasa-arvo- ja sukupuolentutkimus sekä kriittinen miestutkimus. Naistutkimuksen asemaa tulee vahvistaa yliopistoissa. Naistutkimustiedon välittämistä päätöksentekijöille tulee tukea. Naistutkimuksen asemaa yliopistoissa vahvistetaan ja resursseja lisätään sekä omana monitieteisenä oppiaineena että eri ainelaitosten opetussisällöissä. Naistutkimuksen pääaineistamisoikeus myönnetään niille yliopistoille, jotka sitä opetusministeriölle esittävät.

Tuki naisjärjestöille ja alueellisille naisresurssikeskuksille Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinno-organisationer i samarbete (NYTKIS) ry on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen puolueiden naisjärjestöt ja tutkijanaiset yhteen kokoava kattojärjestö. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 62 jäsenjärjestöä. Yhteiskunnallisten naisjärjestöjen kattojärjestöjen työ tulee turvata. Vakinaistetaan NYTKIS ry:n ja Naisjärjestöjen Keskusliiton rahoitus. Samalla päätetään näiden kattojärjestöjen avustusten tasokorotuksesta.

Suomeen on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen Suomen naisresurssikeskusten yhdistys. Toteutetaan naisresurssikeskusten ohjelma, jolle turvataan riittävät resurssit.
Miesten ongelmat oli huomioitu TANEn esityksessä seuraavilla tavoilla: (1) miehille suunnattu ehkäisevä päihdetyö, (2) Isän rooliin kasvattaminen ja kannustaminen neuvolassa; erityisesti isille suunnattuja toimintamuotoja neuvolassa, (3) Varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten isyyttä on tuettava, (4) Toteutetaan tutkimus miehistä väkivallan uhreina- ja tekijöinä, sekä (5) Miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun vahvistetaan: "Vahvistetaan miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun ja huomioidaan miesten tilanteet ja tarpeet osana sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista."

48 kommenttia:

jorma kirjoitti...

Todella surkea ja tasa-arvoa vähentävä tavoiteohjelma. Miesten tasa-arvo-ongelmat ovat siis jälleen kerran vain sivuseikka.

Samapalkkaisuus toteutuu käytännössä jo nyt. Rikoslainsäädäntöä ei missään nimessä pidä sukupuolittaa, vaan miehillä on oltava tasa-asrvoinen asema niin rikosten uhreina kuin tekijöinäkin naisten kanssa. Seksipalvelujen kaupan vapaus on taattava. Naistutkimus on lopetettava ideologisena pseudotieteenä.

Mutta olennaisintahan tuossa näyttääkin olevan taas vain lisärahan lypsäminen. Menisivät oikeisiin töihin ja lopettaisivat veronmaksajien kuppaamisen, niin se edistäisi tasa-arvoa enemmän kuin mikään, mitä nämä TANEn tohelot ovat eläissään koskaan tunaroineet.

Anonyymi kirjoitti...

Onko tää nyt niin vaikeaa:

"Suomessa naistutkimuksen alaan kuuluvat myös tasa-arvo- ja sukupuolentutkimus sekä kriittinen miestutkimus."


Niinkuin ovat kuluneet aina: kaikki ne teesit joita täällä esitellään ihkauusina ongelmina löytyvät monista naistutkimuksen teksteistä.

jorma kirjoitti...

""Suomessa naistutkimuksen alaan kuuluvat myös tasa-arvo- ja sukupuolentutkimus sekä kriittinen miestutkimus.""

Eli kritiikittömän naistutkimuksen alaisuudessa toimii kriittinen miestutkimus. Missä on kriittinen naistutkimus? Miksi ei voi vain olla tasa-arvo- ja sukupuolitutkimusta ilman ideologista painolastia ja pseudotieteellisyyttä?

Anonyymi kirjoitti...

Aika monet kohdat ovat jo nykyisin karua arkipäivää. Myönnytyksenä on iskän pääsy neuvolaan, tai miten lienee toteutus. Onko erikseen iskän ja äiskän vuorot? Iskän paikalla ollessa ei voi femupropagandaa kovin vahvasti suoltaa. Opiskelumuodot puoltaa naissukupuolta ainakin tämän hetken ylioppilasmenestyksen myötä. Mikä mukavinta, varusmiehille tiedossa muutakin kuin vihollisen iskemistä: naisen kaatoa ja naimarahaa paivärahan lisäksi.

-erästoteles

Kävelevä dildo kirjoitti...

Nykyisen TANEn lakkauttaminen olisi edistysaskel tasa-arvolle. Vähintäänkin se pitäisi nimetä uudelleen NANEksi (Naisasiain Neuvottelukunta). Nykyäänhän siellä istuu esimerkiksi Susanna Rahkonen, ja TANEn miesjaosto on ilmeisesti pelkkä kulissikuriositeetti. Ja saihan Sini Teräväkin sieltä mukavan kesäduunin ..

Esimerkiksi FAS-lapset mainitaan, mutta jostakin (?) syystä tarvittavia toimenpiteitä ei.

Joitakin osuuksia TANEn esityksessä taannoin kritisoi jo STM:n hallitusneuvos Kari Paaso kirjoituksessaan Tasa-arvon sokea piste.

Ja naistutkimus on suoltanut aivan tarpeeksi usein tasa-arvolle vahingollisia feministisiä paskateorioita.

Miten tuo TANEn feministinen esitys hallitusohjelmassa lopulta toteutui?

Jape kirjoitti...

Kävelevä dildo: "Joitakin osuuksia TANEn esityksessä taannoin kritisoi jo STM:n hallitusneuvos Kari Paaso kirjoituksessaan Tasa-arvon sokea piste."

Kari Paaso purkaa varsin ansiokkaasti tuota TANE:n ongelmia täynnä vilisevää toimenpidelistaa.

Esim.: "Tane toteaa, että sydän- ja verisuonitautiin kuolevista työikäisistä on miehiä neljä viidestä. Tanen mukaan ongelma on kuitenkin se, että naisten, joiden sydänvaivat alkavat myöhemmin ja jotka kuolevat tautiin myöhemmin, oireet jäävät havaitsematta useammin kuin miesten. Toimenpiteeksi suositellaan sukupuolitietoisen tutkimuksen vahvistamista."

Niin, miten on TANE, eikö tähän voi nyt sitten soveltaa sitä eturauhassyöpääkin? Oireet jää havaitsematta... todellakin sukupuolitietoista tutkimusta tulisi lisätä, nimenomaan miesten sukupuolitietoista tutkimusta.

Naisia on terveyspuolella tutkittu jo vähän joka kantilla ja kulmasta (kuolleetkin kulmat on koluttu, näin uskon).

Mikko Ellilä kirjoitti...

1. Samapalkkaisuus on toteutettava

Se on jo toteutettu ajat sitten. Suomessa maksetaan kaikille samaa palkkaa samasta työstä.

Ei ole mitään syytä, miksi eri töistä pitäisi maksaa samaa palkkaa. Ihmiset voivat itse vapaasti valita, mitä työtä tekevät.2. Perusteettomat määräaikaiset työsuhteet on poistettava

Miten tämä kuuluu tasa-arvopolitiikkaan?3. Vanhempainvapaajärjestelmän kokonaisuudistus on toteutettava

Tarkoittaa mitä? Pakollisia isyyslomia?4. Lisää naisia johtopaikoille

Miksi?

Kaikki järkevät ihmiset ovat sitä mieltä, että kuhunkin työhön pitäisi palkata pätevin hakija.

Jos ihmisiä ryhdytään palkkaamaan heidän sukupuolensa perusteella, pätevimmät hakijat joutuvat epäpätevien syrjäyttämiksi. Tämä on tasa-arvon vastaista. Naiskiintiöiden kannattajien mielestä epäpätevä työnhakija pitää valita pätevän sijasta vain siksi, että epäpätevällä hakijalla on vittu ja pätevällä hakijalla kyrpä ja kivekset. Tämä on aivan sairasta sukupuolisyrjintää. Tämä on tasa-arvon täydellinen vastakohta.5. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on edistettävä kaikessa päätöksenteossa

Miten?6. Naisiin kohdistuva väkivalta on kitkettävä

Miehiin kohdistuva väkivaltaa siis ei pidä kitkeä?• Tarkistetaan sukupuolinäkökulmasta koko rikoslain pahoinpitely- ja seksuaalirikossäännöstö, erityisesti asianomistajarikokset.


Mitä tarkoittaa lain tarkistaminen sukupuolinäkökulmasta? Säädetään eri lait miehille ja naisille?Rikoslakiin lisätään säännös pitkään jatkuneesta parisuhdeväkivallasta,

...ikään kuin parisuhdeväkivalta ei muka olisi jo rikos.nk. naisrauhalaki Ruotsin mallin mukaan.

Mitä vittua? Siis kielletään vain naisten pahoinpitely ja sallitaan miesten pahoinpitely?• Perustetaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaatioyksikkö.

Jälleen siis vain naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustetaan. Miehiin kohdistuva väkivalta hyväksytään.7. Ei prostituutiolle ja ihmiskaupalle

Prostituutio on laillista, ihmiskauppa ei. Näitä ei pidä sotkea toisiinsa.• Tuetaan prostituutiosta irtautumista mm. kehittämällä moniammatillista ohjelmallista prostituutio -työtä.

Mitä tämä tarkoittaa?• Kiinnitetään erityisesti huomiota seksin ostoon prostituutiota ylläpitävänä ilmiönä.

Onpas terävää. Samalla varmaan kiinnitetään erityisesti huomiota alkoholin ostoon alkoholintuotantoa ylläpitävänä ilmiönä.

Tässä yritetään jälleen syyllistää prostituoitujen asiakkaita ikään kuin prostituoidut olisivat jotain tahdottomia ihmiskaupan uhreja ja heidän asiakkaansa jotain hirveitä hyväksikäyttäjiä.• Hallituksen on varattava ihmiskaupan uhrien auttamiseen resurssit.

Jälleen yritetään kytkeä toisiinsa ihmiskauppaa ja prostituutiota, vaikka Suomessa tällaista kytköstä ei ole.

Suomessa ei ole käsittääkseni raportoitu yhtäkään tapausta, jossa prostituoitu olisi ihmiskaupan uhri.

Suomessa ihmiskaupan uhreja ovat vain maahan salakuljetetut laittomat maahanmuuttajat, jotka ovat tehneet orjatyötä kiinalaisissa ravintoloissa yms. maahanmuuttajien yrityksissä.• Perustetaan ihmiskaupan kansallisen raportoijan virka.

Mitään tarvetta tuollaiselle viralle ei ole, koska ihmiskaupan eli laittomien maahanmuuttajien salakuljettamisen tutkiminen kuuluu poliisille. Ei jokaiselle rikokselle tarvita erillistä raportointivirkamiestä. Ei ole olemassa esimerkiksi "raiskauksien kansallisen raportoijan" virkaa, joten miksi ihmeessä pitäisi olla olemassa "ihmiskaupan kansallisen raportoijan" virka?8. Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettava julkisella sektorilla

Miksi? Mihin tarvitaan erillistä sukupuolinäkökulmaa?9. Opetus ja oppilaitokset edistämään tasa-arvoa

Miten? Koulutuksellinen tasa-arvohan on toteutunut jo kauan sitten, joten miten tasa-arvoa enää voitaisiin edistää koulutuksessa?• Tasa-arvosuunnitteluvelvoite ulotetaan koskemaan peruskouluja.

Mitä suunnittelemista siinä on?

Ks. ed.• Opettajankoulutukseen sisällytetään sukupuolisensitiivistä ja sukupuolitietoista opetusta, johon kaikki opettajiksi opiskelevat osallistuvat. Sukupuolisensitiivisen työskentelytavan opettaminen tulee sisällyttää myös lastentarhanopettajien koulutukseen.

Miksi? Mihin tarvitaan erillistä sukupuolinäkökulmaa?• Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa opetusministeriössä omalla tunnusluvullaan olevaksi kriteeriksi päätettäessä kullekin koulutusorganisaatiolle myönnettävästä rahoituksesta.Miksi? Koulutuksellinen tasa-arvohan on toteutunut jo kauan sitten, joten miten tasa-arvoa enää voitaisiin edistää koulutuksessa?• Koulutusta koskeviin asetuksiin on lisättävä maininta siitä, että kaikessa opetuksessa on pyrittävä sukupuolisensitiivisyyteen

Miksi? Mihin tarvitaan erillistä sukupuolinäkökulmaa?ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.


Miksi? Koulutuksellinen tasa-arvohan on toteutunut jo kauan sitten, joten miten tasa-arvoa enää voitaisiin edistää koulutuksessa?10. Sukupuolinäkökulma osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja
• Vahvistetaan sukupuolinäkökulmaa terveyserojen kaventamistyössä.


Miksi? Mihin tarvitaan erillistä sukupuolinäkökulmaa?• Laadukas päihdepalvelujärjestelmä tarjoaa naisille omia hoitomalleja ja -paikkoja, omia keskustelu- ja tukiryhmiä ja ennen kaikkea madaltaa naisten avun ja tuen hakemisen kynnystä. Miehille kehitetään ehkäisevää päihdetyötä.


Miksi miehille ja naisille ei voida tarjota samoja päihdeongelmaisten hoitomuotoja?• Isäksi kasvu ja aktiiviseen isän rooliin kannustaminen nostetaan entistä kiinteämmäksi osaksi neuvolatoiminnan käytäntöjä. Neuvoloissa aloitetaan ja vahvistetaan sellaisia toimintamuotoja, jotka on suunnattu erityisesti isille.

Miksi isyyteen pitäisi erikseen kannustaa? Kyllä jokainen normaali mies haluaa olla aktiivisessa isän roolissa muutenkin. Ne, jotka eivät halua, eivät muutu hyviksi isiksi, vaikka heitä miten kannustettaisiin neuvolatätien taholta.11. Tasa-arvotyölle varattava lisää resursseja

Miksi? Ei tässä maassa tarvita mitään "tasa-arvotyötä". Ainoat tasa-arvo-ongelmat tässä maassa ovat 1.) miesten asevelvollisuus ja 2.) naiskiintiöt. Näiden poistaminen ei edellytä mitään "tasa-arvotyötä". Nämä voidaan lakkauttaa heti, yhdellä lainmuutoksella eduskunnassa yhden päivän aikana.

Anonyymi kirjoitti...

Vaadin mieskiintiöitä opetus- ja hoiva-aloille, koska miehet ovat aliedustettuina ko. työtehtävissä!

Myytin mukaan aloille hakeutuu huonosti motivoituneita rahan ohjaamia miehiä, toisin kuin alojen naiset.
"Pätevät miehet" mm. opetussektorilla eivät hakeudu työtehtäviin vaan opiskelevat insinööreiksi. Mikäli palkkaus aloilla on jokin kriteeri, niin miksi miehiä hakeutuu poliisin ja palomiehen ammatteihin huomattavasti naisia enemmän?

Anonyymi kirjoitti...

Sopiiko Naisten seksuaalinen valta johdatuskirjaksi markkina-arvoteoriaan?

Panu kirjoitti...

TaNe olisi pitänyt jo aikoja sitten lakkauttaa. Henry muistaa varmasti Bert Bjarlandin ja Man-listan surullisen kuuluisan lakkautuksen, niin että minun ei tarvitse edes mainita syytä.

Henry kirjoitti...

"Sopiiko Naisten seksuaalinen valta johdatuskirjaksi markkina-arvoteoriaan?"

Sanotaan, että olisi syytä sopia, kun muitakaan kirjavaihtoehtoja ole. :-)

Anonyymi kirjoitti...

http://www.itviikko.fi/uutiset/2008/05/19/kiusaaja-syytteeseen-myspace-itsemurhasta/200813574/7

Anonyymi kirjoitti...

"Naisia on terveyspuolella tutkittu jo vähän joka kantilla ja kulmasta (kuolleetkin kulmat on koluttu, näin uskon)."

Pitää muistaa, että lääketieteellisessä opetuksessa mies on edelleen normi. Esim. ensihoitohenkilökunnalta jää naisille tyypilliset sydäninfarktin oireet huomaamatta, sillä niitä ei aina tunneta. Sen sijaan miesten sydäninfarktin oireet tunnetaan, koska niitä opetetaan tyyppioireina. Monesti siis nimenomaan naisille tyypillisten oireiden tunnistaminen on heikkoa.

Homo kirjoitti...

Kumma, että femakot saavat vapaasti vaatia kurkku suorana naiserityisia lakeja, naisten hoitomalleja päihteiden ongelmakäyttöön ja terveydenhoitoon muutenkin (vaikka naiset jo nyt elävät vuosia miehiä pidempään ja käyttävät paljon miehiä enemmän rahaa). Mitenköhän positiivisesti akat suhtautuisivat vaatimuksiin esim. mieserityisistä ratkaisuista eläkejärjestelmään, peruskouluun (esimerkiksi tyttö- ja poikaluokkien/koulujen perustamista) tms.

Homo kirjoitti...

Anonyymi, mahtaisiko osaltaan johtua siitä, että miehille sydäntaudit ovaty paljon pahempi uhka ja niittävät miehiä paljon naisia nuorempina. Eipä terveydenhuoltojärjestelmä ole järjestänyt miehillekään eismerkiksi rintasyöpäseulontoja, vaikka joka vuosi taitaa useampi kymmentä miestä sairastua rintasyöpään.

Ja terveydenhuollon toomintaa ja resursseja pitäisi kyllä kohdistaa huomattavasti enemmän naisilta miehille. Nythän naiset elävät vuosikausia miehiä pidempään, ravaavat usein täysin turhaan lääkärissä ja tuhlaavat huomattavasti miehiä enemmän rahaa terveydenhuollossa. Ja siihn pääälle vähintään keskimäärin kymmenien tuhansien eurojen kuppaus eläkerahoissa miehiltä naisille per jokainen nainen.

Panu kirjoitti...

Pitää muistaa, että lääketieteellisessä opetuksessa mies on edelleen normi.

Kot kot kot kot kaakati kaakati kluk ja haista pitkä...!

Anonyymi kirjoitti...

"Anonyymi, mahtaisiko osaltaan johtua siitä, että miehille sydäntaudit ovaty paljon pahempi uhka ja niittävät miehiä paljon naisia nuorempina. Eipä terveydenhuoltojärjestelmä ole järjestänyt miehillekään eismerkiksi rintasyöpäseulontoja, vaikka joka vuosi taitaa useampi kymmentä miestä sairastua rintasyöpään."

Sydäninfarkti on vain yksi esimerkki lääketieteen miesnormatiivisuudesta. (Tätäkin perinnettä on toki alettu murtamaan esim. saksalaisessa lääketieteen tutkimuksessa.) Tuntemalla naistenkin oireet voitaisiin vuosittain pelastaa enemmän ihmisiä. Naisten sydäninfarkti ei ole lähellekään niin harvinainen kuin miesten rintasyöpä.

"Kot kot kot kot kaakati kaakati kluk ja haista pitkä...!"

Ks. muutama lääketieteen oppikirja.

Homo kirjoitti...

Eiköhän niin kauan kuin miehet kuolevat naisia vuosia nuorempina ja usein jo työiässä, ole syytä suunnata kaikki lisäpanostukset terveydenhuoltoon yksinomaan miesten terveydentilan parantamiseen. Pikemminkin pitäisi karsia naisten terveydenhoitokuluja ja järjestää niillä miehille lisäterveyttä.

Homo kirjoitti...

Mielenkiintoisesti viimeaikoina, ilmeisesti eräiden rokotevalmistajien pelottelumainoskampanjan innoittamina, ovat monet naisliikkeet vaatineet yhteiskuntaa kustantamaan papilloomavirusrokotteen, jonka kolmen rokotteen sarja maksaa noin 500 euroa - eli on rokotteeksi todella kallis. Kuitenkin kohdunkaulansyöpään kuolee Suomessa vain muutama kymmen naista vuosittain, eli todella vähän (ei kovin paljoa enempää kuin mitä miehiä kuolee rintasyöpään).

Mortimer kirjoitti...

"
• Tasa-arvosuunnitteluvelvoite ulotetaan koskemaan peruskouluja.

• Koulutusta koskeviin asetuksiin on lisättävä maininta siitä, että kaikessa opetuksessa on pyrittävä sukupuolisensitiivisyyteen
ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen."


Hankala sanoa näistä mitään. Käytännössä tuo voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Uskoisin että se ainakin tarkoittaa sitä, että peruskoulujen pitäisi luopua sukupuolirooleihin perustuvasta jaottelusta. Perinteisestihän tytöille on se tekstiilityökurssi ja pojille tekninen työ jne. Eli mahdollisesti koulu ei enää saisi sijoittaa oppilaita automaattisesti sukupuolen perusteella erilaisiin kursseihin. Ja liikunnanopetusta olen myös kuullut kritisoitavan. Perinteisestihän pojille on vedetty hieman miehisempiä lajeja ja rajumpia treenejä jne. Tällaisia asioita nuo kohdat todennäköisesti ainakin tarkoittavat. Ei hirveän huolestuttava asia sinänsä. Minä kuitenkin pelkään että siihen saattaa sisältyä paljon muutakin. Toivottavasti ei.

"• Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa opetusministeriössä omalla tunnusluvullaan olevaksi kriteeriksi päätettäessä kullekin koulutusorganisaatiolle myönnettävästä rahoituksesta."

Periaatteessa, jos unohdetaan tasa-arvolainsäädännön epäkohdat, tuo kuulostaa todella hyvältä. Mutta kun tasa-arvolainsäädöntöön on kirjattu, että lain tarkoitus on naisen aseman parantaminen. Tasa-arvo=naisen aseman parantamista. Rahoituksesta kilpailevien koulujen olisi siis keksittävä keinoja parantaa tyttöjen asemaa entisestään. Erityisesti juuri peruskoulujen kohdalla se on huolestuttavaa, koska kuten kaikki tietävät koulupudokkaiden sukupuolijakauma on mikä se on.

"• Vahvistetaan sukupuolinäkökulmaa terveyserojen kaventamistyössä."

Mitä tämä mahtaa tarkoittaa käytännössä?

"• Tarkistetaan sukupuolinäkökulmasta koko rikoslain pahoinpitely- ja seksuaalirikossäännöstö, erityisesti asianomistajarikokset. Rikoslakiin lisätään säännös pitkään jatkuneesta parisuhdeväkivallasta, nk. naisrauhalaki Ruotsin mallin mukaan."

Naisrauhalaista on kai tarkoitus tulla sukupuolineutraali. Epäilen kuitenkin tuleeko lain tulkinta koskaan olemaan sukupuolineutraali. Päätavoite on kai muuttaa lakia siten, että parisuhdeväkivalta ei enää olisi asianomistarikos, eli syyte nostetaan aina, ilman että uhrin tarvitsee tehdä syytettä. Käsittääkseni uhri ei myöskään voi vetää syytettä pois, vaikka haluaisi. Minä en ole ihan varma, onko tuo järkevä suunta. On totta, että uhri ei aina uskalla nostaa syytettä. Toisaalta aikuisella ihmisellä pitää minusta olla valta päättää omista asioistaan.

Se ei ole ihan yksiselitteinen asia. Minusta sen pitäisi koskea ainakin ainoastaan vakavia tapauksia. Ei naama veressä, silmät umpeen muuratuneelta uhrilta pidä mennä kysymään "oletko varma että haluat nostaa syytteen?", mutta kuten kaikki tietävät, niin siitä maagisesta 90 000 naisuhrin luvusta kuitenkin murto-osa on äsken kuvailemani kaltaista. Suurin osa on lievää: kulun estämistä, kiinni pitämistä jne. Tuollaisetkin "rikokset" ollaan siirtämässä yleisen syytteen alle?

Yhdysvalloissa on joissain osavaltioissa käytössä ns. "no drop" käytäntö. Siitä on paljon huolestuttavia esimerkkejä. Pelkästä huutamisesta voi mies joutua syytetyksi, mahdollisesti vankeuteenkin. Riittää että naapuri soittaa poliisit, niin mies (nimenomaan mies) viedään. Ei auta vaikka nainen sanoo että mitään väkivaltaa ei ole koskaan ollutkaan. no-drop, eli syytettä ei voi vetää pois. Kelly Ladymac:n blogissa on mielestäni hyvä sitaatti aiheesta.

jorma kirjoitti...

"Perinteisestihän tytöille on se tekstiilityökurssi ja pojille tekninen työ jne. Eli mahdollisesti koulu ei enää saisi sijoittaa oppilaita automaattisesti sukupuolen perusteella erilaisiin kursseihin."

En tarkkaan tiedä, mikä on tilanne nykyisin, mutta ainakin 80-luvulla oppilas (tai hänen vanhempansa) sai valita, tutustumisjakson jälkeen, kumman aineen opetukseen osallistuisi jatkossa. Käytännössä pojat sitten valitsivat teknisen työn ja tytöt tekstiilityön. Itse en pitänyt kummastakaan, mutta tekninen työ kiinnosti kuitenkin enemmän, olihan siinä vaarallisempia työkaluja käytössä. Ja sai tehtyä jonkun löylykauhan ja lapion joululahjoiksi. Luovuin kuitenkin aineen opiskelusta heti kun se oli mahdollista, sillä peukaloni on keskellä kämmentä.

Toivottavasti tämä ei nyt sitten tarkoita poikien pakottamista tekstiilityöhön tai tyttöjen tekniseen. Valinnan pitäisi olla vapaa.

Kotitalouttakin oli muistaakseni joku vuosi pakko opiskella. Se oli yhtä tuskaa.

jorma kirjoitti...

"Päätavoite on kai muuttaa lakia siten, että parisuhdeväkivalta ei enää olisi asianomistarikos, eli syyte nostetaan aina, ilman että uhrin tarvitsee tehdä syytettä. Käsittääkseni uhri ei myöskään voi vetää syytettä pois, vaikka haluaisi. Minä en ole ihan varma, onko tuo järkevä suunta. On totta, että uhri ei aina uskalla nostaa syytettä. Toisaalta aikuisella ihmisellä pitää minusta olla valta päättää omista asioistaan."

Minä en ymmärrä, miksi tämä ei sitten koskisi kaikkia väkivaltarikoksia. Yhtä lailla voi olla, ettei uhri uskalla nostaa syytettä, kun häntä on kadulla jokin skootterikerholainen mukiloinut.

mara-katti kirjoitti...

anonyymi:

Sydäninfarkti on vain yksi esimerkki lääketieteen miesnormatiivisuudesta.

ja

Ks. muutama lääketieteen oppikirja.

Miten on mahdollista, että mies on lääketieteellisessä opetuksessa normi, jos kerran naisten sydäninfarktin oireet on kuitenkin mahdollista opetella mistä tahansa "muutamasta lääketieteen oppikirjasta"?

Voisiko kuitenkin olla niin, että sydäninfarktin oireiden tunnistaminen sekä mies- että naispotilaasta opetetaan kyllä koulutuksen aikana, mutta koska todellisuudessa useimmissa tapauksissa infarktin saanut on mies, naisille tyypillisten oireiden tunnistaminen unohtuu vähitellen?

Anonyymi kirjoitti...

Tää on hyvä esimerkki siitä, että kannataisi ajatella ensin ennenkuin alkaa kritisoimaan summassa:
lainaus: "Mitään tarvetta tuollaiselle viralle ei ole, koska ihmiskaupan eli laittomien maahanmuuttajien salakuljettamisen tutkiminen kuuluu poliisille. Ei jokaiselle rikokselle tarvita erillistä raportointivirkamiestä. Ei ole olemassa esimerkiksi "raiskauksien kansallisen raportoijan" virkaa, joten miksi ihmeessä pitäisi olla olemassa "ihmiskaupan kansallisen raportoijan" virka?"

Ehkä siksi, armaani, että ihmiskauppa tapahtuu kansainvälisesti, raiskaukset paikallisesti. Huokaus.

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä siksi, armaani, että ihmiskauppa tapahtuu kansainvälisesti, raiskaukset paikallisesti. Huokaus.

Pointti meni ohi että hujahti. Onko näillä oikeasti mätää päässä?

Vortac kirjoitti...

Ellilä erehtyi: Ihmiset voivat itse vapaasti valita, mitä työtä tekevät.

Joo, yhtä vapaasti kuin miehet voivat valta, ketä naisia nussivat ilmaiseksi.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Ellilä puhui totta: 4. Lisää naisia johtopaikoille

Miksi?

Kaikki järkevät ihmiset ovat sitä mieltä, että kuhunkin työhön pitäisi palkata pätevin hakija.

Jos ihmisiä ryhdytään palkkaamaan heidän sukupuolensa perusteella, pätevimmät hakijat joutuvat epäpätevien syrjäyttämiksi. Tämä on tasa-arvon vastaista. Naiskiintiöiden kannattajien mielestä epäpätevä työnhakija pitää valita pätevän sijasta vain siksi, että epäpätevällä hakijalla on vittu ja pätevällä hakijalla kyrpä ja kivekset. Tämä on aivan sairasta sukupuolisyrjintää. Tämä on tasa-arvon täydellinen vastakohta.


Sinäpä sen sanoit! Tämän muotoilit varsin selkeästi ja kauniisti, ja tämä kohta on täysin totta.

Kaikenlaiset kiintiöt ovat nimenomaan tasa-arvon vastaisia, ainakin silloin kun kiintiöillä valitut ihmiset ovat valtaa enemmän omistavaa sukupuolta edustavia.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Ellilä kaipasi tarkennusta: "Säädetään eri lait miehille ja naisille?"

Tai sitten niin, että sama laki tarkoittaa eri asiaa miesten ja naisten kohdalla, mikä on nykyisin toteutuva käytäntö; eri lait miehille ja naisille tekisivät vain nykykäytännöstä virallista.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

"Naisrauha" .. on kyllä hyvin omituinen sana, mutta tarkoittanee sitä käytäntöä, jonka mukaan miesten on oltava aina valmiita sotaan, jotta naiset saisivat olla rauhassa.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Ellilä kummasteli: Koulutuksellinen tasa-arvohan on toteutunut jo kauan sitten, joten miten tasa-arvoa enää voitaisiin edistää koulutuksessa?

No vaikkapa siten, että otetaan huomioon miesten erilainen oppimistapa (useammin kinestetiikkaa hyväksikäyttäviä opetusmetodeja yms.) ja kehitysvauhti teini-ikäisenä, yms.

Nythän kaikki oppimisjärjestelmät suosivat naisia, joiden aivot ja muu keho kehittyvät miestä varhaisemmin, ja joiden tunnusomainen tapa oppia on hiljainen ja siveä (tarkoitan, että naiset Yin-olentoina oppivat eri tavalla kuin miehet Yang-olentoina), kun miehillä taas omaehtoinen aktiivisuus on luontevampaa.

Tosin koko koulutusjärjestelmä pitäisi muuttaa läpikotaisin, siinä määrin mätä se on .. onhan se tietenkin omiaan tuottamaan tahdottomia ja pelokkaita zombie-orjia korporaatioiden hyväksikäytettäväksi, mutta elämässä pitäisi olla kysymys muustakin kuin perustarpeiden tyydyttämisestä ja rahan himoitsemisesta.

Jo pelkästään se seikka, että lapset ja nuoret joutuvat haaskaamaan elämänsä parhaat vuodet istumalla laitosten sisäpuolella ympäri vuoden, on suorastaan kauhistuttava. Jopa biologiantunnit pidetään koululuokan sisäpuolella, joten luonnon ihmeellisyyden livenä kohtaamisen sijasta lapset ja nuoret joutuvat vain pänttäämään jonkun elämättömän zombien niistä kirjoittamia 'faktoja' ja opettelemaan ulkoa kasvien nimiä kuolleilla kielillä kirjoitettuna piirretyistä kuvista pänttäämällä.

Oli aikoinaan kokeilu, jossa lapsille pidettiin oppitunteja keskellä metsää, ja lapset saivat suhteellisen vapaasti leikkiä metsässä ja tutkia ympäristöään.. sen kokeilun jälkeen lapset joutuivat taas palaamaan kuivaan instituutiorakennukseen istumaan liikkumisen sijasta.. oli meinaan melkoinen kauhistus lapsille tämä paluu kouluun.. (en tosin nyt muista, kauanko kokeilua kesti, mutta ainakin niin monta viikkoa, että lapset ehtivät tottua metodiin ja innostua siitä)

Vortac

Vortac kirjoitti...

"Ainoat tasa-arvo-ongelmat tässä maassa ovat 1.) miesten asevelvollisuus ja 2.) naiskiintiöt. Näiden poistaminen ei edellytä mitään "tasa-arvotyötä". Nämä voidaan lakkauttaa heti, yhdellä lainmuutoksella eduskunnassa yhden päivän aikana."

Noh noh, on noita miesten tasa-arvo-ongelmia kyllä huisisti enempikin. NAISILLA ei kyllä nähdäkseni ole minkäänlaisia tasa-arvo-ongelmia..

Mutta katso vaikka tuo Laasasen Lista, niin näet, että on niitä ongelmia enempikin kuin vain armeija ja naiskiintiöt. (kehottaisin tutkimaan etenkin kohtaa 'miesten maskuliininen rooliodotus', josta Henry unohti tosin mainita värien puutteen ja pinkki-kiellon eritoten)

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Pitää muistaa, että lääketieteellisessä opetuksessa mies on edelleen normi.

Kot kot kot kot kaakati kaakati kluk ja haista pitkä...!


Joo, tohon voisi vielä lisätä, että Niin, mieshän se normi on etenkin vaikkapa kynekologian alalla..

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Se ei ole ihan yksiselitteinen asia. Minusta sen pitäisi koskea ainakin ainoastaan vakavia tapauksia. Ei naama veressä, silmät umpeen muuratuneelta uhrilta pidä mennä kysymään "oletko varma että haluat nostaa syytteen?", mutta kuten kaikki tietävät, niin siitä maagisesta 90 000 naisuhrin luvusta kuitenkin murto-osa on äsken kuvailemani kaltaista. Suurin osa on lievää: kulun estämistä, kiinni pitämistä jne. Tuollaisetkin "rikokset" ollaan siirtämässä yleisen syytteen alle?

Mun mielestäni syytteelle pitää aina olla uhrin suostumus. En osaa tällä hetkellä kuvitella mitään raivostuttavampaa kuin se, että minun nimissäni tehdään asioita, joihin en ole suostumustani antanut!

Jos joku rupeaa nostelemaan syytteitä minun nimissäni, niin kyllä siinä verenpaine nousee jos minulta ei olla edes kysytty, olipa tapaus mikä hyvänsä. Jonkin verran pitäisi antaa kansalaisillekin sitä valtaa päättää omasta elämästään.. mutta nimenomaan siihenhän kansalaiset EIVÄT saa itse vaikuttaa, käytännössä siis.

Jos viranomainen päättää jotain, siinä ei kansalaisen sana paina yhtään mitään.

- Vortac

Mikko Ellilä kirjoitti...

Vortac kirjoitti...

Nythän kaikki oppimisjärjestelmät suosivat naisia,

Miten niin?joiden aivot ja muu keho kehittyvät miestä varhaisemmin,

Miten niin?

Se, että murrosiän sukupuolinen kehitys tapahtuu tytöillä keskimäärin varhaisemmin kuin pojilla, ei ole mikään perustelu sille väitteellesi, että nykyinen koulujärjestelmä toimisi lähtökohtaisesti tyttöjen ehdoilla.ja joiden tunnusomainen tapa oppia on hiljainen ja siveä, kun miehillä taas omaehtoinen aktiivisuus on luontevampaa.

Tämä on yleisten korrelaatioiden tasolla totta, mutta monet miespuolisetkin opiskelijat ovat vain oppikirjoja ulkoa opettelevia, omilla aivoillaan ajattelemaan kykenemättömiä robotteja.

Yleisesti ottaen älykkäät ihmiset ovat kiinnostuneita ja halukkaita hankkimaan itselleen monipuolista tietoa oma-aloitteisesti, kun taas tyhmemmät ihmiset eivät ole kiinnostuneita asioiden tietämisestä.

Älykkäiden ja tyhmien välillä ei ole siis eroa ainoastaan oppimiskyvyssä, vaan myös oppimistavoissa ja kiinnostuksen kohteissa.

Erot älykkäiden ja tyhmien välillä ovat tässä asiassa minun nähdäkseni paljon suurempia kuin naisten ja miesten välillä.

Homo kirjoitti...

Voi olla, että on väärin sanoa kaategorisesti koulujärjestelmän suosivan tyttöjä, mutta eihän siitä pääse mihinkään, että keskimäärin pojat pärjäävät huonommin ja etenkin kaikkein huonoimmin pärjäävissä huomattava enemmistö on poikia. Asiassa osavaikutus lienee poikien hitaammalla kehityksellä, jota ei ainakaan virallisesti tunnuta ottavan mitenkään huomioon - toisin kuin esimerkiksi tyttöjen heikompia lihasvoimia yms liikunnassa.

Vortac kirjoitti...

Nythän kaikki oppimisjärjestelmät suosivat naisia,

Miten niin?


Muistaakseni Panu tai Henry on kirjoittanut aiheesta laajemmin ja paremmin. Opettajat sallivat herkemmin tyttöjen häiriköinnit ja suosivat tyttöjä antamalla heille aivan yhtä hyvästä/huonosta suorituksesta paremmat pisteet, numerot, jne.

Muutenkin koulumallin "pitää istua hiljaa ja häiriköimättä" sopii paremmin naisille (on siis heille luontaisempaa, eli siten myös helpompaa) kuin miehille, koska, kuten sanoin, naiset ovat sisäänpäinkääntyneitä ja miehet ulospäinsuuntautuneita perusenergialtaan. (Siis yin/yang)

En nyt jaksa selittää tämän enempää, mutta kummeksun kyllä noinkin tasa-arvoasioista perillä olevan ihmisen sokeaa aukkoa tässä kohdassa.

joiden aivot ja muu keho kehittyvät miestä varhaisemmin,

Miten niin?

Se, että murrosiän sukupuolinen kehitys tapahtuu tytöillä keskimäärin varhaisemmin kuin pojilla, ei ole mikään perustelu sille väitteellesi, että nykyinen koulujärjestelmä toimisi lähtökohtaisesti tyttöjen ehdoilla.


No miten niin eivät kehity?

Ja vastasitkin itse kysymykseesi. Vastakysymykseni onkin; MITEN NIIN se ei ole perustelu väitteelleni, että koulutusjärjestelmässä suositaan naisia ja tyttöjä?

En tiedä toimiiko se 'lähtökohtaisesti tyttöjen ehdoilla', mutta kyllä se selvästi naisia suosii.

Ja totta helvetissä se on melkoinen peruste, jos samat asiat opetetaan samassa tahdissa molemmille sukupuolille, vaikka toinen sukupuoli ei ole vielä fyysisesti kypsä ymmärtämään niitä asioita, ja toinen on.

Toivottavasti saat tämän asian nyt naksautettua epäilevään logiikkaasi - se on aivan johdonmukaista yleisen feministisen diskurssin kanssa.

Tämä on yleisten korrelaatioiden tasolla totta, mutta monet miespuolisetkin opiskelijat ovat vain oppikirjoja ulkoa opettelevia, omilla aivoillaan ajattelemaan kykenemättömiä robotteja.

No, sitä en kiistä, mutta se meneekin vähän eri aiheeseen. Pointtini oli vähän alkeellisemmalla tasolla, tyyliin "tytöt ovat luonnostaan vähemmän remuavia, pojat taas liikkuvaisempia ja kinesteettisempiä, ja hyötyisivät paremmin opetuksesta, jossa tehdään asioita kuin opetuksessa, jossa vaan imetään faktoja" ..

Tai jotain tuollaista ainaskin.

Ihmisille pitäisi kuitenkin antaa MAHDOLLISUUS olla muutakin kuin robotteja, mutta pojilta evätään ne vähätkin mahdollisuudet tähän syrjimällä heitä joka helvetin asiassa, myös koulussa, niin välitunneilla kuin oppitunneillakin. Vähemmästäkin tulee sitten vihaiseksi alkoholistiksi ja ampuu itsensä. Ja sitten ihmetellään, miksi miehet elävät lyhempään ja tekevät enempi itsareita..

Yleisesti ottaen älykkäät ihmiset ovat kiinnostuneita ja halukkaita hankkimaan itselleen monipuolista tietoa oma-aloitteisesti, kun taas tyhmemmät ihmiset eivät ole kiinnostuneita asioiden tietämisestä.

No nyt menee yhä kauemmaksi itse aiheesta.. sanoisin, ettei äly vielä tuollaista vaikutusta tee. Siihen tarvitaan yhdistettyjä muita ominaisuuksia. Hyvinkin älykäs ihminen voi valita vain imevänsä valmista tietoa ja käyttämättä älyään mihinkään omaehtoiseen, luovaan tai tutkimiseen. Kyse on myös luonteesta. Voihan tyhmempikin (älyllisesti rajoitettu) olla utelias luonteeltaan, ja älykäs kuiva ja kiinnostumaton robotti.

Mielestäni ihmisen kuin ihmisen tulisi olla kiinnostunut kaikenlaisista asioista ja tutkia todellisuuden eri puolia ja olevaisuuksia.

Homo tokaisi: Voi olla, että on väärin sanoa kaategorisesti koulujärjestelmän suosivan tyttöjä, mutta eihän siitä pääse mihinkään, että keskimäärin pojat pärjäävät huonommin ja etenkin kaikkein huonoimmin pärjäävissä huomattava enemmistö on poikia. Asiassa osavaikutus lienee poikien hitaammalla kehityksellä, jota ei ainakaan virallisesti tunnuta ottavan mitenkään huomioon - toisin kuin esimerkiksi tyttöjen heikompia lihasvoimia yms liikunnassa.

No juurikin tätä ajoin takaa - artikulaationi vain usein jää alle parin.

Poikien heikkouksia ei oteta opetuksessa samoin huomioon kuin tyttöjen, eikä myöskään poikien vahvuuksia, mutta tyttöjen kylläkin.

Tätä lähinnä ajoin takaa.. älykkäiden ja tyhmien vs. miesten ja naisten eroista riittäisikin varmasti muutaman kirjan verran helposti selitettävää, pohdittavaa, tutkittavaa ja setvittävää, mutta siihen en nyt sen kummemmin tässä lähde, koska ihmiset ovat ihmisiä, ja heidän välillänsä tulisi vallita tasa-arvo, ja räikein tasa-arvo-ero löytyy juuri miesten ja naisten väliltä.

En kyllä osaisi edes tehdä vertauksia älykkäiden ja tyhmien välillä.. varsinkaan kun katson ihmisiä mieluummin viisaus-akselilla kuin äly-akselilla. Älykäs kun voi olla vaikka miten typerä, ja tyhmäkin omalla tavallaan viisas. Tosin pidemmälle mentäessä viisauden ilmentämiseenkin tietenkin tarvitaan ainakin jonkin verran älyä.

Monille on tosin niin sekavaa puhua erikseen viisaudesta ja älystä, kun he eivät ole koskaan koko elämässään tehneet näille asiolle mitään erotusta..

Vanha sananlasku kai kuvastaa sitä parhaiten;

"Älykäs selviää tilanteista, joihin viisas ei koskaan joudu" ..

- Vortac

Mikko Ellilä kirjoitti...

Vortac kirjoitti...

sanoisin, ettei äly vielä tuollaista vaikutusta tee. Siihen tarvitaan yhdistettyjä muita ominaisuuksia. Hyvinkin älykäs ihminen voi valita vain imevänsä valmista tietoa ja käyttämättä älyään mihinkään omaehtoiseen, luovaan tai tutkimiseen. Kyse on myös luonteesta.

Ja luonne (persoonallisuus, temperamentti) korreloi vahvasti älykkyyden kanssa.

Älykkäät ihmiset ovat persoonallisuudeltaan keskimäärin hyvin erilaisia kuin keskivertoihmiset tai keskivertoa tyhmemmät. Ero näkyy selvästi jo väestön älykkäimmän kymmenesosan ja mediaani-ihmisten välillä ja toisaalta esimerkiksi väestön tyhmimmän kymmenesosan ja mediaani-ihmisten välillä.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Vortac sanoi...

Opettajat sallivat herkemmin tyttöjen häiriköinnit

Miten niin? En ollenkaan muista tuollaista omilta peruskoulu- tai lukioajoiltani.Vortac sanoi...

ja suosivat tyttöjä antamalla heille aivan yhtä hyvästä/huonosta suorituksesta paremmat pisteet, numerot, jne.

Muistan kyllä havainneeni sekä kouluaikoinani että myöhemminkin, että kymppejä aineesta X saaneet tytöt tietävät ja tajuavat aineesta X keskimäärin paljon vähemmän kuin kymppejä aineesta X saaneet pojat.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tytöt saisivat numeroita liian helposti. Kympin tyttöjen osaamistaso juuri ja juuri riittää sen kympin saamiseen. Kympin pojat taas ovat yleensä sellaisia, joiden osaamistaso on huomattavasti sen kympin saamiseen tarvittavan tason yläpuolella.

Jos arvosteluasteikkoa muutettaisiin vaikeammaksi siten, että entiseen kymppiin tarvittavalla osaamistasolla saisi vain kahdeksikon, useimmat entiset kympit tytöt saisivat näitä uusia kahdeksikkoja, kun taas useimmat entiset kympit pojat saisivat kymppejä uudellakin asteikolla.

Tästähän on puhuttu täällä ennenkin, joten en viitsi enää tämän enempää toistaa itseäni.

Mortimer kirjoitti...

Vortac: "Mun mielestäni syytteelle pitää aina olla uhrin suostumus. En osaa tällä hetkellä kuvitella mitään raivostuttavampaa kuin se, että minun nimissäni tehdään asioita, joihin en ole suostumustani antanut!

Jos joku rupeaa nostelemaan syytteitä minun nimissäni, niin kyllä siinä verenpaine nousee jos minulta ei olla edes kysytty, olipa tapaus mikä hyvänsä. Jonkin verran pitäisi antaa kansalaisillekin sitä valtaa päättää omasta elämästään.. mutta nimenomaan siihenhän kansalaiset EIVÄT saa itse vaikuttaa, käytännössä siis."


Niin no, joissain rikoksissa minusta on ihan paikallaan, että syyte nostetaan automaattisesti. Parisuhdeväkivalta ei minusta sellainen ole ainakaan lievissä tapauksissa tai epäselvissä tapauksissa. Siinä on riski että tulee vakavia ylilyöntejä, tai jopa oikeusmurhia. Varsinkin kun ennakkoasenteissa syy on miehessä. Jos poliisi kutsutaan paikalle, niin kyllä se on mies joka yleensä viedään.

Yksi asia mikä on minulle epäselvä on, että mitä tapahtuisi, (siis jos tuo laki olisi voimassa) jos uhri kiistää väkivallan yleensäkin tapahtuneen. Jos esim. pariskunta on riidellyt niin äänekkäästi, että esim. naapuri on luullut sen olevan todellisuutta pahempaa ja naapuri tekee ilmoituksen parisuhdeväkivallasta.

Jos a) väkivaltaa on tapahtunut ja siitä on näyttöä, niin uhri ei tuon lain mukaan voisi estää syyttämästä. Mutta entä jos b) "uhri" kiistää väkivallan ja fyysisiä merkkejä ei myöskään löydy. Kumotaanko syyte jos "uhri" kiistää rikoksen tapahtuneen? Se on minusta yksi hyvin oleellinen asia. Usa:ssa ilmeisesti joissain osavaltioissa on "no-drop policy". Syyte tulee automaattisesti.

Vortac kirjoitti...

Niin no, joissain rikoksissa minusta on ihan paikallaan, että syyte nostetaan automaattisesti.

Nämä voivat olla aika vaarallisia asioita, joissa lopulta voi olla kysymys ihmisten perusoikeuksista (jotka tosin ovat illuusio anyways, koska kenelläkään ei ole koskaan oikeuksia silloin kun hän niitä tarvitsisi, paitsi ehkä naisilla)..

Voisitko kertoa esimerkkejä rikoksista, joissa on mielestäsi ok, että syyte nostetaan puolestasi automaattisesti?

Itse en haluaisi, että syytettä nostettaisiin missään tapauksessa automaattisesti, vaikka minulle tehtäisiin mitä. Mitä se minua auttaa, vaikka olisin koomassa, että jotakuta syytetään? Ei se mun tilaani paranna.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Opettajat sallivat herkemmin tyttöjen häiriköinnit

Miten niin? En ollenkaan muista tuollaista omilta peruskoulu- tai lukioajoiltani.


Muisti voi olla häilyvä. Pojat saavat yleensä pienemmästä huomautuksen, sekä myöskin poikien tapa olla ja elää tulkitaan useammin häiriköinniksi. Tytöillä on erilaisia ja hienovaraisempia tapoja häiriköidä ja kiusata toisia, eivätkä he saa yhtä suuria rangaistuksia näistä asioista.

Toisekseen, peruskouluajoistasi lienee aikaa.. milloin olet viimeksi tutustunut nykyiseen koulutusjärjestelmämme arkipäivään?

- Vortac

Vortac kirjoitti...

ja suosivat tyttöjä antamalla heille aivan yhtä hyvästä/huonosta suorituksesta paremmat pisteet, numerot, jne.

Muistan kyllä havainneeni sekä kouluaikoinani että myöhemminkin, että kymppejä aineesta X saaneet tytöt tietävät ja tajuavat aineesta X keskimäärin paljon vähemmän kuin kymppejä aineesta X saaneet pojat.


Sun mielestäsi koulutusjärjestelmässämme siis EI ole minkäänlaista BIASia (puolueellisuutta) tyttöjen hyväksi, poikia vastaan jne.?

Saanen ystävällisesti huomauttaa, että jos tosiaan näin ajattelet, voit olla rankasti väärässä. suosittelisin paneutumaan asiaan suhteellisen syvällisesti ennenkuin päätät tämän olevan pelkkää paasausta vailla todellisuuspohjaa.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Älykkäät ihmiset ovat persoonallisuudeltaan keskimäärin hyvin erilaisia kuin keskivertoihmiset tai keskivertoa tyhmemmät. Ero näkyy selvästi jo väestön älykkäimmän kymmenesosan ja mediaani-ihmisten välillä ja toisaalta esimerkiksi väestön tyhmimmän kymmenesosan ja mediaani-ihmisten välillä.

Sanoisin, että älykkäät ihmiset (sikäli kuin sellaisia kovin paljon olen koskaan tuntenutkaan) ovat joko jotenkin outoja ja vähän hörhähtäviä omituisine projekteineen yms., tai sitten kuivia ja tunteettoman oloisia, lähse persoonattomia ja ennalta-arvattavia tyyppejä ÄO-brassailuineen ja shakkiharrastuksineen.

En sanoisi, että nimenomaan älykkäillä ihmisillä olisi jotenkin mielenkiintoisempi persoonallisuus tai luonne, mutta tietenkin tarpeeksi vajailla ihmisillä persoonallisuus ei oikein pääse kunnolla esiin eikä kehittymään.

Silti, viisaus on tärkeämpää kuin kylmä äly. Viisas ihminen ei tee toisille pahaa, mutta superälykäskin ihmien voi suunnitella ydinaseistusta armeijoille.

- Vortac

Mortimer kirjoitti...

Vortac: "Voisitko kertoa esimerkkejä rikoksista, joissa on mielestäsi ok, että syyte nostetaan puolestasi automaattisesti?"

Suurin osa niistä rikoksista joissa tällä hetkellä menetellään niin. Jos esimerkiksi rattijuoppo ajaa ylitsesi, niin se ei ole pelkästään sinun asiasi. Rattijuopon toimintaan pitää puuttua. Tai jos joku puukottaa tai ampuu sinua. Yleinen etu on, että tekijä otetaan kiinni ja rangaistaan. Sillä tavalla ennaltaehkäistään rikoksen uusiutuminen.

Ymmärsit varmasti pointin. Kyse on yleisestä edusta. Siksi ne ovat yleisen syyteen alaisia rikoksia. Parisuhdeväkivalta minusta voi olla sellaista että siihen pitää puuttua, tai sitten ei. Vakava ja toistuva väkivalta on sellaista, mutta parin keskenäinen satunnainen, lievä ja kaksipuolinen tappelu ei minusta ole sellainen asia.

Käsitääkseni pahoinpitely on jo nyt yleisen syytteen alainen. Sen takia tuo "naisrauhalaki" on käytännössä tarpeeton. Minusta sellaiset asiat kuten kulun estäminen, kiinni pitäminen, uhkailu, mitätöinti jne. pitäisi pitää uhrin oman päätöksen alaisena.

Mortimer kirjoitti...

Johanna Niemi-Kiesiläisen näkemys

Katsokaa sivu 4. Parisuhdeväkivallan tunnusmerkit, kohta 1.

Vortac kirjoitti...

"Suurin osa niistä rikoksista joissa tällä hetkellä menetellään niin. Jos esimerkiksi rattijuoppo ajaa ylitsesi, niin se ei ole pelkästään sinun asiasi. Rattijuopon toimintaan pitää puuttua. Tai jos joku puukottaa tai ampuu sinua. Yleinen etu on, että tekijä otetaan kiinni ja rangaistaan. Sillä tavalla ennaltaehkäistään rikoksen uusiutuminen."

Mutta ei mun mielestäni tossa tapauksessa pitäis multa kysymättä syyttää siitä mun ylitseni ajamisesta, vaan PELKÄSTÄÄN siitä rattijuoppoudesta automaattisesti.

Eli tuo 'ennaltaehkäisy' on aika vaarallinen sana, jos sillä perusteella syyttömiä miehiä ruvetaan hilaamaan vankilaan, vaikka vaimo vannoo että mies ei oo tehny mitään.

Mä en ainakaan haluais että mun puolestani automaattisesti syytetään ketään yhtään mistään. Jos joku ampuu mua jalkaan, niin eihän sitä oo pakko siitä syyttää! Sitä voi syyttää vaikka laittoman aseen omistamisesta tms. mistä hyvänsä riehumisesta, joka ei liity muhun, multa kysymättä, ihan ok yleiseen turvallisuuteen vedoten. Mutta perkele, mun nimissänihän ei syytellä yhtään ketään ilman mun suostumustani! (olen joutunut tällasen kokemuksen uhriksi aikoinaan, ja se kyrpii vieläkin melko tavalla)

- Vortac

Vortac kirjoitti...

"Parisuhdeväkivalta minusta voi olla sellaista että siihen pitää puuttua, tai sitten ei. Vakava ja toistuva väkivalta on sellaista, mutta parin keskenäinen satunnainen, lievä ja kaksipuolinen tappelu ei minusta ole sellainen asia."

Hyvä että joku käyttää modernisoimattomiakin sanoja.. oon aina inhonnut sanaa 'lähisuhdeväkivalta'.

Siis yritätkö tässä nyt vääntää tarkoitukseni sellaiseksi, että olisin sitä mieltä, että väkivallan tapahtuessa siihen ei pitäisi PUUTTUA? Älä nyt hyvä mies.

Tottakai tilanteeseen pitää PUUTTUA. Mutta tilanteen mentyä ohi, kukaan ei hyödy siitä, että syytetään jotakuta, ETENKÄÄN jos se toinen osapuoli EI HALUA KETÄÄN SYYTETTÄVÄN OMISSA NIMISSÄÄN!

Jos mut pahoinpidellään vaikka kuinkakin vakavasti, niin kyllä mä haluan itse päättää haluanko tuota väkivaltaa minua kohtaan harjoittanutta ihmistä syyttää.

Voisin kertoa tässä esimerkkinä erään koanin.

Zen-mestari oli tekemässä meditaatioharjoitustaan, kun yhtäkkiä hänen asuntoonsa hyökkäsi rosmo! Zen-mestari sanoi rahojensa olevan lipastonsa ylälaatikossa, ja kehotti rosmoa olemaan häiritsemättä hänen meditaatiotaan kun ottaa rahat. Rosmo hiippaili lipastolle ja alkoi täyttää säkkiään rahoilla, kunnes Zen-mestari totesi: "Jätäpä muuten mulle hiukkasen, mun pitää maksaa verot huomenna". Niin rosmo kuuliaisesti jätti pienehkön summan rosmoamatta.

Rosmon ollessa tekemässä lähtöä, Zen-mestari kysyi: "Kuinkas sanotaan kun vastaanotetaan lahja?".. Rosmo sitten kiitti Zen-mestaria rahoista ja lähti tiehensä.

Kului hivenen aikaa, ja rosmo jäi poliisin haaviin. Rosmolle nostettiin monenmonta eri syytettä, koskapa hän oli ehtinyt rosmoilla monelta ihmiseltä. Kun sitten tuli Zen-mestarin vuoro esittää syytös, Zen-mestari sanoi - ei ei , ei tämä mies ole minulta mitään rosmonnut. Minä annoin hänelle rahat lahjaksi, ja hän kiitti niistä.

Rosmo joutui pitiksi ajoiksi vankilaan. Suoritettuaan vankituomionsa, Rosmo ryhtyi Zen-mestarin oppilaaksi.

- Vortac

p.s. Tällainen jää tapahtumatta, jos väen väkisin syytetään, vaikka ei haluaisi syyttää. Yksilölle pitää aina antaa valta sen suhteen, syytetäänkö vai eikö.

Mortimer kirjoitti...

Vortac: Siis yritätkö tässä nyt vääntää tarkoitukseni sellaiseksi, että olisin sitä mieltä, että väkivallan tapahtuessa siihen ei pitäisi PUUTTUA? Älä nyt hyvä mies.

En suinkaan. Esitin kappaleessa vain omia linjauksiani.


Eli tuo 'ennaltaehkäisy' on aika vaarallinen sana, jos sillä perusteella syyttömiä miehiä ruvetaan hilaamaan vankilaan, vaikka vaimo vannoo että mies ei oo tehny mitään.


Tämä nimenomaan oli minunkin pointtini.