lauantaina, maaliskuuta 01, 2014

Sex economics

Video: The economics of sex

Parittomien Riitta [R.I.P, Muistokirjoitus Hesarissa]

129 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Parittomien Riitta [R.I.P]

Mikä tämä Riitta -juttu oikein oli?

Anonyymi kirjoitti...

Riitta oli vuoden 2012 syksynä "Parittomat" - tv-ohjelmassa esiintynyt henkilö, joka kuoli ohjelman esittämisen jälkeen loppuvuodesta 2013. Keskustelupalstoilla arvuuteltiin, oliko ohjelman esittämisen aiheuttama julkisuuden paine kuoleman taustalla.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos.

Anonyymi kirjoitti...

IS: Kärsiikö seksielämä lapsen syntymästä? Tärkeiden neuvojen avulla nautit petipuuhista entiseen tapaan

Anonyymi kirjoitti...

Vinkkejä parisuhteellisille: Näin hoidatte haluttomuutta

Anonyymi kirjoitti...

Futispelaaja pääsi treffeille cheerleaderin kanssa – Twitterin avulla

Anonyymi kirjoitti...

Teollisuuden tuntipalkoissa ei ole sukupuolisortoa, vaikka eräässä Uuden Suomen blogissa niin annetaan ymmärtää Pauli Sumasen blogi

Anonyymi kirjoitti...

Perussuomalaisten miesjärjestö PerusÄijät kokoustaa keväällä Lahdessa

Anonyymi kirjoitti...

Kysy seksistä: Olenko liian tiukka?

Anonyymi kirjoitti...

Isyyden tukeminen vahvistaa koko perhettä

Henry Laasanen kirjoitti...

"Mikä tämä Riitta -juttu oikein oli?"

Minä olen kirjoittanut useammankin kirjoituksen ko. sarjasta (löytyy goglaamalla laasanen+parittomat).

Kun sarjan henkilöt kokoontuivat muistelujaksoon, niin ruudussa vilautettiin myös minun kirjoitustani esimerkkinä sarjan saamasta kipakasta palautteesta.

Riitta tuli "tutummaksi" kuin suurin osa oikeista julkkiksista.

Anonyymi kirjoitti...

Tutkija: Koulussa englannintunneilla käynyt ei pärjää treffeillä

Anonyymi kirjoitti...

HBL: Oikeusministeriö valmistelee tiukennusta seksinostoon

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen kirjoittanut useammankin kirjoituksen ko. sarjasta (löytyy goglaamalla laasanen+parittomat).

Okei, siis ilmeisesti tämä.

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus: Vähäsanaiset miehet vetoavat naisiin

Anonyymi kirjoitti...

Antskun voitto osoitta – sukupuolisensitiivisyys hömppää

Unknown kirjoitti...

Olin eilen Keravalla katsomassa naisten korkeimman sarjatason koripallo-ottelun, Keravan Energia Team - Äänekosken Huima. Katsomossa oli ehkä 80-100 katsojaa.

Huomioni kiinnittyi katsojien sukupuolijakaumaan. Katsojista miehiä oli n. 80%.

Lisäksi osa "nais"katsojista, päinvastoin kuin mieskatsojista, oli korisjunnuja.

Totta kai ihan kiva olisi, että minkä tahansalainen tekeminen, jossa tosissaan yritetään voisi saada huomiota osakseen, mutta kun näistä urheiluasioistakin on useammalla tasolla tehty nykyään jonkinlaisia tasa-arvoasioita, niin ...

... mikä osa siitä, että esim. naisten koripallon pelaamiseen suuntautuva kiinnostus on niukkaa (onko se?), pitäisi laittaa naisten itsensä piikkiin?

Jos esim. eilisessä koripallomatsissa olisi naisia katsomossa ollut vaikkapa 200 hlöä, ja sama juttu jatkuisi ottelusta toiseen, ja sama toistuisi muillakin korkeimman sarjatason naiskoripallopaikkakunnilla, niin tilannehan alkaisia kaikin osin olla hyvin pian toisenlainen. Mutta ei. Naisia ei naisten pelaaminen tunnu kiinnostavan. Onko tämä tasa-arvo-ongelma?

Anonyymi kirjoitti...

Sex in men's prisons: 'The US system cultivates rape. If you treat people like animals, they behave like it'

Anonyymi kirjoitti...

Just Detention International

Stop Prisoner Rape

Survivor Stories

Unknown kirjoitti...

Lisäksi, jos ajattelee ottelua ympäröivää puitetta (toimitsemista, kuulutuksia ja tuomarointia) niin sekin oli miesvoittoista. Jotta siis naisten ottelu saatiin vietyä läpi, tarvittiin miesten työpanosta.

- toimitsijoita oli kuusi, joista puolet miehiä

- ottelun kuulutukset hoiti mies

- ottelun kaksi tuomaria olivat miehiä

Koripalloliitto ja naisten joukkueet varmasti itse asettaisivat näihin kaikkiin tehtäviin naisia niin paljon kuin mahdollista, mutta sellaisia naisia, jotka olisivat näistä tehtävistä riittävän kiinnostuneita, ei vain tunnu löytyvän. Onko tämä tasa-arvo-ongelma?

Anonyymi kirjoitti...

Ei sentään kuulosta siltä, että väitöskirja olisi ollut ainakaan otsikosta pääteltynä femakointia:

Aika painaa. Oopperan tekstilaitekäännöksen toiminnalliset rajat

Tietääkö kukaan kuolinsyytä?

Anonyymi kirjoitti...

Miehet syrjäytyvät

Perhekulttuurissa yksineläjät jäävät ulkopuolisiksi"Taloudellisista vaikeuksista ja kumppanin puuttumisesta on koitunut miesten sosiaaliseen elämään naisia vakavampia ongelmia. Elämäntoverin puute on usein vienyt mieheltä motiivin yrittää parantaa taloudellista ja sosiaalista asemaansa. Samalla he kokevat fyysisen läheisyyden puutteen ahdistavaksi. Seksuaalinen kokemattomuus on erityisen häpeällinen asia. Jotkut miehet ovat seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisestä valmiita vaikka maksamaan.

Miehistä peräti puolta luonnehtii syrjäytyneisyys. Niinpä tutkijat kysyvätkin, onko tilanne näin laajemmaltikin. Jos on, niin kysymys voi olla kymmenistä tuhansista syrjäytyneistä yksinelävistä miehistä. Heidän elämäänsä hallitseva pohjaton yksinäisyys on johtanut Väestöliiton tutkimuksen mukaan useimmat suoranaiseen erakoitumiseen ja sitä myöten jopa itsemurha-ajatuksiin. Syrjäytyminen jäytää jo ennestään heikkoa itsetuntoa ja lisää arkuutta naisten seurassa.

Sosiaalista syrjäytymistä selittävät vuorovaikutusongelmien lisäksi erilaiset sairaudet, riittämätön koulutus sekä haja-asutusalueen tuomat ongelmat. Parempi taloudellinen asema puolestaan lisää keinoja kohentaa elämänlaatua ja tuo samalla sosiaalista itseluottamusta."

Anonyymi kirjoitti...

Marine inmate's wild claims point to wider concerns about military lockups

...
But inside the brig, he alleges, two female guards found him irresistible, and over a period of months subjected him to demeaning, deviant sexual contact, much of it unwanted. Worse, Bardes claims, his pleas for help were ignored by those in charge.
...
Hafemann said the case demonstrates a double standard in the treatment of male and female victims of assault, at least within the correctional system.
...

Anonyymi kirjoitti...

Naiset pärjäävät - miehiä uhkaa syrjäytyminen

...
Yksinelävien miesten ja naisten välillä on eräänlainen kulttuurinen kuilu. Tutkimukseen osallistuneet naiset toivovat miehiltä yleensäkin muun muassa hyviä keskustelutaitoja ja kulttuurista sivistystä. Haastatellut miehet sen sijaan eivät aseta naisille erityisiä vaatimuksia.
...

Sukupuolisyrjintä rehottaa kilpaurheilussa kirjoitti...

Turo, paljonko käy katsojia C-poikien korismatseissa?

He pelaavat paremmin kuin SM-sarjan naiset, mutta yhdellekään C-pojalle ei makseta pelaamisesta palkkaa...

Unknown kirjoitti...

Koriksessa C-pojat ovat ensimmäinen ikäluokka, joka pelaa valtakunnallista SM-sarjaa (nuoremmilla vain alueellisia sarjoja).

Kyllä se hyvin pitkälle on niin, että vain joidenkin pelaajien isä ja/tai äiti (+ joskus korista harrastava sisar) on paikan päällä normaalia sarjapeliä katsomassa. Käytännössä katsojia on 20-30 hlöä / matsi.

En muuten muistakaan sellaista, että C-pojat olisi laitettu korista pelaamaan aikuisia naisia vastaan. Futiksessa ja lätkässähän näitä tapauksia on tullut esille, ja kyyti on tavallisesti maajoukkuetason naisillekin ollut kylmää.

Anonyymi kirjoitti...

Sinkku, näin matkailu voi vaikuttaa kumppanin löytämiseen – olisitko arvannut?

Anonyymi kirjoitti...

Kysy seksistä: Onko alapääni normaali yhdyntää varten?

Anonyymi kirjoitti...

http://yrjoperskeles.blogspot.fi/2014/03/eras-virkahenkilo-ja-epailyksen-piru.html

Anonyymi kirjoitti...

Hesari:
Miehet ovat kova pala tasa-arvopolitiikalle
JUUSO ERNO


Mie­het ovat ta­sa-ar­vo­po­li­tii­kal­le to­del­la vai­kea pa­la (HS 23. 2.). Ta­sa-ar­vo­po­li­tii­kan yk­kös­prio­ri­tee­tin pi­täi­si ol­la sen var­mis­ta­mi­nen, et­tä kai­kil­la on su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta sa­mat oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det se­kä yh­den­ver­tai­nen ase­ma lain edes­sä.
Niin kauan kuin meil­lä on la­ke­ja ja vi­ra­no­mai­sia, jot­ka syr­ji­vät mie­hiä su­ku­puo­len pe­rus­teel­la, pu­he su­ku­puol­ten vä­li­ses­tä ta­sa-ar­vos­ta on vit­sai­lua. Jos edes ta­sa-ar­vo­la­kia ei on­nis­tu­ta muut­ta­maan nai­sia suo­si­vas­ta su­ku­puo­li­neut­raa­lik­si, tu­le­vai­suus ei näy­tä va­loi­sal­ta.
Jot­ta mies­nä­kö­kul­ma tu­li­si ta­sa-ar­vo­po­li­tii­kas­sa pa­rem­min huo­mioi­duk­si, on vah­vis­tet­ta­va mies­edus­tus­ta ja mies­asia­osaa­mis­ta ta­sa-ar­voe­li­mis­sä. On var­mis­tet­ta­va, et­tä kaik­ki jul­ki­sen val­lan pää­tök­set ja toi­men­pi­teet ar­vioi­daan se­kä mies­ten et­tä nais­ten kan­nal­ta. Li­säk­si Suo­men edus­ta­jien on huo­leh­dit­ta­va, et­tä mies­nä­kö­kul­ma vai­kut­taa rat­kai­sui­hin kan­sain­vä­li­sil­lä foo­ru­meil­la, ku­ten YK:s­sa.
Kun tä­mä poh­ja­työ on val­mis, asen­teet ja kult­tuu­ri muut­tu­vat väis­tä­mät­tä ta­sa-ar­voi­sem­mik­si. Täl­löin mies­ten elin­iän pi­den­tä­mi­seen löy­tyi­si ter­vey­den­huol­lon re­surs­se­ja, poi­kien ali­suo­rit­ta­mis­ta kou­lu­tuk­ses­sa ei vä­hä­tel­täi­si, ja vä­ki­val­taan suh­tau­dut­tai­siin va­ka­vas­ti uh­rin tai te­ki­jän su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta. Ny­kyi­sel­tä mies­työ­ryh­mäl­tä ei kan­na­ta odot­taa ih­mei­tä, sil­lä se tun­tuu koos­tu­van pää­osin sta­tus quon puo­lus­ta­jis­ta.
Mie­het ovat ta­sa-ar­vo­po­li­tii­kal­le to­del­la vai­kea pa­la (HS 23. 2.). Ta­sa-ar­vo­po­li­tii­kan yk­kös­prio­ri­tee­tin pi­täi­si ol­la sen var­mis­ta­mi­nen, et­tä kai­kil­la on su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta sa­mat oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det se­kä yh­den­ver­tai­nen ase­ma lain edes­sä.
Niin kauan kuin meil­lä on la­ke­ja ja vi­ra­no­mai­sia, jot­ka syr­ji­vät mie­hiä su­ku­puo­len pe­rus­teel­la, pu­he su­ku­puol­ten vä­li­ses­tä ta­sa-ar­vos­ta on vit­sai­lua. Jos edes ta­sa-ar­vo­la­kia ei on­nis­tu­ta muut­ta­maan nai­sia suo­si­vas­ta su­ku­puo­li­neut­raa­lik­si, tu­le­vai­suus ei näy­tä va­loi­sal­ta.
Jot­ta mies­nä­kö­kul­ma tu­li­si ta­sa-ar­vo­po­li­tii­kas­sa pa­rem­min huo­mioi­duk­si, on vah­vis­tet­ta­va mies­edus­tus­ta ja mies­asia­osaa­mis­ta ta­sa-ar­voe­li­mis­sä. On var­mis­tet­ta­va, et­tä kaik­ki jul­ki­sen val­lan pää­tök­set ja toi­men­pi­teet ar­vioi­daan se­kä mies­ten et­tä nais­ten kan­nal­ta. Li­säk­si Suo­men edus­ta­jien on huo­leh­dit­ta­va, et­tä mies­nä­kö­kul­ma vai­kut­taa rat­kai­sui­hin kan­sain­vä­li­sil­lä foo­ru­meil­la, ku­ten YK:s­sa.
Kun tä­mä poh­ja­työ on val­mis, asen­teet ja kult­tuu­ri muut­tu­vat väis­tä­mät­tä ta­sa-ar­voi­sem­mik­si. Täl­löin mies­ten elin­iän pi­den­tä­mi­seen löy­tyi­si ter­vey­den­huol­lon re­surs­se­ja, poi­kien ali­suo­rit­ta­mis­ta kou­lu­tuk­ses­sa ei vä­hä­tel­täi­si, ja vä­ki­val­taan suh­tau­dut­tai­siin va­ka­vas­ti uh­rin tai te­ki­jän su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta. Ny­kyi­sel­tä mies­työ­ryh­mäl­tä ei kan­na­ta odot­taa ih­mei­tä, sil­lä se tun­tuu koos­tu­van pää­osin sta­tus quon puo­lus­ta­jis­ta.
So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa mies­nä­kö­kul­ma on ai­na esil­lä, mut­ta pe­rin­tei­ses­sä me­dias­sa si­tä ei muis­te­ta edes sil­loin, kun ju­tun ai­hee­na on ta­sa-ar­vo.
Sil­ti me­dian soi­si kamp­pai­le­van val­lan­pi­tä­jien unoh­ta­mien oi­keuk­sien puo­les­ta.
Juu­so Er­no
so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön mies­työ­ryh­män jä­sen, Hel­sin­ki

Anonyymi kirjoitti...

http://www.returnofkings.com/30374/a-stop-at-disenchantment-the-social-retreating-of-men

Anonyymi kirjoitti...

Eläkejärjestelmän tasa-arvoisuudesta


Kova pala tasa-arvopolitiikalle

Anonyymi kirjoitti...

Vibraattorista apua vaihdevuosiin ja syöpäsairaille? Amerikkalaislääkäri suosittelee

Anonyymi kirjoitti...

Vauva-palstalla pohditaan: "Miten koristelette tamponin narun mennessänne uimahalliin?"

Anonyymi kirjoitti...

Miehet tekevät kahta työtä naisia useammin

Anonyymi kirjoitti...

Miten naiset todella reagoivat miesten seksinikseihin?

Anonyymi kirjoitti...

Seksilelukauppias neuvoo miehiä: Jättäkää megamelat kauppaan, naisille pienempi on parempi

Anonyymi kirjoitti...

Valtiofeministeillä on joku uusi kamppanija, jossa toitotetaan naisten ja miesten palkkaeroja. Yllättäen YLE mainostaa sitä. Minusta Sumanen on yrittänyt vuosia puhua palkoista ja ymmärtääkseni ei vastapuoli ei ole halunnut keskustella..

Anonyymi kirjoitti...

Ihmis-Barbie siirtyi valoravintoon – ei syö enää lainkaan ruokaa: ”En ole ollut nälkäinen”

Anonyymi kirjoitti...

Ay-naiset kyselevät kadonneiden resurssien perään: Tasa-arvotyö jää muiden asioiden varjoon

Ile kirjoitti...

Arto Jokinen "Alaston mies" -blogissaan: Miesten tasa-arvokysymysten tulppa - tai sitten ei

Anonyymi kirjoitti...

Nainen menee naimisiin kuolleen kanssa

Anonyymi kirjoitti...

Olisitko uskonut? Naiset ovat voitonhaluisimmillaan kilpasiskojaan kohtaan tiettyyn aikaan kuusta

Anonyymi kirjoitti...

Radio Rockin Harri Moisio pohtii: Onko helpompaa olla kypsä nainen vai kypsä mies?

Anonyymi kirjoitti...

Haluatko töitä ja yli 3000€/kk palkan? Kannattaa opiskella näihin ammatteihin

Anonyymi kirjoitti...

Tältä ihmiset oikeasti näyttävät orgasmin aikana

Anonyymi kirjoitti...

Naistyyppi, jota miehet rakastavat ja naiset vihaavat

Anonyymi kirjoitti...

Brian Banks (American football)

...
After being falsely accused of rape by a classmate, he spent more than five years in prison, but had his conviction overturned in 2012 after his accuser was secretly recorded admitting she had fabricated the story.
...
In the summer of 2002, Banks was arrested and charged after classmate Wanetta Gibson said that he dragged her into a stairway at Polytechnic High School (Poly) and raped her. Faced with a possible 41 years to life sentence, he accepted a plea deal that included five years in prison, five years of probation, and registering as a sex offender. Wanetta Gibson and her mother Wanda Rhodes sued the Long Beach Unified School District, claiming the Poly campus was not a safe environment, and won a $1.5 million settlement.[16][17] In March 2011, Gibson contacted Banks on Facebook, met with him, and admitted that she had fabricated the story. Banks secretly recorded Gibson's confession, but she refused to tell prosecutors that she had lied so she wouldn't have to return the money she and her family had won in court. Nevertheless, with Gibson's taped admission and help from California Innocence Project attorneys, Los Angeles County prosecutors overturned Banks' conviction on May 24, 2012.[17]
...

Anonyymi kirjoitti...

"Kyse ei ole siitä, että Suomessa olisi enemmän älykkäitä miehiä"

Anonyymi kirjoitti...

Aasialaisyhtiöiden lentoemäntiä häiritään seksuaalisesti – Finnairilla ”korkeintaan pientä tytöttelyä”

Anonyymi kirjoitti...

Professorin pornomoka hakee vertaistaan

Anonyymi kirjoitti...

Nainen telkesi miehet lukkojen taakse ja vaati seksiä - kumpikaan ei suostunut

Anonyymi kirjoitti...

Maailman ensimmäinen kodinkone, joka onkin seksilelu - video esittelee

Anonyymi kirjoitti...

Tämäkin on tutkittu: Huonolla pomolla on huono seksielämä

Anonyymi kirjoitti...

Naisten päivä 9.3. on myös miesten päivä Pauli Sumasen blogi

Anonyymi kirjoitti...

Onko rintojen seulonnasta enemmän haittaa kuin hyötyä?

Anonyymi kirjoitti...

Puheen Päivä
Harva seksinostaja ajatellut ilmoittavansa ihmiskauppaepäilyistä

Anonyymi kirjoitti...

Puheen Päivä
Stop Traffick! Ihmiskauppa ja maksulliset seksipalvelut

Anonyymi kirjoitti...

Lukija kertoo: "Ennen mieheni oli koko ajan kiinni minussa ja halusi seksiä"

Anonyymi kirjoitti...

Porno-suodinta rakentanut pääministerin neuvonantaja syytteeseen lapsipornosta Britanniassa

Anonyymi kirjoitti...

Jehovan todistajat tekivät uhkavideon kuuroille: Älä masturboi tai näkökin lähtee - katso

Anonyymi kirjoitti...

Luurin nuoleminen on nyt suotavaa: Puhelinsovelluksen avulla voi opetella suuseksin antamista

Anonyymi kirjoitti...

Naisten yhteistyö takkuaa statuseroista

Anonyymi kirjoitti...

Liitto älähti naismielikuvasta: "Ei perustu faktoihin eikä palvele ketään"

Anonyymi kirjoitti...

Ekonomiliitto hermostui keskusteluun naisriskistä – "Ei perustu faktoihin eikä palvele ketään"

Anonyymi kirjoitti...

Lukija kertoo: ""Haluaisin päiväseksiä!"

Ile kirjoitti...

"Feminismi. Sukupuolten välinen tasa-arvo on yhteiskunnan perusta niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin. Esimerkiksi EU:n johtotehtävissä on aivan liian vähän naisia. Se on valtavaa tuhlausta. Myös kodeissa meidän miesten pitäisi ottaa samanlainen vastuu lapsista ja kotitöistä"

Vihreät DeGröna - Ozanin aakkoset

Anonyymi kirjoitti...

Nainen teki hurjan tempun eronsa jälkeen - ei heikkohermoisille!

Anonyymi kirjoitti...

”Jako naisten ja miesten töihin pitäisi unohtaa”

Anonyymi kirjoitti...

Antti Kaikkonen:

Eturauhassyöpäseulontojen aloittaminen

Eturauhassyöpä on länsimaiden yleisin syöpä. Suomessa siihen sairastuu vuosittain yli 5000 miestä ja se aiheuttaa syövistä toiseksi eniten kuolemia. Suomessa eturauhassyövän esiintyvyys on EU-maiden yleisin, noin 37 prosenttia kaikista miesten syövistä. Vaikka eturauhassyöpää pidetään vanhojen miesten sairautena, joka todetaan yleensä 71-vuoden iässä, tavataan sitä yhä nuoremmilla henkilöillä. Työikäisillä eturauhassyöpää todetaan joka vuosi 1500 tapausta, enemmän kuin mitään muita syöpiä. Eturauhassyöpään kuolee vuosittain noin 800 miestä.
...
Vuonna 2009 saatiin valmiiksi tutkimus, johon osallistui 180 000 ihmistä ja joka osoitti psa-seulontojen pienentävän eturauhassyövän aiheuttamaa kuolleisuutta yli 20 prosenttia.
...

Lääketiede ja terveys: Rintasyöpä

Anonyymi kirjoitti...

Seksin ekonomiaa tiede-lehdessä:
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/seksin_luonnonhistoria_20_minuutissa

Anonyymi kirjoitti...

Housut pois! Seksi ei pelkästään tee älykkäämmäksi - ehkäisee myös vakavia sairauksia

Anonyymi kirjoitti...

Noin sitä mennään

Ilta-Sanomat: Avovaimo hommasi miehelleen potkut öisillä tekstareilla (5.3.2014)
Avovaimo pommitti miehensä työnantajaa öisin tekstiviesteillä, joissa vaati miehensä irtisanomista, koska tämä ei saa työn takia hoidettua kotiasioita kunnolla.

Myös miehensä työkaveria öisillä tekstareilla häirinnyt nainen on tuomittu käräjäoikeudessa kahdesta kotirauhan rikkomisesta 120 euron sakkoihin ja yhteensä 1800 euron korvauksiin.
Johtaja joutuikin irtisanomaan uuden työntekijän luottamuspulan vuoksi. Syynä oli se, että firman tietoja ja sähköpostiliikennettä oli päätynyt avovaimon käsiin.


Anonyymi kirjoitti...

Työvoimatoimistolta tyly ohje: Ota lainaa, että pääset koulutukseen.

Näitä työvoimatoimiston tylyjä idiootti virkailijoita pitäisi alkaa fyysisesti käsittelemään. Ehkä sitten asiakastakin kuunneltaisiin hieman suuremmalla mielenkiinnolla.


http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288658367490.html?pos=ok-trm-tyel

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus: Lähes puolet suomalaisnaisista joutunut väkivallan uhriksi


Sama linja se vain jatkuu vuodesta ja vuosikymmenestä toisiin. Miesten kokemuksia ei tietenkään tutkita, jotta ilmiötä voitaisiin väittää sukupuolittuneeksi ja jotta rahaa voitaisiin lypsää feministisiin hankkeisiin. Ihmisoikeusliittoon ei yksikään järkimies jatkossa kuulu, siellähän vähät välitetään väkivallan miesuhreista.

Anonyymi kirjoitti...

Kolumni
Naispainajaiset nousevat naisen häpeästä

Anonyymi kirjoitti...

Naisillakin on outdoor-elämää

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus: Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa

Anonyymi kirjoitti...

http://www.mtv.fi/lifestyle/tunteet.shtml/seksikumppanien-maara-puhuttaa-jalleen-neljasosa-naisista-valehtelee/2014/03/1868143

Anonyymi kirjoitti...

Suomi on naisia kohtaan EU:n toiseksi väkivaltaisin maa

Anonyymi kirjoitti...

FRA: Naisten ihmisoikeuksia loukataan väkivallalla laajasti Euroopassa

Anonyymi kirjoitti...

4 merkkiä: Näistä huomaat, että mies on rakastumassa sinuun

Anonyymi kirjoitti...

Tasa-arvo ei ole valmis!

Anonyymi kirjoitti...

Voi miehet, näinkö huonoja olemme?

Anonyymi kirjoitti...

Kehitysvammaisten miesten yksinäisyys kosketti Duudsoneita

Anonyymi kirjoitti...

Parisuhdeasiantuntija: Tämä ennustaa suhteen kestävyyttä

Anonyymi kirjoitti...

Kysely: Taantuma lykkää jopa avioliittoja

Anonyymi kirjoitti...

Mihin alapään ajelumuoti perustuu?

Anonyymi kirjoitti...

Petetyn vaimon kosto oli suloinen - laittoi erikoisen ilmoituksen lehteen

Anonyymi kirjoitti...

"Saksaa puhuvat pikkupojat myyvät seksiä rahapulassa"

Anonyymi kirjoitti...

Meidän Perhe: Ura tai ei, sairasta lasta hoitaa yhä äiti

Anonyymi kirjoitti...

Meidän Perhe: Ura tai ei, sairasta lasta hoitaa yhä äiti, kertoo Taloussanomat.

Tuotahan tutkitaan Tilastokeskuksen toimesta säännöllisesti, ei tarvitsisi kysellä netissä kiukkuisilta naisilta. Viimeisen vuoden aikana kotona oli ollut hoitamassa lapsiperheissä äiti noin 70 % ja isä noin 60 %.

Sanonta "Sairasta lasta hoitaa yhä äiti" on rankkaa feminismivalhetta.

Anonyymi kirjoitti...

Näin isoon asiaan naisen tyytymättömyys ulkonäköön voi vaikuttaa

Anonyymi kirjoitti...

Silikonirinnat veivät naisen haaveen - nyt toivo heräsi jälleen

Anonyymi kirjoitti...

Naimisiin aikaisintaan 30 vuotiaana? Tässä perusteet

Anonyymi kirjoitti...

Pitkän ja onnellisen avioliiton salaisuus selvitettiin, yllätyitkö?

Anonyymi kirjoitti...

Entäs miehiin kohdistuva ja paljon runsaampi väkivalta? Se ei ilmeisesti ole vakava ihmisoikeusloukkaus näiden mielestä:

Tutkimus: Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa

...
Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen luonnehtii lukuja järkyttäviksi.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus, jonka yleisyys on ollut pitkään tiedossa.
...

Amnesty

...
Naisiin kohdistuva väkivalta määritellään ihmisoikeusloukkaukseksi siksi, että naisiin kohdistuva väkivalta liittyy niihin rakenteisiin jotka aiheuttavat naisen alisteisen aseman perheessä, parisuhteessa ja yhteiskunnassa.
...

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus: Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa

Anonyymi kirjoitti...

Seuranhakua rajatussa piirissä

Anonyymi kirjoitti...

Pohjoismaat kärjessä naisiin kohdistuvassa väkivallassa – "Ei yllätä"

Anonyymi kirjoitti...

Laajempaa näkökulmaa äitiriskikeskusteluun!

Anonyymi kirjoitti...

Osallistu tutkimukseen ylitöistä

Anonyymi kirjoitti...

EU-tutkimus: Viina selittää naisiin kohdistuvan väkivallan

Anonyymi kirjoitti...

Naisiin kohdistuva väkivalta: Pohjoismaat pahimpia, Puola turvallisin?

Anonyymi kirjoitti...

Stats The Almighty Buck
All Else Being Equal: Disputing Claims of a Gender Pay Gap In Tech


Popularity On Facebook Makes People Think You're Attractive

Low-Protein Diet May Extend Lifespan

K H kirjoitti...

Tuossa todetaan: Tuoreen EU-tutkimuksen mukaan 47 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut joko fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen.

Ja kommentissa todetaan: 15–74-vuotiaista miehistä 55 prosenttia oli joutunut väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään.

Valitettavasti noissa luvuissa on eri määritelmät, mutta jos siis niin on että miehistä on suurempi prosenttiosuus kuin naisista joutunut väkivallan kohteeksi, niin naiset ovat vielä aika suojattuja.

Muualla kirjoitettiin: “He pointed out that the old code of the streets, that thieves don’t hurt women and children, is no longer honored. “This new generation, they don’t have a clue,” Glenn said disgustedly.

Actually, this new generation is treating women as equals.

Anonyymi kirjoitti...

Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, tuota seksististä ja feminististä tutkimusta on viännelty suuntaan jos toiseenkin, jotta numerot on saatu mahdollisimman suuriksi. Yksi asia tutkijoilta on unohtunut: nimittäin kysyä, onko väkivallan tekijä ollut nainen vai mies. En sitten tiedä että tahallaan vai vahingossa. Jos jotain tyttöä on vaikka ravintolajonossa tönitty, voihan tönijä olla yhtä hyvin tai ehkä jopa todennäköisemmin toinen tyttö kuin poika. Ja parisuhteissakin lesboilla esiintyy kansainvälisten kyselyjen mukaan paljon enemmän väkivaltaa.

Anyways, toisten EU-vertailujen mukaan Suomessa väkivaltaa on keskimääräistä vähemmän, joten jotain hämärää tuossa on. Ehkä se on yksinkertaisesti tuo tönimisen määrittely väkivallaksi. Siis kuka voi väittää, että ei ole koskaan aikuisiällä tönitty? Siihen nähden 47% kuulostaa vähäiseltä.

Anonyymi kirjoitti...

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf

Tuossa sivun 9 paikkeilla selitetään hyvin hämäräperäisesti, mitä väkivallalla kyselyssä tarkoitetaan. Ilmeisesti sitä, mitä kyselyssä on vaihtoehtoina annettu.

Sitten kun katsoo, mitä on kyselty täältä: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-violence-against-women-survey-questionnaire_en.pdf

eka vaihtoehto on Threatened to hurt you physically.

Elikkä tutkimus on ilmeisesti määritellyt uhkailun väkivallaksi JA yrittää peitellä tätä faktaa. Peittely tapahtuu siis niin, että tutkimustulosten raportoinnin yhteydessä ei kerrota, että väkivallalla tarkoitetaan myös muuta kuin väkivaltaa. Sen sijaan siellä annetaan esimerkkejä, jotka ovat väkivaltaa.

Eli ilmeisesti kyse on tyypillisestä feministitutkimuksesta. Ikävä kyllä sitä tullaan toistelemaan seuraavat vuodet virallisena totuutena.

Anonyymi kirjoitti...

Tosin täytyy sanoa, että raportissa puhutaan fyysisestä väkivallasta, jolloin tuo uhkailu ei ole mukana.

K H kirjoitti...

raportissa puhutaan fyysisestä väkivallasta

Uutisessa tosin käytettiin termiä "fyysinen tai seksuaalinen väkivalta"

Mitä sitten on seksuaalinen väkivalta kun se ei ole fyysistä ?

K H kirjoitti...

Entäs miehiin kohdistuva ja paljon runsaampi väkivalta?

Jos joku kysyy sitä, niin tämän kysyminen on heti naisvihaa.

Kommentissa oli: Kommentit puhuvat puolestaan, naisviha sai heti tulta alleen kun uutinen julkaistiin.

Anonyymi kirjoitti...

Paraneeko naisjohtajien asema kiintiöillä?

"Naisjohtaja mielletään kylmäksi ja laskelmoivaksi"

Anonyymi kirjoitti...

KL: Naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa ei kasva

Anonyymi kirjoitti...

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Kaikki+v%C3%A4kivalta+on+liikaa/a1394013858884

"Kaikki väkivalta on liikaa" lukee pääkirjoituksen otsikossa. Ja tämä siis tutkimuksesta, joka käsittelee vain naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Hah! Eivätkö nämä ihmiset näe typeryyttään vai ovatko he kyynisiä propagandisteja? Ainakaan he eivät ole toimittajia.

Anonyymi kirjoitti...

Kuvien jakaminen kiinnostaa: Naiset hallitsevat sosiaalista mediaa

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki väkivalta on liikaa

"Kaikki väkivalta on liikaa" kirjoittaa HS, mutta ei moiti miehiin kohdistuvan väkivallan sivuuttavaa tutkimusta. Päinvastoin, HS kaataa syyllisyyden miesten niskaan, vaikkei ko. tutkimuksessa edes "syyllisiä" selvitetty.

Anonyymi kirjoitti...

Hemaiseva takapuoli käänsi katseet - mikä tuijottaneita miehiä odotti

Anonyymi kirjoitti...

Jokaisen naisen silmille: 9 osuvaa kuvaa, jotka todistavat, ettei täydellistä naisvartaloa olekaan

Anonyymi kirjoitti...

Pääkirjoitus 6.3.2014:
Älkää kysykö mistä johtuu väkivalta

Anonyymi kirjoitti...

Kysy seksistä: Miksi seksi sattuu?

Anonyymi kirjoitti...

Viesti naiselle - älä tee näitä virheitä

Anonyymi kirjoitti...

Amnesty vaatii valtioita lopettamaan seksuaalisuuden kriminalisointi

Anonyymi kirjoitti...

Akava: Edelleen olemassa selvät miesten ja naisten alat

Anonyymi kirjoitti...

Ennätysmäärä naisia haki armeijaan

Anonyymi kirjoitti...

Hurmaa nainen kuin nainen - vain viisi pientä uhrausta ja piparia lohkeaa!

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaisnaiset viidensiä kansainvälisessä työelämävertailussa

Suomen naiset: Maailman huippukastia, mutta sarjansa hännillä

Anonyymi kirjoitti...

"Poikaystäväni äiti on ilkeä minulle - Mitä minun pitäisi tehdä?"

Anonyymi kirjoitti...

Mies tirkisteli naisten hameiden alle kännykällä: "Kuuluu perusoikeuksiin"

Anonyymi kirjoitti...

F-Secure: Älä käy internetin pornosivuilla