perjantaina, elokuuta 11, 2006

Seksimonopoliteoria

Prostituoidut ja naiset, jotka turvautuvat lyhyen tähtäimen seksuaalisiin strategioihin, ovat uhka lähinnä muille, pitkäaikaisia suhteita etsiville naisille. Symonsin (1979) mukaan heteroseksuaalisten miesten prostituution ja pornografisten masturbaation apuvälineitten käyttö vähentää ei-prostituoitujen naisten kaupantekomahdollisuuksia suhteessa miehiin. Prostituoidut ja ei-prostituoidut naiset ovat siten suorassa kilpailusuhteessa toisiinsa nähden miehiltä saatavien resurssien suhteen ja ei olekaan mikään yllätys, että prostituoidut ja ei-prostituoidut naiset ovat usein toistensa kurkuissa kiinni. Prostituutio näyttäisikin hyödyttävän toisia naisia toisten naisten kustannuksella. Burleyn ym. (1981) mukaan jotkut naiset saattavat asettaa prostituoituna olemisen etusijalle sen sijaan, että he valitsisivat kontrolloivan aviomiehen vallan alla olemisen. Tuollaisille naisille prostituutio voi olla tehokas resurssien hankintastrategia, jonka muut naiset yrittävät saada estetyksi ajamalla prostituutiota ehkäiseviä lakiesityksiä. (Buss 1996, s. 312-313.)

Naisten enemmistön toiminnan suhteessa seksiin voidaan ajatella vastaavan suunnilleen samaa asiaa kuin OPEC:in toiminta öljyn suhteen (Baumeister 2001, 2004, Farrell 1993). Kumpaankin toimintaan vaikuttaa sama lainalaisuus: mitä pienempi on tarjonta, sitä korkeampi on hinta. Jos suurempi osa naisia antaisi seksiä halvalla tai ilmaiseksi, sitä pienemmän hinnan kaikki naiset saisivat seksuaalisuudestaan. Tuosta syystä prostituutiota, pornografiaa tai hunnun poistamista muslimimaissa vastustetaan ankarasti erityisesti naisten keskuudessa. Siksi myös vanhemmat sanovat tyttärilleen: "Älä ole halpa". Ajattele tilannetta toisin päin. Jos naisten pitäisi luvata elättää mies elämänsä loppuun saakka ennen kuin mies suostuisi poistamaan hunnun kasvoiltaan, pitäisimmekö tuollaista käytäntöä naisten etuoikeutena? (Farrell 1993.) OPEC sopii jäsenmaidensa kesken, että kukin maa pumppaa vain tietyn määrän öljyä myytäväksi. OPEC:in ongelma on siinä, että yksittäinen maa saattaakin pumpata öljyä kiintiötään enemmän ja siten alentaa sen öljyresurssin arvoa, jota muut maat yrittävät myydä. Samalla lailla yksittäiset naiset voivat saada etuja miehiltä tarjoamalla seksiä "alihintaan". Jos naiset alkaisivat kilpailla toisiaan vastaan antamalla seksiä aina halvemmalla ja halvemmalla, yksittäisen naisen olisi annettava yhä enemmän ja enemmän seksuaalisia palveluja ja silti hän saisi yhä vähemmän niistä vaihdossa takaisin.

Voidaan siis ajatella, että naisten yleisessä intressissä on rajoittaa naisten seksuaalisuutta kahdesta syystä: 1) Siten naiset saavat seksuaalisuudestaan korkeamman hinnan ja 2) Heidän ei tarvitse pelätä niin paljoa, että joku toinen nainen varastaisi heidän poikaystävänsä. Amerikan talouselämässä monopolit ovat kiellettyjä siitä syystä, että ne voivat hyväksikäyttää kuluttajaa nostamalla hintoja oman halunsa mukaan, koska kilpailua ei ole. Seksin antamisen rajoittaminen palvelee siten naisia kahdella eri tavalla. Ensiksikin, koska miehet tekevät mitä tahansa heiltä vaaditaan saadakseen seksiä, niin naisten kannattaa yleisesti tehdä seksistä mahdollisimman vaikeasti saatavaa. Seksistä kieltäytymistä voidaankin pitää yhtenä merkittävimmistä vallan käytön muodoista. Todennäköistä on, että naisten seksuaalisuus on kahden vastakkaisen voiman välissä: toisaalla on henkilökohtainen halu seksiin ja toisaalla voimat, joiden tarkoituksena on pitää miehet seksin puutteessa ja maksimoida seksistä saatu hinta. (Baumeister ym. 2001.)

Ei kommentteja: