lauantaina, helmikuuta 07, 2009

Malmin väitöskirjasta (suomennoksia)

Seksistiset stereotyypit miehistä, kuten macho-maskuliinisuus ja ritarillisuus vahvistavat ja uusintavat stereotyyppisiä käsityksiä miehistä. Maternalismin ydinajatus on puolestaan käsitys naisista ylivertaisina lastenhoitajina ja erityisen tärkeinä henkilöinä lapsille.

Maternalistiset ideat vahvistuvat sosiaalityön feministisessä teoriassa, jonka mukaan naisten ja lasten edut ovat yhtenevät ja naispuolisten sosiaalityöntekijöiden tulisi pyrkiä samaistumaan heidän naisasiakkaihinsa. Ne ovat johtaneet siihen laajalle levinneeseen uskomukseen, että isät ovat vain toissijaisia vanhempia. Miesten luokittelu toissijaisiksi vanhemmiksi johtaa myös siihen, että miehiä pidetään sopimattomina lasten huoltajiksi ja sopimattomina saamaan lasten huoltajuutta itselleen.

Matriarkaaliset organisaatiot yhdistävät eri lähteistä saatuja meemejä feministisesti ennakkoasennoituneella tavalla, jotka johtavat miehille epäedullisiin kaksoisstandardeihin. Suureksi osaksi ennakkoasenne syntyy tarkoittamattomasti ja vain osittain naisjärjestöjen tarkoituksellisten toimien seurauksena. Pääasialliset syyt miesten syrjintään löytyvät meemeistä, jotka johtuvat naisten dominoivasta asemasta matriarkaattiin kuuluvilla alueilla. Huoltajuuskiistoissa todennäköinen miesten syrjinnän syy piilee seksismissä ja maternalismissa, jotka kuvaavat miehet elättäjiksi ja naiset lastenhoitajiksi. Kun tuota mallia sovelletaan avioeroissa, se johtaa todennäköisesti siihen, että miehet jatkavat elättämistään (elatusapu) ja naisista tulee yksinhuoltajia. Myös yhteishuoltajuuden mallissa tilanne muodostuu helposti sellaiseksi, että naisista tulee lähihuoltajia.

Feminiininen ja maternalistinen ennakkoasenne kuuluu osaksi sosiaalityön ammattietiikkaa, jossa sosiaalityöntekijöiden on identifioiduttava asiakkaidensa asemaan. Vaikka sosiaalityö näyttää periaatteessa tasa-arvoiselta ja rationaaliselta, se voi johtaa epäsuoraan syrjintää miehiä kohtaan, jos suuri osa sosiaalityöntekijöistä on naisia. Naispuoliselle sosiaalityöntekijälle voi olla hyvin vaikeaa kohdella aviomiestä ja vaimoa tasapuolisesti avioeron yhteydessä, varsinkin jos vaimo ottaa ensin yhteyttä sosiaaliviranomaisiin.

Ei kommentteja: