sunnuntaina, huhtikuuta 19, 2009

Feministisen hegemonian uusintamisen kehäKehän voidaan ajatella saaneen alkunsa naisliikkeen vaatimuksista, joka johti lopulta naistutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan syntyyn. Tasa-arvoelimet toimivat sen tiedon varassa, mitä naistutkimuksen alaisuuteen kuuluva tasa-arvotutkimus tuottaa. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmat perustuvat TANEn esityksiin. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa esitetään lisää rahoitusta naisjärjestöille ja naistutkimukselle (esim. hallitusohjelma 2008; TANE 2007). Rahoituksen turvin naisliike ja naistutkimus tuottavat uutta tietoa naisten ongelmista yhteiskunnassa, mikä välittyy tasa-arvoelimiin TANEn tutkimusjaoston kautta.

Naisliikkeen ja naistutkimuksen välillä on kiinteä yhteys. Naistutkimus on rakennettu naisliikkeen esittämien vaatimusten perustalle. Johanna Matero (1996) kirjoittaa naistutkimuksen kurssikirjassa Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen (1996, 245–265) feministisestä tietämisestä seuraavasti:
Feminismi on poliittinen käytäntö ja siten feministinen tieto on aina paitsi poliittista, myös strategista ja ideologista. – – Feministinen tutkimus on lähtöisin naisliikkeestä ja toimii kiinteässä yhteydessä siihen. Naisliike tuottaa kysymyksiä ja ongelmia feministisen tutkimuksen selvitettäväksi muokaten siten tutkimuksen suuntaviivoja. – – feministinen tutkimus on osa naisliikettä – – Feministinen standpoint-tutkimus on naisten tutkimista naisia varten naisten kokemuksista käsin ja naisten ehdoilla. – – Feministisen tiedon määrittely sulkeistaa helposti jotkut tarpeet ja lähtökohdat joidenkin toisten kustannuksella.

Jaana Kuusipalo (2002) kirjoittaa kirjassa Tasa-arvopolitiikan haasteet naistutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan välisestä yhteydestä seuraavasti:
Feministisellä teorialla (naistutkimuksella) on aina ollut kaksi tehtävää: tutkia ja selittää naisten alistuksen syitä sekä kehittää keinoja tämän asiantilan muuttamiseksi. Näitä taas tasa-arvopolitiikka on pyrkinyt toteuttamaan käytännön politiikassa.

Feministisen ajattelun mukaan kaiken tutkimuksen ja teoretisoinnin taustalla on löydettävissä ideologisuutta: tiede ei synny tyhjiössä. Tällä ideologisuuden julkituonnilla feminismi on samalla perustellut omaa poliittisuuttaan.

TANEn tutkimusjaosto toimii linkkinä naistutkimuksen ja tasa-arvoelinten välillä. Tutkimusjaosto edistää naistutkimusta ja välittää naistutkimustietoa tasa-arvoelimille. TANEn tutkimusjaoston historiikissa naistutkimuksen ja tasa-arvon välinen yhteys ilmaistaan seuraavasti:
Tutkimusjaoston tavoitteena on ollut vakiinnuttaa naistutkimuksen asema tieteen kentällä ja välittää tutkimustietoa päätöksentekijöille. Tämä työ jatkuu edelleen. Naistutkimuksella on ollut erityisen tärkeä merkitys tasa-arvon edistämisessä ja tasa-arvopolitiikan kehittymisessä, sillä tasa-arvopolitiikka on voitu perustaa uusimpaan tutkimustietoon – – TANEn tutkimusjaosto oli perustamisestaan lähtien erään silloisen jäsenensä sanoin ”tyylipuhtaasti naistutkimusjaosto”. Jaoston jäseninä oli alusta alkaen muitakin kuin naistutkijoita, mutta naistutkimuksen edistämisen ensisijaisuudesta oltiin yhtä mieltä.

Jaoston yksi keskeisimpiä tehtäviä on ollut naistutkimustiedon välittäminen tasa-arvopoliittiseen päätöksentekoon. Naistutkimuksella on ollut ratkaisevan tärkeä merkitys suomalaiselle tasa-arvopolitiikalle ja tasa-arvolain säätämiselle. – – Koko ajatus tasa-arvopolitiikasta perustui sille, että tutkimus oli osoittanut yhteiskunnassa vallitsevia puutteita tällä [naisten asemassa] alueella.

Lopputuloksena syntyy tasa-arvopolitiikan feministisen uusintamisen kehä, joka vahvistaa itse itseään ja feminismin valtaa tasa-arvopolitiikassa.

25 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Prostituutioskandaali! Kiekkojuniorit kävivät maksullisissa naisissa kesken MM-kisojen!Homo

Anonyymi kirjoitti...

Kuopion Riennon Maaria Sahamaa saavutti sunnuntaina harvinaisen SM-tittelin naisten nyrkkeilyn SM-kisoissa.

Sahamaa palkittiin 46-kiloisten sarjan mestarina ilman ottelua, kun hänelle ei löytynyt lainkaan vastustajaa.
Homo

Anonyymi kirjoitti...

Homo
Ei tuo ole mitenkään tavatonta lajeissa, joissa ei ole laajaa harrastajapohjaa. Jokavuosi taidetaan jakaa useammassa kamppailulajissa mitaleita jokaiselle sarjaan osallistujalle ja joskus käy noinkin. Ymmärrettävistä syistä kamppailulajeissa naisten sarjoissa tuo on paljon yleisempää.

Samaten pyöräilypiireissä naisten sarjoissa on niin vähän osanottajia, että mitaleita ropisee kunhan jaksaa polkea maaliin.

- Syltty

bubbob kirjoitti...

Kuva lienee väikkäristäsi? Vielä kun osaisit ehdottaa, miten kyseinen kehä saataisiin purettua, tai miten miesasia saataisiin kehään mukaan.

Henry kirjoitti...

"Kuva lienee väikkäristäsi? Vielä kun osaisit ehdottaa, miten kyseinen kehä saataisiin purettua, tai miten miesasia saataisiin kehään mukaan."

Juu, se on jonkinlainen luonnos. Tuossa jonkinlaista vastausta kysymykseesi, eli pitää saada synnytettyä tasa-arvokeskustelu jotenkin.

"Pyrkimys yhteiskunnallisen tasa-arvokeskustelun synnyttämiseen on maskulisteille ensimmäinen askel miesten tasa-arvon edistämisessä. Ongelmat nousevat tasa-arvopoliittisen kamppailun kohteeksi vain sillä edellytyksellä, että jotkut yhteiskunnalliset toimijat tulevat niistä tietoisiksi ja saavat muut vakuuttumaan niiden vakavuudesta. Maskulistit voivat yrittää saada feministisen tasa-arvoeliitin vastaamaan seuraavankaltaisiin kysymyksiin:

– Millä edellytyksillä miesten ongelma tulkitaan tasa-arvo-ongelmaksi?
– Millä perusteella naisten aseman väitetään olevan yhteiskunnassa miesten asemaa huonompi?
– Miksi miesasiamiehillä ei ole edustusta TANEssa?
– Ovat naisten pienemmät palkat vakavampi ongelma kuin miesten itsemurhat?
– Miksi miesten ongelmia ei juuri tutkita?

Jos hegemoninen ideologia ei löydä kriittisiin kysymyksiin tyydyttäviä vastauksia, kriittiset kysymykset voivat paljastaa tasa-arvon mielivaltaisen ja sosiaalisesti konstruoidun luonteen.

Dominoiva ryhmä yrittää pitää huolen, että dominoidulla ryhmällä ei ole pääsyä arvokkaisiin tasa-arvodiskurssien tuottamisen resursseihin, josta seuraa epätasa-arvo dominoivan ja dominoidun ryhmän välillä. (Van Dijk) Feministit eivät kaipaa maskulisteja virallisiin tasa-arvokeskusteluihin, eivätkä feministit osallistu marginaalisiin nettikeskusteluihin. Feministeillä ei ole halua väitellä tasa-arvosta – samasta syystä kuin millään yhden puolueen järjestelmällä ei ole intressiä väittelyyn. Kun valta on hegemonista, väittelystä on vähän voitettavaa, mutta paljon hävittävää. (Warrell 1999)

Niin kauan kun todellista tasa-arvokeskustelua feministien ja maskulistien välillä ei synny, tasa-arvopolitiikan feministinen hegemonia ei vaarannu.

Jos maskulistien kerettiläinen puhe tasa-arvopolitiikan kentällä käy riittävän voimakkaaksi, feminististä tasa-arvopolitiikan hegemoniaa joudutaan puolustamaan ortodoksisen puheen avulle. Silloin on syntynyt mielipiteen kenttä, jossa ihmiset kykenevät kuvittelemaan, että tasa-arvo voisi tarkoittaa jotain aivan muuta. Hallitsevan ryhmän kannalta turvallisin tilanne on silloin, kun kukaan ei kyseenalaista vallitsevaa tilannetta.

Hegemonia on koko ajan uhanalaisessa tilassa, sillä jos se tuodaan julkiselle alueelle, se menettää itsestäänselvyytensä. Jos hegemonian pohja alkaa rapautua, sen uusintamisesta tulee yhä vaikeampaa ja seurauksena voi olla tasa-arvopolitiikan tarkoituksen kriisi."

Anonyymi kirjoitti...

Oikeus: Kuollut kelpaa isäksi"Newyorkilaisen Gisela Marreron mukaan hänen miehensä oli puhunut toisen lapsen hankkimisesta vain päivää ennen yllättävää kuolemaansa."

-Yeah, right - yllättävä yhteensattuma

Homo

Ville kirjoitti...

Hyvä kooste nuo lainaukset. Ei pitäisi olla kenellekään epäselvää mitä ja ketä varten naistutkimusta tehdään. Etenkin tämä:

Feministinen standpoint-tutkimus on naisten tutkimista naisia varten naisten kokemuksista käsin ja naisten ehdoilla. – – Feministisen tiedon määrittely sulkeistaa helposti jotkut tarpeet ja lähtökohdat joidenkin toisten kustannuksella.Tuosta on tasa-arvo(politiikka) kaukana ja niinpä tämä seuraava on lähinnä huvittavaa luettavaa:

Tutkimusjaoston tavoitteena on ollut vakiinnuttaa naistutkimuksen asema tieteen kentällä ja välittää tutkimustietoa päätöksentekijöille. Tämä työ jatkuu edelleen. Naistutkimuksella on ollut erityisen tärkeä merkitys tasa-arvon edistämisessä ja tasa-arvopolitiikan kehittymisessä, sillä tasa-arvopolitiikka on voitu perustaa uusimpaan tutkimustietoonSe olisi jo jotain uutta ja editystä, että miestutkimuksesta puhuttaisiin edes paperilla.

Naiset heiluttaneet puukkoa:

Nainen puukotti miesystäväänsä JyväskylässäMies puukotettiin kuoliaaksi - nuori nainen epäiltynä

Anonyymi kirjoitti...

Ville, voi jopas myrkyn lykkäsit: Kun ihmisoikeusjärjestöt huolestuvat suuresta määrästä naisia, joita miehet täällä rutiininomaisesti tappavat ja hakkaavat, kaikille kelpaa yhtä painavaksi vasta-argumentiksi marginaalinen naisten harjoittama väkivalta.Homo

Mortimer kirjoitti...

Kaavio kuvaa tilannetta varsin hyvin. Järjestelmää pitää vain kritisoida, ja kyseenalaistaa miksi miesjärjestöjä ei oteta mukaan. Ei tämä systeemi voi jatkua loputtomiin. Pitää saada jatkuvasti enemmän miehiä heräämään ja kyseenalaistamaan miksi miesten ta-ongelmista ei tule ta-ongelmia, miksi miesjärjestöjä ei päästetä mukaan päättämään asioista ja miksi vain naisten ongelmat politisoituvat.

Jossain vaiheessa sitä kysyy niin moni, että savuverho ei enää pysy koossa. Pitäisi saada vain miesasiaa markkinoitua niin hyvin, että yhä useampi liittyisi järjestöön, eikä vain tyytyisi kiroamaan kaverin kanssa saunan lauteilla. Kun miesjärjestön jäsenmäärä saavuttaa kriittisen massan, ei TANE voi enää ohittaa sitä menettämättä kasvojaan.

kävelevä dildo kirjoitti...

Henryltä erinomainen bloggaus, jonka soisi saavan laajaa näkyvyyttä.

Naistutkimukseen, ja Johanna Paateron & Jaana Kuusipalon pulautuksiin liittyen, mm:
"Feminismi on poliittinen käytäntö ja siten feministinen tieto on aina paitsi poliittista, myös strategista ja ideologista."

Toistan itseäni parin päivän takaa. Tampereen Yliopiston hallintojohtaja ja rehtori totesivat, että Tampereen yliopistoon "ei haluta poliittista toimintaa", ja heillä on periaate, jonka mukaan "poliittista aktiviteettia ei heidän tiloissaan järjestetä".

Eikö siis täysin looginen johtopäätös ole, että naistutkimus Tampereen yliopistossa on lakkautettava? Samalla menee luonnollisesti myös "kriittinen miestutkimus", joka on alan tutkijan, Arto Jokisen, omin sanoin: "naistutkimusta miehistä".

Eikö siis jo tuohon naistutkimuksen johdanto-kurssikirjaan ja Yliopiston johdon tuoreeseen lausuntoon vedoten voisi lähestyä Tampereen Yliopistoa, ja kysyä, milloin naistutkimus Tampereen YO:ssa lakkautetaan?

kävelevä dildo kirjoitti...

Niin, siis Johanna Materon & Jaana Kuusipalon, (ei Paateron).

bmaad kirjoitti...

"Pitää saada jatkuvasti enemmän miehiä heräämään ja kyseenalaistamaan miksi miesten ta-ongelmista ei tule ta-ongelmia, miksi miesjärjestöjä ei päästetä mukaan päättämään asioista ja miksi vain naisten ongelmat politisoituvat."

No, maailman aika ei vaan
ole ollut kypsä miesten yleisille ongelmille. Oma lukunsa sekin, että (meitä) miesasiamiehiä pidetään pervoina tai melkein jonain seksuaalielämän säätelijöinä, vaikka puhuttaisiin vaan vakavista
tasa-arvo-ongelmista sukupuolielämässä ja siitä miten naiset valikoivat. Ellemme saa yleistä nais- ja miesroolia
julkisen tutkinnan alle, jäänemme kaappiin.

Tuntuu, että miesasiajärjestön pääsy julkiselle tasolle alkaisi olla jo seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen rinnastettava
teko. Kansa ei kaipaa raiskaajia, vaan kylmänrauhallisia feministejä, jotka jatkavat perinteisen mies- ja naiskuvan ylläpitämistä ja miesten tasa-arvo-ongelmia.

Jorma kirjoitti...

Näyttääpä olevan tämän päivän Iltasanomissa juttua sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön epätasapainoisesta sukupuolijakaumasta (kaikki työntekijät siis naisia). Tämäkin on kuulemma vain miesten syytä, miehet kun eivät opiskele naisoikeutta (missä muuten saa opiskella miesoikeutta?), mitä ilmeisesti siis työpaikanhakijoilta vaaditaan tuossa yksikössä.

Mitään ongelmaakaan ei muka kuulemma ole, koska työntekijät muka tuntevat miesten tasa-arvo-ongelmat siinä missä naistenkin. Herää kysymys, miten tämä "tietoisuus" muka näkyy missään? Ja eikö silloin voi samalla perusteella vaatia luopumista mm. kunnallishallinnossa sovellettavista 40% sukupuolikiintiöistä? Kyllähän sielläkin riittäisi vain yhden sukupuolen edustus lautakunnassa jos toisessakin.

Uskomatonta selittelyä häpeälliselle tilanteelle, jota ei ole edes yritetty korjata.

Jorma kirjoitti...

Belgialaisisä haluaa virkamiehet vastuuseen

Jape kirjoitti...

jorma: "Näyttääpä olevan tämän päivän Iltasanomissa juttua sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön epätasapainoisesta sukupuolijakaumasta (kaikki työntekijät siis naisia)."

Tämäpä mielenkiintoista. Laitoin nimittäin kyselyn asiasta juuri TASY:n johtaja Tarja Heinilä-Hannikaiselle ja cc:nä Heidi Hautalalle Ja Kari Uotilalle.

En löytänyt tuota mainitsemaasi uutista netistä, täytynee ostaa paperiversio.

Henry kirjoitti...

"Näyttääpä olevan tämän päivän Iltasanomissa juttua sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön epätasapainoisesta sukupuolijakaumasta (kaikki työntekijät siis naisia)."

Aha, itse olen laittanut muutamille lehdille uutisvikkiä asiasta, mutta en Ilta-Sanomille

Jorma kirjoitti...

"En löytänyt tuota mainitsemaasi uutista netistä, täytynee ostaa paperiversio."

Paperiversiosta taitaa vain löytyä.

Arhi Finnsanity kirjoitti...

Maanantaina Keskusteleva psykologia -klubi. Väestöliiton johtava asiantuntija Samuli Koiso-Kanttila ja lastentautiopin emeritusprofessori Martti Siimes alustavat aiheesta:

"Pelastakaa pojat"

Teatteri Avoimet Ovet Cygnaeuksenkatu 4, 00100 Hki - 7 e.

Jukka kirjoitti...

Hyvää matksua.

Mutta mihin feministmi sitten lopulta voisi kaatua. Tuskin se älylliseen kritiikkiin kaatuu, koska feminismiin ei liity järki, vaan se kaatuu jotenkin samaan tapaan kuin sosialismi ja kansallissosialismi.

Vastustajat jyräsivät sosialismin. Jotkut vastustajat jyräsivät voimalla, toiset kerääntymällä kirkkoihin, kolmannet lakkoilemalla Gdanskin telakalla, ... mahdoton sanoa miten feminismi kaatuu mutta varmasti se kaatuu.

Nyt ei ole oikein rahaa siis enää laittaa "nais"-"tutkimukseen" vaikka SDP sitä valitteleekin.

Koska on lama. Lama aiheuttaa vanhojen rakenteitten murtumista. Ehkä "nais"-"tutkimukseen" ja feminismin purkautuminen alkaa nyt ?

Jorma kirjoitti...

Kuvaavaa tasa-arviviranomaisten piirissä vallitsevalle ilmapiirille olisi tuossa Ilta-Sanomien jutussa se. että kieltäydyttiin kuvista ja ilmoitettiin halu pysyä sivussa julkisuudesta. Tajuavat siis itsekin, ettei tilanne oikeasti kestä päivänvaloa. Mitä enemmän tästä saadaan julkisuudessa kohua aikaan, sitä kovemmaksi kasvaa muutospaine.

Jape kirjoitti...

Luin juuri hetki sitten tuon Ilta-sanomat kirjastossa ja kyllä oli epätasa-arvoista tekstiä TASY:n johtaja Tarja Heinilä-Hannikaiselta. Nitä ihmetä on naisoikeus, johon Tarja vetoaa? Siis että ei ole miehiä, jotka olisivat liukeneet naisoikeutta? Onko olemassa miesoikeutta? Onko se pääsyvaatimuksissa TASY:n palkkalistoille pääsyyn?

Tarja väittää että he koitavat kovasti suosia miehiä, älä Tarja naurata.

Ja toinen hyväkäs, osastosihteeri Birgitta Pajula vain ihmettelee, että oma vika, miksi miehet ei hae tuonne töihin. Jos miesvaltaisella alalla oleva sanoisi noin, niin olisi heti sovinisti.

PS. jonkin kultturilehden, jonka nimen juuri unohdin (alkoi kai K:lla), numerossa 2/2009 oli Pasi Malmin haastattelu. Siinä Malmi mm. arvosteli tasa-arvovaltuutetun toimia. Aika hyvä artikkeli... luin sen juuri kirjastossa. Olisi vissin pitänyt ottaa valokuva artikkelista...

bmaad kirjoitti...

"Mutta mihin feministmi sitten lopulta voisi kaatua.
Tuskin se älylliseen kritiikkiin kaatuu, koska feminismiin ei liity järki, vaan se kaatuu jotenkin samaan tapaan kuin sosialismi ja kansallissosialismi.

Feminismi kaatuu silloin
jos naisten (monilta osin näkymätön) ylivalta-asema lakkaa saamasta yleistä kannatusta. En ymmärrä kyllä miten tämän kannatuksen loppuminen olisi kovin ajankohtaista.

Vaikka palkattuja
feministejä pantaisiin viralta ei se vielä sitä tarkoita, etteikö feministiset rakenteet jäisi vaikuttamaan.

Ainoa mikä voi feminismin käytännössä lopettaa on ihmiskunnan sisäisen ymmärryksen kasvu.

Anonyymi kirjoitti...

Olinko näkeväni oikein, että wikipediasta "jostain syystä" puuttuu kokonaan esittely tasa-arvoyksiköstä -puhumattakaan sen sukupuolijakautumusta.

Joku voisikin lisätä sen sinne nyt pienen "esittelytekstin" kanssa ; )

Anonyymi kirjoitti...

Mitä sanotte lähisuhdeväkivalassa kuolleiden sukupuolijakumasta: noin 3 miestä ja 30 naista vuodessa.
Anteeksi meidän kaikkien naisten puolesta tuo 3.

TP kirjoitti...

"Mitä sanotte lähisuhdeväkivalassa kuolleiden sukupuolijakumasta: noin 3 miestä ja 30 naista vuodessa.
Anteeksi meidän kaikkien naisten puolesta tuo 3."

Tutkimusten mukaan perheväkivaltaa kohdistuu yhtä paljon naisiin ja miehiin ja naisten suuremman kuolleisuuden uskotaan selittyvän erolla fyysisessä voimassa. Olet oikeassa, eihän tuo tilanne naisten kannalta ole tasa-arvoinen, muttei sekään silti tarkoita sitä, etteikö miehillä olisi yhteiskunnassamme tasa-arvo -ongelmia ja etteikö niitä tulisi nostaa esille ja yrittää ratkaista niitä.