sunnuntaina, toukokuuta 17, 2009

Thainaiset perheväkivallan uhreja

Suomessa asuvat thainaiset usein perheväkivallan uhreja
Thaimaalais-suomalaisissa perheissä perheväkivalta on yleistä, eivätkä naiset uskalla erota, koska pelkäävät menettävänsä oleskelulupansa, varsinkin jos heillä on lapsia. Niinpä he joko kärvistelevät avioliitossa tai pakenevat maan alle, usein hierontapaikkojen seksityöläisiksi.

Jotkut naiset käyvät hierontapaikoissa ansaitsemassa lisävaroja jo avioliitossa ollessaan. Naiset haluavat auttaa Thaimaassa asuvia sukulaisiaan, mutta suomalaiset miehet eivät aina ymmärrä rahan tarvetta.

HS:
Avioliiton kautta tulleet eivät pääse mukaan virallisiin kotouttamistoimiin, ja usein naisten puolisot jopa tahallisesti estävät vaimojaan sopeutumasta, ministeriön raportissa todetaan.

Suomalaiset puolisot eivät esimerkiksi läheskään aina ymmärrä, että naisen odotetaan lähettävän rahaa kotimaahan sukulaisille. Miehet eivät aina tiedä, että avioliitto ulkomaalaisen kanssa on vaatimattomista oloista tulevien naisten ja heidän perheidensä yhteinen projekti.

Näin hankitaan usein rahaa naisen vanhempien vanhuuden toimeentuloon Thaimaassa. Yleensä rahoilla halutaan rakentaa talo, jossa on tilaa koko perheelle.

Jopa naimisissa olevat naiset päätyvät miehensä tietämättä tai joskus tietäenkin hierontapaikkoihin ansaitsemaan kotiin lähetettäviä rahoja.

Vanitsi Tirkkonen kertoo, että hänen tapaamistaan naisista kukaan ei halua olla hierontapaikoissa töissä. Seksityö vie heitä kuitenkin entistä enemmän yhteiskunnan ulkopuolelle.

8 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Millaiset miehet etsivät "naisellisia" naisia, naisia sellaisista maista kuten Thaimaa, jossa naisen tehtävä on palvella miestään? Ovatko he aivan tavallisia suomalaisia miehiä, vai sovinistisempia kuin muut? Liittyykö sovinistisuuteen taipumus väkivaltaisuuteen? Liittyykö antifeminismiin väkivaltaisuus?

harri kirjoitti...

Jotkut miehet, sanoisinpa että jopa useimmat miehet hakevat naisessa naisellisia puolia, sellaista sopeutuvaista ja kohteliasta kuten Thai-naiset ovat.

Katsotaanpa tällaisen naisen vastakohtaa: omista mielihaluistaan kiinni pitävä, äänekäs, miehekäs, kaljaa juova piereskelevä nainen.

Ihan oikeasti, moniko mies haluaa tällaisen tällaisen jäljempänä mainitun naisen?

Suhteen alussahan suomalaisetkin naiset ovat hyvin pitkälle Thai-naisten kaltaisia, kohteliaita ja palvelualttiita.

Kun kerran miehen mieleen hyvin käyttäytyvän naisen tavoitteleminen on syntiä, voiko naisillekin esittää samanlaisen toiveen?: älkää vaatiko miehiltä hyvää ja joustavaa käytöstä, vaan kannustakaa miehiänne olemaan omista oikeuksistaan kiinni pitäviä puolison tahtoon alistumattomia itsenäisiä miehiä.

Mikko kirjoitti...

"Millaiset miehet etsivät "naisellisia" naisia, naisia sellaisista maista kuten Thaimaa, jossa naisen tehtävä on palvella miestään? Ovatko he aivan tavallisia suomalaisia miehiä, vai sovinistisempia kuin muut? Liittyykö sovinistisuuteen taipumus väkivaltaisuuteen? Liittyykö antifeminismiin väkivaltaisuus?"

Tyhjänpäiväistä retoriikkaa yllätys, yllätys! Tietenkin noiden johdattelevien kysymysten on tarkoitus saada lukija mielessään vastaamaan kaikkiin kyllä.

Henry kirjoitti...

Aiheesta löytyy väitökirjakin
http://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2005/06/tiedote-2007-09-18-16-32-21-155282/

"VTM Hannu Sirkkilän yhteiskuntapolitiikan väitöskirja ”Elättäjyyttä vai erotiikkaa. Miten suomalaiset miehet legitimoivat parisuhteensa thaimaalaisen kanssa?” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä tohtori Jari Kuosmanen (Göteborgin yliopisto) ja kustoksena professori Risto Heiskala.

Hannu Sirkkilä on tutkinut suomalais-thaimaalaisia parisuhteita 18 suomalaisen miehen kertomusten pohjalta. Kyseisten suhteiden syntyyn on liitetty vaimojen välitystoimintaa ja seksiturismia ja ne ovat saaneet kielteisen leiman. Haastatellut miehet haluavatkin tavallistaa thaimaalaisen vaimonsa ja parisuhteensa. Tämä tapahtuu kuvaamalla oma vaimo aktiivisena ja tahtovana naisena eikä alistuvana, kuten thaimaalaiset naiset esitetään stereotyyppisissä käsityksissä.

Useilla miehillä on ollut jo ennen suhteen alkua suuri kiinnostus Thaimaata, sen ihmisiä, kulttuuria ja luontoa kohtaan. He puhuvat vältellen aiempiin matkoihin liittyneistä mahdollisista seksiturismikokemuksistaan. Suhteiden alku kuvataan tavalliseksi ilman voimakasta rakastumisen tunnetta. Miehet painottavat omaa sitoutumistaan suhteeseen, joka on ilmennyt vaimon oleskelulupa-asioiden hoitamisena ja vastuun ottamisena tämän toimeentulosta.


Mies elättäjänä – vaimo kotona

- Näiden suhteiden alkuvaiheessa suomalainen mies toimii elättäjänä ja hänen thaimaalainen vaimonsa jää kotiin, koska tämän on Suomeen muuton jälkeen vaikea työllistyä. Puolisoiden selkeä työnjako lujittaa suhdetta ja vahvistaa suomalaisen miehen halua sitoutua uuteen vaimoonsa. He sitoutuvat toisiinsa hyvin käytännöllisesti ja joutuvat tekemään tarkkaan suunniteltuja valintoja esimerkiksi asuinmaasta, Sirkkilä kuvaa.

Kyseiset miehet ovat tyypiteltävissä kolmeen sukupolviryhmään. Vanhimmat, 50-vuotiaat miehet kuvaavat parisuhdettaan hyvin perinteiseksi. Näillä miehillä on kielteisiä kokemuksia aiemmista suhteistaan suomalaisten naisten kanssa. Uuden suhteen selkeä työnjako ja thaimaalaisen vaimon omistautuminen kotitöille luo viisikymppisille miehille tyytyväisyyttä. Keski-ikäisillä miehillä parisuhde rakentuu suomalaisen tasa-arvoajattelun varaan ja mieselättäjyys on välivaihe. Nuorimpien miesten suhteissa ilmenee joustava suhtautuminen sukupuolieroihin ja ennakkoluuloton asenne kahden kulttuurin väliseen parisuhteiseen.


Kieli ja raha ongelmina

Miesten mielestä suomalais-thaimaalaiset parisuhteet ovat yleensä huonosti toimivia ja ne päätyvät hyvin usein eroon. Oma parisuhde kuvataan kuitenkin toimivaksi. Suurimmat ongelmat aiheutuvat yhteisen kielen puuttumisesta sekä rahasta ja erityisesti sen lähettämisestä vaimon perheelle Thaimaahan. Kahden eri kulttuurin kohtaamisesta aiheutuvat ongelmat mies voi voittaa perehtymällä aktiivisesti vaimonsa taustaan.

Miehet kuvaavat itseään ”tavallisiksi” tai ”keskiverroiksi” suomalaisiksi miehiksi. Sirkkilä tulkitsee tämän tavallisuuden sellaiseksi puheeksi, jolla nämä miehet eivät erityisemmin halua erottautua muista suomalaista miehistä, vaikka heillä on thaimaalainen vaimo.

Sellaista suomalaista miestyyppiä, joka avioituisi thaimaalaisen naisen kanssa, ei ole nähtävissä. Yhteistä näille miehille on perheestä huolehtimisen korostaminen. Miesten parisuhteen perustelu rakentuu ihanteellisen parisuhteen malliin. Heidän kuvauksensa on nähtävissä onnen tarinoina, kun he ovat löytäneet ihanteellisen puolison.

- Kaksikulttuuriset parisuhteet ovat yleistyneet globalisaation myötä. Globalisaatio merkitsee sukupuolten erilaisia asemia ja käytäntöjä. Suomalais-thaimaalaisten parisuhteiden yleistyminen ja niissä havaittavat sukupolvierot ovat osoitus miehenä olemisen ja maskuliinisuuden muutoksista ja murroksista, Sirkkilä selittää."

Anonyymi kirjoitti...

"Kyseisten suhteiden syntyyn on liitetty vaimojen välitystoimintaa ja seksiturismia ja ne ovat saaneet kielteisen leiman. "

Varmaan pääasiassa sen
takia, että halutaan raukkamaisesti nähdä osa miehistä luusereina, jotka eivät naista voi tämän omasta halusta saada, ja joilla ehkä onkin ollut vaikeuksia saada suomalaista naista oikeaan suhteeseen.

Naisen hakeminen ulkomailta
ei kuitenkaan pitäisi olla sen tuomittavampaa, kuin kotimaastakaan (esimerkiksi Lapista).

Siihen, kuinka usein
thaimaalaisen naisen hakuun tai valintaan liittyy hyväksikäyttöä en sinänsä ota kantaa. Voi olla mahdollista, ettei kaikkia thaimaalaisnaisiakaan kyseinen mies kiinnosta, vaan hänet otetaan esimerkiksi taloudellisista syistä apuun.

Toisaalta muistutan myös,
ettei suomalainen nainen ole hyvän maineensa veroinen. Myös suomalaisten naisten huonot puolet (esimerkiksi kusipäisyys ja miesten seksuaalinen kyykyttäminen ja kontrollointi) pitäisi pikkuhiljaa alkaa hahmottaa naisten heikkoutena, eikä vahvuutena, kuten nykyään...


Bmad

Jorma kirjoitti...

Ehkä suomalaiset miehet pitäisi lähettää, verorahoilla tietenkin, jonnekin ulkomaille, niin elämä muuttuisi paremmaksi.

Anonyymi kirjoitti...

"Toisaalta muistutan myös,
ettei suomalainen nainen ole hyvän maineensa veroinen. Myös suomalaisten naisten huonot puolet (esimerkiksi kusipäisyys ja miesten seksuaalinen kyykyttäminen ja kontrollointi) pitäisi pikkuhiljaa alkaa hahmottaa naisten heikkoutena, eikä vahvuutena, kuten nykyään..."

Suomalainen nainen on luultavasti hankalin ja itsekeskeisin koko maailmassa, hyveet taas ovat melko vähäiset, ulkonäkökin kaikkein heikoimmasta päästä.

Anonyymi kirjoitti...

"Kyseiset miehet ovat tyypiteltävissä kolmeen sukupolviryhmään. Vanhimmat, 50-vuotiaat miehet kuvaavat parisuhdettaan hyvin perinteiseksi. Näillä miehillä on kielteisiä kokemuksia aiemmista suhteistaan suomalaisten naisten kanssa. Uuden suhteen selkeä työnjako ja thaimaalaisen vaimon omistautuminen kotitöille luo viisikymppisille miehille tyytyväisyyttä. Keski-ikäisillä miehillä parisuhde rakentuu suomalaisen tasa-arvoajattelun varaan ja mieselättäjyys on välivaihe. Nuorimpien miesten suhteissa ilmenee joustava suhtautuminen sukupuolieroihin ja ennakkoluuloton asenne kahden kulttuurin väliseen parisuhteiseen."

Olisi kiinnostavaa tietää, onko jokin näistä miestyypeistä yliedustettuna näissä thai-vaimojen pahoinpitelytilastoissa. Veikkaisin ensimmäistä ryhmää.