torstaina, joulukuuta 10, 2009

Tutkimus palkkatasa-arvosta

VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ (PDF)
...on tutkimus, jossa kyseenalaistetaan Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaisemien miesten ja naisten keskikuukausiansiotietojen arvo palkkatasa-arvomittarina. Tilaston mukaan naisten kuukausiansiot ovat noin 82 % miesten ansioista. Tässä kirjassa osoitetaan, että kyseisen tilaston palkka-aineisto on monin osin virheellistä ja puutteellista. Kun aineistoa korjataan yleisesti tunnetuilla tilastoilla, saadaan lopputulokseksi, että Suomessa naisten keskituntiansio on suurempi kuin miesten, vaikka miesten vuosiansiot ovatkin suurempia kuin naisten. Suurin syy miesten suurempiin vuosiansioihin on se, että miehet tekevät keskimäärin neljänneksen enemmän työtunteja vuodessa kuin naiset.

Miksi miesten ansiotaso on korkeampi, mutta palkkataso alempi kuin naisten?

Tasa-arvotutkimuksia tarkastelemalla olen päätynyt seuraaviin johto-
päätöksiin:

- Miehet ovat halukkaampia panostamaan työntekoon ja urakehitykseensä. Miesten normaali työaika on pidempi kuin naisten ja miehet vaihtavat työpaikkaa useammin kuin naiset.

- Miehet tekevät palkallisia ja palkattomia ylitöitä naisia enemmän. Uutteruutensa vuoksi miesten oma vapaa-aikaa lyhenee ja yhdessä perheen kanssa vietetty aika supistuu. Kotitöitäkään mies ei ehdi mielestään riittävästi tehdä, mutta miehen ansio- ja kotitöiden yhteenlaskettu aika on silti suurempi kuin naiskumppanin yhteenlaskettu vastaava aika.

- Olisiko pitkä työaika ja raskaat työt myös osasyy miehen lyhyempään keskimääräiseen elinikään?

- Nainen ei tee ylitöitä vain rahan vuoksi, vaan myös voidakseen lyhentää työaikaansa. Nainenhan vaihtaa miestä useammin ylityöt vapaaksi. Neljän tunnin ylityöstä voi saada seitsemän tuntia vapaana.

- Naiset hakeutuvat töihin, joissa on lyhyt työaika. Naiset hakeutuvat töihin lähemmäs asuntoaan kuin miehet. Naiset tyytyvät pienempään palkkaan mieluummin kuin pidentävät työmatkaansa tai työaikaansa tai kokevat työpaikan vaihdoksesta aiheutuvat hankaluudet. Naiset tekevät miehiä vähemmän ylitöitä, lisätöitä ja päivystysluonteisia töitä. Naisten työpaikoissa on alempi eläkeikä ja pidemmät lomat kuin miesten. Esim. IS haastatteli 9.4.2009 sosiaalityöntekijää, jolla oli peräti 7 viikon vuosiloma.

- Miehet hakeutuvat matemaattisia ja loogisia ominaisuuksia vaativiin töihin teknisille aloille. Naisten houkutteleminen näille aloille ei ole johtanut toivottuihin tuloksiin, vaikka kotimaisesta ja globaalista kysynnästä johtuen näillä aloilla työskentelevät ansaitsevat hyvin. Vuoden 1988 paikkeilta alkaen Teknisiin Korkeakouluihin on päässyt osa hakijoista alemmin vaatimuksin (ns. kukkaisteekkarit), mutta valmistuttuaan he ovat hakeutuneet usein pois alaltaan tai kouluttautuneet uudelleen ns. naisten aloille. Katso Tiina Salokankaan pro gradu: Siten kalliita koulutuspaikkoja on viety turhaan muilta ja monilla aloilla on ollut työvoimapulaa. Moninkertainen koulutus vähentää työvuosia ja alentaa myös eläkkeen määrää.

- Naisia ei aina kiinnosta edetä urallaan ja ryhtyä esimieheksi, jos se merkitsee lisää työaikaa. Nainen ajattelee, että elämä voi olla tyydyttävää ilman liikaa rehkimistäkin. Sisä-Savon Sanomissa oli 5.3.2009 pääkirjoitus naisten päivän kunniaksi: ”Nainen, ajattele kuin mies!” Siinä Tarja Lappalainen sanoo mm. näin: ”Toisaalta – jos naiset eivät halua johtaviin asemiin, on heillä oltava siihenkin oikeus. Valta ja siihen lähes aina liittyvä vastuu eivät kaikkia naisia kiinnosta. Se on valinta, joka voi olla jopa naisellista viisautta. Pysyttelemällä poissa liian tuulisilta paikoilta elämä voi olla paljon enemmän elämisen arvoista ja sisältörikasta.” Kirjoittajan huomautus: Mutta, mutta ... pitää ottaa huomioon, että vastuun lisäksi johtavassa asemassa olevalle yleensä kuuluu myös parempi palkka.

- Miehille jäävät asevelvollisuuden lisäksi raskaat, vaaralliset, likaiset ja muutenkin olosuhteiltaan hankalat työt. Tuntipalkkaisia miehistä on 24 %, naisista vain 13 % (30).

6 kommenttia:

Homo kirjoitti...

Tutkimus: Satunnaisista seksisuhteista ei haittaa

Tarvittaisiinkohan seksihuoneiden lisäksi käsityölehtiä ja huoria ainakin
niille, jotka eivät elä parisuhteessa?:
Sairaus ei vie seksihaluja

Tiger Woods alienates black community with white lovers

'Horndog High' scandal heats up: Allison Musacchio joins nude teachers Mauro, Brito in hot water

The day after the Daily News reported that two James Madison High School language teachers were busted "undressed" in an empty classroom, sources said a third educator is being investigated for getting too personal with a student.

Harmi, etten voi taaskaan paljastaa tätä sivuavia juoruja, joita olen kuullut:

Juorutoimittajaksi leimattu vaatii yli 50 000 euroa

Irish sperm donor gets access to lesbian couple's son

Homo kirjoitti...

Laid bare: the sex life of the ancient Greeks in all its physical glory

"I delight in the prime of a boy at 12," one scribe declares in a text highlighted on a wall. "One of 13 is much more desirable. He who is 14 is a still sweeter flower of the lovers. And one who is just beginning his 15th year is yet more delightful. The 16th year is that of the gods. And as for the 17th, it is not for me but for Zeus to seek it."

Vortac kirjoitti...

The United States of Female Privilege:

http://www.youtube.com/watch?v=2XGvXzv0UTU

Kertoo aika nasevasti vielä tuosta Tigerwoods-jutusta, siitä millainen amerikan 'oikeussysteemi' on miesten kannalta, mikä tilanne on jne.. kannattaa katsoa.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Harmi, etten voi taaskaan paljastaa tätä sivuavia juoruja, joita olen kuullut..

Miksi sitten edes mainitset ne?

Toisekseen, eipä miehiä yleensä 'juorut' kiinnosta, ne ovat akkojen juttuja.

Miehiä kiinnostaa totuus, löytöretkeily, todelliset asiat ja tapahtumat, elämä itse jne. eivätkä jotkut akkojen juorut jonkun tekemisistä, toisin kuin naisia.

- Vortac

Jorma kirjoitti...

Widow's fury at two girls whose false accusation that her husband was a paedophile 'drove him to a heart attack'

Vortac kirjoitti...

Meanwhile, the CDC just proposed mandatory circumcision for all U.S. births . . . conveniently seconded just last week by the U.N. "finding" that circumcision was "cost effective" at curbing HIV spread..

Toivottavasti tämä ei ole totta.. kohta EU vaatii samaa, ja toki silloin suomessakin kaikki POIKAvauvat ympärileikataan ilman puudutusta.

- Vortac