lauantaina, maaliskuuta 27, 2010

Onko Halonen menettänyt järkensä?

Halonen: Naiset ja tytöt kärsivät sodista pahimmin:

Presidentti Tarja Halosen mukaan sotilaallisista konflikteista kärsivät usein eniten naiset ja tytöt. Valenciassa Espanjassa naisseminaarissa puhunut Halonen sanoi, että juuri heidän ihmisoikeutensa ovat sotien aikana vaarassa, sillä monet naiset joutuvat raiskausten ja julman väkivallan uhreiksi.

Taru, 22, kylpee rahassa: ”Myyn seksiä ja tienaan 2000 euroa päivässä!”

Väitös: Lihansyönnistä voidaan joutua luopumaan kokonaan

Miesten vuoro on upea dokumentti suomalaisen miehen tunteista
Suomalaista miestä on siis ohjaajan mielestä kohdeltu kaltoin. Kuka tämä väärintekijä mahtaa olla?

Ettei vain olisi suomalainen mies ihan itse.

18 kommenttia:

Ebe kirjoitti...

Tulin vain ragemaan tarjalle...

mies.asia kirjoitti...

Halonen pääsi heti tuoreeltaan sitaattikokoelmaan 80-senttisensä viereen.

Muita lisäyksiä:

###

Yksikkönne johtaja totesi taannoin, että teiltä löytyy mainiosti asiantuntemusta miesasioihin.
— Kyllä, mutta ei juuri tällä sekunnilla.
Teillä on 16 työntekijää, ja vain yksi on perehtynyt miesasioihin?
— Suurin piirtein.
— Birgitta Pajula (2009). Haloo, missä isien tasa-arvo? Ilta-Sanomat. (Sekundaarilähde.)

Tulta munille aasinaivoisille miesasiamiehille!
— Anne Moilanen (2.1.2009). Moilasen Manifesti 1. Tulta munille! YLE Radio 1. [Anne Moilanen on Naisasialiitto Unionin feministisen Tulva-lehden päätoimittaja.
Vuoden freelance-journalisti 2008, perusteluista: "Työssään Anne Moilanen osoittaa moraalista rohkeutta ja edustaa hienosti idealistista toimittajaihannetta." ] (Lähde.)

Opiskelin naistutkimusta sivuaineena Tampereen yliopistolla, ja minusta tuli feministi. Siellä ymmärsin, että en ole hullu enkä yksin.
— Anne Moilanen (2008). Tulta munille, sanoi Moilanen. Helsingin Sanomat. (Sekundaarilähde.)

Vuoden 2009 feministi on huolestunut myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja vaatii, että väkivallasta puhutaan nimenomaan sukupuolittuneena ilmiönä.
— Anne Moilanen (6.2.2009). Moilasen Manifesti 6. Moderni feministi saa nauraa! YLE Radio 1. (Lähde.)

Miesnäkökulmasta puhumiseen suhtauduttiin varovaisesti, sillä sana ”miesnäkökulma” oli merkinnyt naistutkijoiden keskuudessa lähinnä haukkumasanaa. – –
Tämä on mahdollistanut sen, että Suomi on edelläkävijä naistutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan yhdistämisessä. ”Feministinen aikamatka” ei olisi ollut mahdollista ilman valtiofeminismin ja suomalaisen tutkijayhteisön välistä toimivaa yhteistyötä, joka on kansainvälisestikin arvioituna ainutlaatuista. Myös tulevaisuudessa tarvitsemme naistutkimuksen aseman vahvistamista. Tarvitsemme naistutkimuksen ja tasa-arvotiedon välittämistä niin päätöksenteon pohjaksi kuin tasa-arvoisemman yhteiskunnan saavuttamiseksi.
— Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, STM (2006). Feministinen aikamatka. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tutkimusjaosto 1981–2006. TANE-julkaisuja 9. Koonnut Petra Stenfors. (Primaarilähde. Sekundaarilähde.)

mies.asia kirjoitti...

Tiivistetysti: se, että miehet ylipäätään hahmottavat maskuliinisuuden sukupuolena, on feministien ja sukupuoliteoreetikoiden vuosikymmenten kuluessa tekemän työn tulosta. Heidän työnsä hedelmää on, että nyky-Suomessa myös miehet mieltävät itsensä sukupuolittuneiksi olioiksi ja voivat avoimesti tunnustaa, että sukupuoli on heille ongelma.

Miesasiaa ajavien tulisikin syytösten sijaan kiittää feministejä, koska he ovat auttaneet miehiä tunnistamaan oman sukupuolittuneisuutensa. Sukupuoli on sosiokulttuurinen rakenne.

— Annamari Vänskä (2008). Miesasiamiesten kritiikillä on väärä kohde. Helsingin Sanomat. [Fil. tri, queer-tutkijatohtori Helsingin yliopistossa.] (Sekundaarilähde.)

mies.asia kirjoitti...

["Veronika Honkasalon johtama feministijärjestö halusi kääntää sukupuolikeskustelun suuntaa, kun se lähetti ulkoministeri Ilkka Kanervalle pikkuhousut protestiksi."] Mutta pidän tuomittavana myös sitä, että lähetellään työkännykästä eroottiselle tanssijalle, huomattavasti nuoremmalle henkilölle tekstiviestejä. Sen ymmärtää ehkä paremmin, jos sukupuoliroolit kääntää toisinpäin, ja ajattelee, että joku naisministereistä olisi toiminut vastaavasti. Lähettänyt jollekin Hunksin tanssijamiehelle tällaisia tekstiviestejä. – –

["Milloin arveluttava käytös muuttuu häirinnäksi ja ahdisteluksi?"] On korostettu, että on lähdettävä kokijan tai uhrin näkökulmasta. Kun hän kokee sen seksuaaliseksi häirinnäksi tai sukupuoliseksi häirinnäksi, silloin se täyttää kriteerit. – – Olen varma, että naiset pystyvät sanomaan, mikä on häirintää tai milloin kohtelu tuntuu häirinnältä.

— Veronika Honkasalo (15.3.2008). 12 kysymystä: Kanerva-kohu toi veljeilyn esiin Aamulehti. [Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja. "Naisasialiitto Unionissa ja sen Tulva-lehdessä vuodesta 2000. Tekee sosiologian alan väitöskirjaa monikulttuurisesta tyttötyöstä."] (Lähde.)

mies.asia kirjoitti...

Menossa on homososiaalinen romanssi, jonka osapuolina ovat politiikan toimittajat ja ulkoministeri – – Se on täysin tiedostamatonta. Miehet tukevat miehiä.

— Mikko Lehtonen (15.7.2007). Kukonpojasta kunnon mieheksi. Helsingin Sanomat. [Mediakulttuurin professori Tampereen yliopistossa.] (Sekundaarilähde.)

mies.asia kirjoitti...

Naispresidenttiys on Suomessa kääntynyt jossakin määrin tasa-arvoasiaa vastaan.
— Jaana Kuusipalo (24.8.2006). Tutkija: Naispresidenttiys hidastaa tasa-arvon toteutumista Suomessa. Helsingin Sanomat. [Naistutkija Jyväskylän yliopistossa.] (Lähde.)

Feminismi on analyysiväline, jolla pureudutaan sukupuolisidonnaiseen valtajärjestelmään.
— Maarit Feldt-Ranta (2010). Koulutus, työ ja julkiset palvelut ovat tasa-arvon vankka ydin. Feministinen aloite. [SDP:n puoluesihteeri.] (Lähde.)

Suurimmillaan sukupuolten eriarvoisuus oli yrityksiltä saatavassa vaalirahassa. – – Nyt kirkastui, miksi kokoomuksen johtoon on kaikista puolueista pesiytynyt eniten miehiä.
— Heidi Hautala (2010). Vaalirahalla on sukupuoli. Feministinen aloite. [Vihreiden europarlamenttiedustaja, TANEn puheenjohtaja.] (Lähde.)

Oli melko yllättävää oppia, että naisia menetetään luonnonmullistuksissa neljätoista kertaa enemmän kuin miehiä. [Ilmeisesti Hautalan väite on peräisin yhdestä (1) poikkeuksellisesta Bangladeshin vuoden 1991 hirmumyrskystä, jos naiset ja lapset lasketaan yhteen. (IUCN.)] Vai oliko sittenkään? Naisen elämällä ei kaikkialla ole samaa arvoa kuin miehen elämällä. [Todennäköisiksi syiksi lasten ja vanhusten suureen hukkumiskuolleisuuteen mainitaan fyysinen koko, voima ja kestävyys. (Lähde.)]
— Heidi Hautala (22.4.2009). Ilmastonmuutoskin tunnistaa sukupuolen. Tasa-arvovaalit.fi. (Lähde.)

mies.asia kirjoitti...

Suomea on aina pidetty tasa-arvon mallimaana. Tosiasiassa olemme vaarassa jäädä peränpitäjiksi. – – Valtiovallan ei pidä olla kolmikannassakaan äänetön yhtiömies, vaan aktiivinen tasa-arvon eteenpäin viejä.

— Sari Sarkomaa (2010). Ryhtiä tasa-arvotyöhön. Feministinen aloite. [Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja.] (Lähde.)

mies.asia kirjoitti...

Uudeksi tilastoksi löysin "Naisten suhtautuminen feminismiin"

Noin 70 % naisista ei tunnustaudu feministiksi

“Nuorten naisten suhtautuminen feminismiin osoittautui kriittiseksi. – – Nuoret naiset olivat hieman kriittisempiä kuin vanhemmat ikäluokat.” “Noin puolet vastaajista allekirjoittaa väittämän 'en ymmärrä koko naisasiavouhotusta, Suomessa naisilla on asiat hyvin.'”

Mortimer kirjoitti...

Miehetkö sitten eivät ole vaarassa joutua julman väkivallan uhreiksi sodassa? Tuntuu - näin sivarin näkökulmastakin ulkopuolelta katsottuna, että ylipäällikkönne ei liiemmin välitä teidän hyvinvoinnistanne.

Tässä kohtaa olisi kai sopiva paikka muistuttaa, että yhden lomakkeen täyttämällä vapaudutte organisaatiosta, joka ei - ainakaan ylipäällikkönsä ominaisuudessa teitä juuri näytä arvostavan. Rasti kohtaan täydennyspalvelus, mikäli olet jo armeijan ehtinyt suorittaa

Sammalkieli kirjoitti...

Jos seksipalvelujen myynti on vapaata, seksin hinta asettuu aika lähelle kouluttamattoman rakennusmiehen palkkaa. Esimerkiksi Raamattu puhuu leivän hinnasta. Antiikin Kreikassa ilotalossa vierailu maksoi puoli obolia. Kyseessä oli hopealantti, jonka raaka-aine vastaa nykyrahassa muutamaa euroa.

Viisas lainsäätäjä Solon perusti lisäksi julkisia ilotaloja Ateenan nuoria ja osattomia miespuolisia kansalaisia varten. Tarkoituksena yhteiskuntarauhan takaaminen sekä politeian kunniallisten naisten siveyden turvaaminen.

Jos seksinpalvelujen tarjoaminen olisi normaalia ja hyväksyttyä ja alalla vallitsisi täydellinen kilpailu ja myös ulkomaalaisten toimijoiden kilpailu alalla sallittaisiin, myös nyky-Suomessa saataisiin seksin hinta hyvin alas.

Valtion tehtävänä on mielestäni luoda yhteiskuntaan selkeitä pelisääntöjä: seksin myynnin ja ostamisen on oltava joko kiellettyä tai sallittua, mutta ei voida hyväksyä ns. harmaata vyöhykettä jolla pelaaminen tuo tietyille naisille suuria voittoja. Kyseessä on epäreilu tilanne. Epäreiluus liittyy usein huonosti määriteltyihin sääntöihin.

Seksipalvelujen hintaa sinänsä ei mikään "luonnollinen laki" predestinoi kovinkaan korkeiksi. Tällä hetkellä vapaan seksipalvelujen tarjoamisen esteinä on lainsäädännöllisiä, kultuurisia, sosiaalisia sekä psykologisia seikkoja. Jälkimmäisistä osa on luonteeltaan evoluutiopsykologisia eikä niitä voi poistaa. Seksipalvelujen hinta on siitä huolimatta korkea lähinnä siksi koska kilpailu on hyvin kaukana vapaan kilpailun (tosin aina saavuttamattomasta) ideaalista.

Syntyy ns. luonnoton arbitraasi jota "paikkaamaan" löytyisi varmasti miljoonia "tyttöjä" pitkin ja poikin maailmaa -mutta ei tule kesää: prostituutioepäily on syy käännyttää tulija Suomesta välittömästi. Tämä siis maassa jolle on liikaa neljän vakaviin rikoksiin syyllistyneen somali"pojan" karkottaminen.

Homo kirjoitti...

Mortimer, käytännössä tosin joutuu lomakkeen täyttämisen lisäksi kai yleensä (?) muutamaksi päiväksi siihen "täydennyspalvelukseen". Ainakin minä jouduin aikanaan, vaikkei minulla tietääkseni ollut silloin tiedossa mitään kertausharjoituksia. Siitä huolimatta ihan susiteltava vaihtoehto.

En tosin oikein muista enää, että sisälsikö se "täydennyskoulutus" muuta kuin jonkun ikkunanpokien maalausta, saunomista, syömistä ja nukkumista. Jos positiivisia puolia pitää etsiä, niin olihan se mielenkiintoista saada jonkinlaista vertailukohtaa armeijakokemuksillekin, vaikka olenkin unohtanut jo aika paljon asiasta.

En muista enää, että kartoitinko sitä, että mistä eri syistä samassa "tuvassa" majoittuneet olivat päätyneet reservinkieltäytyjiksi.

Homo kirjoitti...

Taasko tämä kommenttisysteemi on alkanut hautomaan kommentteja...

Homo kirjoitti...

Nuorten yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen pitäisi puuttua voimakkaammin

Homo kirjoitti...

Onpas järkevää tämä ympäristöhörhöily:

Earth Hour saattoi vaikuttaa liikennekuolemaan Uudessakaupungissa

Mies kuoli Uudessakaupungissa, kun kevytmoottoripyörä törmäsi häneen lauantai-iltana. Kevytmoottoripyörää kuljetti 17-vuotias nainen ja hänen kyydissään oli myös matkustaja. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa.
...

Sammalkieli kirjoitti...

Mitäs jos pidettäisiin tämä palsta ihmissuhdeasioihin ja miesten tasa-arvoon keskittyneenä?

Tietysti tuossakin uutisessa on huomioitava se että nuori tyttö on julmasti aiheuttanut vanhemman miehen kuoleman.

Vortac kirjoitti...

Halosen järjestä - syntymästään järjetön olio ei oikein voi 'menettää' sellasta, mitä ei ole koskaan omistanut..

- Vortac

bmaad kirjoitti...

"Jos seksipalvelujen myynti on vapaata, seksin hinta asettuu aika lähelle kouluttamattoman rakennusmiehen palkkaa."

Kyllähän prostituution vastustamiseen kiteytyy markkinataloudelinen motiivi. Kyse ei ole kaiketikaan ihan todellisesta vastustamisesta, vaan myös korkeasti hinnoiteltujen seksipalvelumarkkinoiden turvaamisesta. Mitä harvempi nainen
suuntaa noille markkinoille (kokee syyllisyyttä moisesta tms.), sitä korkeammalla alalla toimivien taksat pysyvät, ja myös normaaleilla sinkkumarkkinoilla naiset vastaavasti voivat pitää tason korkeammalla, kun miehet eivät voi paeta heitä huoriin menettämättä kaikkia rahojaan. :)

Katselin tuossa sihteeriopiston sivuja. Näytti olevan 150 työläistä, joiden naamakuvat voisi faksata vaikkapa verotoimistoon.

Mortimer kirjoitti...

"Mortimer, käytännössä tosin joutuu lomakkeen täyttämisen lisäksi kai yleensä (?) muutamaksi päiväksi siihen "täydennyspalvelukseen"".

Totta. Siihen kuuluu viiden päivän täydennyskoulutusjakso, jonka jälkeen ei uusia kutsuja enää ainakaan rauhan aikana tule. Se viiden päivän jakso on juridisesti kertausharjoituksiin rinnastettavaa aikaa, eli siitä saa samat korvaukset kuin armeijan kertausharjoituksiin osallistumisesta, ja työnantaja on samalla lailla velvollinen antamaan vapaata koulutuksen ajaksi.

Jotkut koulutuserät tosiaan ovat joutuneet tekemään remonttihommia ja muita nakkihommia, toisilla taas koko jakso on puhdasta koulutusta. Vaimokokelaan veli oli siellä viime talvena, ja sillä kertaa koulutus oli toteutettu luentoina. Ohjelma oli hänen mukaansa noin 50 % ensiapukoulutusta, 20 % öljyntorjuntaa ja 30 % siviilikriisinhallintaa.

Mutta siis aika kevyttä ja rentoa joka tapauksessa. Lankomiehen mielestä tervetullut lomareissu, kun pääsi hetkeksi pois töistä. Btw. nykyisen lain (1/2008) mukaan reservin kieltäytyminen sekä sivari on voimassa myös sodan tai muun kriisin aikana.