sunnuntaina, helmikuuta 13, 2011

Enemmän työtunteja

HS-mielipide:
Miehet tekevät enemmän työtunteja kuin naiset

Jari Haukka

Taas on kerrottu, kuinka hallituksen tavoitetta naisten ja miesten palkkaerojen kaventamisesta ei saavuteta lähivuosina. Tiedotteiden mukaan nykyisellä tahdilla naisen euro nousee vuonna 2015 vajaaseen 84 senttiin.

Syy sukupuolten väliseen eroon ansioissa on kuitenkin yksinkertainen: miehet tekevät enemmän työtunteja kuin naiset. Jos otetaan huomioon tehdyt työtunnit, miesten nettotuntipalkka (vuoden 2007 tilanne) on 12,16 euroa ja naisten 12,37 euroa. Miesten veroprosentti on 27 ja naisten 22.

Kun muistetaan naisten noin neljä vuotta pidempi elinajan odote, voidaan todeta, että miehet tekevät enemmän työtä mutta pienemmällä tuntiansiolla. Ja lopuksi kuolevat naisia nuorempina, osaksi rankan työn uuvuttamina.

Yhteiskunnassamme on siis sukupuolten välisiä tasa-arvokuiluja, mutta ehkä hieman erilaisia kuin yleisesti luullaan.

dosentti, yliopistolehtori
Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto

How feminism could improve judicial decision-making

Tapaus Assange nosti Ruotsin raiskaustilastot valokeilaan

19 kommenttia:

Homo kirjoitti...

Jyrki Virolainen, professor (law, especially procedural law), former judge (district court, court of appeals): 372. KKO 2011:1; nännijuttu, osa III

...
115. Korkeimman oikeuden perustelut, joiden mukaan näyttö ja koko asia ratkeaa yksinkertaisesti tutkittavan kertomuksen ja oman "tuntemuksen" mukaisesti, näyttää joka tapauksessa saaneen kannatusta aivan uusimmassa rikostietoisopissa. Olisiko siis korkein oikeus löytänyt tukea omaksumalleen näytön arvioinnille uusimmasta alan oikeuskirjallisuudesta? Vaikea sanoa. Suomessahan tuomioistuimet, edes KKO tai KHO, eivät tuo vetoa tai edes viittaa ratkaisujensa perusteluissa oikeuskirjallisuuden kannanottoihin. Tämä on eurooppalaisessa ja koko maailmassa lähes ainutlaatuista. Suomessa lain- tai oikeusoppineet ja tuomioistuimet ja tuomarit eivät siis käy keskenään vuoropuhelua, mikä johtuu yksinomaan tuomioistuimien ja tuomareiden haluttomuudesta. Tämä on osa suomalaista vaikenemisen kulttuuria.

116. Viittaan oikeustieteen tohtori Helena Jokilan viime vuoden keväällä tarkastettuun ja arvosanalla eximia Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn nais- ja rikosoikeudelliseen (näin sen voi ilmeisesti luonnehtia) väitöskirjaan "Tahdonvastainen suostumus ja liiallisen luottamuksen hinta;" kirjan nimi on ainakin meikäläiselle "vanhan koulukunnan miehelle" (opiskelin rikosoikeutta 60-luvun alkupuolella Brynolf Honkasalon oppikirjojen ja värikkään savolaisprofessori Reino Ellilän vähintään yhtä värikkäisiin luentoihin tukeutuen) kiehtova, mutta samalla jotenkin epämääräinen; samanlainen epämääräisyys vaivaa minua myös kirjan sisällön suhteen, mutta ehkä olen vain jo aivan liian kalkkeutunut ymmärtämään uusia ideoita. - Olen kertonut Helena Jokilan väitöstilaisuudesta ja lisäksi hieman hänen väitöskirjansa sisällöstä blogissani 273/21.5.2010 "Naisoikeudellinen väitöstutkimus raiskausrikosten todisteluongelmista". Kirja sisältää kuitenkin enemmän aineellista rikosoikeutta kuin todistusoikeutta.

117. Helena Jokila, jonka tutkimusaineisto koostui empirian osalta 98 hovioikeuden raiskaus- ja hyväksikäyttöratkaisusta, on halunnut seksuaalirikoksia koskevan todistusoikeuden osalta romuttaa nykyisin (vielä) todistusoikeudessa vallalla olevan niin sanotun "faktapositivismin" ja korvata sen kehittämällään omalla, lähinnä kai alan eräisiin kanadalaisiin kirjoihin perustuvalla metodilla, josta hän käyttää konstikasta nimitystä "tiedonsosiologinen konstruktivismi." Jokila ei yritä kirjassaan tarkemmin edes määritellä, mitä hän itse asiassa tuolla käsitteellä tarkoittaa; ehkä hänelle on riittänyt, että se tunnetaan feministisessä tutkimuksessa; lukekaapa siis sieltä! Yleisemmällä tasolla Jokila on halunnut avata kotimaisen keskustelun todistusoikeuden epistemologiasta eli tietoteoriasta.
...

Homo kirjoitti...

Jatkoa:

...
118. Tässä yhteydessä on erityisesti syytä todeta, että Jokila on korostanut väitöskirjassaan tarvetta kehittää lainsäädäntöä niin, että se ottaisi nykyistä paremmin huomioon seksuaalirikosten uhrien aseman ja kokemukset. Jokila moittii suomalaista todistusoikeutta ja vallalla olevaa faktapositivismia muun muassa siitä, että sen on kiinnittynyt "ulko-oikeudellisen totuuden tavoitteeseen" (s. 293), joka ei kuitenkaan yksin pysty vastaamaan sukupuolten suhteita koskeviin todistusoikeudellisiin kysymyksiin. Jokilan mukaan myös todistusoikeudessa tiedon tulee voida ymmärtää subjektipositioiden ehdollistamana ja paikallisesti rakentuneena. J:n mukaan sosiaalisessa ja oikeudellisessa todellisuudessa suunnistaminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää epistemologista herkkyyttä, nöyryytä ja rohkeutta" (s. 294). Seksuaalisuuden kommunikatiivinen malli - tämä malli on peräisin Kanadan tieteisopista - tulisi Jokilan mukaan omaksua suostumuksen oikeudellista arviointia ohjaavaksi taustatulkintamalliksi myös Suomessa. Tämä merkitsee operatiivisella tasolla muun muassa sitä, että suostumuksen puuttumista ei tulisi omaksua raiskauksen tai muiden seksuaalirikosten rikostunnusmerkistöjen elementeiksi, vaan suostumuksella tai sen puuttumisella olisi merkitystä vain seksuaalirikosten todistelussa. Asianomistajan suostumusta koskeville väitteille tulee kuitenkin antaa todistusharkinnassa arvoa syytettä vastaan puhuvana seikkana vain, jos asianomistaja on jollakin tavalla kommunikoinut suostumustaan vastaajalle.

119. Onko KKO:n nännijutun tuomio (KKO 2011:1) uuden ajan alkua eli jonkinlainen osoitus faktapositivismin murtumisesta suomalaisessa seksuaalirikosten todistusharkinnassa? Yhtenä merkkinä tästä olisi tapa, jolla KKO on tukeutunut näyttönä nimenomaan siihen, miten asianomistaja on kokenut tutkimustilanteen (perustelujen kappale 8); tämä on itse asiassa ollut KKO:n ratkaisun pääasiallinen ja ratkaiseva näyttö koko jutussa. Jopa niin ratkaiseva, että siitä, mitä vastaaja on kertonut ja selittänyt, ei ole KKO:n mielestä edes kannattanut ottaa minkäänlaista mainintaa perusteluihin! Näin "nöyrää" tai "rohkeaa" epistemologista otetta tuskin Helena Jokilakaan on sentään tarkoittanut väitöskirjassaan esittää tai ajaa läpi suomalaisissa tuomioistuimissa.

120. Jokilan väitöstutkimus saattaa olla tutkimuksena laadukas, mitä osoittaa sen saama eximia-arvosankin - toinen vastaväittäjä eli rikos- ja professori Dan Frände esitti kuitenkin lausunnossaan myös paljon kriittisiä huomautuksia väitöskirjasta ja katsoi, että arvosana magna cum laude oli riittävä. Mutta väitöskirjassa esitetyt suositukset todistusoikeuden kannalta ovat siinä määrin epämääräisiä ja pohjoismaalaisessa todistusoikeudessa outoja ja osin suorastaan niin naiiveja, että en missään tapauksessa itse suosittele tuomioistuimia luopumaan perinteisestä faktapositivismista. Sekä asianomistajan eli väitetyn uhrin että syytetyn kertomukset, väitteet ja juridiset näkemykset tulee myös seksuaalirikosjutuissa ottaa edelleen tasapuolisestinhuomioon, eikä ratkaisua voida perustaa yksinomaan asianomistajan "todellisuuteen tai kokemukseen", kuten Jokilan kirjassa suositellaan tehtäväksi. Jokila on omaksumansa mallin nimissä valmis jopa rajoittamaan syytetyn todistelu- ja argumentaatio-oikeutta.
...

Homo kirjoitti...

Jyrki Virolainen: 273. Naisoikeudellinen väitöstutkimus raiskausjuttujen todisteluongelmista

Homo kirjoitti...

Menstruation is often seen as embarrassing or disgusting and is rarely discussed. But some feminists are determined to break this taboo

...
One of Ingrid berthon-Moine's portraits of women wearing their menstrual blood as lipstick.
...

Homo kirjoitti...

Kuinkakohan uskottava tämäkin todistekappale on, jos siitä ei ole käsittämättömästi edes löytynyt Assangen DNA:ta:

Oikeusoppineet: Assange tuskin saisi tuomiota

Jotenkin tulee mieleen se Ruotsin "sarjamurhatapaus", jossa voimakkaassa lääketokkurassa ollut mielenvikainen tunnusti johdateltuna lukemattomia henkirikoksia, jotka on sittemmin osoittautuneet vähintäänkin kyseenalaisiksi ja muistaakseni osasta hänet on jo vapautettu. Näissä jutuissa joku "asiantuntija" väitti palaneita kappaleita luunpalasiksi, kun muitakaan todistuskappaleita ei löytynyt. Myöhemmissä tutkimuksessa niiden todettiin olevan hiiltynyttä puuta.

Thomas Quick

...
Quick's defense counsel also declared his intention to ask for a retrial of the Therese Johannesen case, claiming that Quick has an alibi for the day when Therese Johannesen was abducted and murdered. SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium, State Forensic-Technical Laboratory) found in March 2010, that two forensic objects which the prosecution had claimed were bone fragments, were in fact small pieces of charred wood. A retrial has been granted.
...

Homo kirjoitti...

Tuon perusteettomasti tuomitun Thomas Quickin asianajajana toimi muuten Claes Borgström, joka on toiminut tasa-arvovaltuutettuna tms, kannattanut miesveroa ja nyt - yllätys yllätys - edustaa Assangea raiskauksesta syyttäviä naisia.

Homo kirjoitti...

Tämäkin uutinen feminismin ihmemaasta, jossa raiskaustilastot ovat maailman huippua:

Error shut out the guys from the Police Academy

Commentator: Now, the National Police report on admissions are based on unlawful discrimination
...

Homo kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Homo kirjoitti...

Taas patriarkaalisen yhteiskunnan narttuihin kohdistamaa syrjintää:

Naispoliitikot jäivät mediassa miesten varjoon

Vortac kirjoitti...

Menstruation is often seen as embarrassing or disgusting and is rarely discussed. But some feminists are determined to break this taboo..

Toi on vähän niinku että housuun kusemista ja oksentamista pidetään usein nolona ja siitä keskustellaan harvoin - ja sitten feministit lähtisivät rikkomaan tätä "tabua" (ikäänku kuukautiset olisivat jokin suuri tabu, huh) ..

Kuinka pihalla ja idiootti sitä voikaan olla? Feministi on kyllä pahin ja loukkaavin termi, joka olemassa on - lähinnä siksi, että se on ikäänkuin tiivistettynä kuvaus totaalisesta ja totalitäärisestä, julmasta ja irti todellisuudesta lepattavasta, yleensä rumasta imbesillistä, jolla on valtava dominoinnintarve sekä suunnaton vallanhimo, puhumattakaan siitä, että moisen yksilön identiteetti perustuu 50% ihmiskunnasta vihaamiseen.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Naispoliitikot jäivät mediassa miesten varjoon..

Miesjulkkikset jäävät lehtien kansikuvissa naisten varjoon.. mutta eipä siitä kukaan näytä haloota nostavan.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

.

Tapaus Assange nosti Ruotsin raiskaustilastot valokeilaan.

Raiskaustilastot, vai raiskaussyytöstilastot?

Raiskaussyytöksiä tapahtuu moninkertaisesti raiskauksiin nähden.

- Vortac

Homo kirjoitti...

Uusi tulva

Aiheena mm.:


HEIDI LUNABBA
Onko pikkutytöt pakko pukea prinsessoiksi ja pojat toiminnallisiksi
automiehiksi? Taiteilija Heidi Lunabban upeissa muotikuvissa samat lapset
poseeraavat tyttöjen ja poikien vaatteissa.

YDINPERHEEN KRIISI
Feministi erosi lapsensa isästä ja kaikki muuttui paremmaksi. Heli Perttula
kuvaa omakohtaisessa kirjoituksessaan, kuinka tasa-arvon toteutuminen vaati
ydinperheen hajottamista.

RINTSIKAT VAI EI?
Rintaliivejä käyttävä ja liivitön feministi perustelevat valintojaan
Kiistakapula-sarjassa.

TAPAUS GEORGIA
Miehet juovat pontikkaa ja naiset tekevät työt, kertoo raportti Georgian
maaseudulta.

Homo kirjoitti...

Esimerkki tämäkin seksiväitteillä toisten tuhoamisesta:

Saksa: Erotuomareiden yksityiselämä nyt oikeudessa

...
Nuori Michael Kempter kanteli vanhasta konkarista ja erotuomariliiton johtoon kuuluvasta Manfred Amerellista. Michael Kempterin mukaan hänet on painostettu homoseksiiin. Muuten ei tulisi uralla menestymään. Saksan jalkapalloliitto havahtui ja ensi töikseen erotti erotuomariasioista päättävässä asemassa olevan 62-vuotiaan Manfred Amerellin.

Amerell lähti puolustautumaan. Hän esiintyi tv-keskusteluissa ja kertoi aika avoimesti tuntevansa seksuaalista kiinnostusta miehiin, vaikka hänellä onkin oma heteroperhe. Hän kertoi Kempteriltä saamistaan tekstiviesteistä, joista paljastuu, että miehillä oli läheinen suhde. Vanhemman herran, Amerellin mielestä kyseessä ei missään tapauksessa ollut "painostaminen" seksiin, vaan nuori Kempter oli mukana omasta halustaan.

28-vuotias Kempter on sen jälkeen antanut lehtihaastatteluja ja torjunut sen ajatuksen, että hän olisi homo. On tyttöystävä ja kaikkea. Tosin hän on syyttäjän haastatteluissa myöntänyt, että homosuhteita on ollut noin 10 vuoden ajan.
...

Pärstäkertoimet

Homo kirjoitti...

Onkos tämä jo ollut täällä?:

German feminist calls family minister 'hopeless' and 'incompetent'

Jorma kirjoitti...

"Yhteiskunnassamme on siis sukupuolten välisiä tasa-arvokuiluja, mutta ehkä hieman erilaisia kuin yleisesti luullaan."

Hieman? Aika lailla täysin erilaisia. Palkkatasa-arvolätinä on mitä suurinta kusetusta. NK. tasa-arvoviranomaiset ovat siinä aktiivisesti mukana, eikä mediassa löydy rohkeutta, eikä osaamista kyseenalaistaa se.

Jorma kirjoitti...

"Uusi tulva"

Jotain näiden naisten elämässä on mennyt jossain vaiheessa pieleen. Niin sairaalloista ja kaikenkattavaa on heidän miesvihansa, että taustalla lienee jonkinlaisia henkisiä traumoja tai muuta vastaavaa.

Jorma kirjoitti...

"Tämä merkitsee operatiivisella tasolla muun muassa sitä, että suostumuksen puuttumista ei tulisi omaksua raiskauksen tai muiden seksuaalirikosten rikostunnusmerkistöjen elementeiksi, vaan suostumuksella tai sen puuttumisella olisi merkitystä vain seksuaalirikosten todistelussa. Asianomistajan suostumusta koskeville väitteille tulee kuitenkin antaa todistusharkinnassa arvoa syytettä vastaan puhuvana seikkana vain, jos asianomistaja on jollakin tavalla kommunikoinut suostumustaan vastaajalle."

Eli käytännössä syytetyn tulisi todistaa syyttömyytensä, mikä on tietenkin mahdotonta, joten hänet tuomittaisiin pelkän syytöksen perusteella. Feministit ovat ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion vihollisia, ja vihollisina sieltä vaarallisimmasta päästä, sillä heidän toimintansa hyväksytään, sitä tuetaan ja heitä kuunnellaan. Tällaiselle toiminnalle on sanottava yksiselitteisesti ei.

Homo kirjoitti...

Jorma, lisäksi tuossa tehdään jonkinlainen implisiittinen olettama siitä, että raiskaaja on automaattisesti juuri mies. Jos kumpikaan osapuoli ei ole suoranaisesti kommunikoinut suostumustaan seksiin, mutta ovat harrastaneet kuitenkin seksiä, niin miksi juuri mies tulisi tuomita - eikä esimerkiksi nainen - tai molemmat? Onhan silloin se nainenkin harrastanut seksiä ilman miehen suostumusta - vai lähteekö feministinen ajattelu siitä, että nainen on pelkkä kauhusta paikalleen lamaantunut lahna (vrt. opossumien puolustuskeino), jota inhottava sikamies käy hyväksikäyttämässä?