keskiviikkona, helmikuuta 16, 2011

Katariina olkiukkoilee

Ravintola Vakiopaineessa pidettiin Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston Syvältä -luento, jonka piti tamperelainen naistutkimuksen tutkija Katariina Mäkinen.

Mäkinen alusti suomalaisesta miesliikkestä ja tasa-arvokeskustelun nykytilasta. Kommenttipuheenvuoron alustukseen piti jyväskyläläinen yhteiskunnallinen keskustelija Kyösti Ylikulju. Tämän jälkeen käytiin vilkas puheenvuorojen ja keskustelun vaihto.

Radio Hearin lähettämä ja talentama Mäkisen alustus, kommentteineen ja keskusteluineen on kuunneltavissa tästä.

Katariinan luento
Miesliikkeestä on vaikea puhua, kun ei ole olemassa yhtä miesliikettä.
Maskulistinen miesliike on varsin yhtenäinen tavoitteissaan. Mukaan liikkeeseen voidaan lukea Miesten tasa-arvo Ry, Vihreät miehet, Vasemmistoliiton miehet ja eduskunnan miesverkosto, eli kaikki aktiiviset miesasiatoimijat lukuunottamatta profeministimiehiä.
Kolme miesliikkeen piirrettä vainoaa minua.
  1. Naisvastaisuus.
  2. Yksilöllisyyden korostaminen.
  3. Yhteydet oikeistolaiseen liikehdintään.
Kaikki kolme kohtaa näyttävät menevän enemmän tai vähemmän pieleen.
Naisvastaisuus ilmenee epävirallisissa yhteyksissä, eikä suinkaan Miesten tasa-arvo ry:n ohjelmassa. Naiset leimataan heikommiksi ja vain kotitöihin sopiviksi tms.
Miksi puhua epävirallisista yhteyksistä, kun ihan oikeita miesliikkeiden ohjelmia on saatavilla? Netistä löytyy tietenkin mitä tahansa "epävirallista" keskustelua.
Miesliikkeen pitäisi sitoutua irti siitä, että naiset ovat laiskempia tai tyhmempiä. Nettikeskusteluissa naisten alemmuudella selitetään epätasa-arvoa - mm. siten, että naiset ovat huonompia yrityselämässä jne.
Kyse on empiirisesti tutkittavasta asiasta. Miksi miesliikkeen pitäisi irtisanoutua mahdollisista biologisista totuuksista? Kyllä kai liikkeen pitää perustaa asiansa tutkituille faktoille eikä utopialle. Yleensähän miehiä pidetään laiskempina kotitöiden tekijöinä, mikä pitänee varsin hyvin paikkansa: sinkkunaiset tekevät tutkimusten mukaan paljon enemmän kotitöitä kuin sinkkumiehet. Miksi sukupuolieroista pitäisi irtisanoutua?
Yksilöllisyyden korostaminen sitoutuu oikeistolaisuuteen, jossa yksilö ilmenee kaikkivoivana.
Maskulistinen miesliike on päinvastoin kritisoinut voimakkaasti sitä, että miehiä pidetään oman onnensa seppinä ja miesten ongelmia itse aiheutettuina, joka kuuluu oikeistolaiseen ajatteluun. Sellainen ajattelu estää puuttumisen miesten ongelmiin.
Tasa-arvokysymykset näyttäytyvät tilannekohtaisina. Esim. Miesten tasa-arvo ry:n ohjelman alussa. Kuinka pitkälle tilannekohtaisella analyysillä voidaan päästä ottamatta huomioon kokonaisuuksia.
Koko feministinen tasa-arvopolitiikkahan on perinteisesti perustunut tilannekohtaisille analyyseille. Sen sijaan esim. konservatiivinen yhteiskunta-analyysi perustuu usein kokonaisuuden hahmottelulle.

Jos yksittäisiin tilanteisiin ei kiinnitetä huomiota, niin miten miesten asiaa voidaan edistää tasa-arvopolitiikan keinoin?
Tilannekohtaisuus liittyy oikeistolaisuuden ja maahanmuuttokriittisyyden nousuun, vaikka osa miesaktivisteista kuuluukin vasemmistoon. Miesliikkeen ei pitäisi voimistaa fasistista liikehdintää.
Väärin. Tilannekohtaisuus on feministisen tasa-arvopolitiikan piirre, jonka maskulistit ovat omaksuneet.
Eräs miesliikkeen teema uimahallivuoro vain naisille. Musliminaiset eivät kuitenkaan halua tulla uimaan miesten vuorolla. Se miten näistä vuoroista on keskusteltu, tuo esille yhteyksiä maahanmuuttokriittisen liikkeen ja miesliikkeen välillä. Miesten tasa-arvo ry ja Hormalahti tuovat esille uimahallivuorot.
Häh? Itse en ole (muistaakseni) kirjoittanut koskaan uimahallivuoroista, koska kyseessä on marginaalinen asia. Viimeisen 8 vuoden aikana olen törmännyt aiheeseen noin pari kertaa miesliikkeen keskusteluissa.
Historia ja ympäröivä maailma jää huomiotta. Yksilöllinen valinta korostuu. Maahanmuuttokriittisyyden näkökulma on monessa yhteneväinen miesliikkeen kanssa.
Ei maahanmuuttokriittinen liike ole kovinkaan hyvin yhteensopiva maskulistisen miesliikkeen kanssa, koska maahnamuuttokriitikoiden johtavia teemoja on mm. naisten suojeleminen pahoilta ulkomaalaisilta miehiltä ja naisten epätasa-arvon kritisointi vieraissa kulttuureissa. Sen lisäksi maahanmuuttokriitiiset kannattavat tyypillisesti voimakkaasti rooleja ja miesten asevelvollisuutta, joita maskulistit vastustavat.
Maahanmuuttokriitiinen liike ja Persut ovat yhden sortin miesliike.
Niin voidaan toki sanoa. Ne edustavat kuitenkin jonkin sortin vesitettyä versiota konservatiivisesta miesliikkeestä. Niillä ei edes ole julkilausuttua miesagendaa,ainoastaan anti-feminismiä monin osin.
Uhriudesta on tullut resurssi yhteiskunnassa. Vaikutusvaltaisessa asemassa olevat ihmiset haluvat osansa uhriudesta.
Tämä viittaa ilmeisesti siihen, että uhriutuvat maskulistisen miesliikkeen edustajat ovat erityisen vaikutusvaltaisessa asemassa. Tosiasiassa maskulisteilla ei ole juuri mitään valtaa politiikassa, mediassa tai tieteessä - lukuunottamatta muutamia kansanedustajia.
Uimahallivuoroista mekastaminen osoittaa keskustelun absurdiuden, jossa yksittäiset tilanteet erotetaan kokonaisuudesta.
Uimahallikeskustelu edustaa noin yhtä promillea miesasiakeskustelusta, joten se ei ole kovin otollinen esimerkki.
Alistetut ryhmät näyttäytyvät uudessa puheessa toisten alistajina. Käännös alistajasta alistetuksi yhdistää maahanmuuttokriitikoita ja tietyn sortin miesaktivisteja.
Miesasiamiehet eivät yleensä käytä sanaa "alistaa", eivät he yleensä väitä, että naiset alistavat miehiä.
Miesliike toimii kanavana, joka suuntaa katkeruuden tunteitaan naisiin, pahimmillaan siirtolaisnaisiin.
Häh? Miesliike ei todellakaan suuntaa katkeruuttaan siirtolaisnaisiin. Miesasiassa ei edes puhuta siirtolaisnaisista juuri koskaan, paitsi puolustettaessa heidän oikeuttaan prostituutioon.
Hyökkäykset naisia tai feministejä kohtaan eivät voi tuoda ratkaisuja ongelmiin.
Kyllä feminististä tasa-arvopolitiikkaa on kritisoitava ankarasti. Sitä kutsutaan poliittiseksi keskusteluksi.
Tekstini megafonissa sai vihamielisen vastaanoton. Nainen tulee leimattua hysteerikoksi ja miesvihaajaksi. Leimaaminen johtaa siihen, että keskustelukumppania ei tarvitse ottaa vakavasti. Tekstiäni kohtaan ei argumentoitu kunnolla.
Kuinka kunnolla sinä argumentoit Miesten tasa-arvo ry:n ohjelmaa vastaan?
Keskustelua asevelvollisuudesta ei voida käydä sanomatta, että feministit eivät poista asevelvollisuutta tai että naiset pitävät yllä asevelvollisuutta suosimalla armeijan käyneitä naisia.
Kyllä keskustelua on käyty myös ilman noita teemoja.
Argumentit siiryvät netistä muualle. Horsmanlahden toistuva teema on seksinpuute. Horsmanlahti ei ole mun nähdäkseni minkäänlainen miesten tasa-arvon asiantuntija tai varsinkaan tutkija, silti häntä siteerataan eduskunnan tasa-arvokeskustelussa.
Sinä siteeraat itsekin Horsmanlahden kirjoituksia, vaikka et pidä häntä minkään sortin asiantuntijana. Miksi et kritisoi Miesten tasa-arvo ry:n ohjelmaa?
Poliitikot kaipaavat taustamateriaalia. Tuollaista tietoa on vähän ja siksi jokainen miesliikkeen edustuja on potentiaalinen asiantuntija. Tiedon vähyys näkyy myös Miesten tasa-arvo ry:n ohjelmassa, jossa kaikkia asiat eivät ole kohdallaan. Tuotetun tiedon tulisi olla jonkinlaisen kriittisen tarkastelun kohteena.
Miesten tasa-arvo ry:n tieto edustaa selvästi parasta asiantuntemusta Suomessa.
Toivoisin, että naisliike aloittaisi oikean keskustelun miesliikkeen kanssa.
Hienoa. Miksi sinä et aloita oikeaa keskustelua miespoliittisesta ohjelmasta, vaan vääntelet sen sijaan itse keksittyjä olkiukkoja?

Keskustelun kommentaattori

Kyösti Ylikulju on ollut mukana vihreiden miesten toiminnassa, on opiskellut naistutkimusta ja on seurannut nettikeskusteluja aiheesta.
Ihmiset, jotka ovat erittäin katkeria, osallistuvat miesasian ajamiseen
Onko miesliikkeen edustajien tunnetilalla jokin merkitys faktojen relevanssin kanssa?
Miesliikkeessä tulee ilmi luonnonkaipuu. Esim. metsästys on läheisessä yhteydessä miesliikeeseen.
WTF? En ole kuullutkaan moisesta.
Esim. Vihreän miesliikkeen s-postilistalla on keskusteltu vuoden verran miestenpäivän perustamisesta ja minkä metsänjumalan nimipäiväksi se laitetaan. [naurua yleisössä]
Olen seurannut vihreiden miesten s-postilistaa, eikä siellä kovin paljon järkevää keskustelua ole edes ollut.
Milloin Suomessa päästään eteenpäin tilastotasa-arvosta. Milloin suomalaista miestä arvostetaan itsekseen pärjäävänä.
Kysy tilastotasa-arvosta eroon pääsemisestä feministeiltä. Juurihan Katariina sanoi, että yksilöllisyyttä ei pitäisi korostaa, koska se on oikeistolaista.

Yhteenveto
  1. Ensiksi voidaan kysyä, miksi minua ei kutsuttu tilaisuuteen, vaikka noin 80 % netin miesasiakeskusteluista Suomessa on pyörinyt minun blogieni ympärillä ja tilaisuus käsitteli juuri tuota osaa mieskeskustelusta? Sen sijaan paikalla oli kommentaattorina Kyösti Ylikulju, joka omien sanojensa mukaan ei tiennyt miesliikkeestä paljon mitään - minkä kyllä huomasi.
  2. Katariina peräsi oikeaa keskustelua aiheesta, mutta hänen puheenvuoronsa koostui itse keksityistä olkiukoista. Miksi Katariina ei käynyt puheessaan läpi esim. Miesten tasa-arvo ry:n miespoliittista ohjelmaa? Ainoat Katariinan kommentit koskivat sitä, että "ohjelmassa on puutteellista tietoa" (mitä hän yksilöinyt) ja sitä, että naisten uimahallivuorojen kritisointi saattaa johtaa fasismiin.
  3. Katariinalta menee aina sekaisin maahanmuuttokriitikkojen ja Persujen konservatiivinen miesliike ja pääosin vasemmistomiesten kansoittama maskulistinen miesliike. Liikkeillä ei ole kovinkaan paljoa yhteisiä asioita.

21 kommenttia:

Jorma kirjoitti...

"Eräs miesliikkeen teema uimahallivuoro vain naisille. Musliminaiset eivät kuitenkaan halua tulla uimaan miesten vuorolla. Se miten näistä vuoroista on keskusteltu, tuo esille yhteyksiä maahanmuuttokriittisen liikkeen ja miesliikkeen välillä."

No ei todellakaan. Kysymys itsessään on toki marginaalinen, eikä miesliike, tai nähdäkseni myöskään maahanmuuttokriittinen liike, keskittynyt tähän yksittäiskysymykseen, vaan paljon suurempiin linjoihin.

Periaatteellisesti asia on toki tärkeä, etenkin kun se heijastaa tietyn konservatiivisen ja ennakkoluuloisen vähemmistön (ei suinkaan kaikkien maahanmuuttajien, tai edes muslminaismaahanmuuttajien) haluttomuutta sopeutua ympäröivään yhteiskuntaan ja kyvyttömyyttä kunnioittaa ja suvaita muita ihmisiä. Miesliikkeen kannalta keskeistä on se, että kunnallisia palveluja, joita pyöritetään verovaroin, suunnataan tällä tavoin naisille, ilman että miehille olisi tarjolla mitään vastaavaa. Kun nämä uintivuorot on vielä sijoitettu usein viikonloppuihin, eli siihen ainoaan aikaan, jolloin töissäkäyvillä ihmisillä olisi aikaa nauttia kunnallisisista palveluista, on toiminta erittäin syrjivää ja äärimmäisen epäoikeudenmukaista.

Tässä kohtaa voi tehdä sen perinteisen testin: pitäisikö Katariina Mäkinen hyväksyttävänä tilannetta, jossa kunnalliseen uimahalliin pääsisivät lauantaisin vain miehet? Tai vain muslimimaahanmuuttajamiehet? Että naisia kehoitettaisiin uimaan joskus muulloin, kun uimahalli on kaikille auki. Ja perusteluksi sanottaisiin, että miehet katsovat, etteivät voi uida naisten seurassa? Rohkenen epäillä, ettei hän pitäisi tilannetta hyväksyttävänä. Niinpä hänellä ei ole mitään perustetta hyökätä esitettyä kritiikkiä vastaan.

Jorma kirjoitti...

"Naisvastaisuus ilmenee epävirallisissa yhteyksissä, eikä suinkaan Miesten tasa-arvo ry:n ohjelmassa. Naiset leimataan heikommiksi ja vain kotitöihin sopiviksi tms."

Tällä logiikalla naisliikettä voi kutsua kansallissosialistiseksi. Kyllä netistä nimittäin löytyy natsi-materiaalia ja voihan sitä sanoa, että epävirallinen yhteys naisliikkeeseen on selvä.

Jorma kirjoitti...

"Horsmanlahti ei ole mun nähdäkseni minkäänlainen miesten tasa-arvon asiantuntija tai varsinkaan tutkija, silti häntä siteerataan eduskunnan tasa-arvokeskustelussa."

Puhutaanko tässä Panu HORSMALAHDESTA?

Miten niin hän ei ole asiantuntija tai tutkija? Enemmän hänellä on asiantuntemusta miesten tasa-arvon suhteen, kuin mitä Katariina Mäkisellä tulee koskaan olemaan. Kenellä tahansa miehellä on siitä enemmän asiantuntemusta kuin Mäkisellä. Katariina Mäkinen on täysi amatööri ja diletantti, kun miesten tasa-arvostaa puhutaan. Hän ei tiedä niistä yhtään mitään.

Kuka tahansa voi kutsua itseään tutkijaksi. Jos tutkii jotain, vaikka vain omaksi ilkoseen ja ajankulukseen, voi sanoa olevansa tutkija. Ei siihen muuta tarvita.

Eduskunnassa kansanedustajilla on nähdäkseni oikeus siteerata ketä haluavat. Ei heillä ole mitään velvollisuutta siteraata vain joitain tiettyjä ihmisiä, jotka ajattelevat tietyllä tavalla. Hyvin paljastavaa, että juuri feministi hyökkää näin rajusti sananvapautta vastaan.

Jorma kirjoitti...

"Kyösti Ylikulju on ollut mukana vihreiden miesten toiminnassa"

Jos tämä on vihreiden miesten taso, niin helvetin heikosti menee heillä.

Henry Laasanen kirjoitti...

"Puhutaanko tässä Panu HORSMALAHDESTA?"

Kyllä.

Jorma kirjoitti...

"Maskulistinen miesliike on päinvastoin kritisoinut voimakkaasti sitä, että miehiä pidetään oman onnensa seppinä ja miesten ongelmia itse aiheutettuina, joka kuuluu oikeistolaiseen ajatteluun. Sellainen ajattelu estää puuttumisen miesten ongelmiin."

Totta, jos ja kun tätä ajattelua sovelletaan vain miehiin. Kuten Suomessa tehdään.

Itse olen sitä mieltä, että sekä miehet että naiset ovat oman onnensa seppiä ja että monet heidän ongelmistaan tai "ongelmistaan" ovat ainakin osin itse aiheutettuja. Jos tämä on oikeistolaisuutta, niin sitten minä olen oikeistolainen.

Tupakka-juttu on hyvä esimerkki tässä kohtaa: kaikki tietävät tupakan vaarat ja jokainen päättää viime kädessä itse, polttaako vai ei. Miehet polttavat enemmän ja miehillä on tästä syystä tupakasta aiheutuvia ongelmia enemmän.

Miesten kohdalla ongelma on kuitenkin siinä, että yhteiskunnan tukiverkko ei heitä auta. Sellaista ei miehille ole olemassa. Lisäksi miehiin kohdistuu, myös viranomaisten taholta, sellaisia rooliodotuksia (mies ei saa valittaa, vaan hänen pitää painaa duunia kieli vyön alla, vaarallisissakin oloissa), jotka aiheuttavat miehille ongelmia.

Eli toisin sanoen, miehet ja naiset eivät ole samalla viivalla, eivätkä vertailukelpoisessa tilanteessa. Jos olisivat, niin minusta voisi hyvin puhua enemmän miesten omasta vastuusta jne. Siitä voi (ja pitääkin) puhua nytkin, mutta olennaista (etenkin miesasiaan keskittyvien tasa-arvojärjestöjen kannalta) on ensin saada miehet samalle viivalle naisten kanssa. Tämä edellyttää yhteiskunnalsita tukea miesten ongelmien ratkaisemiseksi ja miehiin kohdistuvien, haitallisten rooliodotusten poistamiseksi.

Jos tätä soveltaa tuohon tupakkaesimerkkiin, niin se tarkoittaa käytännössä mm. riittävien ja kohtuullisten taukojen tarjoamista töissä ja armeijassa tupakoinnista riippumatta. Se tarkoittaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tarjoamista ja suoranaista tyrkyttämistä miehille. Se tarkoittaa parempaa ja miehiä puhuttelevampaa valistusta. Se tarkoittaa tupakoinnin lopettamisen aktiivista tukemista ja kannustamista jne.

Jorma kirjoitti...

He ovat pääsyy talousromahdukseen 2008: “Naiset”

Jorma kirjoitti...

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

Jorma kirjoitti...

Sukupuolentutkimuksen oppiaineen henkilökunta

Uskotko, että tällä joukolla tehdään tasapainoista, tasapuolista, tasa-arvoista, tiukan tieteellistä, kriittistä ja ennakkoluulotonta tutkimusta?

Hyvä, en usko minäkään.

Pauli Sumanen, emeritustutkija kirjoitti...

Kaikki tasa-arvosta kiinnostuneet, tervetuloa Kustannus HD:n kustantaman kirjani "Vaiettua tietoa tasa-arvosta" julkistustilaisuuteen Helsingin Rautatieasemalle ravintola Elielin kabinettiin.
Aika Tiistaina 22.2.2011 klo 18.00

Pauli Sumanen

ps. vaikka olen todistanut, että kokoaikatyötä tekevä mies tekee 20 % enemmän työtunteja viikossa kuin nainen, en ole KOSKAAN sanonut naisia laiskoiksi. "Miehet raatavat niska limassa, naiset eivät" - ei ole väite naisten laiskuudesta, vaan miehen lähes epäinhimillisestä uutteruudesta. Seuraukset näkyvät miesten aikaisemmassa kuolleisuudessa.

Jorma kirjoitti...

Tasa-arvovaltuutettu haluaa selvityksen sosiaaliviranomaisten puolueettomuudesta

Jorma kirjoitti...

"Tasa-arvovaltuutettu haluaa selvityksen sosiaaliviranomaisten puolueettomuudesta"

Tuomioistuimia koskeva selvitys oli melkoisen ylimalkainen maineenpuhdistus-yritys. Puolueettomuutta selvittämään tarvittaisiin aidosti puolueeton taho. Tasa-arvovaltuutettu ei ainakaan itse siis kelpaa.

Tasa-arvon Akatemia

"Akatemian kouluttajat ovat alansa asiantuntijoita ja sisällöt sytyttävän ajankohtaisia. Akatemiassa kehität itseäsi tarkastelemalla muun muassa päätöksentekoa, taloutta ja politiikkaa sukupuolen näkökulmasta. Akatemiassa hankit itsellesi vaikuttamisen valmiudet ja verkostot! Tasa-arvon Akatemian rehtorina toimii Anneli Jäätteenmäki."

Jösses.

Homo kirjoitti...

Pahoin vain pelkään, että tästä tasa-arvovaltuutetun tulee melkoinen whitewash. Selvittäjäksi valitaan kuitenkin joku miesvihainen feministi, jonka mielestä esimerkiksi naista saa räikeästi suosia, jos hänen ainoa meriitti on muutama hassu päivä enemmän lapsen kanssa lapsen sairastellessa. Ja tietenkään työnantaja ei puolestaan saa syrjiä naista sillä perusteella, että tämä on ollut pois töistä lasta hoitamassa.

Jorma kirjoitti...

Miehet ja naiset jakavat kotityöt aiempaa tasaisemmin

Onkohan tässä toistettu vanhat virheet: jätetty monet "miesten" työt laskematta ja otettu tilastoon mukaan myös sinkut? Ilmeisesti.

Simo kirjoitti...

"Ensiksi voidaan kysyä, miksi minua ei kutsuttu tilaisuuteen, vaikka noin 80 % netin miesasiakeskusteluista Suomessa on pyörinyt minun blogieni ympärillä ja tilaisuus käsitteli juuri tuota osaa mieskeskustelusta? Sen sijaan paikalla oli kommentaattorina Kyösti Ylikulju, joka omien sanojensa mukaan ei tiennyt miesliikkeestä paljon mitään - minkä kyllä huomasi."

Juuri siksi, että Katariinalle ei haluttu vastaväittäjää. Tietämätön naistutkimusmyönteinen heppu sopii tuollaiseen hengennostatustilaisuuteen kuin nenä päähän.

Pauli Sumanen, emeritustutkija kirjoitti...

Kaikille hieman noista kotityötilastoista: Olen jo pitkään vakuuttanut, että jos miehet , jotka tekevät noin 1,5 tuntia enemmän ansiotöitä viikossa kuin naiset, tekisivätkin vain saman verran kuin naiset, niin he ehtisivät tehdä kotitöitä saman verran kuin naiset. Valitettavasti ratkaisu ei ole lama, niinkuin nyt on asianlaita, vaan se, että miehille maksettaisiin saman verran tunnin työpanoksesta kuin naisille. Siis 10-15 % enemmän kuin nyt. Tämä tutkimus vahvistaa siis sen, mitä olen aina sanonut: Kun miehet saisivat saman tuntipalkan kuin naiset, se olisi myös naisille eduksi. Tilastojen perusaineisto on vuosilta 2009-2010, jolloin Suomi oli syöksykierteessä ja valitettavasti tämä tilanne ei voi jatkua. On ehdottomasti nostettava miesten palkkataso naisten palkkatason kaltaiseksi.

Nihilisti kirjoitti...

Olipas taas mielenkiintoinen juttu, koko homma vaikutti enemmän Vihreiden pelinavaukselta PerSuja vastaan kuin miltään miesasia keskustelulta.

Heti vedettiin myös "säälittävät valittavat ukot" kortti esiin.
Mistä tämä tulee? Tuntuu enemmän, että feministit ovat kosto retkellä kun joku äijä ei soittanut seksin jälkeen?

Koko jutussa hämää se ettei naisilta saa vaatia samoja asioita tai (kovuutta) kuin miehiltä, mutta heidät pitää palkita samoin?

(wikipediasta)"Aviisi-lehden haastattelussa Naistutkija Katariina Mäkinen kokee luonnontieteilijöiden synnyttämän keskustelun turhauttavana. "Siinä ei tavallaan puhuta naistutkimuksesta, vaan kritisoidaan kaikenlaista laadullista tutkimusta luonnontieteen näkökulmasta."

Sukupuolitutkimuksessa pitäisi EHDOTTAMASTI ottaa biologinen kanta mukaan.

Ps. Harmi että Laasanen puuttui keskustelusta.

Anonyymi kirjoitti...

Jorma tuntuu ainakin käyttävän työaikaa internetissä lorvailuun.

No, työttömillä joutomiehillä on aikaa - meidän veronmaksajien kustannuksella.

T: työnantaja

Vortac kirjoitti...

Eipä yllätä, että anonyymit puskahuutelijat tuovat keskusteluun:

1) Ad Hominemeja
2) Shaming Languagea

Heitäs vähän tännekinpäin, yllättävän vähän lähiaikoina kukaan edes yrittäny mulle moista moskaa paiskoa.

Seuraavaksi voisit kehittää itsellesi nimimerkin, ja myöskin keksiä jotain varsinaista sanottavaa tuon puskahuutelun ja sisällöttömän solvauksen lisäksi, niin ehkä voimme aloittaa jopa dialogin.

- Vortac

p.s. Kun kerran noin sormet syyhyää sanoa jotain pahaa ja huonoa ihmisestä, joka puhuu vain totta (sen sijaan, että koettaisit asiallisesti kumota hänen argumenttejaan yksi kerrallaan seikkaperäisesti ja faktapohjaisesti), niin koetapa keksiä seuraavalla kerralla jotain sellaista, jota emme ole kukaan koskaan aiemmin kuulleet, ainakaan noin tuhansia kertoja.

Siis toisin sanoen, koeta keksiä edes jotain omaperäistä, jotain, joka ei vetoa 'maskuliiniseen rooliin' ja koeta sillä tavalla vaimentaa puhujaa, vaan jotain ihan uutta!

Pystytkö siihen?

Muuten se on kuin tuulen huminaa korvissa - ei tollaseen kukaan asiaa kirjoittava mies enää jaksa korvaa lotkauttaa. Minäkin reagoin lähinnä, jotta saisin teikäläiset tämän tosiasian tajuamaan - ehkä olen hieman liian optimistinen. Voit tosin osoittaa minulle, että olen väärässä, ja pystyt muutokseen!

Nihilisti kirjoitti...

"Vortac" Kuka se anonyymi puskahuutelia on?

Millä tavalla puolustus vastuu on Laasasella? Eikös se lankea ALKUPERÄISELLE tutkijalle, eli tässä tapauksessa Mäkiselle, joka veti hatusta jutut?
Toisaalta aika hyvä juttu, koska hän osoitti naistutkimuksen pähkinänkuoressa. Kvalitattivista mutu-tutkimusta. Lukekaa välillä kirja seksuaalievoluutiosta.

Milloin joku teistä pikku sieluista tajuaa ettei naistutkimus ole ole mikään tiede. Te leikitte jotain tohtoria kun suurin saavutus on tutkia miten kirjallisuus on alistanut naisen seksuaalisuuden ja saanut heidät alistumaan alemman olennon rooliin (kärjistetty esimerkki).

Ps. Jos tarkastellaan Mäkisen tilaisuutta objektiivisesti huomataan sen olevan poliittinen pelinavaus Vihreiltä PerSuja vastaan. Jossa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta ei varsinaisesti liity asiaan millään tavoin.

Anonyymi kirjoitti...

Kuuntelinpa itsekin keskustelun ja mielestäni se oli varsin asiallista. Tietysti tuntuu vähän mauttomalta lähteä purkamaan muodostuvaa miesliikettä sen toimijoiden ja ilmapiirin osalta (sen sijaan, että keskusteltaisiin asiallisesti itse teeseistä ja ohjelmasta), mutta hyvä näinkin. Todella hyvä, että Mäkistä ja muita kiinnostaa ja mieltävät intternetin vihaiset miehet ihan huomioitavaksi sakiksi.

Sinänsä kritiikki oli ihan aiheellista. Tottakai anonyymissä julkisessa keskustelussa löytyy paljon ääripäitä, radikaalia sovinismia, misogyniaa yms. Näistä yllättyminen kertoo lähinnä heikosta verkkokeskustelukulttuurin tuntemuksesta. Samanlaista paskaa se oli 20 vuotta sitten.

Oikeiden pointtien löytäminen ja niihin reagoiminen vaatii hyvää medialukutaitoa. Jollei tätä pelisilmää ole, päätyy hyvin helposti ampumaan "helppoja maaleja" ja syyttää keskustelukulttuuria, vihamielistä vastaanottoa jne. Samalla tottuneemmat lukijat osaavat luonnollisesti sivuuttaa hurjimmat trollit ja omaksuvat (ja vahvistavat) harvalukuisempia asiapointteja.

Sääli, että kritiikki kohdistuu toistaiseksi vian muotoon sisällön sijasta.

-Ingenieur