tiistaina, huhtikuuta 29, 2008

Strateginen lähestymistapa miesten ongelmiin

Uusintana poimintoja Sosiaali- ja terveysministeriön on tuottamasta (2006) dokumenttista Miehet ja tasa-arvopolitiikka. Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen kuvaa esipuheessa dokumentin sisällölle asetettuja tavoitteita seuraavasti (korostukset alkuperäisiä):
Asiakirja pyrkii vastaamaan erityisesti kolmeen kysymykseen: mistä teemassa miehet ja tasa-arvo on kysymys, mitkä ovat keskeisimmät miehiin ja tasa-arvoon liittyvät haasteet ja minkälainen strateginen lähestymistapa olisi paras näihin haasteisiin vastaamiseen. (STM 2006, 9)
[– – naisten aseman parantaminen on tasa-arvopolitiikassa keskeisempi tavoite kuin miesten aseman parantaminen, jolloin huomion kiinnittäminen miehiin, esimerkiksi erilaisten toimenpiteiden valmistelu, ei saa heikentää naisten asemaa.] (s.18–19)

[Miehiin kohdistuvat tasa-arvopoliittiset toimenpiteet eivät vaikutuksiltaan saa huonontaa naisten asemaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon yleinen tilanne edellyttää, että kaikilla sukupuolten välistä tasa-arvoa lisäävillä toimenpiteillä on myönteinen tai neutraali vaikutus naisten asemaan.] (s. 62)

[Miesten parissa tehtävän työn (kuten väkivaltaa tehneiden miesten hoito-ohjelmat) resursointi ei saisi kilpailla samoista resursseista naisten parissa tehtävän työn kanssa (kuten naisten turvakodit).] (s. 61)

[Tämän asiakirjan näkökulmasta miesten huomioimisessa tasa-arvopolitiikassa on kolmenlaisia riskejä: sukupuolten välisen tasa-arvon kokonaistilanteen hämärtyminen,
kilpailuasetelman syntyminen miesten kokemiin ongelmiin ja naisten kokemiin ongelmiin puuttumisen välille miesten ja tasa-arvon suhteen käsitteleminen kapeasta ja yksipuolisesta näkökulmasta] (s. 39)

[– –kotitöiden nykyistä tasaisempi jakautuminen edellyttäisi miesten kotitöistä kantaman vastuun lisääntymistä.] (s. 28)
[Perheellisten, heteroseksuaalisissa parisuhteissa elävien naisten aseman työmarkkinoilla on katsottu parantuvan, jos heidän miehensä osallistuvat lastenhoitoon ja kotitöiden tekemiseen. Samalla miesten lastenhoitoon osallistumisen on katsottu parantavan miesten elämänlaatua. Miesten toiminnalla, tilanteilla ja valinnoilla on myös ns. heijastevaikutuksia naisten asemaan ja valinnanmahdollisuuksiin.] (s. 31)

[Tasa-arvon parantuminen mielletään usein enemmän tai vähemmän yhtäläiseksi naisten aseman parantumisen kanssa.] (s. 28)

[Miehet tarvitsevat tasa-arvoa, koska miehet hyötyvät tasa-arvosta. Miesten tasa-arvosta saaman hyödyn voi jakaa kolmeen osaan – –:
1) Naisten aseman parantumisesta miehille koituva hyöty
2) Naisten aseman parantamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden tuoma hyöty miehille
3) Erityiset toimet miesten aseman parantamiseksi.] (s. 28)

[Vastaavasti, miesten kokemia ongelmia on hyvä pyrkiä ratkaisemaan niin, että ne hyödyttävät myös naisia.] (s. 62)

21 kommenttia:

jorma kirjoitti...

Toussahan se tulee tiivistetysti hyvin esille, miten väärään suuntaan tasa-arvopolitiikka on STM:n johdella kehittynyt. Kyse on vain ja ainoastaan naisasian ajamisesta, ei sukupuolten välisestä tasa-arvosta, vaikka tasa-arvosta toki puhutaankin. Yhtään mitään toimia miesten intressien puolustamiseksi, miesten aseman ja oikeuksien parantamiseksi ei esitetä.

Niin kauan kuin STM:n linja on näin vääristynyt, ei siltä suunnalta ole odotettavissa mitään hyvää tasa-arvon eteen.

Paavo kirjoitti...

tasa-arvopolitiikan tavoite kaikkien eläinten aseman parantaminen, mutta toisten eläinten aseman parantaminen on tasa-arvopolitiikassa keskeisempi tavoite kuin toisten.

...
koska erikseen joudutaan kieltämään, että miehiin kohdistuvat tasa-arvopoliittiset toimenpiteet eivt vaikutuksiltaan saa huonontaa naisten asemaa, niin oletan , että koska erikseen ei päinvastaista kielletä, niin se on aivan sopivaa ja oikein.

samoin oletan muuten, että kun suomessa piti erikseen kieltää seksin osto ihmiskaupan ja parituksen uhreilta, jos ostaja on tietoinen ihmiskaupasta, niin ilmeisesti on sitten sallittua ostaa ihmiskaupanuhreja työvoimaksi ravintoloihin ja raksalle. sekä saan näiltä samoilta naisorjakaupan uhreilta ostaa muita palveluita kuin seksuaalisia.

jos tunnette jotain hyviä ihmiskauppureita, niin voisin ostaa kotiorjan, kun olen laiskahko siivoamaan. käsittääkseni intiasta saa 40punnalla orjan tämän loppuiäksi. dokumentin näin asiasta. Tulee kalliiksi tuoda reittikoneella, että jos teillä on kiinnostusta niin tilataan porukalla kontillinen orjia intiasta. ei toki mitään moraalitonta juttua, herrajumala, eli seksijutuista ei puhettakaan.

Jape kirjoitti...

HS Mielipidekirjoitus 28.4.2008:

Parisuhdeväkivaltaa on yhteiskunnan joka tasolla

Viime aikojen uutiset parisuhteissa tapahtuneista vakavista pahoinpitelyistä ovat osoittaneet, että väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskunnallisissa asemissa olevien parien keskuudessa.

Kuka tahansa voi joutua pahoinpitelyn kohteeksi. Kuka tahansa voi myös käyttää henkistä ja fyysistä väkivaltaa kumppaninsa alistamisen välineenä.

Parisuhdeväkivalta on Suomessa edelleen yleistä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan tällä hetkellä joka viides suomalainen nainen on kokenut parisuhteessaan väkivaltaa tai väkivallalla uhkaamista.

Naisen koulutus ei ole suojaava tekijä. Suomessa korkeakoulun käyneet naiset kokevat parisuhdeväkivaltaa jopa hivenen useammin kuin vain peruskoulun päättäneet naiset.

Väkivaltaa käyttävät henkilöt voivat menestyä hyvin muilla elämän osa-alueilla. Ulospäin väkivaltainen käytös ei aina näy, sillä sekä tekijät että uhrit piilottelevat sitä kaikkein läheisimmiltäkin ihmisiltä.

Poliisin tietoon pahoinpitelyt tulevat useimmiten vasta pitkään kestäneen kärsimyksen seurauksena.

Väkivallan kierre voi kestää vuosia. Syitä on monia. Ensimmäinen syy voi olla yksinkertaisesti pelko omasta turvallisuudesta. Tutkimusten mukaan erotilanne lisää riskejä.

Monia muitakin syitä on. Suhteen katkaisu voi olla vaikeaa häpeän ja murentuneen itsetunnon takia. Erityisesti naiset saattavat kokea myös huolta lapsista ja taloudellisesta toimeentulosta.

Toisinaan epätietoisuus avun saannista saa naiset pysymään huonoissa suhteissa vuodesta toiseen.

Suomessa on aika nostaa parisuhdeväkivallan yleisyys ja vakavuus taas kaikkien tietoisuuteen. On aika puhua myös ratkaisuista. Jo toimiville auttajaverkostoille on saatava kunnon resurssit, ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä on koulutettava järjestelmällisesti.

Myös tiedotus on saatava kuntoon. Suomi ei tällä hetkellä voi edes harkita liittymistä suunnitteilla olevaan Euroopan laajuiseen, yhteistä numeroa käyttävään verkostoon, koska meillä ei ole ympärivuorokautista puhelinpäivystystä parisuhdeväkivallan uhreille kuten monissa muissa Euroopan maissa.

Tämä on vain yksi niistä monista palvelujen puutteista, joista Suomi saa muistutuksia kansainvälisillä foorumeilla.

SUVI ARAPKIRLI

viestintäkoordinaattori

Väestöliiton Kotirauhaa-kampanja


Japen kommentti: Suvi hei - unohtuiko se toinen sukupuoli ja sen kokema väkivalta (myös parisuhdeväkivalta) kun oli kiire jankata tuota nainen, nainen, nainen -mantraa?

Vortac kirjoitti...

Joo, miesten lyhempi elinikä johtuu vain miesten omista syistä, mitäs dokaavat ja polttavat ja syövät lihaa. Eihän tällasella ihmisyyden mitätöinnillä toki voi olla mitään osaa eikä arpaa esim. itsareiden, stressin ja jäytävän epätoivon muodossa. Mitäpä sen on väliä, mieshän kestää mitä vaan ja nainen ei mitään. Siispä miehiä saa höykyttää vapaasti. Onneksi meillä on Occamin Partaveitsi! Muuten voisimme jopa ajatella, että pitäisi tehdä jotain miesten ongelmien kirjaamiseksi.

Hyvä jos en kohta ittekin vedä itteeni kiikkuun ku tällasta (siis tämän kommenttiosaston entry, virallinen tasa-arvopolitiikka mustaa valkoisella jne..) luen.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Tulipa typerä typo; siis tarkoitin tietenkin korjaamiseksi , enkä kirjaamiseksi.

- Vortac

Argh kirjoitti...

No tuossa ainakin karisi kaikki toiveet jonkinlaisen yhteisen naisten ja miesten "tasa-arvo ry":n perustamisesta. Miesten tasa-arvon edistämiseen ei voi liietä resursseja kun kaikki rahoitus pitäisi tämän tasa-arvopoliitikan mukaan antaa naisille. Sillä onhan jokainen miesten hyväksi kulutettu euro pois naisten rahoituksesta, mikä puolestaan ilmeisestikin heikentää naisten asemaa tässä yhteiskunnassa.

Tantat eivät ymmärrä, että esim. miesten syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset joudutaan nekin maksamaan tavalla tai toisella. Jokainen silmät ummessa voitettu tasa-arvoeuro maksaa jonkun summan rahaa muualla, ja tosiasiassa heikentää yhteiskunnan tehokkuutta.

Kyynisempi ihminen voi toki ajatella tämän vaikkapa tasa-arvon sodankäyntiin kuluvana välttämättömänä kustannuksena. Syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten määrän maksimoiminen takaa valtakuntaan mahdollisimman suuren määrän väkivaltaa, josta voidaan suoraan syyttää miehiä itseään. Hommassa tulee tietenkin muutama vuosittainen ruumis, mutta tappioitahan ei taistelun aikana voi välttää. Tärkeintä tässä puuhassa on väittää jatkuvasti, että kaikki miehet hakkaavat yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Mitään varsinaisia todisteita ei tarvita, pelkkä epämääräinen toinen toisiltaan copypasteava väkivaltaväitteiden rinki riittää.

Pitäkää tunkkinne; tantat ja pro-tantat.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs sitä miehille mitään, jos se on missään mielessä pois naisilta..

Anonyymi kirjoitti...

Aseman heikentäminen on perusteltua, mikäli voidaan osoittaa, että aikaisempi korotettu asema on epäoikeudenmukainen.

jorma kirjoitti...

"Tantat eivät ymmärrä, että esim. miesten syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset joudutaan nekin maksamaan tavalla tai toisella."

Tämä on tärkeä pointti. Se ei ole naistenkaan etujen mukaista, että miehillä menee usein näin huonosti. Joskus pitäisi osata ajatella omaa nenäänsä pidemmälle ja muutakin kuin vain omaa napaansa.

Henry kirjoitti...

"Aseman heikentäminen on perusteltua, mikäli voidaan osoittaa, että aikaisempi korotettu asema on epäoikeudenmukainen."

Siinäpä se ongelma on, kun millään tavalla ei edes pyritä osoittamaan, että miesten asema olisi naisten asemaa parempi. Ja jos huomioidaan asevelvollisuus, itsemurhat ja miesten lyhyempi elinikä, niin on aika erikoista logiikkaa, jos väittää miesten asemana olevan parempi.

jorma kirjoitti...

Havis Amanda 100-vuotta

"Veistoksen paljastustilaisuuden jälkeen polemiikki teoksen ympärillä alkoi käydä kiivaana. Lehtien sivuilla esitetty kritiikki kohdistui erityisesti naisfiguurin liian kurvikkaisiin muotoihin ja ei-suomalaisiin eläinaiheisiin. Alastoman naisvartalon esittäminen oli uutta Helsingin kaupunkitilassa. Vuonna 1908 naisasialiike vaati Lucina Hagmanin johdolla poistamaan teoksen, joka näyttäytyi heille riettaan katunaisen kuvauksena."

Havis Amanda

100 vuotta ja naisasianaiset eivät ole kehittyneet tippaakaan. Samaa soopaa vuodesta ja vuosisadasta toiseen.

jorma kirjoitti...

"Patsasta koskeva keskustelu käynnistyi sen paljastamisen jälkeen syyskuussa 1908. Lokakussa Helsingin Suomalainen Seura ja Naisasialiitto Unioni ilmaisivat paheksuntansa Helsingin kaupungin viranomaisille, jotka olivat veistoksen tilanneet. Nähtiin, että ylevän ja puhtaan alastomuuden sijaan Vallgrenin ”naikkonen” yllytti toriyleisöä siveettömiin ajatuksiin naista kohtaan ”pienistä poikapahasista ja rantajätkistä totiseen maalaiskansaan”. Tuoreet naiskansanedustajat näkivät Havis Amandan hyökkäykseksi ajamaansa siveyslainsäädäntöä ja prostituution rajoittamista vastaan.

Naisasialiikkeen kritiikki sisälsi myös arvostelua patsaan tilannutta ”miesklikkiä” kohtaan. Naisten ääni-lehti valitti: ”Kaiken, mitä taide- ja intelligenssi-aristokratia tuottaa, pitää olla mukisematta kaunista, hyvää ja ensiluokkaista, eivätkä plebeijit saisi sitä siis arvostella.” Miehinen osapuoli kävi vastahyökkäykseen, jossa muun muassa Hufvudstadsbladetin taidekriitikko Gustav Strengell totesi, että ”Vallgrenin ’pronssityttö’ oli tällaiselle yleisölle kuin helmi sioille ja monumentaalisinta koko taideteosasiassa oli naisasianaisten monumentaalinen typeryys”."

Havis Amanda

Aivan samat tavoitteet, argumentit ja muu. Ei mitään uutta auringon alla. Ja pysyvintä on naisasianaisten monumentaalinen typeryys.

Anonyymi kirjoitti...

Hmm...logiikkanne on kyllä aivan pistämätön.

Voi jessoös.

Vortac kirjoitti...

Henry quottasi ja vastasi: ""Aseman heikentäminen on perusteltua, mikäli voidaan osoittaa, että aikaisempi korotettu asema on epäoikeudenmukainen."

Siinäpä se ongelma on, kun millään tavalla ei edes pyritä osoittamaan, että miesten asema olisi naisten asemaa parempi. Ja jos huomioidaan asevelvollisuus, itsemurhat ja miesten lyhyempi elinikä, niin on aika erikoista logiikkaa, jos väittää miesten asemana olevan parempi.
"

Tuossa nähdäkseni tarkoitettiin kylläkin sitä, että NAISTEN asemaa voidaan heikentää, jos voidaan katsoa, että se on epäoikeudenmukaisen paljon parempi kuin miesten asema. Tai siis perustelemattoman korkea joka tapauksessa, sehän on nykyään paljon korkeampi kuin ihmisen arvo. Naisten arvo pitäisi LASKEA ihmisarvon tasalle, ja miesten arvo pitäisi NOSTAA ihmisarvon tasalle, sitten meillä olisi tasa-arvo.

Niin yksinkertaista se lopultakin on.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

"Ja pysyvintä on naisasianaisten monumentaalinen typeryys."

Tämä pitäisi saada painettua T-paidaksi :)

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Pieni joukki naisista:

"You can't trust a being with four lips, all you get is doubletalk!"

Ja niin totta :)

- Vortac

Mortimer kirjoitti...

Tuossa dokumentissa Miehet ja tasa-arvopolitiikka pisti silmään kohta:
Tasa-arvopoliittiseen keskusteluun osallistuvista vain pieni vähemmistö on
miehiä.

Miehet eivät halua osallistua. Onko asia tosiaan näin? Jos väitteessä on perää, meidän on mentävä ilman muuta itseemme ja aktivoiduttava. Minä olen kuitenkin ymmärtänyt, että miesaktiivit pyrkivät saamaan edustajansa eri tasa-arvoelimiin. Kuitenkaan heitä ei kovin suurella prosentilla niihin valita. Itse asiassa erilaisten tasa-arvoprojektien kokoonpano viime vuosien aikana, näyttää vaihtelevan hyvin vähän. Samat nimet esiintyvät projektista toiseen.


Henry, pyysit kommentteja listasta. Minusta tasa-arvokeskustelua leimaa ennen kaikkea yksi harhaanjohtava piirre. Tämä lainaus, joka on tuosta Nora Ephornin artikkelista, kiteyttää ongelman hyvin:
How ironic is this? After all this time, after all these stupid articles about how powerless white men are and how they can't even get into college because of overachieving women and affirmative action and mean lady teachers who expected them to sit still in the third grade even though they were all suffering from terminal attention deficit disorder -- after all this, they turn out (surprise!) to have all the power.

Miehet niputetaan yhteen kokonaisuuteen, joilla on valta naisiin nähden. Todellisuudessa valta on hyvin marginaalisella osalla kansaa, joista kylläkin enemmistö on miehiä. Suurimmalla osalla miehiä ei ole valtaa yhtään enempää kuin naisillakaan. Tämä on tottakai itsestään selvä asia, mutta silti usein unohtuu erityisesti feministisistä julkaisuista. Minusta listastassa olisi hyvä tuoda esille tätäkin asiaa. Tavallisella miespuolisella palkansaajalla ei ole enempää valtaa yhtään missään asiassa, mitä vastaavalla naispuolisella henkilöllä on.

ratakisko kirjoitti...

Tuossa nähdäkseni tarkoitettiin kylläkin sitä, että NAISTEN asemaa voidaan heikentää, jos voidaan katsoa, että se on epäoikeudenmukaisen paljon parempi kuin miesten asema.

(Olen alkuperäinen postaaja.)

Minulle "epäoikeudenmukaisen parempi asema" ei sano oikein mitään; asema on aina seurausta joko omista meriiteistä tai sitten rakenteellisesta epäoikeudenmukaiuudesta.
Täsmällisesti ottaen tarkoitin:

Minkä tahansa ihmisryhmän aseman heikentäminen on perusteltua, mikäli voidaan osoittaa, että aikaisempi korotettu asema on seurausta epäoikeudenmukaisuudesta.

Tiiviimmin ilmaistuna:

Minkä tahansa ihmisryhmän aseman heikentyminen epäoikeudenmukaisuuden poiston seurauksena on hyväksyttävää.

Ja juuri tätä maksiimia Haataisen heitto rikkoo ("Miehiin kohdistuvat tasa-arvopoliittiset toimenpiteet eivät vaikutuksiltaan saa huonontaa naisten asemaa").

Vortac kirjoitti...

"Minkä tahansa ihmisryhmän aseman heikentyminen epäoikeudenmukaisuuden poiston seurauksena on hyväksyttävää."

No, juuri tätä tarkoitin sun tarkoittaneesi.

Muotoilin sen vain eri tavalla, koska olen verbaalisesti rajoitteinen. Enkä sanonut "epäoikeudenmukaisen parempi asema", vaan sanoin "epäoikeudenmukaisen PALJON parempi"..

Siis se, että se asema on parempi, on jo toki sinällään epäoikeudenmukaista, mutta se, että se on vielä lisäksi niin PALJON parempi, lisää epäoikeudenmukaisuutta koko jutussa.

Tietenkin katson asiaa kokonaisuutena, ja enemmän jurppii se, että miesten asema on niin paljon huonompi, kuin se, että naisten asema on niin paljon parempi. Mutta tässä tapauksessa puhuimme juuri naisten paremman aseman heikentämisen oikeutetusta oikeuttamisesta :)

Ja olen samaa mieltä tuosta 'maksiimirikkomuksesta' (en tosin tiedä, mitä 'maksiimi' tarkoittaa, olisko se 'miniimi'n vastakohta? :)), siis se minulla mielessä olikin, kun koetin korjata Henryn ilmeistä väärinkäsitystä.

Eli olimme ja olemme nähdäkseni samaa mieltä ja ajattelemme samaa asiaa suhteellisen samalla tavalla, mutta ulosantimme vain poikkeavat toisistansa laajalti.

No, sinä muotoilit sen kyllä paremmin, täytyy myöntää. Joskus toivon, että itsekin osaisin muotoilla. Voisin vaikka ryhtyä teollisuusmuotoilijaksi :)

- Vortac

Paavo kirjoitti...

ratakisko:

juurihan hesarissa oli kommentti siitä, kuinka pätkän euro on kahdeksankymmentäsenttiä. ja, että tämä ero perustui sinänsä epäoikeudenmukaisuuteen, ettei suoritustasossa pitkien ja pätkien välillä ollut eroja.

tämähän on toki epäoikeudenmukaisuus, mutta kiintiöt tai pitkien verotus ei ole tähän mikään ratkaisu. Ratkaisu on huonon valintakriteerin tunnistaminen ja parempien valintakriteerien kehittäminen.

uskon, että heti kun tämä tutkimustulos luetaan, niin yrityksissä ruvetaan miettimään, mitenkä nykyään alihyödynnetyt hyvät pätkät saadaan poimittua itselle. toki työnantajana nykytilanteessa tarjoaisin pätkälle pitkää huonompaa palkkaa, koska tunnistan ennakkoluulojen aidon vaikutuksen markkinoihin. ja toki ennakkoluulot vaikuttavat kykyihin sikäli, että oletetut kyvytkin voidaan yleensä käyttää hyväksi.

haataisen maksiimi on tosiaan melko hirvittävä ja paljastava siitä, että kuinka tosissaan sukupuolisota joissain piireissä otetaan ja että oikeasti ajatellaan, ettei miesten asemaa saa parantaa missään yksittäistapauksessa jos se yksittäistapauksessa heikentäisi naisen asemaa. naiskiintiöistä ei saa siis luopua, koska naisten kokonaismäärä jossain määritellyissä asemissa laskisi, vaikka naiskiintiöt yksilön kannalta olisivat kuinka sortavia tahansa.

Vortac kirjoitti...

Paavo, asiaa - niinkuin se hivenen omituinen 'tasa-arvopalkinto', jonka joku kauppa sai, kun siellä oli 49 työntekijästä 46 kpl naisia.. siis hetkonen, TASA...ARVO... ei oikein menny miehet ja naiset tasan.

Nykyään tuo sanapari "tasa-arvo" tarkoittaa siis aivan selvästi ihmisten aivopestyissä mielissä NAISTEN YLIMÄÄRÄÄ ja YLIVALTAA.

Jos siis naisten valtaa vähennetään, silloin tasa-arvoa huononnetaan.. tällaista typerää sanamagiaa. Asioista pitäisi puhua niiden oikeilla nimillä; tasa-arvo on tasa-arvoa, eikä 46 työntekijää 49:stä ole mitään tasa-arvoa, perkele!

- Vortac