maanantaina, kesäkuuta 09, 2008

Tasa-arvoministeri puhuu

Stefan Wallin - puhetiivistelmä 07.06.2008 Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Stefan Wallin Puoluekokous Turussa 8.6.2008
Rkp:n puoluekokous on vuosituhannen ensimmäinen Turussa. Myös osan­ottajiensa suhteen se ovat omalla tavallaan ensimmäinen lajiaan. Runsaasta 250 edustajasta nimittäin melkein 130 on naisia. Tämä tarkoittaa, että rkp:n korkeimmalla päätöselimellä eli puoluekokouksellä on ensimmäistä kertaa histori­ansa aikana naisenemmistö.

Monesta syystä tämä tieto tuntuu oikeastaan vain vahvistukselta puolu­eemme profiilille ja arvopohjalle.

Niin puheenjohtajistossamme kuin ministeriryhmässämmekin on puolet nai­sia ja puolet miehiä. Hallituksessa meillä on tasa-arvoministerin salkku. Me­nemme kunnallisvaaleihin monin oikeudenmukaisuusteemoin, jotka perustu­vat naisen ja miehen, tytön ja pojan yhtäläisiin oikeuksiin elämän kaikilla alu­eilla. Tavoitteemme on saada kunnallisvaaliehdokkaiksi yhtä monta naista kuin miestä.

Tasa-arvo on oikeudenmukaisuuskysymys. Se on jokaisen sellaisen yhteis­kunnan, organisaation, yhteisön tai yrityksen kypsyysmittari, joka haluaa ottaa itsensä tosissaan ja antaa itsestään uskottavan kuvan. Sen takia tasa-arvo on niitä arvoja, jotka politiikan kaikkien toimijoiden täytyy pukea kon­kreetti­siksi teoiksi eikä pelkästään muistaa juhlapuheretoriikassaan.

Kaikessa poliittisessa työssä on tasa-arvoulottuvuus. Tulosten saavuttami­seksi tarvitaan kuitenkin myös systematisointia ja fokusointia. Haluan nostaa esille kuusi näkökohtaa, joiden rkp:n mielestä pitää olla perustana tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta tehtävälle työlle.

Nämä ovat sukupuoliulottuvuuden integrointi päätöksentekoon, valta­vir­tais­taminen, jossa arvioidaan päätösten vaikutukset tasa-arvoon. Muut näkö­kohdat ovat naisten ja miesten palkkaerojen kaventaminen, naisten urakehi­tyksen edistäminen, kouluissa tehtävä tasa-arvotietoisuuden kasvattaminen eriarvoistumisen torjumiseksi, pyrkimykset työelämän ja kotielämän yhteen­sovittamisen helpottamiseksi sekä perheissä ja läheisissä ihmissuh­teissa ensi­sijaisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy.

Kukin näistä teema-alueista vaatii oman strategiansa, jossa selkeästi lausutun tavoitteen seuraksi tarvitaan konkreettisia työkaluja. Jokaisessa tarvitaan lisäksi läpi koko politiikan ulottuva yhteiskuntatyön tuki yhtä lailla elinkei­no­elämän huipulta kuin koululaisten ja päiväkotilasten vanhemmilta ja opetta­jilta.

Konkreettisten tulosten mahdollisuudet ovat runsaita yhteiskunnassa, jossa liian monet vanhanaikaiset päätöksenteon kulttuurit, kaavamaiset käsitykset sukupuoli- ja ammattirooleista, heikko itsetunto sekä nuo kuuluisat lasikatot, -seinät ja -ovet yhä ovat tiellä.

Pääsemme tuloksiin vain jos jokainen kantaa vastuunsa. Jokainen.

Eräs suurimmista rakenteellisista epäoikeudenmukaisuuksista on naisten ja miesten palkkaero. Ongelmakentän syvyyttä ja jähmeyttä kuvastaa se to­si­seikka, ettei edes naisvaltaisen sairaanhoitoalan viimesyksyisellä poikkeuksel­lisella palkkaratkaisulla ollut kuin marginaalien vaikutus naisten ja miesten keskimäärin 20-prosenttiseen palkkakuiluun.

Siksi tarvitaan selkeä tasa-arvoprofiloituminen kaikissa työmarkkinoiden tu­levissa palkkaratkaisuissa. Yhtä aikaa tiedämme edessä olevien suhdanteiden myös kysyvän maltillisia palkkaratkaisuja. Yhtälö on toden totta arka. Mutta tässäkin on valmiutta hoitaa tilanne. Haluan nostaa esille samapalkka­työryh­män, jolla on lajissaan ainutlaatuinen kokoonpano: johtavia poliitikoita yli kaikkien ryhmittymä- ja puoluerajojen sekä työmarkkinajärjestöjen ylin johto.

Kaikki osapuolet ovat keväästä 2006 alkaen sitoutuneet tavoitteeseen ka­ven­taa palkkakuilua viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Vauhti ei ehkä häikäise, mutta palkkakehityksen historiataustaa vasten se on todelli­suu­dessa melko kunnianhimoinen. Miten käytännössä käy, riippuu paljon siitä, minkä painon työmarkkinaosapuolet antavat samapalkka­kysy­mykselle. Tämä on vastuullista vapautta – paljon vastuun kera.

Haluan tasa-arvoministerin ominaisuudessa vedota erityisesti työmarkkina­osapuoliin, jotta ne tekevät kaikkensa lisätäkseen naisten ja miesten palkka­tasa-arvoa, vähentävät työmarkkinoiden eriytymistä ja suhtautuvat myöntei­sesti ehdotuksiin, jotka antavat miehille ja isille suurempia mahdollisuuksia ottaa vastuuta lapsistaan näiden ollessa pieniä. Työntekijä, joka on tyytyväi­nen panostukseensa kotona, on taatusti motivoituneempi myös työaikana.

Samat haasteet koskevat tietenkin myös politiikassa tehtävää työtä. Politiikka on tunnetusti tahtomista. Rkp:llä on pitkä ja onneksemme johdonmukainen ansiolista tasa-arvon saralla.

Tänä päivänä meillä on tärkeä rooli jatkaa Annie Furuhjelmin, Elly Sigfridsin, Elisabeth Rehnin ja monien muiden luomassa hengessä: jatkaa lasikattojen murtamista, raivata uutta maata ja avata kabinettien ovia viedäksemme uudenaikaisen, oikeudenmukaisen näkemyksen naisen ja miehen yhtäläisistä mah­dollisuuksista elämän kaikille alueille.

Ruotsalaisen kansanpuolueen pitää jatkossakin tehdä aloitteita mullistavista perhevapaamalleista, puhua isän roolista kotitaloudessa ja lasten kanssa, edistää naisen yhtäläistä oikeutta ammattiuraan myös silloin, kun – onneksi yhä harvemmin – meitä pilkataan aloitteemme tähden. Yhteiskunta ei näet muutu, jos vähimpään tyytyvä saa päättää.

16 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Samaa vanhaa ininää.

Kokeilkaapa itse värvätä naisia esimiestehtäviin. Eivät lähde, ei kiinnosta, ei haluta, liikaa töitä, liikaa vastuuta. Miehelle jos ehdottaa, niin vaikka kokemusta ei olisi mistään, niin jo lähtee melkein mihin tehtäviin tahansa jos liksa ja asema nousee sopivassa suhteessa.

- Syltty

TH kirjoitti...

Jos joku outo lintu tarvitsee vielä lisäsyitä olla äänestämättä RKP:tä, tämä Wallinin puhe tarjoaa yllin kyllin niitä.

Anonyymi kirjoitti...

RKP:tä ei voi äänestää, SDP ja VAS haiskahtavat feminismiltä. KOK poisti viriilin heteromiehen ministerin tehtävistä. Mitä tässä enää jää äänestäjälle jäljelle? Onneksi on vielä Keskusta ja sen rehelliset maakuntien miehet!

jorma kirjoitti...

"politiikan kaikkien toimijoiden täytyy pukea kon­kreetti­siksi teoiksi eikä pelkästään muistaa juhlapuheretoriikassaan."

Miesten tasa-arvo-ongelmien korjaamiseksi ei ole näkynyt minkäänlaisia konkreettisia tekoja, eikä niitä ole oikeasti edes juhlapuheissakaan huomioitu.

Taas pelkkää naisasiaa, ei lainkaan tasa-arvoa.

jorma kirjoitti...

"Mitä tässä enää jää äänestäjälle jäljelle?"

Oletko kokeillut perussuomalaisia?

Anonyymi kirjoitti...

"Oletko kokeillut perussuomalaisia?"

Jep, entistä vasemmistolaista politiikkaahan tässä kaivataankin.

- Syltty

jorma kirjoitti...

"Jep, entistä vasemmistolaista politiikkaahan tässä kaivataankin."

Jos ei veikkaa, ei voi voittaa.

Tosiasia vain on, ettei suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä pelkällä äänestämisellä suuriakaan saa aikaan. Esimerkiksi tasa-arvopolitiikan suunnanmuuttamisen kannalta tärkeämpää olisi murtaa feministien hirmuvalta tasa-arvoelimissä ja saada miesten tasa-arvo-ongelmat mukaan tasa-arvopoliittiselle agandalle.

Vaikka onnistuisikin auttamaan jonkun täysjärkisen ja hyvän tyypin Arkadianmäelle, niin hän ei tätä perusongelmaa voi yksinään ratkaista. Tarvitaan muutakin, kuten julkista keskustelua epäkohdista, miesten tasa-arvo-ongelmien asiantuntijoita ja kansalaisaktivismia. Ja tässä suhteessahan on menty kovasti eteenpäin viime vuosina.

Anonyymi kirjoitti...

Itse en oikein usko, että äänestämällä näihin asioihin voisi vaikuttaa.

Varmaankin yksi hyvä keino olisi runsaslukuiset asevelvollisuudesta totaalikieltäytymiset sukupuolten väliseen tasa-arvoon vedoten. Harmi että itse on tullut armeija jo käytyä niin ei voi enää tehdä tätä.

Henry kirjoitti...

"Varmaankin yksi hyvä keino olisi runsaslukuiset asevelvollisuudesta totaalikieltäytymiset sukupuolten väliseen tasa-arvoon vedoten."

Juu, samma här. Vaikea on nuoria poikia saada mukaan, kun feministinen ja armeija-konservatiivinen aivopesu alkaa jo pienestä pitäen. Kunnon asevelvollisuuslakko olisi poikaa.

Anonyymi kirjoitti...

Sarjassamme vastuullista äitiyttä: Obese at just 18 months, the little girl raised on a diet of chips

Anonyymi kirjoitti...

One of Britain's most notorious female killers has been given her first taste of freedom, 11 years after she was jailed for her fiance's murder.

Tracie Andrews was given a life sentence for stabbing Lee Harvey to death and then claiming he was the victim of a road rage attack.

Vortac kirjoitti...

"Vaikea on nuoria poikia saada mukaan, kun feministinen ja armeija-konservatiivinen aivopesu alkaa jo pienestä pitäen. Kunnon asevelvollisuuslakko olisi poikaa."

Totta! Siitä tulisi melkoinen ongelma, kun vankiloita ja työleirejä ei oikein riitä sille, jos yhtäkkiä tarpeeksi suuri määrä miehiä vain alkaa totaalikieltäytymään. Käytännössä nämä miehet saisivat rauhassa olla kotosallaan ja tehdä mitä päähän pilkahtaa.

Mutta se toimii vain, jos tarpeeksi suuri määrä suostuu, ja kuten 'vangin ongelma'sta tiedämme, välitön varma etu ajaa yleensä ihmisellä epävarman ja laajemman, kauaskantoisemman edun edelle.

Niinpä tuo tuskin toteutuu, ellei nyt jotain aivan fantastista tapahdu. Mutta fantasiahan onkin todellisuuden rakennekudosta, toisin kuin tällä planeetalla opetetaan..

- Vortac

apinamies kirjoitti...

Turhaan en ole nimittänyt Wallinia uusionaiseksi. Tämä teksti on kirjoitettu ilmiselvästi Unionin päämajassa, tai sitten Wallin on totaalisesti menetetty tapaus.

Wallin toistaa samaa perinteistä jargonia, jota meille on syötetty vuosikymmeniä. Wallin ei ole edellenkään kuullut lasilattiasta. Ja palkkaero on hänelle edelleen 20 %, vaikka moinen väite on moneen kertaan vääräksi todistettu. Oikeastaan naisilla on keskimäärin parempi pakka kuin miehillä, kun otetaan miesten ja naisten välinen pituusero huomioon.

Onhan se valitettavaa, että tasa-arvosta vastaava ministeri ei ymmärrä, mitä tasa-arvo tarkoittaa. Vielä karmeampaa on tietysti se, ettei hän näytä ymmärtävän ihmislajin käyttäytymistäkään. Onneksi moderni luonnontiede vähitellen pakottaa tällaiset muumiot ajan tasalle.

apinamies kirjoitti...

"Varmaankin yksi hyvä keino olisi runsaslukuiset asevelvollisuudesta totaalikieltäytymiset sukupuolten väliseen tasa-arvoon vedoten."

Tämä olisi tietysti loistoidea, mutta ei ihmisiä saa tällaiseen toimintaan kahdesta syystä. Evoluutio on tehnyt meistä laumaeläimiä ja lauman johtajaa tottelevia nöyriä apinoita. Muutenhan TV -lupamaksua vastaankin olisi tehty lakko jo ajat sitten

Toinen syy on sekin evoluution aikaansaama. Lauman puolustuksesta vastaavat koiraat. Jos jätät lauman puolustamatta, joku muu tulee äkkiä tilallesi.

Näin se on yksinkertaista naaraille tuo "tasa-arvosta" puhuminen, kun evoluutuo suosii heitä tässä(kin) asiassa.

pena kirjoitti...

Evoluutio on tehnyt meistä laumaeläimiä ja lauman johtajaa tottelevia nöyriä apinoita. Muutenhan TV -lupamaksua vastaankin olisi tehty lakko jo ajat sitten

vaikka ensimmäinen väite pitääkin luultavasti ensimmäisenä approksimaationa paikkansa, toinen väite ei ole mikään välttämätön osoitus siitä että se pitää paikkansa.

yksinkertaisempi selitys lienee, että jotkut vain haluavat katsoa laadukasta kotimaista televisio-ohjelmaa. markkinatalouden puitteissa ei pystytä kuin näyttämään suomessa loputtomasti amerikkalaista sarjapaskaa.

Toinen syy on sekin evoluution aikaansaama. Lauman puolustuksesta vastaavat koiraat. Jos jätät lauman puolustamatta, joku muu tulee äkkiä tilallesi.

onko sinulla esimerkkiä saaliseläinlajista, jolla urokset puolustaisivat laumaa väkivallalta?

evoluutiobiologiassa taitaa olla tällä hetkellä vallalla sellainen teoria, että lauma on kehittynyt lähinnä saaliseläinten puolustusmekanismiksi. lauma suojaa vahvoja yksilöitä, koska petoeläimet karsivat laumasta heikot yksilöt pois.

saaliseläimet eivät yleensä käy yksissä tuumin uhkaavan vihollisen kimppuun, koska niiden ominaisuudet ovat yleensä kehittyneet pakenemiseen eivätkä aggressioon. esimerkiksi ihminen ei pärjää kovin hyvin tiikeriä tai karhua vastaan.

lauman aggressio vaatii sen verran kehittynyttä koordinointia että siihen vaaditaan paljon aivokapasiteettia. joidenkin todisteiden mukaan siihen kykenevät ihmisten lisäksi vain simpanssit. tietysti myös jotkut petoeläimet metsästävät ryhmässä, mutta ryhmä on eri asia kuin lauma.

nykyään ajatellaan kai myös, että ihmisestä ja ja simpansseista olisi kehittynyt petoeläin vasta myöhemmin, laumaeläimeksi kehittymisen jälkeen.

jorma kirjoitti...

"Tämä teksti on kirjoitettu ilmiselvästi Unionin päämajassa, tai sitten Wallin on totaalisesti menetetty tapaus."

Varmaan kyse on molemmista, mutta ennenmuuta juuri siitä, että feministit hallitsevat tasa-arvopolitiikkaa ja -keskustelua. Samat jutut sanasta sanaan ovat Naisasialiitto Unionilla, muilla naisjärjestöillä naistutkimuksessa, TANE:lla, tasa-arvovaltuutetulla, tasa-arvoministeri Wallinilla ja kaikilla niillä muilla poliitikoilla, jotka "tasa-arvoasioista", eli suomeksi sanottuna naisasiasta, puhuvat.

Siksihän feministit ovat käyneet viime aikoina käyneet todella kuumina, kun esille on nostettu mahdollisuus, että myös miesten ongelmia ja asioita käsiteltäisiin tasa-arvopolitiikan - ja keskustelun osana. Luonnollisesti tämän pitäisi olla täysin itsestäänselvää, mutta ei se sitä edelleenkään ole.

Siksipä mitään äänestyksiä tärkeämpää on päästä vaikuttamaan siihen, mitkä asiat ovat tasa-arvopoliittisella agendalla. Nyt tästä päättävät lähinnä feministit, naisjärjeströjen painostusvoiman, naistutkimuksen ja STM.n feministivirkamiesten asiantuntija- ja valmistelu (osin myös päätös-) vallan kautta. Tämä hirmuvalta pitää haastaa, kyseenalaistaa ja viime kädessä romuttaa.

Poliitikot puhuvat sitten tämän mukaisesti. Ääni heidän kellossaan muuttuu kyllä, kun miestenkin tasa-arvo-ongelmat saadaan nostettua tasa-arvoagendalle, ja heiltä vaaditaan aktiivisesti toimia ja vastauksia niihin. Vaalivoittoihin pyrkivät poliitikot haluavat mielyttää kaikkia, tai ainakin mahdollisimman monia.