torstaina, maaliskuuta 05, 2009

Henkirikosten uhrit

Amnesty: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä on tehostettava ja Ehdotus naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseksi ohjelmaksi
- ohjelman tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettava naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy.

Kuolemaan johtanut väkivalta, Martti Lehti & Janne Kivivuori:
Vuosina 2005–2006 sekä miesten että naisten riski kuolla henkirikoksissa aleni edelleen, ajanjaksolla surmattiin 2,9 vähintään vuoden ikäistä miestä 100 000 henkeä kohti. Naisilla lukema oli 1,1 ja koko väestössä 2,0. Sekä miesten että naisten riski joutua surmatuksi on tällä hetkellä alhaisempi kuin kertaakaan sitten 1960-luvun. Tosin vuonna 2007 ainakin miesten kuolleisuus ilmeisesti jälleen kasvoi.

Tyypillinen suomalainen henkirikos
- Tyypillinen suomalainen henkirikos on yksityisasunnossa tehtävä ryyppyriita-tappo. Aseena on keittiöveitsi ja tekoajankohtana viikonloppu. Syyllinen ja uhri ovat vanhoja tuttuja, keski-ikäisiä, yksin asuvia, työelämästä syrjäytyneitä, päihteitä väärinkäyttäviä miehiä, joilla on takanaan useita aiempia väkivalta- ja muita rikostuomioita. Tekohetkellä kumpikin on 2–3 promillen humalassa.

- Kahdessa henkirikoksessa kolmesta kaikki osapuolet ovat päihtyneitä. Teoista 85 %:ssa ainakin joku osapuolista (yleensä syyllinen) on tekohetkellä päihteiden vaikutuksen alainen. Yleensä päihde on alkoholi tai alkoholin ja psyykelääkkeiden yhdistelmä.

- Henkirikollisuus on Suomessa yhteiskunnan huono-osaisimpien keskinäistä rikollisuutta. Runsaat 70 % syyllisistä ja uhreista on työelämän ulkopuolella olevia työikäisiä. Työttömien työikäisten todennäköisyys päätyä henkirikoksen tekijäksi tai uhriksi onkin sekä miehillä että naisilla kymmen-viisitoistakertainen muihin sosiaaliryhmiin nähden. Asunnottomia rikososapuolista on joka kymmenes – määrä on yli 20-kertainen koko aikuisväestöön nähden. Huomionarvoista on myös se, että henkirikoksiin syyllistyvistä miehistä 50–60 % ja naisistakin yli kolmannes on tuomittu väkivaltarikoksista jo aiemmin, yleensä useita kertoja. Väkivaltarikosten moninkertaiset uusijat muodostavat henkirikoksiin syyllistyvistä merkittävän osan.

6 kommenttia:

Jape kirjoitti...

Esimerkki typerästä naisesta ja YTM:stä. Mikä näissä jampoissa naisia viehättää?

Hakattu Rihanna ei nosta syytettä

Anonyymi kirjoitti...

Tuosta Amnestyn suosituksesta hallitukselle ei löydy mitään arviota nykytilanteesta. Jokainen tällaisten projektien kanssa tekemisissä ollut ymmärtää, miten tavatonta se on. Ehdotetaan vaikka mitä ratkaisuja ongelmaan mutta ei kerrota, mikä ongelma varsinaisesti on! Näin ei toimita, jos on puhtaat jauhot pussissa.

Onkohan tuota taustamateriaalia missään verkosta saatavilla?

Minua nimittäin häiritsee todella paljon, että erään epäuskottavan miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta kertovan artikkelin luettuani, googlasin pari tuntia ja tuossa lyhyessä ajassa pystyin osoittamaan useat väitteet pötypuheiksi. Eikä kyse ole vain pienestä liioittelusta vaan -- ilmeisen tarkoituksenhakuisesta -- asioiden vääristelystä.

Esimerkiksi miesten väkivaltaisuuden indikaattorina esitetään, että 20% naisista on joutunut väkivallan kohteeksi nykyisessä parisuhteessa. Niin varmaan, mutta luku antaa aivan väärän kuvan perhepiirissä väkivaltaisten miesten määrästä. Oikeampi luku liikkuu kyselyjen mukaan parissa promillessa ja allekin, kun puhutaan pelon tai vamman aiheuttamisesta kerran, pari kolmessa vuodessa.

Lukuisia muitakin vääristelyjä tuli vastaan.

Häiritsevä tämä on, koska en olisi uskonut, että niin moni arvostamani taho ei ole viitsinyt paria tuntia käyttää tsekatakseen, onko esitetyt väitteet missään synkronissa todellisuuden kanssa. Viralliset tahotkin tuntuvat vähintään vaikenevan asian oikeasta tilasta. Monet tuntuvan tietoisesti vääristelevän, jolloin kyseessä on puhdasverinen propaganda. Tämä syö kyllä luottamusta aika pahasti. Keneen sitä voi enää uskoa?

Siksi olisin tavallaan tyytyväinen ... siis jotenkin perverssillä tavalla ... jos kävisi sittenkin ilmi, että Amesty sun muut olivat sittenkin oikeassa ja miesten naisiin kohdistama perheväkivalta todella suuri ongelma. Ehkä sittenkin on joku tutkimus, jonka mukaan Suomi on Euroopan johtava maa perheväkivallassa ja ehkä uhritutkimusten tulokset tässä kohdin menevät satakertaisesti pieleen.

Jorma kirjoitti...

"Ehkä sittenkin on joku tutkimus, jonka mukaan Suomi on Euroopan johtava maa perheväkivallassa"

Yksi ongelma taitaa olla se, ettei mitään yhtenäistä tai yhteismitallista tutkimusta taida olla olemassa. Kunnon tutkimukset pitäisi tehdä samaan tapaan, samaan aikaan molemmille sukupuolille kaikissa niissä maissa, joiden välillä jotain vertailua halutaan tehdä.

Kulttuurierotkin vaikuttavat. Vaikea uskoa, että jossain Välimeren alueen maissa päästettäisiin virkavalta väliin edes selvässä väkivaltatapauksessa. Siellä ei kaikin paikoin juuri virkavaltaan luoteta, ja asiat hoidetaan mieluummin perheen sisällä tai sukujen välillä. Sama pätee varmasti myös Itä-Euroopassa.

Täällä poliisi kutsutaan hätiin, kun viina loppuu ja pullonpohjista tulee kistaa, eikä tilastoja miesten osalta kohenna se, että tällaisissa kiistoissa yleensä juuri mies (osin ihan ymmärrettävistä syistä, osin ei) viedään pahnoille selviämään, vaikka nainenkin olisi ollut väkivaltainen.

Toinen juttu on se, että sellainen "riitely", joka vaikka jossain Italiassa kuuluu ihan normaaliin parisuhteen sisäiseen kommunikaatioon, laskettaisiin Suomessa varmaan helposti vähintään henkiseksi, ellei peräti fyysiseksi, väkivallaksi.

TH kirjoitti...

"Huomionarvoista on myös se, että henkirikoksiin syyllistyvistä miehistä 50–60 % ja naisistakin yli kolmannes on tuomittu väkivaltarikoksista jo aiemmin, yleensä useita kertoja. Väkivaltarikosten moninkertaiset uusijat muodostavat henkirikoksiin syyllistyvistä merkittävän osan."

Tuon perusteella henkirikollisuutta voitaisiin vähentää jopa kymmenillä prosenteilla vuosittain antamalla huomattavasti pidempiä tuomioita väkivaltarikoksista. Tämä vain ei sovi omaksuttuun ideologiaan.

asdfg kirjoitti...

Vanhaa kauraahan tämä on, mutta jossakin äskettäin linkitetyssä oli maininta, että joka toinen Suomessa parisuhdeväkivaltaan kuoleva nainen oli (viimeisellä) tapahtumahetkellä humalassa. Ts. menee tuohon täsmälleen samaan ryypiskelijät tappelevat keskenään -kategoriaan.

Muistatteko vielä sen väitteen, että naisiin kohdistuva väkivalta on yhtä yleistä kaikissa sosiaaliryhmissä..?

Ville kirjoitti...

Otteita Henkirikoskatsauksesta 2008

Alkoholi ja henkirikos

- Rikosten pääosa liittyy keski-ikäisten työelämän ulkopuolella olevien miesten keskinäiseen alkoholinkäyttöön. Vuosina 2002–2007 71 %:ssa aikuisten välisiä henkirikoksia kaikki osapuolet olivat rikoshetkellä humalassa, 85 %:ssa rikoksia ainakin yksi osapuolista oli humalassa.

Ja ettei totuus pääse unohtumaan, faktaa uhreista. Jostain käsittämättömästä syystä julkisissa kannanotoissa yli puolet uhreista on unohdettu tarkoituksella.

- Henkirikollisuutemme yleisin uhri on tuttavan tai ystävän surmaama mies (45 % uhreista). Seuraavaksi yleisimmät uhrit ovat parisuhdekumppanin surmaama nainen (19 %) ja uhrille ennalta tuntemattoman henkilön surmaama mies (10 %).

- Nykyinen suhteellisen korkean henkirikollisuuden jakso alkoi vuonna 1969, suuren alkoholireformin vuonna.

- Linkki alkoholin käyttöön oli erityisen kiinteä miesten henkirikoksissa: miessyyllisistä ja aikuisista miesuhreista humalassa rikoshetkellä oli yli 80 prosenttia. Myös henkirikoksiin osallisina olleista naisista enemmistö oli ollut humalassa, osuudet olivat kuitenkin miehiä alhaisempia.
(...)
Rikoskohtaisesti tarkastellen 69 prosentissa katsauskauden aikuisten välisiä henkirikoksia kaikki osapuolet olivat rikoshetkellä humalassa ja 84 prosentissa joku osapuolista. Rikoksia, joissa kumpikin osapuoli oli selvin päin, oli ainoastaan 13 prosenttia kaikista.


Naisepäillyistä 66% ja naisuhreista 57% oli humalassa. Ei näitäkään lukuja voi erityisen pieninä pitää.

Rikostutkijoiden arvion mukaan katsauskauden henkirikosten aikuisista miesosapuolista 66 prosenttia oli päihteiden väärinkäyttäjiä ja 59 prosenttia alkoholin väärinkäyttäjiä.

Naisepäillyistä päihteiden väärinkäyttäjiä oli 43 prosenttia ja aikuisista naisuhreista 42 prosenttia. Myös päihdeongelmaisilla naisilla kyse oli yleensä alkoholin väärinkäytöstä tai alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä.


Aiempi rikollisuus ja henkirikoksen uusiminen

- Katsauskauden miessyyllisistä 69 prosenttia ja naissyyllisistä 48 prosenttia oli tuomittu vuosina 1999–2006 ainakin kerran rikoslakirikoksista rangaistukseen. Rikosrekisterin (aiempia vankeustuomioita) miessyyllisistä omasi 61 prosenttia ja naissyyllisistä 31 prosenttia. Aiempia suoritettuja ehdottomia vankeustuomioita miessyyllisistä oli 37 prosentilla ja naissyyllisiställa 13 prosentilla.
(...)
Naissyyllisistä aiempia väkivaltarikostuomioita oli 31 prosentilla ja henkirikostuomioita seitsemällä prosentilla. (Henkirikoksen uusijoiden osuus oli katsauskaudella siten sama mies- ja naissyyllisistä.)


- Henkirikollisuuden seurantajärjestelmään kerätään erikseen tiedot rikoksesta epäiltyjen aiemmasta väkivaltarikollisuudesta.
(...)
Näiden tietojen mukaan katsauskauden miessyyllisistä 70 prosenttia ja naissyyllisistä 54 prosenttia oli syyllistynyt aiemmin väkivaltarikoksiin.


Rangaistuksista

- Käräjäoikeuksissa katsauskaudella taposta tuomittujen miesten keskirangaistus oli 9 vuotta 5 kuukautta ja naisten 8 vuotta 5 kuukautta vankeutta. Yksittäistuomioissa, joissa tappo oli ainoa rangaistuksen peruste, miesten keskirangaistus oli 8 vuotta 10 kuukautta ja naisten 8 vuotta 18 päivää vankeutta.

- Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että alioikeuksien tuomiokäytäntö on tällä hetkellä henkirikoksissa jossain määrin eriytynyt riippuen sekä syytetyn sukupuolesta että rikoksen kohteesta. Ankarinta tuomiokäytäntöä sovelletaan miesten tekemiin parisuhdeväkivaltaan liittyneisiin henkirikoksiin sekä tuomion perusteena olevan lainkohdan valinnan että rangaistuksen mittaamisen osalta.

Rikosnimike, tuomio ja sen pituus riippuu sukupuolesta ja rikoksen kohteesta?

Yleiskuva

- Tyypillinen suomalainen henkirikos on edelleenkin yksityisasunnossa tehtävä ryyppyriitatappo. Aseena on keittiöveitsi ja tekoajankohtana viikonloppu. Syyllinen ja uhri ovat vanhoja tuttuja, keski-ikäisiä, yksin asuvia, työelämästä syrjäytyneitä, alkoholisoituneita miehiä, joilla on takanaan useita aiempia väkivaltarikostuomioita. Tekohetkellä kumpikin on 1–3 promillen humalassa.

Kahdessa henkirikoksessa kolmesta kaikki osapuolet ovat päihtyneitä. Teoista 85 %:ssa ainakin joku osapuolista (yleensä syyllinen) on tekohetkellä päihteiden vaikutuksen alainen. Yleensä päihde on alkoholi tai alkoholin ja psyykelääkkeiden yhdistelmä. Humalatilat ovat säännönmukaisesti syviä. Kuka uhriksi ja syylliseksi ryyppyporukasta lopulta valikoituu, on usein sattumanvaraista.

Henkirikollisuus on Suomessa tällä hetkellä valtaosin yhteiskunnan huono-osaisimpien keskinäistä rikollisuutta.


Tämä yleiskuva ei ilmeisesti sovi joidenkin järjestöjen agendaan kun he tehtailevat vain naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ohjelmia ja tiedotteita yms. Huono-osainen, työelämästä syrjäytynyt ja päihteitä väärin käyttävä nainen on tasa-arvoisempi kuin vastaavassa tilanteessa oleva mies.