torstaina, marraskuuta 26, 2009

Sukupuolten välinen väkivalta: tutkimukset

Taulukko: Parisuhdeväkivallan sukupuolijakaumaa koskevat tutkimustulokset Suomessa

Törkeä perheväkivalta kohdistuu miehiin naisia useammin
Tutkija Venla Salmi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta toteaa, että perheväkivallan miesuhrien näkökulma on suomalaisessa tutkimuksessakin jäänyt syrjään.

- Ehkä taustalla on se, että naisen ajatellaan olevan haavoittuvampi uhri ja sillä tavalla halutaan korostaa naisuhrin asemaa, Salmi arvioi.

Vaikka mies on törkeän perheväkivallan uhrina yhä useammin, turvakodeissa heitä näkyy harvoin.

- Silloin kun miehet ottavat meihin yhteyttä, he saattavat sanoa, että poliisilta on tullut vähätteleviä kommentteja tai heille on jopa naureskeltu. Miehiä ei välttämättä oteta vakavasti, kun he pyytävät apua, turvakodin kriisityöntekijä Hanna Mikkonen kuvaa.

LÄHES PUOLET TYTÖISTÄ KÄYTTÄÄ VÄKIVALTAA - "Bitch slap" tytöille tyypillinen väkivallan muoto
Fyysisistä väkivallan muodoista läpsiminen oli tyttöjen keskuudessa yleisin väkivallan muoto. Läpsimistä oli käyttänyt vähintään kerran kuukaudessa 24% kaikista vastaajista ja melkein puolet eli 49% väkivaltaan viimeksi kuluneen vuoden aikana turvautuneista tytöistä. Läpsimisen yleisyydestä kertoo myös se, että avovastauksissa merkittävimmäksi maininnaksi nousi esiin käsite "bitch slap". Tällä tarkoitettiin avokämmenellä lyöntiä poskelle. Tätä ei nähty varsinaisena lyömisenä, sillä se oli vastattu vielä erikseen avovastauksissa lyömisvaihtoehdon lisäksi. Vastauksissa läpsimistä myös vähäteltiin, eikä sitä näin ollen mielletty vakavana. Keskusteluryhmissä on noussut esiin samansuuntaisia mielipiteitä. "Tytöt eivät näe varsinkaan pojan läpsimistä vahingollisena, he oikeuttavat sitä sillä, että poikaa ei kuitenkaan satu, sillä poikahan on fyysisesti paljon vahvempi", kertoo projektissa nuorisokasvattajana työskentelevä Heini Lesojeff. "Läpsiminen nähdään myös "leikkinä", jota vastapuolen ei pitäisi ottaa liian vakavasti", mainitsee tutkija Eevastiina Gjerstad. Tytöt läpsivät myös toisiaan. Tähän voi johtaa haukkumisesta tai pilkkaamisesta alkanut riitatilanne, joka kärjistyy läpsimiseen. Töniminen oli lähes yhtä yleistä kuin läpsiminen. Sitä käytti kuukausittain 20% kaikista vastaajista ja 42% väkivaltaan turvautuvista tytöistä.

Fyysisen väkivallan lisäksi myös alistaminen ja nöyryyttäminen ovat olleet esillä Levottomat Tuhkimot -projektiin osallistuvien tyttöjen puheissa. Uhrin eteen mennään isolla porukalla ja vaaditaan häntä tilille sanomisistaan. "Nämä tilanteet sisältävät yleensä vahvasti alistavia tai nöyryyttäviä piirteitä, mutta eivät välttämättä suoranaista fyysistä väkivaltaa" kertoo Heini Lesojeff. Kaikista vastaajista lähes 10% ja väkivaltaan turvautuneista tytöistä 20% myönsi alistaneensa tai nöyryyttäneensä muita vähintään kerran viimeisen kuukauden aikana.

Esimerkiksi pettämisen vuoksi lyömisen näki kysymykseen vastaajista oikeutettuna yli 18%. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkijan Venla Salmen seurusteluväkivallasta (2009) tekemässä tutkimuksessa 9. luokkalaiset pojat kokivat väkivaltaa - myös fyysistä väkivaltaa - seurustelusuhteissaan enemmän kuin tytöt. Yhtenä syynä saattavat Salmen mukaan olla väkivaltaan liittyvät asenteet: "Naista ei saa lyödä" -normi on yhteiskunnassamme vahvasti esillä, mutta vastaavanlaista "miestä ei saa lyödä" -sääntöä ei ole. Samantyyppisiä asenteita on ilmennyt myös Levottomat Tuhkimot -projektissa.

Miehet usein naisten väkivallan kohteina
Nuoret miehet joutuvat parisuhteissaan yllättävän usein väkivallan kohteiksi, kertoo Lääkärilehdessä julkaistava tutkimus. Jopa 17 prosenttia parisuhteessa olleista 18 - 20-vuotiaista varusmiehistä ilmoitti joutuneensa kumppaninsa lyönnin kohteeksi.

Toisaalta vain prosentti varusmiehistä ilmoitti itse lyöneensä kumppaniaan.

Äidit kurittavat fyysisesti lapsiaan isiä useammin
Naiset käyttävät ruumiillista väkivaltaa lasten kasvatuksessa miehiä useammin. Äitien yleisimmät kurituskeinot ovat tukistaminen ja sormille näpsäyttäminen. Piiskaamista miehet ja naiset käyttävät samalla tavoin. Lastensuojelun keskusliiton tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että yli puolet äideistä on tukistanut lastaan.

Tytöt lyövät seurustelusuhteessa useammin kuin pojat
Seurustelevista nuorista joka neljäs on kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa.

Pojat näyttävät joutuvan tyttöjä useammin väkivallan uhreiksi seurustelusuhteissaan.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa yhdeksän prosenttia pojista ja kaksi prosenttia tytöistä ilmoitti nykyisen seurustelukumppaninsa lyöneen tai potkineen häntä.

Kuvio 2 Surmattuja naisia väestön 100 000 naista kohden. Maailman terveysjärjestön kuolemansyytilasto, viiden viimeisen vuoden keskiarvo. Laskettu WHO:n luvuista.
Suomi 1,22
Viro 3,73
Liettua 4,46
Latvia 5,86
Valko-venäjä 6,97
Venäjä 12,2

- Euroopan unionin jäsenmaiden vertailussa naisen riski tulla surmatuksi on Suomessa 11. korkein. Miesten riski on 7. korkein.

- Äidit kohdistavat lapsiin kuritusväkivaltaa hieman enemmän kuin isät. Lasten kodissaan näkemä väkivalta on useimmin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ei äitiin tai isään kohdistuvaa.

- Selvästi yleisin henkirikostyyppi Suomessa on mieheen kohdistunut tutun henkilön tekemä henkirikos. Vuosina 2003–2007 Suomessa tehdyistä henkirikoksista 46 % (286 tapausta) oli tällaisia.

- Lapset henkirikosten uhreina. Henkirikollisuuden seurantajärjestelmän mukaan Suomessa surmattiin 2003–2007 yhteensä 29 alle 15-vuotiasta lasta. Näistä 20 joutui äitinsä, 7 isänsä ja 2 veljensä surmaamaksi.

Kuvio: Väkivaltarikosten uhrien ikäjakauma

HS: Pojan on vaikea puuttua tyttöystävänsä väkivaltaisuuteen

Tasa-arvobarometri 2008 (s. 63):
Naisista kaksi ja miehistä neljä prosenttia sanoopelkäävänsä perhepiirissä väkivaltaa tai joutuvansa olemaan varuillaan ainakin joskus.

Naisen väkivalta näkyväksi
Tutkimusten mukaan naiset käyttävät sanallista väkivaltaa ja käyvät mieheen kiinni yleisemmin, mutta käyttävät fyysistä väkivaltaa miehiä harvemmin. Tästä huolimatta naisten tekemän fyysisen väkivallan määrä yllätti Miesten kriisikeskuksen työntekijät. Molempien sukupuolten uhriutuminen on yhtä vakava asia.

LAPSET VÄKIVALLAN VÄLINEENÄ

* Nainen syyttää miestä huonosta vanhemmuudesta ja manipuloi lapset miestä vastaan.
* Nainen määrittelee isyyden ainoastaan taloudelliseksi vastuuksi lapsista.
* Nainen säätelee isyyttä ja määrittelee lasten tapaamiset oman mielensä mukaan.

HENKINEN VÄKIVALTA

* Nainen ohittaa miehen perustarpeet (riittävän yöunen, kodinrauhan, järjestyksen, viihtyisyyden) ja henkilökohtaisen reviirin (sulkee poistumistien, ei anna omaa rauhaa eikä omaa tilaa).
* Läheisyyden torjuminen henkisellä tasolla ja keskustelusta kieltäytyminen.
* Nainen syrjäyttää miehen perheen päätöksenteosta.

MANIPULOINTI

* Nainen leimaa miehen ystävä- ja auttajaverkoston silmissä. Läheiset ja viranomaiset omaksuvat naisen näkemyksen ilman että kuulevat miestä.
* Nainen manipuloi auttajaverkoston ja estää miehen avun saannin ja kuulluksi tulemisen. Nainen ja naisen tuki- ja taustajoukot muodostavat yhtenevän liittouman miestä vastaan.
* Nainen hankaloittaa asioiden hoitoa väärinkäyttämällä virkavallan apua, kieltäytymällä neuvottelusta tai häiritsemällä toistuvasti miehen työrauhaa ja yksityiselämää.

OMISTAMINEN

* Nainen tavoittelee yksinoikeutta miehen elämään ja halveksii ja mitätöi miehen aikaisempia elämänvaiheita, aiempia parisuhteita sekä lapsia niistä.
* Nainen kontrolloi miehen menneisyyttä, perhetaustaa, sukua ja elämäntapaa vaatimuksin sekä syytöksin.
* Nainen päättää siitä "mikä on miehelle sopivaa ja oikeaa".

VASTUUN VÄISTÄMINEN

* Nainen väistää oman vastuunsa perheen tilanteesta ja omasta käyttäytymisestään. Nainen kieltää oman väkivaltaisuutensa, koska se ei ole niin fyysistä. Väkivaltaa parisuhteessa käyttänyt nainen hakee itselleen useammin apua omiin väkivaltakokemuksiin, ei omaan väkivaltaiseen käyttäytymiseensä.
* Nainen kätkee väkivaltansa perheen ja miehen parhaaksi toimimisen taakse.

FYYSINEN VÄKIVALTA

* Nainen pyrkii saamaan miehestä yliotteen fyysisellä kiinnikäymisellä tai rikkomalla miehelle tunnearvoa sisältäviä esineitä.
* Väkivallanteko voi olla hysteeristä toimintaa "hullun raivolla", jota nainen ei pysty itsekään myöhemmin ymmärtämään.

SEKSUAALINEN VÄKIVALTA

* Miehen nöyryyttäminen asettamalla seksuaalinen kanssakäyminen kaupankäynnin, kurinpidon, kiristyksen ja vallankäytön välineeksi.
* Pakottaminen seksuaaliseen toimintaan, vaikka mies ei sitä halua.
* Miehisyyden kyseenalaistamista.


TALOUDELLINEN VÄKIVALTA

* Nainen laiminlyö taloudellisen vastuunsa ja pitää miestä elättäjänään. Nainen pitää itsellään oikeuden holtittomaan rahankäyttöön.
* Mies määritellään ulkoisen aseman, statuksen ja varallisuuden mukaan.

12 kommenttia:

Henry kirjoitti...

Tähän postaukseen olisi tarkoitus kerätä linkkejä väkivaltatutkimuksiin, johon voisi viitata aihetta käsittelevissä keskusteluissa. Linkki postaukseen löytyy blogin sivupalkista.

Jorma kirjoitti...

Tasa-arvobarometrin (2008) mukaan miehistä 4 prosenntia pelkää joutuvansa perheväkivallan uhriksi. Naisista 2 prosenttia. Tämä kertonee jotain todellisuudesta kulissien ja kuvitelmien takana.

Yleinen tasa-arvo kirjoitti...

Olisi mielenkiintoista, jos joku jaksaisi etsiä netistä tutkimuksia siitä, että miten tämä valtion määräämä "vain toisen sukupuolen pakollinen massamurha koulutus" tekee ihmisestä myönteisemmän voimankäyttöön ... ei niinkään siksi, että tuo nyt loppupeleissa ainakaan minua niin kauheasti häiritsisi ... vaan siksi, että saisi piikitellä feministien ja viranomaisten suuntaan aina kun he yrittävät nostaa näitä tasa-arvo tai väkivalta puheitaan miehistä julkisuuteen ... voisi ikäänkuin sanoa, että on aivan naurettavaa puhua mistään tasa-arvosta tai väkivallasta Suomessa julkisuudessa niin kauan, kun vain toisella sukupuolella on valtion pakottama väkivalta ja tappokoulutus taustanaan ... sama valtio siis vaatii samaan aikaan sekä pakollista lähitaistelu ja massamurhaamis opettelua että täydellistä väkivallattomuuden ihannetta ... voiko ristiriitaisempaa paljoa olla?

Ville kirjoitti...

YK taistelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan miesjohtajien avulla

Maailmanennätys?

Arviolta 70 prosenttia naisista joutuu miesten fyysisesti tai seksuaalisesti pahoinpitelemiksi jollakin tavoin.

Siis 3 kymmenestä vastaantulevasta naisesta ei ole jonkilaisen pahoinpitelyn uhri? Uskomaton väite jopa maailmanlaajuisesti ja luonnollisesti mitään lähdettä ei kerrota.

Pasi Malmi, onko YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon "naisjärjestöjen harjoittaman tiedon muokkaus- ja lobbaustoiminnan uhri"?

HS keskustelu aiheesta

Homo kirjoitti...

Ville, jos ei lasketa vain parisuhdeväkivaltaa, niin minusta on outoa, jos jopa 30 prosenttia nartuista ei ole koskaan joutunut pahoinpidellyksi. Ainakin miehistä uskoisin noin 99,9999 prosentin joutuneen pahoinpidellyksi, bitch släpätyksi tms ainakin kertaalleen peruskoulun loppuun mennessä.

Yleinen tasa-arvo kirjoitti...

Muistaakseni eilisessä IL, ensimmäisellä aukeamalla oli tilasto jossa sanottiin, että Suomi on maana sijalla 19 siinä, että kuinka usein nainen joutuu suhteutettuna väkivallan kohteeksi?

Yleinen tasa-arvo kirjoitti...

Eikö myös tämä alla oleva esimerkki ole väkivaltaa jos jokin? Pohjaksi siis pitää muistaa, että noista hoitajista lähes kaikki ovat naisia -jotka muuten saivat vielä huikean palkankorotuksen juuri vähän aikaa sitten.

Esimerkiksi Satakunnan Kansa
31.10.2009

Lääninhallitukset raportoivat vanhusten sitomisesta sänkyyn, ravinnon puutteesta, vanhusten hiljentämisestä liiallisella lääkityksellä ynm ... ”Kiduttamista, toisin paikoin tätä voi sanoa jo kiduttamiseksi": Sanoo vanhusten hoidon asiantuntija professori Sirkka-Liisa Kivelä ... "En usko, että (feministinen) Suomi herää vanhusasiaan. Tilanne on se, että pelastukoon ken voi": Kommentoi taas peruspalveluministeri Paula Risikko

Yleinen tasa-arvo kirjoitti...

ENTÄ TÄMÄ - VANHUSTEN FYYSISEN JA HENKISEN PAHOINPITELYN LISÄKSI?

Pitää siis ottaa huomioon pohjaksi tätä arvioidessa, että tähän asiaan on lukuisasti puuttunut rajojemme ulkopuolelta mm WHO ja maan sisällä mm MLL, sekä joka neuvolassa tästä kerrotaan nykyäideille, mutta he eivät piittaa näistä neuvoista, eivätkä lasten fyysisesta ja mielenterveydellisestä kehityksestä.

Esim.

www.keskipohjanmaa.net/gen/88076.asp

Imetyskouluttaja, kätilö Helinä Göös:

"Läheisyys on –tai ainakin sen pitäisi olla –puoli ruokaa. Aikuisinakin kaipaamme kosketusta ja läheisyyttä. Se on meissä syvä, inhimillinen tarve, jonka tarpeen tyydyttämisellä on erikoisen suuri merkitys elämämme alkumetreillä.

Meidän kulttuurissamme tälle asialle ei kuitenkaan ole osattu antaa tarpeeksi suurta merkitystä. Tutkimusten mukaan elämämme ensimmäisten vuosien kokemuksilla on suurin vaikutus vuorovaikutustaitoihimme. Tällöin luomme käsityksen omasta itsestämme ja arvostamme -Helinä Göös kertoo. "

bmaad kirjoitti...

""Läpsiminen nähdään myös "leikkinä", jota vastapuolen ei pitäisi ottaa liian vakavasti", mainitsee tutkija Eevastiina Gjerstad."

Se on sadomasokismiin viittaava fetissi, joka purkautuu väärällä tavalla.

Ulkomailla on sivistyneempi
muoto happy slapping. Youtubesta hakusanoilla "happy slapping" ja "face slapping" löytyy moneksi tunniksi katsottavaa, harvemmin mitään tasokkaampaa.

hotspankinggirls.com :sta löytyy lisää tökerö slappingia, tosin
jo (suuri osa) maksua vastaan.

Jorma kirjoitti...

"Ainakin miehistä uskoisin noin 99,9999 prosentin joutuneen pahoinpidellyksi, bitch släpätyksi tms ainakin kertaalleen peruskoulun loppuun mennessä."

Tämä on varma juttu. Jos miestä ei ole vielä siihen ikään mennessä löyty kertaakaan, jossain on vikaa. Vanhemmat kasvattavat tynnyrissä tai jotain.

Anonyymi kirjoitti...


Tämä on varma juttu. Jos miestä ei ole vielä siihen ikään mennessä löyty kertaakaan, jossain on vikaa. Vanhemmat kasvattavat tynnyrissä tai jotain
.

Tulee mieleen rikkaat, joilla käy yksityisopettaja, ja joiden lapset eivät toisia lapsia juuri näe. Mutta tällöinkin otaksuisin että ennemminkin naiset ovat hemmoteltuja silloinkin, eivätkä niinkään miehet.

Toinen vaihtoehto on, että lapsi on jo pienestä pitäen niin kova Tonyhalme, että kukaan ei ehdi läpsiä häntä kun hän on jo pahoinpidellyt kaikki muut.. (-8

- Vortac

Syltty kirjoitti...

Mielestäni ainoastaan fyysiset toimet ovat väkivaltaa. Muille painostuskeinoille pitää keksiä sitten joku toinen nimi.