torstaina, marraskuuta 12, 2009

Tasa-arvo-ongelmat sosiaalisena konstruktiona

Tasa-arvoa käsittelevä puhe voidaan ymmärtää joko yhteiskunnallisen todellisuuden heijastukseksi (objektivismi, realismi) tai ideologiaksi siitä, mitä tasa-arvon tulisi olla. Usein sanotaan, että ”meillä on jo tasa-arvo”. Tuollaiset lauseet pitävät sisällään erilaisia – tiedostettuja ja tiedostamattomia – ideologisia käsityksiä siitä, mitä tasa-arvon tulisi tarkoittaa. Marxilaisvaikutteisesta näkökulmasta voidaan ajatella, että yhteiskunnassa pidetään yllä sellaista ideologiaa, että tasa-arvo on jo saavutettu. Se tuudittaa alistetut ryhmät (naiset) tasa-arvon kuvitelmaan ja estää heitä havaitsemasta rakenteellista syrjintää ja omien toimintamahdollisuuksien kaventamista. (Holli 2002, 12.) Maskulistien näkökulmasta katsottuna tilanne näyttää lähes päinvastaiselta. Maskulistien mukaan yhteiskunnassa ylläpidetään sellaista ideologiaa, jonka mukaan naiset ovat miehiä huonommassa asemassa, vaikka todellisuudessa asia on pikemmin päinvastoin.

Ihmisten tai ihmisryhmien välillä on lukemattomia eroja, jotka voidaan konstruoida monilla eri tavoilla tasa-arvo-ongelmiksi tarkastelijan ideologisesta perspektiivistä riippuen. Tasa-arvoväitteiden esittäjällä tulee olla käsitys siitä (1) minkä ryhmien välillä tasa-arvon tulisi vallita, (2) millä elämänalueilla ryhmien tulisi olla tasa-arvoisia ja (3) mitä tasa-arvon määritelmiä ja periaatteita tulisi soveltaa. Mikä hankalinta, tiede ei kykene kertomaan, miten tasa-arvo tulisi konstruoida ”oikein”. Esimerkiksi feministeillä ja maskulisteilla on hyvin erilainen käsitys siitä, mitkä ovat merkittäviä tasa-arvo-ongelmia.

Sosiaalisena ongelmana on pidetty esimerkiksi asunnottomuutta, jota voidaan tarkastella ”todellisena” ongelmana ainakin siinä mielessä, että ihmisten parissa vallitsee konsensus sen ratkaisua vaativasta ongelmaluonteesta. On kuitenkin hankalampi sanoa, onko miesten naisia suurempi asunnottomuus ”todellinen” tasa-arvo-ongelma, joka pitäisi huomioida tasa-arvopolitiikassa? Maskulistit voivat joka tapauksessa konstruoida väitteen, jonka mukaan miesten suurempi asunnottomuus on tasa-arvo-ongelma, ja vaatia sitä osaksi tasa-arvopolitiikkaa.

Voidaan esimerkiksi kysyä, mitä tasa-arvo-ongelmia sisältyy traditionaaliseen ydinperheeseen, jossa mies käy töissä ja vaimo on kotiäitinä. Konservatiivit saattaisivat sanoa, että ”ei mitään, niin asian pitääkin olla”. Feministit saattaisivat sanoa, että ydinperheen tasa-arvo-ongelma on kotiäidin taloudellisessa riippuvuudessa miehestä. Maskulistit saattaisivat puolestaan sanoa, että tasa-arvo-ongelma on aviomiehellä, joka joutuu elättäjän roolissaan eristetyksi perheestään. Käsitys traditionaalisen ydinperheen tasa-arvosta tai sen puutteesta voidaan siten konstruoida monilla vaihtoehtoisilla eri tavoilla. Tieteen on hankala sanoa, mikä noista tulkinnoista ”oikea”.

Myös asevelvollisuuden tasa-arvoisuus voidaan tulkita monilla eri tavoilla. Jos armeija ajatellaan (joidenkin feministien tavoin) miesten dominaatiota ylläpitäväksi ”miehisyyden viimeiseksi linnakkeeksi”, sitä voidaan pitää naisten tasa-arvo-ongelmana. Silloin tasa-arvoon päästään takaamalla naisille pääsy armeijaan. Jos taas asevelvollisuutta pidetään maskulistien tavoin vankeuden uhalla ylläpidettynä palkattomana orjatyönä, sitä voidaan pitää miesten tasa-arvo-ongelmana. Toisaalta asevelvollisuus miesten tasa-arvo-ongelmana voidaan ”dekonstruoida” sanomalla, että ”naiset synnyttävät, eikä tasa-arvo-ongelmaa synny kokonaisuus huomioiden."

Suhtautuminen väkivaltaan tasa-arvo-ongelmana riippuu siitä, millaisesta viitekehyksestä käsin väkivaltaa tarkastellaan. Feministien suosiman sukupuolittuneen väkivallan paradigman mukaan miehet käyttävät yhteiskunnassa väkivaltaa dominoidakseen naisia. Väkivalta on siten ensisijaisesta miesten tekemää ja naiset ovat uhreja. Silloin tasa-arvo-ongelmaksi voidaan nimetä naisiin kohdistuva väkivalta. Maskulistit saattavat puolestaan osoittaa, että suurin osa väkivallan uhreista on itse asiassa miehiä. Suuremman uhrilukumäärän perspektiivistä väkivaltaa voidaankin väittää miesten tasa-arvo-ongelmaksi.

Myös ongelmien kausaalisella selityksellä on merkitystä sille, pidetäänkö jotakin asiaa tasa-arvo-ongelmana. Se miten ajattelemme asioista, vaikuttaa siihen, mitä asioille pitäisi tehdä. Voidaan esimerkiksi kysyä, mikä on miesten lyhyemmän eliniän kausaalinen syy? Onko se miesten oma syy, biologinen vääjäämättömyys vai johtuuko se yhteiskunnan miehiä sortavista rakenteista. Jos miesten lyhyempää elinikää pidetään miesten omana syynä, miehille voidaan esittää vaatimus ryhdistäytyä ja muuttaa elintapojaan terveellisemmiksi. Jos syyn ajatellaan olevan biologiassa, niin asialle ei välttämättä edes voida tehdä mitään. Jos sen sijaan miesten lyhyemmän eliniän ajatellaan johtuvan miehille epäedullisista rakenteista, kuten miesten sosiaalistamisesta epäterveelliseen maskuliiniseen rooliin, voidaan esittää uskottavampia vaatimuksia miesten aseman parantamiseksi tasa-arvopolitiikan avulla.

Tutkimuksessa käytetty teoria sukupuolijärjestelmästä määrittää jo etukäteen, miten naisten ja miesten väliset suhteet tulkitaan. Esimerkiksi feministisen patriarkaattiteorian viitekehyksestä katsottuna lähes kaikki sukupuolten väliset suhteet näyttäytyvät naisia alistavilta. Patriarkaattiteoriasta käsin voi olla vaikea edes kuvitella, miten etuoikeutettu ja vallassa oleva sukupuoli voisi olla sorrettu. Maskulistien suosima sukupuolirooliteoria kiinnittää puolestaan huomiota maskuliinisuuden miehille aiheuttamiin kustannuksiin, jotka näyttävät usein feminiinisyyden tuottamia kustannuksia suuremmilta. Sukupuolirooliteorian näkökulmasta katsottuna yhteiskunnassa näyttääkin olevan enemmän miehille kuin naisille epäedullisia rakenteita.

29 kommenttia:

Jorma kirjoitti...

"Maskulistit voivat joka tapauksessa konstruoida väitteen, jonka mukaan miesten suurempi asunnottomuus on tasa-arvo-ongelma, ja vaatia sitä osaksi tasa-arvopolitiikkaa."

Tämähän tulee suoraan tasa-arvolaista: asunnottomuus asettaa miehet naisia huonompaan asemaan, joten se on tasa-arvo-ongelma.

"Toisaalta asevelvollisuus miesten tasa-arvo-ongelmana voidaan ”dekonstruoida” sanomalla, että ”naiset synnyttävät, eikä tasa-arvo-ongelmaa synny kokonaisuus huomioiden.""

Tämä ei käy, sillä synnyttäminen ei ole mikään lakisääteinen velvollisuus. Lastenhoitoon joutuvat osallistumaan miehetkin.

"Jos miesten lyhyempää elinikää pidetään miesten omana syynä, miehille voidaan esittää vaatimus ryhdistäytyä ja muuttaa elintapojaan terveellisemmiksi. Jos syyn ajatellaan olevan biologiassa, niin asialle ei välttämättä edes voida tehdä mitään. Jos sen sijaan miesten lyhyemmän eliniän ajatellaan johtuvan miehille epäedullisista rakenteista, kuten miesten sosiaalistamisesta epäterveelliseen maskuliiniseen rooliin, voidaan esittää uskottavampia vaatimuksia miesten aseman parantamiseksi tasa-arvopolitiikan avulla."

Se johtuu erittäin todennäköisesti näistä kaikista, mutta myös yhteiskunnan toimimattomuudesta: naisille on tarjolla ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluita, miehille ei.

Naisilta ei tasa-arvopolitiikassa vaadita suurempaa ahkeruutta työelämässä, ryhdistäytymistä palkkaneuvotteluissa tai kouluttautumista aloille, joilla työvoiman tarve on suurta, kun puhutaan palkkauksen tasa-arvoisuudesta, vaan kaikki pistetään miesten syyksi ja koko yhteiskunnan vastuulle sysätään tilanteen "korjaaminen". Niinpä miesten lyhyempää elinikää ei myöskään voi pistää miesten piikkiin ja vastuulle.

"Tutkimuksessa käytetty teoria sukupuolijärjestelmästä määrittää jo etukäteen, miten naisten ja miesten väliset suhteet tulkitaan."

Tämä on ongelma. Jos teoria menee tosiasioiden edelle, kyse ei ole enää tieteellisestä tutkimuksesta. Juuri näin on käynyt feministeille patriarkaattiteorioineen. He ovat uskonnon, eivät tieteen harjoittajia.

Anonyymi kirjoitti...

Myytit murtuu
http://www.madatoms.com/site/blog/little-girls-more-disgusting-than-you-know/

Anonyymi kirjoitti...

Henry pisti nyt kaiken sekaisin.
Maskulisti sanoo sitä, muta ähähä feministipäs sanookin tätä.


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Voihan naiset kysyttäessä väittää yhtä sun toista, mutta tosielämän toiminta ja tilastot eivät välttämättä tue näitä väitteitä:

Miehen pienempi palkka ei haittaa naista

Homo

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

Kuten tuolla jo sanoin, en kauheasti viitsi enää tuon ”miesten viikon” keskustelujen jälkeen selvittää asioita täällä, mutta vastaan tähän nyt vielä sen takia, että tämähän on niin selvää jatkoa niille aiheille vielä ja on kyse niin isoista asioista.

--

Eli nyt Henry esitit nuo asian niin, että kerroit kyllä millaisia feministit ovat ja että siitä aiheutuu meillä miehille haittaa ynm. Tämänhän me kaikki täällä tiedämme. Sosialismihan tunnetusti loi feminismin Suomeen ja pitää sitä vieläkin yllä - ihan elintärkeää rahoitusta myöten.

Vastaukseksi ja ongelman ratkaisuksi feminismiin laitoit nyt vain itse valikoimasi ratkaisun/yhden tavan ajaa miesasiaa - esim jo tuossa esittämässäsi miesideologien joukosta voimme huomioida, että on olemassa eri lähestymistapoja ja malleja.

Totta kai vapautusliikekin oikein ajettuna on parempi, kuin täysin feministinen yhteiskunta, mutta se ei koskaan ole niin tehokas, eikä oikea päämääriltään mitä voimakas oikeusliike/urbaani uuskonservatiivinen miesliike tässä yhteiskunnan tilassa. Jossain USA:ssa tilanne on jo enemmän mietittävä näiden vaihtoehtojen välillä, koska siellä ei esimerkiksi ole näin vahvaa valtiofeminismiä, eikä sitä ”sosialistivaltio aviomiehen korvikkeena” ilmiötä myöskään näin voimakkaana, sekä asevelvollisuus ollaan jo ratkaistu. Pahimmillaan Suomessa ns vapautusliike voi jopa mennä feministien piikkiin, vaikka tarkoitus olisi hyvä.

(Uuskonservatiivisuudella tarkoitan tässä yhteydessä perinteisistä konservatiivisuuden muodoista sitä mallia, joka siis tunnetusti ottaa matkan varrelta toimivat asiat mukaan, torjuu uudet toimimattomat aatteet, peruuttaa jopa takaisin niissä asioissa joissa mentiin metsikköön, ja joka uskoo palkka-armeijaan ja minimi valtioon, sekä yrittämiseen ja oikeuksiensa hakemiseen, ja on ylpeä länsimaisesta miehestä historioineen.
Ja myös siinä mielessä käytän sanaa uuskonservatiivisuus, että läheshän jokainen nuorempi miesaktiivikin, jos hän oivaltaa oikeusliike/urbaani konservatiivisuus miesidean on eräänlainen ”uudestaan konservatiivisuuteen kääntynyt”… konservatiivisuushan ei siis ole millään tavalla jämähtänyt tila, vaan melkein voimakkaimmin eteenpäin kulkeva ideologia, mutta kuitenkin hyläten toimimattomat ja pitäen ne monet erittäin toimivat asiat esim miesten kannalta …)

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

OTETAAS NOPEA ESIMERKKI:

Kirjoitit Henry:
” Voidaan esimerkiksi kysyä, mikä on miesten lyhyemmän eliniän kausaalinen syy? Onko se miesten oma syy, biologinen vääjäämättömyys vai johtuuko se yhteiskunnan miehiä sortavista rakenteista . Jos sen sijaan miesten lyhyemmän eliniän ajatellaan johtuvan miehille epäedullisista rakenteista, kuten miesten sosiaalistamisesta epäterveelliseen maskuliiniseen rooliin, voidaan esittää uskottavampia vaatimuksia miesten aseman parantamiseksi tasa-arvopolitiikan avulla.”

HUOMAATKO MIKÄ PUUTTUU? TAI JOPA MIEHILLE EPÄEDULLISEN PÄÄMÄÄRÄN?
Katsos voi olla niin, että oikeusliike / uuskonservatiivi miesaktiivi sanoisikin tässä kohtaa, että miesten pahoinvointi johtuukin feministisestä äitisuhteen huonontumisesta, isien puuttumisesta ja miehen mallin puuttumisesta yhtäkkiä lapsuudessa ja tällaisen lapsuuden jälkeen naisen/seksuaalisuuden saannin ja kunnioituksen puuttuminen aikuisuudessa – johtuen historiassa ennen näkemättömistä feministien luomista ero ja sinkku ihanteista.

Lisäksi se voisi sanoa vielä päälle ”feministeille piikitellen ja perusmiesten luonnollista ajatusmallia tukien”, että lisäksi näiden feministien metroseksuaali ihanteiden ja isättömien perheiden takia miehet ovat kadottaneet terveen maskuliinisuutensa.

Mainittakoon vielä miesten parasta ajatellen pienempänä asiana - Hyvää tietysti tekee miesten hyvinvoinnille ja eliniälle yleensäkin, konservatiivinen sporttinen ryhdikäs miehen mallin antaminen julkisuudessa – verrattuna ”ei konservatiivisiin” Kurt Cobain, BB Nino ja kaljakapinallis tyyppisiin ”vapautetuihin” mies ihanteisiin. Miehenhä hyvinvointia me tässä haemme?


OTETAAS SEURAAVA ”VIRHEASKEL” JO NOIN LYHYESSÄ TXT:

Kirjoitit Henry:
”Voidaan esimerkiksi kysyä, mitä tasa-arvo-ongelmia sisältyy traditionaaliseen ydinperheeseen, jossa mies käy töissä ja vaimo on kotiäitinä. Konservatiivit saattaisivat sanoa, että ”ei mitään, niin asian pitääkin olla”.

Tämähän lähtee jo aivan virheajattelusta liikkeelle, asiasta jota ei ole olemassa ja väitteestä jota ei konservatiivit tunnusta. Korkeintaan tämä koskettaa lasten ensimmäisia elinvuosia ja hyvä niin.

Konservatiivit kyllä antavat aivan hyvin käydä vaimonsa töissä tai olla mukana maatilan tai yrityksen hoidossa ynm – jopa vaativat sitä, mutta samalla heidän (miesasian kannalta tärkeisiin!) painotuksiinsa kuuluu mm se, että naisen täytyy näyttää naiselliselta, naisen täytyy olla hyvä äiti poikalapselleen, nainen ei saa erota miehestään helpolla ja lapsilla pitää olla ydinperhe jossa on ISÄ.

Eli nyt jos joku vapautusliikkeen mies vastustaakin konservatiivista ydinperhettä jollain epätodellisella kuvalla tai pikku sivuasialla konservatiivisuudesta – kuvalla kuin jostain SDP viime vaalimainoksesta – niin tosiasiassa hän vastustaakin, sillloin miesten oikeuksia naiselliseen naiseen, naisten kunnioittavaa käytöstä miehiä kohtaan, lapsen oikeutta konservatiiviseen naiselliseen äitiin, isällistä ydinperhettä, ja isän oikeuksia lapsiinsa.

Aika valitettavaa.

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

Tähän kun ynnää päälle, että kaikkea hyvää tarkoittaessaan esimerkiksi ”sosialistiset vapautusliikkeen miehet” ymmärtävät kyllä asevelvollisuus ongelman – mutta ehdottavat siihen mitä eriskummallisimpia ratkaisuja – ja vastustavat sitä tapaa millä jo lähes 99% sivistysmaista on asian ratkaissut (eli Nato) niin … vielä valitettavampaa jos ymmärrätte? He ikään kuin torppaavat asian realistisen ratkaisun pahimmalla mahdollisella tavalla.

Tähän kaikkeen kun vielä ynnää päälle tuen ilmiölle nimeltä ”sosialistivaltio aviomiehen korvikkeena” niin sitten voi jo sanoa, että oi voi sentään ; )

”Mikä hankalinta, tiede ei kykene kertomaan, miten tasa-arvo tulisi konstruoida ”oikein”

Tämä piti erinomaisesti paikkaansa tekstissäsi. Ei sitä näemmä silloin pysty suurin osa Suomen ns miesaktiiveistakaan. Valitettavasti. Sitä sopii vain toivoa, että he eivät pelaa tietämättään jopa feministien hyväksi.

YLEENSÄKIN KUN ASEVELVOLLIISUUS ON RATKAISTU, NIIN ON KYSE OIKEUKSIEN HAKEMISESTA JOISSA SUKUPUOLEN OLEMASSA OLO JA SEN KÄYTTÄMINEN MIESTEN ASIAN AJAMISESSA ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ. EI SEN HÄIVYTTÄMINEN. ”MIESPUOLISEN POIKALAPSEN JA ISÄN” OIKEUKSIEN HAKEMISELLA PÄÄSE JO AIKA PITKÄLLE. SEN KAUTTA ON OIKEASTAAN RATKAISTAVISSA NUO KAIKKI TASA-ARVO RYNKIN ONGELMALISTAN KOHDAT. OIKEUSLIIKE/KONSERVATIIVI LIIKE ON VAIN TOIMIVIN TAPA, JONKA LOGIIKAN ASKELEET IHAN OIKEASTI KESTÄÄ PIDEMMÄLLEKIN VIEVÄN TARKASTELUN.

Jorma kirjoitti...

"oikeusliike / uuskonservatiivi miesaktiivi sanoisikin tässä kohtaa, että miesten pahoinvointi johtuukin feministisestä äitisuhteen huonontumisesta, isien puuttumisesta ja miehen mallin puuttumisesta yhtäkkiä lapsuudessa ja tällaisen lapsuuden jälkeen naisen/seksuaalisuuden saannin ja kunnioituksen puuttuminen aikuisuudessa"

Tällä on varmaan vaikutuksensa.

"Eli nyt jos joku vapautusliikkeen mies vastustaakin konservatiivista ydinperhettä"

En vastusta tätä, jos se on ihmisten oma valinta. Esimerkiksi eroja ainakin tulee nykyisin ihan liian helposti. Ihmisillä ei ole malttia, kun tavoitellaan hetkellistä mielihyvää nopeasti. Toisaalta väkisinkään ei yhdessä kannata pysyä, jos homma ei kertakaikkiaan toimi.

Jorma kirjoitti...

"vastustavat sitä tapaa millä jo lähes 99% sivistysmaista on asian ratkaissut (eli Nato)"

Minä kannatan Nato-jäsenyyttä ja luulenpa, että miesaktiivien joukossa sille löytyy enemmänkin kannatusta. Muta vaikka Natoon ei liityttäisikään, niin tasa-arvon on asevelvollisuuden suhteen toteuduttava.

Henry kirjoitti...

"Eli nyt jos joku vapautusliikkeen mies vastustaakin konservatiivista ydinperhettä"

Miesten tasa-arvo ry pyrkii vaikuttamaan pääasiassa tasa-arvopolitiikan sisältöön. Siten kysymykset siitä, miten sukupuolijärjestys yhteiskunnassa pitäisi olla järjestetty menee suurelta osin yhdistyksen tavoitteiden kattavuuden ulkopuolelle.

Eli miehille edustus STM:ään, TANEen, lisään miesnäkökulmaista tasa-arvotutkimusta, asevelvollisuus yms tasa-arvoisiksi. Eli ensin yritetään vaikuttaa selkeisiin konkreettisiin asioihin, sen sijaan, että yritettäisiin edistää jotakin yhteiskuntafilosofian suuntaa.

Henry kirjoitti...

"Katsos voi olla niin, että oikeusliike / uuskonservatiivi miesaktiivi sanoisikin tässä kohtaa, että miesten pahoinvointi johtuukin feministisestä äitisuhteen huonontumisesta, isien puuttumisesta ja miehen mallin puuttumisesta yhtäkkiä lapsuudessa ja tällaisen lapsuuden jälkeen naisen/seksuaalisuuden saannin ja kunnioituksen puuttuminen aikuisuudessa – johtuen historiassa ennen näkemättömistä feministien luomista ero ja sinkku ihanteista."

Terveystieteissä miesten lyhyempi elinikä on liitetty jo vuosikymmenet maskuliinisuuden haitallisuuteen.

http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2008/2008070.html

"Tämän tutkimuksen lähtökohtana on miesten terveyttä koskevassa tutkimuksessa usein esitetty väite, jonka mukaan perinteiset miehen mallit ovat ristiriidassa terveydestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen kanssa. Terveystutkimuksessa tätä oletettua ristiriitaa on usein käytetty selityksenä miesten epäterveellisille elintavoille ja miesten alemmalle eliniälle. Maskuliinisuus on siis ymmärretty normien ja asenteiden järjestelmänä, joka johtaa miehet riskinottoon ja terveystiedon vähättelyyn."

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

Siis miehen ja miehen mallissa on eronsa ;) Miehen malleja on useita. Varmastikin joku Kurt Cobain on erilainen roolimalli, kuin vaikka perinteinen kristillisyydestä nouseva miesihanne ... maskuliininen kuntosali tai kamppailulaji äijä katsoo ruokansa tunnetusti vaalla, kun taas selkärangaton BB miestyyppi popsii mitä sattuu, ja elää miten sattuu.

Eli myönnettäköön, että vaikka en kriittinen miestutkija olekaan, niin olen kyllä kanssasi siitä samaa mieltä, että uuskonservaatiivisisesti, terveesti elävää, urheilullista miehen mallia tarvittaisiin, jotta ei sosialistiset "rebel" henkiset miehen mallit tarttuisi kaikkiin miehiin. Samoin konservatiivisia isiä perheessä, koska tutkitusti isän puute perheessä mm ajaa rikoksiin 6-7 kertaa useammin poikalapsen.

Tiedät varmaan sen, että ihan tutkitusti porvarillisista svuista tulevat (usein koulutetut) miehet elävät terveemmin, urheilevat enemmän ja juovat vähemmän tälläkin hetkellä Suomessakin. Sama linja menee konservatiiviset arvot - liberaalit ihanteet asteikolla varmaan yksilönkin sisäisessä maailmassa.

Olen tätä terveysneuvontaa joskus vuosia väsymiseen asti antanut 10 h / 6 vrk viikossa omassa yrityksessäni ; ) Siis parhaimmillani sadoille ihmisille vuorokaudessa.

Joku Sauli Niinistö, Bjarne Kallis, Jari Saravuo ja Alexander Stubb ovat vallan mainioita esimerkkejä nykyajan BB vasemmisto rebel sukupolvelle ;)

Yleisestihän voisi sanoa muutenkin, että jostain syystä kokoomuslaisia on aivan järkysti urheilutausta vaikuttajina - kun taas vasureita ja vihreitä on suhteessa paljon enemmän kaikenlaisissa "bändi porukoissa" mukana.

----

Toisaalta selkeästi uuskonservatiivisten terveys arvo ihanteitteisi lisäksi kannattaisi myös miesaktiivina aina painottaa näitä naisista johtuvia ongelmia:

ESIM.
Imetyskouluttaja ja kätilö Helinä Göös:
"Läheisyys on – tai ainakin sen pitäisi olla – puoli ruokaa. Aikuisinakin kaipaamme kosketusta ja läheisyyttä. Se on meissä syvä, inhimillinen tarve, jonka tarpeen tyydyttämisellä on erikoisen suuri merkitys elämämme alkumetreillä. Meidän kulttuurissamme tälle asialle ei kuitenkaan ole osattu antaa tarpeeksi suurta merkitystä...

Tutkimusten mukaan elämämme ensimmäisten vuosien kokemuksilla on suurin vaikutus vuorovaikutustaitoihimme. Tällöin luomme käsityksen omasta itsestämme ja arvostamme. (eli suurin vaikutus siihen Suomalaisen miehen itsetuntoon, masennusalttiuteen sekä siihen osaako "puhua ja pussata" tai onko turhautunut eli väkivaltainen...)

KOSKA TÄTÄ TUTKITTUA TIETOA MYÖS RIITTÄÄ - WHON JA MLL KRITIIKKIÄ MYÖTEN NYKYNAISILLEMME:

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article122612.ece

Terveyden eriarvoisuus Suomessa on edelleen kasvanut parinkymmenen viime vuoden aikana, vaikka yleisesti terveydentila on kohentunut, ilmenee sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusta "Terveyden eriarvoisuus Suomessa".

Vuosina 2003–2005 35-vuotiaiden ylempien toimihenkilömiesten elinajanodote on 6,1 vuotta pitempi kuin työntekijämiehillä. Naisilla vastaava ero on 3,3 vuotta.

Terveenä eletyn elinajanodote vaihtelee koulutusryhmittäin vielä enemmän kuin koko elinajanodote. Pitkäaikaissairaudet ovat alimmissa koulutus- ja sosiaaliryhmissä noin 50 prosenttia yleisempiä kuin ylimmissä ryhmissä.

Elintavat eroavat
Yksi syy terveyseroihin löytyy elintavoista. Tupakointi, alkoholin suurkulutus ja humalajuominen ovat yleisempiä alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä.

Ylemmässä asemassa olevat noudattavat paremmin suositusten mukaisia ruokailutottumuksia kuin alemmassa olevat. Rasvan ja vihannesten käytön erot ovat kuitenkin kaventuneet.

Työikäisten miesten liikuntaharrastus on yleisintä ylimmissä sosioekonomisissa ryhmissä. Myös eniten kuolemia aiheuttavien kansantautien riskitekijöiden, kuten korkean verenpaineen, kolesterolin ja ylipainon sosioekonomiset erot ovat säilyneet suurina.

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

Eli tuo elintärkeä imetys ynm liittyy konservatiiviseen naiselliseen äitisuhteeseen, samoin lapsen terve kotiruoan syönti, äidin raittius ynm - ja taas elintärkeä terve esimerkillinen isäsuhde ja roolimalli liittyy myös konservatiiviseen, porvarilliseen miehen malliin. Lisäksi tällaiset vanhemmat pysyvät kauiten tukitusti yhdessä ja saavat jo pohjimmiltaankin geenien takia terveimmät lapset.

Ihan pikku jutuista siis ei ole kysymys.

Hieman vain vituttaa kun feminismi ja profeminismi on kaikkea tätäkin vastaan. On se kyllä sairas ISMI.

ESIM.

----

ÄIDIN SYÖMÄT SIPSIT, RANSKANPERUNAT JA SÄILÖTYT RUOAT VAARAKSI SIKIÖLLE:
http://www.iltalehti.fi/syopa/2009100910397687_sy.shtml

"Akryyliamidia on esimerkiksi perunalastuissa, ranskanperunoissa, näkkileivässä ja muissa kuumentamalla valmistetuissa ruoka-aineissa. Nitrosoamiineja syntyy nitraatilla säilötyssä ruoassa, kuten lihassa ja kalassa.

Perimää vaurioittavat aineet kulkeutuvat helposti ja nopeasti sikiön verenkiertoon"

----


http://www.iltalehti.fi/seksuaalisuusjasuhteet/2009100810388317_se.shtml

Ehkäisypilleri muuttanut miesihannetta!

"Ihannemies on kokenut kovan mullistuksen ... 1960-luvulla ihailtiin maskuliinisia uroksia, joiden rintakarvat ryöpsähtivät esiin toimintaelokuvien taistelukohtauksissa. Nykyisin valkokankaalla nähdään Leonardo DiCaprion ja Jude Lawn kaltaisia poikamaisia vesseleitä.

----

"Ainoastaan e-pillereitä syövät naiset valitsivat omaa perimäänsä muistuttavia miehiä. Craig Roberts Liverpoolin yliopistosta väittää pillereiden hämäävän naisen luontaista kykyä valita perimältään erilainen kumppani. Geeneiltään erilaiset onnistuvat lastenteossa paremmin, saavat terveempiä ja vastustuskykyisempiä lapsia, eivätkä kyllästy toisiinsa niin helposti."

Anonyymi kirjoitti...

"Joku Sauli Niinistö, Bjarne Kallis, Jari Saravuo ja Alexander Stubb ovat vallan mainioita esimerkkejä nykyajan BB vasemmisto rebel sukupolvelle ;)"

No niin - tässä ilmeni
viimein se, että FAS lapsi tukee nimenomaan ihanteita, jotka eivät edistä kaikkien miesten asemaa ja intressejä, vaan pakottaa kaikki ahtautumaan johonkin valkokauluksiseen roolimalliin.

Ja naisten arvatenkin pitäisi olla järjestäen perinteisen naisellisia ja avuttomia, jotta nämä Sarasvuot voisivat sitten päteä miehinä muidenkin puolesta.

Ollakseen Alexander Stubbin kaltainen pitää jo miehen ruumiinrakenteen olla sellainen, jota ei kaikilla ole. Näin ollen syntyy kilpailu perinteisestä miehekkyydestä/statuksesta ja naisten saamisesta.

Keskivertonörttimiehestä ei tule kovin "miehekästä pakkausta" kuin hirveällä treenillä, ja hirveä treeni taas ei
sovi tämän mentaliteetille. Jos ajetaan sukupuolten oikeuksia, sallitaan erilaiset miehet ja naiset ja koetetaan löytää tasapaino heidän välilleen. Ei ole mitään järkeä tehdä maailmasta enempää kyynärpäämiesten paikkaa, jossa naiset ovat miltei tahdottomia nukkeja.


Bmad

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

Bmad - siinähän oli mainittu kaikenlaisia miehiä 45 kg kamppailulaji urheilijoista 100 kg punttijätkiin, joilla on monesti haalarit päällä töissä ja jotka eivät ole mitään Stubbeja ; ) Kyse oli siis vastauksesta Henryn suuntaan siihen, että onko perinteisessä miehisyydessä jotain hyvääkin jne ;) Kyllä siinä on ja paljon - ja Bmad esim myös joku "Pekka Niskan" pohojolainen duunari poppoo toimii niin, että joka hölkkäämästäsi klm saat korvausta vaikka teet sen työaikana, samoin tupakattomauudesta, juomattomuudesta ynm tulee tonnien ylimääräistä tiliä.

Tämä on esimerkillistä, niin rajusta duunarista poliitikkoon.

JA - usko nyt - ei ne naiset ole menneet sinnen alfaurosten luokse - kellään ei ole täällä 100 vaimoa ja 1000 lasta - vaan feministmin takia sinä ja alfauros olette kusessa, kun naiset eivät yleisesti enää anna, ovat vaikeita, eivät synnytä, eroilevat jne jne jne.

Katso nyt tuosta ylempää miten siinäkin sanotaan, että "miesihanne on kokenut kovan muutoksen" - EIKÄ TOD SIIS MIHINKÄÄN ALFOIHIN PÄIN VAAN JUURI NIIHIN "NEITI MIEHIIN". EN USKO ETTÄ MIESAKTIVISMIN NIMELLÄ TÄTÄ KANNATTAA ENÄÄ TUKEA?

----

Mutta vielä Henryn txt johon en huomannut vastata:

”Miesten tasa-arvo ry pyrkii vaikuttamaan pääasiassa tasa-arvopolitiikan sisältöön. Siten kysymykset siitä, miten sukupuolijärjestys yhteiskunnassa pitäisi olla järjestetty menee suurelta osin yhdistyksen tavoitteiden kattavuuden ulkopuolelle.

Eli miehille edustus STM:ään, TANEen, lisään miesnäkökulmaista tasa-arvotutkimusta, asevelvollisuus yms tasa-arvoisiksi. Eli ensin yritetään vaikuttaa selkeisiin konkreettisiin asioihin, sen sijaan, että yritettäisiin edistää jotakin yhteiskuntafilosofian suuntaa.”

Ymmärrän tämän Henry hyvin … tämän takia tämä setviminen lähti alkuunkin – joku sanoi jotain Kokoomuksesta ynm ; ) Nyt kuitenkin siis on niin, että jos ja kun miesten tasa-arvo Ry yrittää hienosti ratkaista poliittisella tasolla listansa ongelmia ynm – niin jonkun teistä/meistä kannattaisi jo muodon vuoksikin ottaa Kokoomuksen, Keskustan ynm puoluekortti ja mennä sinne vaikuttamaan … Varsinkaan Kokoomuksen ja Keskustan väellä ei ole paljoakaan eroa tuohon Vihreiden ”täysjärkisempään” , hieman porvaris painotteisempaan siipeen verrattuna – eli esimerkiksi tällainen älykkään ja fiksun oloinen Liuksen tyylinen Espoolainen Vihreä yrittäjä ja miesaktiivi voisi aivan yhtä hyvin toimia Kokoomuksessakin. Eli tällöin jos jotkut tekisivät tämänkaltaisia siirtoja elämässään - se poliittinen yhteisvoima olisi paljon suurempi kuin se, että kaikki ovat vain viherpiipertäjiä ; )… ja parhaimmillaan vuoden parin sisällä joka puolueella olisikin jonkinlainen oma ”miesjaostonsa” – ja sitten kun ne alkaisivat toimimaan yhdessä, niin … eli juuri tätä yritin esittää ; ) … eli olit taas Henry oikeassa – ei tosiaan kannata edistää vain yhtä Vihreän puolueen yhteiskunta suuntaa. Ja olemme myös vielä siinäkin näemmäs samaa mieltä, että hyvää osittain vielä vallitsevaa konservatiivista sukupuolijärjestystä ei kannata miesaktiivien (edes vihreitten tai vasurien?) missään nimessä alkaa muuttamaan sukupuolettomaksi tai hyväksymään sen rinnalla muita ”isättömiä” perhe vaihtoehtoja. Sellainen ei tule kysymykseenkään , kuten totesitkin

Anonyymi kirjoitti...

" Kyse oli siis vastauksesta Henryn suuntaan siihen, että onko perinteisessä miehisyydessä jotain hyvääkin jne ;) Kyllä siinä on ja paljon - ja Bmad esim myös joku "Pekka Niskan" pohojolainen duunari poppoo toimii niin, että joka hölkkäämästäsi klm saat korvausta vaikka teet sen työaikana, samoin tupakattomauudesta, juomattomuudesta ynm tulee tonnien ylimääräistä tiliä."

No jos joku jätkä ei
halua hölkätä saadakseen pillua (tai bonusrahaa työnantajalta) niin sitä toivomusta pitää
kunnioittaa. Olisi kiva tutkituttaa Pekkaniskan toiminta oikeudessa, mutta antaapa olla. Sinänsä pidän todella hyvänä, että työnantaja tukee työntekijöitään. Se on oikea suunta.

Liikunta-aatteen ujuttaminen miehen velvollisuuksiin
ja seksuaaliseen vetovoimaan on silti tasa-arvon vastaista, ellei samoja suorituksia vaadita myös KAIKILTA naisilta.
Mutta sitäkin voitaisiin pitää typeränä. Urheilulliset uroot olkoon voittajia omassa sarjassaan, mutta ei pakoteta kaikkia miehiä kilpailemaan heidän kanssaan. Eikä samaten panna kaikkia raavaita raksamiehiä koodaamaan kilpaa nörttien kanssa, vaan annetaan molempien elää ja järjestetään realistiset mahdollisuudet heteroseksuaaliseen sukupuolielämään kaikkien miestyyppien edustajille.

"JA - usko nyt - ei ne naiset ole menneet sinnen alfaurosten luokse -kellään ei ole täällä 100 vaimoa ja 1000 lasta"

Alfauroksille on jonot.
Minulla on itselläni suhde 2 naiseen, enkä ole alfauros, mutta edustankin poikkeamaa. Ilman alfauroksen apua minulla tuskin olisi niitäkään naisia. Ehkä olisin ehtinyt jopa tappaa itseni...


"Katso nyt tuosta ylempää miten siinäkin sanotaan, että "miesihanne on kokenut kovan muutoksen" - EIKÄ TOD SIIS MIHINKÄÄN ALFOIHIN PÄIN VAAN JUURI NIIHIN "NEITI MIEHIIN". EN USKO ETTÄ MIESAKTIVISMIN NIMELLÄ TÄTÄ KANNATTAA ENÄÄ TUKEA?"

Hahhah, salli minun nauraa.
Meillä neitimiehillä on seksiä silloin, kun käy mieletön säkä tai joku alfauros päättää antaa oman tyttöystävänsä lainaan.

Ps. mulla on muuten kirjastokortti.

Bmad

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

Ei niillä bmad feministiajassa enää mitään ihme jonoja ole (mutta kuin tyhmempien niiden puheissa kenties) … me olemme nykysuomessa avioeroissa yhtäkkiä maailman ykköskaartia ja maailman historiallisestikin aivan ennennäkemättömissä lukemissa (avioero prosentti on n. 50%, avoliittoero n. 90%) ja suomessa vielä sillä erikoispiirteellä että nainen on jättäjä lähes 3/4 tapauksista sekä pian talouksista on 50% yhden ihmisen talouksia jne. Se kertoo karua tilastojen kieltä … samoin esim monet poket ovat jo jonkin aikaa puhuneet aitiopaikoilta, että vittu kun miehet lähtee yksin yökerhoista kotiin ennen näkemättömästi … mikä mättää …samaa sanoo netin deitti palstojen pitäjät ynm …
Ynnäilepä tätä kaikkea vielä alla olevaan – ja seuraa vaikka medioita miten ”alfaurosten alfaurokset” tappelevat erohelveteissä, huoltajuus kiistoissa, sinkkuina, ajautuvat masiksiin jne … ja katso nyt ihmeessä tuosta ylempääkin nuo linkit siitä, että kerta kaikkiaan miesmaku on lähes sairauteen asti ”profeministinyt” – tätähän kaikki jo ihmettelee - mutta on kai se ymmärrettävääkin … tuollaisia kiiltokuva poikia on paljon helpompi hypyttää kuin alfaurosta, samoin se ei edes vaadi seksiä ”keittiön pöydällä joka päivä” juuri silloin kun huvittaa kuten se alfa, siitä on myös helppo erota ja viedä ”kauniit lapset” kun ei se kuitenkaan sano vastaan kuten alfa … sopii tämän ISMIN kuvioon täysin kuten tosiaan tutkimuksetkin osoittaa … lisäksi vielä kemialliset muutokset (esim e pilsut) ovat tukeneet tätä …


JOKAISESSA YHDYNNÄSSÄ ORGASMIN SAA TODELLISUUDESSA VAIN 6-7 % NAISISTA

http://www.kaypahoito.fi/terveysportti/Dlehti2.tunnista?a=Y&t=H&fname=D93408.htm

"Suomalainen seksi -tutkimuksessa kartoitettiin yli kahdentuhannen 17-75-vuotiaan suomalaisen naisen ja miehen sukupuolielämää (Kontula ja Haavio-Mannila 1993).

Emättimen kostumisongelmaa esiintyi ajoittain joka toisella naisella...

...jokaisessa yhdynnässä orgasmin sai 6-7% naisista.

+


NAISET EIVÄT MASTURBOI KOSKA HE EIVÄT ITSEKÄÄN PYSTY TEKEMÄÄN ITSELLEEN ORGASMIA

http://kvantti.tky.fi/99/1/kysely.html#masturbointi

Tutkimus vahvisti minkä kaikki jo tiesivätkin: masturbointi on poikamiesten harrastus. Miehet tekevät sitä 11 kertaa kuussa, naiset 2.

Onhan noita Alfoja koko tuttavapiirini puolillaan ja tosiaan samanlaisia saatanan temppujaan ne nykymuijat tekee jo kaikille ihan tasa-arvoisesti … ehkä enemmänkin sellainen täysin hälläväliä idiootti jolla ei ole omaa luonnetta, eikä omia mielipiteitä ja joka on metroseksuaali on nyt kaikkein halutuin – sellainen mieshän on kuin puudeli, koira, feministeille sopiva orja, ei siis mikään alfa …
No itse muutan ehkä Eestiin lopullisesti - ainakin se on jo radikaali periaate päätös, että pennin jeniäkään en maksa veroja Suomen feministivaltiolle jos vaan hiukankin mahdollista … ei tällaista menoa jaksa enää tällä luonteella katsoa … enkä jaksa sitä pilluakaan kyllä kerjätä, kyllä sitä pitää saada ilman kerjäämistä Miehen … eikä se nyt niin kummoista ole …noin 60-70 eri vaginaa kun on tullut koetettua ; )

- YHDYNTÄ ON VAIN MASTURBAATION VAJAVAINEN KORVIKE - woody allenin filosofiaa

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa miesten lyhyemmässä eliniässä muistaa, että miesten kuolleisuus on korkeampi jo vauva-ajasta (mahdollisesti jo sikiöajasta) lähtien. Toisaalta tämä ei sulje pois sitä, että monilla miehillä olisi paljon parannettavaa elintavoissaan ja toisaalta miesten terveydenhuoltoon yhteiskunta ei satsaa yhtä paljon kuin naisten.

Homo

Anonyymi kirjoitti...

Ja vauvana tai sikiönä tuskin on omaksuttu niin paljoa ympäröivää kulttuuria ja huonoja tapoja, että se selittäisi poikavauvojen suuremman kuolleisuuden.

Homo

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

Homo - Nuo kätkykuolemat ovat myös joskus ihmetyttänyt ... Suomessakin menee kait laki niin, että jos 2 tulee samalle äidille niin poliisi on velvoitettu tutkimaan...

Anonyymi kirjoitti...

FAS:"Ei niillä bmad feministiajassa enää mitään ihme jonoja ole (mutta kuin tyhmempien niiden puheissa kenties) … "

Riippuu siitä miten 'alfauros'
määritellään.

Itse pidän alfauroksia sellaisina tyyppeinä, joille naiset tekee jonoja, eli ehkä sitä 15%:ia mieskunnasta. Eli mulle kai YTM on sitten sama kuin alfauros ja voin pitää vaikka jotain Jonne Aaroniakin alfauroksena, jos hänellä naisia riittää (tästä asiasta ei tosin ole tietoa, ja voin hyvin uskoa, että ne tyttömassat valuvat enemmän sinne lihaksikkaamman Ville Valon suuntaan).

Mutta: hahmotan kyllä pointtisi, etteivät naiset ole kiinnostuneita kaikista miehisiä piirteitä omaavista miehistä, vaan haluavat sen statuksen niiltä myös. Mutta en tosiaan ole tuolla ulkona liikkuessani havainnut että naisia kiinnostaisi pehmeät neitimäiset miehet ainakaan siinä määrin, että liikuskelisivat pareina pitkin
kaupungin katuja. Kyllä ne naiset tavoittelevat niitä kovempia sällejä ~ edelleen, vaikka heihinkin kohdistuu yhä enemmän naurettavia vaatimuksia. Ja kylä minullekin on joskus ehdoteltu hätäistä seksiä yllättäviltä tahoilta, mutta vaatimukseni ovat näille liikaa. Pitäisi ikäänkuin laskea vaatimustasoa sen takia, ettei markkina-arvo ole yleisesti vaaditulla tasolla.

Enkä minäkään neitimäinen mies kaiken kaikkiaan ole ~kyllä minä olen ihan miesmäinenkin luonnossa. Statukseni vaan ei ole kummoinen, eikä kykyni painia fyysisesti muiden miesten kanssa (osoittaa miehuutta) ole kovin kummoinen. Mielestäni tuo jälkimmäinenkin 'vaje' jo oleellisesti heikentää markkina-arvoani parisuhdemarkkinoilla.
Jos olisin muutoin alfaurosmaisempi, niin ehkä neitimäisyydestäni voisi silloin olla etua, eikä olisi nuorempana tarvinnut ehdotella sivusuhteita alfaurosystävieni koukuttamille
naisenaluille.

"me olemme nykysuomessa avioeroissa yhtäkkiä maailman ykköskaartia ja maailman historiallisestikin aivan ennennäkemättömissä lukemissa (avioero prosentti on n. 50%, avoliittoero n. 90%) ja suomessa vielä sillä erikoispiirteellä että nainen on jättäjä lähes 3/4 tapauksista sekä pian talouksista on 50% yhden ihmisen talouksia jne."

Itseasiassa multa lähti
yksi tasokaskin sivusuhde nainen vetämään
vuosia sitten, mikä käynnisti intoni miesten tasa-arvoasioita kohtaan. Nainen, joka oli minullekin luotettava, ainukertainen monipuolinen ja jopa uskollisen rakastava ei sitten ollutkaan yhtäkkiä kiinnostunut
muusta kuin siitä, että saa toteuttaa feminististä vapaan naisen ideologiaa. Lähtiessään hän sanoi jotain, että edellinen vuosi oli ollut tylsä. Ja kyllähän se olikin, mutta ei minusta tuollainen kelpaa ihmissuhteen rikkomisen perusteeksi, varsinkaan kun hän ei viimeisen vuotensa aikana tehnyt itsekään juuri mitään, mitä nyt kanaili ja kävi aika ajoin vieraissa tai vieraissa bileissä.

"Se kertoo karua tilastojen kieltä … samoin esim monet poket ovat jo jonkin aikaa puhuneet aitiopaikoilta, että vittu kun miehet lähtee yksin yökerhoista kotiin ennen näkemättömästi … mikä mättää …samaa sanoo netin deitti palstojen pitäjät ynm …"

Joo. No itse olen joitain
ilmoituksia deitti-nettiin jättänyt ihan kokeillakseni.Eniten tulosta tuotti romanialainen deittipalsta, josta olisin saanut kolme tapaamista aikaan.

Suomalaisesta deittipalvelusta sain edellisellä kerralla yhden vastauksen tyttöparilta joka oli tyyliin: "No onks sulla auto, tuuksä hakemaan meidät niin mennään johonkin kaupungin raflaan"
Ei juma.

Mitä paineidenpurkuun ja
yhdyntään tulee oma seksielämäni pyörii vähän eri sfääreissä.
Minulle seksuaalisuus on luovuuden lähde.


Bmad

FAS lapsi tulevaisuudesta kirjoitti...

Et varmastikaan bmad pahastu jos nauran hieman taustojeni vuoksi tälle ”jonne aaron on alfauros ja ville valo lihaksikas” kommenteille … eli tätä juuri tarkoitin, siis voi olla jotain hieman halutumpia miehiä markkinoilla, mutta ne ovat nyt usein kaikkea muuta kuin luonnontieteellisessä ja patriarkaalisessa mielessä alfauroksia … feministi on muuttanut ihanteita ISMIEN tapaan omia etujaan ajaen epäterveiksi, jopa osittain sairaiksi sekä ennen kaikkea romahduttanut kaikkien miesten varman seksin saannin, sekä nostanut yhden ihmisten talouksien määrän ja erolukemat aivan luonnottomiksi ja ennennäkemättömiksi … tällaisia puutteessa olevia miehiä on helppo ohjailla ja näin oma markkinarako nousee arvoon arvaamattomaan … toisaalta siis varmasti eräänlaista jonoa voi olla ollut vaikka täällä päässäkin joskus, mutta kun oikea ongelma on se, että se terve mies on satunnaisen irtopillun sijaan enemmän kiinnostunut siitä porvarillisesta perheestä, vaimon pysymisestä, vaimon kunnioittavasta asenteesta, lastensa pitämisestä, lasten oikeudesta rikkomattomaan lapsuuteen ynm – ja juuri tämä ilmiö kuseee nyt ja rajusti ihan kaikilla … kun ei enää miehet oikein uskalla tehdä lapsia, kun vaimo voi viedä ne vaikka seuraavana päivänä tai ei uskalla ostaa taloa, kun vaimo voi yhtäkkiä viedä siitäkin puolet, ei oikein uskalla suunnitella varmuudella tulevaisuuttaankaan 10 vuoden päähän koska saa olla vaimona kanssa varpaillaan jne … ei se ongelma ole niinkään mikään irtopillun saanti vaan nämä erot, huoltajuuskiistat ynm – ja ne koskevat aivan yhtä lailla kaikenmaailman alfoja, valitettavasti … ei se kovinkaan alfa voi olla aviossa kuin yhden naisen kanssa kerrallaan ja hyvin harva edes viiden kanssa elämänsä aikana – ja silloinkin on jo varmasti koko elämä sekaisin jatkuvien muutosten takia, sen verran lyhyt tämä aikuisikä ihmisellä on … eli ei tämä alfajuttu ole mieasiassa mikään ”se iso ongelma” vrt esim eroihin, huoltajuuskiistoihin, valtion verosiirtoihin tällaisille naisille, olemiselle tuollaisten täysin epäkunnioittavien naisten pakotettu palkaton aseorja jne …

TÄRKEIN ASIA OLISIKIN SAADA TUO ASEORJATYÖ MUUTETTUA, SILLÄ KUN ON YLIVOIMAISESTI SUURIN VAIKUTUS KULTTUURIIMME JA TOISAALTA SEN MUUTTAMISEEN PITÄISI OLLA KAIKKI EVÄÄT OLEMASSA –MISSÄÄN MUUALLA SIVISTYSMAISSA, KUN EI ENÄÄ VASTAAVA SYSTEEMIÄ OLE. ÖITÄ.

asdfg kirjoitti...

Mielestäni tämä on hyvä ja totuudenmukainen teksti.

Joitakin kommentoijia näyttää hiertävän feministisille tulkinnoille annettu "tunnustus". Sellaisia ne yhteiskuntatieteet kuitenkin ovat, ei aina voi vain julistaa sitä omaa oikeaa virtänsä.

Nämä kolme väitettä eivät ole keskenään mitenkään ristiriidassa:

1. Feministeillä on tietyt yhteiskunnalliset kipupisteet x, y ja z.

2. Feministien näkökulmat ovat usein yksipuolisia ja liioiteltuja.

3. Feministisellä ideologialla on lähes hegemoninen asema suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa.

Anonyymi kirjoitti...

"Et varmastikaan bmad pahastu jos nauran hieman taustojeni vuoksi tälle ”jonne aaron on alfauros ja ville valo lihaksikas” kommenteille"

Alfauroksen voi määritellä monin tavoin, eikä minulla ole erityisempiä intressejä ryhtyä
määritelmistä kinaamaan. Ja ihan hyvä mielestäni jos erilaiset uroot saavat seuraa ja tunnustusta miehuudesta.

Ei minulla ole varmuutta edes Aaronin seksinsaannista (olin nimittäin kerran samassa hotellissa, melkein naapurihuoneessa pörräämässä Negativen keikan jälkeen, eikä niillä mitään tyttöjä näkynyt), mutta tuon lihaksikkaamman kumiukon, Ville Valon seksuaalinen statusvetovoima naisten keskuudessa on jo aika ilmeinen.

"ISMIEN tapaan omia etujaan ajaen epäterveiksi, jopa osittain sairaiksi sekä ennen kaikkea romahduttanut kaikkien miesten varman seksin saannin, sekä nostanut yhden ihmisten talouksien määrän ja erolukemat aivan luonnottomiksi ja ennennäkemättömiksi …"

Yhä useammat naiset ovat
pois valikoimista käytännössä, koska eivät halua enää tasavertaisesti oleilla miesten kanssa, he haluavat imeä sen statushyödyn miehestä, niinkuin vampyyrit, jotka vaativat uhreiltaan tiettyä verisyyttä, ja vampyyreilleen addiktoituneiden uhrien on pakko verestäytyä ja
tehdä verestään maistuvampaa, että heidät suostutaan imemään.

Seksistä tulee yhä enemmän kilpailtu tuote, jonka saamiseksi voidaan edellyttää muita asioita elämässä siinä missä naisille merkitystä on omalla ulkonäöllä (eikä senkään tarvitse olla huippua). Turhanpäiväinen taistelu niukasta pillusta lisää esim. miesten syrjäytymisriskiä ja vaaraa joutua kahakkaa. Nekin jotka eivät syrjäydy, yleensä häiriintyvät.

Perusseksistä on nopeasti muodostunut miehille heidän seksuaalisuuttaan aliarvioiva syötti, jota joutuu kalastelemaan, koska suuri osa tytöistä ei halua ryhtyä miehelle perusseksikumppaneiksi. Feminismi ajaa tytöt yhteen vaatimaan miehiltä suorituksia ja showta, ja sitten he yhdessä päättävät antavatko seksiä vai eivät. Tosiasiassa se päätös kuuluisi tytölle itselleen, eikä millekään trendikkäälle tyttöporukalle.

"TÄRKEIN ASIA OLISIKIN SAADA TUO ASEORJATYÖ MUUTETTUA, SILLÄ KUN ON YLIVOIMAISESTI SUURIN VAIKUTUS KULTTUURIIMME JA TOISAALTA SEN MUUTTAMISEEN PITÄISI OLLA KAIKKI EVÄÄT OLEMASSA –MISSÄÄN MUUALLA SIVISTYSMAISSA, KUN EI ENÄÄ VASTAAVA SYSTEEMIÄ OLE. ÖITÄ."

Asevelvollisuuden voisi
korvata vaikkapa runkkausvelvollisuudella johon osallistuisivat tytötkin. Saisi Venäjä ihmetellä ja tulla omien aseidensa kanssa mukaan. Venäläiset naiset ovat tunnetusti parempia kuin Suomalaiset.:P


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Niin siis sanottakoon nyt - ei oikeastaan ole pahempia ruikkuja ja lihaksettomimpia "epä alfamaisempia" miehiä luonnontieteellisessä mielessä olemassa kuin Jonne Aaron ja Ville Valo.

He painavat yhteensä noin 50 kg ja siinä ovat mukana jo 5 kg tukkaa ja 5 kg meikkiä.

Ei se että narkkkaa itsensä californian katkaisu hoito klinikalle heroin lookin näköiseksi, jolloin rasvaprosentti on kyllä 0% kuin syöpäpotilaalla, tarkoita että olisi lihaksen lihasta. 99% Suomalaisista nuorista miehistä on lihaksi enemmän kuin meikki luurangoillamme.

----

Pari vuotta sitten tuli yleltä tämä ROMANTTISEN RAKKAUDEN SYNTY - siinä kerrottiin, että jo keskiajalla arkeen turhautuneet aatelisnaiset alkoivat vaatia taitelija ja trubaduurimiehiltä palvontaa heidän ratokseen - ja ikään kuin tästä kehittyi romantiikan (sairas) ihanne. Näihin päiviin asti onneksi oikeasti patriarkaaliset alfat ja normaali kovatkin miehet pitivät nuo munattomat pillipiipaarit kurissa joten kuten - mutta tuossa woodstockin paikkeilla ja sen jälkeen täydellinen munattomuus (jota naiset ajavatkin takaa) alkoi ottaa yhä enemmän valtaa länsimaissa.


JA TÄTÄ EI TOD KANNATA NS MIESAKTIIVIEN TUKEA JOLLAIN "ALFAT ALAS" FILOSOINNEILLAAN.

Anonyymi kirjoitti...

"JA TÄTÄ EI TOD KANNATA NS MIESAKTIIVIEN TUKEA JOLLAIN "ALFAT ALAS" FILOSOINNEILLAAN."

Minulla ei edelleenkään
ole mitään eri miestyyppejä vastaan. Ja mitään erityistä en myöskään näe näissä lihaksikkaissa alfamiehissä, paitsi että mahdollisuus väkivallan käyttöön tuo tietty lisää potentiaalia
elämäntapavalintoihin.

Jos joku mies haluaa olla
nynny, eikä halua osata tapella muiden miesten kanssa, niin sallittakoon se. Ei naistenkaan tarvitse. No samat oikeudet ja velvollisuudet kaikille, vai mitä tuo Mortimer sanoi.


Bmad

Vortac kirjoitti...

Jos joku mies haluaa olla
nynny, eikä halua osata tapella muiden miesten kanssa, niin sallittakoon se
.

Nynny niinkuin Gandhi? Nynny niinkuin Jeesus? Joo, hehän olivat hiljaisia hissukoita, jotka eivät koskaan lausuneet poikkipuolista sanaa mistään yhteiskunnallisesta asiasta kenellekään.

Vaatii enemmän selkärankaa olla väkivallaton kuin rusikoida toisia ihmisiä. Tappeleminen on aivan eläimellistä ja alhaista toimintaa, enkä voi sellaista hyväksyä. Vielä kauhistuttavampaa on, jos sellaista roolia koetetaan väkisin miesten niskaan asettaa, ei helvetti.

Tai ennemminkin kyllä, helvetti nimenomaan.

Väkivallaton ihminen ei ole nynny, vaan inhimillinen. Eläimiä popsimaton ihminen ei ole nynny, vaan hyväsydäminen. Luova ja herkkä ihminen ei ole nynny, vaan kosmoksen kanava.

Ihminen, joka turvautuu nyrkkeihin, ei selvästikään pysty keskustelemaan ongelmistaan. Mikä voisi olla nynnympää kuin moinen, apinamainen ja alhainen 'oikotie' ongelmiin?

Toivottavasti Syltty ei lue tätä.. :)

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

"Nynny niinkuin Gandhi? Nynny niinkuin Jeesus?"

Tuo oli oma spesifiointisi.
Minun lähtökohtani on se, että on olemassa paljon kevytrakenteisia, puolustuskyvyttömiä miehiä ja naisia. Jotkut ovat luonteeltaan, jopa seksuaalisuudeltaan masokistisia, eivätkä halua voittaa tappeluita, joten on väärin jos heiltä edellytetään sellaista. Naiset voivat elääkin puolustuskyvyttöminä, mutta mies, joka on puolustuskyvytön joutuu helposti seksikarenssiin, koska naiset on koodattu panemaan hakkaaja-apinoita.


Bmad