torstaina, tammikuuta 28, 2010

Sukupuolten tasa-arvo korkeakoulutuksessa

STM: 10 ESITYKSET TULEVAISUUDEN LINJAUKSIKSI
1. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen korkeakoulu- ja tiede-poliittisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

2. Tasa-arvosuunnittelun tukeminen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvän koulutuksen integroiminen korkeakoulujen henkilöstökoulutukseen

3. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden integroiminen kaikkeen opettajankoulutukseen


4. Naisten tutkijanuraan liittyvien toimenpiteiden konkretisoiminen

Opetusministeriön tutkijanuratyöryhmän (2006) naisten tutkijanuran edistämistä koskevat toimenpiteet toteutetaan siltä osin kun ne eivät vielä ole toteutuneet. Toimenpiteiden toteutumista seurataan. Ainakin merkittävimmiltä tutkimusrahoittajilta edellytetään vastaisuudessa sukupuolen mukaan jaotellut tilastot rahoituspäätösten ja arviointikäytäntöjen osalta esimerkiksi Suomen Akatemian mallin mukaan. Jatko-opiskelijoiden ja apurahatutkijoiden tilanne selvitetään tasa-arvokysymykset huomioivalla tavalla. Apurahalla työskentelevien työpanos tunnustetaan osana yliopistojen ja niiden laitosten toimintaa.

5. Naistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen aseman vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden jatkaminen

Naistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen integroitumista muihin tieteisiin jatketaan sisällyttämällä naistutkimuksen kirjallisuutta ja opintojaksoja eri tieteenalojen opintoihin. Opetusta vahvistetaan ja opetusta koskevien virkojen jatkuvuus turvataan. Naistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen tilanne kartoitetaan valtakunnallisesti, minkä pohjalta eri yliopistot laativat tarkemman toimintasuunnitelman naistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen aseman vahvistumiseksi. Yliopistot sitoutuvat toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja naistutkimuksen aseman vahvistamiseen. Sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolta ja muita yhteiskunnallisia erontekoja koskevaa tutkimusta tuetaan.

Miesten koulutustaso paranee hitaammin kuin naisten
OECD:n tuoreen ennusteen mukaan naisten ja miesten koulutustaso uhkaa eriytyä edelleen: suomalaisnaisten joukossa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden ennakoidaan nousevan 61 prosenttiin, mutta miesten joukossa vain 36 prosenttiin. Naisten ja miesten ero on Suomessa OECD-maiden suurimpia

Joku tosin ennustikin, että.... "Feministinen tasa-arvoeliitti tuskin kuitenkaan tekee asialle (koulutustasa-arvon lisäämiselle) mitään. Sitä kiinnostaa yliopistossa lähinnä vain naisten osuuden lisääminen professoreina."

25 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"Yliopistot sitoutuvat toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja naistutkimuksen aseman vahvistamiseen."

Huh, huh, melkoista kiristystä. Kyseenalaista naistutkimusta yritetään väkisin integroida kriittisyyteen tottuneeseen tieteelliseen akateemiseen maailmaan.

"Sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolta ja muita yhteiskunnallisia erontekoja koskevaa tutkimusta tuetaan."

Epäilemättä vain silloin kun se on sukupuolittuneesta tai feministisestä näkökulmasta tehtyä.

Ja jos tutkimus koskee naisten koettuja ongelmia, miehillähän ei voi STM:n mukaan tasa-arvo-ongelmia olla.

Homo kirjoitti...

On tosiaan mielenkiintoista, ettei sanota suunnilleen halaistuakaan sanaa siitä, että jotkut alat ovat lähes täysin naisistuneet yliopistossa ja että tässä tapauksessa sukupuolisegregaatio olisi ongelma. Esimerkiksi tulee mieleen eläinlääketiede, jossa naisittuneisuusprosentti opiskelijoissa taitaa olla noin 98 prosentin hujakoilla. Sen sijaan ongelmana on se, että jossain viimeisissä linnakkeissa, kuten tekniikassa, naisten osuus ei ole vielä ihan 50 prosenttia tai yli.

Ja sitten koululaitokset opettajiston naisittumisesta todetaan vaan, että sitä ei pitäisi pitää ongelmana, kunhan opettaja vain pyrkii toimimaan tasa-arvoisesti. Kuitenkin professoritasolla taas koetaan ongelmaksi se, että enemmistö on miehiä, vaikka he toimisivatkin kuinka tasa-arvoisesti hyvänsä.

Lisäksi koetaan ongelmalliseksi vain se, että opettajat suosivat peruskoulussa tyttöjä - eikä esimerkiksi sitä, että koulusyrjäytyjistä valtaosa on poikia. Lääkkeeksi peruskouluun tarjotaan naistutkimuksen tms pakottamista osaksi opettajankoulutusta.

Anonyymi kirjoitti...

"On tosiaan mielenkiintoista, ettei sanota suunnilleen halaistuakaan sanaa siitä, että jotkut alat ovat lähes täysin naisistuneet yliopistossa ja että tässä tapauksessa sukupuolisegregaatio olisi ongelma."


Voisiko olla niin, että STM:ssä on suhteellisen järkevääkin porukkaa töissä. Ne antaa feministien riehua, koska ne paskat eivät huomaa tekevänsä töitä huono-osaisemman sukupuolen hyväksi. Luulevat siis taistelevansa naisten hyväksi mutta taistelevatkin miesten. Hah!

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi sanoi:
"Voisiko olla niin, että STM:ssä on suhteellisen järkevääkin porukkaa töissä. Ne antaa feministien riehua, koska ne paskat eivät huomaa tekevänsä töitä huono-osaisemman sukupuolen hyväksi. Luulevat siis taistelevansa naisten hyväksi mutta taistelevatkin miesten. Hah!"

- tämä logiikka jää nyt avautumatta. Miten STM:n julkituotujen "tasa-arvotavoitteiden" seurauksena olisikin jotain hyvää miehille?

Anonyymi kirjoitti...

"- tämä logiikka jää nyt avautumatta. Miten STM:n julkituotujen "tasa-arvotavoitteiden" seurauksena olisikin jotain hyvää miehille?"

No, tietysti niin, että feministipaskat luulevat naisten olevan huono-osaisempi sukupuoli ja siksi vievät läpi huono-osaisemman sukupuolen asemaa parantavia jutskui. Oikeasti ne parantavat huono-osaisten miesten asemaa.

Mutta entäs tuo tilastokeskuksen "miehillä nousee vain hitaasti". Kun katsoo sivulla http://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-09-30_001.html olevaa graaffia miesten osalta on vaikea nähdä mitään trendiä. Sivulla http://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-09-30_001.html?s=2
yliopistoon on jatkuvasti vuodesta 1997 lähtein päässyt jotain 50% enemmän miehiä kuin naisia. Häh? Selittäkää joku!

Ettei vain olisi joku feministipaska tonkin katsauksen kirjoittanut?

Homo kirjoitti...

Man in Court Over Simpsons Porn

Homo kirjoitti...

Eteläkorealaiset toivovat nyt tyttäriä, ei enää poikia

Anonyymi kirjoitti...

"Jos minä olisin opetusministeri, lopettaisin kaiken julkisen tuen feministiselle tiedepolitiikalle heti. Sitten nähtäisiin, kuka tuota palvottua naistutkimusta oikein ostaa ja keitä se kiinnostaa – ilmeisesti vain Naisasiaunionia. Ainakin tähän asti feministien keskeisin ajatussisältö on ollut he itse: heidän feminisminsä ja vaatimuksensa. Tarkemmat perustelut näkemyksilleni esitän teokseni Filosofiset viuhahdukset (2007) artikkelissa ”Tyttöjen kanssa saunan lauteilla – Tirkistysreikiä sukupuolierolla politikoivaan filosofiaan” (s. 246–292). Samassa yhteydessä kerron, miksi naistutkimusyksiköt pitäisi lopettaa ja korvata sukupuolijärjestelmien tutkimusyksiköillä, joihin olisi sisällytetty myös miestutkimus – miesten itsensä tekemänä. "

http://jukkahankamaki.blogspot.com/2009/09/yliopistopolitiikan-madannaisyydesta.html

Anonyymi kirjoitti...

Yle Areena: Tuomas Enbuske: Nuorten tyttöjen väkivaltaisuus

Tuomas Enbusken aiheena on tänään nuorten tyttöjen väkivaltaisuus. Onko se oikeasti lisääntynyt vai onko uutisointi johtanut meidät harhaan? Keskustelemassa ovat lääkäri Miila Halonen Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalta, kasvatustieteiden dosentti Jaana Lähteenmaa ja psykologi Hannele Törrönen Ensi- ja turvakotienliitosta.

Anonyymi kirjoitti...

Tuomas Enbuske: Miksi Suomessa erotaan niin helposti?

Anonyymi kirjoitti...

IL: Facebook tuhoaa avioliittoja

Anonyymi kirjoitti...

Jos vanhat merkit paikkaansa pitävät, Enbaska johdattelee keskustelua miesten väkivaltaiudeen suuntaan.

Olisikin mielenkiintoista tietää, miksi miesviha on niin syvällä kulttuurissamme. Ei se voi johtua pelkästään feministipaskoista. Kertokaa joku!

Juuri tulee telkusta myönteinen jutsku Lisa Marklundista. Siis tästä natsista, joka runoili vihaa tihkuvan ja täysin valheellisen tarinan miesmaahanmuuttajista.

Ehdotan, että naisilta evätään sanavapaus, jos ei rupee, niinku, inhimillistä myötäelämisen kykyy löytyyn.

Henry kirjoitti...

"Jos vanhat merkit paikkaansa pitävät, Enbaska johdattelee keskustelua miesten väkivaltaiudeen suuntaan."

No, kannattaa kuunnella ja selvittää asia.

Maximus kirjoitti...

Mitä tuo koulutus/tutkimuspolitiikkaan sekaantuminen Sosiaali- ja Terveysministeriölle kuuluu, eikö se ole enemmänkin Opetusministeriön alaa.

Osoittaa mielestäni ainoastaan sen, että STM on täysin feministien hallussa.

bulbasaur kirjoitti...

Tämä ei voi olla oikein! Pakkohan tässä maassa on oltava jokin kanava kannella ministeriön linjauksista? (Enkä tarkoita epäsuoria väyliä a la Gerdt, Auvinen & Saari.)

Anonyymi kirjoitti...

Voi olla vaikka asiaa Enbuskella, koska ainakin minä olen pistänyt hänelle viimeisen parin vuoden aikana menemään tietoa näistä miesasioista useita kertoja. Ja myös pyytänyt häntä käsittelemään näitä aiheita ohjelmassaan.

Mutta tietysti suuri vaara on koska kyseessä on yle ja humanistimies, että ...

Jorma kirjoitti...

"suomalaisnaisten joukossa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden ennakoidaan nousevan 61 prosenttiin, mutta miesten joukossa vain 36 prosenttiin. Naisten ja miesten ero on Suomessa OECD-maiden suurimpia"

Suomi on siis tasa-arvon suhteen aivan kehitysmaa, ja huononpaan suuntaan mennään koko ajan. Niinsanottuja "tasa-arvo"viranomaisia tämä ongelma ei kuitenkaan kiinnosta, vaan heidän aikansa menee ongelmien lisäämiseen.

asdfg kirjoitti...

Niin. Jos joku joskus, edes kerran, esittäisi minulle loogisesti koherentit perustelut sille, miksi naiskiintiöt ovat tuikitarpeellisia asioissa X, Y ja Z, mutta mieskiintiöt kyseenalaisia ja epäilyttäviä asioissa A, B ja C, niin voisin muuttaa mielipiteeni monestakin asiasta.

Sitä päivää odotellessa.

Vaskitsa kirjoitti...

"Ainakin merkittävimmiltä tutkimusrahoittajilta edellytetään vastaisuudessa sukupuolen mukaan jaotellut tilastot rahoituspäätösten ja arviointikäytäntöjen osalta esimerkiksi Suomen Akatemian mallin mukaan."

MIKSI?!

Ihmekö tuo, että suomalaisen tutkimuksen taso laskee kautta linjan, kun tutkimuksella ei sinällään ole merkitystä, vaan sillä kuka sen tekee. Rahoituksen saamiseksi naisnäkökulmaa tulee ujuttaa vaikkapa solubiologiaan. Esityksen myötä rahaa syydetään kaiken maailman hömppähankkeisiin, joiden tasaso vastaa markkinointifirmojen puhelinhaastatteluita. Paskaa ei saisi edes arvioida tai asettaa teorioita kyseenalaiseksi.

Itse itseään korjaava "tiede" haaveilee tasavertaisesta asemasta muiden kanssa ja ihmettelee miksi kansainvälisesti merkittävät tieteentekijät eivät ota heitä vakavasti. Vastaus on aina mystinen patriarkaatti. Koskaan syy ei ole hatarassa tutkimusasetelmassa tai siinä ettei kyse ole tieteen tekemisestä laisinkaan!

Naistutkimuksen tuottamaan kirjallisuutta on jo pitkään ujutettu kurssikirjojen joukkoon. Jokainen perusopiskelija tietää, kuinka tenttiin tulee kirjojen pohjalta vastata: Oma-
aloitteinen ajattelu,kyseenalaistaminen tai edes alkeellinen dialogi kirjan kanssa tulee unohtaa ja pidättäytyä toistamaan fraseologiaa mahdollisimman tunnollisesti. STM valvoo tahollaan myös opintojen edistymistä.

Entisessä Neuvostoliitossa, jos halusi tulla vaikkapa avaruuslentäjäksi tarvitsi aluksi tenttiä Marxin Pääoma ja Leninin kirjoitukset. Meillä samasta asemasta haaveilee feministinen naistutkimusmafia.

Anonyymi kirjoitti...

"Suomi on siis tasa-arvon suhteen aivan kehitysmaa, ja huononpaan suuntaan mennään koko ajan."

Suomi on henkisesti katsoen kehitysmaa. Kohta myös taloudellisesti. Saa nähdä viekö Venäjä ensin Lapin vai Itä-Suomen.

"Niinsanottuja "tasa-arvo"viranomaisia tämä ongelma ei kuitenkaan kiinnosta, vaan heidän aikansa menee ongelmien lisäämiseen."

No se on sitä kun porukat
pitää maailmanjärjestyksenä sitä, että naisilla on ikuiset kissanpäivät ja miehillä epätoivo ja koiranvirat.

Tasa-arvoviranomaisia kiinnostaa yleinen mielipide, joten sitä on syytä ruveta manipuloimaan.
Eivät he tasa-arvosta mitään tiedä, hyvä Jorma.

Ainiin, mut nää miehet täällä haluis vaan itteä parempia naisia. Ei ne suostu lähestymään Tuija Braxia. Sori, mä ehdin jo panna... parempaa.


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Vaskitsa -olet täysin oikeassa. Elämme pian matriarkaalisessa feministivaltiossa.

Sillä ajan merkit näyttää selkeästi siltä, että akateemisen maailman lisäksi myös pian poliittikkomiesten täytyy olla kaikkien profeministejä. Ja aika kiiltokuvamaiseksikin ovat poliitikkomiehet myös muuttuneet...

Sekä tietenkään parisuhteessa miesihanteeksi ei enää kelpaa juuri mikään muu, kuin profeministi tai alistuva yltiösuvaitsevainen metroseksuaali.

Ja patriarkaalinen terve mies on aina kaikkeen syyllinen automaattisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Viikon paras utien päivän Hesarista: "Naisten suojelun rahanmeno arveluttaa EU-maita".

Sipilä-paska yrittää kääntää asiaan niin, että Espanjan aloite olisi muka tarkoitettu väkivallan vastustamiseen vaikka se on tarkoitettu patriarkaattihömpsötyksen edistämiseen ja siten ihmisoikeuksien lokaamiseen.

Miksi viikon paras uutinen? Alkaa näyttää, että kukaan ei enää luota feministeihin. Liika valehtelu ja vihanlietonta kostautuu vihdoin.

Annamarisija yritti osaltaan kolumnissaan hyökätä ihmis- ja lastenoikeuksia vastaan joku viikko sitten. Hah, eipä onnistunut.

Kuittailut voi lähettää osoitteeseen annamari.sipila@hs.fi.

Vortac kirjoitti...

Hienoa tasa-arvoa tosiaan viralliselta taholta, kun puolta kansasta painetaan koko ajan alas, ja toista puolta nostetaan aina ylös.

Jokaikinen tasa-arvoelimien tekemä päätös, linjaus, suunta, lausunto, artikkeli yms. nostaa naisia ylöspäin, painaen miehiä alaspäin.

Vai olenko väärässä - ONKO tasa-arvoelimemme vähentänyt naisia jossakin paikassa, jossa heitä on suhteellisesti enemmän kuin miehiä?

Onko tuo tasa-arvoelin koskaan kohottanut aktuaalisesti miesten asemaa yhtään missään?

Onko meidän tasa-arvomme virallisin manifestoituma koskaan tehnyt mitään naisia vastuullistavaa tai velvollistavaa?

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Vai että naistutkimusta tulisi lisätä ja sen asemaa vahvistaa! Saman tien voidaan ottaa homeopaatit ja henkiparantajat yliopistoon. Tai sitten naistutkimuksen on alistuttava yleisiin tieteen kriteereihin.

Rajansa kaikella, naistutkimuksen on kerta kaikkiaan ryhdyttävä tekemään oikeaa tiedettä tai poistuttava yliopistosta.

♥ Hannele kirjoitti...

Ruotsissa ei saa pitää yhtää kurssia, jossa ei oteta huomioon noita tasa-arvojuttuja opetuksessa. Mikä on "oikeaa", juuri luin MIESTEN tieteellisiä tutkimusia 1900-luvulta, jossa kritisoivat Fredrika Bremeriä, ja aliarvioivat hänen tekstejään hänen ulkonäön ja seksuaalisuuden puuttumisen takia!! Tuollaista se miesten "tiede".