tiistaina, helmikuuta 09, 2010

Aamulehti 07.02.2010

Valikoivasti väkivaltainen maa
Keski-ikäisten miesten ryyppyporukat synkentävät Suomen henkirikostilastoja. Mutta olemmeko me muuten muita eurooppalaisia väkivaltaisempia?

Sello, Kauhajoki, Jokela, Myyrmanni. Uutisten perusteella Suomesta on hyvää vauhtia tulossa maa, jossa kauhistellaan juuri tapahtunutta veritekoa tai pelätään jo seuraavaa. Kouluihin laaditaan tappajien varalle turvasuunnitelmia ja ruokakauppoihin suunnitellaan porttikieltoja. Pyssyjä on kaapit pullollaan. Poliisiuutisista voi joka maanantai laskea, montako ihmistä on viikonlopun vietossa surmattu.

Toisaalta tavallinen tossunkuluttaja voi tallata läpi elämänsä täysin turvallisesti. Suurissakaan kaupungeissa ei ole alueita, joilla ei uskaltaisi liikkua. Kaduilla ei mellakoida, eivätkä jengit taistele keskenään. Hyvin harva joutuu ryöstetyksi ainakaan päivänvalossa. Perheväkivaltaa löytyy korkeintaan naapurista. Tosin siitäkään ei voi olla varma, koska ikävistä asioista ei julkisesti puhuta.

Mikä on totuus? Onko Suomi oikeasti niin väkivaltainen maa kuin väitetään?

Sillä niinhän väitetään.

Kirjailija Sofi Oksanen sai tappouhkauksia laukaistuaan Tanskassa, että suomalaiset miehet ovat humalapäissään aggressiivisia.

Henkiseen väkivaltaan yltävää palautetta sai myös Pertti Töttö. Hän on sosiaalitutkimuksen menetelmien professori, joka tokaisi Helsingin Sanomissa, ettei Suomi ole erityisen väkivaltainen maa.

Pitkin matkaa on uutisissakin toistettu sitkeästi, että Suomi on yksi EU:n häpeäpilkuista.

Ketä tässä kannattaa uskoa?

Tutkija Martti Lehden nimi vilahtelee taajaan, kun googleen syöttää sanaparin suomalainen väkivalta.

Lehti työskentelee Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, missä hän on laatinut muun muassa katsauksen Suomessa viime vuonna tehdyistä henkirikoksista. Hän jos kuka osaa vastata, olemmeko me suomalaiset muita eurooppalaisia sivistyskansoja väkivaltaisempia.

Lehti tunnustaa heti kättelyssä, että väkivaltaisuuden vertaaminen kansainvälisesti on jokseenkin mahdoton tehtävä.

Tämä johtuu siitä, että eri maissa väkivaltaa tilastoidaan hyvin erilaisilla tavoilla.

Poliisinkaan tietoon tulleita tekoja ei kirjata ylös samalla tavalla edes EU-maissa. Ja vaikka poliisi saisi tilastonsa vertailukelpoisiksi, ne eivät antaisi tyhjentävää vastausta. Lehti kertoo tutkijapiireissä pätevänä pidetystä arviosta, jonka mukaan vain viidesosa väkivallasta tulee viranomaisten tietoon.

Lehden mukaan ainoa jollain tavalla mielekäs tapa verrata väkivaltaa eri maiden välillä on katsoa WHO:n kuolinsyytilastoja.

- Poliisi aloittaa epämääräisen kuoleman selvittelyn henkirikostutkintana, mutta myöhemmin paljastuu, että kyseessä olikin tapaturma tai itsemurha. Henkirikosten todellinen määrä onkin noin 15 prosenttia pienempi kuin poliisin luvut. WHO:n kuolinsyytilastoissa lukemat ovat jokseenkin oikeat, Lehti selvittää.

Mitä tämä WHO:n kuolinsyytilasto suomalaisista sitten kertoo? Olemmeko me väkivaltaista väkeä?

- Olemme, Lehti vastaa.

Sataatuhatta asukasta kohti Suomessa tapetaan vuodessa 2,17 ihmistä. Luku on kaksinkertainen Ruotsiin (0,98) ja nelinkertainen Saksaan (0,60) verrattuna. Tilastossa olemme Bulgarian kanssa Armenian ja Serbian välissä.

Mutta huomion arvoista on, että Suomi ei ole väkivaltainen kaikille.

Tutkija Lehden henkirikoskatsauksesta selviää, että Suomen lukuja synkentävät syrjäytyneet alkoholisoituneet miehet.

Lähes puolet suomalaisista henkirikoksista tehdään ryyppyporukoissa niin, että surmaaja ja uhri tuntevat toisensa. Peräti kahdessa kolmesta suomalaisesta taposta sekä tekijä että uhri ovat olleet humalassa.

Suomalainen väkivalta ei ole sattumanvaraista eikä kovin näkyvää. Vakavat teot tehdään suljetuissa sisätiloissa kaukana tavallisten tallaajien silmistä.

Eikö tästä voi päätellä, että ilman tätä pientä, henkirikoksille poikkeuksellisen altista joukkoa me suomalaiset emme olisi sen väkivaltaisempia kuin ruotsalaisetkaan?

- Kyllä. Jos Suomen luvuista poistettaisiin tämä alkoholistien ryhmä, väkivalta saattaisi olla samaa tasoa kuin muissa Pohjoismaissa. Toisaalta tämä on vähän teennäinen ajatus, sillä väkivalta on kaikkialla pienen porukan tekemää. Voi yhtä hyvin kysyä, miksi suomalaiset alkoholistit ovat monen muun maan alkoholisteihin verrattuna niin väkivaltaisia, Lehti kysyy.

No miksi?

Siihen hänellä ei ole vastausta.

- Väkivallan syistä on paljon kaikenlaisia teorioita alkaen suomen kielen rakenteista, mutta hyviä vastauksia on vähemmän.

Talvisotaa tarjoillaan usein selitykseksi, mutta se ei Lehden mukaan kelpaa, koska Suomen historian väkivaltaisin ajanjakso alkoi yleislakosta vuonna 1905 ja kesti 1920-luvun loppuun.

Alkoholikaan ei yksin riitä, sillä sen kulutus on viimeisten kymmenen vuoden ajan kasvanut samalla kun henkirikosten määrä on selvästi laskenut.

Entä aseet? Niitähän Suomessa on peräti 12 ihmisellä sadasta.

- Ehkäpä Yhdysvaltoja lukuun ottamatta aseiden määrä ei selitä rikollisuutta. Esimerkiksi Sveitsissä on paljon aseita, muttei käytännössä ollenkaan henkirikoksia, Lehti huomauttaa.

Suomen toiseksi yleisin henkirikoksen uhri on kumppaninsa surmaama nainen. Heitä on kaikista uhreista viidennes, ja heidän kohtalonsa näkyy valitettavan säännöllisesti Aamulehdessäkin.

Parisuhdeväkivaltaa ei voi sysätä ainakaan ryyppyporukoiden kontolle. Sen tiedetään päinvastoin koskettavan kaikkia tulo- ja sosiaaliryhmiä.

Voisi kuvitella, että Suomessa parisuhdeväkivaltaa ei olisi ainakaan enempää kuin Etelä-Euroopassa, missä naisen asema perheessä ja työelämässä on vielä aivan toinen kuin Suomessa.

Tutkija Martti Lehti ei uskalla sanoa parisuhdeväkivallan määrästä mitään, koska siinä jos missä, tilastointityyli vaihtelee.

Suomessa parisuhdeväkivallaksi kirjataan myös seurustelusuhteissa tapahtuvat ja entisten kumppaneiden tekemät teot. Monessa Euroopan maassa parisuhdeväkivaltaa ei tilastoida lainkaan tai parisuhteeksi tulkitaan vain avioliitto.

Parisuhdeväkivaltaa on vaikea tutkia Suomen sisälläkin, koska uhri ei läheskään aina ota yhteyttä poliisiin.

Määrää on yritetty selvittää uhritutkimuksilla, joissa tietyllä otannalla poimitulta joukolta on kysytty väkivallan kokemuksia.

Uhritutkimuksia on arvosteltu siitä, että ne eivät välttämättä tavoita sitä joukkoa, joka kokee eniten väkivaltaa. Vastatakseen kyselyyn pitää olla osoite eli asunto ja kyetä täyttämään kaavakkeita.

Kehittämispäällikkö Minna Piispa terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta teki naisuhritutkimusta vuonna 2005 ja oli myös mukana EU-projektissa, johon osallistui tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Ranskasta ja Liettuasta.

Tällä porukalla yritettiin vertailla parisuhdeväkivallan määrää valitsemalla ikäryhmät ja väkivallan muodot, jotka olivat mahdollisimman yksiselitteiset kaikissa maissa.

Näin saatiin tulokseksi, että nykyisessä parisuhteessaan jonkinlaista väkivaltaa oli mielestään kokenut Suomessa 17, Liettuassa 23, Saksassa 13 ja Ruotsissa 9 prosenttia vastaajista.

- Uskaltaisin sen perusteella sanoa ainakin sen, että Ruotsiin verrattuna meillä on enemmän parisuhdeväkivaltaa, Piispa sanoo.

Viime aikoina on saatu uutta käsitystä siitäkin, ettei parisuhdeväkivalta ole vain miesten tekemää. Poliisin tilastoista selviää, että törkeistä pahoinpitelyistä ja henkirikoksen yrityksistä naiset ovat tekijöinä jo 42 prosentissa.

Tosin henkirikosten ja törkeiden pahoinpitelyiden uhrit lasketaan kymmenissä, Poliisin tietoon tulevien lievien ja "tavallisen" pahoinpitelyiden uhreja on vuosittain tuhansia.

Heistä valtaosa, 70 prosenttia on yhä naisia, 15 miehiä ja 15 lapsia.

toimittaja Riikka Lehtovaara

Jalkapanta ei pelasta
Lähestymiskielto vähentää väkivaltaa, mutta ei säästä kuolemalta.

Kun Ibrahim Shkupolli ampui itsensä ja viisi muuta uudenvuoden aattona Espoossa, oikeusministeri Tuija Braxin lääke ex-puolisoiden viharikoksiin oli
yksinkertainen: jalkapanta.

Sähköinen valvonta jalkapannan avulla tuntui kansankin mieleltä juuri sopivalta ehkäisykeinolta vakaviksi luonnehdittuihin lähestymiskieltoihin, varsinkin kun lääkettä ehdotettiin vain kaksi päivää kauppakeskustragedian jälkeen.

Kriittisiä äänenpainoja on sittemmin noussut esille. Esimerkiksi KRP:n päällikkö, poliisineuvos Rauno Ranta uskoo, ettei panta ratkaise mitään, vaan se kuinka henkilön valvonta samalla järjestetään. Sähköisen valvonnan ongelmien ja resurssien ohella tarkasteluun nousevat myös kiellon saaneiden asema ja oikeusturva.

Oma lukunsa tietysti on, että ex-kumppanin lisäksi Espoossa henkensä menetti neljä muutakin. Epämiellyttävä totuus on, että edes täydellisellä tekniikalla ja runsain resurssein varustautunut Isoveli ei pysty täyttämään niitä toiveita, joita perusturvaamme horjuttanut tapaus synnytti.

Sitä paitsi kuolemaan johtaneissa puolisoväkivallassa lähestymiskielloilla ei ole ollut mitään merkitystä.

- Puolisonsa tappaneista 139 miehestä vain yksi oli määrätty lähestymiskieltoon, kertoo tutkija Martti Lehti Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Poliisin tietoon tulleen henkirikollisuuden tilastoon perustuvat luvut ovat kuuden vuoden ajalta 2002-2007.

Viidessä tapauksessa oli haettu kieltoa, niistä kolme oli peruttu. Lukumäärältään harvinaisemmissa, mieheen kohdistuneissa tapauksissa yksikään nainen ei ollut lähestymiskiellossa. Tarkistamattomien tilastojen mukaan tapauksia ei ole yhtään myöskään vuosina 2008 ja 2009, lukuun ottamatta kohtalokasta uudenvuodenaattoa kauppakeskus Sellossa.

Shkupollilla oli voimassa laajennettu lähestymiskielto. Tämäkään ei estänyt tragediaa: osapuolet nähtiin yhdessä vielä päivää ennen tapahtumia.

Myös henkirikostilaston ainoassa aiemmassa lähestymiskieltotapauksessa vuodelta 2005 osapuolet olivat läheisesti tekemissä. He jopa asuivat lähestymiskiellosta huolimatta yhdessä.

Herää kysymys, kuinka paljon jalkapanta tai muu valvonta voisivat ihmishenkiä pelastaa.

Kattavan valvonnan ongelmat tai mahdollinen epärealistisuus eivät muuta sitä, että lähestymiskielloilla on sinänsä vähennetty väkivaltaa tai sen uhkaa ratkaisevasti. Kaikkein uhkaavimpia tilanteita on voinut jopa jäädä syntymättä.

Käräjäoikeudet määräävät vuosittain noin 1500 lähestymiskieltoa, joista arviolta 1200 tapausta liittyy entiseen parisuhteeseen. Poliisin määräämiä kolmen kuukauden väliaikaisia kieltoja on suunnilleen sama määrä. Lähestymiskiellon erityistapauksia, perheen sisäisiä lähestymiskieltoja määrätään vuosittain satakunta. Silloin on hyvin usein kyse tilanteesta, jossa mies määrätään poistumaan yhteisestä asunnosta määräajaksi.

- Lähestymiskiellon oikeusjärjestys on erikoinen sikäli, että kielto on hakemusasia, kertoo erikoistutkija Kati Rantala Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta.

Lähestymiskiellon käsittely muistuttaa rikosoikeudellista prosessia, vaikka se ei varsinaisesti sellainen olekaan. Vasta kiellon rikkomisesta on rikosseuraamuksia. Aivan erityisesti tämä korostuu perheen sisäisissä tapauksissa. Kotoaan poistumaan määrätty henkilö voi puuttuvien tukitoimien vuoksi joutua asunnottomaksi ja muihin vakaviin vaikeuksiin. Tällaisia vaikeuksia ovat esimerkiksi alkoholiongelmat ja itsemurhat.

Tässä valossa valvontapanta olisi jo "kolmannen asteen rangaistus", koska lähestymiskielto ei ole rikoksesta annettu seuraamus.

Mutta oliko Sellon tapaus kertomus suomalaisesta väkivaltakulttuurista? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkija Martti Lehti sanoo, että tapaus muistuttaa pikemminkin maailmalta tunnettuja joukkomurhia, joissa tekijä surmaa myös itsensä. Kouluampumisissa on kyse samoin Suomeen levinneestä ilmiöstä. Kun surman taustalla on erodraama, tekijä on yleensä selvin päin. Niin oli myös Ibrahim Shkupolli.

Hannu T. Sepponen, toimittaja

41 kommenttia:

Jorma kirjoitti...

"Parisuhdeväkivaltaa ei voi sysätä ainakaan ryyppyporukoiden kontolle."

Itse asiassa kyse on usein juuri päihdeongelmaisten välienselvittelystä. Se vain tapahtuu parisuhteen osapuolten, eikä "kavereiden" välillä.

Anonyymi kirjoitti...

Eikös tämä Piispa ole näitä naistutkijoita, jotka päättävät etukäteen, mitä tuloksia pitää tutkimuksesta saada?

Anonyymi kirjoitti...

"Kirjailija Sofi Oksanen sai tappouhkauksia laukaistuaan Tanskassa, että suomalaiset miehet ovat humalapäissään aggressiivisia."

Näin sitä yritetään tehdä uhreista syyllisiä. Tyypillistä.

Oksanenhan sanoi: "A typical Finnish man hasn't really a language to express their feelings, and therefore they turn their lack of words into violence."

Tohon kun pistää "suomalaismiehen" tilalle vaikka "neekerin", pitäisi tyhmemmänkin naistoimittajan ymmärtää, mistä on kysymys.

Ei toi "Valikoivasti väkivaltainen maa" muutenkaan ihan toimi. Miksi esimerkiksi pohtia, ovatko tavalliset suomalaiset miehet väkivaltaisia kumppaniaan kohtaan, kun se on jo päätetty, että eivät ole? Haastattelututkimukset kun eivät muka kelpaa, koska ihmiset, joilla ei ole osoitetta tai jotka eivät osaa täyttää lomakkeita, eivät vastaa niihin. Toisin sanoen on päätetty, että väkivaltaan kokevat asunnottomat ja vammaiset. Voi ollakin mutta ei sitä ole todistettu? Kukaan ei sitä paitsi ole kuullutkaan ilmeisesti siitä, että haastattelut voidaan tehdä ja usein tehdäänkin puhelimitse.

Selvää on, että naistoimittaja unohtaa kaikki kuulemansa viisaudet, kun puhe lopuksi siirtyy naisten väkivaltaisuuteen. Nyt henkirikostilastot eivät enää kelpaa mutta sen sijaan muut poliisitilastot kylläkin. Vielä muutama kappale ylempänä asia oli päinvastoin. Mutta, ai niin, siellä todistettiinkin miehen väkivaltaisuutta.

Kukaan asiantuntija ei viittaa mittaviin Eurooppalaisin uhritutkimuksiin, joiden mukaan Suomi on Euroopan väkivallattomimpia maita. Miksi tällaisia kalliita haastatteluja tehdään, jos niillä ei ole mitään arvoa?

Kukaan ei ole Optulassa myöskään kuullut Optulan tutkijasta Venla Salmesta. Mutta hänhän totesikin, että törkeä perheväkivalta kohdistuu miehiin naisia useammin, mikä on väärä mielipide. Ilmiselvästi.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi sanoi...
Eikös tämä Piispa ole näitä naistutkijoita, jotka päättävät etukäteen, mitä tuloksia pitää tutkimuksesta saada?

- kyllä on.

Erityisen vahingolliseksi Piispan toiminnan tekee se, että hän työskentelee ja on työskennellyt neutraalin oloisissa laitoksissa ja siellä tehtävien tutkimusten ym. kautta vaikuttaa suomalaiseen käsitystodellisuuteen perheväkivallasta. Piispa on kuin väärän vallan agentti, joka on huolellisesti luonut kulissit tihutöilleen.

Piispan työpaikat: Tilastokeskus, Oikeusministeriö ja tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

http://info.stakes.fi/vakivalta/FI/index.htm

brunologi kirjoitti...

***MAT 101 Breaking News***MAT 101 Breaking News***

Annie ihmettelee, miten helposti hän saisi jännittävän ytm:n sivusuhteeseen:

Juttelin netissä ystävieni kanssa, kun huomasin kuvagalleriassa klassisen komean nuorukaisen, jolla oli irlantilainen nimi.

En ole koskaan tuntenut vetoa pyykkilautavatsoihin, mutta hän oli täydellinen yhdistelmä komeaa, suloista ja persoonallista, ja hänen kuvansa saivat minut huokailemaan kaihosta. Hän ei ollut päällekäyvä eikä omahyväinen, vaan mukavan rento ja vaatimaton, vaikka olikin paremman perheen poika Espoosta ja opiskeli ekonomiksi.

Lähetin hänelle muutaman vuoden takaisen kuvani, parhaan mahdollisen, ja ihmeekseni hän oli aivan myyty. Tunsin itseni petetyksi. Kaikki nämä vuodet olin kuvitellut, ettei hänen kaltaisensa alfauros edes vilkaisisi minuun päin, mutta ilmeisesti minulla oli ollut vain huono itsetunto. Lähetin tuoreemman kuvan ja olin varma, että hänen kiinnostuksensa hiipuisi. Mutta ei, hän halusi lisää. Lähetin viimeisimmän kuvan, jossa olin kauniisti sanottuna muodokas, mutta hän oli edelleen innokas. Suuni loksahti auki. Joko miehet olivat sokeita tai sitten olin itse! Tunsin itseni todella pahasti petetyksi. Tässä minä olin, kahden lapsen ja komean, mutta epätäydellisen miehen kanssa, ja olisin voinut saada Herra Täydellisen ja hänen kullanarvoiset geeninsä lapsilleni. Kuulostaa itsekkäältä, mutta valitettavasti biologia pakottaa naiset etsimään parasta mahdollista kumppania.

Mitä pidempään istuin siinä, sitä enemmän masennuin. Voisin saada hänestä vain palasen ja ennen pitkää hän perustaisi perheen ja lopettaisi suhteemme.


***This has been an MAT 101 Breaking News update, brought to you by the W&E Late Edition***

Anonyymi kirjoitti...

MikkoAP: Tuo linkittämäsi blogin nainen mainitsee samaisessa postauksessaan, että hänen miehensä on jättänyt hänet useamman kerran ja kieltäytynyt käyttämästä vihkisormustakin. Joten, ei kuulosta hirveän väärältä tai ihmeelliseltä, jos hän haaveilee jostakusta muusta...

brunologi kirjoitti...

Arawn, sen sijaan kuulostaa väärältä ja ihmeelliseltä, että tuo oma komea pettäjä on kirjoittajan mielestä atm. Näin, jos oikein muistan.

Anonyymi kirjoitti...

Brunologi: No se on outoa, jos nainen on tosiaan sitä mieltä. Mies, jolla on niin tiukassa istuva tyttöystävä, ettei se jätä miehen lukuisten typeryyksienkään takia ja jolla on runsaasti vientiä muuallakin, tuskin on mikään ATM.


Piti muuten mainita tuosta Sofi Oksanen tapauksesta, että onhan se vähän outoa, jos Oksanen sanoo suomalaisia miehiä väkivaltaisiksi ja sitten suomalaiset miehet todistavat väkivallattomuuttaan... tappo- ja väkivaltauhkauksin. Yhtä lailla se on absurdia, jos ja kun muslimit menevät barrikadeille huutamaan kuolemaa niille, jotka väittävät islamin olevan väkivaltainen uskonto.

Minä en siis ole samaa mieltä Sofin kanssa, mutta pidän kaikenlaisia tappo- ja väkivaltauhkauksia huonona asiana. Ne tekevät eniten hallaa tässäkin tapauksessa juuri suomalaisille miehille eivätkä Sofille. Tosin jotain kertonee uhan suuruudesta se, että Sofilla ei mitään henkivartijoita ole, kun taas esim. Rushdie joutui painumaan maan alle saatuaan fatwan eli ns. tappouhkauksen. Oikeastaan, ehkä tämä todistaa osaltaan päin vastaista kuin Sofi sanoi: miehet ovat selkeästi purkaneet tuntojaan sanoin eivätkä väkivaltateoin. Sanasto vain ei ole poliittisesti korrekti eikä sellaista kuin Sofi ehkä haluaisi. :D

Jorma kirjoitti...

"Kirjailija Sofi Oksanen sai tappouhkauksia laukaistuaan Tanskassa, että suomalaiset miehet ovat humalapäissään aggressiivisia."

Oksanen kyllä puhui ihan muuta, kuten edellä on todettu.

Onko mitään tappouhkauksiakaan lopulta edes esitetty. En hyväksy tai vähättele niitä, mutta anonyymeista ja epämääräisistä nettiviesteistä on pitkä matka jonkun Rushdien fatwaan. Nimimerkillä itse livenä tappouhkauksia vastaanottanut.

Eikä tappouhkausten vastaanottaminen tee vielä kenestäkään sankaria, ainakaan minun silmissäni.

Jorma kirjoitti...

"Oksanen sanoo suomalaisia miehiä väkivaltaisiksi ja sitten suomalaiset miehet todistavat väkivallattomuuttaan... tappo- ja väkivaltauhkauksin."

Väitteesi on ihan yhtä loukkaava ja seksistinen kuin Oksasenkin. Yksittäistapauksista, jos sellaisia on oikeasti ollutkaan, ei voi kollektiivisesti syyttää kaikkia miehiä. Etenkin kun uhkailijat ovat voineet olla naisiakin.

Jape kirjoitti...

"Tunsin itseni todella pahasti petetyksi. Tässä minä olin, kahden lapsen ja komean, mutta epätäydellisen miehen kanssa,"

Tuo Annie on kyllä ällistyttävä tapaus. Hän on toisessa blogissa (MM) haukkunut ATM-miestään (itse Annie muuten miehensä ATM:ksi nimesi ja mielsi) huonosti pukeutuvaksi lökäpöksy rentuksi ja silti Annie on ITSE tehnyt valinnan ja ottanut hänet miehekseen. Jos ottaa jonkun miehekseen niin miksi haikailee muita? Kai joku vastuu omista valinnoistaan pitää kantaa.

Ei käsitä tuollaista touhua...

asdfg kirjoitti...

"Tosin jotain kertonee uhan suuruudesta se, että Sofilla ei mitään henkivartijoita ole, kun taas esim. Rushdie joutui painumaan maan alle saatuaan fatwan eli ns. tappouhkauksen. Oikeastaan, ehkä tämä todistaa osaltaan päin vastaista kuin Sofi sanoi: miehet ovat selkeästi purkaneet tuntojaan sanoin eivätkä väkivaltateoin. Sanasto vain ei ole poliittisesti korrekti eikä sellaista kuin Sofi ehkä haluaisi. :D"

Sinulla on ironian tajua.

Omasta mielestänihän ihminen ei ole oikeastaan yhtään kukaan, ellei häntä ole vähintään kerran uhattu tappaa jonkin lausuman tai mielipiteen takia. En haluaisi pöyhkeillä, mutta minä ainakin olen jo "joku".

Ne parisataa kylähullua, jotka lähettävät tappouhkauksia aina kimpaantuessaan jostakin, tekevät itse asiassa uhreilleen melkeinpä palveluksen. Eri sorttisten teilausten kohteiksi joutuneet ihmiset voivat välittömästi parantaa asemaansa alkamalla lypsää sympatiaa sanomalla "olen saanut tappouhkauksia". Tätä sitten teilatun hengenheimolaiset voivat kauhistella.

Vakavasti puhuen: Olen tietenkin sitä mieltä, että kenenkään henkeä ei saa uhata, vaikka todellinen henkeen tai terveyteen kohdistuva riski olisikin hyvin lähellä nollaa.

Jape kirjoitti...

Lisäys:
"Tunsin itseni todella pahasti petetyksi. Tässä minä olin, kahden lapsen ja komean, mutta epätäydellisen miehen kanssa,"

Ei sinua ole petetty, vaan SINÄ olet pettänyt ATM:ksi nimittämäsi miehesi.

asdfg kirjoitti...

Jos Annie puhuu totta miehensä taipumuksista (sormuksesta kieltäytyminen), herra saa kyllä vain potut pottuina.

Sen sijaan näitä toisluokkaisiksi leimatuilla geeneillä varustettuja lapsia käy vähän sääliksi, kun on noin kahelit vanhemmat.

Annie kirjoitti...

Hehee, tosi hauskaa, että teitä kiinnostaa meidän parisuhde noin paljon. :-D Voin kertoa, hyvät herrat, että paljastan blogissa vain valikoidut palat ja siis hyvin vähän meidän suhteestamme - mutta hyvin menee. Don't worry.

Minä en luokittele miehiä YTämmiin ja ATämmiin. Alfauros on ainoa termi, jota käytän, koska se on vakiintunut ja kaikki ymmärtävät, mitä se tarkoittaa. Mutta tosielämässä olen sitä mieltä, että tuollainen luokittelu on tarpeetonta ja keinotekoista. Ihmisissä on niin monia puolia.

PS. Löysin tänne laskurini kautta, kun täältä oli käynyt vierailijoita.

Annie kirjoitti...

Pakko kyllä vähän oikaista teidän käsityksiänne:

"oma komea pettäjä on kirjoittajan mielestä atm"

Kuten jo yllä sanoin, ihmisissä on monia puolia ja myös miehessäni on sekä ATM:n että YTM:n piirteitä, jos nyt näitä termejä halutaan käyttää. Etenkin silloin, kun tapasimme, hänellä oli noita ei-haluttavia piirteitä, jotka eivät minua kuitenkaan haitanneet.

"huonosti pukeutuvaksi lökäpöksy rentuksi"

Lökäpöksyjä miehelläni ei onneksi koskaan ole ollut. :-D Eli en ole kutsunut häntä siksi. Mutta tavatessamme hän pukeutui usein huonosti ja kaveritkin sanoivat myöhemmin, että minun ansiostani mies on nyt paljon tyylikkäämpi. Aika yleistä varmaan, että nainen auttaa miestä löytämään sopivia vaatteita.

Jape:

"Jos ottaa jonkun miehekseen niin miksi haikailee muita?"

"SINÄ olet pettänyt ATM:ksi nimittämäsi miehesi."

Olet kyllä aika pihalla parisuhteiden realiteeteista. Miksi ihmiset yleensäkään eroavat, kun kerran ovat menneet naimisiin? Minä EN ole koskaan pettänyt miestäni. Sovimme avoimen suhteen kokeilemisesta YHDESSÄ. Avoin suhde ei ole pettämistä.

"Toisluokkaisiksi leimatuilla geeneillä varustettuja lapsia käy vähän sääliksi, kun on noin kahelit vanhemmat."

En ole leimannut lapsiani toisluokkaisiksi. Vähän huumorintajua peliin hei. Ei tarvitse lukea toisten kirjoituksia otsa rypyssä - tai kuin Piru Raamattua.

Meillä on ihanat lapset ja väittäisin, että olemme todella hyviä ja huolehtivia vanhempia. Vaikka painotankin blogissani erotiikkaa ym., arkemme on kuitenkin pääasiassa lapsista huolehtimista. Rakastamme ja arvostamme lapsiamme ja pidämme heistä hyvää huolta. Joten don't worry siitäkään...

Jape kirjoitti...

Annie: "Olet kyllä aika pihalla parisuhteiden realiteeteista."

Millä tavalla?

Itse kirjoitit, että tunnet itsesi petetyksi. Kuka sinut petti?

Ja se että haikailet aidan vihreämmälle puolelle, mietit muita miehiä, niin mistä se viestii parisuhteenne realiteeteista?

Anonyymi kirjoitti...

Jape: Täytyy kyllä sanoa sen verran, että käsittääkseni useimmissa pitkissä parisuhteissa molemmille puolisoille sattuu hetkiä, joina he ovat täysin kyllääntyneitä puolisoonsa ja haikailevat ja haaveilevat muista ihmisistä. Enkä tarkoita tällä mitään minuutin kestäviä hetkiä vaan ne saattavat kestää jonkin aikaa.

Anonyymi kirjoitti...

"Minä en siis ole samaa mieltä Sofin kanssa"

Onnittelut! Et siis vielä pidä tyypillistä suoamalaismiestä ilmaisukyvyttömänä hakkaajana. Täydellinenkin paraneminen lienee vielä mahdollista. Annankin rohkaisuksi puolitoista pistettä ja papukaijamerkin. Enemmän saat, kun oivallat, että tappouhkauksen antanut saattoi hyvin olla nainen tai mielikuvitushahmo, ei Suomalainen Mies. Ainakaan se ei ollut kaikki suomalaiset miehet yhdessä.

Alan olla yhä enemmän sitä mieltä, että suomalaiselta naiselta lipsahtaa rasismin eli loukkaavan yleistyksen ja symbolisen väkivallan puolelle vähän liian helposti. Ei siis osata alkeellisimpiakaan yhteisön pelisääntöjä. Ikään kuin heikäläisiltä kokonaan puuttuisi kyky mieltää sosiaalisia suhteita abstraktilla tasolla.

En ole ennen ottanut tällaista mahdollisuutta huomioon vaan olen pyrkinyt kohtelemaan ihmisiä mahdollisimman sukupuolineutraalista. Nyt alkaa siis tuntua, että se on virhe. Naisilta ei kannata odottaa samanlaista malttia ja rationaalisuutta kuin mieheltä. Tuo kyllä selittäisi monia hämmentäviä kohtauksia elämässäni.

brunologi kirjoitti...

Annie,

se minua lähinnä huvitti/turhautti tai johonkin suuntaan liikautti, että a) hämmästelit ja samalla b) tunsit tulleesi petetyksi, kun joku unelmamies olisi ollut kiinnostunut sinusta. Itsekin tulkitsit, ettei hän olisi sitoutunut sinuun. Olisit halunnut häneltä silti geenit lapsillesi (vaikka sitten vitsailitkin).

Olet MATin ytimessä ja silti ihmettelet.

Tavallinen nainen saa itseään korkeampitasoisilta miehiltä helposti seksiä. Ei kannata kummastella.

Tavallisen miehen on erittäin vaikea saada tasoiseltaan naiselta seksiä. Pelkkää seksiä. Lisäksi parisuhteetkin harvinaistuvat, koska naiset voivat toteuttaa hypergamiataipumustaan entistä vaivattomammin, kun valtio toimii aviomiehen korvikkeena ja halutuimmat miehet siitossonneina.

Tässäkään ei ole ihmettelemistä, mutta naisten olisi hyvä havaita, missä mennään.

Heiskala kirjoitti...

Sofin valinta

:aI

Heiskala kirjoitti...

Suomalaisten miesten väkivaltaisuus-feminismi

Hellurei ja hellät tunteet,etenkin Relanderin Jukka-pojalle

:a]

Jape kirjoitti...

Arawn: "Täytyy kyllä sanoa sen verran, että käsittääkseni useimmissa pitkissä parisuhteissa molemmille puolisoille sattuu hetkiä, joina he ovat täysin kyllääntyneitä puolisoonsa ja haikailevat ja haaveilevat muista ihmisistä."

Luotan sinuun tässä asiassa, Arawn. Olet varmasti minua parempi asiantuntija tässä ko. aiheessa.

Rohkenenkin kysyä sinulta henkiökohtaisesti, kun käytit yleistävää termiä useimmissa, että onko sinulla ns. avoin parisuhde? Oletko parisuhteesiaikan lähettänyt parivuotta nykytilannetta vanhempia kuviasi "vieraille miehille" tarkoituksessa, että haluat tutustua heihin seksuaalisisessa mielessä? Entä oletko sopinut prisuhteesi aikana tapaamisen tällaisen"viraan miehen" kanssa baariin tai vastaavaan?
Koitan tässä kauttasi kartoittaa tätä, että kuinka yleinen on useimmissa.

Anonyymi kirjoitti...

Jape: Ei, avoin ei parisuhteeni ole. Enkä ole tuossa mielessä lähetellyt kuvia vieraille miehelle. Tavannut olen vieraita miehiä, mutta en seksuaalisissa merkeissä vaan ihan kaverimielessä.

En siis tarkoittanutkaan, että aktiivinen seuranhaku olisi sellaista, jota tapahtuu useimmissa suhteissa. Tarkoitin, että useimmissa suhteissa on kummallakin puolisolla kausia, jolloin oma kumppani tuntuu tympeältä ja ruoho aidan takana kiinnostaisi kovasti. Toisinaan se johtaa pettämiseen, toisinaan avoimeen suhteeseen, toisinaan eroon. Mutta jos nyt ajatellaan suhdetta, joka on kestänyt vuosikymmeniä, tällöin näitä kausia lienee ollut, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään aktiivisiin tekoihin. Omaa puolisoa ja parisuhdetta on kuitenkin pidetty arvokkaampana kuin hetkellistä kiinnostusta muihin ihmisiin.

Yritin siis vain sanoa, että parisuhde ei välttämättä kokonaisuudessaan ole huono, jos siinä joskus esiintyy seksuaalista kiinnostusta muihin ihmisiin kuin puolisoon. Sen sijaan se, että jo aktiivisesti pyrkii tätä kiinnostusta toteuttamaan, se on jo selkeästi huonompi merkki.

Heiskala kirjoitti...

Ohhoh. Käykääpä katsomassa mitä kirjallisuuspiirilleni ja naistutkimuksen opinnoilleni on tehty / ystäväni

Anja Snellman, Kaari Utrio, Kaarina Hazard, Sofi Oksanen /
http://www.lapsenoikeus.info/Anja-0-kavi-taalla.html


Sofi Oksanen /
http://www.lapsenoikeus.info/tunteiden-ilmaisutapoja-sohvi-tati-osoittaa-estyneita-tunteitaan.html


Edelleen myös Sofi Oksasen tunteiden ilmaisutapoja/
http://www.lapsenoikeus.info/feministisika-iniativ.html


Ilmeisen osuvia juttuja olivat sitten.

Joo, nuo tämänpäiväiset toimet juttujeni tuhoamiseksi antavat hyvää vinkkiä siitä miten tulee toimia, että vaikutus on sopiva ja harkittu.


terveisiä Sofi Oksaselle,

:ah

Heiskala kirjoitti...

Näkyykö nuo yllä mainitsemani jutut teille? Minulle ne eivät näy. Eli onko kyseessä vain minun koneeseeni tehty murto?

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin näkyy kaikki jutut!

Annie kirjoitti...

Brunologi: "a) hämmästelit ja samalla b) tunsit tulleesi petetyksi, kun joku unelmamies olisi ollut kiinnostunut sinusta."

Jape: "Itse kirjoitit, että tunnet itsesi petetyksi. Kuka sinut petti?"

"Oletko parisuhteesiaikan lähettänyt parivuotta nykytilannetta vanhempia kuviasi "vieraille miehille""

Pitää vielä vastata näihin, kun luen näitä suu ammollani. Te luette kepeitä tarinoitani kuin jotain virallista totuutta. Relax, guys! Elämä ei ole niin vakavaa.

Jape hyvä, ei minua kukaan pettänyt. Jos et ymmärrä kontekstia, niin vaikea sitä on avata. Lisäksi vääristelet sanomisiani irrottamalla tekstiä asiayhteydestä (viittaan jälkimmäiseen lainaukseen).

Minusta te tuhlaatte energiaanne katkeruuteen ja kauhisteluun, kun sen sijaan voisitte tehdä jotain oman onnenne eteen. Vain yksi elämä. Eläkää, älkää syyttäkö muita. Minä olen sen läksyn jo karvaasti oppinut - onneksi ajoissa. Eikö teidän pitäisi keskittyä omaan parisuhteeseenne tai sen etsimiseen, eikä muiden asioihin, joista ette loppujen lopuksi tiedä mitään?

Haluaisin omalta osaltani lopettaa tämän keskustelun tähän.

Jape kirjoitti...

Annie: "Lisäksi vääristelet sanomisiani irrottamalla tekstiä asiayhteydestä (viittaan jälkimmäiseen lainaukseen)."

Mitä sinä höpiset? En minä ole sinun sanomisia vääristelyt, vaan olen kysymyt Arawnilta kysymyksen omin sanoin. En ole sinun tekstiä lainannut. Toisaalta kirjoitit blogissasi, että lähetit tuolle vieralle miehelle aluksi täkynä pari vuotta vanhoja kuvia, jotka ei ilmeisesti vastanneet nykytilannetta? Eli mitä tuossakaan mielessä on vääristelty?

Sikäli on mielenkiintoista, että nyt kirjoitteletkin "kepeitä tarinoita", ne eivät siis ole totta?

Annie: "Eikö teidän pitäisi keskittyä omaan parisuhteeseenne tai sen etsimiseen, eikä muiden asioihin, joista ette loppujen lopuksi tiedä mitään?"

Voi kiesus sentään. Tiedämme mitä kirjoittelet blogiisi. Vasta nyt kuulemme, että ne ovatkin "kepeitä tarinoita" eli fantasiaa, eikä oikeasti tapahtunutta. Onko sinulla, Annie, ihan vakituiseen tapana puhua potaskaa?

Se että kutsut miestäsi lökäpöksy luuseriksi olivat ilemisesti sitä "kepeää tarinointia"? Kuinka sinuun oikein tulee suhtautua, kun ei tiedä mikä on totta ja mikä fantasiaa/tarinaa?

Heiskala kirjoitti...

Ok, hyvä juttu, kiitos! Pitääpa sitten pestä kone taas.

:a]rinkoisesti!

Annie kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Annie kirjoitti...

Jape, kun kerran jatkat vaahtoamistasi, niin minun on pakko vastata.

"En ole sinun tekstiä lainannut."

Viittasin lainauksella omaan lainaukseeni sinun tekstistäsi. En siis höpise.

"lähetit tuolle vieralle miehelle aluksi täkynä pari vuotta vanhoja kuvia"

Täkynä?? Jos haluat tulkita tekstini oman mielesi mukaan, niin sille en mahda mitään. Taas irroitit tekstin asiayhteydestä. Et selvästikään ymmärrä koko tarinaa ja sille en mahda mitään.

"nyt kirjoitteletkin "kepeitä tarinoita", ne eivät siis ole totta?"

Tarinat OVAT TOTTA. Mutta ne on tarkoitettu kepeäksi viihteeksi, jollaisena sinä et ilmeisesti kykene niitä ottamaan, koska kannat jotain käsittämätöntä henkilökohtaista kaunaa minua kohtaan, vaikket edes tunne minua.

"Tiedämme mitä kirjoittelet blogiisi."

Oh really?? Miten se on mahdollista, blogihan on julkisesti kaikkien nähtävillä. Oletteko te jotain Henryn agentteja?

Tajuatko, miten naurettavalta kuulostat?

"kutsut miestäsi lökäpöksy luuseriksi"

Kai tajuat, että miehenikin lukee blogiani ja hän pitää teidän juttujanne aivan naurettavina.

Have a nice day.

Yäk, tyttöjä... kirjoitti...

Jaahas, taas kerran Jape riitelee tyttöjen kanssa.

Jape kirjoitti...

Annie: "Täkynä?? Jos haluat tulkita tekstini oman mielesi mukaan, niin sille en mahda mitään. Taas irroitit tekstin asiayhteydestä. Et selvästikään ymmärrä koko tarinaa ja sille en mahda mitään."

Miten niin irroitin tekstin asiayhteydestään? Olisko koko hiivatin tekstisi pitänyt lainata kokonaisuudessaan?
Mikä muu kuin täky on lähettää pari vutta vanhoja kuvia? Tuohan on vanha kansanedustajien kikka. Heistä tosin härskeimmät pistää vaalimainoksiin yli 10 vuotta vanhoja kuviaan. Mikä tuon toiminnan trkoitus on? Voit kertoa omin sanoin mikä sinun taka-ajatus
oli, kun laitoit vanhoja kuvia haaveilemallesi miehele?

Annie: "Tarinat OVAT TOTTA. Mutta ne on tarkoitettu kepeäksi viihteeksi, jollaisena sinä et ilmeisesti kykene niitä ottamaan, koska kannat jotain käsittämätöntä henkilökohtaista kaunaa minua kohtaan, vaikket edes tunne minua."

Nythän sina aloit ihan höpöjä puhumaan. En minä kanna sinulle mitään kaunaa. Mistä minä sinule kauna kantaisin?. Olen kiinnittänyt vain huomiota puheisiisi ja siihen miten luonnehdit miestäsi, omin sanoin.

Annie: "Miten se on mahdollista, blogihan on julkisesti kaikkien nähtävillä."

Eli et siis tarkoakkaan sä mitä kirjoita blogiisi? Kirjoituksesi on jotain Marco Bjurstömin "nami nami" -namuttelua?

Annie: "Tajuatko, miten naurettavalta kuulostat?"

En. Minähän vain olen kiinnittänyt sinun kevyisiin puheisiin huomiota. Nyt kun koitat asiaoita vähätellä a kenties kiistääkin, niin sinä tässä naurettavalta alat kuullostaa.

Annie: "Kai tajuat, että miehenikin lukee blogiani ja hän pitää teidän juttujanne aivan naurettavina."

En tajua. Ei kai tämä mikään "tajunta" kysymys ole? Mistä minä, tai kukaan muukaan voi tietää lukeeko miehesi blogiasi vai ei? NYT tiedän, kun erikseen kerroit.
Miehesi tuntuu oleva hukan naurettava, jos hän ottaa noin vain sen, kun kutsut häntä lökäpöksy luuseriksi netissä. No hänellä saa olla hupinsa toki. Minusta hänen pitäisi pitää sinulle hiukan kuria ja ojennusta.

Lämmintä torstaita!

PS. Täytyykin alkaa ihan säännöllisesti seuraamaan blogiasi, kun se on näin hupaisa. Pistää sinne ihan suoraa kommenttia joskus. Ihanaa, en malta odottaa. ;)

Jape kirjoitti...

"Jaahas, taas kerran Jape riitelee tyttöjen kanssa."

Äläs nyt, minä en riitele. Asiat riitelee ja epäkohtiin on kiva puuttua, asiallisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Jape ei koskaan ikinä missään milloinkaan riitele kenenkään kanssa. Se on kerrasaan mahdoton ajatus, kun ottaa huomioon, että Jape tietää aina totuuden kaikesta. Vaikka kuka sanoisi mitä, niin Jape on Auktoriteetti, joka tietää Totuuden.

Jape kirjoitti...

Jumaleisson, sähän puhut kerrankin asiaa anonyymi.

Iso käsi sulle!

Anonyymi kirjoitti...

Japella menee muuten hyvin paitsi kaksi pikkujuttua: elämä ja naiset.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö se ole täälläkin jo monasti todettu, että naisista ei ole muuta kuin harmia?

Anonyymi kirjoitti...

Naisesta ei ole iloa hänelle, joka ei pääse naisen syliin - totta turiset.

Anonyymi kirjoitti...

"Naisesta ei ole iloa hänelle, joka ei pääse naisen syliin - totta turiset."

Naiset on turhamaisia