tiistaina, helmikuuta 16, 2010

Kaksinaismoraali

Jokainen nuori nainen, joka ei ole huomattavan epämuodostunut, voi halutessaan hankkia helposti satoja seksikumppaneita. Seksikumppaneiden hankkiminen ei olekaan naiselle haaste, vaan miehen saaminen sitoutumaan ja tarjoamaan resursseja. Miehille haaste on siinä, miten saada helposti seksiä lukuisilta naisilta sitoutumatta ja tarjoamatta resursseja. (Mocsny)

Kaksinaismoraali viittaa siihen kulttuuriseen käsitykseen, että avioliittoa edeltävä seksi on vähemmän hyväksyttyä naisille kuin miehille. Vallitsevan tulkinnan mukaan miehet ja naiset eivät siten ole samalla viivalla toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla, koska seksuaalisuuden vapaasta toteuttamisesta naiselle koituu suuremmat moraaliset kustannukset. Se voi johtaa kaksinaismoraaliin, koska seksuaalisesti aktiivisten naisten kanssa harrastetaan seksiä, mutta samat naiset eivät kelpaa aviokumppaneiksi. (Oliver & Sedikides 1992.)

Evoluutioteoreettinen selitys seksuaalisesti aktiivisten naisten maineen menetykselle piilee siinä, että miehen varmuus isyydestään vaarantuu, jos naisella on ollut paljon seksipartnereita. Miehet ovatkin evoluutiohistorian aikana vähentäneet seksuaalisesti aktiivisten naisten arvostusta pitkäaikaisten suhteiden kumppaneina. Miehen statukseen seksuaalisella aktiivisuudella on päinvastainen vaikutus. Suuri osa yhteiskunnista on ollut moniavioisia, joissa ainoastaan korkean statuksen miehillä on ollut mahdollisuus hankkia useita vaimoja. (Betzig 1986.) Miehen seksuaalinen aktiivisuus voidaankin yhdistää kiinteästi miehen korkeaan statukseen (Bar-Tal & Saxe 1976). Mitä enemmän miehellä on ollut seksuaalisia naissuhteita, sitä enemmän naisten arvostamia resursseja hänellä on ollut hallussaan. Naisen seksuaalisesta aktiivisuudesta voidaan vetää päinvastainen johtopäätös. Korkeamarkkina-arvoiset naiset ovat valikoivampia miesten suhteen kuin alhaisen markkina-arvon naiset, eikä korkean markkina-arvon naisten tarvitse turvautua seksin tarjoamiseen liian halvalla. Korkeamarkkina-arvoiset naiset turvautuvatkin yleensä naisten ensisijaiseen strategiaan eli pyrkivät yksiavioiseen suhteeseen runsaasti resursseja tarjoavan miehen kanssa. Matalamman markkina-arvon naiset joutuvat useammin turvautumaan toissijaisiin strategioihin, joissa resursseja hankitaan lukuisilta miehiltä. Naisten seksuaalisen aktiivisuuden negatiivinen leima voidaankin yhdistää siihen ajatukseen, että ne naiset, jotka eivät kykene toteuttamaan naisten ensisijaista romanttista strategiaa yksiavioisesta suhteesta tasokkaan miehen kanssa, joutuvat turvautumaan lyhytaikaisten suhteiden strategioihin. ( Buss 1988.)

Newcomb (1985, 1986) havaitsi, että miesten parempi itsetunto oli yhteydessä seksipartnerien lukumäärään: mitä enemmän seksipartnereita, sitä parempi itsetunto. Suurin vaikutus sillä oli yli 30-vuotiaisiin miehiin. Nuoremmilla naisilla korrelaatiota ei ollut havaittavissa lainkaan, ja yli 30-vuotiailla naisilla korrelaatio oli negatiivinen. Jos mies onnistuu saamaan seksiä uusilta partnereilta, se tarkoittaa miehelle itsetunnon nousua, koska hän saanut tehtyä jotain, mihin monet muut miehet eivät kykene. Sen sijaan mies, joka on neitsyt myöhäiseen ikään asti tai jolla on vain muutamia seksipartnereita, on säälittelyn kohde. Monilla miehillä onkin valloitusmentaliteetti, ja jokainen uusi valloitus lisää miehen itsetuntoa. Lukuisten naissuhteiden hankkimiseen suuntautuneet asenteet laskevat naiset seksuaalisen objektin tasolle.

Tutkimusten tulokset osoittavat myös käänteisen kaksinaismoraalin olemassaolosta. Seksuaalisesti hyvin aktiiviset naiset ovat erittäin suosittuja miesten treffikumppaneina, mutta toisaalta naiset preferoivat treffikumppaneinaan sellaisia miehiä, jotka ovat seksin saralla vain kohtuullisen aktiivisia. (Baumeister & Tice 2001, 113–116.) Seksuaalisesti aktiiviset naiset ovat suosittuja miesten treffikumppaneina siksi, että miehet ajattelevat saavansa heiltä helpommin seksiä kuin vähemmän aktiivisilta naisilta. Smithin ym. (1993) mukaan sekä miehet että naiset pitävät liikaa seksuaalista aktiivisuutta huonona piirteenä, mutta lyhytaikaisissa suhteissa naiset pitävät sitä huonompana piirteenä kuin miehet. Myös Regan ja Berscheid (1997) raportoivat, että miehet arvioivat partnerin helpon seksuaalisen saatavuuden selvästi toivotummaksi ominaisuudeksi kuin naiset arvioidessaan potentiaalisia partnereita.

Kun henkilö tarjoaa sosiaalista hyväksyntää, se menettää arvoaan. Turvatakseen seksuaalisuutensa arvon naisen on luotava sellainen vaikutelma, että hänen seksuaalisuutensa ei ole helposti saavutettavissa (vrt. Blau 1964, 80). Jos nainen harrastaa elämänsä aikana seksiä vain muutamien miesten kanssa, se on kunnianosoitus noille miehille ja kertoo, että noissa miehissä on jotain erityistä. Jos taas naisella on kymmenittäin seksipartnereita, hänen seksuaalisuutensa niukkuusarvo laskee. Tuosta näkökulmasta katsottuna naisten asema suhteessa kaksinaismoraaliin on erilainen kuin miehillä. Nainen menettää neuvotteluvoimaansa, jos hänellä on ollut paljon seksipartnereita. Siten naisen intressi seksuaalisuutensa arvon säilyttämiseen pakottaa naista rajoittamaan seksuaalista aktiivisuuttaan. (Baumeister & Tice 2001, 13–14.) Townsendin (1998, 23) mukaan nykyajan miehille on tyypillistä sellainen kaksinaismoraali, että he eivät halua avioitua seksuaalisesti liian aktiivisten naisten kanssa, vaikka he eivät pidäkään seksuaalista aktiivisuutta moraalisesti vääränä. Tuollainen asenne onkin enemmän käytännöllinen kuin moraalinen. Jos mies kykenee viettelemään naisen helposti, muut miehet saattavat tehdä saman jatkossa. Tuollainen kaksinaismoraali ilmentää miesten investoinnin dynamiikkaa. Miehet eivät halua investoida naiseen, jos siihen ei ole tarvetta, varsinkaan jos muidenkaan miesten ei ole tarvinnut aikaisemmin investoida naiseen paljoa saadakseen seksiä.

Townsendin (1998, 182) mukaan kaksinaismoraali on seurausta yksinkertaisesta kysynnän ja tarjonnan laista. Jotkin asiat ovat arvokkaampia kuin toiset sen mukaan, kuinka suuri kysyntä niihin kohdistuu. Naisten seksuaalisuus on paljon miesten seksuaalisuutta kysytympää ja siten arvokkaampaa. Niitä ihmisiä, jotka kykenevät hankkimaan arvokkaimpia asioita, pidetään älykkäinä tai vallassa olevina. Siksi paljon seksiä saavia miehiä pidetään sankareina. Niitä ihmisiä, jotka antavat arvokkaimmat omistuksena pois liian halvalla, pidetään hölmöinä. Kaksinaismoraali ei siten ole seuraus – kuten usein väitetään – naisten alempiarvoisuudesta, vaan naisten seksuaalisuuden suuremmasta arvosta.

(Kirjasta Naisten seksuaalinen valta)

27 kommenttia:

Homo kirjoitti...

Tutkimus: Suomalaistytöt ottavat seurustelun vakavasti

...
Noin kolmannes tytöistä on löytänyt kumppanin koulusta tai kavereiden kautta. 17 prosenttia on tavannut kumppanin netissä. Tytöt ovat seurusteluasioissaan aloitteellisia. Kolmannes tytöistä on itse ehdottanut seurustelua.

Vastanneista lähes puolet kertoi, että heidän lähipiiriinsä kuuluu tyttö, joka seurustelee tai haluaisi seurustella tytön kanssa. 13 prosenttia kertoi olevansa itse ihastunut naiseen juuri nyt, ja kahdeksan prosenttia ei ollut varma naisihastuksestaan.
...
Demin päätoimittajan mielestä vanhempien pitäisi olla tytärtensä tukena nykyistä enemmän tunneasioissa. Myös kouluihin Jenni Lieto kaipaa jonkinlaista tunnekasvatusta.

Anonyymi kirjoitti...

-Mustavalkoisesti kirjoitettu siihen nähden, että oikeasti korrelaatiot osoittavat vain populaatioiden keskimääräisiä taipumuksia
-Parinmuodostus perustuukin usein ihastumiseen, joka saattaa johtua esimerkiksi alitajuisiin toiveisiin tai jopa hajuun, kuten jotkut eläintieteilijät väittävät
-Teoria olettaa, että yhdyntöjen määrä olisi yleistä tiedossa mutta niinhän ei tietenkään ole

Taloustieteessä (josta MAT kai on peräisin) on tapana sanoa, että tutkimuksen kohteena on tilastolliset todennäköisyydet siitä, miten ihmiset reagoivat kannustimiin. Ei siis väitetä, että jokainen reagoi kannustimiin samalla tavalla tai reagoi ylipäänsä mitenkään.

Aika harva ymmärtää, että noita todennäköisyyksiä voi ennustamisen mielessä havaita lähinnä toistuvissa eli arkipäiväisissä asioissa (Prisman hankkijat tietävät, mitä huomenna ostetaan keskimäärin). Ennustaminen ei onnistu poikkeuksellisissa tapauksissa eli silloin, kun yksilö totuttaa vapaata tahtoaan (Prisman hankkijat eivät osaa ennustaa satunnaisen ostajan ostoksia lainkaan).

Rakastuminen on yksilöiden tasolla tarkasteltuna satunnainen tapahtuma. Kukaan ei koskaan osaa selittää sitä. Onneksi.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä katkelma taas, pitäisikin lukea koko kirja uudestaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Rakastuminen on yksilöiden tasolla tarkasteltuna satunnainen tapahtuma."

No ei varmasti ole satunnainen. MAT pitää sikäli paikkansa, että ihmiset rakastuvat todennäköisimmin oman tasoisiinsa ihmisiin.

Ei 18-vuotias supermalli rakastu 90-vuotiaan kuolemansairaaseen rumaan kodittomaan. Pätee molempiin sukupuoliin.

"Kukaan ei koskaan osaa selittää sitä."

Voihan sitä selittää esim. välittäjäaineilla. Rakkaus on fyysisesti kemiaa.

Anonyymi kirjoitti...

alpha-status: Women do not care about what a man looks like

The Rawness: The Myth of the Middle Class Alpha Male, Part 2

Anonyymi kirjoitti...

"Paul, you're still mi big brother. I need you back in my life. That's why I want you to give me away. (Avasin juuri telkkarin.)

Anonyymi kirjoitti...

sopiva lainaus "alpha-status: Women do not care about what a man looks like" -jutusta:

""Freud's thinking became so successful because he gives us the illusion that we are complicated little beings. And nobody wants to be told that they are simple minded."

We are not just surprised each time somebody reveals our ways as steered by an invisible but primitive force, we outright hate it. And this is particularly true when it comes to our love life."

Toope kirjoitti...

"No ei varmasti ole satunnainen. MAT pitää sikäli paikkansa, että ihmiset rakastuvat todennäköisimmin oman tasoisiinsa ihmisiin. "

Se on satunnaista siinä mielessä kuin kerroin. Näennäisesti maailma jakautuu välttämättömyyksiin ja satunnaisuuksiin. Oikeasti kaikki on vain enemmän tai vähemmän todennäköistä. Selitykset ovat siis enemmän tai vähemmän toimivia.

Rakastumisen voi sitten laittaa ääripäiden välille todennäköisyyden perusteella, jos haluaa.

Toinen näkökulma on pitää itseään oman elämänsä herrana. Silloin tiedostaa, että todennäköisyys ei ole yhtä kuin totuus.

Toope kirjoitti...

"We are not just surprised each time somebody reveals our ways as steered by an invisible but primitive force, we outright hate it."

Joopa joo, oikeasti meitä inhottaa sellaiset väitteet, että SINÄ tietäisit täsmällisesti, miksi MINÄ teen mitä teen. Väite ei ole pelkästään typerä ja yli mielinen, se on myös moraaliton.

Anonyymi kirjoitti...

No joo, kaikkihan on ehkä mahdollista, vaikka se että siirryt sekunnin päästä Meksikoon tai aurinko sammuu huomenna klo 8.00.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä on jo näemmä keskustelu käynnistynyt, joten muutama pohdinta nopeaan, ennen kuin lähden kaupungille ;-)

-

"Suuri osa yhteiskunnista on ollut moniavioisia, joissa ainoastaan korkean statuksen miehillä on ollut mahdollisuus hankkia useita vaimoja."

No eihän ole ollut. Vaan kaksi suurinta ja kehittyneintä pääkulttuuria -Länsimaat ja Aasia (eli oikeastaan koko maailma) ovat olleet päälinjoiltaan avioliittokeskeisiä koko kirjoitetun historiansa ajan, muutaman tuhannen vuotta. Vasta nyt tilanne on aivan viime vuosina muuttunut feministin myötä, ja asiasta seuraakin katastrofi.

-

"Mitä enemmän miehellä on ollut seksuaalisia naissuhteita, sitä enemmän naisten arvostamia resursseja hänellä on ollut hallussaan."


Eiköhän menestyvät miehet ole tulleet konservatiivisesta "säädyistä" ja suvuista, jotka kunnioittaa jo psykologisen kasvuympäristönsäkin takia porvarillisia arvoja, kuten avioliittoa enemmän kuin alemmasta säädyista tulevat -joille taas jo pelkkä heidän poliittinen kasvuympäristönsäkin on opettanut, että avioliitto on vain porvarien hapatusta?

Ja ihanko tosissaan nykyiset feministiset naiset valitsisivat pettäviä pukkeja mieluiten puolisoikseen? Eivätkö he kuitenkin ennen hae hieman alistuvaa, itsensä kanssa samanhenkistä profeministi tyylistä miestä? Naisille henkinen yhteys (eli miehen alistuminen naisen tasolle) kun on vielä aika tärkeää.

Ja varmaan me kaikki tiedämme mitä on ns power feminismi.


Minkälaisesta valtataistelusta luulette yhtäkkisen naisten tekemän erobuumin johtuvan perheiden sisällä?

-


"Turvatakseen seksuaalisuutensa arvon naisen on luotava sellainen vaikutelma, että hänen seksuaalisuutensa ei ole helposti saavutettavissa."Tai sitten on kyse paljolti näistä tieteellisistä faktoista:

http://www.kaypahoito.fi/terveysportti/Dlehti2.tunnista?a=Y&t=H&fname=D93408.htm

"Suomalainen seksi -tutkimuksessa kartoitettiin yli kahdentuhannen 17-75-vuotiaan suomalaisen naisen ja miehen sukupuolielämää (Kontula ja Haavio-Mannila 1993).

...jokaisessa yhdynnässä orgasmin sai 6-7% naisista.

+

Naiset eivät edes masturboi, koska eivät he pysty edes itse tekemään itselleen orgasmia:

http://kvantti.tky.fi/99/1/kysely.html#masturbointi

Tutkimus vahvisti minkä kaikki jo tiesivätkin: masturbointi on poikamiesten harrastus. Miehet tekevät sitä 11 kertaa kuussa, naiset 2.

-

T:konservatiivinen radikaalimaskulisti

Toope kirjoitti...

"No joo, kaikkihan on ehkä mahdollista, vaikka se että siirryt sekunnin päästä Meksikoon tai aurinko sammuu huomenna klo 8.00."

No joo, kannattaa ehkä tutustua fysiikan, erityisesti kvanttifysiikan teoriaan.

Mutta, hei, ole oikeassa. Nyt puhuttiin ihmisen vapaasta tahdosta. Vapaa tahto on mahdollista vain, jos kaikkea ei ole selitetty. Onneksi kaiken selittäminen on -- fyysikoidenkin enemmistön mielestä - mahdotonta.

MAT, se että ihmiset kamppailevat rajallisista resursseista, reagoivat kannustimiin ja rajahyötyyn parisuhteissa, joo, se on todennäöistä. Onneksi ei ole totta, välttämättömyyden mielessä.

Toope kirjoitti...

"Ei 18-vuotias supermalli rakastu 90-vuotiaan kuolemansairaaseen rumaan kodittomaan."

Sairasta pötyä. Se kuitenkin on totta, että todennäköisyyksillä on on käytännössä (joskaan ei välttämättä teoriassa) raja-arvot. Se ei tietenkään romuta todennäköisyyden ideaa.

bmaad kirjoitti...

Toope totaa, että rakkaus itsessään voi syttyä missä vain. Markkina-
arvoteoreettinen järjestelmä pyrkii kuitenkin rajoittamaan kontakteja erilaisten ihmistyyppien välillä. Halutuimmat naiset on pörssitavaraa, josta pitää kyniä kunnon hinta. Vapaiden rakkaussuhteiden tilalla onkin usein muista syistä syntyneitä suhteita. Erotilastot kertovat juuri sen, että ihmisiä ei motivoi toisiinsa pitkä rakkaus, vaan paljon ulkokultaisemmat seikat.

Anonyymi kirjoitti...

1. Naisilla ei tee mieli biologiansa takia lähellekään samoin kuin miesten tekee.

+

2. Naiset myös käyttävät epäsuoraa agressiota, kuten valehtelua sujuvammin kuin miehet.

=

3. Nyt naiset yrittävät vierittää antamattomuutensa ja seksuaalisen vallankäyttönsä syyt valheellisesti miesten suuntaan. Kyse on power (valta) feminismin tyypillisestä logiikasta.

Ja tämä onnistuu vain jos vääristää historian ja kieltää biologiset eromme.

-

T:(se prkl) konservatiivi radikaalimaskulisti commulla kaupungilta

Mikko Ellilä kirjoitti...


Evoluutioteoreettinen selitys seksuaalisesti aktiivisten naisten maineen menetykselle piilee siinä, että miehen varmuus isyydestään vaarantuu, jos naisella on ollut paljon seksipartnereita. Miehet ovatkin evoluutiohistorian aikana vähentäneet seksuaalisesti aktiivisten naisten arvostusta pitkäaikaisten suhteiden kumppaneina.
Populaarikulttuurista tuore esimerkki seksuaalisesti aktiivisten naisten matalasta arvostuksesta parisuhdekumppaneina:

http://lyriikat.org/nayta/mc-mane-vitun-teinit-110673/

Tollaset teini lutkat pitäs pyyhkii maailman kartalta
Ota tosta sidukka tai ottakaa vaik pari
pusi pusi hali hali pojat tykkää nami nami
Maine jakarin hmm "mennäänkö makkariin?"
Ei ny vittu mäkin sentää johki vedän mun rajani
Ai saitko sä taas pakit pikku lutka horo teinix
Iteppähän säädät kaikkien kaa ja paat leikiks
Naama täytee meikkii "en voi kulkee niitä ilman
Muuten pojat kohtelee mua ku oisin vaa ilmaa"

Etsit sopivan uhrin ja sen maineen lutka tuhrit
Yhtäkkii sukupuolitauti sitten iskee hupsis
On mulki klamydiaa cd hylly varmaan täynnä
Mutta yhtä henkilökohtasesti en sitä käytä
Kehut muille siitä kuinka sit sairastit tautii
Ja kuinka elämäsi loistaa täysil siitä nautit
Käytät muita hyväkses ja puhut kaikist paskaa
"Pakko saada joltain, jätkä ei kännyyn vastaa"

Sitten ihmetellään kun taas jälleen ollaan paksuna
Teiniäiti eikä osaa ottaa vastuuta
Ainoo ratkasu on tehdä taas kerran abortti
Eikä teitä kiinnosta vaik äiti teitä varotti
Mut kai se lutkaaminen kuuluu osaks teinin elämää
Et kunhan munaa saa niin ihan sama kuka selättää
Tai mistä aamul herätään niin suorin tie vie kotiin
Takas huoneeseensa poraan "mihin viina pakotti"
Viikon kaikki panos ei ees mahdu viiden käden sormiin
Ja joka jätkän nimi kantautuu kaikkiin korvii
Kännin piikkin kaikki se oli vaan pintakiiltoo
Ja käsivarres huomenna on lisää pari viiltoo

Naama täyteen xanoreita yritetään itsaria
Mut ei ite huomaa kaiken saat poskelles litsaria
Karkaat kaupunkiin ja etsit uutta narrii vedettäväks
Mutta miksei kukaan suostukkaan tuleen sun pelleks tänään
Kiskot röökii vedit jo kymmen kesäsest asti
Ja nyt kiskot ku ammattilainen päiväs pari askii
Sit kaupungissa sheikkaat bootyy katselet ympärilles
Päälläs ihq toppi vissiin sekin pinkin värinen
Mini hame vilkkuu alla ihQt pinkit stringit
Ilman rintsikoita hinkit naamas peitetyt finnit
"Heruux boizu" no miten ihkuu
Sun ihana teineys koko kaupungille tihkuu
viiltelette kaiken lisäks kädet auki tahallanne
Sitten yöllä itkette kun kipeä on ranne
tepu tepu tipu ja askel toisen eteen
perse heiluu tissit roikkuu näin se homma etenee
Mikä vittu teitä vaivaa vittu omg ja lol
Lutka se on totuus mikä teidän ryhmä oikeen on
Ymmärtäkää lutkat nyt on aika teidän katsoo peiliin
Mikä vittu teitä kaikkii oikeen vaivaa VITUN TEINIT

Anonyymi kirjoitti...

Ei naiset seksiä halua, vaan taffel sipsiä, suklaata ja ranskiksia. Ihquinta ois saada tukholmanmatkalta joku sexy rannekoru...

Miehet on kyllä sikoja, jos ne kähmii. Mut ois kiva saada maistaa noit muffinsseja.

HEI EN MÄ NÄITÄ TARKOTTANU.

nams, mursk, pop, blob... ihanii naa cheese ballsit.


bmad666

Jorma kirjoitti...

Sdp haluaa myös naiset kansalaispalveluun

"Kansalaispalvelua ideoinut Sdp:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen jaosto perustelee ehdotustaan sukupuolten tasa-arvoisella kohtelulla."

Vaalit lähestyvät, peli kovenee.

Anonyymi kirjoitti...

"naiset eivät ole samalla viivalla toteuttaakseen omaa seksualisuuttaan"

Ei tosiaan ole, he saavat nimittäin tyydytettyä biologisesti huomattavasti vaisummat tarpeensa paljon helpommin aina. Vain unohtamalla sukupuolten huikea biologinen ero tässä asiassa, voidaan väittää toisin päin. Me olemme erilaisia sukupuoliltamme.

-

"siksi paljon seksiä saavia miehiä pidetään sankareina"

Näihin (feministisiin) vuosikymmeniin asti historiassa ei aviorikkojia olla pidetty sankareina. Eikä äpäriä miehen kunniana, tai kunnioitettu isiä, jotka eivät kasvata poikiaan. Päinvastoin. Vielä vähän aikaa sitteh heidät eristettiin yhteisöstä -tai jopa tapettiin. Sekä lännessä, että idässä.

"miehen isyys vaarantuu"

Kyllä -ja juuri tämä vietti suvunjatkumiseen, kunniaan ym on paljon voimakkaampi asia, kuin pelkkä irtoseksin metsästys.

"miesten itsetunto on suhteessa seksuaalisten partnerien määrään"

Avioliitto, pitkä parisuhde on tuhansissa tutkimuksissa todettu tekevän erittäin hyvää juuri miehelle. Samoin se, että saa olla lapsi isilleen, ja että suku jatkuu. Näihin päiviin asti suurta jälkipolven määrä miehellä on arvostettu erittäin korkealle.

-

On valitettavaa, jos miesten keskeisimmässä ongelmassa läpi länsimaiden -huoltajuuskiistoissa- feministit ottavat pian puolustuspuheensa suomalaisten miesaktiivien kirjoista ;-)

-

Ps. Tuo armeija asia muuttuu nyt ihan väkisin. Sitä voi vaikka melkein jo hieman "juhlia". Nyt tätä vyöryä ei pysäytä enää mikään.

Anonyymi kirjoitti...

atm ja ytm...hmmm....yhtäkkiä täysin muuttuneessa power feministiajassa, kulttuurivallankumouksen jälkeen...tiedä sitä sitten ;-) ylempi vai alempi mies?

-

Itseasiassa mitä naiset kaipaavat nyt yhtäkkiä eniten, vuosituhantisen avioliiton sijaan -heidän liehakoimistaan, miesten tekemiä pokailuyrityksiä/henkistä kerjäämistä ja ihmissuhde juoruilua siskojen kesken. Tosielämän saippuaoopperaa, naisten jääkiekkoa. Sinkkuelämää on erittäin suosittu sarja.

-

Suurimman osan niistä miehistä, jotka eivät saa naista niin paljon kuin toiset, todellinen ongelma on pokaamisen, mielistelyn ja pelimiehenä toimimisen vähyys. Tämä on se ero. Ei omaisuus ym. Vaan alistumisen vähyys.

-

Psyykkeessämme "sosiaalinen moraali" pyörii parin keskeisen tunteen ympärillä -kunnian ja häpeän tunteen. Ne ovat sidoksissa toisiinsa. Lisäksi ne liittyvät sosiaaliseen vallantunteeseen ja alistumiseen.

Eli mies jolla on alhainen kunniantunto, ei myöskään tunne häpeää niin paljon, kuin kunniallisempi mies. Näin ollessa hänen on helpompi toimia alhaisesti ja tehdä paljon pokaamisyrityksiä, mielistellä naisia, ottaa pakkejakin jne. Toimia kuin mikäkin power feminismin hyppyheikki. Ja myös samoin sitten siellä mahdollisesti syntyneen liiton sisällä. Moraalinen käytös ja kunniantunto ovat lähellä toisiaan.

-

Eli yhtäkkiä historiassa, se korkeamman kunniatason omaava mies ei saakaan naista niin paljon, kuin hyppyheikki, sekä joutuu myös varmasti sanaharkoihin ja avioeroihinkin helpommin - eli mikä siis oli tämän runoilun pointti - se että kunniakkaampi mies on ylemmän tason mies, ei alemman. Vaikka sairas power feminismi onkin kulttuurimme hetkeksi kierouttanut.

asdfg kirjoitti...

Toope: "Se [rakastuminen] on satunnaista siinä mielessä kuin kerroin. Näennäisesti maailma jakautuu välttämättömyyksiin ja satunnaisuuksiin. Oikeasti kaikki on vain enemmän tai vähemmän todennäköistä. Selitykset ovat siis enemmän tai vähemmän toimivia."

"Sairasta pötyä. Se kuitenkin on totta, että todennäköisyyksillä on on käytännössä (joskaan ei välttämättä teoriassa) raja-arvot. Se ei tietenkään romuta todennäköisyyden ideaa."

Totuus kuitenkin on, että lähes jokainen ottaa ennemmin uuden Porschen kuin vanhan Ladan. Tämän lausumisessa ei ole mitään ylimielistä eikä moraalitonta.

Täsmällistä valintaa Ladan, Porschen, Ferrarin ja Lamborghinin välillä onkin sitten jo vaikeampi ennustaa. Yhden vaihtoehdon voimme kuitenkin lukea heti pois. Testaamalla saamme muillekin vaihtoehdoille tilastollisen todennäköisyyden, vaikka kuinka haluaisimme uskoa, että valinta on omalla kohdallamme "satunnainen".

Valinta saattaa näyttäytyä yksilölle satunnaisena, koska itsensä muuttaminen on vaikeaa, mutta oikeasti se ei ole satunnainen. Nämä ovat kaksi aivan eri asiaa.

Jos joku saa lohtua siitä, että yksilön käytöstä ei voi täydellisesti ennustaa, ts. se ei ole välttämätöntä vaan ns. "kontingenttia", niin se on ihan ok.

Rohkenen epäillä, että nimimerkki Toope ei oikeasti ymmärrä kvanttifysiikkaa. Minä en ainakaan ymmärrä.

Humanisti kirjoitti...

Miksi miesten tasa-arvo ei puolueita paljoa kiinnosta? Tasa-arvobarometrin mukaan nolla prosenttia naisista ja kolme prosenttia miehistä on sitä mieltä että naisten asema suomalaisessa yhteiskunnassa on hiukan tai selvästi parempi.

Tulos on hämmästyttävä. Siis, oikeesti, kun juttelee naisten kanssa tällaisista asioista tuntuu, että aika moni on valmis myöntämään, että naisilla menee keskimäärin paremmin kuin miehillä. Miehet tuntuvat yleensä tietävän asioiden "oikean" laidan vielä naisiakin paremmin: naiset ovat terveempiä, elävät turvallisemmin, kuluttavat enemmän, määräävät arkipäivästä, kouluttautuvat korkeammalle, työllistyvät paremmin ... ja tuossa ei ollut edes koko kuvaa naisten parempiosaisuudesta.

Nyt ristiriita repii sieluani. Olen nimittäin varma, että kyllä kansa tietää eli yleensä kansa ei voi olla johdonmukaisesti väärässä. Tämä tarkoittaa, että haluan uskoa barometrin tietoja. Naiset siis ovat selvästi huonommassa asemassa ... mutta, mutta kun toisaalta tiedän, että melkein joka ainoa tieteellinen hyvinvointi-, onnellisuus ja elämänlaatumittari väittää toista.

Tässä olisi jollekin innokkaalle kiehtova tutkimusaihe. Onko kansa vai tiede väärässä?

Humanisti kirjoitti...

"Rohkenen epäillä, että nimimerkki Toope ei oikeasti ymmärrä kvanttifysiikkaa. Minä en ainakaan ymmärrä."

Ei sitä kukaan ymmärrä. Enqvist sano, jos ymmärsin oikein, että kvanttitasolla mikä tahansa on mahdollista mutta suurin osa asioista niin epätodennäköisiä, että niitä ei koskaan tapahdu (esimerkiksi minun siirtymiseni äkkiä Mehikoon). Tätä siis tarkoitin, vaikka se menee ylimielisiltä ohi tietty selitettynäkin.

Vapaa tahto on vain hupsukerholaisten mielestä psykologinen lohduttautumiskeino. Oikeasti se on vakavan filosofian peruskysymyksiä. Miten Hupsukerhoon pääsee liittymään? Onko pääsyvaatimuksena täysi hupsuus vai pitääkö vielä opiskella erikseen yksipuolisuutta?

asdfg kirjoitti...

Jos sanon, että jokainen ottaa ennemmin Porschen kuin Ladan, en tosiasiallisesti kiistä vapaata tahtoa. En myöskään väitä, että jokin rautainen fysiikan laki estäisi valitsemasta Ladaa. Tämä kaikki on semanttista saivartelua.

Ainoat teesini ovat, että (1) ihmisillä on tiettyjä taipumuksia. ja että (2) osa niistä näkyy pariutumisessa.

Vapaalla tahdolla ei ole asian kanssa varsinaisesti mitään tekemistä, mutta otetaan vähän vähemmän arka ja henkilökohtainen esimerkki: Sinä et olisi voinut valita olla oppimatta kieltä.

Voit kieltäytyä puhumasta, mutta luonnollesi et voi mitään.

Osa ihmisistä ei vain kerrassaan voi sietää sitä, että he ovat eläimiä muiden joukossa.

Vortac kirjoitti...

Osa ihmisistä ei vain kerrassaan voi sietää sitä, että he ovat eläimiä muiden joukossa.

Totta, suurin osa ihmisistä on 'kaksijalkaisia puolieläimiä', kuten eräs puolueeton tarkkailija tämän planeetan asukkaista totesi.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi Toope sanoi...

"Ei 18-vuotias supermalli rakastu 90-vuotiaan kuolemansairaaseen rumaan kodittomaan."

Sairasta pötyä. Se kuitenkin on totta, että todennäköisyyksillä on on käytännössä (joskaan ei välttämättä teoriassa) raja-arvot. Se ei tietenkään romuta todennäköisyyden ideaa.

18-vuotias supermalli tai kukaan muukaan alle 70.v nainen ei koskaan, missään olosuhteissa rakastu 90-vuotiaaseen mieheen. Toki 18.v supermalli voi mennä RAHASTA naimisiin RIKKAAN 90.v ukon kanssa (jos ei jostain kumman syystä saa paljon nuorempaa rikasta miestä), mutta se on aivan eri asia kuin rakastuminen. Kyllä on miehillä melkoisia harhoja jos luulevat, että naisia, ja varsinkin nuoria naisia, kiinnostavat vanhukset. Tsekatkaa tosielämää.

Realisti

Anonyymi kirjoitti...

konservatiivinen radikaalimaskulisti

"Suomalainen seksi -tutkimuksessa kartoitettiin yli kahdentuhannen 17-75-vuotiaan suomalaisen naisen ja miehen sukupuolielämää (Kontula ja Haavio-Mannila 1993).

...jokaisessa yhdynnässä orgasmin sai 6-7% naisista.

+

Naiset eivät edes masturboi, koska eivät he pysty edes itse tekemään itselleen orgasmia:

"http://kvantti.tky.fi/99/1/kysely.html#masturbointi

Tutkimus vahvisti minkä kaikki jo tiesivätkin: masturbointi on poikamiesten harrastus. Miehet tekevät sitä 11 kertaa kuussa, naiset 2."

-
Se että ei saa orgasmia yhdynnässä JOKA kerta ei tarkoita, etteikö saisi koskaan. Ja seksi voi olla varsin tyydyttävää ilman sitä isoa O:takin. Ja itse olen törmännyt varsin useisiin tutkimuksiin, joiden mukaan peräti 70-80 % naisista masturboi.

Toki miehet varmasti noin keskimäärin masturboivat joka tapauksessa enemmän.

Tässä mtv3.fi:n sivuilla oleva juttu, jossa siteerataan tutkijoita: http://www.mtv3.fi/helmi/viikonvaihde/artikkeli.shtml/656265

"Margaret Redelmanin mukaan naiset saavat orgasmeja eri tekniikoilla seuraavasti:

Menetelmä: Orgasmeja saavien naisten prosenttiosuus:

Emätinyhdyntä 50 %

Yhdyntä ja käsiseksi 71 %

Yhdyntä ja suuseksi 73 %

Yhdyntä, käsiseksi ja suuseksi 86 %

Käsiseksi 79 %

Käsi- ja suuseksi 90 %

Suuseksi 79 %

Jokin edellisistä yhdistettynä anaaliseksiin 71 %"

"Robin Baker mainitsee geneettisten tekijöiden orgasmiin liittyvästä vaikutuksesta mielenkiintoisen hypoteesin. Hänen mukaansa naisilla on neljä seksuaalivasteen pääryhmää. Noin 75 prosenttia naisista on ohjelmoitu kykeneväksi saamaan koko orgasmikirjon. Nämä naiset kokevat toisinaan orgasmeja ja toisinaan eivät. 10 prosenttia naisista ei joko saa masturbaatio-orgasmia tai ei kykene orgasmiin miehen läsnä ollessa. Vain noin 10 prosenttia naisista saa seksiä harrastaessaan käytännöllisesti katsoen aina orgasmin. Vastaavasti 2–4 prosenttia naisista ei pysty koskaan saamaan orgasmia."

Realisti