sunnuntaina, helmikuuta 20, 2011

Miesasiamiehet keskustelevat väärin

Feministit, profeministit ja maltilliset miesasiamiehet keskittyvät yleensä metakeskusteluun siitä, miten miesasiasta pitäisi puhua. Heidän mukaansa radikaalimmat netissä keskustelevat miesasiamiehet keskustelevat väärin.

Valituksenaihe ei ole uusi. Jo vanhalla naistutkimuslistalla sama ilmiö toistui kerta toisensa jälkeen. Ensin Pasi Malmi kirjoitti jotain - sen jälkeen seurasi noin 20 viestiä siitä, että Malmi keskustelee väärin, vaikka Malmin viestit edustivat sisällöltään kuivakasta asialinjaa.

Rakentava keskustelu

Yleisin virhe miesasiamiehillä on (feministien mukaan) rakentavan keskustelun puute. Miesasiamiehet möläyttävät miesten ongelmat tiskiin ilman rakentavaa ulottuvuutta.

MIESASIAMIES: Suurimmat miesten ongelmat ovat aliedustus tasa-arvoelimissä, maskulistisen sukupuolentutkimuksen puute ja asevelvollisuus.
FEMINISTI: Tuo ei ole oikein rakentava lähtökohta keskusteluun.
MIESASIAMIES: Totta, ei se olekaan. Sehän pyrkii purkaamaan koko tasa-arvopolitiikan virheellisen perustan.
FEMINISTI: Tasa-arvoa pitäisi edistää yhteisenä asiana, eikä asettaa sukupuolia vastakkain.
MIESASIAMIES: No, feministithän ovat asettaneet sukupuolet vastakkain koko tasa-arvopolitiikan historian ajan. Miksi miesasiamiehet eivät saisi tehdä samoin?
FEMINISTI: Feminismi on kehittynyt noista ajoista. Nykyään mietitään intersektionaalisuutta ja sen semmoista.
MIESASIAMIES: Minä en edelleenkään ymmärrä, miten miesten ogelmia voidaan ratkaista, jos niitä ei sanota suoraan julki.
FEMINISTI: Se on väärä tapa, eikä se pyri dialogiin.

Miesasiamiehet ovat katkeria ja vihamielisiä

MIESASIAMIES: Suurimmat miesten ongelmat ovat aliedustus tasa-arvoelimissä, maskulistisen sukupuolentutkimuksen puute ja asevelvollisuus.
FEMINISTI: Miesasiamiehet esittävät vaatimuksensa tavalla, joka saa heidät näyttämään katkerilta ja vihamielisiltä.
MIESASIAMIES: Niin no, olemme usein katkeria, kun miesten asiat puuttuvat tasa-arvopolitiikasta ja vihaisia, kun asialle ei tehdä mitään. Eivätkö nuo ole luonnollisia reaktioita?
FEMINISTI: Jotenkin vaan tuntuu, että vaatimusten perusta on oman elämän pettymyksissä naisiin. Taustalla on usein myös avioero.
MIESASIAMIES: Juu, olen eronnut. Mitä näillä katkeruuksilla ja sun muilla yksityiselämän asioilla on tekemistä miesasiamiesten esittämien faktojen kannalta?
FEMINISTI: Jos miesasiamiesten ajatukset kumpuavat omista negatiivisista tunteista, niillä ei ole juurikaan painoarvoa.
MIESASIAMIES: Eli miesasiavaatimukset pitäisi esittää iloisesti ja pilke silmäkulmassa? Sittenkö ne otettaisiin tosissaan?

Kokonaisuus jää huomiotta

MIESASIAMIES: Suurimmat miesten ongelmat ovat aliedustus tasa-arvoelimissä, maskulistisen sukupuolentutkimuksen puute ja asevelvollisuus.
FEMINISTI: Yksittäisten asioiden esille nostaminen ei anna oikeaa kuvaa kokonaisuudesta.
MIESASIAMIES: Vain konservatiiveilla on kokonaisanalyysi sukupuolijärjestelmästä, jossa sukupuolirooleilla oikeutetaan erot. Ei feministeillä ole mitään kokonaisanalyysiä. He vaativat naisten asemaa paremmaksi esittämättä teoriaa siitä, miten yhteiskunta kokonaisuudessaan on parempi paikka.
FEMINISTI: Pitää kuitenkin huomioda naisten huonompi asema. Jos miesten ongelmia ratkotaan, niin se huonontaa naisten asemaa entisestään.
MIESASIAMIES: Miesasiamiehet ovat esittäneet monta kertaa, että miesten asema on itse asiassa paljon huonompi kuin naisten asema. Heillä on väitteen tueksi paljon tilastoja.
FEMINISTI: Pitää kuitenkin huomioida miesten valta-asema ja etuoikeudet.
MIESASIAMIES: Eihän miesten suurella enemmistöllä ole paljon mitään valtaa tai etuoikeuksia. Miksi hoet tuota väitettä, kun et pysty esittämään sille perusteluja.

Diskurssimonopolin ylläpito

Feministeillä on pakonomainen tarve sanella, miten keskustelua tasa-arvosta tulisi käydä. Se johtaa loputtomaan metakeskusteluun keskustelusta.

Feministit yrittävät sivuuttaa miesasiamiesten väitteet, vaikka niihin voisi myös vastata. Ei tosin välttämättä feministejä miellyttävällä tavalla.

Maltillisilla miesasiamiehillä ja "tavallisilla kansalaisilla" on myös usein sellainen luulo, että puhetapa tasa-arvosta on ratkaisevaa miesasian edistämisen kannalta. Ajatellaan, että kun puhutaan asioista oikein ja maltillisesti, niin miesten tasa-arvo lähtee rullaamaan. Väitteessä ei ole kuitenkaan juuri mitään perää.

Feministi, vastaa väitteisiin

MIESASIAMIES: Suurimmat miesten ongelmat ovat aliedustus tasa-arvoelimissä, maskulistisen sukupuolentutkimuksen puute ja asevelvollisuus.
VALVEUTUNUT FEMINISTI: Kyllä. Jos asiaa tarkastellaan loogisesti, niin noilla elämänalueilla miesten tasa-arvo ei toteudu. Laitanpa asian heti vireille naisjärjestössäni ja puolueeni naisjaostossa.
MIESASIAMIES: Tilastot osoittavat, että miesten asema yhteiskunnassa on naisten asemaa huonompi.
VALVEUTUNUT FEMINISTI: Näinhän asia on, ei siitä mihinkään pääse.

13 kommenttia:

Homo kirjoitti...

Opiskelijoissa tasa-arvo on hyvää matkaa jo toteutumassa, mutta professoreissa on vielä inhottavia sikamiehiä ihan liikaa!:

Tasa-arvovaltuutettu ottaa yliopistot

...
- Opiskelijoissa on vankka naisenemmistö, mutta professoreista enemmistö on edelleen miehiä, muistuttaa tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen.
...

Anonyymi kirjoitti...

Poliittisesti ei vängätä kuin pieneltä osin rationaalisesti. Tämä johtuu siitä, että suurin osa äänestäjistä ei kuitenkaan tiedä hölkysen pöläystä parhaasta argumentista. Suurin osa muodostaa kantansa oman arkipäivän ja mielikuvien perusteella.

Arkipäivä on ehkä miesasiamiesten puolella. Suurin osa naisistakin tietää, että feminismi on suurelta osin huijaus ja ikävää seksismiä vielä päälle. Toisaalta valtaosa naisista -- ja miehistä -- kuitenkin uskoo mielikuvien tasolla, paradoksaalisesti, että naisia sorretaan. Ja tietysti sorretaan, ei siinä mitään.

Mielikuvia ei siis muokata argumenteilla vaan esimerkiksi iskulauseilla tyyliin naisen euro. Toinen tapa on itsepintaisesti käyttää sanoja oman maailmankatsomuksen mukaisesti. "Miesasiamiehen" sijaan voi puhua "tasa-arvon kannattajasta". Miehiin voisi viitata termillä "huono-osaisempi sukupuoli". Vaarana tietysti on, että kuulostaa yhtä vastenmieliseltä ja valheelliselta kuin feministit.

Vortac kirjoitti...

En tiedä, oletko sama anonyymi, joka on heittänyt muitakin mielenkiintoisia ja ansiokkaita kommentteja, mutta olisi kiva päästä esimerkiksi kehaisemaan, jos olet - nimimerkin valinta auttaisi tässä roimasti. Se ei vaadi rekisteröitymistä tai mitään muutakaan - senkus huitaset jonku signeerauksen aina johkin viestisi loppuun.

Vaikka se olis sitte kaskapökkäre tai mikä hyvänsä.

Anyway, tuo femakkojen tapa keskustella mieluummin siitä, miten pitäisi keskustella, kuin itse asiasta eli tasa-arvosta, on naisillekin aika tyypillistä vänkkäystä turhasta.

Tulee mieleen esimerkiksi se, miten paljon naiset laittavat energiaa "sävystä" puhumiseen. Äänensävy (englanniksi 'tone') on naisille tärkeämpi, kuin itse asia.

Mies:"Kulta! Juokse äkkiä ovesta ulos, taloomme on iskeytymässä meteori näillä sekunneilla!"

Vaimo: "- Kuule juippi, mulle et puhu tohon sävyyn! Ja missäs sitä eilen luuhatt*KABOOOMMM*!"

- Vortac

Pauli Sumanen, emeritustutkija kirjoitti...

Arvoisat sikaniskat!

Keskustan kansanedustaja Risto Autio, joka pistääntyi syksyllä "Miehet ja tasa-arvo - seminaarissa", on tehnyt vaalikirjoituksen www.tasa-arvoklinikka.fi-sivulle sanoen siellä näin:
"Tasa-arvokeskusteluja seuranneet kansalaiset ovat varmasti panneet merkille, että miesliike on nousussa. Onko se huolestuttavaa, alkavatko sikaniskat vihdoinkin tajuta, että heitä ja heidän valtaansa uhataan ja nousevat vastakapinaan?
Ei ole syytä huoleen. Ne miehet, joiden tasa-arvonäkemyksiä eniten tässä maailmassa arvostellaan, loistavat poissaoloillaan niistä tilaisuuksista, joissa pohditaan yhdenvertaista ihmistä. Pelkästään tasa-arvo-sana saa suurimman osan suomalaisista miehistä kyykistymään. He ovat valmiita ottamaan muutaman iskun vastaan, mutta enemmän valmiina hyökkäämään ja julistamaan naisen paikkaa takaisin nyrkin ja hellan väliin."

Että tällaista tekstiä istuvalta mieskansanedustajalta. Kun miehet eduskunnassa ajattelevat näin meistä miesten tasa-arvo-oikeuksia puolustavasta ryhmästä, mitä voi odottaa naiskansanedustajilta?

Itse en pidä itseäni sikaniskana, vaan käytän itsestäni nimitystä "tasa-arvoaktivisti", eli en vaadi työelämässä miehelle enempää kuin naisellekaan, mutta en halua miesten tyytyvän vähempäänkään, kuin mitä naiset saavat.

Anonyymi kirjoitti...

Valtioneuvoston selonteko
NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA

Siellä koulutusosassa ei sanota oikeastaan halaistua sanaa suurimmista segregaatio-ongelmista eli tiettyjen poikien huonosta pärjäämisestä ja poikien pienestä osuudesta ylemmillä asteilla.

Jotenkin asiaa yritetään perustella toteamalla, että pojat pärjäävät poikkeuksellisen hyvin PISA:n mukaan.

Sattuipa mukava muuttuja. Jos nimittäin olisi valittu tyttöjen ja poikien ero, olisi huomattu, että pojat pärjäävät huonoimpien joukossa -- siis suhteessa tyttöihin. Euroopassa on vain muutama maa, Bulgaria, Kreikka, Liettua ja Slovenia, jossa ero on samaa luokkaa.

Kävipä huono tsäkä muuttujan valinnassa, kun nimittäin tuo poikien ja tyttöjen ero olisi ollut tietenkin oikea muuttuja tasa-arvon toteutumista tutkittaessa. Ai, että tarkoitushakuisuutta? Ei kai hallituksen selonteossa ... :-)

Femakotutkielma sukupuoierosta:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/120EN.pdf

Hupaisaa, että juuri Suomi mainitaan maana, jossa sukupuolinäkökulmaa erityisesti korostetaan sekä lukujärjestyksissä että lainsäädännössä. Mitenkäs tämä paradoksi selitetään? Eniten tasa-arvopyrkimyksiä ja vähiten tasa-arvoa jos hiukan kärjistää. Ettei vain olisi tuo tasa-arvo ymmärretty jotenkin väärin ... naisasiaksi? Ei kai sentään.

Homo kirjoitti...

Ihanan kallista, kyllä nämäkin naiset ovat palkkansa ansainneet - ja tähän hintaan luulisi tarjolla olleen tosi luxus-tasoista seksiä:

Maailman kalleimmat avioerot - puhutaan miljardeista

Homo kirjoitti...

Suojaa pojille, jotteivat nartut sairastuttaisi levittämällä pöpöjään visvasyyläisillä vituillaan suoraan suuhun:

Tutkija: Pojille papilloomarokote suusyövän estämiseksi

Vortac kirjoitti...

Itse en pidä itseäni sikaniskana, vaan käytän itsestäni nimitystä "tasa-arvoaktivisti", eli en vaadi työelämässä miehelle enempää kuin naisellekaan, mutta en halua miesten tyytyvän vähempäänkään, kuin mitä naiset saavat.

No tuossahan tehdään taas se virheellinen ennakko-oletus, että miehillä olisi asiat paremmin tai enemmän valtaa kuin naisilla.

Tuohan pätee vain hyvin, hyvin pieneen osaan miehistä - heihin, jotka ovat niinsanotusti aivan huipulla. Tavallisilla naisilla on niin huisisti valtaa miehiin nähden, että on suorastaan pöyristyttävää (kyllä, pöyristyin) katsoa, kun taas poliitikot ovat täysin pihalla tosiasioista (kun itsellä on suuri palkka ja työsuhdeauto ja huvila etelä-ranskassa, on vaikea nähdä tavallisen miehen elämän ongelmia) ja kosiskelevat naisäänestäjiä. Otaksunpa, että vaikka tuo kyseinen yksilö tietäisi tosiasiat, hän ei välittäisi niistä, vaan kosiskelisi edelleenkin naisäänestäjiä.

Käsittääkseni suurin osa niinsanotuista "maskulisteista", tai yleensäkin ihmisistä, jotka täällä kirjoittelevat, on nimenomaan tasa-arvon kannalla, EIVÄTKÄ hamua valtaa tai oikeuksia yhtään enempää, kuin naisilla nykyisin on - tai ainakaan enempää, kuin naisilla tulee olemaan.

Velvollisuudet ja oikeudet eivät mene tässä maailmassa ollenkaan tasan. Velvollisuudet kertyvät etupäässä miehille, oikeudet ja etuoikeudet etupäässä naisille.

Ongelma on se, että liian suuri joukko ihmisiä ei näe tässä edes mitään väärää!

Sikaniska-solvaus on kyllä tyypillistä tuon leirin yksilöiltä.. projisointia? (:

Vegetaristina en edes syö sikoja, joten aika kohtuutonta, että joku yhteiskunnan hierarkiassa noinkin korkeilla rappusilla öyhyävä tyyppi nimittelee kokonaista kansanryhmää tuolla tavalla.

- Vortac

Jorma kirjoitti...

Loistavasti kiteytetty Henryltä. Näinhän se juuri menee.

"Opiskelijoissa on vankka naisenemmistö, mutta professoreista enemmistö on edelleen miehiä, muistuttaa tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen."

Mäkinen ei näe metsää puilta. Näin suunnaton yksisilmäisyys ei voi olla vahinko.

"Poliittisesti ei vängätä kuin pieneltä osin rationaalisesti."

Totta. Etenkin naisiin tuntuu uppoavan tunteisiin vetoava demagogia ja mielikuvamarkkinointi.

Jos miesasiaa halutaan edistää, on tietenkin pystyttävä vastaamaan tähän samalla mitalla.

"Keskustan kansanedustaja Risto Autio"

Onneksi Risto on kohta ex-kansanedustaja. Keskittyisi vain näyttelemiseen, sillä tasa-aropoliittisesta keskustelusta hän pihalla kuin lintulauta.

Vortac kirjoitti...

Loistavasti kiteytetty Henryltä.

Henry osaa tuon asioiden esilletuomisen dialogin avulla erittäin loisteliaasti, niinkuin voimme vanhoista Sokrates-puheenpätkistä havaita.

Tällaista herkkua olisi kieltämättä kiva saada useamminkin. Montakos vuotta viimeisestä Sokrateesta onkaan?

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Joku akkapuolinen yksilö siellä uudensuomen puolella koetti selittää, miksi miesten tapa keskustella on väärä. Henry vastasi siihen:

Tuo on sinällään totta. Itselläni tuppaa olemaan äärimiehinen tapa keskittyä vain asiaan.

Tähän on minullakin hieman sanottavaa - rekisteröintiruljanssin takia kommentoin mielummin täällä.

Aikuiset ihmiset voivat keskustella asiasta / asioista.

Lapset tarvitsevat jatkuvaa "tunteiden huomioonottamista" ja asioiden simplifointia, koska lapsen järki ei vielä ymmärrä, ja lapsen tunteet ovat vielä niin herkkiä ja haavoittuvaisia.

Jos naiset eivät pysty edes keskustelemaan asioista kuin aikuiset ihmiset, ei ole mitään perustetta pitää heitä aikuisina ja vastuullisina yksilöinä. Kyllä se minulle sopii, että naisia pidetään lapsina - kunhan heillä on myös samat rajoitukset kuin lapsilla.

Miettikääpä esimerkiksi, millä pohjalla on sellaisten ihmisten äänestysvalinnat, jotka eivät pysty keskustelemaan ehdokkaiden hyvistä ja huonoista puolista ilman emootiomyrskyjä - siis itse asiasta, kuin aikuiset - vaan sivuojuonteista emootioineen, kuin lapset?

Naiset tunnetusti toimivat enemmän emootioidensa pohjalta, miehet enemmän järkensä pohjalta lähes kaikissa asioissa. Miehet kyllä tuntevat yhtä voimakkaasti kuin kuka tahansa ihminen - mutta miehet tietävät, että tunteet ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Järki on se, joka tekee päätökset, jotta päästään järkeviin lopputuloksiin.

Naiset eivät ole tästä yleisesti ottaen samaa mieltä, koska he ovat kuin addiktoituneita siihen hurmioon, joka seuraa, kun 'antaa vaan tunteiden viedä' ja joku muu ottaa sitten kaikesta vastuun (esimerkkinä vaikkapa hauskan illan jälkeisenä aamuna "väärän" miehen vierestä herääminen ja katumus, ja siitä seuraava raiskaussyytös, vaikka nainen illalla oli hyvinkin suostuvainen ja himokas).

Ihminen, jonka tunteet pitää ottaa joka asiassa ja kaikessa kommunikaatiossa huomioon, on joko hemmoteltu kuninkaallinen, tai pieni lapsi. Kun tällaisella olennolla on kohtuuttoman paljon valtaa, siitä kärsivät kaikki.

- Vortac

Vortac kirjoitti...

Tarkentaisin siis vielä, että Henryn tapa keskittyä asiaan ei ole välttämättä "äärimiehinen", vaan pelkästään inhimillinen ja aikuisen pragmaattinen tapa käsitellä asioita.

Kun on tarkoitus käsitellä asiaa, miksi keskittyä mihinkään muuhun? Mitä järkeä on rönsyilyssä ja lillukanvarsissa, jos itse asia on kuitenkin koko kommunikaation pointti?

- Vortac

suolihuuhtelu kirjoitti...

Kaikki keskustelevat väärin. Molemmat osapuolet ovat idiootteja.