torstaina, tammikuuta 21, 2010

Naistutkimus FAQ

Mitä on naistutkimus?

Naistutkimus on kattokäsite, joka pitää sisällään naisten kulttuurin tutkimuksen ja feministisen tutkimuksen.

Mitä on feministinen tutkimus?

Feministinen tutkimus on ideologisesti orientoitunutta tutkimusta, joka on sitoutunut naisten emansipaatioon. Feministinen tutkija huomioi (1) naisten alistuksen, naisille epäedulliset valtarakenteet ja (2) esittää niille vaihtoehtoja. Feministisellä tutkimuksella on poliittinen tavoite naisten aseman parantamiseksi. Siksi feministinen tutkija kehittelee sellaisia teorioita (kuten miesten valtaa korostava patriarkaattiteoria), jotka mahdollistavat naisille edulliset tulkinnat.

Onko feministinen tutkimus tiedettä vai ideologiaa?

Se on pääasiassa ideologiaa, joka käyttää tiedettä ja tieteen arvovaltaa hyväkseen edistääkseen omia päämääriään. Naistutkimuksen kurssit ovat suurelta osin värväysleirejä uusille feministeille, jossa tieto on etukäteen valikoitua ja sijaitsee lähellä propagandaa.

Eikö (sukupuolen)tutkija ole kuitenkin aina oman näkökulmansa vanki?

On toki.

Eikö feministinen näkökulma ole silloin vain eräs näkökulma muiden joukossa?

Ei. Tutkijanpositio on toki tärkeää tuoda esille: tutkijan maailmankuva ja kytkökset, jotka vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. On kuitenkin eri asia sitoutua jo lähtökohtaisesti ideologisten tavoitteiden edistämiseen.

Mitä ongelmia feministisessä tutkimuksessa on tieteen kannalta?

Tieteen kannalta ongelma on se, että tutkimuksen tulokset tiedetään jo etukäteen (kuten myös kriittisessä miestutkimuksessa). Se johtaa lähteiden ja todistusaineiston valikoivaan käyttöön. Ongelmana on myös biologian sivuuttaminen.

Miksi feministiset tutkijat sivuuttavat biologian?

Feministisen tutkimuksen tavoitteena on muuttaa vallitseva tilanne ja pyrkiä naisten aseman parantamiseen. Biologia sopii kuitenkin huonosti yhteen tuon tavoitteen kanssa, koska biologisella tiedolla on taipumuksen tuoda esille sukupuolieroja. Sukupuolierot viittaavat puolestaan sukupuoliroolien luonnollisuuteen, mikä pitää yllä status quoa. Sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvat teoriat ovat siten houkuttelevampia feministeille, koska ne mahdollistavat paremmin muutoksen vaatimisen.

Eikö se ole hyvä asia, jos teoria on edistyksellinen?

Hyvä teoria perustuu tieteellisille faktoille, kuten biologialle. Teoria, joka hylkää tieteellisen tiedon edistyksen nimissä, on huonoa tiedettä, jota edistyksellisyys ei kompensoi.

Eihän sosiologiassakaan näy paljoa biologiaa?

Totta. Sukupuolentutkimuksen kannalta biologian puuttuminen on kuitenkin paljon ongelmallisempaa, koska sukupuolijärjestelmän keskeiset osat, kuten pariutuminen ja seksuaalisuus, ovat voimakkaasti biologian ohjaamia ilmiöitä. Niitä ei voi selittää pelkällä konstruktiolla yhtä hyvin kuin useimpia sosiologisia aiheita.

Missä asioissa naistutkimuksen olisi huomioitava biologia?

Erityisesti parinvalintapreferenssit ja seksuaaliset halut tulisi huomioida, koska ne ovat vahvasti biologian ohjaamia. Niitä ei voi selittää pelkiksi konstruktioiksi. Noiden alueiden käsittely puuttuu kuitenkin naistutkimuksesta lähes kokonaan. Osittain siksi, että naistutkijat joutuisivat perehtymään aiheista tehtyihin tuhansiin tutkimuksiin (esimerkiksi evoluutiopsykologian parissa). Kun (luonnon)tieteelliseen tietoon nojaava perusta pariutumismarkkinoista puuttuu, koko feministinen sukupuolentutkimus seisoo konstruktionismin savijaloilla.

Onko seksuaalivähemmistöt keskipisteeseen nostava queer-teoria epätieteellistä?

Se on epätieteellistä samoista syistä kuin feministinen tutkimuskin. Se on ideologista seksuaalivähemmistöjä emansipoivaa tutkimusta, joka sivuuttaa biologiset faktat.

Onko queer-teoriassa muita ongelmia?

Ongelma on myös siinä, että queer-teoria ei pyri selittämään sukupuolijärjestelmää yksinkertaisimmalla ja intuitiivisimmalla tavalla. Se on suunnilleen sama asia, jos aurinkokunta selitettäisiin maakeskeisen mallin avulla. Ei ole sinällään epätieteellistä selittää sukupuolijärjestelmää siten, että seksuaalivähemmistöt asetetaan keskipisteeseen ja heterot poikkeuksiksi. Se tuottaa kuitenkin omituisen kuvan maailmasta, mikä ei ole hyvän teorian tunnusmerkki. Poliittiset tavoitteet seksuaalivähemmistöjen statuksen nostamiseksi menevät silloin selkeän ja yksinkertaisen teorian esittämisen edelle.

Kiistävätkö feministiset tasa-arvotutkijat miesten tasa-arvo-ongelmien olemassaolon?

Eivät kiistä. He eivät kuitenkaan kiinnitä miesten ongelmiin juuri mitään huomiota tai edes mainitse niiden olemassaolon mahdollisuutta. Feminististen tasa-arvotutkijoiden sukupuolisilmälasit (tai oikeammin monokkeli) ovat suuntautuneet siten, että vain naisten ongelmat ovat näkyvissä.

Eikö kuitenkin ole hyvä, että naisten tasa-arvo-ongelmia tutkitaan?

On toki, mutta jos kaikki valtiorahoitteinen tasa-arvotutkimus on naisten tasa-arvo-ongelmien tutkimusta, saamme - luonnollisesti - tietoa vain naisten tasa-arvo-ongelmista.

Mitä naistutkimukselle pitäisi tehdä sen tieteellistämiseksi?


1. Naistutkimus pitäisi ankkuroida biologiaan, joka on avain paikkansapitävien sukupuolijärjestelmäteorioiden esittämiseen.
2. Naistutkimus pitäisi irrottaa ideologisista tavoitteistaan. Se pitäisi muuttaa sukupuolentutkimukseksi, joka pyrkisi tarjoamaan hyvän kuvauksen sukupuolijärjestelmästä. Hyvä tieteellinen teoria kuvaa, miten asiat ovat, eikä sitä, miten asioiden pitäisi olla.
3. Pariutumismarkkinat ja niihin liittyvät valtasuhteet tulisi ottaa kiinteäksi osaksi sukupuolijärjestelmäteorioita.

59 kommenttia:

Jorma kirjoitti...

Naistutkimus on pseudotiede, jolla ei saa olla mitään sijaa yliopistoissa. Rahoittakoot uskonnollisen toimintansa vaikka jäsenmaksuilla.

Ennen kaikki oli paremmin

Vanha vitsi, mutta ikävä kyllä aina ajankohtainen.

Anonyymi kirjoitti...

Henry, kuinka paljon olet opiskellut biologiaa?

Nimimerkki "Torstai".

Henry kirjoitti...

Henry, kuinka paljon olet opiskellut biologiaa?

Olen lukenut 100+(?) kirjaa evoluutiopsykologiasta ja useita satoja vastaavia artikkeleita, kuten
näitä:

http://homepage.psy.utexas.edu/HomePage/Group/BussLAB/publications.htm

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos vastauksesta. Olet tekemässä rohkeaa avausta kiistanalaisesta ja aiheesta, joten onnea matkaan!

Nimimerkki "Torstai"

Henry kirjoitti...

Vielä voisi lisätä, että Osmo Tammisalo luki kirjani käsikirjoituksen melko tarkkaan lävitse, eikä hänellä huomauttamista kirjan evoluutiopsykologiaa käsittelevistä osista. Kirjassa on siteerattu hyvin laajasti evoluutiopsykologista kirjallisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Henry ei ole tekemässä mitään rohkeaa avausta. Miestutkimus on ollut tuota joskus aikoja sitten. Biologialla on yritetty perustella sellaista mikä on kulttuurista lähtöisin. Se ei ole uusi asia. Hän vain tuo esiin sitä omalla tavallaan(fundamenttalistisella) ja on ajastaan jäljessä. VALITAN anonyymion nyt väärässä.

Ihminen on on itse valinnut kulttuurinsa ja voi sen myös itse muuttaa ( Lévi- Srtauss.)

Anonyymi kirjoitti...

Sarjassamme päivän pakolliset piruilut.

Nyt ensisijaisesti näyttääkin siltä tämän päivän faq valossa, että tätä ”kaiken pahan alkua” eli naistutkimusta queer teorioineen ja konservatiivisen heteronormatiivisuuden alasajoa tukeekin juuri ensisijaisesti poliitiikassa kaikenlaiset muut miehet, ennen konservatiiveja (myös siis ihan sukupuoli konservatiiveja ) miehiä.

Ja sama linjahan oli ensisijaisesti rahatalouden painotuksissa (vertaa: sosialisti valtio aviomiehen korvikkeena ilmiö ; )

-

Tämä on Henry myös mielenkiintoinen siteeraus vähän aiemmasta keskustelusta sinulta:

”Feministisessä ja maskulistisessa tutkimuksessa ei törmää juuri ollenkaan biologiaa koskeviin kannanottoihin … Yleensä biologia sivuutetaan…biologiasta ei haluta puhua, koska se ei edistä ideologioiden emansipatorisia pyrkimyksiä”

Tämä on sinänsäkin mielenkiintoinen kannanotto, että maskulismista on ainakin Lontoon kielisillä sivuilla useasti sanottu, että se sisältää erilaisia suuntauksia, joista yksi pääsuuntaus on juuri ns ”sosiobiologia konservatiivinen” ; )

Anonyymi kirjoitti...

Henkka on varmaan perustamassa puoluetta. Sittenhän sen näkisi (kannatuksessa) kuinka fundamenttalistinen Suomikin on ja kuinka lähellä ollaan vielä islamilaisia maita tasa-arvo asioissa. En toivota onnea. Sillä olen tasa-arvon kannalla.

kaunis nainen

Miss Midnight kirjoitti...

Jos tasa-arvon kannalla oleminen tarkoittaa, että biologiset faktat pitää kieltää ja kaikki vanha repiä alas vain siksi, että se on vanhaa (välittämättä siitä, että se saattaa olla hyväksihavaittua), niin sitten olen ilmeisesti epätasa-arvon kannalla...

Olin kyllä luullut olevani tasa-arvon kannalla, mutta olin myöskin niin hölmö, että kuvittelin tasa-arvon liittyvän esim. yhtäläisiin oikeuksiin, mahdollisuuksiin ja velvollisuuksiin. Vaan ei se näköjään liittyykin johonkin aivan muuhun.

MM, ruma nainen

Anonyymi kirjoitti...

Hei "kaunis nainen"!

Alkaa vähän kyllästyttää teidän ainainen marinanne, ongelmanne ovat tasoa "voi voi, media vaatii tiukkaa pyllyä naisilta ja me ahdistumme". Tosiasiassa miehet kuolevat, kärsivät ja syrjääntyvät BIG TIME tässä yhteiskunnassa kun te vaan fiilistelette ja silkkiperseisinä pahoitatte mielenne kaiken maailman "ulkokäköpaineista". Voi vain kuvitella mikä ulvonta syntyisi yksistään jo siitä, että käännettäisiin esimerkiksi työtapaturmissa kuolleiden määrä toisin päin eli 47 kuolleesta olisi 43 naisia. Iiik, kauheaa, maaailma seis, komiteat pystyyn!!!!

Toiseus on nykyään valkoinen mies.

Anonyymi kirjoitti...

"Alkaa vähän kyllästyttää teidän ainainen marinanne, ongelmanne ovat tasoa "voi voi, media vaatii tiukkaa pyllyä naisilta ja me ahdistumme". Tosiasiassa miehet kuolevat, kärsivät ja syrjääntyvät BIG TIME tässä yhteiskunnassa kun te vaan fiilistelette ja silkkiperseisinä pahoitatte mielenne kaiken maailman "ulkokäköpaineista". Voi vain kuvitella mikä ulvonta syntyisi yksistään jo siitä, että käännettäisiin esimerkiksi työtapaturmissa kuolleiden määrä toisin päin eli 47 kuolleesta olisi 43 naisia. Iiik, kauheaa, maaailma seis, komiteat pystyyn!!!!

Toiseus on nykyään valkoinen mies."

Minulla ei ole ulkonäköpaineita. Mistä sait sellaista päähäsi? TOISTAN: minulla ei ole ulkonäköpaineita.

Kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Hei "kaunis nainen"!

Jos tosiaan olet kaunis nainen, sinulla ei luonnollisestikaan ole ulkonäköpaineita. Kommenttini koskeekin niitä loppuja (ehkä 96% naisista) jotka eivät ole kauniita, sorry!

Anonyymi kirjoitti...

Toiseus ei ole valkoinen mies. Toiseus on kulttuurinluoma tapa olla. Oletko kenties rasisti? (vai ruma mies?)

kaunis nainen

Heiskala kirjoitti...

Tässä teille moukille mukavaa oppia:

Naistutkimus-Humanistinen tiedekunta - Turun yliopisto

:ah

Anonyymi kirjoitti...

Voi "kaunis nainen" parka!

Olen mielestäni hyvän näköinen, ikäisekseni treenattu ja ehkä hieman liian lihaksikas. En treenaa ulkonäön vuoksi, itsensä rääkkääminen vain on kivaa.

Toiseuden käsite on siirtomaa-aikaa tutkivista tutkimuksista peräisin. Tällöin negatiiviset tunteet ja alitajuiset seksuaaliset pelot projisoitiin esimerkiksi mustiin afrikkalaisiin. Nyt tuon "kulttuurin pimeän & pahan puolen" kantajaksi on valjastettu heteroksuaalinen valkoinen mies. Viktoriaanisuus ei siis ole mihinkään kadonnut, sen paheksumat kohteet ovat vain muuttuneet...

Anonyymi kirjoitti...

"Toiseus ei ole valkoinen mies. Toiseus on kulttuurinluoma tapa olla. Oletko kenties rasisti? (vai ruma mies?)"

"Toiseus" ei tietenkään ole tapa olla vaan tapa "ei-olla". Määrittelemällä toiseutta ihminen luo itseään ja niitä rajoja, joiden sisällä voi kuulua "meihin".

Esimerkiksi kauniilla naisilla ei ole tarvetta halua ajatella kuin itseään ja omaansa ja siksi eivät tunne edes peruskäsitteiden määritelmiä, jos ne eivät koske itseä tai omaa. Heidän näkökulmastaan toiseus (se, mitä minä en ole) on esimerkiksi rumuutta ja nörttimäisyyttä.

"Toiseus on valkoinen mies" on mielestäni enemmän totta kuin monet ymmärtävät ja myöntävät. Postmodernissa yhteiskunnassa ikiaikaiset miehiset hyveet yritetään siirtää "itsen" ulkopuolelle naureskelulla, iholla, solvauksella jne. Kuuluakseen "meihin" miehen pitää omaksua naisen identiteetti, jos hiukkasen käristän.

Anonyymi kirjoitti...

Totta. Toiseus ja eräänlainen muukalainen feministisuomessa on nykyään 2010 luvulla valkoihoinen perinteinen heteromies.

Hän kuuluu ainoaan ihmisryhmään monikulttuurisessa feministivaltiossa, jonka ongelmista ei juurikaan välitetä. Häntä ainoastaan syyllistetään ja leimataan, niin kuin eri ismien vallatessa yhteiskuntia, ollaan aina syyllistetty jotain ryhmiä rasismin omaisesti.

-

Käännetäänpä tosiaan nuo tilastoluvut toisinpäin ja mietitään millainen kulttuurisota täällä olisi (kun on jo nyt) naisten tekemänä tällöin

Mitä luulisitten että tapahtuisi, jos:

*43/47 työssä tapahtuneesta kuolemasta olisi naisen kuolemia
*75% lopullisista vammautumisista työmailla olisi naisten vammautumisia
*naiset kuolisivat 7-8 vuotta ennen miehiä säännönmukaisesti
*vain naisilla olisi pakollinen palkaton kansalaisvelvollisuustyö valtiota kohtaan, miehet saisi bilettää ja luoda uraa samaan aikaan vapaasti
*naiset tekisivät 12 miljardia verotuottoa miehille joka vuosi.
*yliopistoissa olisi silti läpi suomen naisten verorahoilla tehtyä posiitivishenkistä miestutkimusta ja kriittistä naistutkimusta, joka hyökkäisi naisten kimppuun jatkumolla.

Tämähän on ajatuksenakin jo aivan mahdotonta?

-

Hyvä ja avaava linkki muuten Heiskalalta!


"Ihminen ei ole itse valinnut biologista sukupuoltaan ja ei voi sitä myös itse muuttaa" (Perse Lévis -trauma.)

Anonyymi kirjoitti...

Alastoman vauvan pakkaseen vienyt äiti: Kadun kovasti!

Miehen puolikkaat -sarjan tähti uhattu tappaa - ex-vaimo asialla

Anonyymi kirjoitti...

Helsinkiläisen rouvan hätähuuto: Pelastakaa penikset ja miehet!

suolihuuhtelu kirjoitti...

"Feministisellä tutkimuksella on poliittinen tavoite naisten aseman parantamiseksi."

Eipä oikeastaan. Feminismi on haitallista myös naisille. Kenties feministit eivät vain ymmärrä sitä.

Homo kirjoitti...

Primitiivitarpeet ohjaavat hightech-sukupolveakin

Anonyymi kirjoitti...

Pelastakaa penikset :D

Hauska rouva ja paljon asiaa saa mahtumaan muutamaan sekuntiin.

Anonyymi kirjoitti...

Suolihuuhtelu latasi tällä kertaa kyllä järkyttävän, mutta täysin tosiasian ilmoille!

Miss Midnight kirjoitti...

"Suolihuuhtelu latasi tällä kertaa kyllä järkyttävän, mutta täysin tosiasian ilmoille!"

Komppaan anonyymia.

Feministit keskittyvät niin täysin "naisten aseman" parantamiseen, että siinä sivussa aiheutetaan naisille runsaasti hallaa muun muassa kylvämällä riitaa ja epäluottamusta sukupuolten välille, ruokkimalla naisten tyytymättömyyttä, uhriuttamalla naiset ja vahvistamalla tiettyjä sukupuoleen liittyviä stereotypioita.

Feminismi on ollut voimissaan nelisenkymmentä vuotta. Saman ajanjakson ajan on perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi ollut syöksykierteessä. Äitiyttä ei enää arvosteta eikä juuri perinteistä naiseuttakaan, vain "sinkkuelämää-naiseus" tuntuu olevan sallittu roolimalli.

Anonyymi kirjoitti...

Naistutkimuksen kurssit ovat suurelta osin värväysleirejä uusille feministeille, jossa tieto on etukäteen valikoitua ja sijaitsee lähellä propagandaa.

Miten niin LÄHELLÄ? Koko feminismihän on aivan sairaalloista, valheellista propagandaa nimenomaan!

Herranen aika. Kuinka niin 'lähellä'??

- Vortac

MikkoAP kirjoitti...

"Suolihuuhtelu latasi tällä kertaa kyllä järkyttävän, mutta täysin tosiasian ilmoille!"

Jep! Paljon olen suolihuuhtelun kanssa riidellyt täällä, mutta hyvä tiivistys häneltä tuo, täytyy myöntää.

Anonyymi kirjoitti...

Esimerkiksi kauniilla naisilla ei ole tarvetta halua ajatella kuin itseään ja omaansa ja siksi eivät tunne edes peruskäsitteiden määritelmiä, jos ne eivät koske itseä tai omaa. Heidän näkökulmastaan toiseus (se, mitä minä en ole) on esimerkiksi rumuutta ja nörttimäisyyttä.

"Toiseus on valkoinen mies" on mielestäni enemmän totta kuin monet ymmärtävät ja myöntävät.


Väärin..toiseus on valkoinen nainen. Valkoiset naiset todennäköisesti häviää enemmin kuin valkoiset miehet. :)

Miehet kun on niin lässyjä :D

Anonyymi kirjoitti...

Loppupeleissä femismi sairastuttaa myös naiset ja sitä ennen lapset, miehet, vanhukset ja koko yhteiskunnan.

Toisaalta voidaan kyllä sanoa että kunnolla feminismiin hurahtanut on jotenkin joko kemialtaa ja aivotoiminnaltaan sekaisin tai muuten vain kieroutunut mieleltään.

Epäilen Timo Vihavaisen tyyliin, että juuri tästä Henryn esittämästä naistutkimuksesta, heteronormatiivisuuden purkamisesta, kriittisestä (länsimaalaisen) miehen tutkimuksesta ja yltiösuvaitsevaisuudesta (kiusanteon omaisesti) johtuen länsimaalaat tuhoutuvat kulttuurillisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Oletko sinä Henry tai joku muu miettinyt sitä, että vihreät (ja myös ne vähät miehet puolueessa) kyllä kannattavat nimenomaan säännönmukaisesti juuri näitä "seta-kerhon" arvoja, joista tässä nyt yrität kertoa.

He itse asiassa kannattavat niitä niin voimakkaasti, että he näkevät asiat niinpäin, että suomalaisten miestenkin ongelmat johtuvat siitä kun he eivät ole vapautuneet tarpeeksi sukupuolestaan (syy käännetään miehiin itseensä). Eli ei esim siis siitä, että naiset olisivat ”vapautuneet” liikaa ja ovat jo huonoja äitejä lapsuudessa, huonoja vaimoja/naisia aikuisuudessa hajottaen perheet, luoden miesten yksinäisyyttä ja seksuaalista puutetta tai että ovat liian vallanhimoisia, feministisiä ym –vaan päinvastoin. Tämähän on hienointa edistystä. He tukevat estoitta naistutkimusta, käyttävät sitä poliitikkansa tukena ja itse asiassa suurin osa noista tutkijoista, joita vaikkapa Heiskalan laittamassa linkissä on –kuuluvat Vihreisiin, jos johonkin puolueeseen kuuluvat.

Jo heidän tasa-arvo poliitiikkaansa esittelevälle sivulle on valittu kuva kahdesta suutelevasta naisesta ja alla teksti: ” On monia yhtä arvokkaita tapoja olla nainen, mies, ihminen.”


Miten yksikään rehellinen miesaktiivi voisi tukea tällaista ajattelua?

Anonyymi kirjoitti...

"Oletko sinä Henry tai joku muu miettinyt sitä, että vihreät (ja myös ne vähät miehet puolueessa) kyllä kannattavat nimenomaan säännönmukaisesti juuri näitä "seta-kerhon" arvoja, joista tässä nyt yrität kertoa.

He itse asiassa kannattavat niitä niin voimakkaasti, että he näkevät asiat niinpäin, että suomalaisten miestenkin ongelmat johtuvat siitä kun he eivät ole vapautuneet tarpeeksi sukupuolestaan (syy käännetään miehiin itseensä). Eli ei esim siis siitä, että naiset olisivat ”vapautuneet” liikaa ja ovat jo huonoja äitejä lapsuudessa, huonoja vaimoja/naisia aikuisuudessa hajottaen perheet, luoden miesten yksinäisyyttä ja seksuaalista puutetta tai että ovat liian vallanhimoisia, feministisiä ym –vaan päinvastoin. Tämähän on hienointa edistystä. He tukevat estoitta naistutkimusta, käyttävät sitä poliitikkansa tukena ja itse asiassa suurin osa noista tutkijoista, joita vaikkapa Heiskalan laittamassa linkissä on –kuuluvat Vihreisiin, jos johonkin puolueeseen kuuluvat.

Jo heidän tasa-arvo poliitiikkaansa esittelevälle sivulle on valittu kuva kahdesta suutelevasta naisesta ja alla teksti: ” On monia yhtä arvokkaita tapoja olla nainen, mies, ihminen.”


Miten yksikään rehellinen miesaktiivi voisi tukea tällaista ajattelua?"

Miten voit asettaa toisten arvot REHELLISYYS tematiikan piiriin?
Aika lapsellista.
Nimenomaan oikeistoajatuksia tulkittaessa kysymys rehellisyydestä on se olennainen ja vastaus siihen on usein moraalisesti arveluttava. Jos itse kannatat oikeistolaisia arvoja sinulta voi kysyä aivan samaa mutta toisin päin, voiko kukaan OIKEUDENMUKAISUUDEN TAJUINEN IHMINEN kannattaa ajatuksia jotka perustuvat omistamiseen, kilpailuun ja pärjäämiseen, siihen että valta - asemaansa voi ja saa ja jopa pitää käyttää väärin?

Jokainen REHELLINEN mies arvostaa kumppaniaan oli se mies tai nainen. Jokainen REHELLINEN mies näkee ihmisen sellaisena kuin IHMINEN ON kokonaisuutena.

Miss Midnight:lle sen verran että et ymmärrä nyt metaforaa. (vaikka käytitkin sitä ilmeisen tahattomasti itsekkin) Valitettavaa jos itse pidät itseäsi "rumana naisena" se on sääli. Minä OLEN KAUNIS NAINEN. Eivätkä minulle merkitse mitään ulkonäköpaineet, eivät kenenkään paineet. Kauneuteni ei tee minusta kylmää ja kovaa ihmistä joka ajattelee vain itseään.

Kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Mutta KOSKA OLEN kaunis nainen: Minuuun eivät päde ne valta asetelmien SÄÄNNÖT jotka pätevät esim. tässä Henry Laasasen sekametelisopassa. Henry Laasanen on ITSE KESKI-IKÄINEN (lihava), katkera mies, joka on valitettavasti sen vanki monella tavalla. Valitettavan hukassa oleva ihminen. Sille se vaikuttaa.

Biologia ei ole sama kuin kulttuuri. Biologialla ei voi perustella kulttuurinluomia keinotekoisia rajoja.

Se naispuolinen joka sanoi että äitiyttä ei arvosteta. On oikeassa. Sillä TÄSSÄ BLOGISSA sitä ei todellakaan arvosteta vaan esim. äitiyspäivärahoja tms. ollaan haluamassa ajaa alas sen kustannuksella että saadaan tutkittua MIESTEN terveyttä. Jos mies asettaa itsensä jälkeläistensä edelle, niin voi kysyä MILLAINEN mies se sellainen on? Ja siihen on helppo vastata sellainen mies ei NOUDATA BIOLOGIAANSA.

Kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Laasasen mielipiteet ovat hyvin perusteltuja ja perustuvat tieteellisille faktoille, ei ideologialle. "Kauniin naisen" henkilöön menevät hyökkäykset eivät yllätä.

"Kauneuteni ei tee minusta kylmää ja kovaa ihmistä joka ajattelee vain itseään. "
vs.
"äitiyspäivärahoja tms. ollaan haluamassa ajaa alas sen kustannuksella että saadaan tutkittua MIESTEN terveyttä."

Yleensä naiset eivät uhraa ajatuksia miesten hyvinvoinnille tai todelliselle tasa-arvolle, jos ei mukaan lasketa sukulaisia ja lapsia.

Naiset ensin, miehillä ei niin väliä.

"Uskon naisten haluavan tasa-arvoa, kunhan kuulen vaatimuksen naiskiintiöistä roskakuskeiksi."

J.

Anonyymi kirjoitti...

Laasasen teksti perustuu NIMENOMAAN IDEOLOGIALLE. Se perustuu ideologialle siitä että KAIKKI ON BIOLOGISTA. SINÄ olet siis väärässä sen asian suhteen.

Itse kannatan naiskiintiötä roskakuskeille. HYVÄ PALKKA (verrattuna vaikkapa siivoojaan joka pesee oksennukset ja veriroiskeet sekä kuset ja paskat kerrostalon rapusta sen jälkeen kun narkkarit ovat siellä viettäneet yönsä ja siksikin jos nyt joku tekee työtään pelkästään siksi että saa rahaa niin hyvä elanto tuo roskakuskintyö.

kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

"Yleensä naiset eivät uhraa ajatuksia miesten hyvinvoinnille tai todelliselle tasa-arvolle, jos ei mukaan lasketa sukulaisia ja lapsia."

Jos sinulla on noin onnettomasti ja pienenä oli puiset lelut jotka oli naulattu lattiaan niin se ei tarkoita sitä että muilla olisi niin.
Tuo väite ei perustu millekkään faktalle. Se on omaa vihamielisyyttäsi.

kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Mikään ei estä naisia hakeutumasta roskakuskin glamourinkultaamaan ammattiin sen sijaan, että menevät pienemmällä palkalla siivoamaan. Oma valinta, itse saa kantaa seuraukset.

Kaunis nainen ei ole vielä kyennyt antamaan vielä yhtäkään esimerkkiä biologiseksi esitetystä asiasta, joka olisikin kulttuurisesti selitettävissä. Shaming language sen sijaan on hyvin hallussa.

Anonyymi kirjoitti...

"Kaunis nainen ei ole vielä kyennyt antamaan vielä yhtäkään esimerkkiä biologiseksi esitetystä asiasta, joka olisikin kulttuurisesti selitettävissä."

Minulta ei ole pyydetty moista. Siitä on olemassa kirjallisuutta vaikka millä mitalla.

kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Ja roskakuskiksi minun ei tarvitse alkaa koska haen ja saan työstäni ihan muita arvoja ja eläähän sillä toki myös (useampikin ihminen).
Mutta toivotan toki onnea ja menestystä niille jotka valitsevat ko. rankan ammatin sekä siivoojan tai roskakuskin ammatin.

kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Ja roskakuskiksi minun ei tarvitse alkaa koska haen ja saan työstäni ihan muita arvoja ja eläähän sillä toki myös (useampikin ihminen).
Mutta toivotan toki onnea ja menestystä niille jotka valitsevat ko. rankan ammatin sekä siivoojan tai roskakuskin ammatin.

kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

"Ja roskakuskiksi minun ei tarvitse alkaa koska haen ja saan työstäni ihan muita arvoja ja eläähän sillä toki myös"

Miehet tekevät työtä rahan vuoksi ja naiset muiden arvojen vuoksi (mukava työ, jossa ei likaa itseään, joustavat työajat, lähellä kotia jne). Tämä näkyy palkoissa mutta ei ole tasa-arvo-ongelma, vaan ihan oma valinta.

Anonyymi kirjoitti...

Henry. (ja mainittakoon että en ole tuo nimimerkki torstai)

Kirjassasi on kyllä siteerattu evoluutiopsykologiaakin, mutta ollaksemme rehellisiä -etkö itsekin sano kirjassasi, että otat tarkastelukulmaksi/viitekehykseksi vaihtoehtoteorian.

Ja itsekin kerrot siitä näin:

"perinteisesti vaihetoehtoteoria mallit ovat olleet sisällöstä vapaat, ilman oletuksia biologisista sukupuolieroista".

Anonyymi kirjoitti...

Ja kuten itsekin oikein käytät monikkomuota "teoriat", niin sielläkin vaihtoehtoteorioiden sisällä, olet voinut tietenkin valita itseäsi miellyttävän painotuksen. Jostain syystä se on kovin epäkonservatiivinen ; ) Tähän sinulla tietenkin on täysi oikeus, siitä ei ole kysymys. Mutta tarkoitan tällä mm sitä, että sosiobiologiseen konservatiivisuuteen liittyvät asiat esim "miehen voimakas vietti olla isä ja saada suvunjatketta" ei ole saanut kovin suurta painoarvoa. Mies vähän näyttäytyy halpamaisena pelkkien orgasmien metsästäjänä ; )

-

Olet tehnyt paljon työtä Suomen miesten hyväksi. Sitä ei käy kiistäminen ja kiitos siitä sinulle.

Nyt kuitenkin mitä enemmän alan hahmottaa tätä kokonaisuutta niin uskallan väittää, että Suomen ns maskulismin pääteoreetikot ovat jonkin verran metsikössä teorioineen.

Ja syy ei ole heidän älykkyysosamäärässään, eikä laiskuudessaan.

Vaan siinä, että he ovat vain valinneet asteen väärät painotukset "eri teorioista". Mielestäni he ovat valinneet hyvin liberaalin, lähes vasemmistolaisen maskulismin muodon. Ja jollei joku siis vielä tiedä, niin näissä maskulismin "viitekehyksissä" on isoja eroja Yhdysvalloissa.

Tämä heille tietenkin suokoon. Suomi on vapaa maa, mutta missään nimessä esim Henry tai Pasi Malmi siis eivät ole mitään auktoriteetteja miesnäkökulman asioissa, jotka ovat verrattavissa lähinnä poliitikan teorioihin.

Joka puolueestahan ja eri painotuksista poliitiikassakin löytyy tohtoreita ym. Eivätkä he tietenkään voikaan olla kaikki oikeassa, jos kukaankaan täydellisesti ; )

Anonyymi kirjoitti...

DIFFERENCES IN MASCULIST IDEOLOGY:

As with most social movements, there is no consensus as to what exactly constitutes "masculism." Some feel the word describes a belief that the male and female genders should be considered complementary and interdependent by necessity. Such expressions of masculism are built around the belief that differentiated gender roles are natural and should be exempt from government interference. Others masculists, such as Warren Farrell, support an ideology of equivalence between the sexes, rather than a belief in unchangeable gender differences. A more encompassing definition might be "a movement to empower males in society, and to redress discrimination against men."
Because it is the name of a political and social movement, masculism is sometimes considered synonymous with the men's rights or fathers' rights movements. However, many of the fathers' rights movement make a clear distinction between masculism and their own often quite varied approaches to gender relations.

Anonyymi kirjoitti...

Conservative views

Conservative masculists tend to believe that profound gender differences are inherent in human nature. They believe that feminists who have denounced differentiated gender roles as an oppressive artificial construct are conducting a fallacious experiment by attempting to negate these differences via legislation and other means. Many conservatives believe that feminism has played a role in the high rates of divorce (see marriage strike), alienation of the genders, female chauvinism, love-shyness, disintegrating communities, fatherless children, high school dropout, drug addiction, consumerism, teenage pregnancy, male suicide, violent crime (especially murder), road rage, and overfilled prisons.
Critics of gender equality laws (beginning with the U.S. Civil Rights Act of 1964) believe they have helped to make feminist ideology mainstream - that such laws serve primarily women and have created significant unconstitutional discrimination against men. While some feminists fight against an "all-powerful patriarchy,” conservative masculists tend to consider patriarchy an inevitable result of the biological differences between the sexes. Some disagree that women are powerless victims of patriarchal oppression; they suggest that feminists use this idea to curtail men's rights and to justify their negative views of men. They claim this has achieved a covert matriarchy, aided by chivalry towards women that itself undermines the theory of female oppression. Some men honestly urge a return to responsible patriarchy, often by appealing to traditional religious views of male power being ordained by God.

Anonyymi kirjoitti...

Liberal views

Liberals tend to view masculism as a complementary movement to feminism, the so-called "New Masculinity." Both feminism and masculism are seen as attempts to correct disadvantages induced by gender roles...

These masculists may object to specific aspects of feminism or to the expressed views of specific feminist groups, but do not reject feminism as a concept, or believe that the feminist movement as a whole is hostile to masculism...

Others accept that feminists and masculists are natural allies against a common enemy, sexism, which is or can be as damaging to men as it is to women...

For example, Warren Farrell states in The Myth of Male Power (ISBN 0-425-18144-8) that both genders are hampered by the "bisexist" roles of the past: sexism that oppresses both genders. He emphasises the compatibility of both movements: "I use two podiums: Dr. Farrell, Masculist; and Dr. Farrell, Feminist." [15] Fred Hayward, in his speech to the National Congress for Men in 1981, states: "We must not reverse the women's movement; we must accelerate it... [Men's liberation] is not a backlash, for there is nothing about traditional sex roles that I want to go back to."

This suggests that masculism in some form can assist and aid the women's movement. Feminists have responded to this with both encouragement and trepidation. Some feminists believe that space for women to have a voice would be threatened by the presence of men, or that a growing presence of men in the women's movement would displace the voices of the women. Others greet masculist interests in the women's movement as important for the eradication of sexism in society.

Likewise, gender egalitarians call for both masculists and feminists who are truly interested in equality to unite under the banner of gender egalitarianism. This philosophy is sympathetic to legitimate grievances of both males and females.

-

Eräs yhdysvaltoja tunteva totesikin, että jos katsotaan vaikkapa isän oikeuksien ajamista perheissä, huoltajuuskiistoja lakeineen ja poikalasten parasta (esim miehen mallit kouluissa ym), niin nämä konseraviitiviset maskulistit ovat tehneet noin tuhannen kertaisen todellisen työn verrattuna liberaaleihin -joista ei aina kuulemma ota selvää, että mitä profeministejä tai vain omissa kuppikunnissaan filosoivia hippejä ne oikein ovat ; )

-

Siksi heitän vielä kerran piruilun -koska on niin isosta asiasta kysymys ; ) ... vai ei niillä konservatiiveilla ja kokoomuksilla voi mitään miesliikkeitä olla ; )

Et sellasta. Antti Eskoloilla ja Kaarina Hazardeilla ilmeisesti voi - suomettuneessa pienessä junttimaassa ; )

Henry kirjoitti...

"Kirjassasi on kyllä siteerattu evoluutiopsykologiaakin, mutta ollaksemme rehellisiä -etkö itsekin sano kirjassasi, että otat tarkastelukulmaksi/viitekehykseksi vaihtoehtoteorian.

Ja itsekin kerrot siitä näin:

"perinteisesti vaihetoehtoteoria mallit ovat olleet sisällöstä vapaat, ilman oletuksia biologisista sukupuolieroista"."

Niin, luvussa "Evoluutioteoreettisen ja sosiaalisen vaihdon näkökulmien yhdistäminen" esitän, että evoluutionäkökulma ja veihtoteoria pitäisi yhdistää mm. seuraavasti:

"Evoluutioteoriaan perustuvat ihmisen seksuaalisuuden tarkastelutavat ja sosiaalisen vaihdon teoria ovat perusluonteeltaan taloustieteen hyötyjen maksimoinnin periaatteen varaan rakentuvia, ja siltä osin niitä voidaan pitää hyvin yhteensopivina. Evoluutioon perustuvissa teorioissa maksimoijana on geeni ja vaihtoteoreettisessa tarkastelussa yksilö. (vrt. Posner 1992, 108.) Evoluutioteoriaan perustuvat mallit voivat toimia etäselityksinä vaihtoteoreettisille malleille ja kyetä selittämään ihmisten käyttäytymisen motiiveja ja luonnollisia taipumuksia asettumatta vastakkain vaihtoteoreettisten selitysten kanssa (Baumeister & Vohs 2004). Posnerin mukaan integroitu biologis-taloudellinen selitysmalli on kaikista lupaavin teoria seksuaalisuuden ja yhteiskunnan tarkastelussa (vrt. Posner 1992, 4–8).

bmaad kirjoitti...

"Evoluutioteoriaan perustuvat mallit voivat toimia etäselityksinä vaihtoteoreettisille malleille ja kyetä selittämään ihmisten käyttäytymisen motiiveja ja luonnollisia taipumuksia asettumatta vastakkain vaihtoteoreettisten selitysten kanssa (Baumeister & Vohs 2004). "

Tuskinpa moni käytännössä haluaisi vakavasti sellaisia pariutumismarkkinoita, joissa oma ulkonäkö tai geenikoostumus ei stimuloisi vastapuolta mitenkään.
Ongelma on enemmänkin se, ettei moni saa rukattua itsestään toista kiihottavaa pakettia. Vika voi olla silloin paitsi itsessä, myös toisen tekemissä arvovalinnoissa, ei niinkään genetiikassa.

Anonyymi kirjoitti...

En turhaa ala nyt väittelemään Henry sinun kanssa, koska kuitenkin olet yksi mies feministisuomessa, ketä tekee hlvt töitä miesten asioiden eteen –joskin tosiaan oman filosofiasia/poliittisen viitekehyksesi kautta. Kunhan nyt myönnät, sen että kokoomuksella ja konservatiiveillakin ym voi aivan hyvin olla miesliike ; )

Ja varmasti kuitenkin itsekin tiedät, että kirjasi pohjautuu paljon mm Farrellin ajatteluun –ja se on vaan yksi filosofia muiden joukossa, kuten jo tuossa ylempänä näemme.

Kirjasi on tuossa vieressä ja olen sen lukenut tosiaan hyvin läpi –ja huomautuksia/pohdintoja on jonkin verran ; )

Sanotaanko yleisesti, että aika pieni painotus/arvostus on esimerkiksi sillä, että kuinka paljon parisuhteiden muodostamisessa painaa miehen biologinen tarve ja vietti lisääntyä, olla vanhempi, ravinnonhankkija ja suojelija poikasilleen/ lapsilleen/geeneilleen, rakentaa reviiriä ja pesää, kiintyä ja leimautua laumaansa/lähimmäisiinsä ym (siis koti, perhe).

Tarkoitan siis tällaisia heittoja:

”Miehille haaste on siinä, miten helposti saada seksiä lukuisilta naisilta sitoutumatta ja tarjoamatta resurseja”

”Femininiinisyys onkin vaihtoehtoteoreettisessa tarkastelussa sopeutumista miesten odotuksiin ja maskuliinisuus sopeutumista naisten odotuksiin”. (se biologia –tiedät kai … lisääntymisvietti, mahd erilaiset geeneiltään saavat terveimmät lapset, naisellisemmat naiset saavat viisaimmat ja terveimmät lapset, samoin miehiset miehet, uroksen/miehen poikastensa suojeluvietit, ravinnon tarjoaminen poikasilleen ym, jotka löytyvät myös jo luonnosta vaikka mikään konstruktionismi ei ole niitä nisäkkäille opettanut)

”Vaihtoehtoteoreettinen malli sukupuolirooleista on kulttuurillinen ja se korostaa kysynnän ja tarjonnan merkitystä pariutumismarkkinoilla”

”Miehille resursien hankkiminen (yhteiskunnassa) on mahdollista vain maskuliniisuden käytöksen avulla … maskuliinisesta roolista luopuminen vähentää miehen mat arvoa… miehet ovat oman maskuliinisuutensa vankeja …ym” (kyllä se on pian niin päin, että perinteinen maskuliinisuus on taakka miehille … niin metroseksualistiseksi on muuttunut nopeasti maailma ... näitähän tutkimuksia miesten nopeasta neitiytymisestä löytyy ... kyse on kait eräänlaisesta ismin, feminismin hyödyllinen idiootti painostuksesta?)

”Kun vaihtoehtoteoreettisessa sanotaan että nainen on naisellinen/feminiininen, tarkoitetaan sitä, että nainen on maksimoinut markkina-arvonsa heteroseksuaalisilla pariutumismarkkinoilla” (tai geenit ja evoluutio on tehnyt hänestä mahdollisimman hyvän ja terveen äitin)

Sitten on nämä hieman sen kaltaiset painotukset/logiikka yleensäkin, että naiset miehistyvät ja pyrkivät valtaan yhteiskunnan puolella vain, jos he eivät saa miehiltä resursseja parinvalinta prosesissa … (katso nyt narsistista ismiä,feminismiä ja naisten suoraa, raakaa vallanhimoa ja tavoittelua)

-

Tämän enempää en jaksa alkaa vänkämään, mutta varsinkaan noissa vapautusliikkeen/liberaalimaskulismin teorioissa tai sanotaanko painotuksissa ei vaan mielestäni ole aina kaikki kohdallaan ; ) Mielestäni nuo konservatiiviset painotuksen ovat lähempänä oikeaa.

Anonyymi kirjoitti...

Toisaalta hyvin hämmentävä kysymys on ainakin itselleni ja myös monelle muulle filosofille miehelle, että mikä perkele pohjimmiltaan tuon feminismin on yhtäkkiä synnyttänyt -on se niin sairas ja epäluonnonmukainen aate.

Esim. olemmeko me länsimaan ihmiset popuulaationa tulleet jotenkin niin heikoksi, luonnonkiertokulkuun ja evoluution taisteluun sopimattomaksi, että naaraissamme on käynnistynyt joku lajimme itsetuhomekanismi? Vai olemmeko saaneet jollakin tapaa geenimme sekaisin? Tai kemiamme ja biologiamme? Kukapa tietää -sairas ismi se on joka tapauksessa, ehkä maailman historian sairain?

Anonyymi kirjoitti...

"Joka puolueestahan ja eri painotuksista poliitiikassakin löytyy tohtoreita ym. Eivätkä he tietenkään voikaan olla kaikki oikeassa, jos kukaankaan täydellisesti ; )"

niin se on hyvä..mutta missä voi keskustella näiden muiden kanssa? ja jos haluaa että keskustleu on netissä?

kaunis nainen

bmaad kirjoitti...

"Toisaalta hyvin hämmentävä kysymys on ainakin itselleni ja myös monelle muulle filosofille miehelle, että mikä perkele pohjimmiltaan tuon feminismin on yhtäkkiä synnyttänyt -on se niin sairas ja epäluonnonmukainen aate."

Eräs feminismin syy on varmastikin se, että naisen seksuaalinen kehitys kulkee miestä jäljessä. Näin ei usein tosin haluta ajatella. Ajatellaan enemmän niin, että miehet on heikkoja korkeampien seksihalujensa
vuoksi. Väärin.

Mies on seksuaalisesti suorempi, tunteikkaampi ja vieteiltään voimakkaampi olento, mikä viittaa sukupuolitoimintojen kehittyneisyyteen. Naisten funktioksi on muodostunut liikaa miehen seksuaalisille haluille nauraminen.

Feminismistä päästäisiin aika äkkiä jos naiset pystyisivät ylittämään tietyt eettiset rajansa sen suhteen, mitä saa tuntea ja haluta. On kuitenkin vaikea päästä kylliksi vetäytyväisyydestään, joka on osittain tarpeellinenkin ominaisuus. Nainen ei ole mies, mutta naisten heikompi kokonaisymmärrys seksiasioissa on fakta.

bmaad kirjoitti...

"Esim. olemmeko me länsimaan ihmiset popuulaationa tulleet jotenkin niin heikoksi, luonnonkiertokulkuun ja evoluution taisteluun sopimattomaksi, että naaraissamme on käynnistynyt joku lajimme itsetuhomekanismi?"

Kyllä tämä laji on menossa
ihan oikeasti tuhoon. 6 miljardia uusavutonta lippalakkinousukasta kuluttaa planeettamme uusiutumattomat luonnonvarat viimeistään yhdessä sukupolvessa. Itsetuhoinen käyttäytyminen on nähtävissä kaikkialla. Järjestyksen palauttaminen tuskin on mahdollista kansanäänestyksellä.
Jos feministit halutaan alas niin silloin pitää olla vallassa joku miesporukka ja pari ilkeää naista. ;)

Anonyymi kirjoitti...

Netissäkin on vain noin miljoona eri tohtoritasoisen ihmisen blogia, kotisivua ym. Eli alapa vain googlailemaan, kun niin kauniskin olet itsesi mielestä, että se pitää oikein nimimerkissä näemme aina mainita ; )

Itselläkin on tuttavapiirissä mm jo monta tohtoria ja vieläpä huippu professoria, samoin suvussa -ihan sellaisia joilla on mm 200 tieteellistä julkaisua ja koko yhdysvaltain kattavia lääketieteellisiä patentteja ; ) Muutaman viimeisen naissuhteen joukossa löytyy mm erään alan huipputohtori (siis alle 30 v ollut tri) sekä yksi nainen, kellä on Suomen korkeimpia ÄO naisista mensan mukaan ; ) Eivätkä kyllä mielestäni olleet niin kummoisia -no sudokut täytty kyllä aika nopeasti toisella, mutta filosofinen kapasiteetti ei ollut sellainen mitä olisi voinut odottaa.

Anonyymi kirjoitti...

Nimimerkki on symboli. Esim. Nimimerkki "Jape" on symboli jollekkin asialle vaikka nimimerkin ottaja ei sitä itse tajuaisikaan. Visuaalisuus ja sanat ovat jonkin asioiden symboleja jopa merkkejä tai käsitteitä jostain asiasta lyhyesti sanottuna. "Japen" voi ajatella vaikka näin. ""Jape" on symboli konservatiiviseta kouluttamattomasta perusmiehestä ja sitä korostaa nimimerkin kuvallinen ilmaisu jostain asiasta jota kuva esittää(lihäva, rumahko mies, harrastelijamaisesti, kameransa kanssa yrittämässä saada sitä kautta itselleen statusta, jota ei todellisuudessa ole edes olemassa ks. kuva nimimerkillä "Jape")

tässä kansankielinen selitys symbolille:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Symboli

kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Googlailin aikani kun etsin keskusteluseuraa joka oli fiksua tällä rintamalla, mutta sitä ei löytynyt kohtuullisella työllä. Lähes kaikki viittaa juuri tähän Laasaseen ja sitten siihen toiseen tyyppiin joka on samantason hemmoja ja keskustelun taso on sitä mitä keskustelun taso on ollut joskus 60-luvulla lukemani ja tietojeni perusteella. Joten aika vanhanaikaista keskustelu seuraa löytyy. Minulla on runsaasti muutakin tekemistä kuin istua netin ääressä penkomassa sitä.

kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Omalla kohdallani haluan korostaa naisen kauneutta juuri sitä kautta kun kuvaa ei ole tarjolla. Sillä maailma on rakentanut naisen kuvan tietynlaiseksi kautta historian kulttuuirnsa kautta. Tämä kuva vaikuttaa siihen miten käsitämme esim. kauneuden ja rumuuden.

kaunis nainen

Anonyymi kirjoitti...

Samalla korostan ja saan aikaan kommentteja jotka OVAT SELKEITÄ kulttuurintuottamia hölynpölyjä. Minimerkin valinta oli täysin tietoinen ratkaisu JA NÄKÖJÄÄN NAPPI SELLAINEN.

Olette varmaan itsekkin huomanneet em. kommenteista esim. "kaunis nainen ei korosta kauneuttaan" jne. ja "kuva pitäisi olla esillä että voisin sen todistaa" ESIM. nuo osittavat vain sen että MITEN siihen suhtaudutaan KUN ilmoitan olevani kaunis nainen. Ne eivät kerro kohteestaan mitään ne ovat ainoastaan kommentoijansa kulttuurin ja elmänpiirin luomia harhoja.

Käsittämätöntä potaskaa ja osoittaa vain sen että vaikka olemme visuaalisuuen ympäröimiä niin useimmat eivät näytä tajuavan sen viestejä tai vaikutuksia esim sanomaansa tai tekemiinsä johtopäätöksiin.

KAUNIS NAINEN

Anonyymi kirjoitti...

Mutta nyt tämä taideteko on tehty. Toivottavasti opitte jotain siitä.

KAUNIS NAINEN

Anonyymi kirjoitti...

"sairaan kaunis feministinen maailma"

-

Tutkin vähän IP ja tuo "kaunis nainen" nimimerkki meni Kaarina Hazardin koneelle.

bmaad kirjoitti...

Vaan eipä tuolla kauniilla naisella lopulta
paljon annettavaa ollut. Olen livenäkin kyllä törmäillyt naisiin, jotka puhuvat omasta kauneudestaan liian arvokkaaseen sävyyn. Jos on kaunis sitä pitää käyttää muiden ilahduttamiseen, eikä toisinpäin:-) Jape ei kuvan perusteella ole erityisen ruma. On vaan miestyyppejä, joita ei olla opittu pitämään oikein minään. Suuri osa miestyypeistä nauttii aliarvostusta. Ei Jape nyt erityisen lahjattomaltakaan vaikuta, kaikilla meillä tietysti tuppaa olemaan omat vammamme.

Olen kuitenkin samaa mieltä kauniin naisen kanssa siitä, että miesten tasa-arvorintamalla esiintyy voimakasta konservatismia. Mutta se on vain osassa näitä jehuja. Laasanen itse on miesasioiden lavatähti, hyvin johdonmukainen, liberaali ja salamyhkäinen tyyppi, joka antaa kasvot katkerille ja uliseville naisten sorsimille ja tuomitsemille - usein nimenomaan liberaalimiehille, eikä konservatiiveille. Tämä on nimenomaan miesten palsta, ja täällä mies voi tuntea olevansa jotain erityistä, ja valmistautua seuraavaan kommunikaatioon naisen kanssa, olla fiksumpi seuraavalla kerralla.

Kelatkaa...