perjantaina, marraskuuta 14, 2008

Vielä palkkatasa-arvosta

Anneli Jäätteenmäki: Onko naisten työ vähemmän arvokasta?
Henry Laasanen otti mielestäni tärkeän asian esille puheessa Miestenpäivillä Tampereella viikonloppuna naisten ja miesten välisestä palkkatasa-arvosta.

Aamulehden mukaan Laasanen sanoi puheessaan näin: Naiset saavat tuloja sekä ansiotyöstä että miehiltä. Lopputuloksena naisten elintaso ja kulutustaso ovat suuremmat kuin palkkavertailujen perusteella voitaisiin olettaa.

En allekirjoita Laasasen näkemyksiä, mutta on erittäin hyvä että asiasta keskustellaan.
Ensinnäkin on syytä huomata, esitykseni ei koskenut vain Suomea, vaan länsimaita yleensäkin. Esityksessäni kritisoin yleisiä tapoja käyttää lausahdusta "naisen euro on 80 senttiä". Mielestäni lausahduksella pyritään antamaan usein virheellisen kuva siitä, että naisten kulutuksen ja varallisuuden taso on vain 80 % miesten kulutuksen ja varallisuuden tasosta. Niin ei käsitykseni mukaan kuitenkaan ole. Seuraavat lainaukseni ovat esitykseni powerpointeista:
Tarja Halonen virkaanastujaispuheessaan (2006): ”Naisen euro on edelleen vain 80 senttiä".

Yleinen ajattelutapa tasa-arvon suhteen: "Niin kauan, kun naisen euro on 80 senttiä, ei keskustella mistään miesten tasa-arvo-ongelmista".

Tarja Filatov (SDP): ”Mitä tapahtuisikaan, jos naiset tekisivät vain 80% työstä, koska saavat vain 80% palkasta. Ravintolassa ruoka jäisi uuniin, sairaalassa ihmiset puolihoitoisiksi, päiväkodissa lapset pukematta pihalle jne. Jos palkkaeroja ei saada kurottua umpeen, on naisten “leivän hintaa” laskettava tai verotusta alennettava sukupuolen mukaan.”
Tarja Filatov esittää jopa miesveroa tai naisten ruokaostosten hinnan alennusta, jotta naisten elintaso saataisiin miesten elintasoa vastaavaksi. Esitin kuitenkin seuraavat tutkimukset ja tilastot, joiden mukaan naisten varallisuuden ja kulutuksen taso näyttävät olevan jopa miesten vastaavia suuremmat:
Women 'to be richer sex by 2025'
Women to Rule Men by 2010
The growing wealth of women
  • Ennusteiden mukaan naiset omistavat 60 % USA:n yksityisestä varallisuudesta vuoteen 2010 mennessä ja 60 % Iso-Britannian yksityisestä varallisuudesta vuoteen 2025 mennessä.
  • Naisten varallisuus kasvaa, koska naiset saavat yhä suurempia tuloja, elävät miehiä pidempään, perivät arvokasta omaisuutta puolisoiltaan, saavat suuria avioerokorvauksia ja elatusmaksuja ja saavat muita hyötyjä seurusteluprosessin eri vaiheissa.
Muutama päivä sitten uutisoitiin myös Leila Simosen uudesta kirjasta, jossa hän esittää, että "Kymmenen vuoden päästä naiset omistavat miehiä enemmän yksityistä varallisuutta Suomessa".

Esityksessäni toin myös ilmi, että naisten kulutuksen taso on miesten kulutuksen tasoa suurempi.

The Six Costliest Mistakes You Can Make in Marketing to Women
Women account for 85% of all consumer purchases including everything from autos to health care:
  • Naiset kontrolloivat yli 80% talouksien kulutuksesta. (USA, Iso-Britannia).
  • Naiset ostavat 75% lääkkeistä
  • Naiset omistavat 53% osakkeista USA:ssa
  • Naiset tekevät yli 50% ostoksista myös traditionaalisissa miesten kategorioissa, kuten autot (68%), kulutuselektroniikka (51%) ja tietokoneet (66%). (USA)
Anneli Jäätteenmäki:
Usein nainen tekee perheessä kotityöt. Laasanen sanoi, että nainen hyötyy miesten palkasta. Niin hyötyyhän mieskin naisen tekemistä kotitöistä.
Aivan. En väittänytkään, etteikö mies usein hyötyisi naisten tekemistä kotitöistä. Pointti oli kuitenkin siinä, että naisten kotitöistä miehiltään saatava tulo (muiden naisten miehilta saatavien taloudellisten hyötyjen ohella) puuttuu naisten kokonaistulosta, kun käytetään lausahdusta "naisen euro on 80 senttiä".

Sen lisäksi toin esille, että miehet maksavat suurimman osan veroista, mutta niistä tuleva hyöty kertyy pääosin naisille. Esimerkiksi uuden tiedon mukaan naiset käyttävät terveydenhuoltomenoista lähes kaksi kolmasosaa Timo Karjalaisen (2007) mukaan suurin osa terveydenhuoltoon ja vanhuseläkkeisiin kerätyistä rahoista on kerätty miehiltä. Miesten vanhuus- ja perhe-eläkejärjestelmään sijoittama euro on noin 70 sentin paikkeilla.

Kuten Anneli Jäätteenmäki esittää, on syytä keskustella siitä, mikä on tasa-arvoista. Kuinka suuri osuus varallisuudesta, kulutuksesta ja valtion tulonsiirroista tulisi hyödyttää naisia ennen kuin oikeudenmukainen tilanne on saavutettu? "Sama palkka samasta työstä" on tietenkin hyvä periaate, mutta se ei välttämättä johda oikeudenmukaiseen varallisuuden ja kulutuksen jakaantumiseen naisten ja miesten välillä. Varsinkin kun huomioidaan, että miesten alhaisempi elinikä johtuu osittain siitä, että miehet altistuvat töissään vaaroille yms., kun miehet tuottavat varallisuutta ja tulonsiirtoja naisten kulutukseen.

Kuinka suuri osuus taloudellisesta kokonaispotista naisten tulisi saada, jotta olisimme oikeudenmukaisessa tilanteessa? Ilmeisesti (nykyinen tasa-arvopolitiikka huomioiden) 50 % ei riitä naisille tasa-arvon saavuttamiseksi, vaan osuuden tulee olla paljon suurempi.

38 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"Usein nainen tekee perheessä kotityöt."

Tämä väite on kyllä ihan täyttä roskaa, ja osoittaa että Anneli Jäättenmäki ei tideä , mistä kirjoittaa. Tosiasiassa miehet, jotka elävät parisuhteessa, tekevät kotitöitä käytännössä ihan siinä missä naisetkin. Tämän lisäksi he yleensä tekevät myös ns. miesten työt (kuten auton pesu ja huolto), joita ei jostain kumman syystä haluta kotitöiksi laskea.

Se, että tilastoissa naiset näyttävät tekevän kotitöitä miehiä enemmän, johtuu käytännössä vain siitä, että sinkkunaiset siivoavat ja pyykkäävät ihan toiseen malliin kuin sinkkumiehet. Mutta sinkkujen tilanne ei liity nyt tähän keskusteluun millään tavalla, joten nämä tilastot voi unohtaa. Eikä se ole mikään tasa-arvo-ongelma, jos joku sinkkuihminen omasta vapaasta tahdostaan tuhlaa vapaa-aikansa siivoamiseen.

Jorma

Anonyymi kirjoitti...

Löytyisikö tuolle tarkempaa lähdettä? Hakemalla pääsee vain tähän blogiin.

"Niin kauan, kun naisen euro on 80 senttiä, ei keskustella mistään miesten tasa-arvo-ongelmista".
- Tarja Halonen


Mikäli Tarja Halonen on tuollaista tosiaan todennut niin hänet on pidettävä yhtenä päävastuullisena tässä modernissa nuorten miesten syrjäytymisprojektissa. Lausunto on presidentiltä myös niin vastuuton ja törkeä, että laittaa väkisin miettimään minkälainen henkilö siinä pestissä lopulta oikein on.

Henry Laasanen kirjoitti...

""Niin kauan, kun naisen euro on 80 senttiä, ei keskustella mistään miesten tasa-arvo-ongelmista".
- Tarja Halonen"

Tuo oli huonosti lainattu, korjasin sen tekstiin. Se EI siis ole Halosen lausuma, vaan lause on otettu uusimman Urho-extra lehden artikkelista.

Anonyymi kirjoitti...

Jorma:
"Tämä väite on kyllä ihan täyttä roskaa"

- Olisko tähän joku lähde? Käsittääkseni naiset tekevät edelleen enemmän kotitöitä kuin miehet, myös autonrassaus huomioon ottaen.

Anonyymi kirjoitti...

"Olisko tähän joku lähde? Käsittääkseni naiset tekevät edelleen enemmän kotitöitä kuin miehet, myös autonrassaus huomioon ottaen."

Olet käsittänyt väärin. Autonholtoa yms. remontteja, joista vastaavat pääasiassa miehet ei tavata laskea kotitöiksi.

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö

Erot löytyvät juuri sinkkumiesten ja sinkkunaisten kohdalla. Jäättenmäen väite siitä, että naiset tekisivät perheissä (parisuhteissa) kotityöt on täysin perusteeton.

Jorma

Anonyymi kirjoitti...

Jorma, näyt olevan oikeassa siinä, että naiset eivät suinkaan tee kaikkia kotitöitä (sitä ei tosin kukaan ole väittänytkään, Jäättenmäkikään) tai edes todella selkeästi suurinta osaa.

Lastensaannin jälkeen naisilla ei kyllä ole linkkaamasi selvityksen mukaan juuri vapaa-aikaa, toisin kuin miehillä. Suurin osa lapsista on kahden vanhemman perheessä.

Olit muuten väärin tässä:
"Autonholtoa yms. remontteja, joista vastaavat pääasiassa miehet ei tavata laskea kotitöiksi."

Linkkamassasi tutkimuksessa ei osunut autonrassaus vastaan, mutta remontointi kyllä.

Anonyymi kirjoitti...

Äkkiäpä oli linkki luettu, vaikka hetkeä aiemmin ei muka tiedetty asiasta yhtään mitään.

"naiset eivät suinkaan tee kaikkia kotitöitä (sitä ei tosin kukaan ole väittänytkään, Jäättenmäkikään)"

Kyllä hän väittää juuri niin:

"Usein nainen tekee perheessä kotityöt."

Eli Jäättenmäki ei tiedä yhtään, mitä kirjoittaa.

"Lastensaannin jälkeen naisilla ei kyllä ole linkkaamasi selvityksen mukaan juuri vapaa-aikaa, toisin kuin miehillä."

Hölynpölyä. Täysin perusteeton ja perustelematon väite.

"Linkkamassasi tutkimuksessa ei osunut autonrassaus vastaan, mutta remontointi kyllä."

Ns. miesten työt ovat näissä selvityksissä aina aivan toissijaisessa asemassa, joten tutkimukset ovat tästä syystä pahasti vääristyneitä.

Jorma

Anonyymi kirjoitti...

Miesten kotitöistä

Jorma:

"Ns. miesten työt ovat näissä selvityksissä aina aivan toissijaisessa asemassa, joten tutkimukset ovat tästä syystä pahasti vääristyneitä."

Jorman linkkaama tutkimus:

"Sen sijaan miehet hoitavat kodin kunnossapitoa. Kodin kunnossapito on miesten vastuulla kaikissa vertailumaissa. Miesten osuudeksi tulee 90 prosenttia kodin kunnossapitoon käytetystä ajasta."

Lapsiperheiden vapaa-aika

Minä: "Lastensaannin jälkeen naisilla ei kyllä ole linkkaamasi selvityksen mukaan juuri vapaa-aikaa, toisin kuin miehillä."

Jorma: Hölynpölyä. Täysin perusteeton ja perustelematon väite.

Jorman linkkaama tutkimus:

"Miehillä on yli elämänvaiheiden 5–7 tuntia enemmän vapaa-aikaa viikossa kuin naisilla. Vapaa-ajan menetys pienten lasten perheissä koskee etenkin naisia. Miehillä kotityön määrä lisääntyy, mutta samalla vapaa-ajan harrastuksia on edelleen runsaasti. Kotiin lasta hoitamaan jäävillä 30–39 -vuotiailla isillä on aikaa vapaa-ajan harrastuksille, mikä ei
useinkaan ole mahdollista äideille. Ensimmäisen lapsen hankinnan jälkeen paljon kasvanut kotityön määrä jää myös naisilla pysyvästi varsin korkealle tasolle. Lapsen hankinta muuttaa pysyvästi ajankäyttöä. Vapaa-aikaa tulee lisää, mutta se ei selity kotityön vähenemisenä, vaan pikemminkin työmarkkinoilta poistumisella."

Anonyymi kirjoitti...

"Tuo oli huonosti lainattu, korjasin sen tekstiin. Se EI siis ole Halosen lausuma, vaan lause on otettu uusimman Urho-extra lehden artikkelista."

No hyvä näin. Tuo laittoi nimittäin v-tuttamaan niin paljon, että tässä ehti jo miettiä minkälaiseksi dissidentiksi tässä oikein ryhtyisi.

Anonyymi kirjoitti...

Kuinka usein sitä autoa edes tarvitsee huoltaa?

Anonyymi kirjoitti...

"Sen sijaan miehet hoitavat kodin kunnossapitoa. Kodin kunnossapito on miesten vastuulla kaikissa vertailumaissa. Miesten osuudeksi tulee 90 prosenttia kodin kunnossapitoon käytetystä ajasta."

Ongelma on edelleen se, etteivät nämä ns. miesten työt tule riittävästi huomioon otetuiksi. Missäs ovat ne auton huoltotyöt esimerkiksi? Eli sitaatti ei poista tätä tutkimuksen perustavanlaatuista ongelmaa mihinkään.

"Miehillä on yli elämänvaiheiden 5–7 tuntia enemmän vapaa-aikaa viikossa kuin naisilla."

Kuten todettua, tässä lasketaan sinkkuelämä mukaan, vaikka ei missään tapauksessa pitäisi.

"Vapaa-ajan menetys pienten lasten perheissä koskee etenkin naisia. Miehillä kotityön määrä lisääntyy, mutta samalla vapaa-ajan harrastuksia on edelleen runsaasti. Kotiin lasta hoitamaan jäävillä 30–39 -vuotiailla isillä on aikaa vapaa-ajan harrastuksille, mikä ei
useinkaan ole mahdollista äideille."

On yksi asia puhua harrasteiden määrästä, ja kokonaan toinen puhua vapaa-ajan määrästä. Näiden sotkeminen keskenään ei todista yhtään mitään muuta kuin tutkijoiden asenteellisuuden ja tarkoitushakuisuuden.

"Lapsen hankinta muuttaa pysyvästi ajankäyttöä."

Yllätys, yllätys.

"vapaa-aikaa tulee lisää, mutta se ei selity kotityön vähenemisenä, vaan pikemminkin työmarkkinoilta poistumisella."

Eli vapaa-aikaa siis pisaa, toisin kuin sinä olet väittänyt. Totta kai kotiäiti tekee enemmän kotitöitä, kuin ansiotyössä oleva isä. Muuhan olisi epäoikeudenmukaista.

Jäättenmäen väite siitä, että naiset tekisivät kotityöt on pelkkää feminististä valhetta, vaikka sinä toista yrität kuinka todistella.

Jorma

Anonyymi kirjoitti...

"Kuinka usein sitä autoa edes tarvitsee huoltaa?"

Kuinka usein tarvitsee imuroida tai tiskata? Opiskeluaikoina suoritettujen empiiristen tutkimusten perusteella kerran kuussa on riittävän usein.


Jorma

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä jossain amiksessa.

Tiskausta kerran kuukaudessa ja DX Corollaa rapataan joka päivä.

Anonyymi kirjoitti...

"Ehkä jossain amiksessa."

Ei todellakaan.

"Tiskausta kerran kuukaudessa ja DX Corollaa rapataan joka päivä."

Pitää panostaa olennaiseen, eli siihen että pillumagneetti on kunnossa.

Mitä muuten harrasteisiin tulee, niin tiedän lukuisten naisien harrastavan ns. sisustamista, joka epäilemättä lasketaan noissa tilastoissa kotityön tekemiseksi, vaikka sitä se ei sunikaan ole, vaan vapaa-ajan harraste.

Jorma

Anonyymi kirjoitti...

mielestäni kiinnostavaa tässä henkan uusimmassa on se, että ilman (mies)puolisoa keskivertonaisella on keskivertomiestä vähemmän tuloa/kulutettavaa. miehensä armeliaisuuden turvin nainen saattaa päästä samaan elintasoon kuin puolisonsa (esim saa asua asunnossa, käyttää autoa, pääsee mukaan perheen lomamatkoille). parisuhdetta ennen ja mahdollisten erojen jälkeen näin ei ole. noin 70-90-vuotiaana nainen saattaa periä mieheltään omaisuutta, jos avioliitto on sinne saakka kestänyt. kaikilla ei kestä tai ei ainakaan ole rahalle enää suuremmin käyttöä.

en kritisoi tässä mitenkään miehiä, ehkä pikemminkin yhteiskuntaa. miehenkin näkökulmasta moinen riippuvuussuhde on varmasti ikävä - mieshän joutuu elättämään paitsi lapsensa myös vaimoaan, toista aikuista ihmistä. sellaiseen ei pitäisi olla nykymaailmassa tarvetta, mutta näemmä naisten huonommuudesta ja arvottomuudesta esim työelämässä ei vain pääse eroon. ehkä se on sitten biologista.

-tikka

Anonyymi kirjoitti...

Jorma:
"Totta kai kotiäiti tekee enemmän kotitöitä, kuin ansiotyössä oleva isä. "

- Ai se kotiäiti, jonka mies on sinkkumies corollansa kimpussa?

Oletko huomannut, että äodit käyvät nykyään töissä. Tuossa kohdassa, jossa vetosit sinkkumiehiin, puhuttiin itse asiassa kaikista elämänvaiheista. Suurimmassa osassa lapsiperheitä on kaksi aikuista.

Anonyymi kirjoitti...

"mutta näemmä naisten huonommuudesta ja arvottomuudesta esim työelämässä ei vain pääse eroon. ehkä se on sitten biologista."

Ei taas näitä päätelmiä. Jos
naisilla on kollektiivitason saamattomuuden oikeus tässä suhteessa ei se ole osoitus biologiasta, vaan saamattomuudesta.


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Miesopettajana peruspalkkani on täysin sama kuin naiskollegojeni. Joskus olen joutunut tätä keskusteluissamme jopa todistelemaan, koska koomista kyllä, jotkut opettajistakin kuvittelevat että tienaan miehenä koulutyöstä heitä paremmin. Syvälle on pureutunut tuo 20%:n myytti.

Anonyymi kirjoitti...

"Perheissä edelleen miehet keräävät rahaa itselleen, kun taas naiset tarvitsevat rahaa tärkeitä ihmisiään, esimerkiksi lastensa tarpeita varten" (Simonen/HS)

Heh,heh

Mikäli luin Hesarini tänään perjantaina oikein (s.B9), niin valtaosa suomalaismiehistäkään ei KERÄÄ rahaa minnekään. 66% suomalaisista tienaa bruttona alle 35 000€/vuosi. Palkkatulot menevät tasan tarkkaan asunnon ja auton/autojen velkoihin ja muihin laskuihin, kuten naisillakin.

Tiedä sitten mitä Simonen on oikein ajatellut? Täsmentäkää, jos Simonen tarkoitti myös yhden vanhemman talouksia.

Anonyymi kirjoitti...

Eikös asuntolainan maksaminen ole rahan keräämistä?

Pienenä kevennyksenä:

Amy Winehouse: En ole saanut seksiä vuoteen

On vaikeaa olla vuosi ilman seksiä, Amy huusi kodin ulkopuolella passissa olleille valokuvaajille.

Anonyymi kirjoitti...

"Oletko huomannut, että äodit käyvät nykyään töissä. Tuossa kohdassa, jossa vetosit sinkkumiehiin, puhuttiin itse asiassa kaikista elämänvaiheista. Suurimmassa osassa lapsiperheitä on kaksi aikuista."

Perheissä, joissa on kaksi aikuista, miehet tekevät keskimäärin 8,5 tuntia viikossa enemmän koti- ja ansiotöitä. Ero aiheutuu lapsiperheiden isien työtaakasta: lapsettomat alle 45-vuotiaat miehet tekevät keskimäärin vain kaksi tuntia viikossa enemmän kuin puolisonsa, ja yli 45-vuotiaat taas yli 5 tuntia vähemmän.

Toisaalta lapsiperheissä naiset käyttävät keskimäärin 0,5-1,5 tuntia enemmän aikaa koti- ja ansiotöihin. Eli naisten ajankäytön ongelma on se, että yksinhuoltaja tekee kahta päivää, toisen työpaikalla, toisen kotona.

IDA kirjoitti...

Mitä järkeä on ajatella, että naisten ja miesten pitäisi olla tasa-arvoisia?

Jokainen poika tietää ihan luonnostaan, että tyttöjä pitää suojella. Jokainen mies tietää saman asian.

On ihan perseestä vaatia, että naisten pitäisi suorittaa asepalvelus tai olla muutenkin samojen velvollisuuksien alainen kuin mies. Ei se nyt niin ole.

Te olette jätkät håmåja ;)

Tai selittäkää nyt tämä juttu. Itse olen vuorten munkki eikä pillu oikeastaan enää edes kiinnosta, mutta en voi hyväksyä sitä, että minun pitäisi suhtautua naiseen samalla tavoin kuin mieheen. Nainen nyt vai on se heikompi astia ja jotenkin kaunis. Tämä pitäisi tajuta.

Ugh!

Anonyymi kirjoitti...

IDA, On sinulla toisaalta vahva pointti.

Juju on kuitenkin siinä, että feministinen käsitys tasa-arvosta on yksinkertaisesti kestämätön. Rusinat pullasta -feminismi, eli suomalainen normifeminismi on liian perseestä kestettäväksi, se pitäisi vetää vessasta alas muiden paskaideologioiden seuraksi.

Joko on tasa-arvo tai ei ole. Jos tasa-arvosta puhutaan, sitä ei saa määritellä vain feministien mukaan. Jos on tasa-arvo, niin se oikea todellinen tasa-arvo on siitä vittumainen konstruktio feministien kannalta, että se pelaa kahteen suuntaan.

Ilman todellisuuden tajunsa jo kauan sitten kadottanutta naisliikettä ja feminististä tasa-arvopaapatusta ei tarvittaisi miesliikettäkään. Miesliike on välttämätön vastavoima feminismille.

Emmehän voi ajatella, että eri ihmisiä koskisivat eri säännöt?


- kävelevä dildo

Anonyymi kirjoitti...

Hei Henry Laasanen ja lukijat,

kaipaisin hieman tarkennusta tälle väittelle:
"Varsinkin kun huomioidaan, että miesten alhaisempi elinikä johtuu osittain siitä, että miehet altistuvat töissään vaaroille yms., kun miehet tuottavat varallisuutta ja tulonsiirtoja naisten kulutukseen."
Lähinnä mietin, kuinka suuri vaikutus näillä vaarallisilla töillä todella on miesten elinikään? Ihan lukuina kiitos. Ja sen jälkeen voisi miettiä yleisesti elintapojen vaikututusta(ruokavalio, liikunta, tupakointi, alkoholinkäyttö)niin miesten kuin naistenkin elinikään. Haluaisin hieman suhteellisuutta näissä asioissa. Ihan vain kuriositeettina.

Toiseksi asia, joka minua häiritsee tähän mennessä lukemissani teksteissä eli tässä blgissa ja lehtijutuissa (valitettavasti en ole vielä ehtinyt tutustua kirjaan selailua tarkemmin). Eli Laasasen väite, että jos tämä kuuluisa palkkatasa-arvo toteutuisi niin naisten varallisuus kasvaisi ohi miesten varallisuuden, koska naiset saavat miehiltä rahaa. Tässä on minusta perusteettomasti oletettu, että jos yksi asia muuttuu (palkkatasa-arvo) niin muut asiat pysyvät silti muuttumattomina (miehet antavat rahaa naisille). Itse näkisin, että naisten palkka-ansioiden kasvaessa myös heidän taloudellinen itsenäisyytensä ja halu olla taloudellisesti riippumattomia muista kasvaisi. Itseasiassa luulen vahvasti, että kausaliteetti tässä asiassa kulkeekin niin päin, että kun naisten halu olla taloudellisesti riippuamattomia kasvaa, myös heidän palkka-ansionsa kasvavat, koska oletettavasti he silloin hakeutuvat paremmin palkatuille aloille ja vaativat parempia palkkoja. Tästä siis seuraa myös se että naiset eivät enää ota vastaan rahaa miehiltä, koska haluavat olla taloudellisesti itsenäisiä ja siten varallisuus jakaantuu tasaisemmin.

Olen Laasasen kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä, että palkkatasa-arvosta puhuttaessa pitäisi unohtaa "naisen euro on 80 senttiä" mantra ja keskittyä oleellisiin asioihin, eli siihen miksi naiset hakeutuvat matalapalkkaisille naisvaltaisille aloille ja miehet vastaavasti korkeampipalkkaisille miesvaltaisille aloille. Todellisuudessa nk. selittämätön palkkaero eli ero naisten ja miesten samasta työstä saadussa palkassa on paljon pienempi. Naisen euro on muistaakseni noin 96 senttiä. Sekin ero tulee toki kuroa umpeen.

Mutta oleellisiin asiohin. Olen vahvasti sitä mieltä, että kaikilla aloilla tasaisempi sukupuolijakauma on eduksi alan kehitykselle, työviihtyvyydelle ja tasa-arvolle. Nykyään ei myöskään ole kovinkaan montaa ammattia, jossa sukupuolella olisi merkitystä työtehtävien hoidossa. Eli ratkaisuna tähän palkka-asiaan olisi se, että enemmän naisia hakeutuisi miesvaltaisille aloille ja enemmän miehiä naisvaltaisille. Ihmisiä ei voi tietenkään pakottaa valitsemaan jotain alaa tasa-arvon nimissä, mutta tässäkin on yleensä enemmän kyse asenteista. Siitä miten koulussa kannustetaan, millaista esimerkkiä vanhemmat näyttävät, tiedotusvälineet, yleinen ilmapiiri jne. Kyse on asennemuutoksesta, johon tarvitaan rohkeita naisia ja miehiä näyttämään esimerkkiä. Itse an aio jäädä seuraamaan sivusta. En usko, että naisella olisi jotain biologista estettä olla loistava koneensuunnittelija, aivan kuten miehelläkään ei ole esteitä olla erinomainen sairaanhoitaja. Miesten ja naisten jakautuminen niin eri aloille juontaa juurensa historiasta ja kulttuurista, ei biologiasta. Tulevaisuus on avoin, siihen voimme vaikuttaa.

Haluan vielä suositella lukemista Laasasen ohelle: Simone de Beauvoir: Toinen sukupuoli ja Tuva Korsström: Osaako nainen ajatella?. Ja vielä niille, jotka tykkäävät perustella arvojaan biologialla tai luonnollisuudella: G. E Moore: Principia ethica ja Davin Hume: A Treatise of Human Nature. (Jos et jaksa lukea vaikeita alkuperäisteoksia, voit vain googlettaa "naturalistinen virhepäätelmä" ja "Humen giljotiini")

Ja sitten takaisin sorvin ääreen....

Anonyymi kirjoitti...

olen samaa mieltä munattoman teekkarin kanssa; naiset eivät välttämättä halua olla taloudellisesti riippuvaisia miehistä vaan ovat sitä ehkä vain olosuhteiden pakosta. miehet monesti haluavat kuluttaa tienaamansa rahat (korkea elintaso on monen tavoittelema asia) ja olisi hassua kuluttaa vain itseensä, jos kuitenkin elää yhdessä jonkun naisen kanssa. toki jokainen tekee yksilöllisen päätöksen tässäkin asiassa, mutta ehkä miehet aivan yleisesti pelkäävät naisen kaikkoavan suhteesta ilman rahallista lahjontaa.. tai sitten miehet vain ilmaisevat rakkauttaan rahalla / tarjoamallaan elintasolla. herää kuitenkin kysymys, kannattaako ottaa vaimo jota ei saa pidettyä ilmaiseksi luonaan?

sitten hieman toiseen asiaan: nyt kun "naisten euro" on todettu suuremmaksi kuin 80 senttiä, mielestäni sukupuolten välinen todellinen tilastollinen palkkaero (samasta työstä) sivuutetaan turhan kevyesti. kuvitellaan vaikka naisten saavan tietyllä alalla 3000 e:n kk-ansiot, jotka ovat vaikka 5% pienemmät kuin saman alan miesten. se tekee eroa 150 e kuussa miesten hyväksi, vuodessa jo lähemmäs 2000 e. kyllä ainakin minulle kelpaisi tuollainen vuosittainen pikku bonus.. pääsisi vuosittain vaikka kunnon lomamatkoille - ja voisi tarjota samaa parempaa elintasoa miehelleenkin.

-tikka

Anonyymi kirjoitti...

Munaton teekkari sanoi:
"Laasasen väite, että jos tämä kuuluisa palkkatasa-arvo toteutuisi niin naisten varallisuus kasvaisi ohi miesten varallisuuden, koska naiset saavat miehiltä rahaa.

- naisten varallisuus kasvaa ohi miesten varallisuuden joka tapauksessa riippumatta siitä, kohoavatko naisten palkat suhteessa miesten palkkoihin verrattuna nykyiseen tasoon. Tämän yhtälön toteutumiseen ei myöskään kuulu yhtään Laasasta.

Anonyymi kirjoitti...

"Kuinka suuri osuus varallisuudesta, kulutuksesta ja valtion tulonsiirroista tulisi hyödyttää naisia ennen kuin oikeudenmukainen tilanne on saavutettu?"

1oo % prosenttia!!!!!!!!!! ;)

Vitsi

Anonyymi kirjoitti...

Hupaisa tuo Jorman krooninen tarve todistella olevansa naistenmies.

Ei ne tänne kirjoittele aamusta iltaan.

Anonyymi kirjoitti...

Munaton teekkari sanoi:
"Todellisuudessa nk. selittämätön palkkaero eli ero naisten ja miesten samasta työstä saadussa palkassa on paljon pienempi. Naisen euro on muistaakseni noin 96 senttiä. Sekin ero tulee toki kuroa umpeen."

- vain sukupuoleen perustuva SYRJINTÄ palkkauksessa tulee poistaa! Havaittu ero sukupuolten palkkojen välillä sinänsä ei ole sama asia, kuin syrjintä.

Korkeamäen ja Kyyrän saama "selittämätön palkkaero", eli tuo viittaus 96:een senttiin, EI ole sama asia, kuin sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä palkkauksessa.

Kyse on, kuten ilmaus kertoo, "selittämättömästä", eli vaille selitystä jäävästä, osasta. Tuo on siis se osuus, jota Korkeamäen ja Kyyrän tutkimuksessaan käyttämät tutkimusinstrumentit eivät ole pystyneet selittämään.

Tasa-arvolain tarkoittamassa mielessä kyse on sukupuolen perusteella tapahtuvasta palkkasyrjinnästä vain ja ainoastaan silloin, kun mies ja nainen saman työnantajan palveluksessa ollessaan, tehdessään samaa työtä, omatessaan samanlaisen koulutuksen ja työkokemuksen, saavat eri suuruista palkkaa.

Tämän lisäksi henkilökohtaista palkanlisää voidaan lainkin mukaan oikeutetusti maksaa työssä osoitetun tehokkuuden mukaan. Tämäkin asia pitää huomioida esitettäessä väite mahdollisesta sukupuolen perusteella tapahtuneesta palkkasyrjinnästä.

Anonyymi kirjoitti...

Ida:
"Mitä järkeä on ajatella, että naisten ja miesten pitäisi olla tasa-arvoisia?"

Mitä järkeä ei? Tasa-arvo on
kaiken sivistyksen lähtökohta ja siihen tulee pyrkiä turhia kyselemättä. Ihminen, joka ei pyri tasa-arvoon pyrkii sortoon.

"Jokainen poika tietää ihan luonnostaan, että tyttöjä pitää suojella. Jokainen mies tietää saman asian."

Minä tunnen tyttöjä (korjaan: naisia), jotka pitävät huolta itsestään ja tarvittaessa antavat jopa miehille suojelua. Näillä tytöillä on taistelulajitreeniä takana, niin hyökkäys- kuin puolustusmuotoistakin, ja silti he ovat naisellisia naisia.

Voipi muuen olla naista kohtaan väärin
ottaa tämä suojatiksi. Se voi estää naista olemasta täysipäinen ja itsenäinen. Se on sama kun ottaa maskotiksi joku nainen, joka ei tule toimeen omillaan ja tämän turvan tunteeseen vedoten käyttää tätä vieläpä seksuaalisesti hyväksi. Ehkä tämä joillekin naisille jopa sopii, mutta moni nainen olisi iloinen jos saisi itse päättää asioistaan.

Tavalliset herrasmiehet ovat pahimpia naisten hyväksikäyttäjiä ja täysipäisyyden/vastuun riistäjiä. He tekevät naisen hyväksi kaikenlaista, jonka he voisivat hyvin tehdä
itsekin. :>

"On ihan perseestä vaatia, että naisten pitäisi suorittaa asepalvelus tai olla muutenkin samojen velvollisuuksien alainen kuin mies."

Jos tutkitaan näitä eroja objektiivisessa mielessä voidaan todeta, ettei asepalvelus sovi kaikille miehillekään. Sekä miehissä, että naisissa on omat tyyppinsä, jotka sopivat varusmiespalvelukseen, vartijakurssille, poliisikoulutukseen jne.

Naisen ja miehen rakenne-ero
on selviö, mutta se ei mene tuossa asepalveluksessa. Kuten sanoin MYÖS NAINEN VOI SUOJELLA MIESTÄ. Mutta miten se voitaisiin nykyisessä patriarkaalisessa yhteiskunnassa myöntää?


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

Tikka:
"naiset eivät välttämättä halua olla taloudellisesti riippuvaisia miehistä vaan ovat sitä ehkä vain olosuhteiden pakosta."

Halua ja halua...

Mitähän mahtavat olla nämä olosuhteiden pakot, jotka estävät naisia olemasta taloudellisesti riippumattomia, tai edes tasapuolisesti osallistuvan esim. yhteisen talouden kuluihin?

"tai sitten miehet vain ilmaisevat rakkauttaan rahalla / tarjoamallaan elintasolla."

tai sitten naiset vain ilmaisevat "rakkauttaan" vasta, kun ensin ovat saaneet taloudellista panostusta itseensä miehen taholta...

"herää kuitenkin kysymys, kannattaako ottaa vaimo jota ei saa pidettyä ilmaiseksi luonaan?"

Herää myös kysymys, kannattaako ottaa vaimo, joka ei pysy luonasi ilman erityisiä panostuksia taloudellisesti häneen ja mielitekoihinsa... herää myös toinen kysymys, että kannattaako ottaa vaimo, joka ei tajua, että vuokrat, ruoka, yhtiövastikkeet jne tarkoittavat rahasuoritteita oman talouden ulkopuolelle. Se raha on useimmiten tienattava ensin.

"kuvitellaan vaikka naisten saavan tietyllä alalla 3000 e:n kk-ansiot, jotka ovat vaikka 5% pienemmät kuin saman alan miesten. se tekee eroa 150 e kuussa miesten hyväksi, vuodessa jo lähemmäs 2000 e. kyllä ainakin minulle kelpaisi tuollainen vuosittainen pikku bonus.. pääsisi vuosittain vaikka kunnon lomamatkoille"

Et ilmeisesti huomioinut veroja? Miehet ei saa palkkaansa nettona, vaan bruttona, josta erilaiset veroluoteiset maksut ja vero itsensä "sulattaa" tuon esittämäsi 150 €:n eron aika pieneksi...

Käytät oikeita termejä. Naiset tosiaan usein saavat mutta eivät useinkaan ansaitse koko palkkaansa. "Työnteon" sivujuonteena naisilla on usein ajanvietto ja erilainen muu epätehokkuus, "lomailu" jo työaikana ja sairastelu. Miehet tekevät yleensä enemmän töitä ja ylitöitä sekä määrällisesti että ajallisesti. Tekemättömästä työstä pidä maksaa mitään.

Se, että on töissä, ei tarkoita vielä työntekemistä. Selvästi näkyvästä, tavoitteet ylittävistä tuloksista voi ja pitääkin maksaa bonusta - sekä miehille että naisille, tasapuolisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Minun käsitykseni mukaan näitä juupas-eipäs väittelyjä tämän asian tiimoilta käydään siksi, että tällainen väittely ja muunlainen fraasien heitto naisen euroineen, vie hyvin aikaa, saa osakseen tilaa ja huomiota, mitä ikään kuin tulee "tasa-arvoon".
Eräänlainen bulvaani, tai musta lammas, mitä tulee kansalaiskeskusteluun, johon kohdistetaan huomio, kun samaan aikaan ne muut jutut ja rakenteet voi sopivasti jäädä vähemmälle huomioolle.

Onhan se kieltämättä ironista, että kun Suomen miehet tekevät suurinpiirtein eniten itsemurhia maailmassa, varusmiehet on jo niin puhki lyötyjä etttä joka kuudes keskeyttää ja Suomessa tapahtuu parhaillaan maailmanennätys sukupuolittuneessa modernissa syrjäytymisessä, niin tasa-arvo keskustelu kohdistuu noin 80%-sesti jonkun puolityhjän propagandafraasin ympärille naisen eurosta.

Anonyymi kirjoitti...

Arvon Munaton Teekkari,

Miesten ja naisten jakautuminen niin eri aloille juontaa juurensa historiasta ja kulttuurista, ei biologiasta.

Kulttuuri juontaa juurensa biologiasta, biologia kulttuurista. Mitä kulttuuri muutoin on, ja mistä se tulee? Putoaa taivaasta möhkäleenä?
Geenit/ympäristö -vastakkainasettelusi on hedelmätöntä ja harhaanjohtavaa, sillä kaikkien ominaisuuksien synnyssä sekä geenit että ympäristö ovat välttämättömiä. Geenit eivät voi saada aikaan yksilökehitystä tyhjiössä ilman ympäristöstä tulevaa energiaa, informaatiosta jne.

Se, että eri aikakausina, eri ilmastoissa, eri ympäristöissä on vaadittu ja vaaditaan eri ominaisuuksia selviytymiseen ja suvun jatkamisen takaamiseksi, eli asenteissamme ja kulttuureissamme on ollut (ja on edelleen) havaittavissa valtavaa kirjoa, ei tarkoita sitä, että ihminen olisi jotenkin sosiaalisesti vapaasti muovattavissa, vailla mitään "geneettistä blueprintiä". Sehän olisi aivan älytöntä, ihmisrodulle turmiollista, ja pudottaisi pohjan pois luonnonvalinnalta.
Vähän pienemmällä skaalalla... miten kukaan voi edes ajatella, että mikäli ihmisrodun miehillä ja naisilla on ollut satoja tuhansia vuosia täysin eri suvunjatkostragediat, työnkuvat niin perheen sisällä kuin ulkopuolella, joihin on kohdistettu yhteisöissä täysin eri ihanteita ja normeja, ovat fysiikaltaan täysin erilaisia... voivat olla henkisiltä kyviltään samanlaisia?
Pidetään tätä pohtiessa myös mielessä, että esimerksiksi jako "miesten ja naisten työihin" on universaali ilmiö, ja on havaittavissa myös suurimalla osalla muista nisäkkäistä. Suosittelen pohtimaan myös näitä aspekteja, ja koittamaan selittämään niitä kulttuurisella konstruktiolla.

Kantasi on ymmärrettävä mikäli olet litteän maan kreationisti ja lamarckisti.

..niille, jotka tykkäävät perustella arvojaan biologialla tai luonnollisuudella

Tekeekö monikin niin?

Haluan vielä suositella lukemista Laasasen ohelle:

Mäkin haluaisin suositella sulle kirjallisuutta, ihan jo siksi että saat käsityksesi mm. evoluutiosta ja ihmisen biologiasta kohdilleen. Näiltä löytyy useampikin: Helen Fisher, Philippe Rushton, Arthur Jensen, S. Baron-Cohen, D. Kimura, H. J. Eysenck, R. Dawkins, J. R. Flynn, O. Tammisalo, David Jessel, David C. Geary ja Susan Pinker. Tule sitten puhumaan sukupuolen välisistä kognitiivisista eroista. de Bauvoirin muumioituneella filosofisella lässytyksellä vailla mitään tieteellistä pohjaa et pitkälle pärjää.-T

Anonyymi kirjoitti...

"Ai se kotiäiti, jonka mies on sinkkumies corollansa kimpussa?"

Kyllä.

"Oletko huomannut, että äodit käyvät nykyään töissä."

Oletko sinä?

"Tuossa kohdassa, jossa vetosit sinkkumiehiin, puhuttiin itse asiassa kaikista elämänvaiheista."

Tutkimuksen tuloksen vääristää juuri sinkkujen osuus. Jos tämä on sinulle liian vaikeaa tajuttavaksi, en voi auttaa.

Jorma

Anonyymi kirjoitti...

"Hupaisa tuo Jorman krooninen tarve todistella olevansa naistenmies."

Ei minun tarvitse todistella mitään. Minulle riittä se, minkä minä itse tiedän, muiden mielipiteillä ei ole mitään merkitystä.

"Ei ne tänne kirjoittele aamusta iltaan."

Ketkä "ne"? Mistäs sinä sen muka tiedät?

Jorma

Anonyymi kirjoitti...

Arvoisa Anonyymi,

"miten kukaan voi edes ajatella, että mikäli ihmisrodun miehillä ja naisilla on ollut satoja tuhansia vuosia täysin eri suvunjatkostragediat, työnkuvat niin perheen sisällä kuin ulkopuolella, joihin on kohdistettu yhteisöissä täysin eri ihanteita ja normeja, ovat fysiikaltaan täysin erilaisia... voivat olla henkisiltä kyvyiltään samanlaisia?"

Mihin tarkalleen ottaen, tässä tapauksessa, viittaat näillä henkisillä kyvyillä? Älykkyyteen? Sehän se on niin arka asia, että melkein mitä tahansa siitä sanoo niin on epäkorrekti. Älykkyys, yksiselitteisemmin se looginen tai matemaattinen älykkyys ei ainakaan minun tietojeni mukaan ole miehillä keskimäärin korkeampi kuin naisilla, eikä myöskään toisin päin. Sellaisia hypoteeseja olen kuullut (enkä nyt esitä tätä minään laajasti tutkittuna tuloksena, koska se on vain tullut käymässäni keskustelussa esiin) että miesten älykkyys jakaantuu laajemmin kuin naisilla, toisin sanoen miesten gaussin käyrän "kello" on leveämpi (eli tyhmimmät ja fiksuimmat olisivat miehiä). Tiedä sitten, mikä on totuus.

Ja tuosta biologiasta...Ollaan emergenttejä ja noustaan biologiasta toki, en kiellä sitä. Esitin asiani liian mustavalkoisesti. Kulttuuria ja sosiaalisia ilmiöitä ei kuitenkaan voida redusoida biologiaan. Aivan kuten jos aivosi nostetaan pöydälle ja tutkitaan ja sorkitaan ei kukaan silti pääse käsiksi tietoisuuteesi ja määräämään sen toimintaa, vaikka se aivoista nouseekin. Halusin korostaa sitä, koska muutoin ei nähdä vapautta muuttaa niitä asioita, joihin pystytään vaikuttamaan.

Vaikka nisäkkäät ja ihmiset ovat universaalisti jakaneet työnsä sukupuolittuneesti se ei tarkoita että niin on välttämätöntä, eikä asiantilaa kannata edes yrittää muuttaa. Esimerkiksi siirtyminen maatalousyhteiskunnasta teolliseen ja tietenkin nyt myös jälkiteolliseen aikaan ovat muuttaneet ihmisten työntekoa hyvin radikaalisti ja se poikkeaa todella paljon muitten nisäkkäitten toiminnasta. Miksi siis olisi biologisesti mahdotonta tai edes jotenkin erityisen vaikeaa, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakaantuisivat tasaisemmin eri aloille? Minusta se ei olisi lainkaan yhtä radikaali muutos.

Mikä henkinen ja miehille ominainen kyky esimerkiksi minulta puuttuu, mikä estäisi minua toimimasta tulevassa työssäni (hyvin miesvaltaisella alalla) vaikkapa koneensunnittelijana? Tähän mennessä minun kyvyilleni ylivoimaista tehtävää ei ole tullut vastaan, vaikka olenkin jo opiskellut useita vuosia ja tehnyt oman alani töitä. Miten tämä on mahdollista? Olenhan ilmeisen debiili. Tai mitä se kertoo suomalaisesta tekniikan koulutuksen tasosta? Makrotasolta ei toki voi tehdä mikrotason päätelmiä, mutta olettaisin, että en olisi tämän asian poikkeus, koska kirjoituksesi perusteella vaikuttaa siltä, että et arvioi kykyjäni kovinkaan korkealle.

Ja kyllä, harmittavan moni perustelee arvojaan nk. luonnollisuusargumentilla. Ehkä sinulla, arvon anonyymi, on kaltaistasi sivistynyttä ja henkisiltä kyvyiltään ylivertaista seuraa.

Kiitän lukuvinkeistä.

Anonyymi kirjoitti...

Mihin tarkalleen ottaen, tässä tapauksessa, viittaat näillä henkisillä kyvyillä?

Älykkyyteen ja sen eri osa-alueisiin, suurimmaksi osaksi. Toki yhtälöön voisi lisätä selllaisiakin asioita kuten haaveet, suunitelmat tulevaisuudelle, harrastukset, jne.

yksiselitteisemmin se looginen tai matemaattinen älykkyys ei ainakaan minun tietojeni mukaan ole miehillä keskimäärin korkeampi kuin naisilla, eikä myöskään toisin päin.

Minun saamieni tietojen mukaan naisten ja miesten välisissä keskimääräisissä tuloksissa, koski ne sitten ns. g-älykkyyttä, matemaattisloogisia tai kielellisiä kykyjä, eroja ei mainittavaksi asti ole. Kuitenkin..... ->

Sellaisia hypoteeseja olen kuullut (enkä nyt esitä tätä minään laajasti tutkittuna tuloksena, koska se on vain tullut käymässäni keskustelussa esiin) että miesten älykkyys jakaantuu laajemmin kuin naisilla, toisin sanoen miesten gaussin käyrän "kello" on leveämpi (eli tyhmimmät ja fiksuimmat olisivat miehiä).

Niin, siis miesten tuloksissa on enemmän hajontaa, miehiä on eniten niin taulukoiden huipuilla kuin pohjilla. Vähän kuin yhteiskuntamme sosioekonomisissa lokeroissakin.
Mielestäni keskimääräiset luvut eivät kerro yhtään mitää, eikä niillä juurikaan voi päteä minkään asian suhteen.

Vaikka nisäkkäät ja ihmiset ovat universaalisti jakaneet työnsä sukupuolittuneesti se ei tarkoita että niin on välttämätöntä, eikä asiantilaa kannata edes yrittää muuttaa.

Yrityksen kannattavuudesta on aina hyvä keskustella. Mitä jos kuitenkin ihmiset saisivat vapaasti valita koulunsa, alansa ja työpaikkansa aivan niin kuin nytkin. Ai niin, hehän tekevät vääriä valintoja!
Mutta niin, siinä olet aivan oikeassa, että vaikka asiat ovat aina olleet tolalla X, ovat nytkin tolalla X, niiden ei kuitenkaan tulevaisuudessa tarvitse olla niin. SOveltaa sopii aivan kaikkeen. Miksikä tuota kutsutaan? joksikin determinismiksi? Fatalismiksi, jopa?

Miksi siis olisi biologisesti mahdotonta tai edes jotenkin erityisen vaikeaa, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakaantuisivat tasaisemmin eri aloille? Minusta se ei olisi lainkaan yhtä radikaali muutos.

Hieman etäinen haave kun ajattelee, että tasaisemman jakautumisen toteutumiseksi pitäisi ensisijaisesti saada ihmiset haluamaan itseltä ja elämältä toisenlaisia asioita. Kauniita ajatuksia vailla kuitenkaan mitään kosketuspintaa todellisuuden kanssa. Mikä on lääke, onko sen tehokkuudesta tietoa, mistä sitä saa ja paljon se maksaa.

Mikä henkinen ja miehille ominainen kyky esimerkiksi minulta puuttuu, mikä estäisi minua toimimasta tulevassa työssäni (hyvin miesvaltaisella alalla) vaikkapa koneensunnittelijana?

Mistä minä tiedän? Mihin tähtäät?

Tähän mennessä minun kyvyilleni ylivoimaista tehtävää ei ole tullut vastaan, vaikka olenkin jo opiskellut useita vuosia ja tehnyt oman alani töitä. Miten tämä on mahdollista?

Olet naisena ehkä hieman poikkeustapaus niin kyvyiltäsi, kuin (painotus) mielenkiinnon kohteiltasi. Miksi menit henkilökohtaisuuksiin ja esität kysymyksiä, jotka eivät liity mihinkään? Haluat myönnytyksiä erilaisuudellesi ja erinomaisuudellesi?

"Makrotasolta ei toki voi tehdä mikrotason päätelmiä, mutta olettaisin, että en olisi tämän asian poikkeus, koska kirjoituksesi perusteella vaikuttaa siltä, että et arvioi kykyjäni kovinkaan korkealle."

En huomaa arvioineeni mitään kykyjäsi.

"Ja kyllä, harmittavan moni perustelee arvojaan nk. luonnollisuusargumentilla. Ehkä sinulla, arvon anonyymi, on kaltaistasi sivistynyttä ja henkisiltä kyvyiltään ylivertaista seuraa."

Otan tuon nyt kyllä vähän vittuiluna :/-T

Anonyymi kirjoitti...

"Mitä jos kuitenkin ihmiset saisivat vapaasti valita koulunsa, alansa ja työpaikkansa aivan niin kuin nytkin. Ai niin, hehän tekevät vääriä valintoja!" Anonyymi

Kuten jo aiemmin sanoin ihmisiä ei voi tietenkään pakottaa valitsemaan jotain alaa tasa-arvon nimissä, mutta tässäkin on yleensä enemmän kyse asenteista ja ahtaista sukupuolirooleista. Ei varmaankaan ole helppoa mennä ainoaksi pojaksi lähihoitajakouluun tai tytöksi kone- ja metallilinjalle ammattikoulussa pahimmassa teini-iässä vaikka tuntuisikin että ehkä voisi olla ihan kivaa. Siksi tarvitaan rohkaisevia esimerkkejä ja laajempaa huomiota asialle kouluissa ja tiedotusvälineissä. Useimmat tytöt eivät edes näe esim. tekniikkaa lainkaan vaihtoehtona itselleen, kuten varmasti hyvin harva poikakaan näkee esim. sairaanhoitoa, eivätkä osaa ajatella kiinnostuvansa siitä. Uskon, että moni tyttö voisi huomata kiinnostuvansa tekniikasta, jos vain uskaltaisi kokeilla ja todella paneutua asiaan ilman ennakkoluuloja.

Toisinaan puhutaan, että pitäisi saada enemmän miesopettajia ja viime aikoina on puhuttu myös siitä kuinka on huolestuttavaa, kun suurin osa lääkiksen opiskelijoista ja pian lääkäreistäkin on naisia (nehän tienaakin niin hyvin, uhka tavismiesten seksinsaannille!). En kannata minkään alan täyttymistä vain toisella sukupuolella, joten huoli on aiheellinen. Mutta miksi samaa huolta ei kanneta sairaanhoitajien tai lähihoitajien naisvaltaisuudesta? Tai insinöörien miesvaltaisuudesta? Ja kuten jo aiemmin sanoin tasaisempi sukupuolijakauma olisi mielestäni etu alan kehitykselle. Mielenkiintoinen kysymys muuten tuo lääkärin ammatti, mikä aiemmin oli täysin miesvaltainen ja nyt naisistunut huomattavasti (täällä hetkellä käsittääkseni melko 50/50). Onko lääkäreiden taso laskenut tämän takia? (Viitaten noihin henkisiin kykyihin...)

Palatakseni Laasaseen:

"Nykytila johtaa Laasasen mukaan siihen, että arvostettua asemaa ja hyvää palkkaa tavoittelevat sellaisetkin miehet, jotka eivät niistä oikeastaan paljon välittäisi. Samaan aikaan naiset pyrkivät työelämässä pikemminkin mielekkäisiin tehtäviin kuin hyväpalkkaisiin." HS 8.11.

Miehet joutuvat tavoittelemaan asemaa ja hyvää palkkaa, jotta saisivat naisilta seksiä. Naisten ammatinvalintaa Laasanen kuitenkin selittää vain ja ainoastaan "erilaisia preferensseillä". Ehkä naiset eivät hae asemaa ja hyvää palkkaa, koska sen ei edelleenkään katsota olevan naiselle soveliasta. Ja entä sellainen ilmiö että mies ei välttämättä kestä, jos nainen menestyy paremmin työelämässä? Kuinka paljon se selittää koulutettujen naisten yksinjäämistä? Miksi Laasanen ei ole ottanut sitä lainkaan huomioon?

"Kaksoispalkalla (double pay) tarkoitetaan sitä, että naiset saavat tuloja sekä ansiotyöstä että miehiltä. Lopputuloksena naisten elintaso ja kulutustaso ovat suuremmat kuin palkkavertailujen perusteella voitaisiin olettaa." Laasasen esitelmä Tampereen miespäivillä.

"Itse asiassa siinä ei mielestäni ole mitään väärin, että naiset avioituvat ylöspäin ja saavat siitä lisätuloja.

Vaikka naisten lisätulot eivät sinällään ole väärin, pitää ne mielestäni siitä huolimatta huomioida naisten ja miesten välisistä kokonaistulotasoista puhuttaessa." Laasanen Miesten tasa-arvo foorumilla.

Laasasen mielestä on ihan jees, että naiset avioituvat ylöspäin ja saavat siitä lisätuloja. Tästä naisten tavasta avioitua ylöspäin seuraa, että miesten täytyy, osan vastentahtoisestikin, tavoitella hyvää palkkaa ja asemaa, jotta saisivat seksiä "haluamansa tasoiselta" naiselta. Jos naisten palkkataso nousee miesten tasolle, niin miesten täytyy tavoitella entistä enemmän palkkaa ja korkeampaa asemaa ja näitä vastentahtoisia ja varmaankin myös aseman ja palkantavoittelussa epäonnistua tulee enemmän, kuten myös naisia ilman jääviä onnettomia. Tällä päättelyllä, mikähän mahtaa olla Laasasen toivomus naisten palkkatason kehityksestä, kun hänen mielestään naisten avioitumisessa ylöspäin ei ole mitään väärää? Vai sanooko Laasanen että tyytykää miehet vaan niihin rumempiin ja että olkaa te oman käden onnettomat hiljaa? Laasasen ensimmäinen (löytämäni) moraalinen lausahdus paljasti hänen arvomaailmansa, jonka tosin aika moni arvasi jo etukäteen...

Itse toivon ja uskon, että naisten ansiotaso nousee miesten tasolle, mutta ei sukupuolikiintiöillä tai miesten almuilla ja elatuksella vaan alisuoriutumisen lopettamisella, sukupuolirooleista (ei sukupuolista) vapautumisella ja asennemuutoksella. Ensisijaisesti naisten aseman parantaminen Suomessa on minusta naisten tehtävä (älkää uskoko mitä äitinne ja mummonne teille opettavat!). Ehkä paras tapa edistää tasa-arvoa on kuitenkin lopettaa miesten ja naisten etujen näkeminen vastakkaisina ja keskittyä ihmisten ongelmiin.