lauantaina, tammikuuta 31, 2009

Naisten ja tyttöjen syrjintä koulutuksessa

EUROOPAN PARLAMENTTI: Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 23.6.2006 naisten ja tyttöjen syrjinnästä koulutuksessa.
Sukupuolten yhtäläisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa seitsemän pääasiallista tekijää, jotka aiheuttavat nuoriin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää koulutukseen pääsyssä: (1) sosiaalisesti heikossa asemassa olevien perheiden taloudelliset näkökohdat, jotka suosivat poikien kouluttamista; (2) sukupuoleen perustuvat ennakkoluulot opiskelualan valinnassa; (3) sukupuoleen perustuvat objektiiviset syyt, jotka estävät opiskelujen loppuun suorittamisen; (4) sukupuoleen perustuvat syyt, jotka estävät nuoria naisia nostamasta ammattitaidon tasoaan lisäkoulutuksen avulla; (5) koulutettuihin naisiin yhteiskunnassa kohdistuvat ennakkoluulot; (6) korkea-asteen koulutuksen saaneiden naisten heikompi ammatillinen tunnustaminen; (7) uskonnosta johtuvat ennakkoluulot, jotka estävät naisia käyttämästä täysipainoisesti mahdollisuuksiaan yhteiskunnassa tietyissä maissa.

Vuonna 2004 Euroopan unionin jäsenvaltioissa korkea-asteen oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä kahdeksan kymmenestä suoritti opiskelunsa loppuun. Se on enemmän kuin pojilla, joilla vastaava luku oli vain kolme neljäsosaa opiskelijoiden kokonaismäärästä. Tämä osoittaa, että tytöt ja nuoret naiset eivät ole vähemmän motivoituneita tai vähempään kykeneviä kuin pojat ja nuoret miehet, kun kyse on kouluttautumisesta. Siitä huolimatta opintojaan jatkavien tai akateemiselle uralle antautuvien tyttöjen ja nuorten naisten osuus pienenee. Yliopistotasoisessa koulutuksessa naisten ja miesten prosentuaalinen suhde on 59:41, mutta silti vain 43 prosenttia tohtorin arvon saavuttaneista ja vain 15 prosenttia professorin arvon saaneista on naisia. Näistä luvuista näkyy, että elinikäisessä oppimisessa vallitsee selvä sukupuolten välinen epätasa-arvo.

Lisäksi on olemassa yleinen uskomus, jonka mukaan "tyypilliset" naisten työt ovat huonommin palkattuja. Tämä stereotypia koskee esimerkiksi sairaanhoitajan ja peruskoulun opettajan ammattia. Monissa ammateissa esiintyy tällaista sukupuolten eriarvoista kohtelua.

perjantaina, tammikuuta 30, 2009

Seksityöläisten halveksuntaa

Moilasen Manifesti 5.
Prostituutio on naisten hyväksikäyttöä ja törkeää sukupuolista riistoa!

Suomi on prostituution asiakkaiden ja ihmiskaupan uhrien hyväksikäyttäjien kultamaa. Meillä suomalaisten, mutta myös virolaisten ja venäläisten naisvartaloiden ostaminen on tehty erityisen helpoksi ja miellyttäväksi. Lain mukaan ei ole mitään väärää siinä, että leegio 50-vuotiaita, pahanhajuisia, lihavia, sian lailla hikoilevia toimitusjohtaja-perheenisiä käy porukalla naimassa 18-vuotiasta laitonta maahanmuuttajanaista, joka ei ole saanut Suomesta turvapaikkaa. Jos kyse ei ole todistettavasti ihmiskaupan uhrista – kuten ei käytännössä koskaan ole – niin mikäs siinä!

Omituisinta on, että tällaista naisten ”vapaata valintaa” valita ammattinsa puolustelevat Suomessa hyvin monet poliitikot – lähinnä poliitikkomiehet.

Ehkä seksin osto on Suomessa sallittua juuri siksi, että kalapuikkoviiksikansanedustajat saavat rauhassa jatkaa huorissa käymistään?

Ettei aina tarvitsisi matkustaa Tallinnaan tai Pattayalle?
Se on niin vaivalloista ja kallistakin!

Se, että prostituoitujen palveluksia saa Suomessa käyttää vapaasti, kertoo ennen kaikkea siitä, että meillä on sellaisia miehiä vallan kahvassa, joille asia on tärkeä.

Kun puhutaan prostituutiosta, puhutaan aina seksiä myyvistä naisista. Asiakkaista ei puhuta koskaan. He ovat turvassa ja suojassa, heillä on raha ja valta, he voivat tehdä ostamalleen naiselle mitä tahansa.

Prostituutio ei ole pakoa paskaduuneista, vaan se on se kaikista paskin duuni, joka tulee paskaduunien jälkeen.

Naiset itse

On aika ryhtyä yhdessä ajamaan lasten ja perheiden etuja:
Kotihoidon tuki on toiminut työmarkkinoiden paisuntakattilana. Kun talous vetää, erityisesti koulutetut naiset hakeutuvat työelämään aikaisemmin ja päiväkoteihin tuodaan alle vuoden ikäisiä vauvoja. Työvoimapulan aikana lasten kotihoito nähdäänkin helposti hyödyttömänä työvoiman haaskauksena.

Laskusuhdanteessa moni pitää kotihoidon tukea parempana vaihtoehtona kuin esimerkiksi työttömäksi ilmoittautumista. Kun puhutaan pikkulasten virikkeiden tarpeesta ja päiväkodin paremmuudesta, tarkoitetaan oikeasti sitä, että naisia tarvitaan työelämässä. Vastaavasti laskusuhdanteessa korostetaan, että lapsen paras hoitaja on oma äiti. Naiset itse ylläpitävät asemaansa työelämän heittopusseina.
Pari keskustelua pornosta

keskiviikkona, tammikuuta 28, 2009

Kolumnisti kritiikkiä

Johanna Korhonen: Keskellä viikkoa: Leikitään hei lamaa
Miten on mahdollista, että lamaparku on taas kerran läpäissyt koko median ja osan yleisöstäkin? Se, mitä tässä yhteydessä ei saa sanoa, kuuluu näin: Suurinta osaa ihmisistä lama ei kosketa mitenkään. Niin kuin ei koskettanut 1990-luvun alun lamakaan, se hirmuinen, johon nyt kuuluu otsa kurtussa viittailla.

Kommentti keskustelusta: Korhosella on pahasti pettänyt suhteellisuudentaju. Hän itse istuu 150 000 erorahalla työttömänä. Veikkaan, että tästä tekstistäkin hän sai saman verran kuin työtön kuukaudessa, vaikka ei varmaan laske tätäkään työksi saati palkkiota palkaksi.
Tapaus Jarkko Tontti Jarkko Tontti on väärässä ja Tontti, Mikkonen ja Esa Suominen ja Päivähoito pakolliseksi!

32-vuotiaat naiset ovat kaikkein kauneimpia

Linkkejä

Ministeriön nuorisoryhmä haluaisi naiset kutsuntoihin

Nainen ja sukupuoliroolit

Balance sought in elementary schools staffed almost completely by women

Berlusconi: Women Are Raped Because They’re Just So Good Looking

Beware the anti-feminists

Miesten tasa-arvo -yhdistys

Miesten tasa-arvo -yhdistys aloittaa toimintansa tänään Miehen nimipäivänä. Yhdistys tulee siirtämään tasa-arvopolitiikan uuteen todellisen tasa-arvon aikaan, jossa myös miesten ongelmat huomioidaan tasa-arvopolitiikassa.

Lisäys: Miesten tasa-arvo?
En muutenkaan oikein ymmärrä sitä ajattelua, että tasa-arvo-ongelmia voidaan hoitaa vain miesten tai naisten näkökulmasta, tai että vain miehet voivat hoitaa miesten asioita ja naiset naisten asioita. Kun kaikilla on yhteinen päämäärä – tässä tapauksessa sukupuolten välinen tasa-arvo – lienee selvää, että päämäärää ei saavuteta pistämällä miehet ja naiset eri leireihin hoitamaan ongelmaa.
Ongelma piilee siinä, että feministeillä ja miesasiamiehillä on erilainen käsitys siitä, mitä tasa-arvo on. Feministien ja miesasiamiesten päämäärä ei siten ole sama, vaan erilainen käsitys oikeudenmukaisesta tilanteesta yhteiskunnassa. Kun päämäärä on eri, miesten ongelmia ei saa huomioiduksi tasa-arvopolitiikassa kuin kamppailemalla niiden huomioimisen puolesta.
Peräänkuuluttaisin tässä yhteistyötä miesten ja naisten välillä sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Tämä lienee kuitenkin tässä vaiheessa liian suuri unelma, lähinnä kai luottamuspulan vuoksi.
Ongelma on liian suuri erimielisyys siitä, mitä tasa-arvo on.
En oikein ymmärrä, millä ajattelutavalla itsemurhat tai lyhyempi elinikä ovat tasa-arvo-ongelmia.
Sillä ajattelutavalla, että jos ryhmien naiset ja miehet välillä on suuria tilastollisia eroja, niin noiden erojen voidaan ajatella olevan seurausta suorasta, epäsuorasta tai rakenteellisesta toiseen ryhmään kohdistuvasta syrjinnästä. Toinen vaihtoehto on ajatella erojen johtuvan biologiasta, mutta sitä ei yleensä pidetä legitiiminä selityksenä naistenkaan tasa-arvo-ongelmien kohdalla. Tuollainen rakenteellinen miehiin kohdistuva syrjinnän muoto voi esimerkiksi olla miesten sosiaalistaminen maskuliinisuuden normin mukaiseen käytökseen, esimerkiksi armeijassa.
Vielä suurempaan ääneen ihmettelen, miten näihin epäkohtiin aiotaan puuttua. Ehkä lyhentämällä naisten elinikää?
Tällä hetkellä naisten terveydenhuoltoon käytetään valtavan paljon enemmän varoja kuin miesten terveydenhuoltoon, vaikka miehet rahoittavat suurimmalta osaltaan terveydenhuoltojärjestelmän. Jo terveydenhuoltoon käytettyjen varojen tasaamisella voidaan saada paljon aikaan. Toinen asia voisi olla vaarallisten töiden jakaminen tasaisemmin naisille ja miehille.
Käsittääkseni mikään miesten tai naisten (epätasa-arvoinen) oikeus, velvollisuus tai mahdollisuus ei johda siihen, että miehet tekevät enemmän itsemurhia tai naiset elävät pidempään.
Kyllä itsemurhien määrä eräs selkeimmistä ihmisryhmän hyvinvoinnin mittareista. Kyse voi olla sellaisista miehille epäedullisista yhteiskunnan rakenteista, jotka eivät välttämättä ole helposti havaittavia.
Miten sitten poistamme naisenemmistön korkeakouluista? Antamalla miehille korkeakoulupaikkoja vain koska he ovat miehiä?
Esimerkiksi samankaltaisilla miehiä tukevilla projeteilla kuin naisjohtajien määrää yritetään lisätä. Mitään ei voida kuitenkaan tehdä ennen kuin miesten aliedustus korkeakouluissa hyväksytään todelliseksi ongelmaksi. Mieten ongelmien olemassaolon tunnustaminen onkin ensimmäinen askel.

tiistaina, tammikuuta 27, 2009

Vasemmistoliiton loppu häämöttää

Sampo Villanen haluaa johtaa kansanliikettä ja kommentti
feminismi ja vasemmisto

Mielummin äänestän vaikka Suomen Sisun hirveää sakkia kuin profeministimiestä. Tai puoluetta joka on leipomassa miesfeministiä puheenjohtajaksi.

Toivottavasti tätä viestiä ei deletoida sillä haluaisin teidän kuuntelevan ihan vakavasti mitä se tuo mukanaan kun ryhdytte feministeiksi. Esimerkiksi Sampo, hänhän on ideologinen profeministimies.

Vaikka laitan itseni vasemmistoakselille, ei tulisi mieleenkään enää äänestää vasemmistoliittoa kun te olette systemaattisesti jättäneet miesten tasa-arvoongelmat paitsioon.

Samalla kun Suomessa on Euroopan sukupuolittunein syrjäytyminen mitä tulee nuorten miesten työllisyyteen, te tanssitte kesäleireillä afrikka-tansseja, pidätte feministiohjelmia ja puhutte brasilian maanviljelijöistä.

On demokratian irvikuva että vasemmistoon on soluttautuneet nämä akateemiset hyvinvoivat sisäpiirit - joilla ei sen puolen, näytä olevan käsitystäkään mikä on perinteinen solidaarinen suomalainen vasemmistolaisuus.

Toivon vanhemmilta ja fiksuimmilta vasemmistolaisilta vakavaa tarkastelua mihin suuntaan olette menossa, nämä leikit on jo saaneet aikaan vakavia haittoja suomalaiseen parlamentaariseen vakauteen.
Vanha: Profeministimies on naisen asialla

maanantaina, tammikuuta 26, 2009

Raittius ei kannata

Viidennes miehistä juoppoja? mutta naisia se vain ilahduttaa: Yleinen uskomus on, että alkoholi heikentää miehen suoriutumista sängyssä. Uusi tutkimus on kuitenkin päätynyt vastakkaiseen tulokseen
30 prosentilla alkoholinkäyttäjistä oli vähemmän vaikeuksia sängyssä kuin raittiilla miehillä. Jopa rankasti alkoholia kuluttavilla miehillä oli vähemmän erektio-ongelmia kuin raittiina pysyttelevillä.
Yhdysvallat ottaa askeleen kohti palkkatasa-arvoa

Bonobo Pornography and What Ignites Female Desire


Silvio Berlusconin raiskauspuheet kuohuttavat

Sinnemäki jyrää miehet

HS-keskustelu: Sinnemäki: Elvytys antaa rahaa miesvaltaisille aloille ja Elvytys tarvitsee ajatusta

Ja vanha: Sinnemäki pakottaisi isät vanhempainvapaalle

On vaikea ymmärtää, miksi kukaan mies haluaisi äänestää vihreitä.

Treffailu on kallista

Can't buy me love: It's hard to find a date when you're looking for a job
Mark West doesn't date much. In fact, these days he doesn't date at all. That's because dating costs money, and West, like many other unemployed people, doesn't have any to spare.
Even after 40 years of feminism, women still want a Prince Charming to take care of the big things for them

The answer is simple: Don't hire a woman

sunnuntaina, tammikuuta 25, 2009

Tasa-arvo

Tontin blogia ei pääse kommentoimaan?

Mitä nykyään tarkoittaa tasa-arvo? ja Tasa-arvo puolueissa ei toteudu kentällä

Kohuttu brittikoomikko: Pokaan 80 naista kuukaudessa sänkyyni!
Mies myös vakuuttaa että kaikki naiset jotka hän pokaa tietävät, että miehen kanssa ei ole mahdollista saada aikaan yhden yön juttua pidempää romanssia.

- Olen hyvin rehellinen. En suputtele mitään valeita naisten korvaan vaan sanon suoraan mitä haluan.

Satulatuoli ei auta

Black Men, White Women
Here are my thoughts on interracial dating. Despite all the sound and fury, I don’t see too much of it. Most people date *long term* within their race. There are likely evolutionarily mediated reasons for this. Women are more racist than men in the realm of dating. They are less open to having relationships with men of different races, while men are bigger whores who will happily fuck a cute chick from any race. (Commitment is another matter.)

So in the bigger picture, I don’t see many white woman-black man couples strolling around the city holding hands. In comparison, I see about three times as many white man-asian woman couples. These are my observations in DC and in major cities on the East coast; the numbers on the ground might be different in other parts of the country. Of the BM-WF couples I do see, I notice two different types: The Maury Povich who’s-the-daddy fat white trash girl with the thug, and the hot blonde, usually European girl with the handsome, well-dressed, and educated-looking yuppie black man. There doesn’t seem to be much middle ground between those two types.

From casual conversation, my white guy friends don’t find the general population of black girls attractive.
How hysterical mothers have driven men out of teaching

"Satulatuoli on sen takia
, että ryhti pysyy hyvänä. Anne kuulosti tavallisessa tuolissa ihan joltain narisevalta naistutkijalta. Sellaiselta, jolla on aina viimeinen sana sanottavana", Kurvinen selventää.
Ei tuoli auttanut yhtään, jotain muuta tarttis yrittää.

lauantaina, tammikuuta 24, 2009

Linkkejä

Naiset kallis riesa armeijalle

Kiviniemi kehottaa naisia ja nuoria metsästämään


Tuleva komentaja: Läski on Suomen paha vihollinen

Palkkatasa-arvosta ja syrjinnästä

Marja-Sisko Aalto: Vihdoinkin vapaasti naisellinen!

Moilanen: "Miten voi olla mahdollista, että miehistä on niin suuri osa idiootteja!"

Feministisen propagandan tuloksia

Olen raskaana ja pelkään että saan pojan!
- Miten onnistun kasvattamaan siitä miehen, josta ei tule sellaista hirvitystä niin kuin useimmista? Myönnän, olen feministi ja ääri sellainen. Ajatus pojasta on jotenkin vastenmielinen. Tulen sitä varmasti rakastamaan, mutta pelkään vaan niin kovasti että siitä tulee öykkäri. Sotaleluja en ainakaan sille osta, enkä anna olla aggressiivinen, niin kuin pojat normaalisti ovat.

- Ihan kuin minun tekstiäni reilu vuosi sitten! Ja tosiaan pojan sitten sain. Muistan vieläkin "järkytykseni" kun poika syntyi ja tovihan siinä meni että ajatukseen totuin.

- En pidä itseäni feministinä, mutta mulla oli samanlaisia ajatuksia kun kuulin esikoisen olevan poika. Itse olen yrittänyt kasvattaa hellyydellä,rakkaudella ja niiden osoittamisella meille vähän "pehmompaa" poikaa ja myönnän,ihan tarkoituksella. Mielestäni olen hyvin onnistunutkin,meillä on kotitöihin osallistuva,paljon hellyyttä jakava ja kauneutta arvostava 5v poika jonka suusta ei kuulu rumia sanoja ja joka ei leiki pyssy ja tappelu leikkejä.

perjantaina, tammikuuta 23, 2009

Eläkeikä

Moilasen Manifesti 4.
Jos jokainen järkevä mies on profeministimies, niin miksi kaikki miehet eivät ole profeministejä?

Sen kun tietäisi!

Suomessa valitettavan monet miehet kokevat, että heidän miehuutensa on uhattuna. He pelkäävät pystyviä nykynaisia ja oman historiallisen valta-asemansa menettämistä. Tällaiset heikot ja pelokkaat miehet pyrkivät pitämään sukupuoleen perustuvista etuoikeuksistaan kiinni ja haaveilevat paluusta entiseen aikaan, ”kun mies oli vielä mies”, ja kaikki oli muutenkin paremmin!

Profeministimiehen vastakohdalla on monta nimeä: ”sovinisti”, ”naisvihaaja”, ”miesasiamies”, ja – jokseenkin sympaattinen – ”äijä”.
Raportti: Eläkeikää pitää nostaa lähes viidellä vuodella

Kiitos hoitureiden palkankorotusten. Miten eläkeikää voi miehillä edes nostaa noin korkealle - miehet eivät edes elä niin pitkään.

Sinnemäki

Sinnemäki pakottaisi isät vanhempainvapaalle
Hän perustelee vaatimustaan sillä, että vain murto-osa suomalaisisistä jää vanhempainvapaalle.
Perusterve nainen kestää lukuisia alatiesynnytyksiä

Hesarin mielipideosasto:
Miestenkin kotileikeillä rajansa

Parisuhteet nuoren naisen ja iäkkään miehen välillä ovat saaneet arvokeskustelussa ja mediassa synninpäästön. Romantisoidaan: suuri rakkaus yhdistää iästä huolimatta.

Useinkaan ei keskustella niin sanotun ensimmäisen perheen jäsenistä tai uudesta suhteesta ehkä syntyvistä lapsista. Ensimmäisen perheen lapsi joutuu tilanteeseen, jossa isä päättää käydä pesänrakennusvaiheen läpi nuoren naisen kanssa. Samaan aikaan aikuisten lasten pitäisi saada tukea omaan pesänrakennukseensa.

Uusien sisarusten saaminen aikuisiässä ja "vanhan" miehen kotileikit vaikuttavat ensimmäisen perheen jäseniin ja saattavat tuntua jopa loukkaavilta. Tämä voi olla myös uusien lasten tilanne, kun kouluun kuljettaa harmaapäinen vaari, ja ylioppilasjuhliin mennessä isä on haudan partaalla.

Ikäkuilun ylittävä rakkaus voi näyttää läheltä koettuna vaihtokaupalta, jossa asema tai vakaa taloustilanne vaihdetaan toisen nuoruuteen ja ulkonäköön. Mies pääsee ylpeilemään asemallaan, ja nuori nainen kiristää itselleen asioita, joita nuoremmilta miehiltä ei heltiä.

Miehen ensimmäisellä puolisolla ei ole enää mitään jakoa miesmarkkinoilla. Miksi seurustella oman ikäisensä naisen kanssa, kun voi elää kultaisen nuoruuden useaan kertaan?

Suuren ikäeron suhteiden motiiveja ei saa edes kyseenalaistaa. Kritiikki kuitataan mustasukkaiseksi onnen sabotoinniksi isoisän tehdessä omat lapsenlapsensa.

Miesten ministeriö

Seksivinkit suurelle tytölle!
6. Katso vartaloasi: Katso vartaloasi tarpeeksi pitkään peilistä ja alat nähdä sen kauniina. Käytä joka päivä kymmenen minuuttia siihen, että katselet itseäsi peilistä makaamassa sängyssä. Vaikka takapuolesi/reitesi/käsivartesi saattavat tuntua sinusta liian suurilta, sinulla saattaa olla esimerkiksi täydelliset rinnat tai olkapäät. Ja muista myös, että suurin osa miehistä pitää siitä, että naisella on kurveja!
Olut puuttuu listasta.

Activists want a ministry for men

Reuters vs. Yle

torstaina, tammikuuta 22, 2009

Naiset ovat arvokkaampia

Gazan synkkä luku
Israelin hyökkäys Gazaan tappoi 1330 ihmistä, palestiinalaislääkärit kertoivat torstaina saatuaan uhrien laskennan päätökseen. Haavoittuneita on yhteensä 5450.

Ainakin puolet kuolleista oli siviilejä. Kuolleiden joukossa oli 437 alle 16-vuotiasta lasta, 110 naista ja 123 iäkästä miestä. Lisäksi hyökkäyksessä kuoli 14 lääkäriä ja neljä toimittajaa, kertoi Gazan sairaanhoitopalvelujen päällikkö Muawiya Hassanein.
Paljonko kuolleita nuoria tai keski-ikäisiä miehiä sitten oli? Who cares.

Vaarallinen koulu.

Lenkille naiset, tai lopputili uhkaa
Ne naiset, joilla huono kunto kulkee käsi kädessä ylipainon kanssa, ottavat ison työmarkkinariskin. He ovat Juho Härkösen ja Pekka Räsäsen Turun yliopistossa tekemän tutkimuksen mukaan ensimmäisiä irtisanomisjonossa ja viimeisiä palkankorotusjonossa.

Miehillä ylipaino ei lisää potkuriskiä, ja palkkatasoakin se rokottaa kevyemmin kuin naisilla.
Lisäys: Naisasia-aktiivi närkästyi Johanssonin paluusta
Ruusuvuori painottaa, että Naisjärjestöjen keskusliitto on ajanut seksuaalisen häirinnän kriminalisointia. Tällöin rangaistuksetkin olisivat laissa määrättyjä.
Juu, eihän juovuspäissään tissien puristelusta potkut työstä riitä rangaistukseksi, pitää vähintään hirttotuomio antaa.

keskiviikkona, tammikuuta 21, 2009

Synnyiset kullankaivajat

Taloustaantuma iskee brittinaisiin kovemmin kuin koskaan aiemmin

Parents want more men to be school teachers, survey shows

Why women have better sex with rich men
“Any girl who tells you different is lying. Rich men are powerful and successful and confident and charismatic. They know what they want, and they go out and get it. That translates to being fantastic in bed.”

Cassie is living proof of the latest scientific discovery about human sexuality: that the number and frequency of a woman’s orgasms is directly related to her partner’s wealth.

Her explanation is simple. “Women don’t want to lie back and think of the gas bill,” she said. “It’s a lot more fun to have sex in the Ritz than the Swindon Travelodge. And to be ripping off Rigby & Peller underwear than M&S knickers.”

Even in his eighties, Hugh Hefner, the founder of Playboy, has a succession of young girlfriends. Ronnie Wood has recently shown that it’s not only Mick Jagger among the sixtysome-thing Rolling Stones who can attract much younger women, and Donald Trump, the portly American businessman, has a wife 24 years his junior.

Until now some of us may have taken consolation in the idea that the beautiful women involved in such relationships were just doing it for the lifestyle - and enduring the sex.

Now, however, science is showing that a rich man’s money has aphrodisiac qualities as well as purchasing power. Their partners really can have it all.

Many will object to the idea that women are hardwired to be gold-diggers.
Keskustelua
Helsingin Sanomien uusista kolumnisteista ketjussa Sofi Oksanen ja Johanna Korhonen kannustavat suomalaisia erimielisyyteen.
Häh, eikö Moilanen ole mukana?

Paineet

Ulkonäköpaineet ahdistavat naisopettajia

tiistaina, tammikuuta 20, 2009

Lomautetut

Talouskriisin merkki: Lomautetuista valtaosa miehiä
Lomautettujen määrä kasvoi nopeasti vuoden lopulla. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työnhakijoiksi ilmoittautuneita lomautettuja oli työvoimatoimistoissa joulukuun lopussa yhteensä 23 700 eli 14 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautetuista valtaosa eli 82 prosenttia oli miehiä

maanantaina, tammikuuta 19, 2009

Rikas mies tyydyttää

Tutkijat: Rikkaiden miesten naiset saavat eniten orgasmeja
Tuoreen brittitutkimuksen mukaan varakkaiden miesten kanssa elävät naiset saavat keskimääräistä enemmän orgasmeja. Tutkijoiden mukaan orgasmien määrä lisääntyy sitä mukaa mitä rikkaampi kumppani naisella on.
Lisäys: Feminismi: miesten vapautusliike

Lisäys 2: Professori: Pituus on ollut aina valttia seuranhakuilmoituksissa

Lisäys 3: Vihreät macho-äijät, tulkaa kaapista!

lauantaina, tammikuuta 17, 2009

In the mood

When a Woman Isn't in the Mood: Part I
It is an axiom of contemporary marital life that if a wife is not in the mood, she need not have sex with her husband. Here are some arguments why a woman who loves her husband might want to rethink this axiom.

First, women need to recognize how a man understands a wife's refusal to have sex with him: A husband knows that his wife loves him first and foremost by her willingness to give her body to him. This is rarely the case for women.

This is a major reason many husbands clam up. A man whose wife frequently denies him sex will first be hurt, then sad, then angry, then quiet. And most men will never tell their wives why they have become quiet and distant. They are afraid to tell their wives. They are often made to feel ashamed of their male sexual nature, and they are humiliated (indeed emasculated) by feeling that they are reduced to having to beg for sex.

When first told this about men, women generally react in one or more of five ways:

1. You have to be kidding. That certainly isn't my way of knowing if he loves me. There have to be deeper ways than sex for me to show my husband that I love him.

2. If this is true, men really are animals.

3. Not my man. He knows I love him by the kind and loving way I treat him.

4. You have it backwards. If he truly loved me, he wouldn't expect sex when I'm not in the mood.

5. I know this and that's why I rarely say no to sex.
When a Woman Isn't In the Mood: Part II

perjantaina, tammikuuta 16, 2009

Kaksi feministiä

Manifesti 3.
Moilanen: - Syrjäytyminen koskee yhtälailla naisia kuin miehiä, koska samassa veneessähän tässä ollaan
Vihreät Naiset: Sinnemäki ja Tynkkynen saatava puheenjohtajakilpaan
Järjestön mielestä Sinnemäen ja Tynkkysen kilpailu tarkoittaisi sitä, että jäsenäänestyksessä olisi mahdollisuus valita kahden feministin välillä.
Feminismi, totuus ja kaunokirjallisuus

Hugh Hefnerin puputyttö joutui käymään vieraissa!

Frederik

Frederikillä on yli 30 vuotta nuorempi avopuoliso
Avopuolisoaan kolmekymmentä vuotta vanhempi laulaja Frederik, 63, kannustaa miehiä rakastamaan nuorempia naisia.

- Nuori morsian ymmärtää meitä kaavoihin kangistuneita miehiä ja on valmis joustamaan toisin kuin joku kääkkänä muija. Nuori nainen hyväksyy virheemme paremmin kuin pinttynyt vanhapiika. Vanhemmat miehet, nauttikaa nuorten naisten seurasta. He tuovat sisältöä elämään, Reetu hehkuttaa.

- Jos ennen lauloin, että porno on pop, niin nyt voisin laulaa, että ikäero on pop.

Frederik on seurustellut seitsemän vuoden ajan itseään huomattavasti nuoremman naisen kanssa. Tarkkaa ikäeroa hän ei suostu paljastamaan, mutta kehuu olevansa ennätysmies, mitä julkkisten ikäeroihin tulee.

- Enemmän meillä on ikäeroa kuin Niinistöllä ja hänen morsiamellaan, yli kolmekymmentä vuotta.
HS-keskustelu

Pakollinen intin korvike naisille saa kannatusta
MTS:n pääsihteeri Heli Santala kommentoi Ruotuväelle, että tasa-arvonäkökulmasta nykyisenlaiselle asevelvollisuudelle olisivat vaihtoehtoina juuri kaikille pakollinen kansalaispalvelus tai kaikille vapaaehtoinen asevelvollisuus. Selvää kuvaa ei kellään kuitenkaan ole siitä, mitä pakollinen kansalaispalvelus pitäisi sisällään. Se olisi kuitenkin jotain yleistä, valtiota hyödyttävää työtä – käytännössä siis vuoden palkatonta työskentelyä.

- Tietyistä suunnista on tullut haastavia puheenvuoroja. Pelkästään miesten kutsumista asepalvelukseen pidetään ongelmana, Santala sanoo.

torstaina, tammikuuta 15, 2009

Positiivinen syrjintä

Naisjohtajia voi houkutella työpaikkailmoituksia petraamalla
Johtotehtäviä koskevissa työpaikkailmoituksissa pitää selittää, mitä johtamistaidolla käytännössä tarkoitetaan.

Työryhmä suosittaa rekrytointivaiheen tarkentamista, niin että huomioon otetaan valittavan kehittymismahdollisuudet johtajana, ei vain aiempaa työkokemusta. Pitäisi huolehtia myös siitä, että naiset pääsevät riittävästi johtajakoulutukseen.
Kehittymismahdollisuuksiahan ei voi tietää mistään, eli halutaan naisten suosimista siitä huolimatta, vaikka heillä ei olisi riittävää aiempaa työkokemusta.

Lohjan kaupunginhallituksen paikkajakoa hiertää tasa-arvo

Naisetko siistimpiä?

Last man standing

Presidentti Halosen kabinetissa enää yksi mies!

The skewed laws of the sexual market place

Why MEN love being single


ATM:lle lisää elivuosia

tiistaina, tammikuuta 13, 2009

Vuoden äiti?

Ehdokas 1: Tässä on maailman lihavin teini - katso kuvat
Robbins lempiruokia ovat hampurilaiset, pizzat, perunalastut ja donitsit. Hänen äitinsä Barbara on ruokkinut liikuntakyvytöntä poikaansa. - En ikinä voinut kuvitella, että hänestä tulisi niin iso, Barbara sanoo.
Ehdokas 2: 3-vuotiaan pojan äiti armeijaan: "Olen täällä tasa-arvon takia"

Natalien neitsyydestä on tarjottu 2,7 miljoonaa euroa


Liza Marklundin kohuttu romaani ei olekaan tositarina
Suomessakin vuonna 2002 myyntilistoille noussut Uhatut kertoo Maria "Mia" Erikssonista (tekaistu nimi), pankkivirkailijasta, joka rakastuu "tummasilmäiseen", väkivaltaiseen mieheen. Vielä erottuaan Mia joutuu pakoilemaan uuden perheensa kanssa väkivaltaista ex-miestään vuosikausia, katoamaan maan alle ja vaihtamaan lopuksi identiteettiä. Kirja kuvaa kylmäävästi kansankodin kyvyttömyyttä suojella ihmisiä.

Pappaikäinen

"Nuori nainen rinnallaan mies uskottelee itselleen olevansa kuolematon"

Lorne Gunter: Family court to men - 'Just shut up and pay'

Controlling Lust: A Declaration of Sexual Independence from Women (part 1)

maanantaina, tammikuuta 12, 2009

85 senttiä

Naisen euro on edelleen 85 senttiä - miksi?
Selvitysten mukaan naisen on työskenneltävä 418 kalenteripäivää ( 22.2.saakka) ansaitakseen saman määrän euroja kuin mies vuodessa. Yleensä nainen tekee lisäksi myös suurimman osan kotitöistä ja yksinhuoltaja tekee ne yksin. Mennäänkö naiset lakkoon?
Lisäys: Onko keinoja saada naisten euro 85 sentistä euroksi?
Mielestäni yksi tehokkaimmista keinoista olisi vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen yrityksille. Niin työnhakijat kuin työnantajatkin tietävät, että naisten äitiysloma-ajoista syntyy kustannuksia työnantajalle. Työnhakijoille tällä on psykologisemotionaalisia vaikutuksia, muun muassa palkkavaatimuksia laadittaessa. Vaikka työnantajat tietävät, ettei asia saisi vaikuttaa työntekijän valinnassa, on sillä kiistaton vaikutus yhä nykyäänkin.

Vanhemmuuden kustannukset voitaisiin korvata yrityksille kansallisin julkisin varoin ja osittain jopa EU:n eri rahastojen kautta. Tämä poistaisi yhden esteen samapalkkaisuuden tieltä.

Paljon on tehtävää myös työmarkkinajärjestöjen suunnalla. Työehtosopimusneuvottelut johtavat usein naisten syrjintään erityisesti palkkojen, työolojen, työllisyyden ja ammatillisen koulutuksen osalta. Ongelma ei ehkä ole niin suuri Suomessa, kuin monessa muussa EU:n jäsenmaassa. Tärkein yksittäinen keino on luonnollisesti naisvaltaisten alojen palkkojen korotukset. Mielestäni esimerkiksi opettajien palkat ovat aivan liian alhaiset, samoin hoitohenkilökunnan.
Tätä suomalainen mies ei saa tehdä
Ammateista naiset pitivät miehekkäimpänä palomiestä (37,1 %). Rakennusmies (13,3 %) ja poliisi (11,6 %) päihittivät murskaavasti niin poliitikon (0,3 %) kuin pankinjohtajankin (1,1 %).

Varo tärviötä

Heikki Sariola: Kuka tarvitsee ympärileikkauksia?
Poikien ympärileikkaukset salliva laki tuskin menisi läpi eduskunnassa. Korkeimman oikeuden ennakkopäätös sen sijaan mahdollistaa sukupuolielimen silpomisen uskonnon ja tapakulttuurin nimissä. Mikseivät kansanedustajat kriminalisoi myös poikien leikkauksia, tutkija Heikki Sariola kysyy.
Tasa-arvo – myös miesten oikeus

Viikon otsikko: Älä pyöräile tai ratsasta klitoristasi tärviölle

perjantaina, tammikuuta 09, 2009

Tulta munille 2

Manifesti 2.
Kun lähiöstä seuraavan kerran löytyy pikkulapsi harhailemasta kadulla keskellä yötä, ja äiti löytyy lähikapakasta, onko mahdollista, että ymmärtäisit myös sen naisen tilannetta? Se nainen voisit olla sinä!

Vaihtoehdot vähissä

Vaihtoehdot:
Hei,minulla on tällainen tilanne. En halua lapsia mieheni kanssa, koska mielestäni hänen sukunsa on kohdellut minua huonosti. Muutenkin he veljeilevät mieheni exän kanssa kuin tämä olisi heidän tyttärensä. Itse en ole edes tavannut mieheni vanhempia tai muita sukulaisia.

Olen sanonut miehelleni, että joko hankin lapsen jonkun muun kanssa, joko keinohedelmöityksellä tai vieraan kanssa, adoptoisimme tai sitten teen sterilisaation. Mieheni ei oikein osaa päättää mitä haluaisi, vaan puhuu omasta yhteisestä lapsesta, jota en siis halua.

Mitä tässä oikein pitäisi tehdä? Rakastan kuitenkin miestäni ihan hirveästi. Tämä ongelma syö minua kovasti.
Men's rights groups thrive on anger

Man must pay support though twins not his

Kuunneltavissa netissä:
Sukupuolisodan vuosi 2008. Toukokuussa Naisasialiitto Unionin Tulva-lehti julisti sodan tasa-arvokeskustelua häiriköiviä miesaktivisteja vastaan. Lehden sotahuuto aiheutti tulvan kirjoituksia esimerkiksi miesten tasa-arvo-ongelmista puhuneen Henry Laasasen nettiblogiin. Puhkesiko sota sukupuolten välille? Toimittaja Eve Mantu summaa yhteen vuoden taistelut.

torstaina, tammikuuta 08, 2009

Markkina-arvo pohdintaa

Tarkastellaan kolmea miestä ja pohditaan, kenellä heistä käy paras flaksi

1. Erittäin rikas mies, mutta muuten tavis.
2. Erittäin komea mies, mutta muuten tavis.
3. Korkean statuksen julkkis, mutta muuten tavis.

Kuka noista miehistä on eniten naisten mieleen tai eniten YTM? Luultavasti korkean statuksen julkkis, jonka ympärillä suorastaan pyörii naisia enemmän kuin tarpeeksi. Naiset ovat sen lisäksi jo lähtökohtaisesti ihastuneita ellei rakastuneita julkkikseen. Toiseksi voidaan asettaa komea mies. Hänen on helppo iskeä naisia ja naiset iskevät häntä. Lisäksi naiset rakastuvat hänen ulkonäköönsä. Viimeisenä tulee rikas mies, jonka on ensin tuotava varallisuutensa julki. Hän myös tietää, että naiset kiinnostuvat hänestä rikkauden takia. Se ei ole psykologisella tasolla ehkä yhtä mukavaa kuin olla suosittu statuksen tai ulkonäön takia.

Jos kuitenkin siirrytään toiseen maahan, niin järjestys muuttuu. Suomalainen julkkis ei enää olekaan mitään, ellei hän saa naisia vakuutettua, että hän Suomessa kova nimi. Komean miehen ulkonäkö säilyy myös ulkomailla. Ulkonäkö on siten kovaa valuuttaa maasta riippumatta. Rikas mies voi tuoda rikkautensa esiin esineillä ja miehen rikkaus on monissa muissa maissa paljon kovempaa valuuttaa kuin Suomessa. Hiukan maasta riippuen, rikas ja komea mies asettuvat ulkomailla markkina-arvossa julkkiksen edelle.

Kuka noista miehistä olisi paras satunnaiseen seksiin naisten kannalta? Jokaisessa on omat puolensa. Julkkis ja komea mies tarjoavat kiihottavan kokemuksen, rikkaalta voi saada materiaalisia hyötyjä. Entäs sitten avioliittoon sopivin mies? Julkkiksesta tuskin on aviomateriaaliksi. Liikaa muita naisia pyörii ympärillä. Komea mies on myös ongelmallinen vaihtoehto. Toki on hyvä, että oma mies on komea, mutta koko ajan saa olla hätistelemässä muita naisia pois. Rikas mies on monille naisille optimaalinen vaihtoehto, varsinkin jos oma seksuaalinen kiinnostus on laimeaa. Ehkä julkkis sopii yhdenillan vaihtoehdoksi, komea mies seurustelukumppaniksi ja rikas mies lopulta perheen isäksi.

Joulupukin naamari

Strippari Geronima: katseleminen ei ole pettämistä
- Moni haluaa vain jutella. Lohdutan surevia ja kuuntelen tuoreimmat työ- sekä perheuutiset. Olenkin mieluummin jonkinlainen terapeutti kuin pelkkä objekti.

- Toki yhdeksän kymmenestä miehestä myös purkaa siellä niin sanottuja fyysisiä paineitaan omakätisesti. Siihen heillä on oikeus. Oma lukunsa ovat ne asiakkaat, joilla on salattuja fetissejä. Sellaiset haluavat katsoa esitystäni esimerkiksi naisten alusvaatteisiin tai vaikka joulupukinnaamariin pukeutuneina.
How To Tell That Being Called A Slut Matters To Girls

What men think

sunnuntaina, tammikuuta 04, 2009

ATM ja YTM

Yksinäisyyden anatomia
Yksinäisyys iskee miehiin ja naisiin eri tavoin. Eniten se koskettaa köyhiä ja kipeitä. Esimerkiksi pienituloiset ja työttömät miehet elävät useammin vailla kumppania kuin samassa tilanteessa olevat siskonsa.

Tarja Heiskasen mukaan yksinäiset miehet ovat naisia useammin vaarassa erakoitua sosiaalisesti.

Kiinnostava, niin ikään sukupuolittunut piirre yksinäisyydessä on Eija Ojalan mukaan myös se, että pienituloiset ja työttömät miehet ovat useammin vailla kumppania kuin paremmin ansaitsevat miehet.

- Tämä on perinteinen roolikysymys. Työttömyys ja vähävaraisuus vaikuttaa miesten itsetuntoon enemmän kuin naisilla. Alhainen sosioekonominen asema lisää kumppanittomuutta samalla tavalla naisten kohdalla, Ojala kertoo.
Sarmaja kiteyttää yhden syyn huonosti menestyneiden miesten naisettomaan yksinäisyyteen seuraavasti:
Menestyjä-pekat ovat ovelia: he harrastavat peräkkäistä yksivaimoisuutta. He ovat sarja-avioitujia eli he vaihtavat ajan ja synnytysten kuluttaman vaimonsa nuorempaan. Tyhmät urpot eivät huomaa matematiikan armotonta lopputulosta: nuorista naisista, rumistakin, tulee pula. Ja tämän kaiken kerrannaisvaikutuksena syntyy yhteiskunnan alimmalle portaalle yksinäisten miesten, tosiurpojen, synkeä joukko.
Keitä nämä menestyjä-pekat ovat, jotka syövät muiden miesten kuormasta? Sauli Niinistö? Jenni Haukiolle, 31, Niinistön naiminen on kuin lottovoitto sosiaalisen statuksen saamisen suhteen. Ei ole vaikea ennustaa, että hän on kohta kansanedustaja, luultavasti ministeri ja haluttu vieras puhetilaisuuksissa. Hän kirjoittaa kirjoja, joita siteerataan laajasti. Ainakin jos Päivi Lipposen urasta voi tehdä ennusteita. Jatko-opiskelijan taloudellisista ongelmista tuskin on edes tietoa, koska Saulilla riittää varmasti hilloa. Ehkäpä Jennistä tulee vieläpä presidenti vaimo.

Ylöspäin avioituminen tarjoaa naiselle oikeastaan enemmän kuin lottovoiton. Elämän ongelmat ratkeavat kerralla. Kuinka valtavan työn vastaavan sosiaalisen pääoman hankkiminen omalla työllä olisi vaatinut. Todellakin naisen kannattaa tähdätä siihen prinsessaunelmaan, joka ei Ruususelta onnistunut, mutta Haukiolta onnistui.

Äärimmäistä pornoa

Iso-Britannian äärimmäisiä pornokuvia koskeva laki astuu voimaan
Jotta kuva tai video joutuisi lain piiriin, sen on oltava

1) pornografinen
2) erittäin törkeä, inhottava tai kuvattava muuten säädytöntä henkilöä

Esimerkkejä kielletyistä kuvista
Kirsti Paakkanen, 79, sanoo Kauppalehdelle, että hän on henkisesti valmis palaamaan takaisin Marimekon johtoon.
- Katsotaan nyt, kuinka Mika Ihamuotila selviytyy tulevasta ajasta. Jos näyttää, että poika ei pärjää, niin hypätään puikkoihin. Sanon sen suoraan, hän linjaa Kauppalehdelle.
IS-keskustelu aiheesta

lauantaina, tammikuuta 03, 2009

Tulta Munille! -ohjelma

Tulta munille
- Muutaman ensimmäisen kuulijan puhelinkommentti laittoi toimittajalle ja tuottajalle jauhoja sen verran suuhun, että kuuntelijat eivät saaneet esittää kommentejaan loppuun asti.

- "Meidän vihollisemme ei ole ryssä, vaan patriarkaatti - eli miesten ylivalta yhteiskunnassa!" Milloin tästä epä-älyllisestä mustavalkoisuudesta päästään vakavasti otettavaan analyysiin?

- Kuulostaa samanlaiselta kun Petelius ja Kalleala esittivät radotoimittajia mahtavaa, upeetaa ja tuota huutoa.

- On vaarallista ja vastuuntunnotonta ehdollistaa nuoria (jos vanhojakaan) ihmisiä tämän kaltaiselle vihanlietsonnalle. Ilahduttavasti vanhempi polvi tuntuu tiedostavan sentään ohjelman heppoisuuden. Tällaisen syrjintää edistävän ja milteimpä sortoon kiihottavan temantiikan seuraaminen oli kuitenkin henkilökohtaisesti puistattavaa. Kuuluuko YLEn ohjelmistoon todellakin vihakampanjoinnin tukeminen?
Kuulijoiden kommentteja

Nainen: ”Metsä vastaa niin kuin siihen huudetaan, ja te huudatte liikaa! (Soittaja Outin vastaus Moilaselle, kun Moilanen kysyi, onko Outi feministien puolella)

Vanhempi nainen:
Hävetkää radio ykkönen. Valitkaa joku rämpyn rämpyn kanava. Tämä on aivan järkyttävää, miten Yle voi hyväksyä tämmöistä Yle ykköseen. Ja teidän kielenkäyttönne. Kuulutte radio Suomeen, siellä on kaikkea muutakin tuollaista rivoutta!

Nainen: Tyylilaji ei ehkä ole kaikkein fiksuin. Tyyli on liian karkea. Ei se ole hauskaa.

Nainen: Kanava ei sovi, tämä on melusaastetta.

Outi Nyytäjä haukkui ohjelman lyttyyn: Ohjelma ei edusta huonoa makua, vaan mauttomuutta. Ei tarvita sloganeja, vaan tekoja.

Nainen: Miksette käyneet keskustelua Nyytäjän kanssa aikaisemmin? Tämä on tosiaankin mauttomuutta eikä hyvää makua. Teidän olisi ennen ohjelmaa pitänyt käydä keskusteluja viisaiden naisten kanssa. Eka ohjelma oli niin alta riman, että siitä voi vain petrata.

Nainen:
Tyrmistyin täysin kun kuuntelin ohjelmaa.

Moilasen viikon motto: "Jos näet tilan, sijoitu keskelle". Mottohan sopii myös miehille.

perjantaina, tammikuuta 02, 2009

Vuoden isä

YLE Päiväntasaaja kysyy; onko isästä tullut toinen äiti?
Päiväntasaajan haastateltavana oli keskiviikkona 5.11.2008 Miessakit ry:n isätyöntekijä Ilmo Saneri, joka sai perjantaina 7.11.2008 Vuoden isä -palkinnon yhdessä Timo Tikan kanssa.
Manifesti
Tulta munille aasinaivoisille miesasiamiehille!

Kukaan ei myy itseään rahasta - vaan kaikki saavat ilmaiseksi!

Sisko, jos et jo ole mukana: Ota vastaan feminismin ilosanoma ja tule mukaan!

torstaina, tammikuuta 01, 2009

Turha, turhempi, Suomen intti

WSOY:n Barrikadi-sarjassa julkaistu Kaunis on kuolla ihmettelee, miten Suomen turvallisuuspolitiikassa riittää vieläkin tabuja ja kiellettyjä aiheita.
Yksi näyttää olevan parinsadan vuoden takaa periytyvän yleisen asevelvollisuuden järkevyys: sitä ei saa epäillä.

Matti Vanhasen (kesk.) hallituskin puhuu armeija-asioista ihan YYA-tason liturgialla ja kaksinaamaisuudella.

Hallituksen mukaan Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu mitään sotilaallista uhkaa, eikä missään nimessä ainakaan Venäjältä. Silti armeijan koulutusta ei tarvitse uudistaa. Mahdollisimman moni asevelvollinen pitää yhä kouluttaa torjumaan puna-armeijan tankkihyökkäystä tai maahanlaskua.

Suomi pakottaa yhä kaikki nuoret miehet valitsemaan armeijan tai siviilipalveluksen. Kokonaisten ikäluokkien opiskeluun ja työelämään siirtyminen pitkittyvät valtion määräämän välivuoden takia.

Koko puolustusmylly pyörii vajaateholla vastentahtoisten varusmiesten voimin, vaikka armeijakin myöntää, että sillä ei ole käyttöä saati ajanmukaisia varusteita kaikille prosessista tuleville reserviläisille.

Kymmeniä tuhansia suomalaisia siis pakkokoulutetaan täysin turhaan, kun vaihtoehtoisia järjestelmiä ei ole uskallettu tai haluttu edes kokeilla.

Käsitys sukupuolierosta puuttuu

Markku Soikkeli:
♥ Tänään satun fillarimatkalla kaupunkiin kuuntelemaan haastatteluohjelmaa "miesasiamiehistä", uusintaa kesältä, ja sentään nyt muistan minäkin ketkä ovat vihollisiani, keiden paskantärkeää äijäasennetta voisi hävittää millä tahansa pommeilla palvellen silti dialektiikkaa kunniallisesti.

♥ EDELLEEN olen samaa mieltä kuin Tulvan Anne Moilanen, että näiden Malmin, Laasasen, ja miessakilaisten äijäkohkaajien kanssa EI pidä yrittääkään keskustella. Täytyy vain odottaa niiden kyllästyvän odottamaan mediamahdollisuuksiaan, sillä mistään muusta ei niiden "asiassa" ole kysymys kuin kapeimmasta mediamarginaalin huomiontarpeesta. Tasa-arvosta tai muusta humanistisesta ne eivät ole oikeasti kiinnostuneet, puhumattakaan, että käsittäisivät niistä mitään. On TÄSMÄLLEEN OIKEIN että miessakilaisia ja muita "miesasian" edustajia ei huolita TANEn tai minkään muunkaan instituution keskustelijoiksi, sillä yhtäkään järkevää käsitystä SUKUPUOLIEROSTA ne eivät ole kyenneet ilmaisemaan. Miten siis ne pystyisivät puhumaan sukupuolten tasa-arvosta?
Viitattu radio-ohjelma.