torstaina, joulukuuta 04, 2008

Sukupuoli-ideologiatSovinismi: Naisen tehtävä on palvella miehiä seksuaalisesti ja kodinhoidollisesti. Mies on perheen pää ja naisen yläpuolella.

Konservatismi: Korostaa sukupuolten välisiä eroja ja sukupuolirooleja (usein uskontoon auktoriteettina vedoten). Ydinperhe, armeija, herrasmiesmäisyys. Miehen tehtävä on suojella naista henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Naisen tehtävä on synnyttää ja hoitaa kotia.

Feminismi: Feministisen perususkomuksen mukaan naisten asema yhteiskunnassa on miesten asemaa huonompi. Feminismi kritisoi konservatismia, koska naisen rooli jää kapeaksi ja nainen jää taloudellisesti miehestä riippuvaiseksi. Valtion tehtävä on taata naisille mahdollisuus työssä käyntiin ja omiin tuloihin esimerkiksi päivähoitojärjestelmän avulla, mikä antaa naisille taloudellisen riippumattomuuden miehistä. Hyvinvointivaltio ja tasa-arvopolitiikka.

Maskulismi: Maskulistien mielestä miehillä on lukuisia merkittäviä ongelmia, jotka tulisi huomioida paremmin tasa-arvopolitiikassa. Hyväksyy antiseksistisen tasa-arvopolitiikan, mutta on eri mieltä tasa-arvon tulkinnasta. Kritisoi konservatiivien ylläpitämiä miesten maskuliinisia velvollisuuksia.

12 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Entäs egalitarismi?

Henry Laasanen kirjoitti...

Egalitarismi, jos sillä tarkoitetaan esim. naisten ja miesten yhtäläistä edustusta tasa-arvoelimissä, yhtäläistä naisten ja miesten ongelmien tutkimusta ja yhtäläistä naisten ja miesten ongelmien huomioimista tasa-arvopolitiikassa, sisältyy maskulismiin nykyisessä tilanteessa.

Jos taas tasa-arvopolitiikka keskittyisi miesten ongelmiin, niin egalitarismi sisältyisi siinä tapauksessa feminismiin.

Maskulismi voi olla egalitaristista tai sitten se voi olla esim. "äärismaskulismia", jossa miesten asemaa pidetään paljon naisten asemaa huonompana ja vaaditaan, että tasa-arvotoimenpiteet pitää kohdistaa pääasiassa miesten aseman parantamiseen. Maskulismi voi olla egalitarismia lievempää, jolloin vaaditaan miesten ongelmien hiukan parempaa huomioimista tasa-arvopolitiikassa.

Anonyymi kirjoitti...

miten se että maskulinismi on "miesten suojelun ideologia" on tasa-arvoista mutta se että feminismi on "naisten suojelun ideologia" ei ole?

Henry Laasanen kirjoitti...

Kyllä feminismi on feministien mielestä yleensä "tasa-arvoista". Feminismi ei kuitenkaan ole egalitaristista siinä mielessä, että se pyrkisi esim. samaan miehille yhtäläisen edustuksen esim. tasa-arvoelimiin.

Kyse on siitä, miten egalitarismi ja tasa-arvo määritellään ja yllä esitin sellaisen egalitarismin määritelmän, jonka perusteella feminismi siinä muodossa kuin se Suomen tasa-arvopolitiikassa esiintyy, ei ole egalitaristista.

Anonyymi kirjoitti...

mutta eikö täällä ole nyt aika selvä konsensus siitä että feminismi ei ole oikeasti aja enää tasa-arvoa miksi maskulismissa halutaan tehdä samanlainen virhe ajamalla tasa-arvoa miesten suojelemisen näkökulmasta? eikö olisi parempi ajaa oikeaa tasa-arvoa?

eivätkö feminismin ylilyönnit johdu nimenomaan siitä että naista pitää suojella, eli nainen on uhri kaikissa tilanteissa. eikö vastaavasta ideologiasta kannata luopua silloin kun se ei vastaa totuutta? eihän mieskään ole kaikessa uhri.

Henry Laasanen kirjoitti...

"eikö olisi parempi ajaa oikeaa tasa-arvoa?"

Mitä tarkoitat "oikealla tasa-arvolla", eli mitä se pitää konkreettisesti sisällään? Siitähän loppujen lopuksi on kyse.

"miksi maskulismissa halutaan tehdä samanlainen virhe ajamalla tasa-arvoa miesten suojelemisen näkökulmasta?"

Voidaanhan sitä ajaa egalititarismia, jossa naisten ja miesten ongelmat huomioidaan yhtälailla. Käytännössähän se tarkoittaisi miesten ongelmien paljon parempaa huomioimista, eli maskulismia. Eihän maskulismi tee samanlaista virhettä, jos se sallii naisten ongelmien huomioimisen yhtälailla.

Anonyymi kirjoitti...

http://kvantti.tky.fi/in/111.shtml

Jussi kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Tutkimus+Henkinen+v%C3%A4kivalta+voi+olla+ruumiillista+pahempaa/1135241670456

Anonyymi kirjoitti...

Kiitoksia selvennyksestä.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Anonyymi oli oikeassa. Egalitarismi on eri asia kuin todellinen tasa-arvo. Sukupuolikiintiöt yms. pelleily on egalitarismi. Todellinen tasa-arvo on sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla, riippumatta sukupuolesta, rodusta, uskonnosta jne.

Anonyymi kirjoitti...

"Hyväksyy antiseksistisen tasa-arvopolitiikan, mutta on eri mieltä tasa-arvon tulkinnasta."

Millainen on maskulismin mukainen tasa-arvopolitiikka ja tasa-arvon tulkinta? Mitä on antiseksistinen tasa-arvopolitiikka? Maskulismi on uusi asia minulle ja haluaisin siihen tarkempaa selvennystä.