tiistaina, toukokuuta 29, 2012

Viihdyttävä ilta

HS mielipide Petteri Järvinen :
Ke­säi­nen il­ta kau­pun­gil­la, ja ha­vain­to on sel­vä: nuo­ret nai­set ovat kau­niim­pia, pi­dem­piä ja fik­sum­pia kuin kos­kaan en­nen. He täyt­tä­vät kah­vi­lat, har­ras­tus­pai­kat, lii­kun­ta­hal­lit ja ylio­pis­tot. Mut­ta mis­sä ovat vas­taa­van­ikäi­set nuo­ret mie­het? Hei­tä ei ka­duil­la näy. Mo­ni on to­den­nä­köi­ses­ti jää­nyt ko­ti­soh­val­le tai men­nyt kal­jal­le. Ja ai­van liian mo­ni on ko­to­na tie­to­ko­neen ää­res­sä pe­laa­mas­sa, koo­daa­mas­sa tai muu­ten vain ne­tis­sä roik­ku­mas­sa. Nai­set ovat pys­ty­neet hyö­dyn­tä­mään ter­vey­den­huol­lon ja tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­sen mie­hiä pa­rem­min. Ny­ky­maail­mas­sa tar­vit­ta­vat so­siaa­li­suus, ver­kos­toi­tu­mi­nen ja vies­tin­tä ovat heil­le help­poa. Po­jat ku­lut­ta­vat ai­kaan­sa tie­to­ko­ne­pe­lien ja You­tu­ben ää­rel­lä. So­siaa­li­set tai­dot ei­vät pää­se ke­hit­ty­mään nii­nä rat­kai­se­vi­na vuo­si­na, joi­ta tar­vit­tai­siin mie­hek­si kas­va­mi­seen. Lii­ka tek­ni­nen osaa­mi­nen tai yh­teen asiaan up­pou­tu­mi­nen voi ol­la hai­tak­si. Mies­ten syr­jäy­ty­mis­tä li­sää työn muut­tu­mi­nen. Mo­net pe­rin­tei­set mies­ten työt on au­to­ma­ti­soi­tu, ko­neis­tet­tu tai ul­kois­tet­tu. Nais­ten suo­si­mat pal­ve­lu- ja hoi­va-alat ei­vät ole ko­ke­neet sa­man­lais­ta mul­lis­tus­ta. Nais­ten on hel­pom­pi pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään ja si­tä kaut­ta yh­teis­kun­taan. Tie­to­yh­teis­kun­ta suo­sii kou­lu­tus­ta ja tun­nol­lis­ta puur­ta­mis­ta. Tyt­tö­jen ja nais­ten on­gel­mat ovat saa­neet run­saas­ti huo­mio­ta me­dias­sa, se­mi­naa­reis­sa ja te­le­vi­sio­sar­jois­sa. Sa­mal­la po­jis­ta on tul­lut tie­to­yh­teis­kun­nan vä­liin­pu­toa­jia, joi­den odo­te­taan sel­viä­vän omil­laan. Po­jil­ta kui­ten­kin puut­tuu esi­ku­via, ta­voit­tei­ta ja toi­min­ta­mal­le­ja. Vain kil­pai­lu­yh­teis­kun­nan ar­mot­to­mat vaa­ti­muk­set ovat kai­kil­le sa­mat. Kun so­sio­lo­gi syyt­tää nai­sia nir­soik­si, mies­ten on syy­tä kat­soa pei­liin. Mi­ten jo­ku nai­nen voi­si ol­la kiin­nos­tu­nut mi­nus­ta, el­len it­se­kään ole? Pa­ras pa­riu­tu­mis­stra­te­gia on hank­kia kou­lu­tus, työ, py­syä sel­vä­nä – ja hen­gis­sä. Sik­si mies­ten hy­vin­voin­ti on ko­ko yh­teis­kun­nan etu.
Aakkostarinat: A niin kuin antifemakko
Vietin eilen hyvin viihdyttävän illan H. Laasasen blogissa keskeisten kirjoitusten parissa. Suurinta nautintoa tuottivat puheenvuorojen kommentit. Etenkin naisten kommentit osoittavat vain todeksi väitteen, että naiset ampuvat viestintuojan. Se huvittaa mua suuresti, koska vanha sanonta "se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa" pitää mun mielestä niin hyvin paikkansa. Johonkin kipupisteeseen Laasanen osuu kerta toisensa jälkeen, kun saa toiset reagoimaan teksteihinsä. Enkä nyt ole lainkaan varma siitä, että kaikki mitä Henry kirjoittaa on häntä itseään. Ennemminkin hän tietää täsmälleen, mistä naruista kannattaa vedellä, että saa naiset huutamaan hänelle kuorossa.

KOMMENTTI: No mutta onpahan mahdottoman mielenkiintoinen tuo "miespuolisen tuksun" blogi! Luin vähän aikaa keskusteluja hoiva-ala/armeija/tasa-arvo enkä meinannut malttaa lopettaa... :O
Kyselyn tulos selvillä - kelpaako kiltti mies? - Iskelmä - Parhaita kotimaisia

Tahattoman koomikon tunnustuksia | Image.fi
Neljäs huumorin mekanismi on tietysti se, että havaitsee ja sietää maailman täydellisen järjettömyyden. Maailmahan ei todellisuudessa ole yhtään sellainen kuin realistisissa romaaneissa, sanomalehdissä ja koulukirjoissa väitetään. Se on outo, absurdi ja vailla mieltä. Se sisältää rotta-agilityä, akvaariokaloja, jotka tekevät ihmisille pedikyyriä syömällä jaloista kuollutta ihosolukkoa (ja tietysti kalojen isännän, joka käärii tästä rahaa), Henry Laasasen, Lord of Dancen ja Twilightin. Hassuja juttuja ei tarvitse keksiä. Ei ole mitään niin outoa, etteikö joku sellaista puuhailisi parasta aikaa.

43 kommenttia:

LSHM kirjoitti...

" Pa­ras pa­riu­tu­mis­stra­te­gia on hank­kia kou­lu­tus, työ, py­syä sel­vä­nä – ja hen­gis­sä."

Heh, juuri kun sosiologi oli saanut kerrottua, että se ei enää riitä nirsoille naisille!

Lukeekohan nämä mielipidekirjoittajat ollenkaan Laasasen tekstejä ennen kun kommentoivat?

Anonyymi kirjoitti...

Miksi joka toinen asiaa kommentoija möykkää jostain peiliin katsomisesta? Pitäkää helvetin peilinne.

Anonyymi kirjoitti...

Petteri Järvinen:
"Ke­säi­nen il­ta kau­pun­gil­la, ja ha­vain­to on sel­vä: nuo­ret nai­set ovat kau­niim­pia, pi­dem­piä ja fik­sum­pia kuin kos­kaan en­nen."

Nuoret naiset ovat lähestulkoon maailman johtajia. Sitä valtapotentiaalia, joka heillä on ei sanoin kuvata. Mitä enemmän nuoret naiset ymmärtävät tilanteen, sitä lähempänä ollaan naisten hallitsemaa yhteiskuntaa. Siinä yhteiskunnassa miehille tulee hurjia vaikeuksia.

"He täyt­tä­vät kah­vi­lat, har­ras­tus­pai­kat, lii­kun­ta­hal­lit ja ylio­pis­tot. Mut­ta mis­sä ovat vas­taa­van­ikäi­set nuo­ret mie­het?"

Joskus ihan samoissa paikoissa, mutta varsin huomaamattomina ja parjattuina ilmestyksinä.
Mies on kömpelö. Miehessä ei ole mitään.

"Hei­tä ei ka­duil­la näy."

Katu on miehelle vaarallinen paikka. Toisin kuin puskaraiskaajia, potentiaalisia miestenhakkaajia on konkreettisestikin isoja määriä liikkeellä. Yleensä kyse on vielä toisista miehistä.

"Mo­ni on to­den­nä­köi­ses­ti jää­nyt ko­ti­soh­val­le tai men­nyt kal­jal­le."

Kaljalle kotisohvalle?

"Ja ai­van liian mo­ni on ko­to­na tie­to­ko­neen ää­res­sä pe­laa­mas­sa, koo­daa­mas­sa tai muu­ten vain ne­tis­sä roik­ku­mas­sa."

Eli kaljaa juodaan toisinsanoen myös tietokoneen ääressä.

"Nai­set ovat pys­ty­neet hyö­dyn­tä­mään ter­vey­den­huol­lon ja tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­sen mie­hiä pa­rem­min."

Miehiä ei haluta seulontoihin ja tekniikan avulla ei ole tarjolla miehille esim. seksiseuraa.

"Mi­ten jo­ku nai­nen voi­si ol­la kiin­nos­tu­nut mi­nus­ta, el­len it­se­kään ole?"

Kyllä minuakin kiinnostaisi nähdä kuinka monta pikku-ukkoa pystyn taidoillani vetämään näkyville seuraavan kahden tunnin aikana.

"Pa­ras pa­riu­tu­mis­stra­te­gia on hank­kia kou­lu­tus, työ, py­syä sel­vä­nä – ja hen­gis­sä. Sik­si mies­ten hy­vin­voin­ti on ko­ko yh­teis­kun­nan etu."

Paras pariutumisstrategia miehelle on hankkia mahdollisimman hyvä nainen, joka tyydyttää omat tarpeet sataprosenttisesti.


-deeby bee

Anonyymi kirjoitti...

Henry, ala julkaista US:n blogia tai sen rinnakkaisversiota vaikka Blogerissa. Syntyisi keskustelua? Eihän ne US:n tyypit edes halua sinua sinne päätellen siitä, että blogiasi ei koskaan nosteta esille.

Anonyymi kirjoitti...

Pavlovin koiratkin olivat vaikeammin manipuloitavia kuin ihmiset.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2150753/British-woman-travels-New-York-finish-year-tattoo-behind.html


Herkut kisut kävelyllä catwalkilla

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2151303/A-thousand-ways-dental-floss--Brazils-designers-best-bikinis-centre-stage-Rio-fashion-week.html

Tuo femail osasto on varsinaista osastoa...

Petteri Järvinen kirjoitti...

YTM:nä varmaan tiedät miten menetellä, jos haluaa julkaista toisen tekemän kirjoituksen?

Jyrki A. Moilanen kirjoitti...

Tarvitseeko kaikesta tehdä tiedottamisrikosta? Rakentavampaa olisi vain huudahtaa Jippii! Kirjoitukseni leviää, siitä siis tykättiin!

Anonyymi kirjoitti...

http://areena.yle.fi/radio/1567873

Anonyymi kirjoitti...

http://www.stara.fi/2012/05/29/tutkimus-paljasti-naiset-eivat-syty-macho-miehiin/

Anonyymi kirjoitti...

http://www.voice.fi/uutiset/hullu-maailma/mies-ryosti-pornoliikkeen-halusi-rahojen-sijasta-tuotteita/6/39048

Homo kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Homo kirjoitti...

Petteri Järvinen on vuosien varrella kertonut niin paljon kaukonäköisiä viisauksia, että hänen sanaansa voi tässäkin varmasti luottaa. Lisäpainoa hänen sanoille tuo se, että muistaakseni hän valmistui vihdoin ja viimein DI:ksi varsin kypsällä iällä Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Anonyymi kirjoitti...

Petterin tekstejä siitä lähtien lukeneena kun hän julkisuuteen astui, hänet voisi tiiviistää ihmeksi, joka möläyttelee paljon. Joskus tuntuu, että hän itsekin lähettämishetkellä tajuaa, ettei miettinyt asiaa ihan loppuun saakka. Mutta vankka itserakkaus ei anna periksi itsekritiikille, vaikka koko maaima olisi eri mieltä asiasta. Se pikemminkin vain vahvistaa vääristynyttä mielipidettä. Vanhalla iällä odotan Petteristä samanlaista trollia kuin Siikalasta.

Homo kirjoitti...

Hähhää, Fecebookin osakkeen hinta painumassa kohta alle 30 dollarin.

Jospa se painunut alle sillä välin, kun käyn suihkussa. Teetä juodessa jo hinta tippui 0,10 dollaria.

Homo kirjoitti...

Tuskin maltan odottaa sitä hetkeä, kun shorttaukset yms iskevät...

Jorma kirjoitti...

"Kun so­sio­lo­gi syyt­tää nai­sia nir­soik­si, mies­ten on syy­tä kat­soa pei­liin."

Tähän virkkeeseen asti Petteri Järvisen kirjoituksessa on tietty pointtinsa.

Tässä menevät sekaisin kaksi asiaa, jotka ovat kyllä kytköksissä toisiinsa, mutta eivät kuitenkaan ole täysin rinnasteisia. Ensinnäkin on kysymys menestyksestä parisuhdemarkkinoilla ja toisekseen on kysymys menestymisestä modernissa tietoyhteiskunnassa.

Naiset ovat todellakin valikoivampia kuin miehet, sillä biologisista ja kulttuurisista syistä johtuen naisten ja miesten lisääntymis- ja parinmuodotusstrategiat ovat erilaiset. Tämän toteaminen ei ole mikään syytös, eikä meillä yhteiskuntana todennäköisesti ole mitään keinoja muuttaa tilannetta kovinkaan radikaalisti. Toki niille naisille, jotka asettavat rimansa järjettömän korkealle ja valittavat sitten yksinäisyyttään, tai niille, jotka aina hetkahtavat renttuihin, vaikka hurskastelevat pitävänä kunnon miehistä, on lupa nauraa.

Kokonaan toinen juttu on miesten ja etenkin poikien syrjäytyminen. Siihen täytyy koko yhteiskunnan puuttua. Ei ole järkeä vaatia miehiä tai poikia katsomaan peiliin, jos pojille ei löydy tukea, hyviä malleja ja myös kasvatuksellisia rajoja.

Kari Hurtta kirjoitti...

Anonyymi:
Miksi joka toinen asiaa kommentoija möykkää jostain peiliin katsomisesta? Pitäkää helvetin peilinne.

Niin, vastasin tämmöiseen:
Vieras: Kari, katsopa peiliin, ehkä sieltä löytyy syy...
Niin, tämmöinen kammotus.
Vieras: Jos peili … ei valehtele, …
Nimi on linkki kotisivulle (olen maininnut aiemminkin). Jos naama kiinnostaa, niin sieltä löytyy.

Kari Hurtta kirjoitti...

Jorma:
"Kun so­sio­lo­gi syyt­tää nai­sia nir­soik­si, mies­ten on syy­tä kat­soa pei­liin."

Tähän virkkeeseen asti Petteri Järvisen kirjoituksessa on tietty pointtinsa.


"Nirsous" on taasen näitä labeleita/leimoja, joilla asia ymmärretään aina päin honkia. Muistaakseni tämä itse asian hän on kertonut useassakin yhteydessä:
Jos koulutettujen naisten määrä kasvaa ja jos koulutetuille naisille kelpaa vähemmän koulutettu mies harvemmin kuin koulutetuille miehille kelpaa vähemmän koulutettu vaimo, niin tilastollisesti tarkastellen sinkkuus lisääntyy. Mitkään yksittäistapaukset eivät kumoa tilastollista selitystä sinkkuuden lisääntymiselle.

Siis sinkkuus lisääntyy kun preferenssit eivät kohtaa.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.voice.fi/uutiset/ilmiot/10-syyta-miksi-miehet-rakastavat-pornoa/8/39059

Homo kirjoitti...

Tuskin on ehtinyt muste hääpaperista kuivua, kun jo pöyhitään mitä vaimo saisi erossa:

Mark Zuckerberg’s Nightmare Honeymoon, Net-Worth Drops $2B Today [UPDATED]

Mielenkiintoinen yksityiskohta tämäkin:

...
Some experts had said that Ms. Chan, a newly minted medical school graduate from the University of California, San Francisco, could benefit as well. Prior to moving to California years ago to be with Zuckerberg, Chan reportedly asked the Facebook CEO to sign a relationship agreement; this included issues such as how much time they would spend together.

Just imagine what she would do with a prenuptial agreement.
...

Anonyymi kirjoitti...

Jorma:"Naiset ovat todellakin valikoivampia kuin miehet, sillä biologisista ja kulttuurisista syistä johtuen naisten ja miesten lisääntymis- ja parinmuodotusstrategiat ovat erilaiset."

Naiset pyrkivät enemmän välttelemään pahoinvointia suhde-elämässään. Miehet taasen ovat naisen hankintavaiheessa melko vähin vaatimuksin liikkeellä. Naisen suostumus ja palava halu rakkauteen usein riittää, vaikka hommaan sisältyisikin kiperiä elementtejä.

Naiset eivät useinkaan kykene erittelemään omia tuntemuksiaan ja pahoinvoinnin syitä. He ajattelevat, että miehessä on varmuudella jotain vikaa. Samoin ihminenhän saattaa usein pahoin viedessään roskapusseja jätekatokseen, mutta ymmärtää kuitenkin asian tarpeellisuuden lopputuloksen kannalta. Samalla tavalla nainen voisi ymmärtää, ettei esim. kiltimmän miehen kanssa eläminen välttämättä ole riemukasta ja antoisaa ennen kuin on tutustunut mieheen ja elänyt hänen rinnallaan sellaisena kuin hän on. Naisilla on taipumus valita sellaisia miehiä, joiden kanssa ei tule roskien viemisen tunnetta.

"Tämän toteaminen ei ole mikään syytös, eikä meillä yhteiskuntana todennäköisesti ole mitään keinoja muuttaa tilannetta kovinkaan radikaalisti."

Jos naiset oppivat paremmin sietämään maallisen elämän varjopuolia todennäköisesti miesmaku muuttuu vähemmän täydellisyyshakuiseksi. Nainen pelkää navettaa, paskakasoja ja useimpia miehiä. Ei se mikään lopullinen tilanne ole.


-deeby

Anonyymi kirjoitti...

http://blogit.mtv3.fi/aikuisennaisenpaivakirja/2012/05/29/vain-parisuhteessa-olen-ollut-viikon-ilman-seksia/

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/viihde/2012052915640081_vi.shtml

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/raivostunut-nainen-puri-ystavatartaan-rinnasta/art-1288473057986.html

Homo kirjoitti...

Kohta varmaan aina se asiantuntijana kouluasioissa häärivä feministi hyökkää taas kuola vaahdoten raivoamaan, kuinka poikien syrjäytymisestä ei saa huolestua, jos on olemassa yksikin tyttö, jolla ei mene hyvin ja poikien syrjäytymisestä huolestuminen on väärin jne:

Erityiskoulun rehtori: Suomessa jo liian paljon peräkammarin poikia

...
Hän on havainnut, että suomalaisen yhteiskunnan ja vanhemmuuden muuttuminen on kolhinut poikia kovemmalla kädellä kuin tyttöjä.

– Pojilla syrjäytyminen ilmenee heikkona koulumenestyksenä ja erilaisina sosiaalisina ja käyttäytymiseen liittyvinä ongelmia. He eivät osaa ilmaista huonoa oloaan kuin oirehtimalla aggressiivisesti. Tytöt pärjäävät ongelmatilanteissa lähes aina paremmin.

– Nykyään syrjäytyneitä eli entisaikojen peräkammarin poikia on jo niin paljon, ettei heille löydy riittävästi peräkammareita.

Tölön erityskoulussa kaksi kolmasosaa oppilaista on poikia.

– He tarvitsevat tukea. Voidaan aloittaa vaikka sillä, että kehutaan poika päivässä, Lintonen kehottaa.

Nuori mies osaa salata tunteensa

Monen mielestä opiskelusta tai työstä syrjäytyminen on enemmänkin seuraus kuin syy nuorten miesten pahoinvoinnille.
...
Tutkijan mukaan paha olo syntyy liian tiukasta miehen mallista, joka poikkeaa muusta Euroopasta selvästi.

– Suomalaiselta mieheltä vaaditaan niin paljon tunteettomuutta ja kovuutta ja pärjäämistä. Vaaditaan myös väkivaltaisuuden hyväksymistä ja väkivallan uhrina kestämistä, sanoo Matthies.
...
Tutkijan mukaan nyt alkaa olla jo kiire syrjäytymisen ehkäisemiksi ja nuorten pelastamiseksi. Hän tarjoaa lääkkeeksi kansalaistoimintaa, työpajoja ja vaihtoehtoisia tapoja osallistua yhteiskuntaan.

– Meille on syntynyt ihan uusi yhteiskuntaluokka, joita varten meillä ei ole vielä ajanmukaisia toimintamalleja, ei lainsäädäntöä, ei toimintakenttiä. Näitä nuoria miehiä on meillä ja Euroopassa, joille ei yksinkertaisesti enää elinkeinoelämä tule tarjoamaan työpaikkoja.

Homo kirjoitti...

Noita uutisia lukiessa tulee väkisinkin mieleen, että feminismi on vähintäänkin osavastuussa tästä nuorten miesten syrjäytymiskehityksestä.

Esimerkiksi feministit ovat aktiivisesti vastustaneet poikien syrjäytymiseen puuttumista ja pitäneet sitä mitättömänä asiana, josta korkeintaan pitäisi "potkia päähän" syrjäytyviä poikia tukemisen sijaan.

Feministit ovat myös pitäneet vain naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ihmisoikeusloukkauksena ja vähintäänkin rivien välistä antaneet ymmärtää, että miehiin ja poikiin kohdistuva väkivalta ei olisi yhtä vakavasti tuomittava asia, vaikka väkivallan uhreista valtaosa onkin miehiä. Samoin nykyinen keskustelu, jossa halutaan nimenomaisesti sallia poikien sukupuolielinten silpominen mutta kieltää se epätasa-arvoisesti tytöiltä edustaa tätä samaa ideologiaa, jossa vain naispuolisten ruumiillisella koskemattomuudella ja ihmisellä itselläänkin on arvoa.

Feministit ovat myös vaatineet yhteiskunnan turvaverkkojen virittämistä vain naisten ehdoilla. Ei olekaan mikään ihme, että miksi asunnottomista on miehiä valtaosa. Naisille on kehitetty keinot saada asunto niin erotilanteessa mieheltä, kuin lapsi hankkimalla muutenkin - vaikka nainen ei edes olisi kunnolla kykenevä vanhemmaksi.

Poikien kehumisen ja kannustamisen sijaan myös feministeille on leimallista poikien ja miesten haukkuminen ja syyllistäminen. Eräskin pitkään YLEllä olleessa radio-ohjelmassa hoettiin söönnöllisesti miehistä "sika, sika, sika!"-huutoja ja samaa linjaa edusti Anne Moilasen "Tulta munille!"-miesvihaohjelma.

Myöskään työelämästä syrjäytyvien miesten tueksi ei ole vaadittu naisvaltaisille aloille kiintiöitä. Esimerkiksi hoitoalalla voi hyvin pärjätä sellainenkin mies, joka ei älynlahjojen, mielenterveysongelmien tai fyysisen heikkouden vuoksi pärjäisi esimerkiksi insinöörinä tai palomiehenä.

Ja poliisinaisillehan ainakin muuten on asetettu heikommat fyysiset vaatimukset kuin naisille, mikä sekin on miesten syrjintää. Ja annettu ymmärtää, että poliisiksi tai muulle miesvaltaiselle alalle haluavat miehet ovat jotenkin pahoja, ilkeitä, ällyttäviä tai naisia syrjiviä kun aloille haluttaisiin enemmän narttuja.

Homo kirjoitti...

Tässä vielä Nelosen juttu:

Asiantuntija: Arvottomuuden tunne ajaa nuoret väkivaltaan

Anonyymi kirjoitti...

IS: Oppilas "huoritteli" opettajaa - tuomittiin korvauksiin

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012052915640003_uu.shtml

Huoraksi nimittämisestä tulee tuomio, tappouhkauksesta ei mitään.

Homo kirjoitti...

Mahtoiko runsaalla alkoholinkäytöllä ja sillä, että miehet menivät ohi, olla jotain tekemistä keskenään?:

Inhimillinen tekijä: Kun äiti parantaa maailmaa, missä tytär?

...
Päivi muistelee omia alkoholihuuruisia aikojaan suorasanaisesti ja sanoo, että vasta jälkeenpäin hän tajusi, kuinka oli luomassa lapselleen samanlaista lapsuutta kuin hänellä itsellään oli ollut.
...
Päivi itse heräsi feminismiin keski-iällä, kun nuoremmat miehet alkoivat porhaltaa työelämässä ohitse.
...

Homo kirjoitti...

Kannattaa lukea tästä kommenttejakin:

Nuorten suomalaisten miesten kriisi: ”Nämä eivät lopu tähän”

Homo kirjoitti...

"Koeajaja" myi Petrin auton omanaan

Naishuijarin uhri voi ostaa autonsa takaisin 6 500 eurolla.
...

Anonyymi kirjoitti...

"Suomen kirjallisuuden virallinen naishumoristi" on jokun mimmi, josta koskaan en ole kuullutkaan?

Tämä kertonee jotain.

Anonyymi kirjoitti...

http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/Tyopaikkaromanssi_ei_ole_ihan_pelkka_yksityisasia.aspx

Anonyymi kirjoitti...

http://www.turkulainen.fi/artikkeli/111136-tyttomopoilijat-poikia-alttiimpia-onnettomuuksille

Anonyymi kirjoitti...

http://www.stara.fi/2012/05/30/francesca-eastwood-poltti-83-000-euron-kasilaukun/

Hyvärinen J. kirjoitti...

Deeby bee:
"Nuoret naiset ovat lähestulkoon maailman johtajia. Sitä valtapotentiaalia, joka heillä on ei sanoin kuvata."

Olen ennenkin kuullut tämänkaltaisia väittämiä. Usein niillä tarkoitetaan myynnin ja markkinoinnin keskeisenä kohteena olevaan massaan kuulumista. Onhan se valtaa sekin, mutta vallankäyttäjä itse ei valta-asemastaan taida paljon hyötyä.

Miten siis nuorten naisten valta-asema näkyy reaalimaailmassa? Heitä ei liene kovin paljon poliittisen elämän, talouselämän tai hallinnon huipulla. Jos olisi, niin heitä luultavasti näkyisi valtamediassa ja eri sektorien omissa medioissa paljon nykyistä useammin. Kun tullaan alue- ja paikallistasolle, on vaikea edelleenkään havaita nuorten naisten olevan kovin laajasti edustettuina missään vaikutusvaltaisissa asemissa. Eivät he ole millään tavoin yliedustettuina - josko lainkaan edustettuina - laajakantoisten suunnitelmien tekijöinä tai hyväksyjinä, rekrytoijina, merkittävien hankintapäätösten tekijöinä jne.

Mitä valtaa nuorilla naisilla on?

Anonyymi kirjoitti...

"Mitä valtaa nuorilla naisilla on?"

Se on epäsuoraa, pehmeää vaikutusvaltaa. Kuulin taannoin analogian, joka kuvaa pehmeän ja kovan vallan eroa todella hyvin:

"Jos sinulla on ase, voit osoittaa sillä toista ja painostaa hänet tekemään kuin käsket. Toisaalta voit osoittaa aseella myös itseäsi ja painostaa siten toisia tahtoosi."

Nainen edelleen koetaan yhteiskunnassa ylempiarvoiseksi, suojeltavaksi ja tätä ritariromantiikan jäännettä voi hyväksikäyttää valtasuhteissa.

Tämä valta ei toki ole yhtä käytännöllistä, kuin "kova valta". Henkilö, joka vähät välittää tästä moraalikoodista ja arvohierarkiasta on efektiivisesti vallankäytön ulkopuolella.

"Normaalitilanteessa" esimerkiksi nainen voi lyödä parisuhteessa miestä, koska sisäinen moraalikoodi estää lyömästä naista takaisin. Jos mies hylkää tämän ajatusmallin, lähes jokaisella miehellä on täysi ylivoima kovan vallankäytön suhteen fyysisen etulyöntiaseman takia.

Fyysinen valta sikseen, moni nainen on sosiaalisesti ja taloudellisesti hyvin korkeassa asemassa. Riippuen määritelmästä, tasa-arvo on toisinaan jo saavutettu tai jopa ylitetty. Tämän lisäksi naisilla on tämä "pehmeä lisäarvo", joka joko tasoittaa tai kaataa valtatasapainon naisen puolelle.

Hyvärinen J. kirjoitti...

Ihmettenen edelleen. Keihin nuoret naiset tätä epäsuoraa vaikutusvaltaansa käyttävät ja miten?

Miten se näkyy suorassa vallankäytössä: poliittisissa päätöksissä (kenties joitakin vailla konkretiaa olevia ns. tasa-arvolausumia lukuunottamatta), hallintopäätöksissä, taloudellisissa ratkaisuissa jne.?

Luonnollisesti moni nainen on sosiaalisesti ja taloudellisesti korkeassa asemassa, mutta niin on moni mieskin. He eivät kuitenkaan yleensä ole kovin nuoria.

Anonyymi kirjoitti...

"Miten siis nuorten naisten valta-asema näkyy reaalimaailmassa?"

Vallankäytön yleisinä elkeinä,
naisille keskittyneenä hyvinvointina, naislähtöisten käytäntöjen leviämisenä ja alfaurossuhteiden vahvistumisena.

Nuorten naisten valtapotentiaali on hyvinkin korkea, koska naisen seksuaalisuus on lähes pohjattoman haluttua.

Alfaurosten verkoston avulla naiset voivat ottaa maailman hallintaansa. Tulevaisuudessa esim. osa miehistä voidaan siirtää orjatyöhön.

"Heitä ei liene kovin paljon poliittisen elämän, talouselämän tai hallinnon huipulla."

Nuorella, timmillä ja älykkäällä naisella on silti enemmäm valtaa kuin keskivertopoliitikolla,
Eduskunta ei loppujen lopuksi ole kovin kummoinen työpaikka.

"Jos olisi, niin heitä luultavasti näkyisi valtamediassa ja eri sektorien omissa medioissa paljon nykyistä useammin."

Nainen on kyllä medioissa, mutta suuri osa seksuaalisesta kanssakäymisestä ja vuorovaikutuksesta ei tapahdu todellakaan mediassa, vaan tiukasti sen ulkopuolella.

"Kun tullaan alue- ja paikallistasolle, on vaikea edelleenkään havaita nuorten naisten olevan kovin laajasti edustettuina missään vaikutusvaltaisissa asemissa."

Miesten politiikkaan ei tarvitse erityisemmin pyrkiä päästäkseen vaikutamaan maailman asioihin. Tällainen vaatimus voi toki koskettaa miehiä.

"Eivät he ole millään tavoin yliedustettuina - josko lainkaan edustettuina - laajakantoisten suunnitelmien tekijöinä tai hyväksyjinä, rekrytoijina, merkittävien hankintapäätösten tekijöinä jne."

Ne ovat miesten hommia. Mutta nykyään moniin töihin valitaan aika samalla tavalla tekijöitä, kuin
naiset hakevat miehiä. Riippu toki vähän työnantajasta, tulotasosta ja alastakin.

"Mitä valtaa nuorilla naisilla on?"

Valta elää hyvin. Miehet saavat hyvinvointinsa jumalan armosta. Eli naisten.


-deeby bee

Kari Hurtta kirjoitti...

Anonyymi (aka deeby bee):

Nuorten naisten valtapotentiaali on hyvinkin korkea, koska naisen seksuaalisuus on lähes pohjattoman haluttua.

Alfaurosten verkoston avulla naiset voivat ottaa maailman hallintaansa. Tulevaisuudessa esim. osa miehistä voidaan siirtää orjatyöhön.
"Mitä valtaa nuorilla naisilla on?"

Valta elää hyvin. Miehet saavat hyvinvointinsa jumalan armosta. Eli naisten.


Kuulostaa dystopialta.

Toisaalta kyllä Suomi on aika miesvihamielinen, joten voi olla oikeassakin.

("Loistava" esikatselu: Kappaleet näytetään yhdellä rivillä, joten tekstistä näkee vain osan kerralla. )

Kari Hurtta kirjoitti...

Kari Hurtta:
("Loistava" esikatselu: Kappaleet näytetään yhdellä rivillä, joten tekstistä näkee vain osan kerralla. )

Lähetä kommentti avaa linkin http://www.blogger.com/comment.g?blogID=5337895&postID=5410396131483475626&isPopup=true.

Esikatselu on paljon toimivampi, jos selaimene sen sijaan avaa sivun http://www.blogger.com/comment.g?blogID=5337895&postID=5410396131483475626.

yanmaneee kirjoitti...

balenciaga shoes
golden goose sneakers
nmd
golden goose sneakers
coach outlet store
golden gooses
michael kors outlet
christian louboutin
goyard handbags
kate spade outlet

thelli kirjoitti...

browse around this website dolabuy hermes web link Ysl replica bags Learn More Louis Vuitton fake Bags