torstaina, marraskuuta 06, 2014

Pohjoismaiden ministerit

Pohjoismaiden ministerit tilaavat tulevaisuusraportin miehistä ja tasa-arvosta

How feminist blogs like Jezebel gin up page views by exploiting women's worst tendencies.Street Harassment Isn’t About Sexism—It’s About Privilege

Krauthammer: ‘This Is The End Of The War On Women, And Democrats Have Lost It’

Why I’m Not Buying That New York City Street Harassment Video

Misogynist U.S men's group 'hijacks' the white ribbon domestic violence campaign

‘Men’s Rights’ Movement Sinks to a Sickening New Low by Stealing from Domestic Abuse Charity


A radical fix to the world's wage gap: why not just pay women more – and pay men less?

New York Times: Should Black And Hispanic Men Be Banned From Chatting Up White Feminist Women?

3 Hours Of "Harassment' In NYC!

”Jonkun pitäis raiskata toi”

Julien Blanc, the 'female attraction' expert, glorifies sexual violence. The fewer seminars he holds, the better

194 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ruumisarkkufirma teki tyttökalenterin – estottomia poseerauksia arkkujen päällä

Anonyymi kirjoitti...

Miksei Ilta-Sanomat uutisoi raiskausta raiskauksena?

Anonyymi kirjoitti...

Nainen käveli kadulla Uudessa-Seelannissa – eikä kukaan ahdistellut

Anonyymi kirjoitti...

Rakkausvalmentaja Mia Halonen: "Sänkyyn ei kannata mennä ekoilla treffeillä"

Anonyymi kirjoitti...

Sushia, aamuseksiä ja tamponi-kuriiri: 16 asiaa, joihin naisella on parisuhteessa oikeus

Anonyymi kirjoitti...

Kehossamme on muutakin kuin tissit: Asiat, jotka naiset tahtovat miesten tietävän

Anonyymi kirjoitti...

Kiinnostaisiko varakas kumppani? - He ovat rahakkaita julkkissinkkuja

Anonyymi kirjoitti...

Isyystutkija: Isän on vaikea myöntää uupumustaan

Anonyymi kirjoitti...

Nuoret naiset ovat aiempaa koulutetumpia - Koulutus - Kotimaa - Helsingin Sanomat

"Tilastojen mukaan 25–34-vuotiaat naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin vanhemmat ikäluokat eli 55-64-vuotiaat. Sitä vastoin nuoret miehet ovat hieman vähemmän koulutettuja."

Pitäisikö tähän koulutuksen kasvavaan tasa-arvo-ongelmaan viimein havahtua?

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisi todellakin havahtua, mutta mitään ei tapahdu, kun koulutuksen segregaation vastainen ryhmäkin on "miehitetty" feministeillä, joiden mielestä kyseessä ei ole ongelma, mihin pitäisi puuttua.

Opetushallitus - Segregaation lieventämistyöryhmä

Anonyymi kirjoitti...

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallituksesta. Työryhmän muut jäsenet ovat seuraavat:

koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen, Akava ry
asiantuntija Anu Sajavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
työmarkkina-asiamies Pauliina Hirsmäki, Kirkon työmarkkinalaitos
johtava työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos
koulutuspoliittinen asiantuntija Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
työmarkkina-asiantuntija Marjaana Laine, Valtion työmarkkinalaitos
tutkija Linnea Alho, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
opetusneuvos Raija Meriläinen, Opetus-ja kulttuuriministeriö
projektikoordinaattori Mari-Elina Mc Ateer, Sosiaali- ja terveysministeriö
hallitussihteeri Jan Hjelt, Työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
rehtori Mervi Hopia-Jaakkola, Suomen Rehtorit
VTT Hannu Sirkkilä, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
lehtori Päivi-Kaarina Juutilainen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto
kehittämispäällikkö Juha Karvonen, Suomen kuntaliitto
koulutuspäällikkö Päivi Hirvonen, Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliitto ARL ry
professori Elina Lahelma, Helsingin yliopisto
Työryhmän sihteerinä toimii opetusneuvos Kari Nyyssölä Opetushallituksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Vain joitain Elina Lahelman edesottamuksia mainitakseni:

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Typeryyden Suomen ennätys

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Kapina

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Tulva

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Perheväkivalta

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Goottivauva

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Koiranaiset

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Mies ilmastosyyllisenä

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Mielipidekirjoitus Kalevassa 7.11

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Nainen tieteentekijänä

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Kyllösen ivaaminen

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Jälkilöylyt

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Kirkko naisistuu

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: marraskuu 2008

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Eläinlääkäripula

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: marraskuu 2009

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Pasi Malmin väitöskirja

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Miesten ongelmien listasta

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Pauli Sumasen uusi kirja

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Feminismin viat

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Opetushallituksen julkaisuja: Koulu - sukupuoli -oppimistulokset

Ihmissuhteet ja tasa-arvo: Yhdenvertaisuus

Anonyymi kirjoitti...

Jotain poimintoja:

...
Btw2, eräs tasa-arvon kannalta varsin ongelmallinen henkilö: naistutkimuksen guru, feministiprofessori Elina Lahelma.
Syksyllä 2007 eduskunnan naiskansanedustajien verkoston järjestämässä seminaarissa, jossa aiheena piti olla "Miksi pojat ja miehet voivat niin huonosti?" aihe muutettiin feministiluennoitsijoiden vaatimuksesta --> ”Koulutuksen stereotypiat ja sukupuoli". Elina Lahelma pääsi lempiaiheensa pariin, ja vähätteli tapansa mukaan ideologiansa suomalla innolla ja prodessorin tittelin antamalla auktoriteetilla parhaansa mukaan poikien koulunkäyntiin ja siis syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Lahelman mukaan koulutuksessa pitäisi huomioida nykyistä enemmän tyttöjä, koska mm. "huono koulumenestys on pienempi riski pojille"
...
Työryhmä yrittää purkaa sukupuolierottelua koulussa
Tyttöjen ja poikien koulumenestystä tutkinut kasvatustieteen professori Elina Lahelma Helsingin yliopistosta huomauttaa, että mediassa koulumenestystä kuvaavat jutut korostavat sukupuolieroa voimakkaasti.

Uutisten otsikoissa kerrotaan usein hyvin koulussa menestyvistä tytöistä ja huonosti menestyvistä pojista. Yksi tutuimmista esimerkeistä on kansainvälinen PISA-tutkimus, jossa suomalaisten tyttöjen kerrotaan menestyvän paljon poikia paremmin lukutaidossa, ja poikien taas hieman tyttöjä paremmin matematiikassa. Usein jää kertomatta, että suomalaiset pojat menestyvät kuitenkin lukutaidossa keskimäärin paremmin kuin pojat muissa maissa.

"Sukupuoliero on helpoin ja keskeisin muuttuja koulumenestyksen arvioinnissa. Kaikki me kuitenkin tiedämme, etteivät kaikki tytöt ole kaikkia poikia parempia koulussa", Lahelma sanoo.
...

Anonyymi kirjoitti...

...
Tässä on varsin hyvä esimerkki Opettaja-lehdestä poikien heikon aseman vähättelystä: "Tyttöjen hyvä koulumenestys ei ole uusi asia eikä myöskään erityisen suomalainen. Professori Elina Lahelma Helsingin yliopistosta ei yhdy huolipuheeseen poikien erityistuen tarpeesta. Lahelman mukaan huolipuheessa yleistetään ja esitetään ongelma ikään kuin kaikki tytöt menestyisivät ja kaikki pojat epäonnistuisivat."

Elina Lahelma on Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen ryhmästä ja osaltaan ohjaamassa koulujen käytäntöjen muokkaamisessa entistä feministisempään suuntaan. Lopputuloksena on se, että kouluista tehdään entistä huonommin pojille soveltuvia.
...
Huolipuhe harhauttaa

...
Tyttöjen hyvä koulumenestys ei ole uusi asia eikä myöskään erityisen suomalainen. Professori Elina Lahelma Helsingin yliopistosta ei yhdy huolipuheeseen poikien erityistuen tarpeesta. Lahelman mukaan huolipuheessa yleistetään ja esitetään ongelma ikään kuin kaikki tytöt menestyisivät ja kaikki pojat epäonnistuisivat.
...
Opetusministeri Henna Virkkunen on asettanut työryhmän pohtimaan, miten opetuksen ja koulutuksen avulla voitaisiin vähentää sukupuolten välistä erottelua kouluissa ja työelämässä.

Työryhmän taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite naisten ja miesten palkkaerojen selkeästä kaventamisesta tällä vaalikaudella. Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman päätavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Tähän pyritään sopimuspolitiikalla, purkamalla työelämän ja ammattien sukupuolittumista, kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja tukemalla naisten urakehitystä.
...
Elina Lahelma on ollut myös vahvasti feministishenkisessä Segregaation lieventämistyöryhmässä, jonka opetusministeriä on asettanut. Tämä siitä huolimatta, että Lahelma ajaa poikien ongelmia vähättelevää ja tyttöjen ongelmia korostavaa linjaa, kuten Opettaja-lehden lainauksesta näkee:

"Lahelma myös arvostelee tarkastelun rajaamista kouluun. Näin tehtäessä oletetaan, että huonot kouluarvosanat automaattisesti johtavat epäonnistumiseen jatko-opintoihin hakeuduttaessa, työelämässä ja yhteiskunnassa.

– Koulumenestys ja koulutus on naisille ja miehille erilainen resurssi, ja naisille tärkeämpi kuin miehille. Miesten tie jatkokoulutukseen on helpompaa kuin naisten muun muassa siksi, että naiset kilpailevat keskenään hyvillä arvosanoilla. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen on suurempi uhka naiselle."
...

Anonyymi kirjoitti...

...
Esimerkiksi kasvatustieteen professori Elina Lahelma kirjoitti vastajulkaistussa artikkelissaan "Tytöt, pojat ja kysymys koulumenestyksestä" opetukseen sisältyvistä sukupuolitetuista olettamuksista ja niiden yksilön toimijuutta rajoittavista vaikutuksista. Sukupuolittuneet odotukset ja niistä seuraavat kasvatustavat vaikuttavat lasten kasvamiseen tietynlaisiksi tytöiksi ja pojiksi.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on kasvattamisen käytäntöjen tutkiminen ja kehittäminen keskeistä. Naisasialiitto Unionin koulutustyöryhmä on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä tasa-arvokasvatusta muun muassa päiväkodeissa.
...
Ja mukana taas Tulvaankin kirjoitellut ja miesvihamielisistä lausunnoistaan pahamaineinen professori Elina Lahelma hämmentämässä soppaa:

"Lahelma kritisoi myös poikien heikkoon koulumenestykseen liittyvää huolipuhetta. Eroa tyttöihin on liioiteltu, ja huoli pojista voi jättää varjoonsa huonosti menestyvät tytöt, professori katsoo."
...
Syrjäytyminen alkaa jo peruskoulussa
Temperamentti-piirteillä on merkitystä siinä, miten nuori menestyy koulussa ja syrjäytyykö hän sosiaalisista suhteista. Tulokset antavat viitteitä siitä, että koulu antaa vain vähän tukea poikien vilkkaammalle temperamentille. Tässä saattaa olla eräs syy sille, että pojat syrjäytyvät herkemmin jatko-opinnoista ja työelämästä kuin tytöt.
...
Pohjoismaisen konferenssin järjesti valtakunnallinen opetusministeriön rahoittama ”Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa" (TASUKO) -hanke, jonka vastuullinen johtaja on Elina Lahelma
...
Professori Hillevi Lenz-Taguchi Tukholman yliopistosta esitteli ruotsalaisessa varhaiskasvatuksessa toteutettuja perinteisiä sukupuoliasetelmia haastavia pedagogisia ratkaisuja. Melko yleinen lähestymistapa on sukupuoleen liittyvä pedagogiikka, jossa lapsien käytöstä pyritään muuttamaan niin, että pojat oppisivat hoivaaviksi ja tytöt aktiivisiksi toimijoiksi. Tämä peruslähtökohta kohdistaa huomion lapsiin ja lähtee täydentävästä näkökulmasta eikä niinkään haasta sukupuolijakoa. Tytöille opetetaan ”poikamaista” ja pojille ”tyttömäistä”.
...

Anonyymi kirjoitti...

...
Huoli pojista myös jättää varjoonsa huonosti menestyvät tytöt.
...
Pojat jäävät jälkeen tytöistä" esitetään, ikään kuin se olisi itsestään selvästi ongelma.
...
Vaikka naisten koulutustaso on miesten koulutustasoa korkeampi, naisten palkkaus on pienempi, erityisesti ylemmillä koulutustasoilla.
...

Anonyymi kirjoitti...

Suoraan Elina Lahelman Tulva-jutusta. Kuka ihme on keksinyt nimittää Elina Lahelman kaltaisia miesvastaisia feministejä segregaation vastaisiin työryhmiin, jos asenne kerta on tällainen?:

"Pojat jäävät jälkeen tytöistä" esitetään, ikään kuin se olisi itsestään selvästi ongelma.

Anonyymi kirjoitti...

Partapornosta tuli trendi – parrakkaat muodin huipulla

Anonyymi kirjoitti...

Johanna Tukiainen Julia-siskon haudalla: Sydämeni on revitty!

Anonyymi kirjoitti...

"Jokaisen naisen tulisi käyttää geisha-kuulia": Lukemattomat terveysvaikutukset yllättävät

Anonyymi kirjoitti...

Unohda seksisuhde! Virtuaalilaastari lievittää paremmin erotuskaa paremmin erotuskaa

Anonyymi kirjoitti...

Laurilla, 25, oli suhde varattuun naiseen: "Hän bongasi minut baarista ja halusi tietoisesti saada spermaani"

Anonyymi kirjoitti...

Vaativa taito tekee miehestä heti seksikkään

Anonyymi kirjoitti...

Huolestuttava ilmiö suomalaismiesten terveydessä - "Merkittävästi suurempi riski"

Anonyymi kirjoitti...

Kysy seksistä: Vaikuttaako aivovamma seksuaalisuuteen?

Anonyymi kirjoitti...

Näyttelijä Keira Knightley näytti rintansa vastalauseena naisvartaloiden kuvamanipuloinnille

Anonyymi kirjoitti...

Väitös: Media käyttää biseksuaalisuutta kiinnostuksen herättäjänä

Anonyymi kirjoitti...

Elsi Katainen: Palkkatasa-arvo ei saa jäädä vaaliaseeksi

Anonyymi kirjoitti...

Naisten hajuaistista saatiin uutta tietoa

Anonyymi kirjoitti...

Vuoden isä -palkinnot kolmelle

Anonyymi kirjoitti...

Häpykarvat hitti Koreassa – tuuheista implanteista maksetaan suuria summia

Anonyymi kirjoitti...

Mies repi elvyttämänsä naisen paidan – syytetään perverssiksi

Anonyymi kirjoitti...

Pornotähti tekee pornohistoriaa: 50 erikoista aktia!

Anonyymi kirjoitti...

Tällaiset ovat täydelliset rinnat

Anonyymi kirjoitti...

Naisia kannustetaan kapinalakkoon: Ottakaa loppuvuosi vapaata!

Anonyymi kirjoitti...

Elsi Katainen (kepu): Palkkatasa-arvo ei saa jäädä vaaliaseeksi (linkki yllä)

Lukekaapa juttu tarkkaan. Elsi vaatii: 1. Osa-aikaisella tulee olla sama kuukausiansio kuin kokoaikaisella. 2. Yötyölisiä pitää maksaa naisille kuukaudessa yhtä paljon kuin miehille, vaikka miehet tekevät yötyötä tuplasti naisia enemmän. 3. Ylityölisiä pitää maksaa naisille yhtä paljon kuukaudessa kuin miehille, vaikka naiset tekevät ylitöitä murto-osan miesten ylityötunteihin verrattuna.

Mutta kun palkkatasa-arvo politisoidaan, voidaan vaatia mitä tahansa. Poliitikkoja eivät faktat häiritse.

Anonyymi kirjoitti...

Pornotähdet vaativat Googlea apuun piraattitaistelussa

Anonyymi kirjoitti...

Naiset tappelivat yökerhossa – korkokenkä toimi teräaseena

Anonyymi kirjoitti...

Korreloiko kengännumero peniksen koon kanssa? Katso suorat vastaukset noloimpiin seksikysymyksiin

Anonyymi kirjoitti...

Viisi tyttöä tuli yllättäen raskaaksi - teiniäitisarjat buumin takana?

Anonyymi kirjoitti...

Suorat sanat: Mies, jää kotiin – Naisellasikin menisi paremmin

Anonyymi kirjoitti...

Venäläisen parlamentaarikon outo ehdotus: Kaikille venäläisnaisille jaettava Putinin spermaa

Anonyymi kirjoitti...

Kittilä: Kunnanjohtajalle potkut – virheelliset tiedot yhä päätöksen perusteluissa

Anonyymi kirjoitti...

11 tunnettua isää avautuvat isyydestä - Jani Sievinen: "Hankalinta on olla erossa heistä"

Anonyymi kirjoitti...

Tehoseksi – uhka vai mahdollisuus aikuisille?

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä terveys: Häpeä voi ilmetä naisilla näin – ”Usko rumuudesta muodostunut jo lapsuudessa”

Anonyymi kirjoitti...

Kysy seksistä: Voiko klitoriksen tuntoherkkyys hävitä?

Ile kirjoitti...

Jane-rakas vei hämmentyneen Vesa Keskisen isyystestiin: "En ymmärtänyt mitään lääkärin puheesta"

Ihmeellistä epämääräisyyttä isyystestauksessa.

Jutun perusteella ihmetellä täytyy tosin Esa Keskistäkin. Eikö Keskinen osaa pukea sanoiksi sitä ihmetystä, miksi hänet kuskataan isyystestiin.

Anonyymi kirjoitti...

Bondage-teippi näyttää pakkausteipiltä mutta ei ole: Teippaa vaikka kumppani sänkyyn kiinni

Anonyymi kirjoitti...

Naisten ja miesten seksifantasioiden kaksi merkittävää eroa

Anonyymi kirjoitti...

Penis removal - Wikipedia, the free encyclopedia

...
Most Thai women who cut their husband's penis are not prosecuted.[36] Dr. Surasak Muangsombut is a prominent Thai surgeon known for reattaching penises.[37] He has reattached 32 penises, most of them cut by wives who drugged their husbands, as revenge for adultery. In all of his cases none of the women faced prosecution, the predominant view in Thailand being that the men deserved it.[38]
On August 15, 2008, it was reported in Thailand that a domestic abuse study of the previous decade by Mahidol University uncovered that some Thai men had their penises cut off by their wives due to rampant sexual abuse and other attacks on women.[39][40][41] In 2003, a rise in domestic violence by Chinese women against Chinese men was reported, including beatings and occasionally women cutting off their husband's penis.[42]
In 2006, in southern Vietnam, a spate of Vietnamese women cutting off their husbands' penises due to adultery, alcoholism and abuse was reported. All fifteen reported incidents occurred close to Ho Chi Minh City. In twelve of the incidents the penis was reattached to the body. It was noted that Thailand's many cases of penis severings could have played a role in the events in Vietnam, since the attacks were abnormal.[43]
An article titled "Status Quo of Female Criminals in Nanjing" was translated on the All-China Women's Federation's website on July 21, 2008, concerning the rise in young female criminals over the previous three years, numbering 2,140 and mostly aged 35 or younger. Under "Crime Caused by Impulsion", it stated that several incidents in Nanjing in China occurred where Chinese men had their penis severed by their wives. An explanation given by a procurator was that, "Their reasons are simple. The wife could not bear the fact that her husband is gambling or cheating on her. It is a crime of impulsion in an emotional crisis." It also stated the majority of the women criminals in Nanjing were given short amounts of jail time or not punished at all.[44][45]
...

Anonyymi kirjoitti...

"Isällä on oikeus olla muutakin kuin elättäjä"

Anonyymi kirjoitti...

Mieskaveri toimii miehen mallina isättömille lapsille

Anonyymi kirjoitti...

Näin yksinäisyys voi vaikuttaa terveyteesi ja mielialaasi

Anonyymi kirjoitti...

Sukupuolittunut sukupuolisuus ja sukupuolittunut juopottelu

Anonyymi kirjoitti...

Viikon epäolennainen: Vastaiskuun ilmaisella seksillä

Anonyymi kirjoitti...

7 vinkkiä: Näin saat puolisosi huomioimaan sinua enemmän

Anonyymi kirjoitti...

Isättömyys on yhä harvinaisempaa

Anonyymi kirjoitti...

Keskipohjanmaa: Trendikäs isyys

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus: Näin naiset juovat yksin kotona

Anonyymi kirjoitti...

Oletko liian mustasukkainen? 9 vaaran merkkiä

Ile kirjoitti...

Matti Kyllönen: Pojat ja miehet tässä ajassa

Ile kirjoitti...

YLE Uutiset
Feministimies puunaa ja hoivaa, vanhan liiton uros palauttaisi vallan miehille

Anonyymi kirjoitti...

Oudoimmat seksipulmat ja niiden kummalliset ratkaisut

Anonyymi kirjoitti...

Pauli Sumanen, US blogi: Naisen euro on 76 senttiiä Suomessa samanlaisesta työstä, sanoo World Economic Forum (9.11.2014)

Anonyymi kirjoitti...

8 ominaisuutta, jotka tekevät sinusta hyvän sängyssä

Anonyymi kirjoitti...

Kerran pettänyt pettää todennäköisesti uudelleen

Anonyymi kirjoitti...

Mikäköhän yhdistys mahtaakaan olla kyseessä?:

Rautavaaran tragedia palautti isän järkyttävät muistot: Ex-vaimoni surmasi 3 ihanaa lastamme - Kotimaan uutiset - Ilta-Sanomat

...
- Keskustelussa sivuutetaan se, että äiti surmasi lapset ja keskitytään siihen, kuinka äidin on pitänyt selviytyä tuhansista asioista. Minusta se tuntuu äidin puhtaaksi pesemiseltä. Äidin teko oli äärimmäisen julma. Mikään syy ei oikeuta äitiä tappamaan lapsia. Teossa ei ole mitään puolusteltavaa. Se oli ehdottomasti väärin, Kimmo sanoo.
...
Kimmon mukaan suuri rooli on myös "tukijoukoilla".

- Ihmiset ottavat puolia. Parisuhdekriiseissä he joko vahvistavat tulevan surmaajan aggressiivisia tavoitteita tai kannustavat sopuratkaisuun.
...
- Ex-vaimoni sai eräältä yhdistykseltä neuvoja, miten selittää omaa väkivaltaansa parhain päin, Kimmo sanoo.

Anonyymi kirjoitti...

Kysy seksistä: Häpeän itseäni itsetyydytyksen jälkeen. Mitä tehdä?

Anonyymi kirjoitti...

Tällaiset parisuhteet kestävät - muista ainakin nämä 4 asiaa

Anonyymi kirjoitti...

:: Näytä viesti - Poliisi epäilee: Nainen kuvasi miehen pahoinpitelyn videolle

8-vuotiaan tyttärensä murhannut äiti pääsee vapaaksi

:: Näytä viesti - Sossu ei kuuntele

:: Näytä viesti - Tappaja: Anne-Marie Ylén

19-vuotias nainen tuomittiin taposta - yksityiskohdista vaietaan 60 vuodeksi

Anonyymi kirjoitti...

Tuo :: Näytä viesti - Poliisi epäilee: Nainen kuvasi miehen pahoinpitelyn videolle -juttu on kyllä järkyttävää luettavaa. Miten tuollaisia naisia voi kulkea vapaalla jalalla?:

No niin, googlailin tätä otsikkoa ja osui tämä juttu kohdalle. Olen tosiaan oikeasti se mies, YH isä Pirkanmaalta (poika 11v), ja tämä tarina on täysin totta. Tapasin ko.naisen viime maaliskuussa ja mitään en osannut epäillä. Pikkuhiljaa kuitenkin tuli epäilys että kaikki ei ole OK, vaikka tällä naisella oli ulkoisesti kulissit kunnossa.
...
Lievästi sanottuna en ole nähnyt sellaista katsetta edes kauhuelokuvissa, lasittunut katse ja niin täynnä vihaa että olin tasaisena ihmisenä melkoisen järkyttynyt.
...
Että sellainen tarina minulla. Tämä on 100% totta, ihan joka sana, vaikka vaikuttaa niinkuin elokuvaa olisi katsellut. Tuloksena kaikesta on 3vk sairaslomaa, ja toistakymmenta lääkärin ja psykologin käyntiä, lastenvalvojan visiitti (joka sujui todella hienosti, heille siitä pisteet), sekä äijän ja osumien kuvausta, muutama kuulustelu yms. yms.

Syyte lähtee pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta, tietomurrosta, ja petoksesta.

Nyt on olo kuin catepillarin alle jääneellä, koko jutusta. Mutta uskon että Suomessa saa oikeutta, itse olen ainakin kertonut rehellisesti koko tarinan.

Anonyymi kirjoitti...

Olikohan tuo nyt sitten sellaista femakkojen puhumaan sukupuolistunutta väkivaltaa, jolla käytännössä on oikeutettu lapsensa tappaneen naisenkin aggressiivinen käytös, koska eihän nainen voi olla oikeasti paha ja väkivaltainen, vaan vika on aina tavalla tai toisella miehessä -"logiikalla".

Anonyymi kirjoitti...

Anne, "Tulta munille!", Moilanenhan kehotti naisia olemaan tuomitsematta baariin tyyppäämään lähteneitä naisia, joiden pikkulapset löydetään harhailemasta yksin ulkoa, koske Moilasen mukaan se nainen voi olla kuka tahansa nainen. Minä taas kehotan miehiä olemaan varovaisia, koska tuollaisen "catepillarin" uhriksi jäävä mies saatat olla juuri sinä!

Anonyymi kirjoitti...

Nämä asiat pilaavat seksielämäsi

Anonyymi kirjoitti...

Armoa emme ansaitse

Tässä se on: Tiina Rosenbergin Arvot mekin ansaitsemme: kansakunta, demokratia ja tasa-arvo. Vihervasemmiston tämän hetken ykkösnyrkin tulikuuma hengentuote. Feminismin terävimmän terän sivallus. Uusin riemuvoitto päättymättömässä taistelussa rasismia, sadismia ja fasismia vastaan. Rohkea avaus vaikeasta aiheesta. Kipeitä ja kuoliaaksi vaiettuja tabuja, kuten rasismia ja maahanmuuttajien syrjintää, ennakkoluulottomasti ruotiva menestysteos. Raikas tuulahdus ummehtuneeseen suomalaiseen keskusteluilmapiiriin. Kirja, jossa tiedetään kertoa, että rasismi ”kukoistaa” Suomessa, ja että täällä Sarastuksessa suunnitellaan fasistista vallankumousta

Anonyymi kirjoitti...

Asiantuntija: Uskottomuus yleensä molempien syytä

Anonyymi kirjoitti...

Puhuminen on vaikeaa – 4 tapaa saada sänkypuuhiin muutosta ilman sanoja

Anonyymi kirjoitti...

Näin luet deittisi kehonkieltä

Anonyymi kirjoitti...

Pidä sperma terveenä - 5 tapaa

Anonyymi kirjoitti...

Yle: Naiset saavat seurakuntiin enemmistön

Anonyymi kirjoitti...

Pidä parisuhde onnellisena - parhaat vinkit koottiin yhteen

Mitä jos ihmiset olisivat täysin rehellisiä deitti-ilmoituksissaan - hulvaton video naurattaa

Mitä nainen todella tarkoittaa? Hauska video paljastaa totuuden neitokaisten sanomisista

Mies poseerasi naiskaunotarten malliin - koominen lopputulos nousi nettihitiksi

Anonyymi kirjoitti...

Onnistuneen avioliiton salaiset aseet

Anonyymi kirjoitti...

Suhteessa seksi on parempaa - 10 syytä

Anonyymi kirjoitti...

Teinityttö pyöritti prostituutiorinkiä somen avulla

Anonyymi kirjoitti...

Asiat, jotka vain pienirintainen nainen voi ymmärtää

Anonyymi kirjoitti...

9 vaaranpaikkaa seksissä – voi johtaa loukkaantumiseen

Anonyymi kirjoitti...

Syntyvyys kasvuun: Tanska kouluttaa pian nuoriaan ehkäisyn sijaan lasten saamiseen - Ulkomaat - Helsingin Sanomat

Lapset ovat syy erota - Yhäriäiti ja unelmalapset - Yhäriäiti ja unelmalapset - Helsingin Sanomat

Naisilla on muutenkin ilmiömäinen tapa selittää kaikki itsekkäätkin päätökset muka lapsen edulla. Oli kyse sitten kotiäitiydestä, töihin menemisestä kotiäitiyden sijaan, eroamisesta, eroamattomuudesta jne.

Saako nainen ansaita miestään enemmän? - Yhäriäiti ja unelmalapset - Yhäriäiti ja unelmalapset - Helsingin Sanomat

Anonyymi kirjoitti...

Illalla televisiossa: 85-vuotias isoäiti toimii prostituoituna: "Rakastan seksiä" - Viihde - Viihdeuutiset - Ilta-Sanomat

Jungnerin 23-vuotias Emilia-rakas kertoo: Näihin asioihin ihastuin Mikaelissa - Viihde - Viihdeuutiset - Ilta-Sanomat

Anonyymi kirjoitti...

"Alemma, alemma" - tällaista oli seksi Pohjois-Suomessa 80 vuotta sitten

Anonyymi kirjoitti...

Vipinää vällyihin – Näillä ruoilla saat seksielämän kukoistamaan!

Anonyymi kirjoitti...

Isoisää ei päästetty huvipuistoon: ”Yksin liikkuva aikuinen voi olla pedofiili”

Anonyymi kirjoitti...

Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö

Anonyymi kirjoitti...

Media hyväksyy asiantuntijaksi naisen vain harvoin

Anonyymi kirjoitti...

Käsittämätön vaatimus naistoimittajalle – vedä huntu päällesi

Anonyymi kirjoitti...

27-vuotias naisopettaja harrasti seksiä oppilaan kanssa autossa – raju Facebook-päivitys

Anonyymi kirjoitti...

Miesten ja naisten tasa-arvo vaikuttaa jopa maan urheilumenestykseen

Anonyymi kirjoitti...

Onko suomalaisista tullut parempia deittaajia?

Anonyymi kirjoitti...

Miksi nuorempaan vaihtaminen on tuomittavaa?

Anonyymi kirjoitti...

Naiset kuolaavat mieheni perään

Ulkonäöllisesti epäsuhta pari kerää usein pitkiä katseita ja ihmetystä. Etenkin jos nainen on pariskunnan vähemmän viehättävä osapuoli. Muut ihmettelevät, miksi huikea komistus tyytyy tylsän näköiseen pulleroon, vaikka voisi saada kenet tahansa. Ulkopuolisten silmissä tuntuu usein unohtuvan, että moni rakastuu ulkomuodon sijasta ihmiseen itseensä.

Lukijat kertovat, minkälaista on olla se pariskunnan vähemmän viehättävä osapuoli ja toisaalta, miltä tuntuu joutua selittelemään, että on valinnut itseään rumemman kumppanin.

Anonyymi kirjoitti...

TV5:lta klo 23:20:

5D: Maksulliset mummot

Briteistä löytyy runsaasti seniori-ikäisiä prostituoituja. Miten he ovat päätyneet seksityöläisiksi? Entä mikä saa nuoren miehen hakeutumaan isoäitinsä ikäisen daamin sänkyyn? (My Granny The Escort, dokumentti, Iso-Britannia, 2014)

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaismiehet pääsevätkin helpolla! Tätä naiset muualla maailmassa odottavat parisuhteelta

Masturbointimyytit selviksi: Voiko siihen vibraattoriin jäädä koukkuun vai ei?

Anonyymi kirjoitti...

Rakastumisen viisi askelta - kuulostaako tutulta?

Anonyymi kirjoitti...

Jos seksielämä olisi kuin Call of Duty -pelissä

Magic Mike XXL -komistus: 900 naisen edessä strippaaminen vei kuulon päiviksi

Playboy-tyttöjen leuat loksahtivat - vauhdikas kierros kartanolla

Anonyymi kirjoitti...

Mies, muista tämä erityisesti ensimmäisillä treffeillä!

Anonyymi kirjoitti...

Nainen sai vauvan koeputkihedelmöityksellä – etsi spermanluovuttajan ja kuinka kävikään!

Anonyymi kirjoitti...

Naiset uskovat miehiä useammin jumalaan

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus paljastaa, miten naiset todellisuudessa nousevat huipulle

Anonyymi kirjoitti...

Miksi suomalainen mies hakkaa vaimonsa?

Anonyymi kirjoitti...

Ökyjen deittisivustot: karkkiautomaatti pelimiehelle - naiminen mielessä?

Anonyymi kirjoitti...

Timo Räty toisti kohutun seksiväitteensä hovioikeudessa: "En kokenut miellyttävänä"

Anonyymi kirjoitti...

Mitä ihmettä? Yliopisto-opiskelijat yritetään saada rakastumaan toisiinsa

Anonyymi kirjoitti...

Professori: Seksi ja lisääntyminen eivät tulevaisuudessa kuulu yhteen - Lisääntyminen - Terveys - Helsingin Sanomat

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaiset lähtevät mieluiten matkalle kumppanin kanssa - "kunhan ei anopin kanssa"

Anonyymi kirjoitti...

Paloniemi: Perhe- ja lähisuhdeväkivalta rehottaa

Anonyymi kirjoitti...

80-luvun hittimuusikko harrasti seksiä tuhansien naisten kanssa: "Olin kuin lapsi karkkikaupassa"

Anonyymi kirjoitti...

Vaimon mustasukkaisuudella ei rajaa – valheenpaljastimet arkipäivää

Anonyymi kirjoitti...

Alibaban sinkkujenpäivän myynti ylittämässä 8 miljardia

Anonyymi kirjoitti...

12-vuotias tyttö: "Olen ihastunut, uskallanko kertoa sen hänelle?"

Anonyymi kirjoitti...

Naiset uhraavat ruumiinsa sielunsa pelastamiseksi

Anonyymi kirjoitti...

Naisrokkarin valtaisa riehuminen - uhri sairaalaan, löi poliisiakin!

Anonyymi kirjoitti...

9 asiaa, joita naiset eivät voi koskaan oppia ymmärtämään miehissä

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus selvitti: Tällainen tanssi vetoaa naisiin – katso video!

Anonyymi kirjoitti...

Ehkäisypillerin isä: Tulevaisuudessa lapset tehdään laboratoriossa

Anonyymi kirjoitti...

Mies osti 99 iPhonea kosiakseen tyttöystäväänsä – sai pakit

Anonyymi kirjoitti...

Nainen - oletko valmis 5:00-21:00 työpäiviin?

Anonyymi kirjoitti...

Siksi suomalainen mies ei hakkaa vaimoaan

Anonyymi kirjoitti...

Feministit ovat unohtaneet matalapalkkaiset sisarensa

Anonyymi kirjoitti...

Painonpudotus, uuden kielen opettelu - suosituimmat asiat naisten tavoitelistoilta koottiin yhteen

Anonyymi kirjoitti...

Kun Klara Kivilahti oli nuori, häntä kiusattiin ja haukuttiin laudaksi

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaiset miehet näyttävät tuhkakupeilta, sanoo Mark Levengood

Anonyymi kirjoitti...

Miksi suomalainen mies vaihtaa demarit perussuomalaisiin?

Anonyymi kirjoitti...

Miten miesten ja naisten ajatukset eroavat toisistaan? Hulvaton video paljastaa totuuden

Anonyymi kirjoitti...

Lauseet, joita kaukosuhteessa elävä ei halua kuulla

Anonyymi kirjoitti...

Neljä miesten suurimmista terveysriskeistä

Anonyymi kirjoitti...

Teemme juttua: Oletko ostanut seksiä?

Anonyymi kirjoitti...

Mikähän tämmöstäkin aiheuttaa?

http://www.liveleak.com/view?i=2a5_1415604361

Anonyymi kirjoitti...

Tämä yksi asia kertoo, kestääkö avioliitto vai ei

Anonyymi kirjoitti...

Mikä huuto syntyisi, jos Stubb puhuisi yhtä ylimielisesti naisista kuin miehistä

Anonyymi kirjoitti...

"Ihastutko ihmisiin, joita et voi saada?" Testaa oletko rakkausaddikti

Anonyymi kirjoitti...

Vaimo rysän päältä kiinni pettämisestä – miehen ystävä kuvasi videolle

Anonyymi kirjoitti...

Tällaisessa parisuhteessa seksi toimii

Voiko pettämisen nähdä naamasta? Psykoterapeutti vastaa, kannattaako intuitioon luottaa

Anonyymi kirjoitti...

Masennukseen taipuvat naiset ikääntyvät muita nopeammin

Anonyymi kirjoitti...

Mies yritti ostaa seksiä siviilipoliisilta – maksuksi kana ja kolme dollaria

Anonyymi kirjoitti...

Yhteiskuntamme syrjii miehiä ja suosii naisia

Anonyymi kirjoitti...

Penisprinsessa & prinsessapenis: toimintaohjeet naiselle

Kari Hurtta (linkityspalvelut) kirjoitti...

Ilta-Sanomat: Kelan lakimieskin ihmettelee: Lakipykälä vei Antin isyysrahat (12.11.2014)
Kelan lakimieskin ihmettelee isän heikkoa asemaa erotilanteessa.

Kahden pienen lapsen isä, turkulainen Antti kertoo alkaneensa ensin nauraa, kun luki tietokoneensa ruudulta Kelalta tullutta viestiä. Ei hän voinut uskoa sitä todeksi, ei millään.

Antin isyysrahahakemus oli evätty, koska hän ei enää asu samassa taloudessa lastensa äidin kanssa. Ero on vireillä ja ex-vaimo muuttanut muualle. Lapset asuvat isänsä kanssa.

- Olin ihan varma, että kyse on virheestä, Antti huokaa.

Ei se ollut virhe, vaan totisinta totta.

Anonyymi kirjoitti...

Rakkaus on kirjoitettu sylkinäytteeseen
Deittipalvelujen dna-testi auttaa etsimään geneettisesti sopivan puolison, jolla on esimerkiksi miellyttävä ominaishaju


Tausta
Deittipalvelu voisi paljastaa todennäköiset pettäjät

Anonyymi kirjoitti...

"Peruslissu" vai "basic bitch", mitä ne ovat ja onko niitä? Asiantuntijat vastaavat

Anonyymi kirjoitti...

Tasa-arvo ja tasa-arvo, SAK:lla maali hukassa

Anonyymi kirjoitti...

Nainen saa voimakkaamman orgasmin, jos hänen kumppaninsa on hauska

Anonyymi kirjoitti...

Kondomit, joista et ole koskaan kuullutkaan

Anonyymi kirjoitti...

"Käytkö usein täällä?" Iskurepliikit, jotka on jo syytä unohtaa

Ile kirjoitti...

Opiskelijat ministerille: "Suomalainen urheilumaailma syrjivä ja seksistinen"
OLL:n puheenjohtaja Hanna Huumosen mielestä sukupuolten välisiä eroja pitäisi purkaa jo peruskoulussa.

Anonyymi kirjoitti...

Miehille rajuja seuranhakuvinkkejä jakaneelle valmentajalle vaaditaan maahantulokieltoa useissa maissa

Anonyymi kirjoitti...

"Feministi" on päätymässä Timen vuoden inhotuimmaksi sanaksi, koska internet

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus paljasti: Miehet laihtuvat parhaiten poikaporukalla - Laihduttaminen - Terveys - Helsingin Sanomat

Tytöt eivät osaa käyttää tietokonetta - Maija Aallon kolumnit - Kotimaa - Helsingin Sanomat

Anonyymi kirjoitti...

Ei pitäisi pelkästään kieltää epämuodollisesti sanaa feministi, vaan ankarasti krimininalisoida feminismi miesvihamielisenä vihaliikkeenä!:

Which Word Should Be Banned in 2015? | TIME

Anonyymi kirjoitti...

Äitiyslaki etenee – työryhmä kannatta naisparien hedelmöityshoitoja

Anonyymi kirjoitti...

Isyys sai Jani Toivolan jättämään eduskunnan: "Minun on ajateltava asiat lapsen tarpeiden kautta" - isänpäivä - Ihmiset - Helsingin Sanomat

...
Kun vanhemmuudesta puhutaan, ääneen pääsevät Toivolan mielestä lähinnä naiset, mutta keskustelussa olisi tilaa myös miesten näkökulmalle. Toivola on huomannut, että moni mies on halunnut puhua hänelle omista tuntemuksistaan isyyteen tai lapsettomuuteen liittyen.
...
Hän haluaa omalla esimerkillään näyttää, että isän syli on yhtä hyvä kuin äidin, vaikka tämänhetkinen lainsäädäntö arvottaa toisin. Isien etuudet: isyysraha, isyysvapaat ja vanhempainvapaat ovat sidottu äitiin ja niiden saaminen edellyttää vanhempien asumista samassa osoitteessa.
...

Anonyymi kirjoitti...

Jere Karalahden elatusmaksut ulosottoon - "Ikävää, että joudun hoitamaan asiat tätä kautta" - Viihde - Viihdeuutiset - Ilta-Sanomat

...
Samalla Jere Karalahti määrättiin maksamaan elatusapua lapsesta 1.2.2014 alkaen 1 200 euroa kuukaudessa. Karalahti määrättiin myös maksamaan takautuvasti kahdeksalta kuukaudelta maksamatta jääneet elatusmaksut.
...

Kommenteista:

"Niin lätkässä ja sitte ei..Tänään 08:24325
1200€ / kk on mielestäni aika kova summa. Jos äiti laittaa kk saman 1200€ niin sehän on jo lapselle 2400€kk puhtaana tilille joka riittänee kevyesti yhden lapsen kuluihin.. vai onko tarkoitus että lapsella on jääkiekkotähden elintaso..?"

"YH-äippäTänään 10:167
Mihin lapsi tarvii 1200€ (nettona) /kk äidin osuus lapsilisät??? En mitenkään ymmärrä miksi isän pitää elättää lapsen lisäksi exän!!! On äiti lätkävaimona tainut tottua liian hyvään. Tsemiä Jere!"

"rakastakaa lapsia, ei rahaaTänään 10:194
Kohtuutomia rahasummia asiallistakin elämistä varte. Laki kohtelee isää vain maksavana osapuolena. ei isänä. Eikö yleensä pidetä isää ja äitiä tasavertaisena lapsen elättämisessä.
Eikä sitä pidä mitata rahalla. Herätkää lakien laatijat!"

"KärpixTänään 11:352
Huh mitkä elatusmaksut! Olen käsittänyt, että elatusmaksuilla tuetaan lasta, ei elätetä ex-puolisoa. Nuo 1 200 €/kk elatusmaksut vastaavat normaalia Siwan kassan nettotuloja. Tuskimpa kukaan nainen suostuisi tullaisia elatusmaksuja maksamaan, jos vielä olisi halua yhteishuoltajajuuteen?
Jerelle on kuitenkin vain korkeintaan muutamia vuosia lätkäuraa jäljellä ja pitäisi jäädä vähän pesämunaakin jäljelle uran jälkeisiin vuosiin. Jerelle on myös muita lapsia huollettevana. Tee Jere valitus ihmeessa elatusmaksujen määrästä. Tei ota itse lapset hoitoosi ja pyydä eukolta samaa summaa. Elatuapu olisi tullut laskea sen perusteella, että siinä olisi huomioitu paremmin myös peliuran jälkeinen tulojen romahdus, tuleva alkoholisoituminen, muiden lasten huoltajuus sekä lapsen oikea todellinen tarve."

Anonyymi kirjoitti...

Miehille rajuja seuranhakuvinkkejä jakaneelle valmentajalle vaaditaan maahantulokieltoa useissa maissa | Yle Uutiset | yle.fi

Anonyymi kirjoitti...

Julien Blanc: petition urges UK to deny visa to controversial US ‘pick-up artist’ | World news | The Guardian

Is This the Most Hated Man in the World? | TIME

Julien Blanc is a racist sexual predator teaching men to prey on women like me - and he must be stopped - Comment - Voices - The Independent

Anonyymi kirjoitti...

Meet the woman who is getting hitched to The Game's serial seducer Nick 'Papa' Kho | Daily Mail Online

Anonyymi kirjoitti...

Hallitus esittää seksin oston rangaistavuuteen tiukennusta

Anonyymi kirjoitti...

Intiassa sterilisaatiosta saa rahaa, mutta tätä vähemmistöä painostetaan lisääntymään

Anonyymi kirjoitti...

Ujot miehet ovat hyvää kumppanimateriaalia - parhaat syyt listattiin

Anonyymi kirjoitti...

Härskiä! Näin voi haastatella vain aikuisviihteen naistähtiä

Anonyymi kirjoitti...

Jippu Me Naisissa: "Mokailin ja poukkoilin ihmissuhteesta toiseen"

Anonyymi kirjoitti...

Näitä asioita nainen ei halua kuulla miehen häneltä kysyvän - TOP 4

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaismies osti seksiä, ”ei voinut tietää” – nyt muuttuu laki

Anonyymi kirjoitti...

Tänään TV2:lta klo 20:00:

Silminnäkijä: Häväistyt pojat

"He tekevät pahoja asioita minulle." Poikien hyväksikäyttö on yleinen ja vaiettu salaisuus Pakistanissa. HD

YLE Teema klo 18:00:

Tiededokumentti: Miehen libido

Viisi yli 60-vuotiasta miestä kertoo elämästään ja ajoista, jolloin seksuaaliset halut ohjailivat heidän käytöstään. Sukuhormonien tason lasku aiheutti aluksi pelkoja, mutta seksielämään tuli uusi hellempi ulottuvuus. HD

Anonyymi kirjoitti...

Parisuhdeväkivaltaa hississä – karmaisevan moni katsoi sivusta

Anonyymi kirjoitti...

Ruma ero – miten rakkaus onnistuu sen jälkeen ? Näin terapeutti opastaa

Anonyymi kirjoitti...

Haluatko suhteen kestävän? Tutkimus paljastaa sopivan ikäeron!

Anonyymi kirjoitti...

Tiede selittää, miksi mies pitää pepuista

Anonyymi kirjoitti...

Erektiohäiriölle voi löytyä yllättävä syy

Anonyymi kirjoitti...

heated ildshis

Anonyymi kirjoitti...

Haluatko piristystä sänkyyn? Kokeile näitä seksipelejä

Anonyymi kirjoitti...

Saako flunssaisena harrastaa seksiä?

Anonyymi kirjoitti...

Tutkija hätkähdyttää: ISIS:n joukoissa ennätysmäärä suomalaisnaisia

Anonyymi kirjoitti...

Haluatko onnellisen parisuhteen? Noudata Totta v*tussa -sääntöä

Anonyymi kirjoitti...

Naiskaksikko peri velkaa rajuin ottein – kirveen kanssa kylään - Kotimaan uutiset - Ilta-Sanomat

Anonyymi kirjoitti...

Naisella 36NNN-kokoiset hirviötissit – ja niinhän siinä lopulta kävi! (video)

Maailmanhistorian noloin video: Twerkkaaja ulosti housuunsa kesken esityksen

Naiset, onko ruoan valinta todella näin vaikeaa?

Anonyymi kirjoitti...

Mensan jäsen: Mitä seksikkäämmin pukeudun, sitä tyhmempänä minua pidetään

Anonyymi kirjoitti...

Netissä enemmän nais- kuin miesvihaa

Internetin keskustelupalstat ja blogit ovat selvästi joko naisten tai miesten suosimia. Sukupuolten välinen ero nettikirjoittelussa näkyy erityisesti blogeissa. Tutkija on huolissaan netin naisvihamielisistä kirjoituksista, joihon liittyy myös ulkomalaisvastaisuus.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä ihmettä? Oudoimmat syyt eroon koottiin yhteen

Anonyymi kirjoitti...

Mies- ja naisjoukkueiden välille syttyi pukukoppisota Porissa

Anonyymi kirjoitti...

Tärkeät rakkausfaktat, jotka jokaisen kannattaa sisäistää

Anonyymi kirjoitti...

Uusi parisuhdeopas neuvoo: "Suihinotto päivässä pitää suhteen kunnossa"

Anonyymi kirjoitti...

Mikä on naisen paikka pelikulttuurissa?
Millaisia ennakkoluuloja ja jopa häirintää digtaalisia pelejä pelaavat naiset kohtaavat verkossa? Ja mikä ylipäätään on naisen paikka pelikulttuurissa? Aiheesta Aamut-tv:ssä keskustelivat pelitutkija Mikko Meriläinen ja peliyhtiö Tribe Studiosin toimitusjohtaja Elina Arponen.
Esitetty: Pe 14.11.2014 klo 8.15 Yle TV1

Anonyymi kirjoitti...

Kuinka paljon feministien oikein sallitaan levittävän sontaansa kritiikittä? Kovin vähässä on ainakin MRA-piirissä Suomessa ollut maahanmuuttovastaisuus (tämänhän jo joutui pitkin hampain joku suomalainen profeministi toteamaan vastoin ennakko-oletuksiaan), eikä Hommaforumilla puolestaan MRA aate näytä olevan juurikaan keskusteltu aihe. JA eikö muka naiskirjoittajien keskuudessa esiinny miesvihaa? Kannattaa lukea vaikka Akuliina Saarikosken, Anne - Tulta munille! - Moilasen tekstejä - tai vaikka sitä Vauva-palstaa, niin kyllä sieltä se miesviha löytyy.

Anonyymi kirjoitti...

2014-11-14 YLE: Netissä enemmän nais- kuin miesvihaa

...
Tuija Saresman naamakirjaprofiilin yhteisöt: https://www.facebook.com/tuija.saresma/likes_other
Suomen Pakolaisapu - Finnish Refugee Council, Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan, Paljastettu 3, No Hate Speech Movement, Yhdessä rasismia ja fasismia vastaan, Pekka Haavisto presidentiksi 2012, Being Feminist, Feministien vuoro, Sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta, Moniarvoisen Suomen puolesta, Naisasialiitto Unioni, RASMUS-valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastainen verkosto, Pro Kukkahattutädit, Saako tämä falafel enemmän faneja kuin Jussi Halla-ahon eduskuntaehdokkuus?, Feministit ulos kaapista, Minun Suomeni on kansainvälinen - My Finland is International, Kulturmarxister

Eli rehti kulttuurimarxisti kyseessä. Harva kulttuurimarxisti myöntää suoraan oman ideologiansa, mutta Tuija Saresma on näköjään erittäin avoin ideologiansa suhteen. Tuon listan luettua ei yhtään yllätä, että mikä oli Tuija Saresman tutkimuksen tulos: miehet levittää naisvihaa ja ulkomaalaisvihaa. Naiset vihaa toisiaan, kun eivät osaa sisarellisesti
...

Anonyymi kirjoitti...

...
Miesvihaa se on tuokin, jos puolet ihmiskunnasta vaietaan kuoliaaksi.

Itse naisena kun vertailen naisten keskustelupalstoja (Vauva-lehti esim.) ja miesvaltaista keskustelupalstaa (vaikka Hommaforum esimerkkinä), niin on näissä eroja naiskirjoittajan näkökulmasta katsottuna.
Miesvaltaisella palstalla saa kirjoitella paljon vapaammin yhtenä porukasta, naispalstoilla ämmät ovat koko ajan toistensa niskassa haistattelemassa henkilökohtaisuuksia päin näköä. Osin tuo tietysti on moderointikysymyskin, vauvapalstoilla moderointi on vähäisempää.
Ehkä siellä on jouduttu huomioimaan naisten geneettiset erityispiirteet keskustelijoina, naiselle muiden naisten (ja miesten) haukkuminen naisporukan kesken on luontaista toimintaa, oli kyseessä keskustelupalsta tai työpaikka.

Miesvihamielisyyttää vauvalehtien keskustelupalstoilta toden totta myös löytyy, eivätpä ole tutkijat taaskaan halunneet olla rehellisiä vaan tekevät tätäkin "tutkimusta" kulttuurimarxilaisuuden sorrettujen luokitus visusti silmiensä edessä.

Luokitellaanko naisten toisiin naisiin kohdistama viha naisvihaksi? Jos näin, niin vauvapalstat ovat naisvihamielisimpiä palstoja millä normaali ihminen netissä tulee käyneeksi. Muslimien keskustelupalstoilla en ole vieraillut, mutta sieltä oletettavasti löytyisi runsaastikin naisvihaa ihan vähällä etsimisellä päätellen siitä, miten he kommentoivat esimerkiksi suomalaistyttöjen raiskauksia FB:ssa.
...