maanantaina, kesäkuuta 22, 2009

Tasa-arvopolitiikan resurssit on kohdistettu väärin

Miesten asema on useilla kriittisillä indikaattoreilla tarkasteltuna naisten asemaa huonompi. Miesten osaksi koituvat useammin sellaiset harmit kuten lyhyt elinikä, työtapaturmat, asevelvollisuus ja huoltajuusongelmat. Tasa-arvopolitiikka on kuitenkin keskittynyt lähes ainoastaan naisten aseman parantamiseen.

Miesten tilanteen voidaan ennustaa heikkenevän entisestään. Vuonna 2007 korkeakoulututkinnon suorittaneista 63 prosenttia oli naisia. Nuorten miesten joukossa työttömyys on räjähtämässä käsiin. Kun tiedämme, että naisilla on tapana avioitua ylöspäin itseään menestyneempien miesten kanssa, voidaan ennustaa, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa vähän koulutetuista ja työttömistä miehistä tulee putoamaan avioliittomarkkinoiden ulkopuolelle.

Tasa-arvopolitiikka on pyrkinyt vähentämään naisten taloudellista riippuvuutta miehistä. Se on onnistunut tavoitteessaan jopa liiankin hyvin. Miehet on yhä useammin ulkoistettu perheen isän roolista pelkän veronmaksajan rooliin. Valtiosta on tullut aviomiehen korvike ja miehestä tarpeeton.

Yksin jäävien miesten elämänlaadun ja eliniänodote on parisuhteessa elävää miestä synkempi. Yksinäisten miesten on vaikea löytää elämälleen tarkoitusta, mikä johtaa usein oman hyvinvoinnin laiminlyöntiin, syrjäytymiseen ja alkoholismiin. Edellisten lamojen opetusten perusteella on nähtävissä, että miesten itsemurhien määrä tulee kasvamaan jo ennestään Euroopan kärkeä edustavalta tasolta. Itsensä hengiltä juovia ei itsemurhiksi edes tilastoida.

Feministit ovat onnistuneet valjastamaan tasa-arvopolitiikan naisten aseman parantamisen projektiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä työskentelee 16 naista, mutta ei yhtään miestä. Samanlainen sukupuolijakauma vallitsee tasa-arvoa ja syrjintää tutkivassa naisoikeudessa. Tasa-arvotutkimus kuuluu naistutkimuksen alaisuuteen ja se on sitoutunut feministisen teorian mukaiseen ajatukseen naisista ikiaikaisina uhreina. Voidaankin sanoa, että miesnäkökulman edustus tasa-arvopolitiikassa on lähellä nollaa.

Tasa-arvopolitiikan erityisen huomion kohteena on ollut naiseliitin menestyksen pönkittäminen. Tavoitteena on ollut muun muassa naisjohtajien, naisprofessorien ja naispoliitikoiden määrän lisääminen. Tasa-arvopolitiikan vankkana tukena on ollut puolueiden naisjärjestöille korvamerkitty rahoitus. Vastaavaa puolueiden miesjärjestöille korvamerkittyä rahoitusta ei ole olemassa. Esimerkiksi Vihreässä puolueessa naisilla on valta puolueorganisaation kaikilla tasoilla. Siitä huolimatta lainsäädäntö takaa vihreille naisille erillisen rahoituksen.

Joku saattaa kysyä: eikö poliittisella mieseliitillä ole suurin valta yhteiskunnassa? Vastaus on luonnollisesti kyllä. Poliittinen mieseliitti koostuu kuitenkin herrasmiehistä, joille mieheyden korkein aste on naisten suojeleminen. Herrasmies ei tappele naisia tai feministejä vastaan. Herrasmiehet ylläpitävät miesten velvollisuuksia, kuten asevelvollisuutta ja mieselättäjyyden ihannetta. He edistävät ylpeinä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia kampanjoita, vaikka suurin osa väkivallan uhreista on miehiä. Poliittisesta mieseliitistä ei ole miesten aseman parantajiksi.

Poliittinen mieseliitti on luovuttanut päätäntäoikeuden hyvinvointivaltion resurssien jaosta feministeille ja puolueiden naisjärjestöille. Poliittisen mieseliitin vääränlainen herrasmiesmäisyys johtaa naisten suosintaan ja miesten syrjintään.

Pääministeri Matti Vanhanen sanoi haluavansa naispresidentin. Työministeri Tarja Cronberg selittää nuorten miesten työttömyyttä "elämäntapavalinnoilla". Tasa-arvoministeri Stefan Wallin ei suostu tasa-arvoistamaan asevelvollisuutta. Yhteiskunnassa vallitsee kaksoisstandardi, joka sallii naisten suosimisen tasa-arvon nimissä. Jos pääministeri sanoisi haluavansa presidentiksi miehen tai jos työministeri selittäisi naisten alempia palkkoja "naisten elämäntapavalinnoilla", he saisivat välittömän tyrmäyksen.

Tasa-arvopolitiikka tulisi laittaa täysremonttiin. Tasa-arvoelimiin tulisi saada mieskiintiöt, eli vähintään 40 prosenttia ei-feministisiä miehiä – tasapuolisen sukupuolijakauman tulisi koskea myös tasa-arvopolitiikkaa itseään. Tasa-arvotutkimus olisi irrotettava feministisestä ideologiasta ja naistutkimuksesta. Puolueiden naisjärjestöjen rinnalle olisi saatava vastaavat miesjärjestöt. Poliittisen mieseliitin pitäisi luopua vääränlaisesta naisia suosivasta herrasmiesmäisyydestään, joka ei kuulu tälle vuosituhannelle.

Naiseliitin urakehityksen edistäminen ei saisi enää olla tasa-arvopolitiikan keskeisin painopistealue. Sen sijaan pääosa tasa-arvopolitiikan resursseista tulisi suunnata huonompiosaisen sukupuolen eli miesten auttamiseksi.

(julkaisematon mielipidekirjoitus)

35 kommenttia:

Jorma kirjoitti...

"julkaisematon mielipidekirjoitus"

Hyvä kirjoitus, joka pitäisi saada julkaistuksikin.

MikkoAP kirjoitti...

"Hyvä kirjoitus, joka pitäisi saada julkaistuksikin."


Kannatan.

Jape kirjoitti...

Erittäin hyvä ja kannatettava kirjoitus, joka ansaitsisi tulla julkaistuksi lehdessä.

Missä lehdessä yritit saada kirjoituksen julkaistuksi? Pravdassa?

Anonyymi kirjoitti...

Voiskohan se Heiskala lainata sitä
postituslistaansa.

Henry Laasanen kirjoitti...

"Missä lehdessä yritit saada kirjoituksen julkaistuksi? Pravdassa?"

Tuo on itseasiassa toinen versio, jota yritin saada Hesarin sunnuntaidebattiin (kuukausi pari sitten). Lähetetyssä versiossa oli mukana lähdeviitteet (joita itse kirjoituksessa ei tosin julkaista) Tuosta tulikin pitkähkölti sellaista palautetta, että vikoja on liikaa. mm.

"Nämä miehiä sorretaan/ naisia sorretaan -aiheet ovat kyllä poleemisia, mutta taipuvat huonosti debatiksi, jos väitteitä ei pystytä esittämään tarpeeksi terävästi ja konkreettisesti. Esität toki miesten ja yksinelävien miesten terveysstatistiikan tarkasti - ja sitä on monessa uutisessa käsiteltykin. Tarkkuus näissä medikaalifaktoissa ei kuitenkaan paikkaa tasa-arvopolitiikan täysremontin tarpeen ja toteutustavan ylimalkaisia perusteluja."

MikkoAP kirjoitti...

"Tarkkuus näissä medikaalifaktoissa ei kuitenkaan paikkaa tasa-arvopolitiikan täysremontin tarpeen ja toteutustavan ylimalkaisia perusteluja"

Näinhän se valitettavasti on, että muutos vaatii aina parempia perusteluja kuin status quo.

MikkoAP kirjoitti...

Siis tarkoitan, että vaatii, muttei pitäisi.

Anonyymi kirjoitti...

Tuohan vasta hauskasti perusteltu, että miksi ei julkaista. Vähän niinku ylempää neuvotaan, että ei ole tarpeeksi hyvin perusteltu. Ja tämä siis lehdessä, jonka naistoimittajat ohimennen väittävät miesten olevan vastuuttomia tappajia.

Sitä kyllä ihmettelen, miksi et viittaa sellaisiin puolivirallisiin hyvinvointi-indikaattoreihin, joita ollaan laatimassa Suomessakin ja joita löytyy Ruotsin osalta esim. täältä:

http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/27/57/b65e95cc.pdf

Hälsa och tillgång till vård (Somatiska sjukdomar, psykiskt
välbefinnande, tandstatus,
funktionsnedsättning, erhållen vård)
Sysselsättning och
arbetsförhållanden
(Förvärvsarbete, fysisk och psykosocial arbetsmiljö)
Ekonomiska resurser (Inkomst, förmögenhet,
kontantmarginal, ägodelar)
Kunskaper och
utbildningsmöjligheter
(Högsta avslutade utbildning,
yrkesutbildning, vuxenstudier
Familj och social förankring (Familjeförhållanden,
hushållssammansättning, sociala
relationer, socialt stöd
Bostad och närservice Bostadens utrymmesstandard,
utrustningsstandard, besittningsform)
Säkerhet till liv och egendom (Trygghet, utsatthet för våld, hot och stöld)
Rekreation och kultur (Fritidsvanor, semester,
organisationsaktiviteter)
Politiska resurser (Opinionsbildande aktiviteter, politiskt
och fackligt medlemskap och
deltagande, röstning, överklagande av myndighetsbeslut)

Henry Laasanen kirjoitti...

Sen sijaan debatissa on julkaistu viime aikona niinkin tunteita herättäviä aiheita, kuten

- "Suomen rokoteohjelma on vanhentunut"
- "Euroehdokkaat, puhukaa rahoituskriisistä"

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan muuten suomalaisten miesten itsemurhat edelleen Euroopan kärkeä? Olen aika varma, että luvut ovat selvästi suurempi useimmissa Itä-Euroopan maissa ja parissa Länsi-Euroopankin.

Pari sanaa vielä noista Hesarin kaipaamista perusteluista. Pointin siis pitäisi olla, että esitetään joukko mahdollisimman laajasti hyväksyttyjä hyvinvointimittareita ja miesten pärjääminen niissä. Jos joku urputtaa voi kysyä, miksi hän ei indikaattoreita hyväksy vaikka nämä ja nämä tahot käyttävät niitä hyvinvoinnin mittaamiseen.

Hyvin selkeästi pitäisi myös osata kertoa, miksi nykyinen tilanne on paitsi epäoikeudenmukainen myös vahingollinen järkevän politiikan kannalta, miksi nykyinen tasa-arvopolitiikka johtaa epätasa-arvoon ja sitä kautta vahingoittaa yhteiskuntaa. Tyhminkin ja aseenteellisin toimittaja luultavasti ymmärtää, että on järkevää yrittää tunnistaa yhteiskunnalliset ongelmat mahdollisimman hyvin ennen kuin niitä vastaan ryhdytään taistelemaan.

Henry Laasanen kirjoitti...

Minusta debatin ideana pitäisi olla se, että esitetään mahdollisimman mielenkiintoinen kirjoitus, joka herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan. Jos kirjoitus on vastaansanomattoman itsestään selvästi tosi, niin mitä siitä väittelemään. Tai jos kirjoitus on laatua "Euroehdokkaat, puhukaa rahoituskriisistä", niin mistä siinä pitää oikein kiistellä? Älkää puhuko rahoituskriisistä?

MikkoAP kirjoitti...

"Minusta debatin ideana pitäisi olla se, että esitetään mahdollisimman mielenkiintoinen kirjoitus, joka herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan. Jos kirjoitus on vastaansanomattoman itsestään selvästi tosi, niin mitä siitä väittelemään. Tai jos kirjoitus on laatua "Euroehdokkaat, puhukaa rahoituskriisistä", niin mistä siinä pitää oikein kiistellä? Älkää puhuko rahoituskriisistä?"

Silloin tulee erittäin vilkasta ja kiivasta hiljaisuutta :)

Anonyymi kirjoitti...

Äiti kidutti lapsiaan Tukholmassa

Mielenkiintoisia yksityiskohtia tapauksessa...

32-vuotias venäläisnainen raiskasi 10 miestä

Houkuteltuaan kulloinkin vuorossa olleen miehen seittiinsä ja nukutettuaan tämän, kaunis Valeria päästi himonsa valloilleen ja ryhtyi käsittelemään uhriaan.

Denis F, 29, sai viiltoja penikseen. Ayrtom Z:lta, 32, hän repi pihdeillä kivekset. Muut uhrit eivät onneksi joutuneet näin hurjaan käsittelyyn. Joka tapauksessa kaikki kymmenen uhria joutuivat lopulta viettämään enemmän tai vähemmän pitkän ajan sairaalassa.

Homo

MikkoAP kirjoitti...

Tässäpä mielenkiintoinen artikkeli:

http://www.nationalpost.com/todays-paper/story.html?id=1702952

MikkoAP kirjoitti...

Siis spermapankkeihin liittyy tuo

Anonyymi kirjoitti...

Kaikkeen narttujen turhamaisuuteen sitä maksamian verovaroja käytetäänkin.

Kaupungilta voi hakea korvausta koron katkeamisesta

Homo

Anonyymi kirjoitti...

Wimbledon-legenda möläytti: Naispelaajat myyvät seksiä, huutajat pitäisi ampua!

Homo

Anonyymi kirjoitti...

Eikö kirjoitustasi olisi kannattanut tarjota muihinkin lehtiin, esimerkiksi vähän kriittisempiin kuten Voimaan?

MikkoAP kirjoitti...

"Eikö kirjoitustasi olisi kannattanut tarjota muihinkin lehtiin, esimerkiksi vähän kriittisempiin kuten Voimaan?"

Tuo puna-viher vasemmiston dogmien äänitorvi nyt ei sitä ainakaan julkaisisi.

Anonyymi kirjoitti...

Onhan niitä lehtiä ja lehdissä kaikenlaisia kirjoittajavieraspalstoja.

Hesarin perustelut ontuvat todella pahasti. Etteikö muka ole faktaa tarpeeksi keskustelun pohjaksi! Taitaa olla todellinen syy joku ihan muu. Hesarissa on ollut aika rankkojakin feministisiä hyökkäyksiä, ei tosin sunnuntaisivuilla. Viitsitkö paljastaa, kuka hylkäyksen kirjoitti?

Henry Laasanen kirjoitti...

"Viitsitkö paljastaa, kuka hylkäyksen kirjoitti?"

Miehiä ovat olleet. Se on loputon suo, jos jokainen alkaa miettimään, miksi juuri heidän kirjoitustaan ei julkaistu. Hesariinkin tulee luultavasti paljon erilaisia tarjokkaita.

Jorma kirjoitti...

"Se on loputon suo, jos jokainen alkaa miettimään, miksi juuri heidän kirjoitustaan ei julkaistu."

Tuskin sitä tarvitsee jokaisen erikseen lähteä miettimään. Onhan Hesarin miesvihamielinen ja tasa-arvon vastainen linja nähty. Päätös on aivan tämän linjan mukainen.

Anonyymi kirjoitti...

Kuinka montaa prosenttia suomen kansalaisista on näitä atm (mikälie) miehiä? Joita nämä sinun käsittelemäsi ongelmat pääasiallisesti koskee?

Jos niitä on vaikka noin 5 prosenttia kansasta, niin voisiko olla, että asiasi ei ehkä ole kyllin kiinnostava valtakunnan ykköslehteen? Varsinkin, kun sitä on jo siellä muutamaan kertaan käsitelty.

Henry Laasanen kirjoitti...

"Kuinka montaa prosenttia suomen kansalaisista on näitä atm (mikälie) miehiä? Joita nämä sinun käsittelemäsi ongelmat pääasiallisesti koskee?"

Jos minua tarkoitat, niin eivät ATM:n ongelmat ole minun pääasiallinen tarkasteluni kohde.

Henry Laasanen kirjoitti...

"Jos niitä on vaikka noin 5 prosenttia kansasta, niin voisiko olla, että asiasi ei ehkä ole kyllin kiinnostava valtakunnan ykköslehteen? Varsinkin, kun sitä on jo siellä muutamaan kertaan käsitelty."

Palautteessa sanottiin, että "Kirjoituksesi on kiinnostava, mutta..."

Jaaha kirjoitti...

Kyllä tuonne HS:n sunnuntaidebattiin täytyy aika kovan seulan läpi mennä. Itse olen duunin puolesta tarjonnut sinne useita erittäin kovia kandidaatteja, mutta vain pari kertaa on tärpännyt. Esim. liikemaailman edustajat saavat tilaa aika hintsusti.

Veikkaan myös, että jos on "liiaksi" profiloitunut jonkinlaisen "ääriryhmään" tai "liiaksi" paljon yhden asian taakse, tämä myös hankaloittaa paikan saamista. Tästä saattaa olla Henryn osalla kysymys. Tämä on sinällään harmi ja mielestäni virhe, koska itse pidän tekstejään tieteellisinä enkä poliittisina.

Tai sitten kysymys on vain siitä, että tällä kertaa tuo aihe ei vaan toimittajaa sytyttänyt, ja kannattaa muotoilla se uudelleen ja tarjota jossain vaiheessa uudelleen. Missään nimessä ei kenenkään kannata ottaa nokkiinsa.

Sen verran kuitenkin salaliittoteoreetikkoa minussakin on, että jos joku Unionin ämyli, esim. Moilanen, tekisi aloituksen naisiin kohdistuvasta väkivallasta tms., kynnys sen julkaisemiseen olisi paljon matalammalla kuin tässä tapauksessa. Ettei siellä vaan, piru vie, olisi muuten joku aika sitten jotain tuollaista ollutkin...

MikkoAP kirjoitti...

"Kuinka montaa prosenttia suomen kansalaisista on näitä atm (mikälie) miehiä? Joita nämä sinun käsittelemäsi ongelmat pääasiallisesti koskee?

Jos niitä on vaikka noin 5 prosenttia kansasta, niin voisiko olla, että asiasi ei ehkä ole kyllin kiinnostava valtakunnan ykköslehteen? Varsinkin, kun sitä on jo siellä muutamaan kertaan käsitelty."

Tuo Henryn kirjoitus ei keskity mitenkään erityisesti at-miehiin. Paitsi :

"Miesten tilanteen voidaan ennustaa heikkenevän entisestään. Vuonna 2007 korkeakoulututkinnon suorittaneista 63 prosenttia oli naisia. Nuorten miesten joukossa työttömyys on räjähtämässä käsiin. Kun tiedämme, että naisilla on tapana avioitua ylöspäin itseään menestyneempien miesten kanssa, voidaan ennustaa, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa vähän koulutetuista ja työttömistä miehistä tulee putoamaan avioliittomarkkinoiden ulkopuolelle."

Mutta tuokin viittaa vain siihen, että nykyinen kehitys kasvattaa atm-ryhmän kokoa rajusti.

Anonyymi kirjoitti...

"Mutta tuokin viittaa vain siihen, että nykyinen kehitys kasvattaa atm-ryhmän kokoa rajusti."


Luulisin, että jako on realistisesti ottaen joku tällainen

ATM:T 7%
aKTM:T (alempi ktm) 28%
KTM:T 37%
aYTM: 13%
YTM: 15%


Eli KTM:t ja YTM:t voi jakaa kahteen ryhmään. YTM:t, joilla on jonkin verran heikkoina pidettyjä ominaisuuksia mukana putoavat aYTM-ryhmään.

AT- ja KT- miehillä on pitkälti samantyyppiset pulmat. Ero vain on siinä, että KT miehellä on jotain käytännön mahdollisuuksia saada seksiä, kun AT:seen ei yleensä nainen koske pitkällä tikullakaan. Moni nainen saattaisi jopa mennä mieluummin vuosikausiksi vankilaan, kuin rakastella kertaakaan AT-miesten kanssa.

YTM:iä pariutumiseen liittyvät ongelmat eivät kosketa mitenkään, mutta aYTM:t saattavat jäädä ilman jos nainen sattuu olemaan
todella kranttu.


Bmad

Anonyymi kirjoitti...

"Tuo puna-viher vasemmiston dogmien äänitorvi nyt ei sitä ainakaan julkaisisi."

Juuri tälläistä kommenttia odotin. Voima julkaisee paljon sellaista mitä Hesari ei ja juuri feminismin läpäisemän lukijakunnan takia kirjoitusta kannattaisi tarjota nimenomaan Voimaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Luulisin, että jako on realistisesti ottaen joku tällainen"

Perustuen mihin?

Anonyymi kirjoitti...

"Luulisin, että jako on realistisesti ottaen joku tällainen"

Perustuen mihin?"

Luepa uudestaan.

Bmad

MikkoAP kirjoitti...

"Juuri tälläistä kommenttia odotin. Voima julkaisee paljon sellaista mitä Hesari ei ja juuri feminismin läpäisemän lukijakunnan takia kirjoitusta kannattaisi tarjota nimenomaan Voimaan."

En ole Voimaa pitkään aikaan lukenut, joten myönnän, että voit olla oikeassa. Mutta silloin, kun vielä sitä luin, Voima poikkesi tasa-arvokeskustelussa Hesarista vain siinä, että se oli vieläkin profeministinen. Ainoastaan asevelvollisuusasia ole poikkeus ja siitä toki pisteet Voimalle

MikkoAP kirjoitti...

"profeministinen" , "ole"

Siis "profeministisempi" ja "oli"

Ei pitäisi yrittää tehdä viittä asiaa yhtäaikaa :/

Anonyymi kirjoitti...

"
Veikkaan myös, että jos on "liiaksi" profiloitunut jonkinlaisen "ääriryhmään" tai "liiaksi" paljon yhden asian taakse, tämä myös hankaloittaa paikan saamista. Tästä saattaa olla Henryn osalla kysymys. Tämä on sinällään harmi ja mielestäni virhe, koska itse pidän tekstejään tieteellisinä enkä poliittisina."

Ääriryhmä, jonka pääasiallisina äänitorvina riehuu Heiskala, Jorma/Jyrki/"?", Vortac/Corleone/C, ja pari muuta - ei siksi, että heillä olisi enemmän sanottavaa kuin muilla, vaan siksi että he viitsivät - ja kehtaavat - enemmän kuin asiallisemmin keskustelevat. Äänitorvet painavat leimansa liikkeeseen saaden sen vaikuttamaan pelkältä nettiräyhäämiseltä. Tästä assosiaatiosta nettiriehujiin Henryäkin varmaan rankaistaan.

Jorma kirjoitti...

"Jorma/Jyrki/"?", Vortac/Corleone/C, ja pari muuta - ei siksi, että heillä olisi enemmän sanottavaa kuin muilla, vaan siksi että he viitsivät - ja kehtaavat - enemmän kuin asiallisemmin keskustelevat."

Tasa-arvoa on puolustettava, vaikka se sinä ärsyttääkin.