tiistaina, syyskuuta 22, 2015

Kaarina Kailon kirja

Ekofeministi Kaarina Kailon kirja IRTI TALOUSVÄKIVALLASTA –RESEPTEJÄ SOLIDAARISEEN HYVINVOINTIIN pitää sisällään seuraavanlaista asiaa:


  1. Tässä onkin patriarkaatin ydin – naisten ja miesten epäsymmetriset valtasuhteet kätketään ”luonnollisen” työnjaon ja sukupuolten välisen näennäisluonnollisen  yksityisen/julkisen  reviirin  normien  alle.  Näin  pyritään estämään epäreilun työnjaon kyseenalaistaminen.
  2. Naisten enemmistö kokee jopa taloudellisesti riippuvaisen asemansa naisen luonnolliseksi osaksi eikä nouse kapinaan sitä vastaan. Feminismi uhkaa tätä heteropatriarkaalista miesten välisen vaihdon piilosopimusta, koska se tekee luonnolliseksi  leimatusta  luonnottoman  ja  mielivaltaisen  ja  paljastaasukupuolten  välisen,  miesten  neuvotteleman ”sopimuksen”  laittomuuden ja tarkoitushakuisuuden. Feministejä leimataan ja heistä levitetäänvalheellisia tietoja, jotta heidän paljastuksiaan ei otettaisi todesta eikä hyväksyttäisi.
  3. Makrotasolla eli julkisessa elämässä uusliberalistinen arvomaailma ja  toimintamalli  perustuvat  samalle  ylivallan  patologialle  kuin  lähisuhdeväkivalta. 
  4. Väkivaltainen  mies  saattaa  käyttää  taloudellis-poliittista  valtaansamanipuloidakseen  naisen  väheksymään  itseään,  kykyjään,  ystäviään, taitojaan, jopa ulkonäköään.
  5. Samalla tavoin monet – joskaan ei suinkaan kaikki – miehet sulkevat silmänsä patriarkaalisen yhteiskuntajärjestelmän ja sen miesvaltaa (ns. panssaroitua miehisyyttä) suosivien rakenteiden todellisuudelta ja kohdistavat kritiikkinsä väkivaltakysymyksissä naisiin, painottaen yksilöpsykologiaa, joka ei salli rakenteiden ja asenteiden tarkastelua. Näin väitetään – jopa tilastoja uhmaten –, että naiset olisivat yhtä väkivaltaisia kuin miehet, tai puolustetaan miehistä väkivaltaa seurauksena naisten verbaalisista kyvyistä, kotivallasta tai nalkuttamisesta ja henkisestä väkivallasta. 
  6. Myös naisilta viedään usein kaikki voimaannuttava ja omanarvontuntoa lisäävä tieto ja omaehtoisuus. Yksi suurimmista synneistä, johon nykypatriarkaatissa voi langeta, on kyseenalaistaa vallitsevat miesehtoiset uskonnot tai maailmankuva. Pelottavimman uhan näyttävät muodostavan  matriarkaattien  tai  rauhanomaisten  yhteiskuntien  tutkijat – niin voimallisesti heitä on katsottu aiheelliseksi syrjiä, vähätellä ja nimitellä epätieteellisen huuhaan keittäjiksi.
  7. Sukupuolijärjestelmät  ovat  seurausta mieshegemonian  psykologisesta, viestinnällisestä,  poliittisesta  ja  yhteiskunnallisesta ylivallasta, jonka turvin naiset on sosialisoitu yhdessä muiden,  vähemmän  valtaa  omaavien  ryhmien  kanssa  hyväksymään alisteinen ja riippuvainen asemansa ikään kuin ”luonnollisena” ja jopa suotavana.
  8. Tapa,  jolla  pohjoismaalaiset  miehet ovat  tukeneet  ja  puolustaneet  kunniamurhiin  syyllistyneitä  maahanmuuttajamiehiä, kielii kuitenkin siitä, etteivät edistyksellisten tasa-arvon kärkimaiden miehet ole läheskään niin vapaita väkivallan kulttuurista kuin kuvitellaan.
  9. Naistutkijana näen naisten lisääntyneen ja vakavan työuupumuksen diagnoosit  aikamme  heijastuksena  terveysalan  sukupuolistavista  käytännöistä ja valtasuhteista, jotka ovat kautta historian aiheuttaneet naisille erilaisia sukupuolittuneita sairauksia tai oireyhtiöitä. Sillä  on  yhteyksiä  niihin  toisiin  naiserityisiin  epidemioihin,  jotka ovat  olleet  seurausta  ja  heijastusta  epäsymmetrisistä,  patriarkaalisista valtasuhteista,  kuten  hysteria,  arktinen  hysteria  tai  naisten  pyörtyileminen l800-luvulla. Ne ovat yhteydessä naisten psykologisiin oireyhtymiin, joille on annettu erilaisia nimikkeitä naisia syyllistävänä, yksilöpsykologisena, pikemminkin kuin sosiaalisia ja taloudellisia valtasuhteita heijastavina oireina. 
  10. Työuupumus,  joka  on  kohdannut  varsinkin  naisvaltaisten  alojen naistyöntekijöitä, on siis seurausta työelämän ilmapiiristä ja rakenteista, jossa naiset nähdään hyötyrationalismin pikemminkin kuin vastuurationalismin kautta menoerinä ja resursseina - ei ihmisinä. Aivan kuten väkivaltaiset miehet saattavat hyvinkin uuvuttaa vaimonsa tai partnerinsa epätasapuolisella koti- ja hoivatöillä halliten häntä ylivoimallaan, patriarkaatti-kapitalismin työelämä repii joustot ja muun hyödyn ennen kaikkea naisten selkänahasta. 

15 kommenttia:

Henri K. kirjoitti...

"Tapa, jolla pohjoismaalaiset miehet ovat tukeneet ja puolustaneet kunniamurhiin syyllistyneitä maahanmuuttajamiehiä, kielii kuitenkin siitä, etteivät edistyksellisten tasa-arvon kärkimaiden miehet ole läheskään niin vapaita väkivallan kulttuurista kuin kuvitellaan."

Eiköhän lähinnä pohjoismaiset naiset ole näitä maahanmuuttajamiehiä puolustelleet.

Arvo Tasanen kirjoitti...

"Naistutkijana näen naisten lisääntyneen ja vakavan työuupumuksen diagnoosit aikamme heijastuksena terveysalan sukupuolistavista käytännöistä ja valtasuhteista, jotka ovat kautta historian aiheuttaneet naisille erilaisia sukupuolittuneita sairauksia tai oireyhtiöitä."

Terveydenhoidon sukupuolistavat käytännöt tuskin muuttuvat Suomessa ainakaan niin kauan kuin alan koulutukseen pääsemisessä on nykyiset kriteerit. Suomen suurimman sairaanhoitajien kouluttajan, Tampereen AMK:n, "pyrkineet ja otetut" tilastoa lukemalla selviää, että sairaanhoidon koulutusohjelmaan hakeneista reilu 20% on miehiä, sisäänpäässeistä vajaat 10%.

Ile kirjoitti...

Miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann:

"Tapaus sai minut miettimään, millaisen ihmiskäsityksen pohjalta yhteiskuntamme keskeiset instituutiot, kuten terveydenhoito tai maanpuolustus, toimivat. Eikö ole jotain vikaa siinä, että elämän vaikeuksista ahdistunut ihminen pumpataan niin täyteen lääkkeitä, että hän muuttuu ihan toiseksi ihmiseksi? Entä mitä järkeä on siinä, että armeija kohtelee ihmisyksilöä pelkkänä kutsuntanumerona?"

Anonyymi kirjoitti...

Seksirobotit ovat täällä, ja tämä mies sanoo, että ne ovat vaarallisia

Internetissä on juuri nyt käynnissä seksirobotteja vastustava kampanja, joka saa valtavasti julkisuutta.

Kyllä, luit oikein:

Campaign against Sex Robots -hankkeen perustivat kaksi robotiikan tutkijaa, ruotsalainen Erik Billing ja brittiläinen Kathleen Richardson.

Julkisuuteen se nousi nyt syyskuussa, kun he julkaisivat tieteellisessä konferenssissa aihetta käsittelevän raportin.
Nyt kampanjasta ovat kirjoittaneet viestimet ympäri maailmaa.

Billing ja Richardson vastustavat ihmistä muistuttavia seksirobotteja, koska ne vahvistavat naisia ja lapsia esineellistäviä ajatusmalleja yhteiskunnassamme.

Hämmennyimme koko aiheesta niin, että soitimme Ruotsiin.

Seksirobottivastaisen kampanjan symboliksi on noussut vuonna 2010 päivänvalon nähnyt Roxxxy. Amerikkalaisen TrueCompanion-yrityksen kehittämä robotti on interaktiivinen seksilelu, jonka saa tällä hetkellä halvimmillaan tuhannella dollarilla.

Seksikäyttöön valmistettu Roxxxy näyttää ja tuntuu mahdollisimman samalta kuin ihminen. Roxxxy on fyysisesti kaikkea, mitä asiakas vain haluaa – esimerkiksi hiusten- ja ihonvärin sekä kuppikoon saa päättää itse.

Roxxxy on aina halukas.

Roxxxy ei koskaan väsy.

Roxxxy on aina paikalla.

Tästä huolimatta Roxxxy ei ole mikään passiivinen, persoonaton koje vaan sen ohjelmisto ymmärtää joitakin peruskomentoja. Roxxxy osaa esimerkiksi sanoa "Minä rakastan sinua".

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus: Naiset haluavat enemmän seksiä

Olisiko vihdoin aika luopua "pihtaava nainen" -stereotypiasta?

Viime viikolla Ilonan luetuimmassa jutussa kolme miestä kertoi, millaista on elää parisuhteessa ilman seksiä. Jotta kukaan ei kuvittelisi, että syy seksin vähyyteen olisi yksin naisissa, haluamme kertoa myös toisenlaisia uutisia:

Naiset tahtovat enemmän seksiä.

Niin kertoo kysely, joka toteutettiin Kindara-nimisen sovelluksen kautta. Sovellus auttaa naisia ymmärtämään paremmin kroppaansa ja seksuaalisuuttaan keräämällä jatkuvasti dataa käyttäjästä. Kyselyyn vastasi 500 sovellusta käyttävää naista.

Anonyymi kirjoitti...

Nainen päättää, mitä mies laittaa päälle

Suomalaiset miehet kysyvät yhä tyttöystäviltään ja vaimoiltaan, mitä kannattaa laittaa ylle.

Kotimainen pukuvalmistaja Turo tutki miesten mietteitä pukeutumisesta ja sai selville, että naisilla on Suomessa melkoisesti valtaa miestensä vaatevalintojen suhteen. Tutkimus myös romutti mielikuvaa, jonka mukaan suomalainen mies ei välittäisi vaatetuksestaan.

Neljä viidestä tutkimukseen vastanneesta suomalaismiehestä kertoi olevansa kiinnostunut pukeutumisesta, ja yli puolet heistä kertoi kiinnittävänsä päivittäin huomiota vaatevalintoihinsa.

Vieläkin tarkempia ovat kuitenkin naiset, joista 82 prosenttia kertoi kiinnittävänsä huomiota miehensä vaatteisiin. Eivätkä havainnot ole olleet aina mieluisia: seitsemän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta naisesta nimittäin toivoi, että miehet panostaisivat enemmän vaatteisiinsa.

- Naisilla on suuri vaikutus miesten pukeutumiseen. He seuraavat muotia miehiä enemmän, ja miehet luottavat puolisoidensa tyylisilmään. Tutkimuksen mukaan miesten tärkein tietolähde pukeutumisasioissa on heidän puolisonsa. Sen sijaan naisten pukeutumiseen puoliso vaikuttaa huomattavasti vähemmän, Turon toimitusjohtaja Janne Antikainen sanoo.

Tutkimukseen vastanneista miehistä 16 prosenttia sanoi ostavansa uuden puvun säännöllisesti. Sen sijaan vain 7 prosenttia naisista uskoi tämän pitävän paikkansa. Sama koskee muitakin vaatteita.

- Totuus löytynee jostain puolesta välistä, Antikainen hymähtää.

Turon tutkimuksen mukaan etenkin nuoret miehet ja suurissa kaupungeissa asuvat kiinnittävät pukeutumiseensa huomiota.

- Olemme varmasti edelleen esimerkiksi Ruotsia jäljessä, mutta tulemme kovaa vauhtia perässä. Mitä nuorempi mies, sitä todennäköisemmin hän on kiinnostunut pukeutumisesta, Janne Antikainen sanoo.

- Myös kansainvälisesti kiinnostus miesten pukeutumiseen on ollut nopeassa kasvussa. Maailmalla miesten vaatteiden myynti on viime vuosina kasvanut enemmän kuin naisten.

Tutkimukseen vastasi 853 miestä ja 400 naista.

Lähde Turo

Anonyymi kirjoitti...

Nyt puhuu Jaromir Jagria seksiselfiellä kiristänyt 18-vuotias malli: ”Poikaystävän kanssa oli vaikeaa”

Jaromir Jagrin ja tshekkiläismallin intiimistä kuvasta on noussut NHL-legendan kotimaassa valtava kohu. Nyt mallikaunotar selittää kiristysyritystään.
Viime viikon lopulla Tshekissä kuohahti kun NHL-jääkiekkoilija Jaromir Jagrin, 43, kanssa yhteisen yön viettänyt 18-vuotias Katerina julkaisi parista seksiselfien.

Katerina oli ottanut nukkuvasta Jagrista kuvan pian aktin jälkeen ja yritti kiristää kuvalla rahaa jääkiekkoilijalta. Katerina uhkasi julkaista kuvan sosiaalisessa mediassa, jos Jagr ei maksaisi hänelle 50 000 korunaa, eli noin 1850 euroa.

– Ei kiinnosta, Jagr oli kuitannut kaunottaren kiristysyrityksestä.

Niinpä malli toteutti uhkauksensa ja kuva lähti kiertämään sosiaalisessa mediassa.

Erityisen kiusalliseksi tapauksesta tekee Katerinan osalta se, että hän seurustelee Tshekin nuorten maajoukkueessa pelaavan puolustajan Dominik Rudlin, 19, kanssa.

Katerina kertoo tshekkiläislehdille hänellä ja Rudlilla olleen suhteessa ongelmia, kun hän haki lohtua Jagrin sylistä.

– Meillä on ollut suhteessa vaikeaa, Katerina kuvailee tshekkiläiselle Super-sivustolle.

– Olemme vielä yhdessä, mutta ei tämä helppoa ole ollut, hän sanoo.

Anonyymi kirjoitti...

Miltä tuntuu palata yhteen exän kanssa? ”En uskalla kertoa asiasta ystävilleni”
Vanhaan suhteeseen palaamiseen on monia syitä.


Joskus ajatus vanhaan suhteen palaamisesta tuntuu loistavalta idealta. Todellisuus voi kuitenkin olla aivan muuta. Naiset vastasivat, minkälaisia tunteita yhteenpalaaminen herättää.

”Palasin yhteen entisen poikaystäväni kanssa, jotta voisin pettää häntä, kuten hän petti minua.”

”Palasimme yhteen, mutta pelkäsin koko ajan hänen jättävän minut uudelleen. Tiedän, kamalaa.”

"En voisi olla onnellisempi."

”Palasimme entisen poikaystäväni kanssa yhteen kolmannen kerran, enkä uskalla kertoa asiasta ystävilleni. En halua heidän pitävän minua epätoivoisena.”

”Pelkään, mitä vanhempani sanovat, kun he kuulevat meidän palanneen yhteen.”

”Halusin palata exäni kanssa yhteen, vain jättääkseni hänet.”

”Toisinaan minusta tuntuu, että olin tyytyväisempi sinkkuna kuin nyt, kun olemme palanneet yhteen.”

”En enää rakasta poikaystävääni, mutta palasimme yhteen, sillä minulla ei ole töitä ja tarvitsin rahaa.”

”Kävin exäni kanssa treffeillä ja hän kertoi edelleen rakastavansa minua. Nyt minusta tuntuu pahalta hänen tyttöstävänsä puolesta.”

”Olemme entisen poikaystäväni kanssa seksisuhteessa, sillä en ole löytänyt uutta kumppania.”

Kari Hurtta kirjoitti...

! » Billing ja Richardson vastustavat ihmistä muistuttavia seksirobotteja, koska ne vahvistavat naisia ja lapsia esineellistäviä ajatusmalleja yhteiskunnassamme.

Eiköhän tuossa vastusteta tai pelätä kilpailua. Seksin kysyntä ja tarjonnan pelätään muuttuvan.

Kari Hurtta kirjoitti...

! » Viime viikolla Ilonan luetuimmassa jutussa kolme miestä kertoi, millaista on elää parisuhteessa ilman seksiä.

! » Naiset tahtovat enemmän seksiä.

Mutta ei kumppanin kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Varoitus: Kuumaa kamaa!!!! Tätä kirjoitustani et voi lukea Feministien vuoro-sivuilta Blogi US Pauli Sumanen 21.9.2015

Ile kirjoitti...

Avoimet kaula-aukot, kalapuikkoviiksimiehet ja Saara Huttunen

Anonyymi kirjoitti...

http://epakorrekti.blogspot.fi/2015/09/naisilla-on-yli-kaksi-kertaa-enemman.html

Anonyymi kirjoitti...

Älä ota erektiolääkettä enemmän kuin on tarpeen!

Linkityspalvelu kirjoitti...

! » http://epakorrekti.blogspot.fi/2015/09/naisilla-on-yli-kaksi-kertaa-enemman.html

Poliittisesti epäkorrekti: "Naisilla on yli kaksi kertaa enemmän ammatista aiheutuneita ihotauteja kuin miehillä" (tiistai 22. syyskuuta 2015)

Miehillä on yli kolmekymmentä kertaa enemmän ammatista aiheutuneita meluvammoja kuin naisilla

Miehillä on yli kaksikymmentä kertaa enemmän ammatista aiheutuneita asbestisairauksia kuin naisilla

Yli 76% ammattitaudeista on miehillä