perjantaina, heinäkuuta 15, 2016

Miesten seksuaalinen tasoluokitteluteoria

Miesten seksuaalinen tasoluokitteluteoria

Suomalaisissa pariutumista käsittelevissä nettikeskusteluissa on vuosien varrella vakiintunut käyttöön miesten seksuaalinen tasoluokitteluteoria, jossa miehet asetetaan kolmeen eri luokkaan: ylempitasoisiin miehiin (YTM) , keskitasoisiin miehiin (KTM) ja alempitasoisiin miehiin (ATM). Tasoluokitteluteorian tarkoituksena on kuvata naisten tarjoaman seksin epätasaista jakaantumista miesten kesken. Miesten asettuminen tasoluokkiin on perimmiltään seurausta naisten valikoivuudesta partnerien suhteen. Tasoluokitus on siten seuraus naisten tavasta arvottaa miehiä, ei miesten käsityksistä itsestään. Yksittäisen miehen menestys naissuhteissa on seurausta miehen markkina-arvosta sekä miehen kyvyistä hankkia naissuhteita. Ylempitasoisilla miehillä on paljon naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä naissuhteiden hankkimiseksi, minkä seurauksena heillä on usein lukuisia seksuaalisia naissuhteita. Keskitasoisilla miehillä naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä seksuaalisten naissuhteiden hankkimiseksi on keskimääräisen paljon, ja he ovat useimmiten yksiavioisessa parisuhteessa. Alempitasoisilla miehillä on vain vähän naisten arvostamia ominaisuuksia tai kykyjä naissuhteisiin pääsemiseksi, ja heidän elämäänsä luonnehtivat pitkät vastentahtoiset selibaatin jaksot tai täydellinen seksuaalisten naissuhteiden puute. Miehen tasoluokitus ei ole pysyvä, vaan se voi vaihtua elämänkaaren aikana.

Naisten valikoivuuden ja ylempitasoisten miesten lukuisten naissuhteiden seurauksena miesten seksuaalisen hierarkian alapäähän syntyy naisvaje. Jos esimerkiksi jollakin rock-tähdellä on kymmenen bändäriä, miesten seksuaalisen hierarkian alapäähän syntyy vastaavan suuruinen naisvaje, jossa yhdeksän miestä jää ilman yhtään naista. Naisvaje on havaittavissa ilmeisenä esimerkiksi netin deittisivustoilla, jossa partneria hakevien miesten ilmoituksia on usein 2–5 kertaa naisten ilmoituksia enemmän. Keskitasoiset miehet ratkaisevat naisiin kohdistuvan kysynnän ylimäärän tuottaman ongelman sitoutumalla yksiavioiseen suhteeseen. Kenrickin ym. mukaan sitoutuminen yksiavioiseen suhteeseen on joko keskitasoisten miesten aidosti preferoima vaihtoehto tai markkinaolosuhteiden sanelema käytännön pakko. Vähemmän attraktiivisilla miehillä ei usein ole muuta mahdollisuutta kuin valita sitoutunut parisuhde säännöllisen seksielämän turvaamiseksi. (1993.) Jos vähemmän attraktiivisille miehille olisi kuitenkin ollut tarjolla lukuisia seksisuhteita attraktiivisten naisten kanssa, heidän valintansa olisi saattanut olla toinen.

Naisia ei ole mielekästä asettaa vastaaviin tasoluokkiin seksisuhteiden lukumäärän perusteella, koska seksin saaminen miehiltä on helppoa. Naisten motivaatio lyhytaikaisiin seksisuhteisiin ei perustukaan yleensä haluun seksuaalisesta vaihtelusta ja lukuisista seksipartnereista, vaan se keskittyy valikoivasti korkean statuksen miehiin tai geneettiseen laatuun (Smith 1984; Gangestad & Thornhill 1997). Vastaava naisten tasoluokittelu saattaisi pitää sisällään sen ajatuksen, kuinka tasokkaan miehen nainen kykenee sitouttamaan yksiavioiseen suhteeseen.


Ylempitasoiset miehet (YTM)
Haastattelussa erään suositun bändin jäsen kertoi bändin tiestä menestykseen. Kun häneltä kysyttiin, mistä hän tiesi, että bändin menestys oli kasvusuunnassa, hän sanoi, että vuosi vuodelta bändin jäsenille ilmestyi yhä paremman ja paremman näköisiä tyttöystäviä. (Mocsny)

Käsite ylempitasoiset miehet viittaa miehiin, joilla on paljon naisten arvostamia ominaisuuksia ja kykyjä attraktion herättämiseksi naisissa. Heillä onkin usein lukuisia seksuaalisia naissuhteita, koska miehistä seksi naisten kanssa on hauskaa ja seksi uusien naisten kanssa on erityisen hauskaa (Baumeister & Tice 2001, 183). Sellaisissa yhteiskunnissa, joissa moniavioisuus on ollut sallittua, noin 10–15 prosenttia miehistä on hankkinut itselleen useita partnereita (Geary ym. 2004). Yleisesti ottaen tutkimukset osoittavat, että suuri naisten joukko tarjoaa toistuvasti seksiä hyvin pienelle korkean statuksen miesten joukolle, mikä pätee kaikkialla maailmassa (Joseph 2001).

Betzigin (1986) mukaan vallassa olevien miesten elämänkaarissa on toistuva kuvio seksielämän osalta. He suostuvat usein avioitumaan, mutta järjestävät sivuun tasaisen virran muita naisia, joiden kanssa heillä on seksisuhteita yhden yön suhteista monivuotisiin rakastajattariin. Vallassa olevat miehet, joilla on mahdollisuus toimia oman tahtonsa mukaisesti, yrittävät saada kaiken. Heillä on vaimo, jonka lisäksi he nauttivat seksuaalisesta uutuudenviehätyksestä. Desmond Morrisin (2006) mukaan neroilla on tyypillisesti lukemattomia rakastajattaria. Esimerkiksi Albert Einsteinilla oli kymmeniä rakastajattaria, mikä ei välttämättä sovi klassiseen kuvaan etäisestä nerosta. USA:n Presidentti John Kennedy oli kyltymätön ja kärsimätön. Hän preferoi kahta naista kerralla ja vietteli miltei jokaisen tapaamansa naisen tähdistä sihteereihin ja lentoemäntiin. Tapaamisessaan Harold McMillanin kanssa Kennedy valitti, että hän saa sietämättömiä päänsärkyjä, jos hän ei saa seksiä naiselta joka päivä. Myös Picasso oli pakkomielteinen seksin suhteen. Elokuvan nero Charlie Chaplin oli vielä voimakkaampi seksipeto, jolla oli loputon määrä rakastajattaria ja jonka suuri huvi oli tyttöjen neitsyyden vieminen. Chaplin kertoi, että sopiva seksin määrä oli noin kuusi kertaa päivässä. Myös Olavi Virran kerrotaan keränneen hyvin lukuisan määrän naissuhteita (Pajunen 2006) . Virta sai naisen kuin naisen sormiaan näpsäyttämällä, mikä johti naisten esineelliseen hyväksikäyttöön hotelli Tornin villeissä orgioissa. Morrisin (emt.) mukaan kuuluisuus, valta ja rikkaudet tekevät neroista ja lahjakkuuksista hyvin houkuttelevia seksikumppaneita naisille. Syynä miesten intoon hankkia valtavia partnerimääriä on uusien seksiaktien viehätys, joista tulee lopulta vastustamattomia. Kyse ei ole aktista sinällään, vaan uusien partnerien hankinnan viehätyksestä. Kun valloitus on suoritettu, uutuudenviehätys häviää nopeasti ja uusi jahti alkaa.

Baumeisterin ja Ticen (2001, 208) mukaan ammattiurheilijoilla on hyvin lukuisa määrä seksisuhteita naisten kanssa. Vaikka monet heistä avioituvat, he kykenevät silti hankkimaan lukuisia satunnaisia suhteita avioliiton ohessa. Townsendin (1998, 55) tutkimuksissa suurin partnerimäärä miehistä oli tähtiurheilijoilla, opiskelijoiden osakuntien johtajilla ja muilla korkean profiilin miehillä. Hänen haastattelemillaan suurien katsojamäärien urheilulajien tähdillä oli kaikilla ollut yli sata partneria. Monet yksittäiset tapaamiset naisten kanssa sisälsivät pikemminkin suuseksiä kuin yhdyntöjä. Suurin osa noista miehistä kertoi, että he aikoivat avioitua jonain päivänä, mutta he eivät aikoneet pysyä täysin uskollisina. Kolmanneksella noista miehistä oli tyttöystävä, jota he pettivät salaa. Helppo sitoutumattoman seksin saatavuus ylittää korkean statuksen miehillä helposti uskollisista suhteista saadun hyödyn. Mitä korkeampi miehen status ja suosio oli, sitä enemmän naisia hänelle oli saatavilla ja sitä enemmän hän käytti tuota mahdollisuutta hyväkseen. Benedict (1997) kertoo, että yleinen vitsi USA:n koripalloammattilaisten liigassa NBA:ssa meneekin seuraavasti: ”Mikä on vaikein asia NBA:ssa? Olla hymyilemättä, kun suutelet vaimoasi lähtiessäsi matkaotteluihin.” Ammattiurheilijoita tutkinut Benedict kertoo, että tähtiurheilijan korkea status tuottaa heille valtavan määrän naisten tarjoamaa seksiä. Urheilijoilla on loputon määrä seksuaalisia tilaisuuksia, minkä seurauksena he joutuvat usein jättämään avioitumisen väliin. Avioituneidenkin urheilijoiden joukossa vallitsee kirjoittamaton sääntö, joka hyväksyy avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet.

Townsend (1998) kertoo, että hänen löydöksensä tukevat ajatusta miesten erilaisista lisääntymisstrategioista. Korkean markkina-arvon miehet siirtyvät käyttämään lyhyen tähtäimen lisääntymisstrategioita, jotka korostavat partnerin valinnassa fyysistä ulkonäköä ja vähentävät naisen sosiaalisten piirteiden merkitystä. Lyhyen tähtäimen strategiassaan he määrittävät naisen seksuaalisen haluttavuuden lähes yksinomaan fyysisten piirteiden perusteella.


Alempitasoiset miehet (ATM)
Kulttuurimme yksiavioisuus on demokratiaa: urpojen enemmistö on äänestänyt harvalukuiset pekat nurin. Mutta menestyjä-pekat ovat ovelia: he harrastavat peräkkäistä yksivaimoisuutta. He ovat sarja-avioitujia eli he vaihtavat ajan ja synnytysten kuluttaman vaimonsa nuorempaan. Tyhmät urpot eivät huomaa matematiikan armotonta lopputulosta: nuorista naisista, rumistakin, tulee pula. Ja tämän kaiken kerrannaisvaikutuksena syntyy yhteiskunnan alimmalle portaalle yksinäisten miesten, tosiurpojen, synkeä joukko. (Sarmaja 1996, 52)
Alempitasoiset miehet ovat miesten seksuaalisen hierarkian alimpana oleva miesten joukko, joilla on vain vähän naisten arvostamia ominaisuuksia ja vähän kykyjä naissuhteiden hankkimiseksi ja joiden elämää luonnehtivat pitkät vastentahtoiset selibaatin jaksot tai täydellinen seksuaalisten naissuhteiden puute. Alempitasoisten miesten luokan synty on seurausta naisten suuremmasta valikoivuudesta seksuaalisten partnerien suhteen sekä ylempitasoisten miesten harjoittamasta funktionaalisesta moniavioisuudesta. Naisten tarjoamaa seksiä ei yksinkertaisesti riitä kaikille miehille.

Naissuhteiden hankkimisen kustannukset ovat sitä suurempia, mitä alempi on miehen markkina-arvo. Alhaisen markkina-arvon mies joutuu tekemään lukuisia aloitteita seksuaalisen partnerin löytämiseksi, eikä sekään välttämättä riitä. Tuohon prosessiin sisältyy etsintäkustannuksia ja torjunnasta aiheutuvia psykologisia kustannuksia. Etsinnän onnistuessakin mies joutuu todennäköisesti tyytymään itseään vähemmän tasokkaaseen partneriin. Kun miehen seksuaalisten naissuhteiden hankinnan vaihtoehtoiskustannukset, etsintäkustannukset ja psykologiset kustannukset ylittävät odotetut hyödyt, aktiivisesta suhteen etsimisestä tulee kannattamatonta ja mies on vaarassa tipahtaa kokonaan pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle.

Seksuaalisten kokemusten puute haittaa miehiä naisia enemmän. Naiset eivät arvosta miehen neitsyyttä korkealle, vaan päinvastoin naiset välttelevät kokemattomia miehiä. Naisille neitsyys merkitsee usein positiivista statusta, josta he voivat olla ylpeitä. (Sprecher & Regan 1996.) Miehille neitsyys on kokonaan toinen asia. Miesneitsyet ovat usein onnettomia neitsyytensä takia, erityisesti jos he ovat saavuttaneet iän, jossa muut miehet ovat päässeet eroon neitsyydestään. Neitsyys on miehelle häpeän lähde, joka alentaa itsetuntoa. Suurin ero itsetunnossa on miesneitsyiden ja seksuaalisesti kokeneiden miesten välillä. Naisneitsyiden ja seksuaalisesti kokeneiden naisten itsetunnoissa ei ole eroja. (Walsh 1991.) Vastentahtoisesti selibaattiin joutuneet miehet raportoivat masennuksesta, ja heistä monet olivat tyytymättömiä, turhautuneita tai vihaisia seksuaalisten suhteiden puutteesta, mikä johtaa epäilyyn omasta arvosta.. He tunsivat usein olevansa ansassa sen maskuliinisen rooliodotuksen kanssa, että heidän olisi tehtävä aloite suhteen synnyttämiseksi. (Donnelly ym. 2001.) Kun seksinpuute yhdistyy ajatukseen, että elämä ei muutenkaan ole tyydyttävää, mies saattaa ottaa epäviisaita riskejä. Se on juuri sitä, mitä voimme odottaa kroonisesti tyydyttämättömien seksihalujen seurauksena: tyytymättömyyttä, riskinottoa, depressiota, loputonta vaihtoehtoisten tyydytysten etsintää ja päihteiden väärinkäyttöä. (Baumeister & Tice 2001, 185.)

Alempitasoisuuden siemenet kylvetään poikiin jo nuoruusiällä. Bhrolchainin ja Sigle-Rushtonin (2004) mukaan nuorilla naisilla on huomattavan paljon valtaa pariutumismarkkinoilla, koska nuorille naisille tarjolla olevien partnerien lukumäärä on paljon nuorille miehille tarjolla olevaa partnerien lukumäärää suurempi. Yhtä 17-vuotiasta miestä kohden oli vain 0,4 potentiaalista partneria, koska nuoret naiset preferoivat usein itseään vanhempia miehiä. Naisten tarjonnan niukkuuden takia suuri osa nuorista miehistä onkin tuomittu jäämään ilman yhtään partneria. Nuoruuden naissuhteiden puutteesta voi muodostua lopulta itseään toistava kierre. Seksuaalinen kokemattomuus vaikuttaa samalla tavalla haitallisesti kuin työkokemuksen puute työmarkkinoilla. Kun ei ole työkokemusta, ei pääse töihin, ja kun ei pääse töihin, ei saa työkokemusta. Samalla tavalla, jos miehellä ei ole seksuaalista kokemusta, miehen on vaikea päästä suhteeseen, ja kun ei pääse suhteeseen, ei saa seksuaalista kokemusta. Gilmartin (1987) käyttää miehille tyypillisestä ujoudesta naisten lähestymisessä nimitystä rakkaus-ujous (love-shyness). Naiset jotka ovat rakkaus-ujoja, sopeutuvat usein hyvin tilanteeseen. Sinkkunaisista tulee usein menestyviä uranaisia. Miehillä asia on päinvastoin. Suurin syy sukupuolten väliseen eroon rakkaus-ujoudessa löytyy sosiaalisista odotuksista, joiden mukaan miehen on tehtävä aloite. Tämän päivän naisilla on mahdollisuus olla sekä passiivisia että aktiivisia, mutta alemman markkina-arvon miesten olisi oltava itse aktiivisia löytääkseen partnerin. Siten ujous ei estä naisia löytämästä partnereita samalla tavalla kuin se estää miehiä.

Sarmaja kertoo, että ylempitasoiset miehet avioituvat vanhemmalla iällä uudestaan jättäen taakseen suuren joukon hylättyjä ex-vaimoja. Eronneet vanhemmat naiset ja alempitasoiset miehet eivät muodosta toisilleen kysyntää ja tarjontaa, koska miehet ovat liian laaduttomia ja naiset liian vanhoja. Ex-vaimojen markkina-arvoa vähentävät myös lapset, mikä tekee heistä vähemmän houkuttelevia partneriehdokkaita. Yksin jääneet alempitasoiset miehet ajautuvat usein alkoholismiin, itsemurhiin, asunnottomuuteen, nuorisorikollisuuteen ja prostituution asiakkaiksi. Näppejään nuolemaan jääneet miehet ovat myös eri maiden tilastojen mukaan kaikkein väkivaltaisimpia. (Sarmaja, 1996, 52–53.)

Panu Höglund (2007) kirjoittaa alempitasoisten miesten hankalasta positiosta seuraavasti:
Mitä sitten tulee – – ilkeyksiin ”pillunpuutteesta”, minusta tuntuu, että nuorten miesten seksin ja rakkauden puute on oleellisesti sama asia. Poikuutensa liian pitkään säilyttänyt, jo kahdenkympin rajapyykin ohittanut ja uhkaavasti kolmeakymmentä lähestyvä nuorukainen ei osaa suhtautua kiinnostaviin nuoriin naisiin luontevasti, vaan panostaa jokaiseen ihastukseen aivan liikaa, koska kyseessä on sekä ensimmäisen seksikokemuksen että vakavan suhteen etsintä. Pariutumismaailman julma laki on: jolla on, sille annetaan, ja jolla ei ole, siltä viedään sekin vähä pois, mitä hänellä on. Jo sukupuoliyhdyntöjä kokenut mies tietää joka solullaan, että hän kyllä saa naista, jos haluaa, ja osaa tehdä selväksi vakavan kiinnostuksensa kohteelle, että häntä kiehtoo tässä muukin kuin pelkkä seksi. Hän saa hyvällä itsetunnollaan prinsessan ja puoli valtakuntaa, mutta yksinäisyyskierteessä oleva poika saa läimäyksen ja syytöksen pelkän seksin haluamisesta silloinkin, kun hän aidosti tahtoisi jotain muutakin.
Alempitasoisten miesten luokkaa on vaikea tai mahdoton poistaa kokonaan. Yksittäinen mies voi nostaa omaa tasoluokitustaan, mutta samalla hän polkee muita miehiä alemmas. Sarmajan mukaan alempitasoisten miesten luokan poistaminen onkin yhtä helppoa kuin vanhempien naisten muuttaminen nuoremmiksi (1996, 53). Yksittäiselle alempitasoiselle miehelle on tarjolla seuraavanlaisia vaihtoehtoja: (1) Investointi markkina-arvon korottamiseksi mukaan lukien naisten arvostamien resurssien hankkimisen. Ongelma markkina-arvoon investoinnissa piilee siinä, että se pitää usein sisällään varsin työlään prosessin, jonka onnistumisesta ei ole takeita. (2) Investointi naissuhteiden hankinnassa tarvittaviin taitoihin. Naissuhteiden puute ei johdu pelkästään alhaisesta markkina-arvosta, vaan usein kyvyttömyydestä ”markkinoida” itseä naisille. Pelimiesten oppaissa neuvotaan, miten attraktio naisissa on mahdollista herättää ilman mittavia investointeja markkina-arvon parantamiseksi. (3) Vetäytyminen suosiolla pariutumismarkkinoilta, koska osallistumisen vaihtoehtoiskustannukset ovat liian suuret. Naisten tavoittelun lopettaminen ja keskittyminen naisettoman poikamieselämän hyviin puoliin voi olla jonkin aikaa toimiva vaihtoehto, mutta se ei ratkaise ongelmaa pidemmällä aikavälillä. (4) Pidemmän tähtäyksen investointi pariutumisen toiselle kierrokselle. Kun ikää kertyy, alkaa pariutumisen toinen kierros, jossa naisten preferenssit ovat muuttuneet vakautta arvostavaan suuntaan. Lisäksi 30 ikävuoden jälkeen saatavuussuhde pariutumismarkkinoilla alkaa kääntyä miehille edulliseksi (Bhrolchain & Sigle-Rushton 2004). Pidemmän tähtäyksen strategian ongelma piilee siinä, että keskeisimmät pariutumisen ja nuoruuden vuodet menevät ”hukkaan” yksinäisyydessä.

LÄHDE: Naisten seksuaalinen valta

25 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Antifeminististen nettiaktivistien silmätikku: Uusi Ghostbusters-elokuva
Elokuvan traileri on saanut lähes miljoona "ei tykkää" -klikkausta.


Oli vain ajan kysymys, milloin uusintaversio tehdään. Lopulta siihen keksittiin uusi tulokulma, rohkeammin oma kuin hittielokuvien toisinnoissa yleensä. Torjuntareaktion rajuus on kuitenkin yllätys.

Alkuperäinen vuoden 1984 fantasiahitti Ghostbusters – haamujengi oli hyvin miehinen juttu. Koomikot Bill Murray, Dan Aykroyd ja Harold Ramis esittivät yliopiston tutkijoita, jotka pelastivat maailman yliluonnolliselta hyökkäykseltä. Sigourney Weaverilla oli rooli tyttöystävänä, jonka mesopotamialainen demoni riivasi.

Uuden Ghostbustersin tekijäksi valittiin Paul Feig, joka tunnetaan Morsiusneidot-komediastaan. Feigin kuningasidea oli tehdä haamujengistä nyt naisten kopla. Pääosissa ovat Morsiusneidoista tutut Kristen Wiig ja Melissa McCarthy.

Ghostbustersin traileri julkaistiin maaliskuussa YouTube-videopalvelussa. Vastaanotto oli negatiivisempi kuin yhdelläkään Hollywood-trailerilla koko YouTuben kymmenvuotisen historian aikana. Tällä hetkellä traileri on saanut lähes miljoona ”en tykkää”-klikkausta. ”Peukkuja” on vain 250 000.

Siitä, onko leffa trailerin perusteella hauska, ei juuri YouTuben käyttäjäkommenteissa puhuta. Kommenteissa sauhutaan yleisemmällä tasolla: naiset eivät ole hauskoja, tämä häpäisee Ghostbustersin muiston, seuraavaksi Indiana Jonesista tehdään transseksuaali.

Kiukku on liitetty Gamergate-ilmiöön. Vuonna 2014 Yhdysvaltojen sosiaalisessa mediassa levisi häirintäkampanja kolmea naista, kahta pelintekijää ja yhtä kriitikkoa kohtaan. Tuhannet nuoret miehet, joita häiritsi naisten tietokone- ja konsolipelikulttuurissa hiljalleen saama jalansija, purkivat raivoaan digitaalikanavissa tappouhkauksia kaihtamatta. Hysteria muistutti rasistisen nettiaktivismin ylilyönneistä. ”Vihollisen” ainoa provokaatio oli sukupuoli.

Uuden Ghostbustersin ennakkovihaajien määrä on arvoitus. On vaikea mitata, onko antifeministisellä nettiliikkeellä vaikutusta lipunmyyntiin.

Suurin kysymys on kuitenkin se, onko leffa hyvä. Ainoa lehdistönäytös on pantattu ensi-iltaviikolle, mikä ei ole välttämättä hyvä merkki.

Ghostbusters elokuvateattereissa 22.7.

Anonyymi kirjoitti...

Käsitteletkö seuraavaksi markkina-arvoteorian näkökulmasta sitä, että partnerin vaihtelun ja alhaisen älykkyysosamäärän välillä on korrelaatio

Anonyymi kirjoitti...

Strategia nro 5 puuttuu. Eli markkina-alueen vaihtaminen. Joko maan sisällä tai ääritapauksessa ulkomaille saakka. Jos olisin itse peräkylän poikamies, muuttaisin kiireen vilkkaa sellaiseen kaupunkiin, jossa olisi parhaimmat saumat.

Tämä muuten vaikutti aikoinani opiskelupaikkakunnalle valintaan. Vaihdoin miesylivoittoisilla oppilaitoksilla kansoitetun kaupungin olennaisesti edullisemman sukupuolisuhteen kaupunkiin. Sen huomasi heti opiskelijabileissä.

- Syltty

Sametti kirjoitti...

Henkka, blogisi on loistava. Voisitko kuitenkin ystävällisesti ottaa kommenttien valvonnan käyttöön ja suodattaa roskapostit ja off-topic -jutut pois? Ne haittaavat lukemista ja kommentointia ja yksinkertaisesti vaan vituttavat. Lähes jokaisessa postauksessasi on jotain roskaposteja.

Anonyymi kirjoitti...

Eikä markkina-aluetta tarvitse vaihtaa sananmukaisesti eli maantieteellisesti, riittää, kun valitsee uuden asiakassegmentin. Se voi olla vaikka balettitanssia harrastavat tai arkeologiaa opiskelevat. Ja, hupista keikkaa, flaksi saattaa kääntyä päälaelleen ja kiinnostuneita riittää jonoksi asti.

Henryllä ehkä unohtuu liikaa, että suositut miehet eivät ole aina samoja vaan vaihtelevat konteksti mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikenmoiset asiat vituttavat:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3691564/Excruciating-moment-British-tourist-complains-Nice-terror-attack-ruining-shopping-trip.html

Anonyymi kirjoitti...

Nuorta naista syytetään poikaystävänsä taposta - näin tapahtumat etenivät surmapäivänä

Julkkiskaunotar Henna Kalinainen pahoinpiteli poikaystävänsä raa’asti | MV!!??

Unknown kirjoitti...

"Vastaava naisten tasoluokittelu saattaisi pitää sisällään sen ajatuksen, kuinka tasokkaan miehen nainen kykenee sitouttamaan yksiavioiseen suhteeseen"

Tuo on totta ja kuvaa naisen näkemää perspektiiviä MAT:istä. Mielestäni MAT:issa kriteeristö ei ole eikä voi olla sukupuolisymmetrinen.

Tuon asettaminen lähtöhypoteesiksi muuttaa tosin tutkimusta varsin paljon verrattuna "perinteiseen" sukupuolentutkimukseen.

Anonyymi kirjoitti...

Suorat sanat naisten puolustajalta: Tämä miesten valtakolmikko ei tiedosta

Oppositiopuolue RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet arvostelee hallitusta heikosta tasa-arvo-ohjelmasta. Hän näkee Suomessa monia epäoikeudenmukaisuuksia, jotka kohdistuvat naisiin työelämässä.
Erityisen tärkeänä Biaudet pitää kysymystä lastenhoidosta kun halutaan ratkaista tasa-arvo-ongelmia.

–Monet tutkijat ovat sanoneet, että sekä naisten palkkaero, eläke-ero, vaikeampi urakehitys ja lasikatto kilpistyvät yhteen seikkaan: siihen, että naiset jäävät pois työelämästä hoitamaan lapsia ja kantavat suuremman vastuun siitä, Biaudet sanoo Uudelle Suomelle Suomi Areena -tapahtumassa Porissa.

Biaudet kannattaa niin sanottua 6+6+6-mallia, jossa on oma kiintiö myös isälle.

–Kolme vuotta kotona tarkoittaa 100 euroa vähemmän naisen eläkkeessä. Tämä on mahdollista korjata lainsäädännöllä. Rakennettaisiin järjestelmä, esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaan, jossa molemmille vanhemmille kiintiöidään puolet tästä perusajasta ja sitten on aika, jonka voi käyttää perheen valinnan mukaan, Biaudet kertoo.

Hän uskoo, että miehetkin pitäisivät myönteisenä elämänmuutoksena sitä, että myös he saisivat olla alunperinkin mukana perheen elämässä tasa-arvoisesti.

–Se on masentavaa, että me olemme ajaneet näitä asioita vuosikymmeniä naisjärjestöissä, mutta niitä ei vaan koeta riittävän tärkeiksi sitten kun miehet ovat päätöksenteossa keskeisesti, Biaudet toteaa.

Anonyymi kirjoitti...Naisen kamppailu rationalisointihamsterinsa ja muotisanojen ristipaineessa

Anonyymi kirjoitti...

Hedelmäpelimiehet ja kolme syytä heidän olemassaoloonsa

Anonyymi kirjoitti...

Äiti jätti lapsensa rangaistukseksi aavikolle ilman vettä ja kenkiä - hellettä yli 30 astetta

Anonyymi kirjoitti...

Wumo 16.7.2016

Anonyymi kirjoitti...

Ei noita linkkejä lue kukaan, sotkevat vain keskustelua.

Anonyymi kirjoitti...

Uusi tutkimus sukupuolten välisistä palkkaeroista: tuottavuudessa on eroja

Vastuu pienistä lapsista vaikuttaa korkeasti koulutettujen naistyöntekijöiden tuottavuutteen, mutta ei vastaavasti miesten.

Queen Mary University of Londonin professori Ghazala Azmatin ja Pompeu Fabran yliopiston apulaisprofessori Rosa Ferrerin tuore tutkimus tarjoaa uutta tietoa sukupuolten välisistä palkkaeroista. Sen mukaan erot työntekijöiden tuottavuudessa selittävät osan sukupuolten välisestä palkkaerosta. Vastuu pienten lasten hoidosta alentaa naisten tuottavuutta työssä, mutta ei vastaavasti vaikuta miehiin.

Tulokset viittaavat siihen, että naiset kantavat miehiä suuremman vastuun perhe-elämästä. Tämä heijastuu myös palkkaukseen niissä ammateissa, joissa tulos ohjaa selkeästi palkkausta.

Tutkimuksessa käytetty aineisto käsittää tilastotietoa nuorten yhdysvaltalaisjuristien työnteosta. Tuottavuutta on pyritty mittaamaan muun muassa ilmoitetuilla työtunneilla ja asiakasmaksujen perusteella. Tutkijoiden mukaan miesjuristit ilmoittavat asiakkailleen noin 10 prosenttia enemmän tehtyjä työtunteja kuin naisjuristit.

Lastenhoitovastuun lisäksi toinen tuottavuuseroa selittävä tekijä on tutkijoiden mukaan pyrkimys edetä uralla. Yhdysvaltalaisilla miesjuristeilla on tutkimuksen mukaan selkeästi naisjuristeja voimakkaampi halu edetä korkeaan asemaan yhtiön sisällä.

Tutkimuksen mukaan tuottavuus, sekä henkilökohtaiset ja yritykseen liittyvät taustatekijät selittävät noin 75 prosenttia sukupuolten välisistä palkkaeroista juristeilla. Neljännes jää siis edelleen selittämättä.

Tutkijoiden mukaan tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että tulosperusteisen palkkauksen yleistyminen ylempien toimihenkilöiden parissa voi johtaa jopa sukupuolten välisten palkkaerojen kasvuun. Toisaalta kehitys voi myös lisätä korkeastikoulutettujen naisten työssäkäyntiä ja työpanosta, jolloin kokonaisvaikutus jäänee epävarmaksi.

Tutkimus julkaistaan arvostetussa Journal of Political Economy -tutkimusjulkaisussa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuula, 79, sulhasestaan Eerosta, 90: ”Olen kuin kuningatar tämän herrasmiehen kanssa” - Hyvä olo - Ilta-Sanomat

Anonyymi kirjoitti...

Hyi helvetti mitä femakkopaskaa!:

GHOSTBUSTERS - International Trailer - In Cinemas July 14 - YouTube

GHOSTBUSTERS - Official Trailer (HD) - YouTube

GHOSTBUSTERS - Official Trailer #2 (2016) Supernatural Comedy Movie HD - YouTube

Ghostbusters Official International Trailer #2 (2016) - Kristen Wiig, Melissa McCarthy Movie HD - YouTube

Anonyymi kirjoitti...

Näin naapurissa:

Pakistani model killed after offending conservatives - Salon.com

ISLAMABAD (AP) — Pakistani fashion model Qandeel Baloch, who recently stirred controversy by posting pictures of herself with a Muslim cleric on social media, was strangled to death by her brother, police said Saturday.
...
Baloch, whose real name was Fauzia Azeem, was little known until recently, when she offended many conservatives by posting pictures of herself with Mufti Qavi, a prominent cleric. She said the two of them enjoyed soft drinks and cigarettes together during the daylight hours in the holy month of Ramadan, when practicing Muslims fast from dawn to dusk.

Anonyymi kirjoitti...

"Käsitteletkö seuraavaksi markkina-arvoteorian näkökulmasta sitä, että partnerin vaihtelun ja alhaisen älykkyysosamäärän välillä on korrelaatio"

Hypoteesi: naisilla lievästi posiiivinen, miehillä lievästi negatiivinen

Kari Hurtta kirjoitti...

! Ei noita linkkejä lue kukaan, sotkevat vain keskustelua.

No aiemmin myöskin blogimerkinnät olivat pelkkiä linkkilistoja.

Anonyymi kirjoitti...

Heppapojan tyrmistyttävä kiusaamistilitys: "Jonkun päälle on virtsattu, yksi on yritetty työntää auton alle" | Länsiväylä

Hevosharrastaja Antti Jurvanen on täysin kyllästynyt siihen, että hevosia harrastavia miehiä kohdellaan kuin ali-ihmisiä. Jurvasen pitkää tilitystä on jaettu Facebookissa jo yli tuhat kertaa.

Jurvanen on itsekin ollut nuoruudessaan koulukiusattu hevosharrastuksensa takia, koska hevoset nähdään "tyttöjen juttuna". Tämä siitä huolimatta, että tämänhetkisen Kansainvälisen ratsastajainliiton esteratsastuslistalla kymmenen parhaan ratsastajan joukosta yhdeksän on miehiä.

Lisäksi ratsastaminen puolen tonnin painoisella hevosella, jolla on oma tahto on vaarallisempaa kuin jääkiekko tai salibandy, mutta sen maine "nössöjen ja luuserien" harrastuksena pysyy.
...

Satunnaisia linkkejä kirjoitti...

! Näin naapurissa:

MailOnline: 'I'm not embarrassed. Of course I strangled her': Arrested brother of 'Pakistan's Kim Kardashian' admits he killed her because she refused to stop posting provocative photographs on Facebook

'Yes of course, I strangled her,' Waseem said at a press conference, organised by police, early Sunday.

'She was on the ground floor while our parents were asleep on the roof top,' he continued.

'It was around 10.45 pm when I gave her a tablet... and then killed her.'

Waseem said he acted alone.

He added: 'I am not embarrassed at all over what I did. Whatever was the case, it (his sister's behaviour) was completely intolerable.'

Miss Baloch, believed to be in her twenties and whose real name was Fauzia Azeem, rose to fame for her Facebook posts that saw her praised by some for breaking social taboos but condemned by conservatives.


Joo, tosin hiukan kaukasempi naapuri.

Hundreds of women are murdered for 'honour' every year in Pakistan.

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä, että linkit vittuun (ja Kari Hurtta, linkitti tai ei - mutta asiaan.

Markkina-arvoteoria pitäisi puhdistaa tuosta epätieteellisestä ja sentimentaalisesta ATM ja YTM -ajattelusta. Se karkeistaa sen itsestäänselvyyksiksi. Markkina-arvossa on kyse numeerisesta arvosta, joka ilmenee ja realisoituu konkreettisten ja yleensä kaksiarvoisten valintojen maailmassa eri tavoin. Markkina-arvosta tekee kiinnostavan teorian juuri se, että se kuvaa dynamiikkaa ilmiöiden taustalla ja yksittäistapauksista riisuttuna. MAT ei tunnetusti ota kerta kaikkiaan mitään kantaa siihen, mikä nostaa tai laskee miehen tai naisen markkina-arvoa.

On tietenkin ihmisiä, jotka pysyvät mieluummin henkilökohtaisissa kokemuksissaan ja kaksiarvoisissa karkeistuksissa, mutta heillä ei ole mitään merkitystä oikeastaan missään, joten voidaan aivan hyvin elää kuin heitä ei olisi olemassakaan.

Kari Hurtta kirjoitti...

tommi: (ja Kari Hurtta, linkitti tai ei

Valitan, tästä vajukista et ole päässyt eroon, vaikka olet toivonutkin.

Anonyymi kirjoitti...

"Käsitteletkö seuraavaksi markkina-arvoteorian näkökulmasta sitä, että partnerin vaihtelun ja alhaisen älykkyysosamäärän välillä on korrelaatio"

"Hypoteesi: naisilla lievästi posiiivinen, miehillä lievästi negatiivinen"

Onhan tuota tutkittu, että älykkäimmät ihmiset suosivat lisääntymisessä K-strategiaa, joka edellyttää molempien vanhempien panostamista jälkikasvuunsa/jatkaviin geeneihinsä oman sukupuolielimensä sijasta. Lisäksi älykkäämmät ihmiset valitsevat kumppaninsa järkevämmin ja kiinnittävät kumppanissaan huomiota muuhunkin kuin fyysiseen viehättävyyteen eli liittyvät yhteen useammalla tasolla. Partnerin vaihtelu, isättömyys, yksinhuoltajuus yms liittyvät sosiaalisiin alaluokkiin, joissa ei älyllä ole tyypillisesti päästy briljeeraamaan.