perjantaina, syyskuuta 30, 2005

Feminismin oikeat kasvot

Miesvihakeskustelua:
- Käsitykseni feministeistä pahoja vainoharjoja ja hysteriaa potevina naisparkoina sai vahvistuksen. Mutta kerrankin feministit kertoivat avoimesti aatteestaan.

- Tossahan oli kyse nimenomaan äärifeminismeistä, eikä siitä oikeasta feminismistä.

- Tunnen pyhää vihaa ja syvää halveksuntaa koko feminismiä kohtaan yhä enemmän. Onneksi lähipiiriini on seuloutunut oikeita naisia, eikä mitään natseja.

- En ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut palstalle enkä seurannut palstaa, mutta silminnäkijä-ohjelman näkeminen sai minut näkemään punaista.

- No niin, nyt siis kaikki tietävät mitä tarkoitan kun puhun feministeistä ja normaaleista naisista :)

- Kyllä olikin akat sekaisin. Siis luulisi että tollaset ohjattaisiin hoitoon, sen sijaan niille maksetaan miljoonia Ruotsin valtion rahoista (EU rahoitus?) että voivat harjoittaa vihakulttiaan. Olen jo pitkään puhunut feminatseista, voiko joku vielä vakavissaan väittää että olen väärillä jäljillä?

WOMEN have cut spending on their men and homes so they can keep shopping for themselves.
"First to go in a discretionary environment are homewares and menswear as women stop buying for their home and their men in favour of buying for themselves". "The cosmetics section is completely recession-proof - it's basically a commodity for women."
Women´s minister wants men purged from national anthem.

Tuu jo Masa takas, mul on ikävä.

torstaina, syyskuuta 29, 2005

Miksi poliitikot arkailevat tunnustautua feministeiksi?

Unioni Naisasialiitto:
Unionin nykyisen puheenjohtajan Veronika Honkasalon puheista kuultaa, että lausumalle on yhä käyttöä. Hän ei näe feministien savotalle loppua edes tasa-arvon mallimaaksi itseään tituleeraavassa Suomessa.

Naisasialiike hyödyttää Honkasalon mukaan myös miehiä.

Honkasalo voivottelee "en ole feministi, mutta..." -lausahduksen kaikuvan Suomessa liian usein. Erityisesti tasa-arvosta suopeastikin puhuvat miespoliitikot arkailevat hänen mukaansa turhaan feministin leimaa. Hän näkisi mielellään eduskunnassa näkyviä feminismiä kannattavia miespoliitikoita.

Ilmeisesti vallattomaan ja marginaaliseen leimautuminen pelottaa. Moni ajattelee feminismin tukemisen sulkevan pois mahdollisuuksia. Poliitikko saattaa miettiä kannattajiensa katoamista, Honkasalo pohtii.
Televisiossa tänään: Miesvihaajat:
Ruotsi tunnetaan vaikutusvaltaisesta naisasialiikkeestä ja ärhäköistä feministeistä. Maahan on perustettu jopa oma poliittinen feministipuolue.

Naisasia sai Ruotsissa kuitenkin kesällä vakavan kolauksen. Pari maan tunnetuinta naisten oikeuksien puolestapuhujaa ja perheväkivallan vastustajaa innostui esittelemään tv-ohjelmassa käsityksiään miehistä. "Kaikki miehet ovat eläimiä" ja "jokainen mies on potentiaalinen raiskaaja" olivat lievimpiä määritelmiä. Naiset ilmoittivat myös tietävänsä, että erittäin vaikutusvaltaiset ruotsalaismiehet harjoittavat saatananpalvontamenoja, joissa uhrataan tyttöjä ja naisia.

Väkivaltaa kokeneiden naisten auttamishalun alta esiin pompannut miesviha on saanut Ruotsissa jyrkän tuomion. Pahimmin myrskyn silmässä on arvostettu ja miljoonien vuosittaiset valtionavustukset kuittaava Valtakunnallinen naispäivystys. "Naisten ja miesten välillä on maailmanlaajuinen sisällissota", toteaa neuvontaa ja turvakotipalveluja naisille tarjoavan Valtakunnallisen naispäivystyksen puheenjohtaja Ireen von Wachenfeldt.

Äärifeministit ovat joutuneet outoon valoon myös Bellan ystävät -nimisen vapaaehtoisjärjestön toiminnan takia. Väkivaltaa kokeneille naisille muun muassa terapialeirejä järjestävän Bellan ystävien kerrottiin kuljettaneen kaksi leirille osallistunutta ruotsalaisnaista vastoin heidän tahtoaan Norjaan. Syynä oli se, että Bellan ystävät uskovat naisten olleen ruotsalaisen pedofiilirenkaan kidnappausuhan alla. "Se oli vainoharhaista. Pyysin turhaan useaan otteeseen, että he päästäisivät minut takaisin kotiin", sanoo Norjaan kuljetettu Caroline. Bellan ystävät eivät halunneet ilmoittaa pedofiiliepäilyistä ruotsalaisille poliiseille. He ovat vakuuttuneita, että poliisit olisivat paljastaneet naisten olinpaikan pedofiileille.

tiistaina, syyskuuta 27, 2005

Tarja pressaksi?

Naiset kuvittelevat olevansa kauneuskuningattaria.
Pääosin voidaan sanoa, ettei naisilla ole minkäänlaista itsekritiikkiä. Tai korkeintaan niin, että pyritään näyttämään mahdollisimman hyvältä ja luullaan, että kun on meikattu huolellisesti ja käyty salilla, niin se komea mies kiinnostuu. Eli taviksen näköinen nainen treenaa itsensä huippukuntoon ja meikkaa (eli feikkaa) kasvonsa ja sitten luulee olevansa samalla tasolla jonkun itseään selvästi paremmannäköisen miehen kanssa, joka ei meikkaa yhtään, mutta on silti todella komea.

Kaikki naiset kuvittelevat olevan jotain kauneus kuningattaria. Siinä tuleekin esiin se miesten ja naisten ero.Nainen selittelee "pakkeja" tai sitä ettei tuuri käy sillä, että mm. seuraavilla asioilla: hiukset olivat huonosti/väärän väriset; vaatteet oli väärät ; kengät olivat väärät ; ei ollut määrätyn merkkistä huulipunaa/meikkiä jne. jne. jne. MUTTA koko homman nimi (juoni) on siinä, että heissä itsessään ei ole mitään vikaa! Vika on kaikessa muissa asioissa. Itse on kuitenkin kaunis haluttu kuningatar. Mies taas on "suojaton". Kaikki "pakit" tai huono flaksi kohdistuu suoraan henkilöön (mieheen). Ei ole mitään selitettävää (valehdeltavaa) itselle, että vika onkin jossain muussa eikä itsessä.
Men are more likely to suffer depression than women as incomes decline.

Vaalitkin on tulossa.

MAT ry.

Ihonlaajentuma?

sunnuntaina, syyskuuta 25, 2005

Väitöskirjaluonnos miehiin kohdistuvasta syrjinnästä

Pasi Malmi: Miehiin kohdistuva syrjintä lain, tilastojen ja meemiteorian näkökulmasta
7.1 Patriarkaalinen ideologia miesten syrjijänä

Patriarkaalisen ideologian piiriin kuuluvan macho-paradigman laaja levinneisyys johtaa siihen, että naiset uskovat miesten olevan "lähes aina halukkaita seksiin". Tämä ideologia edistää miehiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ilmenemistä - myös työelämässä. Macho-paradigma ja herrasmiesmäisyyden paradigma saattavat myös osaltaan selittää sitä, miksi miehiä kaikkein hankalimmat yötyövuorot teetetään miehillä. Tämän toimintamallin perusteena on usein ajatus siitä, että yöaika on palveluammateissa vaarallisempaa kuin päiväsaika ja siksi yötyöt pitää teettää ensisijaisesti miehillä, jotka ovat fyysisesti vahvempia. Vaikka tämä perustelu olisikin näennäisesti looginen ja sukupuolia syrjimätön, saattaa se silti olla osoitus välillisestä sukupuolisyrjinnästä.

Herrasmiesmäisyyden ja macho-paradigman miehiä syrjivä vaikutus ilmenee myös asevoimissa. Esimerkiksi USA:n armeijassa on perinteenä se, että naiset ja miehet saavat armeijassa samaa palkkaa, mutta naisia ei silti sijoiteta vaarallisimpiin tehtäviin. Toisin sanoen, naiset saavat helpommasta työstä samaa palkkaa kuin mitä miehet vaarallisemmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että miehet saatetaan sukupuolensa perusteella USA:n armeijassa naisia huonompaan asemaan. Toisin sanoen, miehiä syrjitään USA:n armeijassa.

Macho-paradigma aiheuttaa työelämässä myös homomiehiin sekä muihin perinteisistä alfauroksista selvästi poikkeaviin ryhmiin kohdistuvaa syrjintää. Tällöin syrjintä ei johdu pelkästä sukupuolesta vaan seksuaalisesta suuntautumisesta. Nämä syrjinnän muodot on rajattu tasa-arvolain ulkopuolelle.

Merkittävimpänä miehiin kohdistuvan syrjinnän ilmenemismuotona työelämässä saattaa kuitenkin olla sovinismista aiheutuva naisiin kohdistuva rekrytointi- ja palkkasyrjintä. Vaikka tämä syrjintä näennäisesti kohdistuu naisiin, on kuitenkin huomattava että sillä on välillisiä miehiä haittaavia vaikutuksia: Syrjityillä naisilla on usein puoliso tai elämänkumppani, jonka elintaso olisi parempi, ellei hänen naistaan syrjittäisi. Kun sovinismin miehiä syrjiviä vaikutuksia arvioidaan tarkemmin, havaitaan, että sovinismin aiheuttama syrjintä kohdistuu yleensä kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä anti-sovinistisiin ja tasa-arvoa kannattaviin miehiin, joiden (usein akateemiset) puolisot joutuvat välittömän ja välillisen syrjinnän kohteiksi. Tätä kautta sovinismi synnyttää myös miehissä raivoa, joka purkautuu haluna vanhan polven patriarkkojen syrjäyttämiseen sekä hyväveli-verkostojen pikaiseen purkamiseen.

Sovinismi syrjii miehiä työelämässä myös välittömällä, miehiin kohdistuvalla tavalla: Sovinistisen roolimallin mukaan johtajanuralle haluavien miesten tulee toiminnaltaan, johtamistyyliltään, pukeutumiseltaan ja kielenkäytöltään erottautua naisista. Vanhemman polven johtajien seurassa nuoremman polven miesten on pakko omaksua itselleen vieraita käytäntöjä kuten kiroileminen, armeijahenkisten kielikuvien viljeleminen, oman miehekkyyden korostaminen sekä vanhojen patriarkkojen hännysteleminen. Lisäksi nuoret johtajakandidaatit saattavat kokea kiusalliseksi sen, että heidän on mahdotonta nousta "vallan kamareihin" ilman opportunistista hyvä-veli-verkostojen rakentelua.

Sovinismin seurana ja tukena on työelämässä usein herrasmiesmäisyyden paradigma. Se ilmenee työelämässä esimerkiksi siinä, että johtajanuralle pyrkivien miesten on opeteltava herrasmiesmäisiä harrastuksia, kuten golf. Tämä sinänsä hieno harrastus sisältää golf-etiketin muodossa paljon positiivisia herrasmiesmäisyyden ilmenemismuotoja, kuten kohteliaisuuden ja pelitovereiden kannustamisen ja kunnioittamisen. Golf-etikettiin sisältyy kuitenkin myös macho-paradigmaan kytkeytyviä piirteitä, kuten esimerkiksi perinne, jonka mukaan miehen, joka ei kykene avauslyönnillään ylittämään naisten lyöntipaikkaa, on tarjottava muille pelaajille kierros pelin jälkeen. Lisäksi golfista on löydettävissä myös fallistisia ja penetratiivisia symboleja. Tämä esimerkki osoittaa, että herrasmiesmäisyyden paradigmakin kytkeytyy yleensä melko läheisesti sovinismiin.
Ohikiitävä hetki filosofian historiassa

Immanuel Kant: Heureka! Olen ratkaissut moraalin arvoituksen. Keksin juuri kategorisen imperatiivin. Se kuuluu näin: "Toimi vain sen säännön mukaan, jonka voit myös tahtoa olevan yleinen laki".

Oppilas: Tarkoitatko Immanuel, että minun pitää nyt mennä hyväilemään vastakkaisen sukupuolen edustajien pissivehkeitä?

keskiviikkona, syyskuuta 21, 2005

Miksi miehet etsivät lastensa ikäisiä naisia?

Ilta-Sanomien keskustelunavaus:
Olen seurannut treffipalstoilla mm. keski-ikäisten miesten laatimia ilmoituksia. Miltei poikkeuksetta 40-55-vuotiaat miehet etsivät kumppanikseen 18-35-vuotiaita naisia, jotka ikänsä puolesta voisivat olla heidän lapsiaan. Ihmettelen tätä ja sitä, miksi oman ikäiset naiset eivät kelpaa.

Ihmettelen myös sitä, miksi miehillä itsellään pettää realiteetti oman ulkonäkönsä kontra naiselta toivotun ulkonäön, erityisesti koon, suhteen. Käykääpä kurkistamassa kuvia ja toiveita, niin tiedätte miksi ihmettelen.
Tämä kysymys toistuu varsin usein, enkä oikein ymmärrä miksi? Voisin kysyä vastakysymyksinä, asuisitko mieluummin omakotitalossa meren rannalla vaiko yksiössä Kalliossa? Ajasitko mieluummin Volvolla kuin ruostuneella Ladalla? Söisitkö mieluummin viininleikettä kuin maksalaatikkoa?

Ja kuten kysymyksen jatkosta selviää, nuorten naisten etsinnän onnistuminen kyseenalaistetaan MA-teorian pohjalta. Hauskinta tietenkin on, että eritoten naiset kaivavat tässä asiassa MA-teorian esiin todistellessaan vanhojen miesten (via Linko) kelpaamattomuutta nuorille naisille. Kun muussa pariutumistodellisuudessa sama teoria ei sitten kelpaakaan.

Sarjakuva MA-todellisuudesta.
Linkkejä

Anna Kontula puolustaa prostituutiota.


Stakes ja sukupuolten sota.

10 vaarallisinta työtä (miesten vai naisten ammatteja?).

Epämääräisiä
huumori linkkejä.

perjantaina, syyskuuta 16, 2005

Markkina-arvoa ja ATN:a

Turisti kirjoittaa:
Ei tarvitse kertoa minulle mitä markkina-arvoteoria pitää sisällään, olen siitä kaikesta erittäin tietoinen, muuten en koskaan olisi aiheeseen kantaa ottanutkaan.

Mutta se soopa ei vain toimi. Se ei toimi, koska koko teoria perustuu kunkin subjektiiviseen kokemusmaailmaan. Ja se miten ihminen asiat kokee, tapahtuu korvien välissä. Kukaan, ei kukaan, tule missään elämän vaiheessa antamaan henkilölle virallista paperia, johon kyseisen henkilön perskohtainen "kiinnostavuusindeksi" olisi painettu mustalla vesileimatulle paperille. Sitä "indeksiä" ei myöskään ole tatuoitu kenenkään otsanahkaan. "Kiinnostavuusindeksi" on jokaisen henkilön itse itselleen antama leima, lukema, arvo, etc. Se on korvien välissä.
Harvoin jään sanattomaksi, mutta nyt se tapahtui.

Lähes puolet kotiväkivallasta naisten tekemää.

Ruotsin feministien toilailut jatkuvat odotettuun malliin. (via Finland for Thought)

Näkymättömän tytön keskustelua herättänyt juttu:
Nettielämän ulkopuolella kukaan mies ei ole kiinnostunut minusta. Olen sitä mieltä että nainen voi aivan hyvin tehdä aloitteen, mutta siinä on sama ongelma kuin miehillä, aika vaikeaa tehdä jos kukaan ei osoita kiinnostusta. Minun kaltaistani naista ei isketä baarissa, koska hän ei edes käy siellä (ja tuskin iskettäisiin vaikka kävisikin). Miehet väittävät haluavansa kunnollisen naisen, kiltin ja raittiin ja vaikka mitä, mutta valituksista päätellen aina sortuvat kauniisiin idiootteihin (yleensä jos nainen valittaa miesten käytöksestä on hänellä liian suuret vaatimukset, seurustelee renttujen kanssa tai on kohdannut poikkeusykilön, miesten valitus taas todistaa naisten pahuuden). Kyllä sen huomaa keillä naisilla on eniten vientiä, muodikkailla ja meikatuilla ja ennenkaikkea hoikilla. Miehet ovat vähintään yhtä pinnallisia, rumalla miehellä on oikeasti mahdollisuuksia, rumalla naisella ei lainkaan.
Jos kuvitellaan 20-kymppisten opiskelijayhteisö ja varsinkin naisvaltainen opiskelijayhteisö, niin voin kyllä hyvin kuvitella, että kaikkia kyseisen yhteisön miehiä kiinnostavat ne flirtit, ulospäinsuuntautuneet ja seksikkäät misut. Tuossa iässä markkina-arvotodellisuus ei ole vielä hiipinyt miehille puseroon ja ylenpalttiselle naistarjonnalle altistuminen asettaa riman kohtuuttoman korkealle. Ja kun mennään sopiviin teinibaareihin, niin siellä istuvat lähinnä potentiaaliset YTM:t, jotka kiinnittävät jälleen huomionsa flirttailukuningattariin.

Kun mennään hiukan vanhempaan ikäluokkaan, eli vaikkapa kolmekymppisiin, niin vapaa nainen on sen luokan katoava luonnonvara, että vonkaajia riittää pilvin pimein.

Ja naisen tai tytön on muistettava, että hän ei ole kiinnostava henkilönä tai älynsä puolesta, varsinkaan, jos hän ei ole flirtin kuningatar. Tytön on muistettava, että hän on kiinnostava seksuaalisen potentiaalinsa kautta. Tytön on siten syytä mainostaa seksuaalisuuttaan ja antaa ymmärtää, että seksin saaminen ei ole todellakaan kiven takana. Pihtausimagon ylläpitäminen ei kilpailluilla markkinoilla riitä mihinkään.

Neuvoja tytölle, joka kokee olevansa ATN: 1) Laita nettiin ilmoitus, jossa vihjailet seksin mahdollisuudesta. 2) Käy baareissa, jossa on vanhempaa porukkaa tai ainakin sekaikäistä ja jossa on selkeä miesenemmistö. 3) Pukeudu ja käyttäydy taitojesi mukaan niin, että yksinkertaisempikin mies ymmärtää, että seksi ei ole kiven alla.

tiistaina, syyskuuta 13, 2005

Tyypillisiä eläkeläisiä

KELA:
  • Tyypillinen täyttä kansaneläkettä saava nainen on yli 65-vuotias, naimisissa.
  • Tyypillinen täyttä kansaneläkettä saava mies on puolestaan 35-45-vuotias, naimaton.
Mitä tästä voi päätellä?

maanantaina, syyskuuta 12, 2005

Saudinaisten auto-onnettomuudet

Mainostamisen sukupuolistereotyyppejä:

Kunnollisen miehen kiukkuinen, mutta osuva sutkautus:
Kaverini on just tämmönen

m: Annatko pillua?
n: Läps!
m: No annatko?
n: Annan!
Miten naisen pulssin saa nousemaan 50 pykälää ja vaahdon tulemaan suusta? No, laittamalla naisen lukemaan tämän keskustelun aloittajan tekstejä.

It is common knowledge that women in Saudi Arabia do not and cannot drive, yet it seems that they are seen as responsible for half the country?s traffic accidents, according to a report published in the Arabic daily Asharq Al Awsat recently.

Vielä palkka-tasa-arvosta.

Lesbonaiset ylivertaisia poikapsen kasvattajina?

sunnuntaina, syyskuuta 11, 2005

En se ollut minä, hormonit teki sen!

Kuvitellaanpa tilanne, jossa mies on ollut väkivaltainen, katsonut pornoa tai käynyt vieraissa. Mistä kyseiset teot johtuvat? Tietenkin siitä, että mies on sika, joka tieten tahtoen tekee vääryyksiä. Mies on vastuussa omista teoistaan, eikä siinä auta selitykset miehen luonnosta, seksihaluista tai hormoneista.

Miten naiset selittävät holtittoman käytöksensä?
Nainen 1: En tiedä mitä tekisin itseni kanssa. Minusta on tullut kamala ihminen, enkä suoraan sanottuna ymmärrä miksi ja miten mieheni jaksaa minua. Minusta on tullut nalkuttava ja räjähdysherkkä. Perusilmeeni on nykyään naama norsun v...lla. Enkä itsekään ymmärrä miksi??!!

En myöskään enää kykene hillitsemään itseäni. Räjähdän pienistäkin asioista, ja silloin minulta puuttuu kokonaan "suodatin". Haukun mieheni täysin lyttyyn, hänen perheensä haukun vielä pahemmin ja uhkailen jättää hänet. Kuitenkaan en tarkoita mitä sanon. En vain pysty olla sanomatta ja loukkaamatta kun räjähdän. Lupaan joka kerran jälkeen itselleni, että nyt oli viimeinen kerta... kunnes seuraava kerta tulee.

Nainen 2: Sinuna menisin käymään työterveyslääkärillä ja kertoisin edellisen hänelle. Fiksu lääkäri laittaa sut verikokeisiin ja tarkistaa sillä tavalla, ettei taustalla ole mitään "elimellistä"; kuten kilpirauhasen ongelmia, anemiaa tms.

Nainen 3: Syynä saattaa olla hormooni häiriöt, oletko aloittanut e-pillerit tai onko jotain muuta mullistusta tapahtunut?

Nainen 4: En halua puolustella naisena käyttäytymistäsi miestäsi kohtaan, mutta tuli mieleen keskustelu ystävieni kanssa, useampi heistä sanoi, että pillereiden aloittamisen jälkeen muuttuivat huonotuuliseksi, haluttomaksi ja saivat jopa raivokohtauksia. Itse sanoin samaa.

Nainen 5: Mä olin ihan samanlainen ennekuin hankin hormoonikierukan. Välillä kyse voi olla hormonihäiriöstä, stressi heilauttelee sitä tai ainakin vahvistaa.

Nainen 6: Mä olen ihan samanlainen ollut lapsen syntymän jälkeen pian vuoden. Miehessä ärsyttää ihan kaikki ja uhkailen koko ajan erolla. En tiedä onko syy hormooneissa... Aloitin 3 kk sitten e-pillerit ja tilanne on vaan pahentunu :(

Varmaan ainut vaihtoehto aloittaa joku mielialalääkitys. Olin ihan raivo jo ennen e-pillereitä, joten en syyttäis niitä tästä.

Nainen 7: Hyvä Morkkis. Taustalla saattaa olla hormonaalinen juttu tai joku muu elimellinen syy, ne kannattaa sulkea pois, kuten moni on jo tässä neuvonut.

Nainen 8: Mä olin ihan samanlainen, kun söin pillereitä. Turhauduin kaikesta, sain ihan hulluja raivareita, haastoin riitaa, tein eroa jne. Väsyin itsekin tilanteeseen ja mietin, et onko mulla masennus, maanisdepressiivisyys tai jotain muita mielenterveysongelmia.
Siis mitä ihmettä, onko ihminen vain biologiansa tahdoton orja?

perjantaina, syyskuuta 09, 2005

Nalkutus

Kommenttiosastolta poimittua:
Joissain tapauksissa se, että on joku pieni asia X, joka häiritsee naista (oletetaan nyt, että se ei ole olemuksellinen asia miehessä, ne ovat eri asioita), vaikka nyt se, että mies jättää aina likaiset sukat lattialle. Miehen mielestä juttu on täysin mitätön. Mitä väliä lattialla olevilla sukilla muka on? Naiselle juttu sen sijaan ei ole mitätön, hänelle merkitsee paljon, että lattia on siisti. Ensimmäisellä kerralla hän pyytää mieheltä nätisti, että vietkö pois sukat. Mies vie ne, mutta ei muuta tapojaan. Seuraavalla kerralla nainen pyytää, että vietkö sukat pois ja voisitko tulevaisuudessa olla jättämättä niitä lattialle. Mies ihmettelee, mutta ajattelee, että sama se ja lupaa - eikä pidä lupaustaan. Hänelle juttu on niin mitätön, että hän ei MUISTA luvanneensa - ja sukat ovat taas lattialla. Nainen pyytää miestä TAAS ottamaan sukat pois. Jne. Jne.

Lopulta nainen jäkättää joka kerta, että mikä ääliö olet, kun et osaa sukkiakaan lattialta korjata, jäkäjäkä ja mies ihmettelee, miksi mitätön pikkuseikka on noin iso asia. Mutta mies ei ymmärrä, että kyse ei ole enää vain lattialla olevista sukista vaan myös siitä, että mies ei kunnioita asioita, jotka merkitsevät naiselle suuria. Nainen tavallaan ottaa sen henkilökohtaisena loukkauksena, että mies välittää niin vähän hänelle tärkeistä asioista, varsinkin, kun hänestä sukkien laittaminen likakoriin on niin pieni vaiva.

Kommunikaatiokatkos. Kuitenkin, yleensä, kun nainen nalkuttaa, vika on jossain muualla kuin siinä nalkutuksen aiheessa. Se vika vaan ei koskaan korjaannu juuri siksi, että nalkutuksen taakse ei päästä vaan homma kiertää samaa rataa.

Itse asiassa moni nainenkaan ei haluaisi nalkuttaa. Nyt te sanotte, että helppo juttu, älä sitten vain nalkuta. Vaan kun ei ole. Jos pyydät miestä tekemään/olemaan tekemättä jonkun pikkujutun, mutta mies ei koskaan tee sitä (kyse siis toistuvasta asiasta) tai tekee sen aina, sitä alkaa olla aika neuvoton. Sitä ei haluaisi huomautella miehelle joka kerta, että VOISITKO. Kyseessä on yleensä miehen kannalta yhdentekevä, mutta naisen kannalta merkityksellinen juttu. Toki vaihtoehto olisi, että nainen aina koulisi itsensä olemaan välittämättä. Mutta miksi naisen tulisi olla aina se, joka mukautuu? Jos asia on miehelle aika lailla yhdentekevä, miksi hän ei voi huomioida naisensa tunteita ja tehdä/olla tekemättä sitä pikkujuttua? (Usein kyse on oikeasti jostain ns. pienestä jutusta, kuten sukista lattialla, jatkuvasta myöhästelystä yms)

Toki vaihtoehto olisi myös se, että nainen jättäisi miehen. Mutta kyllä nainenkin yleensä miettii kahdesti, jättääkö mies nyt likaisten sukkien vuoksi, vaikka ne ärsyttävätkin...
Onko taipumuksessa nalkuttamiseen joku perustavanlaatuinen ero miesten ja naisten välillä. Mies ajattelee, että "jokainen henkilö toimii, kuten hän parhaaksi näkee ja jos se ei kumppanille riitä, niin suhteestahan voi aina lähteä." Nainen puolestaan ajattelee, että "Mies ei toimi, kuten minulle sopii, no, minäpä muutan hänen käytöksensä huomauttelemalla asiasta." Nainen katsoo, että hänellä on oikeus huomautella häntä ärsyttävistä asioista, kun taas mies ajattelee, että ärsyttävät asiat voi kyllä kestää ja huomauttelemisesta saa suuremman vaivan ja harmin kuin asioiden kestämisestä.

Minä en miehenä ajattele suhteessa olessani kovinkaan paljon naisen ärsyttäviä piirteitä tai en ainakaan keskity niihin. Pidän niitä välttämättömänä pahana, eli naisen omaan olemukseen kuuluvina. Minulle tulisi huono omatunto, jos alkaisin niistä huomauttelemaan. Tai kerran voisin sanoa, mutta sitten jättäisin asian sikseen. Jos ärsyttäviä asioita on liikaa, niin suhdehan joutuisi helposti katkolle. Minusta on aika käsittämätöntä, miten joku ei voi olla nalkuttamatta, eihän siihen tarvita muuta kuin että pitää suunsa kiinni. Voiko helpompaa vaatimusta olla?

Elämässä on kaikenlaisia mukavia asioita, joihin ihminen voi paneutua. Miksi siis joku on kyvytön siirtämään ajatuksiaan muuhun kuin kumppanin tekemisten vahtaamiseen? Se on tosiaan käsittämätöntä näin miehen näkökulmasta. Onko kyse pohjimmiltaan siis siitä, että miehen pitäisi osoittaa kunnioitusta naisen ohjeistukselle, vaikka miestä itseään ei voisi vähempää kiinnostaa? Miehen pitäisi nöyrtyä osoittamaan, että naisella on valta määrätä miehen toiminta kotona. Ilmeisesti kyse on jonkinlaisesta jatkuvasta testaamisesta, jossa nainen selvittelee, onko mies edelleen valmis hyppäämään silloin kun hän miestä käskee.

Nalkuttamisesta kyse on lähinnä siitä, että nainen ajattelee, että hänellä on oikeus komennella miestä toimimaan naisen mielitekojen mukaan. Nainen kyllä jollakin tasolla ymmärtää, että mitä enemmän hän nalkuttaa, sitä vähemmän mies pitää hänestä...mutta nainen nalkuttaa silti, koska nalkuttaminen on hänelle tärkeämpää kuin miehen miellyttäminen. Onkohan edes olemassa sellaisia naisia, jotka eivät nalkuta?

torstaina, syyskuuta 01, 2005

Opiskelijatyttöjen prostituutio

Hesarissa oli kirjoitus opiskelijatyttöjen prostituutiosta, jossa tytöt hankkivat rahanpuutteessaan taulutelevision yms. satunnaisella ja salaisella prostituutiolla, eikä heille koitunut siitä sen ihmeempiä ongelmia. Luonnollisestikin naistutkimus älähtää:
Erityisesti kiinnitin huomiota prostituutiokontekstin ja kriittisen
näkökulman puuttumiseen. Juttu antoi mahdollisuuksia monenlaisiin tulkintoihin ja lukutapoihin, ja uskon, että monet lukevat juttua puhtaasti rekrytointimielessä tai mässäilynä.

Artikkelin taustalla on varmaankin ajatus antaa ääni suomalaisille prostituutiota harjoittaville opiskelijanaisille, ja antaa heidän kertomuksensa puhua puolestaan ja tuoda siten uusi näkökulma prostituutiokeskusteluun. Mutta mitä tarkoitusta oikeastaan palvelee tällainen "ilmiön puhdas kuvaus"?

Eikö tämäntapainen tosi-tv:tä mukaileva juttu normalisoi opiskelijoiden harjoittamaa prostituutiota? Juttua pystyi mielestäni lukemaan niin, että oikeastaan prostituutiota harjoittamalla voi perustaa toimivan parisuhteen, ammatissa tienaa hyvin verrattuna opiskelijoiden normaaleihin "paskaduuneihin", ammattia voi harjoittaa yhteiskuntakriittinen tyyppi ja feministikin, jne.
Ilta-Sanomien keskustelussa on juttua samasta aiheesta:
Ikävä kyllä yhteiskunta ajaa siihen. Jos aikoo opiskella hiukankin paremman ammatin eikä ole rikkaita vanhempia niin rahaa on saatava ja mikä sen helpompaa. Opintotuella eläminen on vaan kitkuttamista ja kuka sitä lainaa uskaltaa ottaa kun ei ole takeita saako koskaan kunnon töitä.
Tietenkään missään ei mainita opiskelijapoikien huonoa asemaa, heilähän ei ole vastaavaa mahdollisuutta hankkia suuria sivutuloja olemattomalla työllä. Mielestäni opiskelijapoikien opintotukea pitäisi korottaa niin, että he pystyisivät elämään yhtä leveästi kuin miesten rahoja riistävät opiskelijatytötkin.

Pornotähti kertoo asioiden todellisen laidan:
Michelle Thorne, who has worked in the porn industry for six years, does not agree.

"I have never felt exploited. If anything it's giving you power over men. The only people exploited, if anyone is, are the men who go out and spend their money on porn," says the 26-year-old from Bristol.