perjantaina, toukokuuta 30, 2008

Vapauden kaiho

SDP:stä feministinen liike:
Sukupuolen sosiaalinen konstruktio on tärkein sukupuolirooleja selittävä tekijä. Siksi sukupuolten välistä epätasa-arvoa tulee tarkastella pintaa syvemmältä.

Sosialidemokraattisen liikkeen tavoitteet ovat kautta aikojen olleet emansipatorisia. Tavoitteena on ollut kaikkien ihmisten tasavertaisuus - vapautuminen köyhyydestä ja eriarvoisuudesta. Siksi on käsittämätöntä, että feminismiin suhtaudutaan tasa-arvoliikkeessä negatiivisesti. Maailma, Eurooppa ja Suomi ovat yhä valkoisen, rikkaan, heteromiehen hallitsemia. Heteronormatiivisesta ja maskuliinisesta vallankäytöstä ja valtahierarkioista luopuminen tulisi asettaa sosialidemokraattien tavoitteeksi.
Tulvahduksia:
Tulva - tuo feministin Hannu Karpo! Tulin eilen niin kovin iloiseksi lukiessani taas uusinta numeroa parhaasta Suomessa ilmestyvästä lehdestä. Viittaan Hannu Karpoon nyt positiivisessa mielessä, sillä Karpohan toi julkisuuteen aina pienen ihmisen kokemia vääryyksiä ja kysyi miksi kukaan ei piittaa. Tulva tuo esiin yhteiskunnan kieroutumia ja sitä lukiessa tekee mieli huutaa, mikseivät ihmiset tajua tätäkään! Erityisen mielenkiintoista oli lukea ruotsalaisen yhteiskunnan feminismistä. Feminismi on siellä monella tasolla institutionalisoitunut ja valtavirtaistunut tavalla, josta suomalaiset feministit näkevät vain kaukaisia haaveunia. Huikein esimerkki oli feministinen päiväkoti, jossa sukupuolta problematisoidaan jatkuvasti. Aikuiset pyrkivät koko ajan tiedostamaan omia sukupuolittuneita käytäntöjään ja sitä miten kohtelevat tyttö- ja poikalapsia.
HS-keskustelu: Verot sukupuolen mukaan?

Ainut pelastus

Ammu jalkaasi ja vältä armeija:
Ruotsia pyyhkii sama aalto kuin Suomea: nuoret miehet eivät ole innostuneita tuhraamaan aikaansa armeijan käymiseen. 19-vuotias ruotsalaisnuorukainen ei keksinyt muuta keinoa armeijan välttämiseen kuin ampua itseään jalkaan.

Nuorukainen ei kadu tekoaan, mutta komppanianjohtaja uskoo Värnpliktsnyttissä, että poika tajuaa myöhemmin oman epäkypsyytensä.
Miesten ja naisten erilaiset seksuaaliset tarpeet.

torstaina, toukokuuta 29, 2008

Dooris

Demarinaisten uuden Dooris-lehden toinen numero ilmestyi 14.5.2008.
Demarinaiset haluavat järjestönä olla muutosta edistävä voima. Meille ei riitä sukupuolisensitiivisen unilukkarin reaktiivinen roolisuoritus.

Naisten euro on edelleen 80 senttiä, epäsäännöllisten työsuhteiden ongelmat kasautuvat naisille, eikä naisten eteneminen johtotehtäviin käy yhtä sujuvasti kuin miesten. Nämä ovat vain epätasa-arvon näkyvimpiä ilmiöitä.

Tarja Filatov: "Jos palkkaeroja ei saada kurottua umpeen, on naisten “leivän hintaa” laskettava tai verotusta alennettava sukupuolen mukaan."

Kilpailu siitä, kuka on kärsinyt eniten on hyvin epähedelmällinen tapa edistää tasa-arvoa. -- Valtaosa parisuhdeväkivallan uhreista on naisia. Tämä on voitava sanoa ääneen ilman että syytetään miesten kokeman väkivallan mitätöimisestä.

Erityisesti lapsiperheiden isät ovat useammin työelämässä kuin lapsettomat miehet. Lapsiperheen isistä yli 90 % on töissä, lapsettomista vain 75 %. Perhe on usein miehelle bonusta ja auttaa pääsemään eteenpäin työelämässä. -- Reilu kolmannes isistä tekee pitkää työaikaa: 25 % tekee vähintään 45 tuntia, noin kymmenen prosenttia tekee vähintään 55 tuntia. Pisintä työaikaa tekevät isät, joiden nuorin lapsi on 3-6 vuotta. Karkaavatko isät töihin lapsenhoidosta?

SDP konkurssiin

Sosialismi ja feminismi - mitä niillä taas olikaan yhteistä?
Olen havainnut, että käsiteparina sosialismi ja feminismi aiheuttavat kuulijoissa yleensä pelkoa ja ahdistusta tai vastavuoroisesti sarkasmia ja huvittuneisuutta. Ongelmana näyttäisi olevan useimmiten käsitteiden tuntemattomuus ja epämääräisyys kuulijalle, mutta toisaalta joissain tapauksissa myös kuulijan silkka väärämielisyys.

Tästä syystä SDP:n tehtävä on ottaa feminismin käsite haltuun ja osallistua sen määrittelemiseen integroimalla se läpäiseväksi osaksi politiikkaansa. Ensimmäinen askel on julistautua feministiseksi puolueeksi. Feministiseksi julistautuminen edellyttää SDP:ltä paluuta ideologisille juurille. Puolueen on määriteltävä uudelleen suhteensa sosialismiin.

Pelkkä julistautuminen ei tule riittämään, sillä feminismi ei ole vain ilmoitusasia. Jotta puolue voi toteuttaa feminististä politiikkaa, on sen on valmisteltava feministinen ohjelma, jonka tavoitteita lähdetään johdonmukaisesti toteuttamaan. Tämä on toinen askel. Kolmas ja tärkein askel on yhteiskunnallisen muutoksen mahdollistaminen.

Feminismillä ja sosialismilla on sama ideologinen lähtökohta, sillä ne molemmat jakavat tavoitteen kollektiivisesta emansipaatiosta, ihmisten vapauttamisesta yhteiskunnallisten rakenteiden ja niiden tuottaman eriarvoisuuden sorrosta.
Opposite sex drives you crazy -- the causes

keskiviikkona, toukokuuta 28, 2008

Rikollisliiga

Moilasen gradu: Nainen koomikkona: naiskoomikon elämänvaiheet, sisäinen vamma ja ruumiillisuus:
"-- Patriarkaatti muodostaa valtavan suuren ja vaikutusvaltaisen naurajien ryhmän, eräänlaisen rikollisliigan, jonka kohteen on usein nainen.

"Kaikki valtavirtahuumori ei tietenkään ole miesten keksimää tai naisvihamielistä."

"-- miehet pelkäävät naisten huumoria, koska he tunnistavat omaa huumoriinsa usein sisältyvän naisvihamielisyyden. Miehet pelkäävät syyllisinä, että naisten huumori takaa heille saman kohtelun."

"Myös arkkityyppinen sovinistinen "sikamies" on Kaufmanin mielestä enemmän median kuin feministien luoma hahmo."

"Feministinen, taisteleva huumori vaatii sosiaalista vallankumousta ja systeemin muuttamista. -- naisellinen huumori on usein katkerampaa kuin feministinen huumori."
Briteissä avioerobuumi - syy erikoinen
Avioerot työllistävät lakimiehiä Lontoon Cityssä. Syy on erikoinen: joukkoirtisanomiset ja lomautukset pankkialalla.

Asiasta kertovan Daily Telegraph -lehden mukaan pankkiirien vaimot eivät halua muuttaa elämäntyyliään mahdollisen lomautuksen tai irtisanomisen vuoksi putoavien tulojen myötä. Avioeroa haetaan, kun on vielä mahdollista poistua liitosta mukava summa lompakossaan.
Mannerheimin lastensuojeluliiton pj: Pojillekin nukkeja!
IS kyseli yhteensä kymmeneltä perheenäidiltä ja -isältä, ovatko heidän poikalapsensa leikkineet nukeilla. Kaikki vastanneista kertoivat, etteivät pojat ole olleet kiinnostuneita. Jotkut vanhemmat ovat kokeeksi ostaneet pojilleen nukkeja, mutta tuloksetta.

Lasten suusta kuulee totuuden.

tiistaina, toukokuuta 27, 2008

Uusi-Seelanti ja prostituutio

Uusi Zeelanti dekriminalisoi prostituution vuonna 2003.
Kaikki vanhat prostituutioon ja seksityöhön liittyvät kieltolait kumottiin ja ne korvattiin uudella lakireformilla: PRA (Prostitution Reform Act 2003). PRA:n lähtökohta on ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tunnustaminen (prostituutio kuuluu ihmisoikeuksiin, useisiin perusoikeuksiin ja -vapauksiin kuten esim. oikeuteen määrätä itsestään ja ruumiistaan ja oikeuteen tehdä työtä ja harjoittaa ammattia tai elinkeinoa.) sekä samanaikaisesti seksialaan liittyvien haittavaikutusten vähentäminen.

Raportti mm. osoittaa, että
-PRA:lla on ollut positiivisia vaikutuksia seksityöntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.
-PRA ei ole lisännyt seksityöntekijöiden määrää Uudessa Zeelannissa.
-syyt seksityöhön ovat moninaiset, ei pelkästään raha.
-raportin mukaan 96% seksityöntekijöistä on alalla vapaaehtoisesti.
-useimmilla kunnilla ei ole ollut mitään ongelmia seksialan kanssa eikä ihmiset ole tehneet valituksia seksialasta.
-jo pelkästään seksityöhön liittyvien kieltolakien kumoaminen on vahvistanut seksityöntekijöiden asemaa.
-PRA:lla on ollut merkittävä vaikutus seksityöntekijöiden oikeuksien turvaamisessa: seksityöntekijällä on esim. aina oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan asiakasta ja/tai kieltäytyä jostain sellaisesta asiakkaan toiveesta, jota seksityöntekijä ei halua tehdä.
-PRA:n säätämisen jälkeen suurimmalla osalla seksityöntekijöistä on helpompi turvautua poliisin apuun, jos he polisiin apua tarvitsevat.
-alle 18-vuotiaiden määrä prostituutiossa ei ole lisääntynyt PRA:n säätämisen jälkeen: lakireformilla uskotaan olevan positiivinen vaikutus tähän, koska se on lisännyt tietoisuutta alle 18-vuotiaiden ongelmista seksialalla.
-katuprostituution määrä on pysynyt ennallaan, koko prostituutiosta katuprostituutio muodostaa kaikkein pienimmän osan n. 11%. Katuprostituutio on prostituution vaarallisin muoto ja siinä esiintyy eniten esim. huumausaineiden väärinkäyttöä. Raporttissa todetaankin, että katuprostitoitujen kannustamista siirtyä turvallisimpiin sisätiloihin tai kokonaan prostituution jättämiseen pitäisi jatkaa.

Uuden Zeelannin apulaisoikeusministeri Lianne Dalziel sanoo, että raportti murskaa tavanomaiset myytit seksialasta esim. että pakkoprostituutio on yleinen ilmiö seksialalla. Prostituution ja rikollisuuden yhteys ei ole ilmiselvää, vaikka yleisesti niin luullaan: raportti ei löytänyt mitään erityistä linkkiä näiden välillä. Dalziel sanoo myös, että alaikäisten määrää seksialalla on liioiteltu ja että Uudessa Zeelannissa seksialan ja ihmiskaupan välillä ei ole yhteyttä.
Ilman naista

Tyyni Tuulio puhui miesasiasta

Junis lähetti seuraavan aikaansa edellä olevan Tyyni Tuulion tekstin vuodelta 1927. Teksti on peräisin kirjasta Suoma Suometar ennen ja nyt, jonka Tuulio kirjoitti nimimerkillä Jeannette (WSOY Porvoo 1927). Kyseessä lienee pakinakokoelma, jonka tekstit on julkaistu jossain lehdessä jo aikaisemmin.

MIESASIA

Viime aikoina on vakavasti ajattelevissa miespiireissä noussut pakottavana esiin kysymys: eikö jo ole aika toimia? Kuinka pitkälle saavat asiat kehittyä? Eikä jo ole syytä asettaa kaikkien näitten viime aikojen vihitysten vastapainoksi voimakas, määrätietoinen liike, miesasia?

Ikuisten tunteitten, runouden, traditioitten pyhyyden, yhteiskunnan tasapainon puolesta on aika nousta sisukkaaseen taisteluun.

Sillä eihän tätä enää voi sietää. Yli puolet promovendeista ovat naisia. Ultimus on nainen. Naiset täyttävät luentosalit, kirjastot. Tohtorinväittäjäisissä esiintyy nainen opponenttina. Ja kaiken lisäksi vihitään kunniatohtoriksi se iäkäs nainen, josta tämä kaikki oikeastaan on saanut alkunsa.

Samaan aikaan tapahtuu jotakin niin ennenkuulumatonta kuin että pääkaupungin kansakoulujen miesopettajat edelleen saavat olla vain yhtä palkkausluokkaa ylempänä kuin naiset, sen sijaan että kaino yritys nostaa heidät kahta palkkausluokkaa ylemmäksi olisi johtanut toivottuihin ja koko yhteiskunnalle suotaviin tuloksiin.

Tästä kaikesta on tietysti tuhoisia seurauksia. Jo ensi promotiossa kuulunevat laakerit yksinomaan naisille, ruusut yksinomaan miehille. Naisprimus eli prima vastaa promotrixin kysymykseen ja johtaa franseesia naiskanslerin nuoren pojan, yleisen seppeleensitojan kanssa. Ultimus on sattumalta mies, viimeinen miesmaisteri, riutuva kaunosielu, joka ihanteilleen uskollisena pysyy huonosti palkatulla opillisella uralla, mikä muuten on kokonaan jätetty naisten haltuun. Mutta koska hän ei voi pitää puhetta seppeleensitojille, on hänen vaiettava seurakunnassa. Naisopettajat, he liehuvat tapansa mukaan Rivieralla omilla palkoillaan, omilla veloillaan, kun taas niille miesopettajille, jotka (ainakin osittain) elättävät vaimon ja vähintäin yhden lapsen, täytyy myöntää taskurahoja yleisistä varoista.

Tällaisen tulevaisuuden välttämiseksi perustettaneen kohdakkoin Suomen Miesyhdistys, joka ryhtyy voimaperäisesti toimimaan miesten etujen valvomiseksi sekä myös miessuvun kaikinpuoliseksi kehittämiseksi. Mutta koska ohjelman edellinen puoli jyrkempien ainesten mielestä saa liian vähän huomiota osakseen, perustetaan kaiken todennäköisyyden mukaan ennen pitkää uusi yhdistys, Suomalainen Miesliitto, joka ajaa asioita pontevammin. Näihin yhdistyksiin liittyy miehiä kaikenikäisiä ja -arvoisia, ja uranuurtajina kunnioitetaan Aatamia, Paavalia ja Jussilaista. Lehdet »Miesten ääni» ja »Suomen mies» perustetaan. Niin kuin naisliike alkuaikoinaan sai kannatusta jaloilta ja ennakkoluulottomilta miehiltä, niin tukee miesasiaakin suuri joukko uljaita, itsenäisiä ja kaukokatseisia naisia, jotka mielellään myöntävät, että mies on varustettu suuremmalla viisaudella ja vahvemmalla luonnolla ja jotka tosinaisellisesti omaksuvat suuren Jussilaisen ohjelman: rakasta, kärsi, ahkeroitse vainen.

Näihin järjestöihin liittynevät Suomen miehet taajoin joukoin, katsomatta enemmän tai vähemmän aitoon suomalaisuuteen tai puolue- kantaan yleensä. Ainoastaan eräs miesjärjestö, suojeluskunta, pitää maan puoltamista vieläkin tärkeämpänä kuin yksityisen ihmisluokan etuja.

Toivottavasti asiat tätä tietä pian palaavat oikeaan järjestykseen. Parhain lyriikka heläjää taas herkimmin. Ritarillisuus hallitsee maailmaa, naisellisuus ihailee ja inspiroi.

Toivomme uudelle liikkeelle onnea. Sillä olemme aina sorrettujen puolella.

sunnuntaina, toukokuuta 25, 2008

Moilanen Kalevassa"Laasanen on miesasiaporukan vaarattomin. Hannu T. Sepponen ja Pasi Malmi ovat vaarallisempia, sillä he puhuvat väkivallasta."

"Moilaselle feminismi on sitä, että havaitsee yhteiskunnan kohtelevan sukupuolia eri tavalla."

"Feministin ja normaalisti ajattelevan suomalaisen miehen hyvän elämän tavoitteissa ei ole ristiriitaa."

lauantaina, toukokuuta 24, 2008

MAT:in soveltaminen kiellettyä

Helsinkiläinen "herraklubi" rankkasi naisopiskelijoita verkossa:
Helsingissä toimivan ruotsinkielisen korkeakoulun naisopiskelijat ovat tuohtuneet opinahjonsa "herraklubin" jäsenille, jotka ovat antaneet heille ulkonäköpisteitä suljetulla internetsivustolla.

Rehtori Henrik Hägglund pitää ulkonäkörankkausta epämiellyttävänä, eikä sellaista hänen mukaansa saisi tapahtua.
Keskustelu.
- Herää kysymys: millä tavalla tämä suljetulla sivustolla harrastettu toiminta eroaa siitä, että äijäporukka istuu terassilla ja antaa pisteitä ohi kulkevien ihmisten ulkonäöstä? Miksi edellinen olisi tuomittavaa, muttä jälkimmäinen ei?

- Se että miehet antavat ihan ulkonäköpisteitä naisille, ei kyllä liene tulevan kenellekään yllätyksenä, muuta kuin niille parille todellisuudesta vieraantuneelle raukkaparalle, jotka tämänkin uutisen ovat tänne saaneet survottua.

perjantaina, toukokuuta 23, 2008

Ketä avioliitto hyödyttää?

Seksileluja apteekkiin
Apteekkeihin tulevia tuotteita ei myydä suttuisella erotiikalla vaan raikkaalla terveydellä.
Eli miehille tyypilliset seksitarpeet ovat suttuisia, naisten raikkaita.

Nainen köyhtyy avioliitossa
Naisten kannattaa pysyä sinkkuina ja miesten puolestaan purjehtia avioliiton auvoiseen satamaan, mikäli tuoretta ruotsalaistutkimusta on uskominen.

Akateeminen tutkimuslaitos Saco vertasi kummankin sukupuolen aseman muuttumista tilanteessa, jolloin henkilö muuttaa suurkaupunkiin, solmii avioliiton ja hankkii lapsen.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että naisen ansiotulot lähestulkoon romahtavat siviilisäädyn muuttuessa sinkusta vaimoksi. Miehen taloudellinen tilanne sen sijaan pysyi joko muuttumattomana tai peräti parani tämän perustaessa perhettä, kirjoittaa Dagens Nyheter.
Eli kun miehen ansiotyömäärä avioliitossa luultavasti kasvaa ja käyttövarat puolittuvat, niin siitä voi päätellä, että avioliitto hyödyttää miehiä.

torstaina, toukokuuta 22, 2008

Lentävä feministi -kirja

Lainaus kirjan sivulta 234, miesliikkeen kulta-ajalta:
Vuonna 1992 Bert Bjarland järjesti - - kaksikielisen viikonloppuseminaarin "Fuck and go?" -- Osallistujia houkuteltiin seminaariin tällä tavoin:

"Työpajassa jokainen kulkee initaatiotunnelin lävitse.

-- Lauantaina me jatkamme toisilla initaatioriiteillä. Muun muassa valmistamme oman ruokamme ja syömme sen rituaalisesti. Päivä päättyy saunarituaaliin. Sunnuntaiaamuna, kirkonkellojen soidessa, me tanssimme shamanistisia tansseja. Lopun sunnuntaita me omistamme miehisella seksuaalisuudellemme.

Initaatiotunneli -- on rakennettu suureksi vituksi. Sen läpi astutaan mustaan muovitunneliin, jonka lattia on peitetty kivillä, vaahtomuovilla ja perunalastuilla. Kun osallistuja on kömpinyt tunnelin läpi, hänet ottaa toisessa päässä vastaan kätilö Bert --.

Lasikatto

Lasikatto ry
on yhdistys, jonka tarkoituksena on pyrkiä muuttamaan nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää niin, ettei se enää syrjisi miessukupuolta. Pyrimme myös poistamaan muutkin lainsäädännölliset tasa-arvoa loukkaavat epäkohdat.
Feminismin autuutta

Avioero vaimon kasvojen näkemisestä

Why aren't there more women in science and engineering? Controversial new research suggests: They just aren't interested.

“Girls’ gains have not come at boys’ expense,” says a new report by the group, to be released on Tuesday in Washington.

tiistaina, toukokuuta 20, 2008

Anu-täti neuvoo

Anu Saagim patistaa synnyttäneitä: Äkkiä kroppa kuntoon!
- Olen esteetikko, joten minun mielestäni naisen pitää saada itsensä kuntoon synnytyksen jälkeen. Raskausaika on miehelle muutenkin kärsimystä, kun nainen levenee ja on ainakin puolet ajasta turvonnut, Anu perustelee.

Parisuhteen jatkoa ajatellen Anu kannustaa naisia tositoimiin.

- Mahdollisimman nopeasti se on tehtävä, ettei suhde kariudu. Jos kuntoilua ei aloita heti, luovuttaa todennäköisesti kokonaan. Siinä tapauksessa mies taas etsii kauniimman naisen. Niin se vain valitettavasti menee. Äitiys on tärkeintä, mutta ei aviomiestä saa unohtaa. Kyllä mies ansaitsee hyvävartaloisen naisen.
Miesnäkökulmasta tehtävän tasa-arvotyön "maailmanennätys"
Suomessa on tehty 18 vuoden ajan edistyksellistä tasa-arvotyötä miesnäkökulmista. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) vuonna 1988 perustama miesjaosto on tiettävästi kansainvälisesti pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut, tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsittelevä asiantuntijataho.
Eihän tässä sitten mitään hätää ole, kun kerran maailmanennätyskin on hallussa.

maanantaina, toukokuuta 19, 2008

Tasa-arvotavoitteet Suomessa

TANEn esitys hallituksen tasa-arvotavoitteiksi vuosille 2007–2011 sisältää seuraavat kohdat:
1. Samapalkkaisuus on toteutettava
2. Perusteettomat määräaikaiset työsuhteet on poistettava
3. Vanhempainvapaajärjestelmän kokonaisuudistus on toteutettava
4. Lisää naisia johtopaikoille
5. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on edistettävä kaikessa päätöksenteossa
6. Naisiin kohdistuva väkivalta on kitkettävä
• Tarkistetaan sukupuolinäkökulmasta koko rikoslain pahoinpitely- ja seksuaalirikossäännöstö, erityisesti asianomistajarikokset. Rikoslakiin lisätään säännös pitkään jatkuneesta parisuhdeväkivallasta, nk. naisrauhalaki Ruotsin mallin mukaan.
• Perustetaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaatioyksikkö.

7. Ei prostituutiolle ja ihmiskaupalle
Tuetaan prostituutiosta irtautumista mm. kehittämällä moniammatillista ohjelmallista prostituutio -työtä.
• Kiinnitetään erityisesti huomiota seksin ostoon prostituutiota ylläpitävänä ilmiönä.
• Hallituksen on varattava ihmiskaupan uhrien auttamiseen resurssit.
• Perustetaan ihmiskaupan kansallisen raportoijan virka.

8. Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettava julkisella sektorilla
9. Opetus ja oppilaitokset edistämään tasa-arvoa
Tasa-arvosuunnitteluvelvoite ulotetaan koskemaan peruskouluja.
• Opettajankoulutukseen sisällytetään sukupuolisensitiivistä ja sukupuolitietoista opetusta, johon kaikki opettajiksi opiskelevat osallistuvat. Sukupuolisensitiivisen työskentelytavan opettaminen tulee sisällyttää myös lastentarhanopettajien koulutukseen.
• Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa opetusministeriössä omalla tunnusluvullaan olevaksi kriteeriksi päätettäessä kullekin koulutusorganisaatiolle myönnettävästä rahoituksesta.
• Koulutusta koskeviin asetuksiin on lisättävä maininta siitä, että kaikessa opetuksessa on pyrittävä sukupuolisensitiivisyyteen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

10. Sukupuolinäkökulma osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja
• Vahvistetaan sukupuolinäkökulmaa terveyserojen kaventamistyössä.
• Laadukas päihdepalvelujärjestelmä tarjoaa naisille omia hoitomalleja ja -paikkoja, omia keskustelu- ja tukiryhmiä ja ennen kaikkea madaltaa naisten avun ja tuen hakemisen kynnystä. Miehille kehitetään ehkäisevää päihdetyötä.
• Isäksi kasvu ja aktiiviseen isän rooliin kannustaminen nostetaan entistä kiinteämmäksi osaksi neuvolatoiminnan käytäntöjä. Neuvoloissa aloitetaan ja vahvistetaan sellaisia toimintamuotoja, jotka on suunnattu erityisesti isille.

11. Tasa-arvotyölle varattava lisää resursseja

Tasa-arvopolitiikan kehittäminen edellyttää naistutkimustietoa. Suomessa naistutkimuksen alaan kuuluvat myös tasa-arvo- ja sukupuolentutkimus sekä kriittinen miestutkimus. Naistutkimuksen asemaa tulee vahvistaa yliopistoissa. Naistutkimustiedon välittämistä päätöksentekijöille tulee tukea. Naistutkimuksen asemaa yliopistoissa vahvistetaan ja resursseja lisätään sekä omana monitieteisenä oppiaineena että eri ainelaitosten opetussisällöissä. Naistutkimuksen pääaineistamisoikeus myönnetään niille yliopistoille, jotka sitä opetusministeriölle esittävät.

Tuki naisjärjestöille ja alueellisille naisresurssikeskuksille Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinno-organisationer i samarbete (NYTKIS) ry on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen puolueiden naisjärjestöt ja tutkijanaiset yhteen kokoava kattojärjestö. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 62 jäsenjärjestöä. Yhteiskunnallisten naisjärjestöjen kattojärjestöjen työ tulee turvata. Vakinaistetaan NYTKIS ry:n ja Naisjärjestöjen Keskusliiton rahoitus. Samalla päätetään näiden kattojärjestöjen avustusten tasokorotuksesta.

Suomeen on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen Suomen naisresurssikeskusten yhdistys. Toteutetaan naisresurssikeskusten ohjelma, jolle turvataan riittävät resurssit.
Miesten ongelmat oli huomioitu TANEn esityksessä seuraavilla tavoilla: (1) miehille suunnattu ehkäisevä päihdetyö, (2) Isän rooliin kasvattaminen ja kannustaminen neuvolassa; erityisesti isille suunnattuja toimintamuotoja neuvolassa, (3) Varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten isyyttä on tuettava, (4) Toteutetaan tutkimus miehistä väkivallan uhreina- ja tekijöinä, sekä (5) Miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun vahvistetaan: "Vahvistetaan miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun ja huomioidaan miesten tilanteet ja tarpeet osana sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista."

Vaativuus

Olenko liian vaativa:
Olen 23 vuotias nainen ja olemme seurustelleet avomieheni (samanikäinen) kanssa noin 2 vuotta. Opiskelemme molemmat yliopistossa (eri aloilla) ja olemme asuneet yhdessä n. puoli vuotta.

Meillä menee hyvin, rakastan miestäni, haluan yhteisen tulevaisuuden ja olla hänen kanssaan aina. Todella usein minusta vain tuntuu, että olen liian vaativa. Löydän avomiehestäni paljon "pikkuvikoja" ja tuntuu että "mäkätän" hänelle. Tunnen itseni välillä aivan kamalaksi. Hän taas ei huomauttele minulle lähestulkoon mistään, sanoo vain että olen täydellinen.

Tiedän että pikkuasioihin ei kannata takertua, ja yritänkin olla piittaamatta pienistä asioista, joilla tarkoitan nyt esim. pukeutumista, omien jälkien siivousta esim keittiössä, yms. Yritän lopettaa ns. mäkätyksen.

Mutta mitkä asiat sitten ovat näitä "pikkuasioita" tai yleensäkin sellaisia asioita joiden takia ei kannata erota ja jotka kannattaa vain unohtaa?
Are Men as Dumb as the Media Say We Are?

Men Are Getting Happier (and Women More Miserable)

sunnuntaina, toukokuuta 18, 2008

Pituussyrjintä

Kotirauhaa ja puolustuspuheita:
Euroopan neuvostolla on kampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kampanjan tiimoilta eduskunnassa järjestettiin seminaari, jossa oli puhumassa asiantuntijoita ja päättäjiä. Halosen avauspuheenvuorossa käsiteltiin pitkällisesti sitä, miksi kyseisessä seminaarissa tultaisiin puhumaan vain naisiin eikä miehiin kohdistuvasta väkivallasta, vaikka sekin olisi tärkeää. Tällainen argumentointi on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa väkivaltakeskustelussa. Mitään naiserityistä ei saa sanoa ilman, että mainitaan myös miesten kokemat vääryydet. Mikä tässä mättää?

Ensinnäkin olisi pidettävä mielessä, että kaikki toistaiseksi käytettävissä olevat tilastot osoittavat, että suurin osa lähisuhdeväkivallasta kohdistuu naisiin.
Breasts not for looking but pecs are okay

Kreikassa kiistaa naispoliisien pituudesta

perjantaina, toukokuuta 16, 2008

Tasa-arvoideologiat

1. Liberalistinen eli muodollinen tasa-arvo lain edessä. Ihmiset ovat erilaisia, joten muuta tasa-arvoa ei kannata edes tavoitella

2. Postmoderni ideologia, eli miesten ja naisten tasa-arvoon liittyviä ongelmia on mahdoton havaita

3. Optimistinen ideologia, eli tasa-arvo on jo saavutettu

4. Konservatiivinen ideologia: miehet ja naiset ovat erilaisia, joten tasa-arvon tulee tarkoittaa eri asiaa ja eri rooleja miehille ja naisille.

Feministisen ideologian muodot

5. Naisten asema yhteiskunnassa on huonompi, joten naisten asemaa on parannettava.
6. Kokonaistilanne huomioiden naisten tilanne on huonompi, joten tasa-arvotoimet tulee kohdistaa naisten aseman parantamiseksi
7. Naisten asema on huonompi, mutta myös miehillä voi olla ongelmia, jotka tulisi sisällyttää tasa-arvopolitiikaan

Maskulistisen ideologian muodot

8. Miesten ongelmat eri elämänalueilla pitää huomioida tasa-arvopolitiikassa
9. Miesten asema on huonompi, joten tasa-arvopolitiikan pitäisi keskittyä miesten aseman parantamiseen.

Mitä ideologiaa sinä kannatat? Mitä listassa pitäisi korjata?

tiistaina, toukokuuta 13, 2008

Laasasen lista

Lista löytyy Yudu-muodossa täältä.
Listan voi ladata PDF-muodossa täältä.

Lista miesten potentiaalisista tasa-arvo-ongelmista Suomessa

Lista on osa miesten ongelmia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevää väitöstutkimustani. Listassa pyritään esittämään kattava selvitys miesten potentiaalisista tasa-arvo-ongelmista Suomessa. Miesten potentiaalisella tasa-arvo-ongelmalla tarkoitetaan väitettyä (tutkittua tai esitettyä) miesten huonompaa asemaa (tilastollisesti tarkastellen) jollakin elämänalueella (naisten asemaan verrattuna). Listan nimenä olisi voinut myös olla ”Lista miesten huonommasta asemasta eri elämänalueilla”. Miesten huonompi asema voi pitää sisällään seuraavan kaltaisia asioita: (a) Miehillä on sellaisia ongelmia, joita naisilla on vähemmän (esim. syrjäytyminen; itsemurhat). (b) Miehillä on sellaisia velvollisuuksia, joita naisilla ei ole (esim. asevelvollisuus). (c) Miehillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia, joita naisilla on (esim. huonompi mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan lapsia; huonompi mahdollisuus työllistyä joihinkin ammatteihin). (d) Miehille asetetaan sellaisia odotuksia, joita naisille ei aseteta (maskuliininen rooliodotus). (e) Miehiin kohdistuu suoraa, epäsuoraa tai rakenteellista syrjintää (esim. miesasiakkaiden syrjintä sosiaalityössä).

Miesten ongelmia ja tasa-arvoa voidaan tarkastella ainakin neljästä keskeisestä kysymyksestä käsin:
  1. Mitä ongelmia miehillä on eri elämänalueilla?
  2. Mistä miesten ongelmat johtuvat?
  3. Mitkä miesten ongelmat pitäisi tulkita tasa-arvo-ongelmiksi?
  4. Miten miesten ongelmia voidaan vähentää?
Listassa pyritään vastaamaan vain ensimmäiseen kysymykseen: mitä ongelmia miehillä on eri elämänalueilla (tilastollisesti tarkastellen ja naisiin verrattuna)? Muut näkökulmat miesten ongelmiin jäävät tämän listan tarkastelun ulkopuolelle.

Tasa-arvo-ongelmiksi valikoituvat sellaiset miesten potentiaaliset tasa-arvo-ongelmat, jotka virallisia tasa-arvodiskursseja tuottavat symbolisen vallan haltijat tulkitsevat tasa-arvo-ongelmiksi. Tuollaisessa määrittelyssä tasa-arvo-ongelma ymmärretään sosiaalisesti konstruoiduksi käsitteeksi. Ensin on oltava väite miesten huonommasta asemasta jollakin elämänalueella (potentiaalinen tasa-arvo-ongelma). Sitten ongelma pitää tulkita tasa-arvo-ongelmaksi. Esimerkiksi asevelvollisuus, miesten lyhyempi elinikä tai naisenemmistö korkeakouluissa eivät automaattisesti ole tasa-arvo-ongelmia, mutta ne voivat tulla tasa-arvo-ongelmiksi, jos ne sisällytetään osaksi tasa-arvopolitiikkaa ja virallisia tasa-arvodiskursseja.

Listasta puuttuvat seuraavat ulottuvuudet:
– Lista ei ota kantaa miesten väitettyjen ongelmien syihin tai aiheuttajiin (syiksi miesten ongelmiin voidaan asettaa esim. miehet itse, naiset, yhteiskunnan rakenteet, kulttuuri, biologia tms.)
– Lista ei ota kantaa siihen, pitäisikö miesten ongelmat tulkita tasa-arvo-ongelmiksi ja sisällyttää osaksi tasa-arvopolitiikkaa
– Listassa ei verrata miesten ongelmien määrää tai laatua naisten ongelmiin
– Lista ei ota kantaa siihen, ovatko miesten mahdolliset tasa-arvo-ongelmat poistettavissa, miten ne olisivat poistettavissa tai pitäisikö niitä ylipäätään yrittää poistaa
– Listassa ei oteta kantaa esitettyjen ongelmien merkittävyysjärjestykseen
– Listassa ei kyetä esittämään arviota siitä, kuinka luotettavia miesnäkökulmaisten lähteiden esittämät väitteet miesten ongelmista ovat
– Listan ulkopuolelle jäävät sellaisten erityisryhmien, kuten homomiesten ja rodullisten vähemmistöjen erityiset ongelmat
Listassa on epävarmuustekijöitä:
– Monista miesten ongelmista on olemassa vain vähän tutkittua tietoa. Osa listan kohdista perustuu miesasiamiesten esittämiin väitteisiin miesten huonommasta asemasta. Listassa saattaakin olla merkittäviä puutteita tai virheitä
– Osa miesten ongelmista on otettu ulkomaisista lähteistä. Voi olla, että Suomessa vastaavia ongelmia ei ole tai niitä on vähemmän
– Lista saattaa sisältää miesten ongelmia liioittelevia piirteitä, koska miesnäkökulmaisilla kirjoittajilla saattaa olla (tietoisia tai tiedostamattomia) motiiveja omien intressiensä edistämiseksi
Tärkeimmät suomalaiset lähteet listan tekemisessä ovat olleet Arno Kotron ja Hannu T. Sepposen (2007) toimittama kirja Mies vailla tasa-arvoa, Henry Laasasen (2008) kirja Naisten seksuaalinen valta ja Pasi Malmin (2008) tekeillä oleva väitöskirja Discrimination against men in western welfare society, joka käsittelee miehiin kohdistuvaa syrjintää länsimaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa.

Kaapin paikka radio-ohjelma

Saako miehillä olla tasa-arvo-ongelmia?

Yle radio 1: Keskiviikko 14.5. klo 13.00, toinen lähetys sunnuntaina 18.5. klo 17.15

Tasa-arvotyö Suomessa pitäisi pysäyttää kuin seinään ja aloittaa alusta. Näin sanoo Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi. Keskusteluyhteys on katkennut, osapuolet käyvät asemasotaa ja sukupuolten välinen sota on leimahtamassa. Tasa-arvotutkija Henry Laasanen sai osuman viime perjantaina, kun Naisasialiitto Unonin julkaisema Tulva-lehti kävi avoimeen hyökkäykseen mm. häntä vastaan. Lehden "Tulta munille" -sotahuuto sähköistää keskustelua Kaapin paikka -ohjelmassa, jossa mukana ovat miesasiamiehet Timperi ja Laasanen. Toimittaja on Eve Mantu.

TV-Jyväskylä lauantaina 17.5.2008

19.15 Yöelämän seitsemän kuolemansyntiä

Ohjelmassa sukelletaan Jyväskylän yöelämään ja pohditaan sitä miksi yö muuttaa ihmisten käytöstä. Ohjelmassa vieraina malli-juontaja Anne Mari Berg, tutkija Henry Laasanen, sekä psykologi Sami Määttä. Tuotanto Jyväskylän yliopisto.

maanantaina, toukokuuta 12, 2008

Vartalo pääomana

BRAZIL: The Body Beautiful - Women’s Ladder to Success.
Brazilians, especially women, are among the global leaders in taking meticulous care of their bodies and exhibiting them to advantage. This is a significant factor in climbing social and economic ladders, establishing identities and competing successfully in markets, from employment to romance.
Why women outnumber men in Manhattan

NOLLATOLERANSSI: burka vai uusionainen?

Evoluutio.

Pseudologian akatemia.

Oikeuteen vai bunkkeriin?

Tulvan kansi on näköjään herättänyt huolestumista ja pelkoa ihmisissä. Sain sähköpostia, josta julkaisen kirjoittajan luvalla osan:
Jokin kuvituksessa särähtää ainakin minun silmissäni niin pahasti, että ihan huumorilla ei ehkä kannattaisi asiaa sivuuttaa. Kannattaisi ainakin selvittää onko mitään edellytyksiä minkään lain perusteella nostaa oikeusjuttu tai tehdä jokin virallinen kantelu... Minä ainakin koen, että kansikuvan aseen piippu osoittaa suoraan teitä neljää jutussa mainittua ja piirrettyä miestä kohti. Maailma on niin hullu paikka, että joku kahjo saattaa ottaa kirjaimellisesti kansikuvan viestin. Viharikos? Väkivallan lietsonta? Kehotus tai yllytys väkivaltaan? Väkivallalla uhkaus/kiihotus? Jokin sananvapauteen liittyvä laki?

Jos kuvassa olisi skini joka osoittaa aseella ja vastaavanlainen teksti ja kuvattu neljä maahanmuuttajaa/tummaihoista/romaania niin kysessä olisi yksiselitteisesti kiihotus kansanryhmaää vastaan. Vähemmilläkin perusteilla on Suomessa saanut tuomion kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Tai entäpä jos kyse olisi miesjärjestön lehdestä ja kansikuvassa olisi mies ja vastaava teksti käänteisesti ja neljän naisjärjestön johtajien kuvat... siitä se vasta mekkala nousisi. Mutta miehet ovat näköjään vapaata riistaa, joita saa näköjään vaikka osoittaa aseella ja vieläpä valtion virallista tasa-arvopolitiikkaa ajavan järjestön lehdessä. Saako Tulva suoraa valtion rahoitusta? Jos saa niin saako verorahoilla julkaista tälläistä vihan lietsontaa kenenkään siihen puuttumatta.

Elias
Myös Suomi24-keskustelussa kysytään:
Tulva-lehden kansikuvassa on nainen, joka osoittaa pistoolilla suoraan kohti ja teksti "tulta munille". Kuva tuo erehdyttävästi mieleen Jokelan koulammuskelijan nettiin laittaman kuvan ennen verilöylyä. Kuva herättää pari kysymystä.

Itse olen aktiivisesti tuonut esiin feminismin ideologian sairaita oppeja jo vuosia. Nimeni oletan olevan Moilaselle tuttu. Pitääkö minun oikeasti nyt pelätä henkeni puolesta?
Vertailuna Auvisen kuva ennen Jokelan Tragediaa ja Valerie Solanaksen kuva (Wiki).

Näin pääset mukaviin kesätöihin

1. On ne miehet sitten ihmeellisiä!
+
2. Feministinen aloite!

= Sittenkin töitä.

Sanaston hahmottelua

Miesliike: Viittaa organisoituneisiin järjestöihin, joissa pyritään edistämään miesten intressejä. Suomessa ei ole tuollaisia järjestöjä ollenkaan, eikä siten varsinaista miesliikettäkään. Suomessa voidaan puhua pikemminkin liikehdinnästä, josta voi ajan kuluessa kehkeytyä järjestö. Suurin ja ainut miesjärjestö Miessakit ei ole miesten intressejä ajava järjestö.

Miesaktivistit: Yleensä miesliikkeen jäseniä, joilla on usein selkeitä poliittisia päämääriä ja noihin päämääriin soveltuva retoriikka. Tyypillisesti miesaktivistit ovat olleet isän oikeus aktivisteja anglosaksisissa maissa.

Miesasiamiehet: Yleiskategoria kattaen laajasti miesten intressejä edistävät tahot. Puhuvat miesten ongelmista, alisteisesta asemasta, naisten vallasta tai naisten etuoikeuksista ja ovat sitä mieltä, että nimenomaan miesten ongelmat ovat jääneet liian vähälle huomiolle ja että miesten asemaa pitäisi parantaa. Miesasiamies voi puhua aiheesta arkielämässä, netissä, mediassa tai kirjoittaa aiheesta kirjan.

Miesnäkökulmaiset tutkijat: Pyrkivät kiinnittämään huomion miesten ongelmiin tieteellisen argumentoinnin avulla.

Taantumuksellinen miesasiamies: Tarkoittaa äärikonservatiivista miesasiamiestä, joka kannattaa perinteisiä sukupuolirooleja. Taantumukselliset miesasiamiehet ovat olleet Suomessa viime aikoina hiljaa, koska on poliittisesti liian epäkorrektia asettua julkisesti perinteisten sukupuoliroolien puolustajaksi. Usein yhteydessä uskonnolliseen vakaumukseen. Mediassa viime aikoina esiintyneistä miesasiamiehistä (Malmi, Laasanen, Kotro, Sepponen) kukaan ei ole taantumuksellinen.

Häirikkö: Miesasiamies, joka ei suostu käyttämään feminististä tasa-arvodiskurssia.

Herrasmies: Naisia pelastava ja suojeleva mies. Asettaa naisten edut muiden miesten etujen edelle.

Uusherrasmies: Naisten pelastaminen on vaihtunut epäsuoraan naisten pelastamiseen, eli feministisen ideologian kannatukseen. Ääriryhmänä profeministit. Sen lisäksi tyypillisesti feministeiksi julistautuneet miespoliitikot, joille feministisyys saattaa olla enemmän käytännön sanelema pakko kuin aatteellinen ideaali. Kun herramiehet auttavat naisia suoraan, niin uusherrasmiehet pyrkivät auttamaan naisia epäsuorasti siirtämällä valtion kautta resursseja feministien osoittamiin kohteisiin ja tukevat feministien ajamaa lainsäädäntöä ja yhteiskunnan normeja.

sunnuntaina, toukokuuta 11, 2008

Hesari

Tulta munille, sanoi Moilanen
KATJA MARTELIUS

Tiedättehän, että Anne Moilanen on täpäkkä.

Ja nyt hän on päättänyt sanoa asian niin kuin se on. Siksi Moilasen päätoimittajakausi Naisasialiitto Unionin kustantamassa Tulva-lehdessä alkaa numerolla, jonka kannessa lukee Tulta munille! Jo riittää miesaktivismi! (se ilmestyi perjantaina).

Moilanen on kyllästynyt siihen, että muutaman aktiivisen miehen misogynistiset mielipiteet ovat saaneet mediassa ihan valtavan painoarvon.

Että joka kerta, kun tasa-arvosta puhutaan julkisesti, mukaan pääsee juttua tasapainottamaan miesaktivisti, joka esittää, että itse asiassa miesten epätasa-arvoisuus on suurempi ongelma kuin naisten - ja että se vielä on naisten syytä.

Nyt toimittaja, Jälkiviisaiden jäsen, Vauva-lehteenkin kolumneja kirjoittanut Moilanen antaa haastattelua Unionin huoneistossa Bulevardilla.

"En ole koskaan ollut poikatyttö, vaan olen aina ottanut naisellisuudesta kaiken irti", sanoo Moilanen, jolla on huolellisesti rajatut huulet, pitkä vaalea tukka ja lyhyt mekko. "Mutta jo ihan pikku tytöstä asti huomasin, että naisia kohdellaan eri tavalla kuin miehiä."

Moilanen on kotoisin Suomussalmelta, jossa tytöt ja pojat kasvatettiin perinteisiin rooleihin. Ne näkyivät ihan kaikessa, aina lukion ainevalinnoista lähtien: pojat ottivat kovaa luonnontiedettä, matikkaa ja fysiikkaa, tytöt taas kieliä. Kun oli aika ajaa ajokortti, Moilasen veljen kohdalla se oli itsestään selvää, kun taas Moilanen joutui tappelemaan korttinsa eteen.

Tuli aika lähteä opiskelemaan.

"Opiskelin naistutkimusta sivuaineena Tampereen yliopistolla, ja minusta tuli feministi. Siellä ymmärsin, että en ole hullu enkä yksin."

Moilasen feminismi menee suunnilleen näin: miehet ja naiset ovat perustavanlaatuisesti erilaisia, mutta ero on positiivinen.

Toisaalta naiseuteen ja mieheyteen myös kasvatetaan ja pakotetaan. Ja feminismejä on yhtä monta kuin feministejäkin.

"Kuka voisi olla kuuluisa suomalainen feministi... tämä kikkelikortti... Laxén!"

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa toiminut Marianne Laxén sai 1990-luvun alussa työmarkkinapampuilta seksistisen kortin, jossa alaston nainen putoaa jalat harassa kohti sojottavia kikkeleitä. "Vive les hommes", luki kortin ylälaidassa.

"Laxénille tuli niin tukalat olosuhteet, että hänen oli muutettava Ruotsiin. Häntä ivattiin, koska hänelle oli lähetetty tällainen kortti! Tämä kertoo jotain siitä, miten Suomessa suhtaudutaan feministeihin."

Moilanen istuu puusohvalle vetämään saappaiden vetskaria kiinni.

"Äiti opetti, että 30 prosenttia ihmisistä ei kuitenkaan pidä siitä, mitä teet, vaikka tekisit mitä."

Taksi odottaa Bulevardilla, ja Moilanen änkeytyy takapenkille. Auto kääntyy pohjoiseen.

Ja seuraavassa terveisiä Suomen hallitukselle, näin äitienpäivän kunniaksi.

Ensinnäkin Moilanen haluaa, että miehet pakotetaan pitämään osansa vanhempainvapaista, jotta lapsen ja isän suhde voisi kehittyä.

Toisekseen päivähoitomaksujen korotushanke on järjetön.

"Ylimpään maksuluokkaan joutuakseen ei tarvitse olla rikas, riittää, että molemmat vanhemmat käyvät töissä. Jos perheessä on kaksi tai kolme lasta, naisella täytyy olla vähän helvetin hyvä palkka, että kannattaa käydä töissä", Moilanen kiihtyy. Päivähoidon tulisi olla ilmaista!

"Meillä on Suomessa työvoimapula koulutetuista ihmisistä, ja sitten naiset vetäytyvät työelämästä kotiin vuosikausiksi. Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, mutta nykyään kolmevuotiaita hoidetaan kotona enemmän kuin Ranskassa. Hallitus on tekemässä Suomesta 50-lukulaisen kotirouvayhteiskunnan."

Moilanen sai kaksi vuotta sitten miehensä, kustannuspäällikkö Jan Erolan kanssa pojan.

Ahti on hänen nimensä.

Nyt Moilanen työntää Ahtia vaunuissa kotiin metsän läpi. Aurinko paistaa metsän pohjaan vaaleanvihreän lehvistön läpi, ja kaikkialla kukkii valkovuokkoja.

Ahdilla on erittäin tyylikäs, autoilla somistettu pipo.

"Kyllä mulle oli feministinä yllätys tämä sen autohulluus. Kun tulen hakemaan Ahtia hoidosta, en ole varma, ilahtuuko se nähdessään minut vai auton. Vielä illallakin, kun se menee nukkumaan, se puristaa pikkuautoa nyrkissään."

Äitiys, päätoimittaja Moilanen, noin naisena ja ihmisenä?

"Ei kaduta vähääkään, että on tullut tehtyä lapsi. Suosittelen sitä kaikille, yleensä sitä, että uskaltaa elää. Jos odottaa jotain sopivia olosuhteita, niin siinä saattaa elämä vierähtää."

Väitteet ja todellisuus

Tulvan väite:
Tyypillistä miesasiamiesten häiriköintiä on jatkuva ja massiivinen kirjoittelu erilaisille sähköpostilistoille ja netin keskustelufoorumeille. Tähän eivät riitä miesaktivistien omat foorumit: esimerkiksi Malmi ja Laasanen terrorisoivat kuluvana keväänä valtakunnallista Naistutkimus-sähköpostilistaa, jolle kuuluu tuhat ihmistä. Henry Laasanen tuuttasi listalle herkeämättä kirjansa Naisten seksuaalinen valta ufo-teorioita.
Olen seurannut naistutkimuksen sähköpostilistaa jo vuosia. Listalle olen lähettänyt yhteensä 12 viestiä, jotka kaikki tänä keväänä (aikavälillä 16.2.2008-6.4.2008). Omat viestini ovat olleet pieni osa listalla käydystä keskusteluista. Pääasiassa viestit ovat vastauksia minulle listalla esitettyihin kysymyksiin. Kaikki lähettämäni viestit löytyvät kokonaisuudessaan kommenttiosastolta.

Mielestäni viestini eivät edusta laadultaan "häiriköintiä" tai "terrorisointia", eivätkä määrältään "massiivista" tai "herkeämätöntä tuuttaamista".

Tulvan muita virheitä:

1. Tulva väittää, että miesasiamiesten mukaan miesten tasa-arvottomuuden syy on naisissa.

Väite on virheellinen. Miesten ongelmiin voi olla monenlaisia syitä, mutta miesasiamiesten pääväite on se, että miesten ongelmia ei huomioida tasa-arvopolitiikassa. Se on suurelta osin feministisen ideologian dominoivan aseman syy. Feministisen ideologian kannattajilla (miehillä tai naisilla) on hegemoninen asema tasa-arvotutkimuksessa ja tasa-arvoinstituutioissa. Silloin miesten ongelmat jäävät tasa-arvon ulkopuolelle.

2. Tulva nimittää Miessakit ry:tä taantumuksellisten miesaktivistien käsissä olevaksi yhdistykseksi.

Väite on virheellinen. Miessakit ei edes ole miesten intressejä ajava järjestö, vaan lähinnä miesten ongelmien ratkaisemiseen keskittynyt järjestö (esim. lyömätön linja, maahanmuuttajamiesten auttaminen) ja osaamisensa alueella miesasiantuntemusta edustava järjestö. Miessakkien henkilökunnassa ei edes ole mukana kovinkaan tasa-arvohenkisesti orientoituneita henkilöitä.

3. Tulva kirjoittaa, että ”Monet yhteisöt ovat haavoittuvaisia sellaiselle, että Hannu T. Sepposen, Pasi Malmin ja Henry Laasasen kaltaiset, enemmistön karsastamat kiihkeät miesaktivistit tunkevat väkisin mukaan toimintaan ja pilaavat koko porukan maineen.”

Minä en ainakaan ole pyrkinyt mihinkään yhteisön toimintaan mukaan. Toiseksi, en ole juuri koskaan elämässäni ollut kiihkeä.

4. Anders Ahlback on huolestunut siitä, että melkein kuka tahansa pääsee esiintymään mediassa miestutkijana olemattomin tieteellisin meriitein, vaikka ei edustaisikaan miestutkimuksen valtavirtaa.

Miestutkimuksen valtavirralla Ahlback tarkoittaa ilmeisesti kriittistä miestutkimusta, jonka parissa ei tutkita juuri ollenkaan miesten ongelmia. Siten minä ja Pasi Malmi edustamme todellakin marginaalia, koska tutkimme – vastoin valtavirtaa – miesten ongelmia. Koska olemme Malmin kanssa ilmeisesti ainoat miesten ongelmia tutkivat henkilöt Suomessa, on varsin luonnollista, että meidän tutkimuksistamme ollaan kiinnostuneita mediassa. Ajatus siitä, että median pitäisi kuunnella nimenomaan valtavirran miestutkijoita kuulostaa oudolta. Sellainen jättäisi jo muutenkin vähälle huomiolle jäävät miesten ongelmat kokonaan käsittelemättä.

5. Osmo Tammisaloa ja Jussi Niemelää käsitellään jutussa kuin he olisivat miesaktivisteja tai miesasiamiehiä.

Kumpikaan herroista ei käsitykseni mukaan ole miesaktivisti, ellei sellaiseksi tulemiseksi riitä naistutkimuksen epätieteellisyyden arvostelu.

6. ”Osa miesaktivisteista, kuten Henry Laasanen ja Pasi Malmi esiintyvät myös kernaasti tutkijoina, vaikka he ovat tiedemaailmassa täysin marginaalissa.”

Minä ja Malmi teemme väitöskirjoja miesten ongelmista. Esiinnymme kernaasti tutkijoina, koska tutkimme asiaa. Millä nimikkeellä meidän pitäisi oikein esiintyä? Totta kai olemme marginaalissa, koska kukaan muu ei tutki miesten ongelmia. Eikö yhteiskuntatieteen tehtävä ole juuri ole tutkia vähälle huomiolle jääneitä elämänalueita, eikä sitä, mitä kaikki muutkin tutkivat?

7. Arto Jokinen sanoo, että ”Oudointa miesaktivistien väitteissä on, että olisi naisten tai feministien syytä, että jotkut miehet syrjäytyvät”.

Väite on väärä. Miesaktivistien mukaan tasa-arvopolitiikka ei huomioi riittävällä painoarvolla syrjäytyneiden miesten asemaa. Eivätkä miesaktivistit väitä, että syrjäytyminen sinällään olisi triviaalisti redusoitavissa feminismin tai naisten syyksi. Miesten syrjäytymisen puutteellisesta huomioimisesta voidaan kuitenkin syyttää feminismin dominoivaa asemaa tasa-arvoinstituutioissa.

8. ”Onkin rasittavaa, että monet mieshäiriköt pyrkivät vuorovaikutukseen feministien kanssa”.

Tasa-arvopolitiikassa vallitsee feministinen hegemonia. Jos miesten ongelmia haluaa saada kuulluksi tasa-arvopolitiikassa, on väistämättä pyrittävä vuorovaikutukseen feministien kanssa.

9. ”Miesaktivistit eivät itse tee mitään syrjäytyneiden miesten puolesta”.

Suomessa on tasa-arvopolitiikka, jonka tehtävänä on auttaa miehiä niillä elämänalueilla, jossa miesten asema on huonompi. Miesaktivistit toimivat siten, että miesten syrjäytyminen huomioitaisiin asianmukaisesti tasa-arvopolitiikassa.

10. Suomalaisella miesaktivistien masinoimalla feminismin vastaisella keskustelulla ei välttämättä ole mitään yhteyttä siihen, mitä tasa-arvopolitiikassa faktisesti tapahtuu. Mediakeskustelu ja tasa-arvopolitiikka ovat - onneksi - eri asioita.

On aivan totta, että tasa-arvopolitiikassa ei huomioida niitä miesten ongelmia juuri lainkaan, joiden puolesta miesaktivistit puhuvat mediassa. Vain feministisen ideologian hegemonista asemaa kannattava kirjoittaja voi pitää sitä ”onnekkaana” asioiden tilana.

11. "Tässä on kyseessä vanhakantaisen sukupuolikäsityksen viimeinen kuolinkouristus”, sanoo Arto Jokinen.

Miesten tasa-arvo-ongelmien huomioimisen puolustaminen on aivan uusi ajatus. Vanhakantainen maskuliinisuus perustuu naisten suojelemisen ja herramiesmäisyyden odotukselle. Miesten tasa-arvo-ongelmista puhuminen on - päinvastoin kuin Jokinen esittää - irrottautumista maskuliinisesta rooliodotuksesta.

torstaina, toukokuuta 08, 2008

Mieskansanedustajien huvit loppu

Eduskunta ryhtyy suosimaan matkoilla pornottomia hotelleja.

Naiset valokeilassa

Naiset ohittavat miehet opiskeluvauhdissa. Naiset suorittavat opintonsa selvästi miehiä nopeammin. Naiset myös läpäisevät koulutuksen useammin kuin miehet.

Näin suojaudut raiskaukselta.

Wallin: Naiset luopukaa turhasta vaatimattomuudesta.

Tulta Munille

Eilinen A-studio tulee tänään (Areenassa katsottavissa)uusintana klo 13.05. Mukana olivat Pasi Malmi, Hannu Sepponen, Arto Jokinen ja Anne Moilanen. Moilasen mukaan "taantumukselliset häiriköt" ovat saaneet liikaa palstatilaa puhua miesasian puolesta. Moilanen ei tarkemmin kertonut ketkä häiriköt, mutta viittasi myös Malmiin ja Sepposeen kyseisenkaltaisina tahoina. Tulva-lehdestä on ilmeisesti tulossa juuri numero, jossa feministinen vaikeneminen lopetetaan "tulta munille" hyökkäyksen avulla.

Kommenttiosastolta:
- Anne Moilanen julisti äsken A-studiossa "Tulta Munille" sukupuolisotaa. harmi, että en nähnyt ohjelmaa alusta, mutta ääneen pääsi (tietysti) myös homososiaalinen Arto jokinen.

Moilanen kutsui tasa-arvoa ihannoivia ja tähän rauhanomaisin keinoin pyrkiviä miehiä häiriköiksi miesasiamiehiksi (muitakin nimityksiä oli, mutta en nyt muista mitä), vaikka A-studion juontaja koitti toppuutella, että ei sovi kutsua ketään häiriköksi kun ko. miehet eivät ole paikalla puolustautumassa.
Tuo Moilanen on sekaisin - hän pääsi mainostamaan uusinta Tulva-lehteä, jossa hän pääkirjoituskessan julistaa "Tulta Munille!" ja samalla haukkuu median ja muut jotka ovat törkeästi pitäneet miesasiaa nyt jonkinaikaa esillä.

- Näin myös osan tästä ja ihan tarpeeksi. Toisaalta ihan hyvä, että Anne Moilasen kaltaiset sekopäät saavat äänensä kuuluviin julkisuudessa, sillä heidän esiintymisiensä luulisi todistavan hyväuskoisemmillekin hölmöille, mistä feminismissä on oikeasti kysymys.Tasa-arvo ei Moilaselle kelpaa, miesten tasa-arvo-ongelmien korjaamista hän vastustaa ja miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää kannattaa. Feminismiä ja naistutkimusta ei hänen mukaansa saisi kritisoida lainkaan ja vain naisten oikeuksilla on merkitystä, ei yhtään millään muulla.
Book Excerpt: What Men Don't Talk About.

Blondit tyhmempiä?

tiistaina, toukokuuta 06, 2008

Miehen on pakko sopeutua, ei naisen

Mikko Ellilä kommenttiosastolla:
Minun nähdäkseni asetelma on nimenomaan se, että miehen oletetaan sopeutuvan naisen oikkuihin, ei juuri koskaan päinvastoin.

Jos naisen mielestä asunto pitää siivota joka päivä, silloin se siivotaan joka päivä. Sillä ei ole mitään merkitystä, että yksin asuessaan mies on katsonut tarpeelliseksi siivota kämppänsä ehkä kerran viikossa tai joka toinen viikko. Onko kukaan nainen koskaan sopeutunut miehen siivousrytmiin? Kyllä se tyypillisesti on päinvastoin. Oletko kuullut kenestäkään yksin asuessaan omaa kämpäänsä päivittäin siivonneesta naisesta, joka olisi miehen kanssa yhteen muutettuaan suostunut siihen, että kämppää siivotaan vain kerran viikossa?

Tunnetko ketään naista, joka olisi joutunut muuttamaan omia pukeutumis- ja meikkauskäytäntöjään miehen vaatimuksesta? Vastaavasti on paljon miehiä, jotka suostuvat muuttamaan pukeutumistaan naisen vaatimuksesta.

Pakottaako kukaan mies naisen ostamaan sellaisia huonekaluja, joita nainen ei halua? Vastaavasti monet miehet joutuvat naisten vaatimuksesta suostumaan hankkimaan sellaisia huonekaluja, joita miehet itse eivät halua.

Vaatiiko mies naista menemään sellaiseen näytelmään, konserttiin, elokuvaan, taidenäyttelyyn tai urheilutapahtumaan, johon nainen ei halua mennä? Vastaavasti monet miehet joutuvat naisten vaatimuksesta menemään sellaiseen näytelmään, konserttiin, elokuvaan tai taidenäyttelyyn, johon miehet eivät halua mennä.

Vaatiiko mies naista menemään sellaisiin kotibileisiin tai ravintolaan, johon nainen ei halua mennä? Vastaavasti monet miehet joutuvat naisten vaatimuksesta menemään sellaisiin kotibileisiin tai ravintolaan, johon miehet eivät halua mennä.

Vaatiiko mies naista laittamaan/syömään sellaista ruokaa, jota nainen ei halua laittaa/syödä? Vastaavasti monet miehet joutuvat naisten vaatimuksesta laittamaan/syömään sellaista ruokaa, jota mies ei halua laittaa/syödä.

Keksitkö yhtään realistisia esimerkkejä päinvastaisesta?

Nainen merkkiin

Suojatien kulkijasta tulee Ruotsissa nainen

Miehet syrjivät, vähättelevät, mitätöivät, esineellistävät, halventavat ja pilkkaavat naisia. Mutta naiset osaavat tuonkin paremmin. Ja mieluiten julkisesti.

Men become impotent because of women's low-cut dresses and bare legs

torstaina, toukokuuta 01, 2008

Kun ei kelpaa

MIKSI EN KELPAA?
Olen ainakin mielestäni siisti, asiallisesti käyttäytyvä mies ja minulla on työpaikka, mutta tyttöystävää en saa.

Olen kyllä jonkun verran ujo enkä osaa käyttäytyä teidän naisten edessä kai vain tarpeeksi varmasti.
Ehkä minä en ole tarpeeksi jännä- olen yksitoikkoinen ?

Ihmettelen miten naislle voi kelvata mies joka pukeutuu (muoti)rytkyihin ja on sanavalmis "läpänheittäjä "?- Kyllä te tiedätte mitä tarkoitan.

Onko niin, että suomalainen nainen on koulutustason ja muun ainellisen hyvinvoinnin takia tullut niin vaativaksi, ettei tavallinen hyvin käyttäytyvä ja ihan mukavankin näköinen työssäkäyvä mies, enää kiihota teitä miehenä ?
Nirsot 20+ *SIGH*
- Naiset etsii (yleensä) vain sitä parasta ja jos sitä eivät saa niin ovat ilman. Tämän näkee selvimmin baareissa missä rumat kuin kauniitkin pyörivät vain tiettyjen miesten ympärillä. Vaikka ei oma ulkonäkö etc. riittäisikään niin pitkälle. Tietysti jokaisen oma valinta enkä aloita heitä siitä moittimaan. Varsinkaan siitä ei kannata ottaa nokkiinsa vaan jatkaa elämää eteenpäin...

- Itsekin olen parikymppinen mies, kasvoiltani vähintän siedettävän näköinen ja keho lihaksikas ja hoikka. Olen selvin päin baarissa toista sataa ikäistäni naista lähestynyt heti alkuun kertoen haluavani tutustua häneen. Vastaukset ovat vaihdelleet "painu vittuun", "mene pois", "ei kiitos" välillä. Toisinaan naisen kaverit haukkuvat minua, koska tulen heille juttelemaan. Joskus on hieman tullut juteltua, mutta naiset lähtevät aika pian pois. Tästä voi päätellä, että ainoastaan baarin komein ja halutuin mies kelpaa siellä oleville naisille. Muut miehet ovat vain näköeste, kun nainen tiirailee tuota kreikkalaisen jumalan näköistä miestä.
Henri Laasanen on oikeassa.