torstaina, toukokuuta 31, 2012

Tauskin seksipartnerit

Tauskin 10 000 seksipartneria

Laasasen kootut viisaudet — Puheenvuoro

Sata treffiä: Treffit # 27 Laiha insinööri

Onko? | Todellisuuden omistaja  ja Henry Laasanen | Todellisuuden omistaja

Ei selity syrjäytymisellä: Joukkosurmien syitä etsittävä syvemmältä | Kansan Uutiset | Verkkolehti  
Vasemmistonaiset toivoo, että Hyvinkään ampumistapaus sekä muut viime aikojen vakavat väkivallanteot otetaan vakavasti niin opetus- ja kulttuuriministeriössä kuin yliopistoissakin.
Järjestö vaatii, että feministisen sukupuolentutkimuksen ja erityisesti kriittisen miestutkimuksen rahoitusta vahvistetaan ja vakautetaan.
– Tällaiset kysymykset suorastaan huutavat yhteiskunnallisen sukupuolentutkimuksen sekä kriittisen miestutkimuksen otetta, Ruuth toteaa.
Erityiskoulun rehtori: Suomessa jo liian paljon peräkammarin poikia - MTV3.fi - Uutiset - Kotimaa 

tiistaina, toukokuuta 29, 2012

Viihdyttävä ilta

HS mielipide Petteri Järvinen :
Ke­säi­nen il­ta kau­pun­gil­la, ja ha­vain­to on sel­vä: nuo­ret nai­set ovat kau­niim­pia, pi­dem­piä ja fik­sum­pia kuin kos­kaan en­nen. He täyt­tä­vät kah­vi­lat, har­ras­tus­pai­kat, lii­kun­ta­hal­lit ja ylio­pis­tot. Mut­ta mis­sä ovat vas­taa­van­ikäi­set nuo­ret mie­het? Hei­tä ei ka­duil­la näy. Mo­ni on to­den­nä­köi­ses­ti jää­nyt ko­ti­soh­val­le tai men­nyt kal­jal­le. Ja ai­van liian mo­ni on ko­to­na tie­to­ko­neen ää­res­sä pe­laa­mas­sa, koo­daa­mas­sa tai muu­ten vain ne­tis­sä roik­ku­mas­sa. Nai­set ovat pys­ty­neet hyö­dyn­tä­mään ter­vey­den­huol­lon ja tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­sen mie­hiä pa­rem­min. Ny­ky­maail­mas­sa tar­vit­ta­vat so­siaa­li­suus, ver­kos­toi­tu­mi­nen ja vies­tin­tä ovat heil­le help­poa. Po­jat ku­lut­ta­vat ai­kaan­sa tie­to­ko­ne­pe­lien ja You­tu­ben ää­rel­lä. So­siaa­li­set tai­dot ei­vät pää­se ke­hit­ty­mään nii­nä rat­kai­se­vi­na vuo­si­na, joi­ta tar­vit­tai­siin mie­hek­si kas­va­mi­seen. Lii­ka tek­ni­nen osaa­mi­nen tai yh­teen asiaan up­pou­tu­mi­nen voi ol­la hai­tak­si. Mies­ten syr­jäy­ty­mis­tä li­sää työn muut­tu­mi­nen. Mo­net pe­rin­tei­set mies­ten työt on au­to­ma­ti­soi­tu, ko­neis­tet­tu tai ul­kois­tet­tu. Nais­ten suo­si­mat pal­ve­lu- ja hoi­va-alat ei­vät ole ko­ke­neet sa­man­lais­ta mul­lis­tus­ta. Nais­ten on hel­pom­pi pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään ja si­tä kaut­ta yh­teis­kun­taan. Tie­to­yh­teis­kun­ta suo­sii kou­lu­tus­ta ja tun­nol­lis­ta puur­ta­mis­ta. Tyt­tö­jen ja nais­ten on­gel­mat ovat saa­neet run­saas­ti huo­mio­ta me­dias­sa, se­mi­naa­reis­sa ja te­le­vi­sio­sar­jois­sa. Sa­mal­la po­jis­ta on tul­lut tie­to­yh­teis­kun­nan vä­liin­pu­toa­jia, joi­den odo­te­taan sel­viä­vän omil­laan. Po­jil­ta kui­ten­kin puut­tuu esi­ku­via, ta­voit­tei­ta ja toi­min­ta­mal­le­ja. Vain kil­pai­lu­yh­teis­kun­nan ar­mot­to­mat vaa­ti­muk­set ovat kai­kil­le sa­mat. Kun so­sio­lo­gi syyt­tää nai­sia nir­soik­si, mies­ten on syy­tä kat­soa pei­liin. Mi­ten jo­ku nai­nen voi­si ol­la kiin­nos­tu­nut mi­nus­ta, el­len it­se­kään ole? Pa­ras pa­riu­tu­mis­stra­te­gia on hank­kia kou­lu­tus, työ, py­syä sel­vä­nä – ja hen­gis­sä. Sik­si mies­ten hy­vin­voin­ti on ko­ko yh­teis­kun­nan etu.
Aakkostarinat: A niin kuin antifemakko
Vietin eilen hyvin viihdyttävän illan H. Laasasen blogissa keskeisten kirjoitusten parissa. Suurinta nautintoa tuottivat puheenvuorojen kommentit. Etenkin naisten kommentit osoittavat vain todeksi väitteen, että naiset ampuvat viestintuojan. Se huvittaa mua suuresti, koska vanha sanonta "se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa" pitää mun mielestä niin hyvin paikkansa. Johonkin kipupisteeseen Laasanen osuu kerta toisensa jälkeen, kun saa toiset reagoimaan teksteihinsä. Enkä nyt ole lainkaan varma siitä, että kaikki mitä Henry kirjoittaa on häntä itseään. Ennemminkin hän tietää täsmälleen, mistä naruista kannattaa vedellä, että saa naiset huutamaan hänelle kuorossa.

KOMMENTTI: No mutta onpahan mahdottoman mielenkiintoinen tuo "miespuolisen tuksun" blogi! Luin vähän aikaa keskusteluja hoiva-ala/armeija/tasa-arvo enkä meinannut malttaa lopettaa... :O
Kyselyn tulos selvillä - kelpaako kiltti mies? - Iskelmä - Parhaita kotimaisia

Tahattoman koomikon tunnustuksia | Image.fi
Neljäs huumorin mekanismi on tietysti se, että havaitsee ja sietää maailman täydellisen järjettömyyden. Maailmahan ei todellisuudessa ole yhtään sellainen kuin realistisissa romaaneissa, sanomalehdissä ja koulukirjoissa väitetään. Se on outo, absurdi ja vailla mieltä. Se sisältää rotta-agilityä, akvaariokaloja, jotka tekevät ihmisille pedikyyriä syömällä jaloista kuollutta ihosolukkoa (ja tietysti kalojen isännän, joka käärii tästä rahaa), Henry Laasasen, Lord of Dancen ja Twilightin. Hassuja juttuja ei tarvitse keksiä. Ei ole mitään niin outoa, etteikö joku sellaista puuhailisi parasta aikaa.

maanantaina, toukokuuta 14, 2012

Imetyskohu

Isojen poikien imetys kohun keskellä

"Äitiä ei arvosteta niin kuin aikaisemmin" | Arki ja elämä | Ilkka

What I Mean When I Talk About Rape Culture — The Good Men Project
The Transactional Model of Sexuality
The transactional model of sexuality essentially suggests that sex is a thing women have and men want. Men purchase women’s sexuality, by this model, through love, commitment, money (either subtly as in buying her drinks or dinner, or overtly as in prostitution), fame, being entertaining (such as having a good sense of humor or “game”), etc.
The transactional model of sexuality eliminates certain categories of women as victims. For instance, married women can’t “really” be raped by their husbands: after all, he has already married her, providing his payment for the sex he’s supposed to have. Promiscuous women and sex workers are also presumed to be unable to be raped; they sell their sexuality cheaply, instead of holding out for love and commitment, so it’s not as valuable to them.
It also creates the notion that men cannot be raped. After all, if a man was raped, he got sex! For free! It’s not a violation of bodily autonomy and self-determination, it’s more like someone giving you an unwanted present. Just go stick your rape in the spare bedroom next to Aunt Ethyl’s picture of a crying cat, jeez, why are you so traumatized?
 Lagging at school, the butt of cruel jokes: are males the new Second Sex? | Society | The Observer

Äidin palkka on pieni ja päivä pitkä - Ammattiliitto Pro

Leskeneläkkeitä syytä rajoittaa

Tutkimus: Naiset eivät auta toisiaan työelämässä - tässä 3 syytä - Uutiset - Talouselämä

Are Dads the New Moms? - WSJ.com