sunnuntaina, marraskuuta 30, 2008

Mielekäs työ

Huono yritysmielikuva karkottaa naiset
Nuoret naiset haluavat työn, jolla on tarkoitus. Palkka ei ole heille olennaisinta, vaan se, että työ on mielekästä ja että työpaikalla vallitsee tasa-arvo. Tämä ilmenee T-Median keväällä tekemästä selvityksestä, jossa se kysyi internetissä yli 6000 yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevan naisen näkemyksiä työelämästä.

Naiset ovat esimerkiksi erittäin kiinnostuneita samapalkkaisuudesta eri sukupuolten välillä sekä työn ja perhe-elämän yhteen sovittamisesta.
Naiset pitävät puolet enemmän sairaslomaa kuin miehet

Sairaslomissa menetetään 50 000 työvuoden työpanos vuosittain

Naisten sairauspoissaolot...
Mitkään mystiset markkinat sinällään eivät sanele, mikä työ on arvokasta ja mikä ei, aivan yhtä hyvin voisi olla niinkin, että kasvatustyöstä, hoito- ja kulttuurin siirtotyöstä maksettaisiin enemmän kuin peltitötteröiden, kottaraispönttöjen yms. suunnittelusta ja pajamaisesta valmistamisesta ja erilaisten objektien siirtelystä paikasta toiseen..

..valitettavasti kasvatus ja kulttuurityön tuotteistaminen hinnoiteltaviksi paketeiksi ei ole onnistunut ja tuskin onnistuukaan, kun jo ajatuksellisesti lähdetään siitä, ettei esimerkiksi paitojen peseminen lyö leiville, vaan että nimenomaan pitää olla joku peltitötterö, jonka myyntituloilla ylläpidetään kasvatusta, kulttuuria ja sairaanhoitoa..

..mikä estäisi asian olemasta päin vastoin, siis että hoitotyön tuloilla katettaisiin peltitötteröiden valmistus yms..??

Linkkejä

Alpha Males, your goose is finally cooked

Sounds Like Women's Studies...

The sham of sex harassment training


Huumorintajuinen mies on seksikäs

Varpaiden pureminen herätti naisen koomasta

Brittipoliisi ostaa 36 000 eurolla varvassandaaleja humalaisille naisille


The dizzying diversity of human sexual strategies

Is this crude ad really the best way to tackle unwanted pregnancies at Christmas?


Idols-Koop: En suostu treffeille Sanna Kiisken kanssa!
– Ainahan on kiva juoda jonkun kanssa yksi kalja tai limsa… Mutta kuinka vanha hän on? Koop pohdiskeli nähtyään kuvan Sannasta.
Seksisti!

Tasa-arvossa yhä puutteita

Maan ”paras” tasa-arvo puolue Vihreät mokaa taas
Ensimmäinen kysymys on? Missä tasa-arvo? Jos naiset miehittäisivät Vihreän liiton esimerkin tavoin suomalaista yhteiskuntaa niin huonosti kävisi(pätevyys ei ratkaise vaan tasa-arvo)
Vihreitten nykyinen kokoonpano(hallitus etc..) sotii räikeästi linjattua 50/50 meininkiä vastaan. Ex- mäkihyppääjä Matti Nykanen sanoi viisaasti, että se on 50/60 jos hommat ei luista.
Perheenelättäjämalli murenee

Lapsen oikeus isään turvattava myös parisuhteen kariutuessa

The results were combined into an index of so-called “sociosexuality”:
The term used by evolutionary psychologists as a measure of how sexually liberal people are in thought and behaviour. Most individuals scored between 4 and 65.

The country with the highest rating was Finland, with an average of 51. Taiwan came lowest, with 19.

lauantaina, marraskuuta 29, 2008

Todellinen tasa-arvo

Vesa Hack: Todellinen tasa-arvo tarkoittaa myös tätä
1. Tavoitellaan sitä, että perinteiset miesten työt jaetaan puolisoiden kesken yhtä tasaisesti (tai vaihtoehtoisesti epätasaisesti) kuin perinteiset naisten työt. Koska nykymies tiskaa, vaihtaa vaippoja ja imuroi, naisen pitää opetella tekemään ”miesten töitä” ilman, että hän valittaa ettei osaaminen tai voimat riitä.

3. Miehet tulee nähdä tasa-arvoisina vanhempina lapselle. Naiset eivät saa puhua keskenään miehen hoitaessa lapsia, että ”se siellä harjoittelee, mitenhän käy”. Tämä on miehen vähättelyä.

4. Naiset eivät saa puuttua miestensä vaate- tai muihinkaan ostoksiin, jos mies tekee ne omalla rahalla. Mies saa valita ihan minkä paidan itse haluaa ilman, että huippustylistinä itseään pitävä puoliso alkaa arvostella miestä ja hänen tyylitajun puutettaan.

6. Asevelvollisuuden tulee koskea myös naisia. Tai sitten se pitää poistaa miehiltäkin.

12. Silloin, kun naisten tasa-arvotavoitteet on jossain asiassa saavutettu, on aivan turha ajaa kyseiseen asiaan lisää parannuksia naisille. Tällöin ”tasa-arvo” alkaa miesten mielissä tarkoittaa naisten etulyöntiasemaa, ja tämä ei ole naisille eduksi.
Vasemmistoliiton perestroika
Esitän seuraavaksi toimintamalleja, joilla vasemmistoliiton imagoa voisi parantaa: 5. Feminismi pois periaateohjelmasta. Tällä aatesuuntauksella alkaa olla jo niin negatiivinen kaiku, että sitä ei kannata enää pitkään julistaa. Aate on naisten etujen ajamista, ei tasa-arvon tavoittelua. Se on todettu jo moneen kertaan ja sen tietää kansan syvät rivit. Kysynpä vain mitä feministit ovat tehneet miesten ongelmille konkreettisesti? Eivät mitään, sen sijaan mies-liitteistä ja naisen kuvitteellisesta 80 sentin eurosta jaksetaan paasata kuin mitkäkin stalinistiset agitaattorit.
Laitinen: Vihreä suojaväri
Tämän päivän opiskelijat ovat vihreitä ja feministejä. 80 vuoden historia todistaa, ettei kansasta tule koskaan viherfeministejä.

perjantaina, marraskuuta 28, 2008

Näin 40 vuotta sitten

Elina Haavio-Mannila: Suomalainen nainen ja mies (1968):
Hänen [naisen] käsiensä kautta kulkee suuri osa miehenkin ansaitsemista rahoista. Näin ollen miesten ja naisten taloudellisen aseman vertaaminen yksinomaan työssä olevien henkilökohtaisten tulojen tai palkan perusteella ei täsmällisesti kuvasta tosiasiallista tilannetta. (s. 5-6)

Naisten taloudellinen asema on heidän itse ansaitsemiensa tulojen perusteella selvästi heikompi kuin miesten. Kuitenkin naimisissa olevien naisten käytettävissä olevat tulot saattavat olla yhtä suuret kuin miesten, koska heillä on mahdollisuus käyttää myös miestensä ansaitsemia rahoja - - (s. 159)

”Palvoo mielellään voimakkaita ja häikäilemättömiä johtajia”. Tällaisia palvojia ovat keski-ikäiset hyvin koulutetut naiset, joista monet ovat naimisissa ylimpiin kerrostumiin kuuluvien miesten kanssa. - - Heidän eroottinen rankinsa lienee korkea, koska he ovat onnistuneet valloittamaan aviomiehekseen menestyvän miehen. Itse asiassa naisten itsenäistymispyrkimykset merkitsevät heille uhkaa: mikäli avioliiton kautta saavutetut asemat menettäisivät merkityksensä, he joutuisivat ponnistelemaan kovasti päästäkseen omin suorituksin sellaiseen asemaan kuin heillä nyt on. (s. 215-216)

Erityisesti naisten kohdalla pidetään tärkeänä korkeata eroottista arvoasemaa, eli rankia - - Naisten eroottinen ranki perustuu suurelta osin fyysiseen viehätysvoimaan. Miesten eroottiseen rankiin vaikuttavat ilmeisesti enemmän korkeat arvoasemat muilla ulottuvuuksilla: taloudellisilla, vallan tai oppineisuuden arvohierarkioilla. - - Naisen perinteisenä keinona hankkia statusta on siis ollut itsensä tekeminen mahdollisimman puoleensavetäväksi, niin että onnistuu saamaan puolisokseen menestyvän miehen... (s. 7)

Eroottisessa hierarkiassa korkeassa asemassa olevilla naisilla on historian kuluessa osoittautunut olevan huomattavasti valtaa jopa yhteiskunnan ylimmillä portailla. - - Henkilön eroottinen ranki on se salassa pidetty todennäköisyys, jonka mukaan hän pystyy saamaan aikaan vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvissa henkilöissä tunteenomaista valtaan joutumista ja riippuvuutta. Naisten sallitaan usein käyttää eroottisen rankinsa antamaa valtaa mieluummin kuin suoranaista valtaa sen käyttöelimissä. (s. 10-11)

Entisajan naisasianaiset pyrkivät pukeutumisessaan ja käyttäytymisessään hävittämään sukupuolten välistä eroa. Koska naisasianaiset olivat ulkonäöltään miesmäisiä, miesten oli ehkä helpompi unohtaa, että naisasianaisetkin olivat naisia - - Naisissa herättää usein kateutta ja katkeruutta se, että miehet suosivat vain korkeassa eroottisessa rankissa olevia naisia jättäen esimerkiksi ammatillisesti tai koulutuksensa puolesta pätevät naiset huomiotta, mikäli nämä eivät ole eroottisesti puoleensavetäviä. - - voidaan olettaa, että eroottisessa hierarkiassa alhaisessa, mutta muissa arvoasteikoissa korkeassa asemassa olevat naiset pyrkivät muuttamaan yhteiskunnan arvojärjestystä siihen suuntaan, että muutkin kuin eroottiset arvoasemat tulisivat myös naisten kohdalla tärkeiksi.

Kokemuksia

Lehtola: Mä olen kokenut sen jollain lailla niin
Kiva että Marja-Liisalla on tunteita ja se taivuttaa kokea-verbiä todistuksena tunteistaan, mutta ne ovat Marja-Liisan kokemuksia, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, etenkin kun ottaa huomioon, kuinka sekaisin Marja-Liisa on viime aikoina ollut.

On sitä täälläkin kaikenlaista koettu. Sekin masentava tunne, tiedättekö, kun vilkaisee aamulla itseään peilistä ja on romahtaa, mutta turhaan sitä on odoteltu kotiovella Stakesin sönkköä hörisemään, että yhteiskunnan pitäisi olla huolissaan omasta tilastaan, koska romahdin katsoessani eräänä aamuna peiliin.

Suomen on yhteiskuntana ollut tällä viikolla vaikea keskittyä mihinkään sen jälkeen, kun tiistaina julkaistiin Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometri 2008.

Sentti, kilogramma ja metri ovat jokseenkin objektiivisia mittayksiköitä, joilla mitataan maailmaa. Tasa-arvobarometri sen sijaan on subjektiivinen mittayksikkö, jolla mitataan omia kokemuksia, ja sen avulla Marja-Liisa voi kutsua metriä sentiksi, jos se jollain lailla kokee, että sen metri on sentti tai 80 senttiä tai mitä lie.

Tasa-arvobarometri perustuu siihen, että joku koki taas jotain jossain. Tasa-arvobarometrin suurimmaksi uutiseksi nousi se, että "koulutetut naiset kokevat, että sukupuolesta on haittaa uralla etenemisessä".

Niinpä, mutta missä suhteessa nuo kokemukset ovat reaalitodellisuuteen, yksityisiin harhoihin tai siihen hämärään tunteeseen, että näin mun täytyy varmaan tää kokea, eiks tästä oo ollut lehdissäkin?

Itse olen jo vuosia kokenut, etten saa tarpeeksi arvostusta esiintyvänä estraditaiteilijana, mutta harhakäsitykseni ei valitettavasti tee minusta vielä esiintyvää estraditaiteilijaa.

Kampin Narinkkatorilla tuli puolestaan eilen vastaan kovaääninen mies, jonka oma kokemus oli, että sen horinat olivat yleisesti kiinnostavia, kun taas oma kokemukseni miehen horinoista oli se, että kas, kundihan on pillereissä kuin eksynyt elokuvaohjaaja.

Tasa-arvobarometri 2008 on vahva ehdokas vuoden veltoimmaksi yhteiskunnalliseksi eleeksi.

Ensin julkaistaan paperi, jossa hiukka koetaan.

Sen jälkeen joku teinin näköinen harhailee jossain, ja se paljastuu tasa-arvoasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Carl Någotlundiksi. Ja mitä tämä Någotlund sanoo?

"Emme voi olla muuta kuin huolestuneita".

"Emme voi olla muuta kuin huolestuneita"? Oma kokemukseni, ihan tällainen puhtaasti henkilökohtainen kokemukseni on se, että sanayhdistelmä "siis niin totaalisen munaton" sai juuri uuden merkityksen. Tai siis näin mä sen jollain tasol ainakin koen.

Poikien kirjoitustaidossa parantamisen varaa

Tytöt osaavat äidinkieltä poikia paremmin. Erityisesti kirjoitustaidossa sukupuolten välillä on huomattavia eroja.
 • Ainakin tyydyttävän kirjoitustaidon tason saavutti 60 % tytöistä, mutta vain 28 % pojista.
 • Arvosanoja annetaan eri perustein: tytöiltä vaaditaan enemmän osaamista samaan arvosanaan kuin pojilta. Esimerkiksi arvosanan 8 saaneilla pojilla oli samantasoiset kirjoitustaidot kuin arvosanan 7 saaneilla tytöillä.
 • Myös asenteissa on eroja. Tytöistä 64 % kertoi opiskelevansa mielellään äidinkieltä ja kirjallisuutta, pojista 36 %. Tytöistä puolet oli sitä mieltä, että oppiaineessa oli ollut 5. ja 6. luokalla kiinnostavia tehtäviä – pojista 31 % oli samalla kannalla.
Pojille parempia arvosanoja äidinkielessä kuin tytöille
Opetusministeri Sarkomaa korostaa koulujen arvosanakäytäntöjen yhtenäistämistä oppilaiden oikeusturvan parantamiseksi. - Syyt siihen, miksi pojille annetaan parempia numeroita kuin tytöille, on saatava esiin.

Käsikopelo

Thai-saunassa olisi saanut myös käsikopeloinnin

Mitä on feminismi


Debating Rape Jokes

HS-keskustelu: Idolsin sinkkumiehille satelee treffikutsuja
Jos jotakuta ihmetyttää, miten tällainen voi olla mahdollista, kehotan tutustumaan Henry Laasasen paljonpuhuttuun teokseen, "Naisten seksuaalinen valta". Siinä kerrotaan syitä, miksi vaikkapa urheilun tai musiikin kautta esille nousseet miehet ovat naisten silmissä kiinnostavia.

Kuuluisa mies on naisten keskuudessa tavoiteltu. Siksi naiset kilpailevat helposti yhdestä ja samasta miehestä. Naiset pyrkivät erottautumaan kilpasisaristaan, esimerkiksi lähettämällä idolskilpailijalle pikkuhousunsa.

torstaina, marraskuuta 27, 2008

Kaksoispalkkateoria käytännössä

Asko Kallonen ja Katja Kallio kovatuloisin julkkispari:
Pariskunnan yhteenlaskettu tulo viime vuodelta on 929 720 euroa. Siitä valtaosa, yli 900 000, on Kallosen tienestejä.

Lauri Ylönen (640 969 €/vuosi) ja Paula Vesala (88 418 €/vuosi)

Kolmantena ovat kansanedustaja Leena Harkimo (69 400 €/vuosi) miehensä Timo Kousan (273 209 €/vuosi)

Neljäntenä Mikael ja Maria Jungner (293 174 €/vuosi ja 29 194 €/vuosi)

Viidentenä Apocalyptica-mies Eicca Toppinen (236 349 €/vuosi) näyttelijävaimonsa Kirsi Ylijoen (48 100 €/vuosi) kanssa
Attractive Girls Union Refuses To Enter Talks With Mike Greenman

Desperately Seeking Sugar Daddies
"I would never go out with someone who came up to me and said, 'I don't have a job.' " Emilaya shakes her head. "No, no, no." Even the non-English speaker shakes her head no. It's universal: No banking job, no service.

Sallittua pahoinpitelyä

Päihdeäitien vauvojen kohtalo kuohuttaa
- Äitejä paapotaan ja annetaan mahdollisuus. Kukaan ei ajattele lapsen oikeutta syntyä terveenä. Äidit tulisi laittaa tarkkaan valvontaan ja seurata kokein huumeiden/alkoholin käyttöä. Jos ei valvonnassa pysy päihteettömänä, olisi seuraavana pakkohoito.

- Kannatan kanssa pakkohoitoa. Mikä oikeus päihteidenkäyttäjä-äideillä on pilata pienen viattoman lapsen elämä ja aiheuttaa kamalat tuskat jo alkutaipaleella. Ja jos ei raskaus ole jo tarpeeksi hyvä motivaatio lopettaa päihteet, niin sitten on parempi heti syntymän jälkeen tehdä välitön huostaanotto, toteaa Tarja.

- Sikiö pitäisi ottaa lastensuojelu- ja rikoslain piirin, jolloin äiti, päihteitä käyttävä raskaana oleva nainen, voitaisiin pistää pakkohoitoon ja syytteeseen lapselleen sikiökaudella aiheuttamastaan pahoinpitelystä ja haitasta, kirjoittaa puolestaan nimimerkki Avi.

- Joissakin tapauksissa olisi varmaan parasta tehdä pakkosterilisaatio heti synnytyksen jälkeen. Tuhotkoon oman terveytensä, ei viattomien lapsien, sanoo puolestaan nimimerkki Anu.
Australia doles out Golden Ernies for outrageous sexism. Why not have a similar ceremony in Britain?

Lap dancing 'not sexual act' claims head of club organisation

Kodittomat

Mä miksi kamppaisin sen naisen

Kodittomien kuolemat järkyttävät Ranskaa

Onko mies tosissaan?

Tasa-arvobarometri:
Perhepiirissä väkivallan pelko on julkiseen elämään verrattuna harvinaista. Naisista kaksi ja miehistä neljä prosenttia sanoo pelkäävänsä perhepiirissä väkivaltaa tai joutuvansa olemaan varuillaan ainakin joskus. (s. 64)
Valtakunta hevosnaisille
”Ett kungarike för en häst?”-tilaisuuden asiantuntijoiden sanoma oli selvä: Hevosala kituu koska se on naisten hallussa. Naiset eivät tyypillisesti tartu miekkaan ja taistele itselleen oikeuksia.

Eikö joku energinen nuorimies voisi alkaa ajaa ratsastuksen etua?

keskiviikkona, marraskuuta 26, 2008

Kyynärpäät käyttöön

Tasa-arvoministeri Stefan Wallinin (rkp.) mielestä naisten pitäisi palkkatasa-arvon nimissä opetella käyttämään kyynärpäitään ja pyytää useammin palkankorotuksia.

Miehellä on helpompaa

Visualizing Omega

Sandra, 56, reckons she can spot a male abuser within seconds. She said: “After leaving a party, I sometimes reflect on the people and tell my husband if I think there was an abuser in our midst. “Every time I’ve been proved right.”

Tasa-arvobarometriin täydennystä

Palkansaajien työpaikkatapaturmat
 • Sukupuolten välinen ero työtapaturmakuolleisuudessa oli edelleen selvä: 47:stä kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta 43 sattui miehille ja vain 4 naisille. Työkuolemat keskittyvät tietyille toimialoille: lähes kaksi kolmasosaa työkuolemista sattui joko teollisuuden, rakentamisen tai kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialoilla
 • Työtapaturmat ovat edelleen miesten ongelma: lähes kolme neljästä (73,3 %) työpaikalla sattuneesta työtapaturmasta sattuu miehelle. Miesten työtapaturmariski on siten perinteisesti ollut selvästi korkeampi kuin naisilla. Tapaturmasuhteella mitattu miesten riski joutua työtapaturman uhriksi työpaikalla on yli 2,5-kertainen naisiin verrattuna. Keskeisin syy tähän on se, että miehet työskentelevät naisia useammin toimialoilla ja työtehtävissä, joissa työtapaturmariski on keskimääräistä korkeampi.

Meikkaustasa-arvo

Äidit pääsevät perhevapaille isiä helpommin

Tunneälyn taidonnäytteitä

Tasa-arvon mallimaa, hah!

Kääk, mies meikkaa!
Meikkaava mies ei ole naisten mieleen, Tyylitalon gallup paljastaa.
Eiväkö naiset suo miehille tasa-arvoa meikkauksessa? Asenteissa on paljon vielä muutettavaa.

SQS 1/2008 CONTENTS / SISÄLTÖ

Mikä on alempitasoinen mies?


Asunnon tarjoaminen vain naiselle voi pian poikia 3000 euron rapsut

tiistaina, marraskuuta 25, 2008

Kokemiseen vaikuttaminen

Koulutetut naiset kokevat syrjintää palkassaan:
Seitsemän vuotta sitten 26 prosenttia naisista koki sukupuolestaan olevan haittaa palkkauksessa, mutta tänä vuonna näin kokee jo 39 prosenttia. Tasa-arvobarometrin tekijät pitävät muutosta selkeänä.

"Emme voi olla muuta kuin huolestuneita", tasa-arvoministeri Stefan Wallinin (r) valtiosihteeri Carl Haglund totesi muutoksesta barometrin julkistamistilaisuudessa.
Miten pienemmän palkan kokemisesta aiheutuvaa traumaa pitäisi hoitaa? Hankkimalla psykiatrisia palveluja naisille? Vähentämällä feminististä propagandaa tiedotusvälineissä?

Kuvio 11. Väittämä: Miehellä on ensisijaisesti vastuu perheen toimeentulosta. Jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä oli 21 % naisista.

Kuvio 12. Väittämä: On oikein, että se puoliso, jolla on pienempi palkka, tekee suuremman osan kotitöistä. 91 % naisista on väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä.

Noista voi vetää sen johtopäätöksen, että ainakin 11 % naisista ajattelee, että miehen pitää sekä vastata ensisijaisesti perheen toimeentulosta että tehdä vähintään yhtä paljon kotitöitä

Sukupuoli haittaa koulutettujen naisten urakehitystä

Naiset törmäävät yhä lasikattoon työelämässä

Nelosen videot: Mitä mieltä ovat kadunmiehet? Kävimme Helsingissä Kampin kauppakeskuksessa kysymässä sekä miehiltä että naisilta, toteutuuko naisten ja miesten välinen tasa-arvo Suomessa.

Yliaktuaari Tarja Nieminen Tilastokeskuksesta kertoo, mitkä ovat Suomessa suurimmat ongelmat tasa-arvon suhteen. Eniten ongelmia tuntuu löytyvän työelämästä.

Yhteinen yksikkö

Miten voi olla vaikeeta!
Miten se naisten iskeminen voikaan olla niin vaikeeta? Perusoletuksena voisi pitää sitä, että myös naiset haluavat saada 'sitä'. Siksi onkin outoa, jos alkavat yht'äkkiä pihdata tavaraansa. Vaikea on pihdata, jos kuitenkin haluaa saada. Minne ovat suominaisen halut hävinneet?

Yleistäen voi sanoa, että naiset haluavat, ja kovasti haluavatkin. Naiset haluavat olla tuhmia! naiset haluavat saada! Naiste haluavat tulla kuritetuiksi!

Ei tarvitse kuin tunti surffata pornoa netissä ja huomaa kuinka lukematon määrä amerikkalaisia 18-vuotiaita ovat valmiina tekemään oikeasti IHAN MITÄ TAHANSA kameran edessä ja materiaalin laittaminen nettiin on OK. (Mistä niitä löytyykään koko ajan uusia naamoja?)

Jos seksi on nykyään hyvinkin arkipäiväistynyt, niin miksi ihmeessä ainakin Suomessa naiset kovasti pihtaavat? Läheisestä kanssakäymisestä tehdään iso juttu. Outoa. Sehän on yhtä "tavallista" kuin hampaiden harjaus.

Luulisi, että Suomeenkin mahtuu kiimaisia naisia, jotka lähtevät radalle saamaan, eivät kavereiden kanssa hengaamaan tai miehiä härnäämään. Missä nämä naiset ovat?

Täytän itse parin kuukauden kuluttua 30 vuotta enkä ole eläissäni saanut. Joudun siis omakohtaisesti toteamaan, että eivät ne naiset kovin helpolla itseään tyrkytä. Nähtävästi joku/jokin kuitenkin suominaiset tyydyttää, koska naiset ovat aina halunneet saada ja tuskinpa moni puutteessa elelee. Niin moni sinkkumies olisi nimittäin valmis tyydyttämään tytön kuin tytön!

Missä ovat halukkaat naiset, jotka eivät häpeile tunnustaa halukkuuttaan? Mistä tällaisia naisia löytää?
Lue poika markkina-arvoteoriaa.

En usko täällä esitettyjä väitteitä, että tyypillinen nainen pyrkisi tietoisesti saamaan taloudellista etua miestä valitessaan ja naimisiin mennessään.
Toki miehen ominaisuudet kuten työteliäisyys vaikuttavat rakastumiseen, mutta sen jälkeen itsekkyys on viimeinen naisen valintoihin vaikuttavista tekijöistä. Nainen päin vastoin on niin rakastunut, että haluaa jakaa miehen kanssa aivan kaiken. Hän on valmis uhraamaan suhteelle ja perheelle omat tulonsa, omaisuutensa, uransa ja mitä vain. Sellainen sitoutuminen ja toisen varaan asettuminen tekee suhteesta naisen mielessä syvemmän. Tietysti nainen odottaa mieheltä samanlaista täydellistä sitoutumista yhteiseen tulevaisuuteen ilman varaumia. Nainen kauhistuu ajatusta avioehdosta tai ajatusta, että hänen pitäisi luoda oma uransa, säästää oma eläkkeensä, säilyttää oma asunto toistaiseksi, pitää oma sukunimensä, jakaa lapsen hoitaminen miehen kanssa, jne. koska sellaiset asiat osoittavat, ettei mies ole sataprosenttisen varma yhteisestä tulevaisuudesta, jossa on vain "me" eikä "minä" ja "sinä". Kyse ei siis suinkaan ole naisen ahneudesta tai hyötymistarkoituksesta, vaan siitä, että hän näkee itsensä ja miehensä yhtenä yksikkönä, jonka eteen hän on ensimmäisenä valmis uhraamaan kaiken.
Housewife Charged In Sex-For-Security Scam
Helen Crandall, 44, was arrested by Akron police Sunday, charged with conducting an elaborate "sex for security" scam in which she allegedly defrauded husband Russell Crandall out of nearly $230,000 in cash, food, clothing and housing over the past 19 years using periodic offers of sexual intercourse.

"This kind of thing isn't as uncommon as we'd all like to think," Ohlmeyer said. "A woman finds herself in a situation where she isn't employable. Or maybe she has interests like child-rearing, cooking and home-maintenance that keep her from getting a job. So what does she do? She cooks up a scheme to entrap a man using her body as the bait. It's frightening, but it happens every day in this country."

Linkkejä

Hemmetin äitiysvaivat

Rakkausko kauniin yksinoikeus?

Missä tosimiehet?

There are nearly 2,000 online references to the recent stabbing murder of Jessica Kalish by Carol Anne Burger (pictured):
not one media outlet to date has used either the phrase "domestic violence" or "domestic homicide" in connection with the killing.
Nuoret hämmentävät ulkopolitiikkaa

Lesbians twice as likely to be obese


Sweden: The Triumph of Cultural Marxism

Miehet ovat naisia ahneempia

sunnuntaina, marraskuuta 23, 2008

Ihanaa olla seksisymboli

Seksuaalirikossyytöksissä jo noitavainon piirteitä. Vaikeissa avioerotilanteissa tehdyt rikosilmoitukset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä osoittautuvat usein täysin perättömiksi.

Prinssiajatukset ja todellisuus
Haluaisin miehen joka yhdistää seksin ja rakkauden toisiinsa. Joka ei ole harrastanut seksiä pelkästään pussintyhjennys tai jännitys mielessä. Johon voin luottaa.

Mitä teen? Hyväksynkö todellisuuden ja sen että sellaisia miehet ovat vain jatkanko haavekuvan etsintää?
Britney: On mahtavaa olla seksisymboli!
- On todella imartelevaa, että ihmiset pitävät minua seksisymbolina. Uskon, että sitä on paljon seksikkäämpi silloin, kun ei yritä liikaa ja on vain oma itsensä. Jokainen tyttö, joka sanoo, että ei nauti siitä, kun kutsutaan seksikkääksi, valehtelee.
It’s time to solve The Boy Problem in our schools

Bookstore Sorting Fail

lauantaina, marraskuuta 22, 2008

Seksismi?

Tässä on vuoden seksistisin kommentti
Pormestari John Moloney houkutteli naisia muuttamaan kaupunkiinsa muistuttamalla, että Mount Isassa asuu miehiä paljon enemmän kuin naisia. Tämä mahdollistaa pormestarin mukaan sen, että ruminkin nainen löytää itselleen mieskumppanin.
Pitääkö pormestarin toteamus paikkansa? Tottakai. Markkinateoreettisesti voidaan ennustaa, että mitä (lukumääräsuhteeltaan) edullisemmille markkinoille henkilö osallistuu, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on pariutua ja sitä tasokkaamman partnerin hän kykenee saamaan. Ruma nainen, joka jää isossa kaupungissa seinäruusuksi ilman miesten huomiota, saa miesenemmistöisessä pikkukaupungissa saman kohtelun kuin kauneimmat naiset isossa kaupungissa. Eli...

1. Pormestarin lausahdus on totta
2. Pormestarin neuvo auttaa rumia naisia

Voisiko joku (feministi) selittää, mitä pormestari teki väärin ja mikä tässä oli seksismiä?

Raunchy Ryanair calendar wings its way to Swedish feminists

Plane sexist. Ryanair's decision to use its staff in a calendar is another example of the sexualisation of the airline industry
The women who are in the calendar may now claim to have enjoyed the experience. But will they later regret the exposure? If any of them did feel under pressure to take part, they would have no recourse to a trade union official if they wished to raise concerns.
Voin paljastaa, että nykyään nuoria naisia ei tarvitse pakottaa tai painostaa vähäpukeisiin kuviin. Tuollaisissa kuvissa esiintyminen nostaa nuorten naisten seksuaalisen pääoman määrää ja tekee heistä ihailtuja julkkiksia.
Also, what about those who were shunned from the photo shoot as they weren't quite slim, pretty or buxom enough? Will those girls do less well in their career as a result?
Tottakai rumemmat naiset pärjäävät huonommin lentoemännän ammatissa. Miksi? Koska lentoyhtiöt arvelevat, että kauniit lentoemännät tuovat enemmän tuloja kuin rumat lentoemännät. Kauneussyrjintä on työmaailmassa edelleen sallittua. Kannattaa myös huomata, että miehiä vasta syrjitäänkin sellaissa työtehtävissä, jossa viehättävyydestä on apua.

perjantaina, marraskuuta 21, 2008

Ilmastonmuutoksen uhrit

Pojat flirttailivat tytöille - poliisi pidätti

Nainen on ilmastomuutoksen uhri
– Monestikaan ei ajatella, että ilmastonmuutos on suurempi uhka naiselle kuin miehelle, tasa-arvoasiantuntija Marjo Riitta Tervonen sanoo.
Bernie Ecclestonen vaimo hakee eroa: Jaossa miljardiomaisuus

Student Could Face Charges for Hugging Social Worker


Mies oli käymässä 35-vuotiaan rakastajattarensa ja tämän aviomiehen luona. Alkoholinhuuruinen vierailu päättyi aviomiehen neliraajahalvaukseen.
- Makasin aviomieheni vieressä parisängyssä, kun hän yritti tukahduttaa mieheni painamalla hänen kasvojaan tyynyyn. Puolitoistavuotias poikamme oli lähellä pinnasängyssä. En pystynyt katsomaan, joten menin olohuoneeseen 16-vuotiaan poikani luo, kertoi 35-vuotias nainen tiistaina Tampereen käräjäoikeudelle.

Hän ei hälyttänyt aviomiehelleen apua. Sen sijaan nainen raahasi miehensä suihkuun 16-vuotiaan poikansa ja rakastajansa avulla. Aviomies jätettiin makaamaan eteisen lattialle.

Nainen tuomittiin kolmen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen heitteillepanosta.
Kovat on tuomiot. Olisiko miehelle tuomio ollut vastaavanlainen?

Kansanedustaja Kari Uotila (vas) vaatii, että pelkästään miehiä koskevasta asevelvollisuudesta pitää päästä eroon. Se on hänen mielestään selkeästi tasa-arvon vastainen.


Lisäys: Perhe- ja koulusurmat ovat sukupuolistunutta väkivaltaa

torstaina, marraskuuta 20, 2008

Lyhyttä ikää kaikille

Wealth is key for marriage, study claims

The higher valuation assigned to female sexuality generates a seller's market for women in the so-called game of love.

Tyttöjen pitkä ilta
Naiset elävät miehiä pidempään. Tunnettu miesaktivisti Henry Laasanen näkee tässä tasa-arvo-ongelman. Laasasensa lukeneet tietävät, että miesten kuoltua naiset jäävät kymmeneksi vuodeksi jälkeen hillumaan ja elelemään reteästi.

Henry hyvä, voin vakuuttaa, että pitkä vanhuus on viimeinen asia, josta meidän kannattaa naisia kadehtia. Lähipiirissäni on kolme vanhaa naista, joiden miehet ovat kymmenen viisitoista vuotta sitten kuolleet töpseli seinästä -tyyliin sydänkohtaukseen tai aivoverenvuotoon.

Isoeno sai infarktin aurinkoisena kesäaamuna koti-lammen lempeissä vesissä. Kauniimpaa lähtöä on vaikea kuvitella. Hänen vaimonsa sen sijaan on riutunut kuusi vuotta helsinkiläisen sairaalan pitkäaikaisosastolla, kovissa säryissä ja pahasti dementoituneena.

Toisen vanhan sukulaisnaisen ohje oli, että ei missään tapauksessa pidä elää yli 75-vuotiaaksi, koska sen jälkeen ”asiat alkavat mennä ihan päin helvettiä”.
Tämä on uusi virkistävä näkökulma. Yleensä miehiä on syyllistetty huonoista elintavoista ja riskien ottamisesta. Kyseessä on kuitenkin miesten ovela juoni. Miehet rahoittavat kiusallaan naisten terveydenhoitoa ja tekevät kiusallaan vaaralliset työt. Naiset jäävät siten kitumaan kymmeniksi vuosiksi miesten jälkeen.

Tasa-arvoa vaikka väkisin

tiistaina, marraskuuta 18, 2008

Seksistiset lentoemännät

Mielenterveyden keskusliitto vaatii itsemurhien ehkäisyprojektia
"Erityisesti miesten itsemurhakuolleisuus on korkea. Miehet tekevät Suomessa itsemurhista yhä miltei neljä viidesosaa"
Seksipuolue puolustaa nettipornoa Australiassa

Beyoncé IS:lle: En halua olla seksisymboli

Lentoemäntien kuumat kalenterikuvat raivostuttavat
Naisasiaryhmiä suututtaa myös se, että niiden mukaan Ryanair ylläpitää seksististä mielikuvaa lentoemännistä.

Lentoemoja itseään tämä ei tunnu haittaavan, sillä Spiegelin mukaan yli 700 lentoemäntää haki kalenteritytöksi.
What's wrong with paying for sex?
Greer’s argument was that paying for sex is only natural when you are part of a culture in which everything is for sale anyway. "Waitresses smile for tips, nannies treat children with tenderness for a paid wage. Financiers sell their souls – and that’s a lot worse." One point came across particularly clearly: that it would be cruel of society to expect unattractive people who can’t get sex the usual way to go without it their entire lives – "After all, we can’t ask them to be celibate."
Laasanen ja Karhumäki Yle radio 1 aamussa (alkaa kohdasta 23:40)

maanantaina, marraskuuta 17, 2008

Vihreät eivät suvaitse heteromiehiä

Viimeinen vihreä mies sammuttaa valot
Karu tosiasia on, että valkoihoisen heteromiehen ei kannata lähteä ehdolle vihreiden listoille eikä toimia vihreissä muutenkaan. Niille, jotka eivät tätä usko, tiedossa on pelkkiä pettymyksiä, kunnes tosiasiat kirkastuvat ja he tajuavat suunnata tarmonsa toisaalle.

Teet mitä tahansa, menestymisesi on hyvin epätodennäköistä. Puolueen historia tursuaa surullisia esimerkkejä.

Vähän väliä mieleeni ryömii ajatus, että jotain on vialla poliittisessa puolueessa, johon on syntynyt lasikatto heteromiehille.

Kommentteja: - Uskon, että freestyle-heteroseksuaalimiehen on tehtävä ankarasti töitä saavuttaakseen uskottavan aseman vihreiden joukossa. Osin epäreilustikin hän joutuu perustelemaan ja selittelemään miehisyyttään, ja voittamaan vielä äänestäjäkunnan demografisen epätasapainonkin.

- Vihreissä on paljon fiksuja nuoria miehiä, joilla olisi potentiaalia vaikka mihin, mutta jotka tekevät saman johtopäätöksen kuin Tonttikin - turha lähteä ehdolle, koska naiset vievät kuitenkin koko potin.

- Miksi Vihreissä muuten pitää olla oma naisosasto eli Vihreät naiset? Pitäisikö meidän miesten perustaa vastaavasti Vihreät miehet -osasto, kun kerran ihmisiä sukupuolen mukaan jaotellaan?

- Toimin vuosituhannen alussa itäsuomalaisessa ex-läänissä Viherpiirin puheenjohtajana. Rahaa ei ollut oikein mihinkään. Liian monta kertaa kuluja joutui maksamaan omasta pussista. Jossain välissä hoksasin, että Vihreä Liiton budjetissa yhden jäsenjärjestön tukemiseen (Vihreät naiset) oli varattu täsmälleen sama määräraha kuin kaikille piiriyhdistyksille (14 kpl) yhteensä. Asiaa tiedustellessani minua valistettiin, että kyse on valtiovallan linjauksesta. Tietty määrä puoluetuesta on velvoitettu allokoimaan naisjärjestölle. Ällistyin huomatessani, ettei minua valistanut pitänyt tilannetta lainkaan kummallisena, päin vastoin.

Ensimmäisen kerran sain huomata, että Vihreissäkin toiset ovat tasa-arvoisempia kuin jotkut muut. Tämän eetoksen kiteytti muuan vihreä todetessaan, ettei miestä pitäisi laittaa vihreän listan ykkösehdokkaaksi, sillä naiset eivät miestä äänestä.

- Vihreät Naiset myös tukivat vihreiden naisehdokkaiden kunnallisvaalikampanjoita tukemalla näiden mainontaa. Vastaavaa puoluetukea ei tietenkään tule miesehdokkaille. Tämä voisi olla ymmärrettävää puolueessa, jossa naiset ovat aliedustettuja, mutta vihreissä he ovat jo yliedustettuja, plus suurin osa äänestäjistä on naisia.
Kannattaa lukea koko ketju.

Miten tuet miehiä, vihreä nainen?

Suomalaisen miehen taakka

Varusmiessato

Laitinen: Uusi politiikka

Henna: Mitä tarkoittaa moraali?

Syksyn varusmiessato on poikkeuksellisen huono


"Vain miehet raivostuivat Tervon puolesta"

Circumcision, though common among males in Canada, is considered a massive human rights violation when done to women. So why are male and female circumcision gauged so differently?

Why Japan's isolated mothers are killing their children
The cases feature a wide variety of motivations and triggers. Many, however, feature persistent theme: young mothers feel acutely isolated from their community and receive no support from uninvolved or abusive husbands.
Feminist contempt for prostitutes

sunnuntaina, marraskuuta 16, 2008

Valtaa vai ei?

Tutkija: Tissivaolla pääsee julkisuuteen
Pornografiaa ja populaarikulttuuria tutkineen dosentti Susanna Paasosen mielestä esimerkiksi lööppijulkkis Johanna Tukiaisella ei ole seksuaalista valtaa. Valta on hänen mukaansa liian voimakas sana selittämään neidon mukanaoloa tapahtumaketjussa, jonka päätteeksi kansanedustaja Ilkka Kanerva erotettiin ulkoministerin virastaan.

"Se on vähän sama asia, kuin että koira sytyttäisi tulipalon. Ei se ole tulipaloa suunnitellut. Tukiainen suunnitteli tekemisiään, mutta lähinnä vain julkisuuspuolta.
Seksi vallan välineenä on vanhanaikaista

HS-keskustelu: Tutkijat: Nainen ei halua ansaita rikkaalla miehellä

lauantaina, marraskuuta 15, 2008

Linkkejä

Satu Tuomisto: Väistykää miehet!

Takapiru: BB-Cheryll esintyy tasa-arvon puolesta

Ovatko nuoret naiset susia toisilleen?

Feminismi, tasa-arvo, sukupuolisidonnaisuus

Madonna

Why don't we trust dads?

110% increase in domestic abuse against men

Men Venture into Feminist Studies Major
Clark said it may be difficult for men to study feminism. Since male privilege is rarely discussed, some of the material may be a shock to male students, he said.

“As a man, to be involved with feminist studies, you have to be very open to the idea that you’re the privileged people, and you have to be willing to be uncomfortable some of the time,” Clark said.
Mari Huusko:
Kuluneen syksyn aikana olen hämmästellyt ja kummastellut sitä keskustelua, mitä Suomi 24 -palvelun Sinkut-palstalla käydään. Olen tehnyt ilmoituksia ylläpidolle jatkuvasta huorittelusta, lutkittelusta ja kehotuksista ”polttaa lutkat roviolla”, mutta useimmiten ilman mitään reaktiota ylläpidon taholta. Nämä nuoret miehet, jotka siellä lietsovat misogyniaa, ovat luultavasti vain pieni joukko, mutta välillä näyttää siltä kuin kirjoittajat olisivat suorastaan psykoosin vallassa. Niin koulusurmien kuin monen muunkin asian syy on Henri Laasasen gradusta vedetty markkina-arvoteoria parisuhteissa, eli ”jos (kauniit, nuoret) naiset antaisivat pillua (palstalla käytettyä kieltä) myös rumille nörteille, niin koulusurmia ei olisi tapahtunut ja kaikki olisi muutenkin paremmin”. Mutta samaan aikaan nainen, jolla on ollut enemmän kuin yksi seksisuhde eläessään, on roviolla polttamisen arvoinen lutka ja spermapankki.

Minun ymmärrykseni ei riitä siihen, miksi tällaista palstaa ylipäänsä ylläpidetään, kenen tarpeita se palvelee? Jättävätkö nuoret miehet tekonsa tekemättä, kun ovat saaneet kirjoittaa tappamisfantasioistaan? En usko. Päinvastoin, luulen että joukkopsykoosi vääristää maailmankuvaa entisestään, mikä alentaa ymmärrystä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.

perjantaina, marraskuuta 14, 2008

Vielä palkkatasa-arvosta

Anneli Jäätteenmäki: Onko naisten työ vähemmän arvokasta?
Henry Laasanen otti mielestäni tärkeän asian esille puheessa Miestenpäivillä Tampereella viikonloppuna naisten ja miesten välisestä palkkatasa-arvosta.

Aamulehden mukaan Laasanen sanoi puheessaan näin: Naiset saavat tuloja sekä ansiotyöstä että miehiltä. Lopputuloksena naisten elintaso ja kulutustaso ovat suuremmat kuin palkkavertailujen perusteella voitaisiin olettaa.

En allekirjoita Laasasen näkemyksiä, mutta on erittäin hyvä että asiasta keskustellaan.
Ensinnäkin on syytä huomata, esitykseni ei koskenut vain Suomea, vaan länsimaita yleensäkin. Esityksessäni kritisoin yleisiä tapoja käyttää lausahdusta "naisen euro on 80 senttiä". Mielestäni lausahduksella pyritään antamaan usein virheellisen kuva siitä, että naisten kulutuksen ja varallisuuden taso on vain 80 % miesten kulutuksen ja varallisuuden tasosta. Niin ei käsitykseni mukaan kuitenkaan ole. Seuraavat lainaukseni ovat esitykseni powerpointeista:
Tarja Halonen virkaanastujaispuheessaan (2006): ”Naisen euro on edelleen vain 80 senttiä".

Yleinen ajattelutapa tasa-arvon suhteen: "Niin kauan, kun naisen euro on 80 senttiä, ei keskustella mistään miesten tasa-arvo-ongelmista".

Tarja Filatov (SDP): ”Mitä tapahtuisikaan, jos naiset tekisivät vain 80% työstä, koska saavat vain 80% palkasta. Ravintolassa ruoka jäisi uuniin, sairaalassa ihmiset puolihoitoisiksi, päiväkodissa lapset pukematta pihalle jne. Jos palkkaeroja ei saada kurottua umpeen, on naisten “leivän hintaa” laskettava tai verotusta alennettava sukupuolen mukaan.”
Tarja Filatov esittää jopa miesveroa tai naisten ruokaostosten hinnan alennusta, jotta naisten elintaso saataisiin miesten elintasoa vastaavaksi. Esitin kuitenkin seuraavat tutkimukset ja tilastot, joiden mukaan naisten varallisuuden ja kulutuksen taso näyttävät olevan jopa miesten vastaavia suuremmat:
Women 'to be richer sex by 2025'
Women to Rule Men by 2010
The growing wealth of women
 • Ennusteiden mukaan naiset omistavat 60 % USA:n yksityisestä varallisuudesta vuoteen 2010 mennessä ja 60 % Iso-Britannian yksityisestä varallisuudesta vuoteen 2025 mennessä.
 • Naisten varallisuus kasvaa, koska naiset saavat yhä suurempia tuloja, elävät miehiä pidempään, perivät arvokasta omaisuutta puolisoiltaan, saavat suuria avioerokorvauksia ja elatusmaksuja ja saavat muita hyötyjä seurusteluprosessin eri vaiheissa.
Muutama päivä sitten uutisoitiin myös Leila Simosen uudesta kirjasta, jossa hän esittää, että "Kymmenen vuoden päästä naiset omistavat miehiä enemmän yksityistä varallisuutta Suomessa".

Esityksessäni toin myös ilmi, että naisten kulutuksen taso on miesten kulutuksen tasoa suurempi.

The Six Costliest Mistakes You Can Make in Marketing to Women
Women account for 85% of all consumer purchases including everything from autos to health care:
 • Naiset kontrolloivat yli 80% talouksien kulutuksesta. (USA, Iso-Britannia).
 • Naiset ostavat 75% lääkkeistä
 • Naiset omistavat 53% osakkeista USA:ssa
 • Naiset tekevät yli 50% ostoksista myös traditionaalisissa miesten kategorioissa, kuten autot (68%), kulutuselektroniikka (51%) ja tietokoneet (66%). (USA)
Anneli Jäätteenmäki:
Usein nainen tekee perheessä kotityöt. Laasanen sanoi, että nainen hyötyy miesten palkasta. Niin hyötyyhän mieskin naisen tekemistä kotitöistä.
Aivan. En väittänytkään, etteikö mies usein hyötyisi naisten tekemistä kotitöistä. Pointti oli kuitenkin siinä, että naisten kotitöistä miehiltään saatava tulo (muiden naisten miehilta saatavien taloudellisten hyötyjen ohella) puuttuu naisten kokonaistulosta, kun käytetään lausahdusta "naisen euro on 80 senttiä".

Sen lisäksi toin esille, että miehet maksavat suurimman osan veroista, mutta niistä tuleva hyöty kertyy pääosin naisille. Esimerkiksi uuden tiedon mukaan naiset käyttävät terveydenhuoltomenoista lähes kaksi kolmasosaa Timo Karjalaisen (2007) mukaan suurin osa terveydenhuoltoon ja vanhuseläkkeisiin kerätyistä rahoista on kerätty miehiltä. Miesten vanhuus- ja perhe-eläkejärjestelmään sijoittama euro on noin 70 sentin paikkeilla.

Kuten Anneli Jäätteenmäki esittää, on syytä keskustella siitä, mikä on tasa-arvoista. Kuinka suuri osuus varallisuudesta, kulutuksesta ja valtion tulonsiirroista tulisi hyödyttää naisia ennen kuin oikeudenmukainen tilanne on saavutettu? "Sama palkka samasta työstä" on tietenkin hyvä periaate, mutta se ei välttämättä johda oikeudenmukaiseen varallisuuden ja kulutuksen jakaantumiseen naisten ja miesten välillä. Varsinkin kun huomioidaan, että miesten alhaisempi elinikä johtuu osittain siitä, että miehet altistuvat töissään vaaroille yms., kun miehet tuottavat varallisuutta ja tulonsiirtoja naisten kulutukseen.

Kuinka suuri osuus taloudellisesta kokonaispotista naisten tulisi saada, jotta olisimme oikeudenmukaisessa tilanteessa? Ilmeisesti (nykyinen tasa-arvopolitiikka huomioiden) 50 % ei riitä naisille tasa-arvon saavuttamiseksi, vaan osuuden tulee olla paljon suurempi.

torstaina, marraskuuta 13, 2008

Miljoonaklubi

Sukupuolen korjaaminen ei oikeuta irtisanomiseen
"Työsuhteen jatkamista ei voi ratkaista sen perusteella, mitä seurakuntalaiset siitä ajattelevat."
Ruotsissa ei saa pitää vaimoa takuulla tyytyväisenä

Pala heijastavaa naista

Lehden kuoppaus

välillä vaan vituttaa Feminismi

I'm not surprised Norway has topped a gender equality list - or that Britain came in at a depressing 13th

Miljoonaklubin jäsenyys tulossa

Lisäys: Vitkastelevat miehet lisäävät terveyskuluja
Tutkimusprofessori Markku Pekurisen mukaan miesten erikoissairaanhoitoon menee enemmän rahaa muun muassa siksi, että miehet vetkuttelevat lääkäriin menemistä naisia useammin.
Naiset käyttävät terveydenhuoltomenoista lähes kaksi kolmasosaa

Huumoria lähestymisiin?

Uskaltaako naiseen enää koskea?
Akateemikko Veijo Meri harmittelee (IS 13.11.), että naisten koskemattomuus on levinnyt Suomessa kulkutaudin tavoin. Hänen mielestään miesten asema yhteiskunnassa on huonontunut ja esimerkiksi Stefan Johanssonin taannoinen ero oli täysin turha.

"Nyt ei uskalla enää varjolle astua. Monista miehistä tuntuu, että antaa naisten olla, en katsokaan sinne päin. Se vaikeuttaa kontaktin ottamista", Meri sanoo.

Hän toivookin, että naiset suhtautuisivat entisaikojen tavoin huumorilla tai ronskeilla otteilla miesten epätoivottuihin lähentymisiin.
Naisopiskelijoita patistetaan äideiksi
Komitean puheenjohtajan muistion mukaan naisopiskelijat voivat välttää työsyrjinnän, mikäli heillä on lapsikatras jo valmiina, kun on aika siirtyä työelämään.
Child support payments given back to duped 'dads'
MOTHERS are being forced to pay tens of thousands of dollars to men who paid child support over decades but were wrongly named as fathers.

keskiviikkona, marraskuuta 12, 2008

Hoppee ei oo häppee

PIRKKO HYNNINEN – ELINA LAHELMA: Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta opettajankoulutukseen (pdf):
Pedagogiikka, joka perustuu oletukseen kielteisestä suhtautumisesta kouluun (normaalina) poikamaisuutena, voi johtaa ratkaisuihin, joissa vaikkapa varataan enemmän aikaa kilpaurheilulle tai median median tuotteille, joiden oletetaan kiinnostavan alisuoriutuviksi luokiteltuja poikia. Näin tehdään huolimatta siitä, että tarjonnan sisällöt voivat olla väkivaltaisia, seksistisiä ja rasistisia. (Francis 2000; Palmu 2003.) Tällainen “poikapedagogiikka” kuitenkin korostaa sellaista maskuliinisuutta, joka itse asiassa osaltaan aiheuttaa alisuoriutumista. Se ei myöskään paranna muiden oppilaiden oppimisympäristöä. Alisuoriutuminen tai huono koulumenestys ei ole kaikkien poikien ongelma, eikä se ole vain poikien ongelma. Alisuoriutumisen tai huonon koulumenestyksen ehkäisemisen tapoja tulisi ajatella myös tyttöjen kohdalla, joille huonot koulusaavutukset aiheuttavat (nykyisin usein näkymättömiin jääviä) vaikeuksia jatkossa. Yleistävää puhetta pojista voidaan pitää osoituksena sukupuolten eriarvoisuudesta. (Ks. Lahelma 2006.)
Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin

Lapsikaappaus

Poliisi epäilee sosiaalityöntekijöitä avunannosta lapsikaappaukseen
Avioeron yhteydessä Espoon käräjäoikeus päätti, että vanhemmilla on yhteishuoltajuus: poika asuu äidin luona ja isällä on tapaamisoikeus.

Äiti kuitenkin haki pian yksinhuoltajuutta Espoon käräjäoikeudelta. Oikeudenkäynnin ollessa vielä kesken lapsen äiti pyysi käräjätuomarilta lupaa muuttaa maasta. Käräjätuomari kielsi muuttamisen kesken oikeudenkäynnin.

Espoon sosiaalitoimi kuitenkin maksoi äidin ja silloin 9-vuotiaan pojan muuton Ruotsiin harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Mukana muutti myös tytär, joka ei ollut eronneen pariskunnan yhteinen.

Äidin ja lasten asuessa Ruotsissa yksi Espoon sosiaalityöntekijöistä kehotti, että he eivät tulisi takaisin Suomeen. "Sinä olet nyt Ruotsissa lasten kanssa etkä palauta (pojan nimi) minnekään. Me teemme sen lausunnon Ruotsin sosiaaliviranomaisten kanssa ja oikeus sitten päättää lopullisesti, missä poika asuu", yksi sosiaalityöntekijöistä kirjoitti sähköpostilla.
JSN:n puheenjohtaja haluaa nettiherjaajat kuriin. "Nettikirjoittelua vain omalla nimellä"
Ajatteluun ei mahdu, että netin fantastisia mahdollisuuksia tärvätään herjauksiin, vihapropagandaan, pornografiaan, terrorismiin, väkivaltaan sekä lasten ja nuorten elämää tuhoaviin aineistoihin. Tämäntyyppisten sivustojen karsiminen ei mielestäni ole sensuuria, Hyvärinen sanoi.
Sdp haluaisi soluttaa poliisit verkkoyhteisöihin

tiistaina, marraskuuta 11, 2008

"Naiset ja raha" -kirja

Raha on naiselle huolta ja häpeää:
Naisten haltuun siirtyy iso osa suomalaista yksityisomaisuutta, kun suurten ikäluokkien naiset jäävät leskiksi. Naiset elävät keskimäärin pidempään kuin miehet ja ovat usein naimisissa pari vuotta vanhemman miehen kanssa.

Simosen mielestä yhteiskunta ei ole tarpeeksi hyvin varautunut tähän muutokseen.

– Yhteiskunnan eri instanssien pitäisi jakaa tietoa, kouluttaa, opastaa ja suojella, etteivät markkinatalouden haukat käytä hyväksi vaurastuvia suomalaisnaisia.
Lisäys: Kirja: Varallisuus siirtyy naisten käsiin
"Kymmenen vuoden päästä naiset omistavat miehiä enemmän yksityistä varallisuutta Suomessa", ennustaa yritysvalmentaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Leila Simonen.

BB-uutisia

BB-Cheryll tienaa rahansa salassa verottajalta:
Viime vuonna 2 400 euroa ansainnut BB-kilpailija Cheryll Karri kertoo tekevänsä töitä salassa verottajalta.

Cheryll on ennen BB-taloa tehnyt promoottorin töitä.

"Se on sellaista myyntiedustustyötä. Mä en tiedä uskallanko sanoa suoraan", Cheryll sanoi Iltalehden haastattelussa ja myönsi lehden mukaan "saavansa palkan pimeästi".

Hän sanoi olevansa säästäväinen ja taloudellisesti lahjakas ihminen
TASA-ARVO ON RUMA YHDYSSANA

Miehistä, naisista ja seksistä

Kaikki tai ei kukaan

Veli-lehti lopahti - miesten elämäntapalehti ei toimi "junttilandiassa"

Kapina

Seksityö voi olla kiltin tytön kapinaa
Naisilta edellytetään mukautumista muiden ehtoihin samalla, kun naisiin kohdistuvat vaatimukset vain kasvavat. Tytön täytyy ensin olla kiltti lapsi ja hyvä koululainen, sitten tunnollinen opiskelija, hyvä äiti ja ahkera työntekijä kolmanneksen pienemmällä palkalla kuin miesten.
Why Governments Love Feminism

IL-keskustelu: Missä miehet eivät ole tasa-arvoisia naisten kanssa?


Male teachers

Negative images of boys are making people less willing to adopt them

Hyvin markkinoitu huoli pojista 12.10.2007

Opetusmenetelmiä tulisi kehittää pojille sopivammaksi 24.10.2007
Tyttöjen koulumenestyksestä ja tyttövastaisesta koulujärjestelmästä puhui professori Elina Lahelma (Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitoksen Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen ryhmä). Lahelma kysyi: ”kasvatetaanko tyttöjä koulussa kestämään poikien kiusaamista ja parisuhdeväkivaltaa myöhemmin elämässään? Kuitenkin tähän suuntaan koulu voi vaikuttaa”. Luennolla siis nostettiin väkivaltaiset poikien ja miehen mallit ja väkivallan uhka näkyviin.

Kouluissa opettajien selvä enemmistö on naisia, mutta Elina Lahelma ei lämpene miesopettajamäärän lisäämisestä. Hänen mielestään se merkitsisi pikemminkin takaiskua tasa-arvolle ja naisopettajien syyllistämistä siitä, että he eivät ole miehiä, riippumatta siitä, kuinka hyviä tai huonoja he ovat ammatissaan.

sunnuntaina, marraskuuta 09, 2008

Kolmas sija ei oo häppee

Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa.

Nainen yhteiskunnassa
Yhteiskunnan ylimmät portaat ovat edelleen varattu ensisijaisesti miehille. Laki ei ole enään rajana, mutta sen tilalle on rakennettu lasikatto. Lasikatto tarkoittaa tiettyä asemaa organisaatiossa ja instituutiossa, jota naisen on vaikea ylittää. Lasikattoa voidaan rikkoa tunnistamalla vallan keskittymät, olemalla rohkeita ja jääräpäisiä, kehittämällä osaamista, toimimalla yhdessä, kasvattamalla naisten edustusta joka puolella ja kehumalla nainen päivässä.

Suomessa vallitsee tasa-arvo paradoksi. Ylpeilemme vieraille sillä, että suomalaiset naiset osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan eri alueilla, erityisesti politiikassa ja työmarkkinoilla. Suomalaiset pitävät tasa-arvoa tärkeänä, mutta se herättää myös vastustusta ja ärtymystä. Sukupuoli on edelleen suurin suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuutta aiheuttava tekijä. Suomalaisnainen ansaitsee keskimäärin 7 prosenttia siitä mitä mies.

Missä maassa koulutetumman sukupuolen on vaikempi saada töitä? Missä maassa naisille maksetaan samasta työstä pienempää palkkaa kuin miehille? Missä maassa politiikan naispäättäjien määrä laskee? Missä maassa työmarkkinoiden tasa-arvo on heikentynyt 90-luvulla? Oikein, siskot! Se on tasa-arvon luvattu maa, Suomi.

Mikä ruokkii miehen tervettä itsetuntoa paremmin kuin naisen ihailu? Ei mikään. Yksikään sellainen mies joka saa naiseltaan kaipaamaansa ihailua, ei tunne tarvetta lähteä pullistelemaan toisille miehille omaa miehisyyttään. Heikko itsetunto pistää jotkut miehet alistamaan naisia esim. työelämässä. Mies jolla on terve itsetunto, ei koe tarvetta alistaa naista millään tavoin.
Seksismi

Asevelvollisuus tasa-arvolain vastainen

Kari Uotila: Miesten asevelvollisuus rikkoo tasa-arvoa:
Uotilan mukaan asevelvollisuutta ei pidä tarkastella ainoastaan puolustuspoliittisena instituutiona vaan myös tasa-arvokysymyksenä. "Miehiin sukupuolen perusteella kohdistuva asevelvollisuus on selkeästi tasa-arvon vastainen
Stefan Wallin: Miehillä menee monilla elämänalueilla naisia huonommin

HS-keskustelu: Wallin: Miehetkin tarvitsevat tasa-arvoa


Yllättävän suuri älämölö muutamille kymmenille henkilöille pidetystä esitelmästä.

perjantaina, marraskuuta 07, 2008

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvon toteutuminen on illuusiota
Kevät Nousiainen toivoisi Suomen korkeakouluihin peruskoulutusta tasa-arvoasioista.

”Naisten ja miesten yhdenvertaisuudesta puhuttaessa argumentiksi nousee usein se, että he tekevät niin erilaisia töitä, että vertailu mahdotonta. Totta on, että naiset ja miehet tekevät harvoin täysin samanlaista työtä, joten on vaikea todentaa milloin sama palkka olisi oikeudenmukainen”, Helsingin yliopiston oikeustieteen laitoksella työskentelevä Nousiainen sanoo. Syrjintää koskevien sääntöjen mukaan kuitenkin sama palkka pitäisi maksaa myös samanarvoisesta työstä, joten töiden samanarvoisuuden arvioinnissa pitäisi edistyä.

Sama palkka samasta työstä -näkökulmasta on Nousiaisen mukaan jahkattu viisitoista vuotta. Nykyään työpaikoilla on kannustavia palkkamalleja ja erilaisia palkanlisiä, joten samalle työnantajalle työskentelevienkin palkkojen vertailu on pulmallista.
”Mielenkiintoinen piirre on se, että meillä on tiettyjä naisaloja, joiden huonopalkkaisuudesta vallitsee yksimielisyys. Kuitenkaan asiaa ei ole pystytty viemään eteenpäin syrjinnän ja tasa-arvon argumentein, eikä palkkakuoppaa ole pystytty oikaisemaan.”

Tutkimuksen valossa kulttuurisilla tekijöillä on paljon vaikutusta siihen, miten syrjintää havaitaan ja koetaan kussakin maassa. ”Kun suomalaisilta kysyttiin, tapahtuuko meillä sukupuoleen perustuvaa syrjintää, niin kyllä-vastauksia tuli 24 prosenttia. Se on alhaisin luku Euroopassa. Ruotsissa taas 50 prosenttia katsoi, että sukupuoli on yksi syrjintäperuste. Eikä Suomen ja Ruotsin välillä voi todellisuudessa olla näin suurta eroa”, Nousiainen pohtii.
Nuorukaisten päässä pyörii yksi asia

torstaina, marraskuuta 06, 2008

Ero

Wallinin valtiosihteeri eroaa seksuaalisen häirinnän takia

Stefan Wallin haluaa ahdistelulle nollatoleranssin (28.1.2008)

Espoolaisveljekset joutuivat erikoisen huoltajuusriidan aiheeksi
"En ole koskaan törmännyt vastaavaan. En edes keksi, löytyykö tälle tapaukselle lapsioikeudellisten oikeudenkäyntien historiasta vertailukohtaa Suomessa. Nuoremman pojankin kohdalla on käyty jo yli kolmekymmentä oikeuskäsittelyä."

Kankaan mielestä juridinen todellisuus ja lasten tilanne ovat räikeässä ristiriidassa keskenään. "Lapset haluavat pitää yhteyttä molempiin vanhempiin, mutta asua isänsä luona. Juridisesti isä on kuitenkin vailla mitään oikeuksia poikiinsa nähden lasten huoltajana. Ja ainoastaan isä on velvoitettu maksamaan lapsille elatusapua", hän ihmettelee.
Syrjinnän sävyttämä huoltajuuskiista
Niin sanottu belgialaisisän tapaus alkoi jo vuonna 2002, kun poikien äiti pakeni lasten kanssa Espoon turvakotiin ja syytti silloista miestään väkivallasta. Hovioikeus on myöhemmin todennut väitteet isän väkivaltaisuudesta perättömiksi.

Kiistan alussa pojat otettiin neljästi huostaan ja sijoitettiin äitinsä luokse. Hallinto-oikeus on kumonnut jokaisen niistä.

Syrjintälautakunta kielsi vuonna 2005 Espoon sosiaalitoimea syrjimästä isää. Syrjintälautakunnan mukaan sosiaalitoimi on esimerkiksi käyttänyt isän etnisestä taustasta johtuvia kasvatustapoja häntä vastaan perustellessaan näkemyksiään miehen harjoittamasta väkivallasta ja manipuloinnista.

Isä neuvolassa

Isä jää neuvolassa huomiotta:
neuvolassa isä saattaa jäädä edelleen sivusta katsojaksi, kun huomio kiinnittyy kokonaan äitiin ja lapseen. Yli puolelta isistä ei ole neuvolassa koskaan kysytty mitään omaan hyvinvointiin liittyvää asiaa.
Äiti, älä huseeraa lapsen isäsuhteessa!

Hullu maailma:
Vaimoaan uskottomuudesta epäillyt intialaismies leikkasi vaimon rakastajan peniksen irti. Mies iski kahden apurinsa kanssa rakastajan kimppuun, juotti tämän känniin ja nirhaisi ilokalun poikki.
Iltalehti näköjään uutisoi taas kerran miehiin kohdistuvan väkivallan "hauskana" asiana.

What is a Feminist?

keskiviikkona, marraskuuta 05, 2008

Palkkatasa-arvo

Women's pay rates reflect different values and choices
Discrimination is not a significant cause of differences in pay between men and women according to new research released by the Institute of Economic Affairs today.

The report – Should We Mind the Gap?* – written by Professor J. R. Shackleton** concludes that “we should make far less of a song and dance about the gender pay gap”.

The research raises serious doubts about the supposed benefits of equal pay and anti-discrimination legislation and argues they may well be counter-productive.

The pay gap is falling, likely to fall further and may go into reverse. But its interpretation and dynamics are poorly understood by policy-makers, let alone the general public.

The gaps in pay that do exist are principally explained by differences in working conditions and the values, preferences and choices of individual men and women, which are beyond the reach of government.

Among the report’s findings are the following:

• For 22-29 year old men and women, the median full-time pay gap is now less than 1 per cent

• Women’s mean part-time earnings are now higher than those of male part-timers

• Pay gap comparisons between countries are much more favourable to the UK than is commonly understood

• Men tend to work longer hours and put in more overtime, with twice as many male as female managers working more than 48 hours a week

• Men have a greater chance than women of losing their jobs and of suffering serious injury at work

• Men tend to seek higher pay and career success – while more women seek job satisfaction

• 2/3rds of women plan to take a career break, while less than 1/8th of men do

• Of top 25 ideal employers for women, 12 were in relatively low-paid public or voluntary sector, against only 4 for men

• Proposals to introduce compulsory pay audits, to give greater subsidies to childcare, to use government procurement to support equal pay drives, and increased flexible working are unlikely to narrow the gap significantly

• Other pay gaps – ethnic gaps, disability, religious, sexual orientation - exist. These interact in unpredictable ways and thus make a consistent public policy impossible to achieve

Professor Shackleton said:

"The widespread belief that the gender pay gap is a reflection of deep rooted discrimination by employers is ill-informed and an unhelpful contribution to the debate. The pay gap is falling but is also a reflection of individuals’ lifestyle preferences. Government can’t regulate or legislate these away – and shouldn’t try to."

The report has led the IEA’s Editorial Director, Philip Booth, to call for the repeal of legislation that purports to promote equality in the workplace.
Should We Mind the Gap? Gender Pay Differentials and Public Policy (pdf)

The gender pay gap is not for real

Gender pay differences

Pay gap between men and women is not due to discrimination but to their lifestyle choice, says study

tiistaina, marraskuuta 04, 2008

Yliopistotasoinen

Kulttuurisesti tuotetut biologiset halut?

Lyhyt mies viehättää pitkää enemmän


BB-Tuuli: "Talvisota käytiin 1800-luvulla"
Big Brother -talossa käyty tietovisa paljasti maanantaina, että kilpailijoiden yleistiedossa on paljon parantamisen varaa.

Esimerkiksi kasvatustieteitä yliopistossa opiskeleva Tuuli väitti vastauksissaan, että Suomen talvisota käytiin vuosina 1817–1818. Oikeaa vastausta (1939–1940) ei tosin osannut kertoa kukaan muukaan talon asukkaista, mutta esimerkiksi vuotta 1917 veikkasi parikin kilpailijaa.

Tuulin mielestä Suomen vaakunassa esiintyvä eläin on karhu. Muut asukkaat tiesivät, että oikea vastaus on leijona.

Maailman korkeimmaksi vuoreksi Tuuli veikkasi Uralia, kun muut kilpailijat muistivat vastauksissaan Mount Everestin.

Kilpailijoita pyydettiin myös mainitsemaan kolme entistä tai nykyistä kansainvälistä tiedustelupalvelua.

Erikoisimman vastauksen antoi Anniina, jonka mukaan tiedustelupalveluita ovat 020202, 118 ja 112. Cheryll puolestaan sekoitti tiedustelupalvelu CIA:n ja televisiosarja CSI:n keskenään.

Kaksinaismoraali

Strippiluolien omistajat kärsivät leimaavasta asenteesta

Study: Women lead men in bacteria, hands down

The future is female, job figures show. For generations, women have struggled to make their way in the top professions, their path blocked by tradition and prejudice.

Nettiseksi tekee surulliseksi

Policing prostitution. The oldest conundrum


Naistenmiehet VS halvat naiset
Voi että suututtaa tuo kyseinen keskiaikainen vastakkainasettelu! Esimerkkejä näkee tälläkin palstalla joka ikinen päivä. Ja vielä enemmän suututtaa huomata, että iso osa tämän ajattelun viljelijöistä on naisia! Mikä teitä vaivaa?

Minusta naisten pitää saada nauttia elämästään aivan samalla tavalla kuin miehienkin - ilman pelkoa, että heidät leimataan halvaksi. Kaikilla meillä on haluja sukupuoleen riippumatta, eikä se tee meistä kenestäkään pahaa, jos emme ketään tahallisesti satuta.

maanantaina, marraskuuta 03, 2008

Miespäivät Tampereella 7-8.11

Miespäivät Tampereella.
Tuloerot puntarissa Tampereen Miespäivillä

Isänpäivän viikonloppuna 7-8. marraskuuta puntaroidaan Tampereen 12. Miespäivillä tulonjakoa yleensä ja erikseen. Maailmaa heilutteleva talouskriisi on tuonut myös tuloerokeskusteluun uutta ajankohtaisuutta.

Miespäivien avauspuheessa perj. klo 12 tietokirjailija Ari Ojapelto kysyykin: Osaavatko taloustieteilijät ennustaa? Tampereelle kotiseudulleen palannut Ojapelto on varoittanut finanssikriisistä vuosia sitten.

Heti perään kansantaloustieteen professori Matti Tuomala Tampereelta selvittelee tuloerojen kasvua Suomessa. Osansa on mm. verotuksessa tehdyillä päätöksillä. Kevättalvella aiheesta väitöskirjansa tehnyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Sami Napari esittelee sukupuolten tuloerojen syntyä. Yliassistentti Marjo Vuorikoski Tampereen Yliopistolta purkaa koulutuksen vaikutusta tuloeroihin, myös sukupuolten kannalta.

Lauantaipäivän aluksi tutkija Henry Laasanen Jyväskylästä esittää kritiikkinsä palkkatasa-arvon käsitteestä. Hän aiheutti keväällä mediakohua teoriallaan seksuaalisen vallan merkityksestä sukupuolten taloussuhteissa. Sosiologi Harri Melin Tampereelta ennakoi, miltä tuloerojen kehitys näyttää työelämän muutoksen valossa.

Tilit tasan? kysytään päivien otsakkeessa ja niin myös miespäivien päätöspaneelissa la klo 15, mukana työmarkkinajärjestöjen edustajat: Tapio Bergholm SAK:sta, Peer Haataja EK:sta, Riikka Kivimäki Akavasta ja Ralf Sund STTK:sta.

Miespäivät pidetään Tampereen työväenopiston tiloissa Sampolassa alkaen pe klo 12 ja la klo 11.

Perjantaina illanvietossa ravintola Tillikassa klo 20 osallistujia viihdyttävät ”Transit-mies” Jouko Mäki-Lohiluoma sekä Harri Marstio.
Miesten Viikko 3.-9.11.2008
Miestietoutta integroidaan kattavasti erilaisiin yhteiskunnan osajärjestelmiin oppikirjoista järjestöjen toimintasääntöihin, hallinnosta julkiseen sanaan.
Hesarin panos miesviikkoon.

Aloitteet

Aloitteellinen mies
- Tajusin tänään tärkeän asian. Moni mies miettii miksi heidän pitää tehdä aloite naisten suhteen. Itsekin odotan vaikka koko illan miehen aloitetta enkä mene koskaan ensin juttelemaan. Mielummin olen sitten ilman juttuseuraa kuin että itse tekisin aloitteen. Muiden naisten syytä tähän mahdolliseen käytökseen en tiedä mutta itseni kohdalla löysin syyn tänään.

Kun mies tekee aloitteen, minulle tulee sellainen olo että mies on valmis tekemään muitakin asioita naisen vuoksi. Siis on kykenevä tekemään kompromisseja parisuhteessa olevissa asioissa. Ja tämä on hyvin tärkeä taito parisuhteessa, molemmilta. Mies joka odottaa naiselta aloitetta voi hyvinkin olla suhteessa se, joka ei siihen panosta.

- En vaan olisi ikinä voinut ajatella tyrkyttäväni itseäni miehelle, joka sulttaanina lepäilee divaanillaan ja arvioi kriittisesti, että kukahan noista neitosista tuossa nyt parhaiten itseään markkinoi. Nojuu vähän kärjistys oli. Siltä se vaan saattaa tuntua naisista, kun te miehetkin nyt huudatte tasa-arvoa ja naisten pitäisi sitä ja tätä. Joka tapauksessa suurin osa naisista ei ole varmaan ole niin moderneja, ja mieheltä odotetaan aika perinteisiä asioita. Kuten se valmius vaivannäköön ja kompromisseihin, mikä lupailee välittämiskykyä, mikä lupailee sitä, että mieheen voi luottaa. Ettei se petä ja jätä tai ole suhteessa muuten itsekäs ja välinpitämätön ja elele vain omaa elämäänsä, jossa naisen rooli on olla vähän statistina.

- Minulle on ainakin ihan selkeää, miksi itse odotan miehen aloitetta. Minä haluan miehen, joka tietää mitä tahtoo ja uskaltaa sen myös näyttää. Itse taas olen äärettömän turvallisuudentunteen haluinen. Kun tunnen olevani "kuivin jaloin" alkuhässäkästä läpi ja katsellut millä mielellä mies on, niin aloitekykyä löytyy yhteen jos toiseen asiaan mikäli mies kiinnostaa.

Sen vain olen huomannut, että itse miehiä lähestymällä olen onnistunut turhan usein sohaisemaan aloitekyvyttömään ja itsestään epävarmaan mieheen. Mukavia ja hyviä ihmisiä hekin, mutta ei sitä mitä itse kaipaan.
Kaikkein ei-toivotumpia naapureita ovat happamat, ääniallergiset vanhemmat tädit.

BB-naisten kanssa epäonnistunut Jari-Matti sai lähteä

MRA Glenn Sacks Applies Pressure To Domestic Violence Shelter Advertising

sunnuntaina, marraskuuta 02, 2008

Maisteri Pelkonen

BB-Cheryll: Olen ruma hylkiö
Subin nettisivujen mukaan Cheryll oli loukkaantunut siitä, ettei kukaan talon miehistä tunnu kiinnostuneen hänestä.

- Tuntuu todella rumalta ja hylkiöltä olo, kun täällä kukaan ei oo kiinnostunut musta, Cheryll kertoi Anniinalle perjantaisissa Oktoberfest-juhlissa. - Oon tottunut siihen, että musta on aina joku tyyppi kiinnostunut.
Epäedullinen markkinatilanne ei ole herkkua.
Aiemmin illalla sekä Johan että Tero olivat mainineet Anniinan talon naisista mieluisammaksi seurustelukumppaniksi.
Eli miehet valitsisivat yksinkertaisimman (ks. video "Mikä on feminismi?"), mutta herttaisimman naisen seurustelukumppaniksi.

Ylipainoiset ovat seksuaalisesti aktiivisimpia naisia


Jaana Pelkonen tahtoo olla politiikassa loppuikänsä
Gradun nimi on Julkisuuden vankina. Vaalien alla Pelkosen maisterinpaperit saivat hieman huvittavia piirteitä, kun hän lähes joka haastattelussa muistutti koulutuksestaan.

Eikä Pelkonen ole päässyt siitä vieläkään:

"Olinhan mä julkkisehdokas. Mutta en ehkä ihan samanlainen kuin kaikki muut, kun olen hommannut koulutuksen. . ."

"Nyt gradun tehneenä tiedän, että ikinä ei saisi avata tiettyjä ovia medialle, jos haluaa jatkossa pitää ne suljettuina."

"On ollut kiva huomata, että kadulla ihmiset ovat tienneet, että olen lukenut valtiotieteiden maisteriksi. . ."

"Tiedän, että joudun tekemään enemmän töitä taustani takia. Mutta se antaa vain tarmoa."

"Haluaisin nyt keskittyä töihin, olla turpa tukossa ja kadota lehtien palstoilta. Mutta tiedän, ettei se ole niin yksinkertaista."
Häh? Pelkonenko joutuu tekemään enemmän töitä taustansa takia? Ei kai kenellekään ole helpompaa päästä politiikkaan kuin kauniille nuorelle naiselle, joka on lisäksi julkkis. Mainostilaa naistenlehdissä riittää yllin kyllin. Vertaa postaukseen "Mihin nuoret miehet ovat kadonneet?"

lauantaina, marraskuuta 01, 2008

Leena Ruusuvuori

Youtube: 14.2.2007 Prostituutio, vierailevana väittelijänä naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Leena Ruusuvuori: osa 1, osa 2, osa 3

Aamu TV Anna Kontula

Miesten viikko

Miesten viikko on joka viikko

Onko naistutkimus tieteenala vai ideologia?

Naisellinen turhamaisuus lukuina

Vatikaani haluaa seuloa "homot ja seksiaddiktit" papistosta

Blaming the innocent. A Scottish campaign underlines the message we should know by now: rape is never a woman's fault


Men have their uses but are rather last century
Action man is outmoded and male traits are not getting us anywhere, writes Stewart Dakers


Black men tell tales of transformation in new book Ain't I a Feminist?
For one man, the turning point was as straightforward as taking a women's studies course in college. For another, it was as shocking as being shot by the wife he'd battered for years.

For black men, feminism can be a positive force that enhances romantic relationships, friendships with other men, and relationships with children, said White, whose findings are based on in-depth interviews and an extensive written survey administered to each participant.
Bring women to the table. Women must be recognised around the world for crucial role they play in resolving conflicts and building more peaceful societies

Naisista on tullut miehiä, ja miehistä pikkupoikia