maanantaina, kesäkuuta 30, 2008

Tasa-arvosta

HS Digilehti, Mielipideosasto 30.6.2008

Miesten ja naisten kumppanuus unohtuu
Arno Kotro (HS 15. 6.) kaipasi yhteistyötä nykyiselle tasa-arvokentälle ja haki jonkinlaista yhdistävää tekijää nais- ja miesasian välille. Tämä on tervetullut näkökulma.

Naisten ja miesten välille julkisuudessa rakennettu suhde perustuu vastakkainasettelulle, johon moni mies ja nainen ei pysty arkikokemuksensa perusteella samaistumaan.

Miksi kumppanuus ja ystävyys, johon miehet ja naiset yksityisen elämän ja arjen alueella kykenevät, katoaa, kun tullaan julkisen keskustelun alueelle? Niin asia- kuin viihdejulkisuuskin kierrättää kuvaa miehistä ja naisista, joilla ei ole juuri mitään, jos yhtään mitään yhteistä.

Julkisuudessa naisten ja miesten välinen suhde perustuu myös usein nollasummapeliin, jossa toisen sukupuolen saavutukset ovat aina toiselta pois. Tilausta ei ole niinkään uudelle miesliikkeelle, kuten Anne Moilanen (HS 18. 6.) kirjoittaa vastauksessaan Kotrolle, vaan tasa-arvoliikkeelle, johon miehet ja naiset voisivat ottaa osaa yhdessä.

Tasa-arvoliikkeen tavoitteiden ei tarvitse olla nykyisiä maltillisempia kummankaan sukupuolen kohdalla. Nykyisin esitettyjä tavoitteita ei pidä missään tapauksessa hylätä. Sen sijaan liikkeen toimintatavat ja retoriikka voisivat etsiä vaihtoehtoja nykyiselle vastakkainasettelulle.

On myös lukuisia "uusia" teemoja, jotka liike voisi ottaa agendalleen. Yksi näistä voisi olla esimerkiksi nykyistä sukupuolettomamman lapsikulttuurin luominen, ja pyrkimys poikien ja tyttöjen elämismaailman yhdistämiseen esimerkiksi harrastusten kautta.

Lisäksi nuoria – ja oikeastaan aikuisiakin – tulisi aktivoida huomaamaan julkisuudessa esiintyvät sukupuolen stereotyyppiset kuvastot, ei vain naisten vaan myös miesten osalta. Tällä hetkellä "se pieni ero" miesten ja naisten välillä venytetään julkisuudessa äärimmilleen.

Julkisuuteen kaivataan uudenlaisia malleja miesten ja naisten välisille suhteille. Nykyisin miehet ja naiset esitetään voittopuolisesti joko toistensa vihamiehinä, pari- tai seksisuhteessa olevina tai sitten vähintäänkin tähtäämässä suhteeseen. Miehet ja naiset kuitenkin myös esimerkiksi työskentelevät ja harrastavat yhdessä.

RIIKKA PERÄLÄ

valtiot. maist., tutkija

Helsinki
Naisten huolet.

sunnuntaina, kesäkuuta 29, 2008

Naisten neuvot

Respecting Women:
I had a friend who was a good guy, but he would treat women very well and care for them and sacrifice for them. He would put his friends before girls he hadn’t even slept with (girls he would never end up sleeping with). It got so bad that me and a player friend had to run an intervention: “STOP RESPECTING WOMEN. DON’T DO ANY FAVORS FOR A WOMAN WHO HASN’T PLEASED YOU SEXUALLY.” It didn’t get through and he’s still the permafriend. This is a pattern that is repeated with beta males everywhere.
Womanly Advice
If you take a look back at the history of man, you will not find one instance where an average woman’s advice about dating or relationships was better than an average man’s.

Listening to advice from woman is like asking a car dealer what’s the best way to deal with other car dealers. They are not going to sell out their kind.

At risk of sounding like a Seinfeld episode, I think every man should do the opposite of what a woman says. Your best bet is always to get advice from a man who actually, you know, fucks women.
RENTTUSEKSIÄ VAI VARJOSEKSIÄ?

Huoltoasemaketju luopuu pornolehdistä työntekijän aloitteesta.

Helsinki Pride

"Pride-päivä pitäisi olla joka päivä"

Seksuaalianarkistit levittävät ”queer jihad”-kutsua netissä.

HS-keskustelu
Liityin itse pinkkimustaan blokkiin paikan päällä, kasvot peittämättä. Puistossa pinkkimustat olivat kasvot peittämättä.

Minä tunnen kyllä vihaa heteroita kohtaan. Heteroseksistit ovat pilanneet minun elämäni! : ( Minä en lainkaan halua peitellä sitä tosiasiaa, että olen ollut väkivallan uhri ja että kannan kaunaa ja katkeruutta sen takia.

Blokissa huusinkin kadun varren kulkijoille: "Minä en unohda!".
Kuva ja video.

Manifesti: Kuolema heterokulttuurille

lauantaina, kesäkuuta 28, 2008

Ei asevelvollisuutta vain miehille

Filosofi Martha Nussbaum arvostelee miesten asevelvollisuutta.

Naiset innostuivat pornosta.

Mistähän se johtuu, että minua toistuvasti pidetään feministinä. Monet yllättyvät suuresti, kun saavat selville, etten ole. Keskustelusta poimittua:
Eli lähteesi siis ovat pääosin mutu ja oletukset? Se, ettet ole kuullut vielä ainoastakaan feminististä, jonka pääasiallisena kiinnostuksenkohteena on miesten asioiden ajaminen ei tarkoita, ettei heitä olisi. Kriittisen miestutkimuksen parista löytyy varmasti useita feministeiksi julistautuneita ihmisiä, joiden pääasiallinen tutkimuksen ja politiikan teon kohde on nimenomaan miehen asema yhteiskunnassa. Ja mistä moinen tutkimus on lähtenyt liikkeelle? No hirveän ja pahan naistutkimuksen alta tietysti. Kaikki tuntemani feministit kiinnittävät huomiota myös miesten asioihin, mutta kun naisten asioiden tola on täällä Suomen onnelassakin huonompi, ei ole mikään ihme, että niiden puolesta kamppaillaan.
LIBERO 2/2008 Teema: Seksuaalisuus Useampiakin kiinnostavia artikkeleita.

perjantaina, kesäkuuta 27, 2008

Naiset jyräävät Yhdysvalloissa

Women are the primary consumers in the United States.
Women represent an economic powerhouse, making over 85% of the consumer purchases (in the United States) and influencing over 95% of total goods and services. 1 Women's consumer spending is $3.7 trillion and business spending is $1.5 trillion. 2 Women also purchase 50% or better in traditional "male" categories like automobiles, consumer electronics, and PCs.
Women Are In The Donation Driver’s Seat:
Women make 84 percent of all philanthropic decisions and 80 percent of all major consumer-buying decisions.

A survey by the CFWBR found that by 2010, women will control more than 60 percent of the nation’s wealth
Women and the Future of Philanthropy:
Sometime in the recent past, a tipping point was ever so quietly reached: half of this nation’s private wealth passed into the hands of women. It's estimated that this percentage will rise to 60 percent by 2010 and possibly rise as high as 70 percent in the not too distant future.
Women to Rule Men by 2010:
Where’s this wealth coming from? Here are five common sources of female wealth:

* Wages, business earnings, and investments
* Family inheritance
* Becoming widowed at a young age
* Lucrative divorce settlements, alimony, and child support
* Being wined, dined, vacationed, and bejeweled during the dating process.

This Allianz announcement should be a big wakeup call to men. As I have been exhorting for some time, you must rethink the way you relate to women: View them as peers and refuse to tolerate their attitudes of entitlement and demands for special privileges and deferential treatment.

Little by little, women have been eating your lunch, literally and figuratively. And, it’s YOUR fault. Why? Because you have equated your money with your masculinity. You have believed that women are the weaker sex, that your mission in life is to take care of them. Well, the numbers tell a different story. Now that the power clock is running out, it’s time to equate chivalry with impotence — not power. Any man who continues to play ostrich by ignoring this admonition does so at his own peril.

Naiset pitävät naisista


Men like casual sex more than women – scientific fact


The more they like sex, the more women like women

11 miljoonaa brittiä joutuu pedofiilitestiin

Does Anyone Speak Finnish?

keskiviikkona, kesäkuuta 25, 2008

HS Digilehti, Mielipideosasto 25.6.2008

Feministien ei tule ajaa vain naisten etua
"Jos feminismi ei pysty uudistumaan, siitä uhkaa tulla tasa-arvon jarru, ei sen moottori."

Vastauksessaan Arno Kotron ansiokkaaseen kirjoitukseen (HS 15. 6.) Anne Moilanen (HS 18. 6.) peräänkuulutti "fiksuja miesasiamiehiä". Vaikka Moilanen kehui kirjoitusta "historiallisen sovinnolliseksi", häneltä itseltään sovittelevuutta ei näytä löytyvän.

Kirjoituksen sävyä olennaisempaa on kuitenkin Moilasen huolestuttava sanoma.

Kun Kotro kirjoituksessaan kritisoi tasa-arvokeskustelun yleistä tyyliä ja miesten tasa-arvoongelmien vähättelyä, Moilanen ehdottaa uuden miesliikkeen perustamista ongelmien korjaamiseksi.

Feministit kuitenkin painottavat ajavansa sukupuolten välistä tasa-arvoa – siis myös miesten. Moilanen itsekin yhtyy Kotron kantaan, että naisten ja miesten tasa-arvopyrkimykset ovat yhteisiä. Mihin siis tarvitaan kahta eri leiriä?

Tasa-arvon on tarkoitus raivata tilaa, ettei kenenkään tarvitsisi rajoittaa vaikkapa identiteettiään ja ammatinvalintojaan sukupuoltaan määrittävien ennakkoluulojen mukaan.

On epäjohdonmukaista kritisoida vain toista sukupuolta koskevia stereotypioita, koska perinteiset naisten ja miesten roolit ovat muodostuneet toisistaan riippuen, vastakkainasettelussa toisiinsa nähden. Esimerkiksi naisten ajatteleminen luonnollisina hoivaajina sisältää ennakkoluulon, että miehet ovat hoitotehtävissä kelvottomampia.

On ristiriitaista ajaa vain yhden sukupuolen tasa-arvoa. Feminismi ampuu itseään nilkkaan, jos se rajoittuu ajamaan vain naisten etua. Se on paitsi epätasa-arvoista myös vahingollista sekä miehille että naisille.

Kotro otti kaivatun askeleen pois iänikuisesta ennakkoluulosta, että miehet ajavat miesten etua, naiset naisten. Samaa olisi toivonut Moilaseltakin.

Erityisen räikeä mutta hyssytellen hyväksytty epäkohta on Kotronkin esiin nostama, vain miehiä koskeva asevelvollisuus.

Tällaisen käytännön taustalla piilevien sukupuolikäsitysten ruotiminen olisi kaikille tasa-arvon kannattajille välttämätön ja kiireellinen tehtävä. Etenkin, kun kyse on lainvoimaisesta syrjinnästä – toisin kuin suuressa osassa tasa-arvo-ongelmia.

Miksi keskustelu tasa-arvosta on niin vaikeaa? Yhden ongelman Moilanenkin nostaa esiin: aihe herättää henkilökohtaisuudessaan syviä tunteita.

Naisten on myös vaikea havaita miehiä rajoittavia rooleja ja päinvastoin. Molemminpuolinen ymmärtämättömyys johtaa helposti ylilyönteihin ja väheksyntään sekä hyväntahtoisenkin kritiikin tulkitsemiseen hyökkäykseksi.

Tasa-arvokeskustelua vaivaa lisäksi takertuminen ajatukseen sukupuolesta täsmälleen kahteen ryhmään jakautuneena. Jako on historiallisesti ymmärrettävä, mutta kaikki tyynni kestämätön. Ulkopuolelle jää koko joukko ihmisiä, jotka eivät koe kuuluvansa kumpaakaan ryhmään.

Jako on myös tasa-arvon kehittymiselle haitallista, koska tavoitteena on tilanne, jossa ihmiset nähtäisiin lähtökohtaisesti yksilöinä, joilla on vapaus toteuttaa itseään nimenomaan näistä stereotypioista huolimatta.

On luonnollista, että feminismin huomio oli liikkeen alussa juuri naisiin kohdistuvissa lukuisissa eriarvoisuuksissa. Tilanne on kuitenkin onneksi – kiitos juuri naisasialiikkeen – muuttunut.

Irtautuminen aikansa eläneistä perusoletuksista ja vastakkainasetteluista on nykyfeminismin keskeisiä haasteita. On oltava avoimia sillekin tosiasialle, että myös miehet kokevat syrjintää. Samoin on luovuttava tasa-arvon määrittämisestä perinteisen mies–naisjaon ehdoilla.

Jos feminismi ei pysty uudistumaan, siitä uhkaa tulla tasa-arvon jarru, ei sen moottori.

Onkin vaikeaa nähdä perusteluja Moilasen asenteelle, kun hän totesi feministien "tunnustavan laajalti" myös miehiä koskevat sukupuoliongelmat, mutta niiden ratkaisemisen olevan miesten omalla kontolla. Mitä "tunnustaminen" oikein tarkoittaa? Että tiedostetaan, mutta ei tehdä mitään?

Feministit valittelevat usein miesten vähäistä osallistumista tasa-arvokeskusteluun. Nyt Moilanen vastasi Kotron kädenojennukseen kehottamalla häntä etsimään apua miesten joukosta tai hoitamaan asian itse.

Tällainen asenne vie takaisin kohti sitä miesten ja naisten vastakkainasettelua, josta feminismissä on aktiivisesti pyritty eroon.

MALIN GRAHN

filosofian tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto

TONI KANNISTO

filosofian tohtorikoulutettava
Tampereen yliopisto

Tissejä

Ruotsin armeijan naistaistelijoille tulta kestävät pikkuhousut.

Naiset innostuivat paljastamaan rintansa keskustelupalstalla. Jos tämän blogin lukijoilla ilmenee pakonomaista tarvetta esitellä vehkeitään tai muita lärpäkkeitään, niin laittakaa kommenttiosostolle.

Thoughts On Ejaculating Inside A Girl:
The poorer you are compared to her, the safer it is to ejaculate inside her. The reason is obvious: she does not want to have the baby from some deadbeat who can’t even buy diapers.

Ejaculation safe professions: Lawyer, engineer, publicist, human resources manager, government worker above GS-10, model/actress, doctor, urban planner

Ejaculation unsafe professions: Teacher, retail clerk, artist, writer, barista, bus driver, storekeeper, librarian, secretary, social worker

tiistaina, kesäkuuta 24, 2008

Extra Urho

Miessakkien Extra Urho on luettavissa netissä ja sieltä löytyy minunkin haastatteluni Parisuhdemarkkinoiden lainalaisuudet sivuilta 24-29.

Seksiä Pariisissa

Natsien miehittämä Pariisi oli seksiä täynnä:
Monilla naisilla, joiden aviomiehet olivat vankileireillä, oli itse asiassa suhde saksalaisten sotilaiden, "vaaleiden barbaarien" kanssa. Eikä pelkästään sotilaiden, vaan keiden tahansa kanssa, jotka pystyi auttamaan heitä taloudellisesti. Listaan kuuluivat niin pomot, velkojat kuin naapurit. Säännöstelyn aikana ruumis on arvokasta valuuttaa.
Tyttöjen väkivalta pelottaa psykoterapeuttia:
- Olen todella huolissani, sillä tyttöjen tekemä katuväkivalta on lisääntynyt. Ja heistä tulee äitejä!

Sveins sanoo naisten ja tyttöjen alkaneen monissa asioissa toimia miesten tavoin. He ovat ottaneet miehisen roolin myös turvautumalla väkivaltaan.

Sveins pitää valitettavana, että lähes kaikki sosiaalityöntekijät ovat naisia ja he luonnollisesti uskovat naisten kertomuksia herkemmin kuin miesten.

- Miehet ovat tässä aika heikoilla. Olen itse siihen osittain syypää, terapeutti tunnustaa.
Thousands of primary pupils were prevented from making Father's Day cards at school for fear of embarrassing classmates who live with single mothers and lesbians.

Homeless women in peril. Groundbreaking Toronto survey finds they endure more sex assaults and mental illnesses than men

sunnuntaina, kesäkuuta 22, 2008

Laasanen Hesarissa

Julkaistu Hesarin mielipideosastolla 19.06.2008.
Juhannus teoriassa ja käytännössä
.

Feministi Moilasen kaipaama vastavoima


Elina Aaltio - Miesasiamiehistä, feminismistä ja hiekkalaatikosta:
Näin juhannuksen kunniaksi oli sitten kuitenkin pakko vielä palata tähän aiheeseen. Olen saanut runsaasti kommentteja kirjoitukseeni "uudesta" miesliikkeestä. En ole julkaissut yhtäkään. Minua on syytetty sensuurista. Nähdäkseni olen kuitenkin vain valinnut pienemmän pahan.

Olin ajatellut, että tätä feministien syyllistämiskeskustelua en jaksa enää jatkaa. Kaikkia taisteluita ei ole järkevää käydä. Feministejä miestenvihaajiksi, väkivaltaisiksi ja yksipuolisiksi naisten suosijiksi nimittävä joukkio lähettelee sellaisia tunnepohjaisia, epäanalyyttisia ja älyllisesti epärehellisiä viestejä, ettei niiden pohjalta voi käydä keskustelua. Mikäli keskustelun ongelmia tai yhteiskunnallisia epäkohtia yrittääkin analysoida ja purkaa, saa vastineeksi kommentin, jonka sisältö on pitkälti tätä: "itse olette väärässä, itse olette väkivaltaisia, itse olette syrjimässä toista sukupuolta." Eihän tämä ole mitään keskustelua. Tämä on yhtä epäkypsää, kuin viisivuotiaiden tappelu hiekkalaatikolla.

Kriittinen ajattelu on kaiken lähtökohta. Julkaisematta jääneet kommentit eivät kuitenkaan ole edustaneet tätä. Muutamat asialliset kommentit olen jättänyt tasapuolisuuden nimissä julkaisematta. Ajattelin, että valikoiva julkaiseminen suututtaisi riidanhaastajat entisestään. Yritin tyrehdyttää keskustelun kokonaan. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Tietyt nimimerkit kirjoittavat tusinoittain kaikenlaisia vihanpurkauksia ja osa lähes päivittäin. Minun blogini ei ole ainoa tällaisten purkausten kohde. On pakko kysyä, eikö näillä ihmisillä ole muuta elämää? Mikäli he käyvät töissä, tietääköhän heidän työnantajansa kuinka monta tuntia he käyttävät henkilökohtaisten patoutumiensa purkamiseen päivittäisestä työajastaan?

Jyväskyläläinen Henry Laasanen kirjoitti tämän päivän Helsingin Sanomien mielipidesivuilla tasa-arvopolitiikasta. Hänen mukaansa tasa-arvotutkimuksen ongelmana on, että se on feministisen ideologian hallussa ja tällöin miesten ongelman jäävät huomioimatta. Toisekseen Laasanen väittää, ettei tasa-arvoinstituutioissa ole "miesasiamiesnäkökulman" edustusta.

Tässä nähdään "uudeksi" miesliikkeeksi kutsutun ryhmän harjoittaman keskustelun ongelmat. Esitetään syytöksiä, jotka perustuvat ehkäpä tunnepohjaiseen kokemukseen, mutta eivät faktoihin ja jotka eivät yleisesti ottaen pidä paikkaansa.

Japani

Human males have yet to evolve flesh-eating sperm like some animals, but their biological imperative for sex has made them into the creatures they are today.

Erik Von Markovik, aka the pickup master "Mystery," chats about the "Venusian Arts," sexual psychology and why he can help 40-year-old virgins everywhere get laid.

Japan gripped by suicide epidemic

Feminististä valinnanvapautta.

torstaina, kesäkuuta 19, 2008

Paha mies vie naiset

Why bad boy Bond will always get the girl:
Now scientists have shown it really does pay to have a mean streak - with callous, self-obsessed, deceitful men proving the biggest hit with the ladies.

The secret of his appeal, it seems, lies in three nasty personality traits said to be epitomised in James Bond.

The so-called 'dark triad' combines the self-obsession of narcissism, the impulsive, thrill-seeking and callous behaviour of the psychopath and the deceitful and exploitative nature of Machiavellianism.

In any case, nice guys need not lose all hope. Dr Gayle Brewer, an evolutionary psychologist at the University of Central Lancashire, said that while women tend to like cads for flings, they usually settle down with more caring types.
Rosa Meriläinen: "Miehenä -- hakeutuisin välittömästi pois miesporukoista yliopiston feministipiireihin. Minua arvostettaisiin siksi, että kannatan tasa-arvoa ja saisin takuulla pesää heti kun haluaisin."

keskiviikkona, kesäkuuta 18, 2008

City

Anne Moilanen, Telaketjufeministi:
Feministilehti Tulvan päätoimittaja Anne Moilanen haluaa levittää naisasian ilosanomaa. Hän vastustaa pornoa ja päivähoitomaksujen korottamista ja haluaa vaimentaa uuden miesliikkeen.

Harrastat provokaatioita. Uusimman Tulvan kannessa luvataan tulittaa jätkiä munille?

"Tarkemmin yhtä tiettyä miesaktivisti-porukkaa ja vielä tarkemmin heidän ajatuksiaan. Kansi on ironinen."

Se on hauska näky Akateemisen ikkunassa
Joko tarvitaan miesliikettä?

Teppo M radio-ohjelmissa.

Rosa Meriläinen

Mikä mieskulttuurissa mättää?
Miehenä olemisessa olisi kivaa se, että saisi pissata seisaaltaan. Siihen se suurin piirtein jääkin. Hakeutuisin välittömästi pois miesporukoista yliopiston feministipiireihin. Minua arvostettaisiin siksi, että kannatan tasa-arvoa ja saisin takuulla pesää heti kun haluaisin.

Sitä, että mieskulttuuri tappaa miehiä, ei tietenkään saisi sanoa, koska taas tässä nyt sitten miehiä syyllistetään ja haukutaan.

Moilasen vastine Kotrolle

HS Digilehti, mielipideosasto 18.6.2008

Mitä te fiksut miesasiamiehet enää odotatte?
Tasa-arvokeskustelijanakin tunnettu kirjailija ja opettaja Arno Kotro kirjoitti Sunnuntaidebatissa 15. 6. historiallisen sovinnollisesti naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Kirjoitus oli monin tavoin ansiokas, mutta antaa silti aihetta muutamaan tarkennukseen.

Kotro pohti, onko olemassa sellaista naisvihamielistä "miesliikettä", jonka mielestä "tasa-arvossa on menty liian pitkälle" (sitaatit Kotron). Voin kertoa: kyllä on. Viime vuodet on itse asiassa näyttänyt siltä, että muunlaista miesliikettä ei Suomessa olekaan.

Tälle on luonnollinen selitys. Toistaiseksi tasa-arvoasiat ovat kiinnostaneet Suomessa vain harvoja miehiä. Ikävä kyllä koko piskuinen miesliike poliittisessa merkityksessään on jäänyt muutaman kiihkeän äärilaidan kulkijan käsiin.

Tämän taantumuksellisen liikkeen johtoajatus on ollut suunnilleen se, millaista Kotro kirjoituksessaan irvi: "naiset ovat liian tasa-arvoisia". Kaikki miesasiamiehet eivät todellakaan ole yhtä rakentavia kuin Kotro!

Olen samaa mieltä siitä, että naisten ja miesten tasa-arvopyrkimysten päämäärät ovat yhteiset – kuten ne ihan todella ovatkin.

Silti sukupuolikeskustelun taso raapii välillä pohjamutia, etenkin netissä. Sitä on minun, kuten ilmeisesti Kotronkin, vaikea ymmärtää. Ehkä se johtuu siitä, että monet ihmiset kokevat tasa-arvoasiat hyvin henkilökohtaisesti. Ne herättävät tunteita.

Monet Kotron nimeämät miesten tasa-arvo-ongelmat kuten pakollinen asevelvollisuus ja syrjäytyminen tunnustetaan laajalti myös feministien parissa.

Feminismi ei kuitenkaan ole syntynyt ratkomaan ensisijaisesti miesten ongelmia. Sitä varten tarvitaan oma liike – älykäs, rohkea, uudistusmielinen ja aidosti tulevaisuuteen katsova miesliike, joka toimii yhteistyössä feministien kanssa.

Feminismiltä (ja myös naistutkimukselta, vaikka ne ovatkin eri asioita) vaaditaan usein suureen ääneen itsekriittisyyttä. Nämä vaatimukset se kokemukseni mukaan täyttää.

Feministit ovat hyvin, hyvin kriittisiä paitsi yhteiskuntaa, myös toisiaan kohtaan. He todellakin odottavat toisilta feministeiltä parasta mahdollista suoritusta, fiksuinta kuviteltavaa vetoa joka käänteessä. Jos joku feministi on toiminut muiden mielestä tökerösti, se takuulla sanotaan ääneen. Eikö tällaista itsekritiikkiä ole lupa odottaa myös miesliikkeeltä?

Miksi Arno Kotro odottaa, että joku muu perustaisi uuden ja uljaan miesliikkeen? Kuka se olisi? Mitä te kaikki fiksut miesasiamiehet enää odotatte?

ANNE MOILANEN

Suuri mysteeri ratkaistu

Family secrets: I wish I had married for money, not love:
When Bill and I got married his relaxed attitude to money amused me. He's a teacher and enjoys his job. I work in medical sales: more stressful, but it pays well. I have, however, become secretly, overwhelmingly, envious of my friends, who can rely on their husbands as the breadwinners.

Bill tells our girls that they can achieve anything and I agree, but when they start dating, I'll try to guide them (behind his back) towards men who can give them the sort of life I've never had. Feminism's fine, but there's a lot to be said for having your bills paid.
Why do men find the female breadwinner utterly terrifying?
Ask Cecile Burnett what would constitutes her ideal man and she admits that, above all, he must earn a six-figure salary.

Not, you understand, because she is mercenary or on a quest to be a kept woman. Far from it. She earns more than £300,000 a year as a hedge fund manager in London.

And therein lies the problem. Her eight-year relationship with the father of her two children, now age six and four, ended in 2006 because of the £200,000 pay gap between them, making her the main breadwinner.
Understandably, Cecile doesn't want to repeat such an experience again.

Seksiä harrastetaan vähemmän kuin sitä halutaan, kertoo Trendi-lehden suuri naisille tehty seksikysely.
Jos suurin osa kokee harrastavansa seksiä vähemmän kuin haluaisi, mikseivät ihmiset sitten korjaa asiaa?

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula pitääkin kysymystä yhtenä seksitutkimuksen suurista mysteereistä.
Olisikohan "partnereiden puute" eräs mahdollinen vastaus tuohon mysteeriin?

Lahja aviomiehelle: joka päivä seksiä vuoden ajan.

Ilmiö Teppo M.

tiistaina, kesäkuuta 17, 2008

Naiset ja tekniikka

Why women quit technology careers:
The most important antigen is the machismo that continues to permeate these work environments. We found that 63% of women in science, engineering and technology have experienced sexual harassment. That's a really high figure.

The fourth thing is the risky behavior patterns that are rewarded. We found, particularly in the tech firms, that the way to get promoted is to do a diving catch: Some system is crashing in Bulgaria, so you get on the plane in the middle of the night and dash off and spend the weekend wrestling with routers and come back a hero, and there's a ticker-tape parade, and you get two promotions -- you can actually leap a whole grade if you rescue a big enough system.

The fifth one is a combination of extremely long hours -- in tech, the average workweek is 71 hours -- emergencies and a very family-unfriendly atmosphere. And at 35 to 40, women are often having the second kid, a time when even the most organized woman finds herself caught short by the demands of her life.

maanantaina, kesäkuuta 16, 2008

Sivistyspalvelu feministeille

Valtaansa takertuneet eli mitä yhteistä on "uudella" miesliikkeellä ja Paavo Lipposella:
Miesaktivistit ovat hyökänneet blogiini.

Lipposella ja "uudella" miesliikkeellä on paljon yhteistä. Molemmat edustavat hegemonista ajattelutapaa, jonka kriitikot ovat yrittäneet tehdä näkyväksi ja sitä myöten murentaa. Molemmat ovat ryhtyneet aggressiiviseen vastahyökkäykseen. Ja näin se käy:

1) Kriittisen ajattelun kritisoiminen ja mitätöiminen

"Uusi" miesliike vihaa feministejä siksi, että he ovat tehneet naisten sorron näkyväksi, haastaneet patriarkaatin ja vieneet puheella omista sortokokemuksistaan tilaa. Reaktiona on ollut feministien kritiikin mitätöiminen, naistutkimuksen syyttäminen epätieteellisyydestä ja tilan takaisin otto miesten haltuun puhumalla miesten kokemasta sorrosta. Myös Paavo Lipponen vihaa uusliberalismin kriitikoita siksi, että he ovat tehneet tämän sortorakenteen näkyväksi. Reaktiona on tällaisen kriittisen ajattelun melko epä-älyllinen ”kritisoiminen” ja mitätöiminen.

2) Ylimielinen syyttely

Valtarakenteiden haastaminen tuomitaan ummehtuneeksi äärivasemmistolaiseksi, valtarakenteisiin sopeutuminen määritellään sen sijaan edistykseksi ja aikansa seuraamiseksi. Tämä liittyy vallalla olevaan tapaan käydä poliittista keskustelua, jossa asetetaan vastakkain idealismi ja pragmatismi. Oma ideologia häivytetään vetoamalla siihen, että puhutaan ”käytännön todellisuudesta”, jota ei voi muuttaa. Synnytetään yleinen ymmärrys ”vaihtoehdottomuudesta” ja naamioidaan se pragmaattiseksi lähestymistavaksi. Tosiasiassa puhutaan yksilöiden oikeuksien, omistusoikeuksien ja markkinoiden sääntelemättömyyden puolesta. "Pragmatismi" osoittautuukin tarkemmin tarksteltuna liberalismiksi.

3) Oman ajattelun haastajien likvidoiminen

Tyypillisesti tämä tehdään viemällä julkisessa keskustelussa tila kritiikin kohteelta huutelemalla suureen ääneen omia älynväläyksiä tai hieman sofistikoituneemmissa puheenvuoroissa tekemällä kritiikin kohteesta naurunalainen. Omaa henkilökohtaista tai edustetun taustajärjestön asemaa ja arvovaltaa käytetään ronskisti hyväksi. Tyypillistä patriarkaalista vallankäyttöä.
Myös Janinaa on sivistetty.

Ei tipu eikä lirise

40v nainen:
mistä ihmeestä eronnut nainen voi löytää kunnollisen miehen? Pitäisi saada uusi keskustelupalsta jonka nimi olisi "toisella kierroksella" tms, erotukseksi niistä sinkuista jotka eivät ole olleet naimisissa tai/ja tehneet vielä lapsia.

Alkaa jo tympimään, kun ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laittaa ilmo uskovaisten seuranhakupalstalle, vaikka ei ole itse uskovainen. Siellä ehkä on vielä jäljellä miehiä jotka eivät vaaadi heti seksiä? Voi kyllä sitten olla ettei tällainen eronnut nainen saa sieltä seuraa, kun on jo hairahtunut ; DD Muualla deittipalstoilla pelehtii vain pelimiehiä ja varattuja, ja kaikki vonkaavat seksiä.

Eikö nykymiehet suostu enää tapailemaan naisia ilman että vaativat seksiä? Kun niille sanoo ettei tipu, katoavat kuin pieru saharaan..
miehen muuttuminen - olenko sekoamassa?
Kuukausi sitten paljastui, että hän [mies] onkin suhteellisen aktiivinen pornon kuluttaja (n. kerran kuussa katselee nettipornoa ja vaihtelee vinkkejä kavereittensa kanssa).
Definition of feminism.

sunnuntaina, kesäkuuta 15, 2008

Vitsi, vitsi

Anne Moilanen: Ironia on vaikea laji. Erityisen vaikea laji se on Suomessa:
Tulvan kakkosnumeron kansi, jossa hyvin kammattu Hitchcock-tyyppinen blondi ampuu pistoolilla kohti, on herättänyt jos jonkin sortin keskustelua. Kuvan alla on teksti Tulta munille!

Eniten lämmitti kuulla, kuinka eräs lukijamme oli purskahtanut NAURUUN nähtyään kannen. Jes - oikein ymmärretty!

Arno Kotro

HS-debatti: "Naiset huipulle, miehet pohjalta pois"
Miesten ongelmat eivät ole naisten syytä. Ne pitäisi kuitenkin ottaa huomioon tasa-arvotyössä, jonka motoksi hyvin sopisi naiset huipulle, miehet pois pohjalta.

perjantaina, kesäkuuta 13, 2008

Kullankaivaja

Rise of the gold-digger: The young women who shamelessly pursue older men for their money
When did it become acceptable to be a gold-digger?

After all, isn't a woman who sleeps with a man for money - or at least for extensive use of his credit card - called something else?

But then, 'prostitute' doesn't have quite the same glamorous, diamond-encrusted platinum ring to it, does it?

A new French film opens in the UK this week called Priceless.

It tells the story of a woman who selects her mates entirely on the basis of the size of their wallets.
Lörtsä, Könde, Löfä ja mä

Tad & Molly: Should men be paid more than women?

American beauty? Having observed females on both sides of the Atlantic, our correspondent claims British women are unkempt and lazy about grooming

Keskustelu kirjaston etiikasta.

Sukat ja sandaalit

Suomi24:
Olen vast'ikään tutustunut mieheen, joka käyttää sukkia sandaaleissa. Miten voisin hienotunteisesti ilmaista miehelle, että tällainen yhdistelmä ei ole kovin tyylikäs ja sandaaleita olisi parempi pitää ilman sukkia? Tämä voi kuulostaa hyvin pinnalliselta, mutta tämä sukka-sandaaliyhdistelmä on minulle todellinen turn off ja en haluaisi esiintyä julkisesti miehen kanssa, jolla on sukat ja sandaalit.

Herra käyttää siis nahkasandaaleissa tavallisia mustia sukkia. Tämä näyttää kamalalta, kun hänellä on jalassa kapri-mittaiset housut! Jos on viileää, pitää käyttää ihan tavallisia kenkiä, ei sandaaleita ja sukkia. Sellaiset varrettomat sukat olisivat sporttisandaaleiden kanssa varmaan parempi yhdistelmä, mutta tämä nahkasandaali + tavallinen nilkkasukka on kyllä kammottava yhdistelmä mielestäni.

Minulle tämä on niin iso asia, että joudun ainakin itse miettimään suhteen jatkoa. En halua heti tästä sanoa, koska luulen, että mies loukkaantuisi. Mutta en voi kyllä näin jatkaakaan...
KYSYNTÄ NOLLA SUOMESSA:
Olen 35v ihan OK kaveri ja ollut solona puolisen vuotta. Seurustelin exänä kanssa 8 vuotta jonka jälkeen lusikat jaettiin yhteisymmärryksessä.

Kevään korvalla aloin sitten katsella maailmaa jälleen 'sillä' silmälla. Käyn aika vähän baareissa ja/tai diskoissa. Urheilen paljon, raha-asiat ovat kunnossa, en polta, alkoholia kohtuudella ja loistoduuni. Olen aika ujo enkä yritä iskeä naista kaikkialla&kaiken aikaa. Tältä osin en ehkä vastaa miesten enemmistöä.

Kun noista perinteisistä seurapaikoista ei tuntunut löytyvän mitään päätin keväällä laittaa ilmoituksen näille kuuluisille deittipalstoille. Olen siellä kuvannut itseäni rehellisesti ja mitä etsin. Kuvankin olen laittanut.

Nyt kahden kuukauden jälkeen en ole kuitenkaan saanut kuin yhden silmäniskun suomalaiselta naiselta yhden Guatemalasta ja yhden Nigeriasta. Jälkimmäiset ovat skäämmääjiä.

Omat(viisi) silmäniksua on kaikki hylätty. Aika surkeata siis.

En tiedä mikä on mennyt vikaan mutta viime viikolla päätin kokeilla jotain uutta.

Yhtenä yöna suffasin netissä ja menin laittamaan seuranhakuilmoituksen venäläiselle deittipalstalle. Tiedot jotka sinne laitoin ovat melkein kopio suomalaiselta sivulta. Kuvakin on sama molemmissa. En uskonut että kukaan olisi ollut kiinnostunut kun suomalaisellaan sivulla ei tärpännyt.

Pari päivää myöhemmin katsoin meilit ja kirjauduin venäläiselle sivulle. Olin pudota tuolilta huomatessani että naapurin tytöt olivat laittaneet 10-20 silmäiskua/korttia päivässä. Nyt yritän kahlata niitä läpi. Kirjeitä lukiessani olen immarreltu naisten huomiosta.

Tiedän että toinen maailmasota on jo ohi ja venäiset ovat nykyään ylimpiä ystäviämme mutta silti ajatus venäläisestä naisesta olivatpa he kuinka kauniita/koulutettuja/älykkäitä tahansa saa minut mietteliääksi. Mieluiten haluasin suomalaisen naisen mutta mielenkiinto ei deittipalstan perusteella ole järin hääviä.

Mistä moinen ero palstoilla johtuu? Toisella on kysyntää yli tarpeen(venäjä) ja toisella ei ollenkaan(suomi)?

torstaina, kesäkuuta 12, 2008

Asepalvelus onkin ok?

Asepalveluksen suorittamatta jättävät nuoret miehet syrjäytymisvaarassa:
Joka viides nuori mies jättää asepalveluksen suorittamatta. Tästä joukosta moni on syrjäytymisvaarassa. Puolustusvoimat halutaan mukaan syrjäytymisenestotalkoisiin, sillä kutsunnat ovat viimeinen hetki tavoittaa koko nuorten miesten ikäluokka.

- Syrjäytymisvaarassa on asevelvollisuudesta vapautettujen lisäksi myös niitä, jotka suorittavat varusmiespalveluksen, sanoo ministeriön ohjelmajohtaja Rauno Vanhanen.
Siis asevelvollisuuden suorittavat ja suorittamatta jättävät, molempiin ryhmiin kuuluvat miehet, ovat syrjäytymisvaarassa? Miten tämä kaikki liittyy asepalveluksen siunauksellisuuteen?

Men’s Silence Is Women’s Gold
When the topic is Osama bin Laden, men are Rambo; when the topic is women, men are Bambi. Men will go bonkers over — and pay lots of cash to see — football, hockey, rock concerts, tractor pulls, boxing matches, and naked women. But, when elected officials legislate away their reproductive, civil, and custody rights, their rowdiness melds into reticence. These men of “action” are quickly transformed into passive, diffident, cheap wimps.

keskiviikkona, kesäkuuta 11, 2008

Naiset projisoijina

Projisointia:
Usein kun naiset puhuvat miehistä ja miehille tyypillisestä negatiivisesta käyttäytymisestä, tulee sellainen tunne että naiset itse asiassa projisoivat omaa käytöstään miehiin. Monesti nimittäin huomaa, että naiset syyttävät miehiä asioista joita miehet tosiasiassa eivät tee ainakaan kovin usein, mutta jotka taas ovat naisille itselleen hyvin tyypillisiä.

On yleinen klisee, että ujot ja nörtähtävät runopojat tai muut ns. alemman tason miehet haaveilisivat narttumaisista pissiskaunottarista eivätkä kiinnostuisi itsensä kaltaisista ujoista nörttitytöistä, joihin heillä voisi olla saumojakin ja jotka myös olisivat heille sopivampia kumppaneita. Tämä ei arkikokemuksen perusteella vain yksinkertaisesti pidä paikkaansa. On sen sijaan hyvin tyypillistä, että kaikki naiset kiinnostuvat osapuilleen samoista miehistä eli rehvakkaista alfauroksista.

Ja jos mennään siihen iki-ihanaan feminismiin, lopulta jopa kaikenlaiset teoriat yhteiskunnan piilorakenteissa pesivästä naisia syrjivästä patriarkaalisesta salaliitosta pätevät lähes yksi yhteen siihen, miten feministit käytännössä toimivat tässä yhteiskunnassa. Tai no, yksi ero siinä tietysti on - feministit eivät tee sitä piilossa vaan täysin julkisesti.
Eräskin elitistinen heteromiesnarratiivi.

The news article "Stone Age man killed to get a woman" kind of puzzles me how it is news, but I guess that these days it is.

Half a million elderly men lead lonely lives with no friends and no contact from their families, a report warned yesterday.

tiistaina, kesäkuuta 10, 2008

Teppo M

Teppo M:n seksiblogi suututti yllättäen miehet.
- Aivan selvästi monet miehet suuttuivat tosi pahasti naistenkaatoprojektistani.

Helsinkiläinen kolmekymppinen Teppo M. kuvailee suorasanaisessa blogissaan 100 naista, miten etenee hänen viime syksynä lyömänsä veto sadan naisen kellistämisestä yhden vuoden aikana.

- Kävi ilmi, että naiset ovat paljon huumorintajuisempia kuin miehet, bloggaaja kertoo kokemuksistaan.

- Miesten palaute oli välillä sellaista, ettei siitä voi päätellä muuta kuin, että he kokivat seksiblogin todella uhkaavaksi.
Näin Teppo M. kaataa naiset
1. Älä yritä iskeä ensimmäistä kohdalle osuvaa naista. Klassinen virhe on yrittää ensimmäistä, epäonnistua ja siirtyä heti seuraavaan. Noudata jotain valintakriteeriä.

"Valinnan perusteena käytetään yleisesti kahta erilaista lähestymistapaa: 1) kenen kanssa makaisin mieluiten tai 2) kuka antaa todennäköisimmin."

2. Osta naisia kiihottava auto. Teppo M. hankki myyjän suosituksen perusteella Alfa Romeon. Volvot, Mersut ja BMW:t kannattaa jättää pois laskuista.

3. Jos et tiedä, mistä ravintolasta/baarista voisi löytyä hyvää naisseuraa, kysy taksikuskilta neuvoa. Juo alkoholia vain kohtuudella.

4. Tarkkaile naisten eleitä. Jos nainen katselee keimaillen, tee aloite.

"Lähimpänä seissyt tummaverikkö katsoi minuun keimaillen ja myönsi sääriään tosiaan palelevan. Ehdotin hänelle, että skippaisimme jonotuksen ja siirtyisimme suoraan jatkoille luokseni. Nainen kikatti hieman ja sanoi ettei hän voisi sellaista tehdä. Katsoin häntä vielä kerran arvioivasti varpaista päälakeen ja totesin: "Sääli"."

5. Varmista, että kotona on esimerkiksi pullo valkoviiniä mahdollisia jatkoja varten.

6. Aina ei kannata yrittää seurueen äänekkäintä naista. Hae baaritiskiltä kaksi juomaa, lähesty hiljaisempaa naista ja tarjoa toista juomaa hänelle. Vaikka nainen aluksi hämmentyisi ja jopa kieltäytyisi tarjouksesta, ehdota hänelle mahdollisuutta tulla juttelemaan sinulle. Anna kiltille tytölle aikaa tarttua houkuttimeen.

7. Varaa treffeille aikaa muutama tunti. Älä aloita heti henkilökohtaisilla asioilla vaan pysyttele neutraaleissa aihealueissa.

8. Mieti kotisi sisustusta.

" Lukuvalo ja seksivalo ovat kaksi täysin päinvastaista asiaa."

9. Älä ole aina äänessä. Joskus naiset haluavat purkaa tuntemuksiaan ja kaipaavat kuuntelijaa. Kun sellainen osuu kohdalle, kaato on lähes taattu.

"Olen elämäni aikana karkottanut luultavasti satoja naisia innostumalla puhumaan aivan liikaa, täysin vääristä aiheista ja katastrofaalisen väärässä seurassa."

10. Naisia ei löydy vain baareista! Voit tarjota esimerkiksi kahvit sinulle juttelemaan tulevalla kylmissään olevalle feissarille.

11. Kiinnitä huomiota puolituttujen naisten pukeutumiseen, hiuksiin jne. Jos nainen ostaa esimerkiksi uutta hajuvettä, muista kehua sitä.

12. Älä aliarvioi naisia.

"Naiset ovat miehiin verrattuna ylivertaisia tulkitsemaan toisen ihmisen tarkoitusperiä ja ymmärtämään sosiaaliseen tilanteeseen kätkettyjä merkitystasoja."

13. Tunnista potentiaaliset yökerhoissa käyvät naisseurueet.

"Tanssivia naisryhmiä näyttäisi olevan kahdenlaisia. Ne joiden jäsenet nauravat usein ja katsovat toisiaan silmiin ja sitten toiset, jotka vilkuilevat ympärilleen ja kiinnittävät vähemmän huomiota musiikkiin. Edeltävät eivät halua tulla häirityksi, jälkimmäiset toivovat jotain tapahtuvaksi."

14. Jos yksinäinen nainen etsii ravintolassa tms. istumapaikkaa, tarjoa sitä vierestäsi.

15. Kun nainen huomaa sinut, tartu tilaisuuteen.

"Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran ja tässä harrastuksessa sen muuttamiseen ei anneta mahdollisuutta."

16. Käy kaikissa mahdollisissa juhlatilaisuuksissa pikkujoulusta häihin. Ota huomioon, ketkä käyvät kyseisissä juhlatilaisuuksissa ja paikoissa.

"Laivalla olevat naiset ovat ehkä kolmatta kertaa ulkona vuoden sisällä, kun taas kaupunkien yökerhoissa pyörivät pörräävät siellä joka viikko."

17. Voit hakeutua niin nais- kuin sekaporukoihin. Keskustelu voi lähteä käyntiin paremmin seurueessa, jossa on myös miehiä.

18. Tarjoa puhelinnumeroasi, jos nainen meinaa lähteä ennen kuin olette päässeet itse asiaan. Pidä mielessä, kenelle olet jo antanut numerosi ja missä tapasitte.

Looking for Mr Right

Looking for Mr Right or Mr Impossible-to-Find:
"Women have all the sexual power in their 20s - they can pick and choose. And they find it disconcerting when that power shift occurs in their 30s," he says. "As much as it sucks for women, it's an evolutionary thing. Guys are attracted to younger women, and women in their 30s who are single and are expecting men in their 30s to commit are playing a losing game, they really are."

in the partnering game, men on low incomes are probably the biggest losers of all. According to Heard's analysis, the lower the income the less likely a man is to be partnered across all age groups. For a man to improve his chances, he really needs to earn more money.
Nimi on valtaa.

Kaikki naiset rakastavat Jammu Siltavuorta.

Vastakkainasettelu-blogi.

maanantaina, kesäkuuta 09, 2008

Tasa-arvoministeri puhuu

Stefan Wallin - puhetiivistelmä 07.06.2008 Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Stefan Wallin Puoluekokous Turussa 8.6.2008
Rkp:n puoluekokous on vuosituhannen ensimmäinen Turussa. Myös osan­ottajiensa suhteen se ovat omalla tavallaan ensimmäinen lajiaan. Runsaasta 250 edustajasta nimittäin melkein 130 on naisia. Tämä tarkoittaa, että rkp:n korkeimmalla päätöselimellä eli puoluekokouksellä on ensimmäistä kertaa histori­ansa aikana naisenemmistö.

Monesta syystä tämä tieto tuntuu oikeastaan vain vahvistukselta puolu­eemme profiilille ja arvopohjalle.

Niin puheenjohtajistossamme kuin ministeriryhmässämmekin on puolet nai­sia ja puolet miehiä. Hallituksessa meillä on tasa-arvoministerin salkku. Me­nemme kunnallisvaaleihin monin oikeudenmukaisuusteemoin, jotka perustu­vat naisen ja miehen, tytön ja pojan yhtäläisiin oikeuksiin elämän kaikilla alu­eilla. Tavoitteemme on saada kunnallisvaaliehdokkaiksi yhtä monta naista kuin miestä.

Tasa-arvo on oikeudenmukaisuuskysymys. Se on jokaisen sellaisen yhteis­kunnan, organisaation, yhteisön tai yrityksen kypsyysmittari, joka haluaa ottaa itsensä tosissaan ja antaa itsestään uskottavan kuvan. Sen takia tasa-arvo on niitä arvoja, jotka politiikan kaikkien toimijoiden täytyy pukea kon­kreetti­siksi teoiksi eikä pelkästään muistaa juhlapuheretoriikassaan.

Kaikessa poliittisessa työssä on tasa-arvoulottuvuus. Tulosten saavuttami­seksi tarvitaan kuitenkin myös systematisointia ja fokusointia. Haluan nostaa esille kuusi näkökohtaa, joiden rkp:n mielestä pitää olla perustana tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta tehtävälle työlle.

Nämä ovat sukupuoliulottuvuuden integrointi päätöksentekoon, valta­vir­tais­taminen, jossa arvioidaan päätösten vaikutukset tasa-arvoon. Muut näkö­kohdat ovat naisten ja miesten palkkaerojen kaventaminen, naisten urakehi­tyksen edistäminen, kouluissa tehtävä tasa-arvotietoisuuden kasvattaminen eriarvoistumisen torjumiseksi, pyrkimykset työelämän ja kotielämän yhteen­sovittamisen helpottamiseksi sekä perheissä ja läheisissä ihmissuh­teissa ensi­sijaisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy.

Kukin näistä teema-alueista vaatii oman strategiansa, jossa selkeästi lausutun tavoitteen seuraksi tarvitaan konkreettisia työkaluja. Jokaisessa tarvitaan lisäksi läpi koko politiikan ulottuva yhteiskuntatyön tuki yhtä lailla elinkei­no­elämän huipulta kuin koululaisten ja päiväkotilasten vanhemmilta ja opetta­jilta.

Konkreettisten tulosten mahdollisuudet ovat runsaita yhteiskunnassa, jossa liian monet vanhanaikaiset päätöksenteon kulttuurit, kaavamaiset käsitykset sukupuoli- ja ammattirooleista, heikko itsetunto sekä nuo kuuluisat lasikatot, -seinät ja -ovet yhä ovat tiellä.

Pääsemme tuloksiin vain jos jokainen kantaa vastuunsa. Jokainen.

Eräs suurimmista rakenteellisista epäoikeudenmukaisuuksista on naisten ja miesten palkkaero. Ongelmakentän syvyyttä ja jähmeyttä kuvastaa se to­si­seikka, ettei edes naisvaltaisen sairaanhoitoalan viimesyksyisellä poikkeuksel­lisella palkkaratkaisulla ollut kuin marginaalien vaikutus naisten ja miesten keskimäärin 20-prosenttiseen palkkakuiluun.

Siksi tarvitaan selkeä tasa-arvoprofiloituminen kaikissa työmarkkinoiden tu­levissa palkkaratkaisuissa. Yhtä aikaa tiedämme edessä olevien suhdanteiden myös kysyvän maltillisia palkkaratkaisuja. Yhtälö on toden totta arka. Mutta tässäkin on valmiutta hoitaa tilanne. Haluan nostaa esille samapalkka­työryh­män, jolla on lajissaan ainutlaatuinen kokoonpano: johtavia poliitikoita yli kaikkien ryhmittymä- ja puoluerajojen sekä työmarkkinajärjestöjen ylin johto.

Kaikki osapuolet ovat keväästä 2006 alkaen sitoutuneet tavoitteeseen ka­ven­taa palkkakuilua viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Vauhti ei ehkä häikäise, mutta palkkakehityksen historiataustaa vasten se on todelli­suu­dessa melko kunnianhimoinen. Miten käytännössä käy, riippuu paljon siitä, minkä painon työmarkkinaosapuolet antavat samapalkka­kysy­mykselle. Tämä on vastuullista vapautta – paljon vastuun kera.

Haluan tasa-arvoministerin ominaisuudessa vedota erityisesti työmarkkina­osapuoliin, jotta ne tekevät kaikkensa lisätäkseen naisten ja miesten palkka­tasa-arvoa, vähentävät työmarkkinoiden eriytymistä ja suhtautuvat myöntei­sesti ehdotuksiin, jotka antavat miehille ja isille suurempia mahdollisuuksia ottaa vastuuta lapsistaan näiden ollessa pieniä. Työntekijä, joka on tyytyväi­nen panostukseensa kotona, on taatusti motivoituneempi myös työaikana.

Samat haasteet koskevat tietenkin myös politiikassa tehtävää työtä. Politiikka on tunnetusti tahtomista. Rkp:llä on pitkä ja onneksemme johdonmukainen ansiolista tasa-arvon saralla.

Tänä päivänä meillä on tärkeä rooli jatkaa Annie Furuhjelmin, Elly Sigfridsin, Elisabeth Rehnin ja monien muiden luomassa hengessä: jatkaa lasikattojen murtamista, raivata uutta maata ja avata kabinettien ovia viedäksemme uudenaikaisen, oikeudenmukaisen näkemyksen naisen ja miehen yhtäläisistä mah­dollisuuksista elämän kaikille alueille.

Ruotsalaisen kansanpuolueen pitää jatkossakin tehdä aloitteita mullistavista perhevapaamalleista, puhua isän roolista kotitaloudessa ja lasten kanssa, edistää naisen yhtäläistä oikeutta ammattiuraan myös silloin, kun – onneksi yhä harvemmin – meitä pilkataan aloitteemme tähden. Yhteiskunta ei näet muutu, jos vähimpään tyytyvä saa päättää.

sunnuntaina, kesäkuuta 08, 2008

100 naista

Teppo M iskee naisia vedonlyönnin vuoksi
Oikea Teppo ei ole Anna-Leena Härkönen eikä Katja Kallio. Hän on mies, mutta ei Tuomas Vimma.

Tummaa tukkaa riittää ohimoille ja suortuviksi niskaankin, leukaperiä koristaa muodikas sänkiparta. Harmaa mokkarotsi näyttää kalliilta, samoin farkut. T-paidassa on teksti The Rock Side of Life. Kaksimetristen miesten tapaan hän kulkee hartiat hieman lysyssä.

Omilleen Teppo ei pääse, vaikka hän voittaisikin vedon. Yhden naisen pokaaminen aiheuttaa keskimäärin 100 euron kulut.
HS-keskustelu:
On tämä ainakin rutosti terveempää kuin esim. H. Laasosen kirjan hassut teoriat. Taitaa tässäkin tämä "keski-ikäistyvä nörtti" taas todistaa, ettei seksin saaminen ja/tai pariutuminen ole kiinni miehen (tai naisenkaan) mystisestä A- tai B-luokan statuksesta. vaan omasta asenteesta.

Maria Väkiparta

Ratkaisevaa on korvien väli, ei jalkoväli!
(Satakunnan Kansa, 4.6.2008)

Feministinen aikakauslehti Tulva hyökkäsi tuoreessa numerossaan taantumuksellisina pitämiään miesaktivisteja vastaan otsikolla ”Tulta munille”. Tästäkös miesaktivistit pillastuivat ja aihetta käsitelleessä A-studiossa (7.5.) saimme kuulla, etteivät miespolot uskalla edes puhua miesten ongelmista tässä naisten dominoimassa yhteiskunnassa, jossa tasa-arvovaltuutettukin keskittyy vain naisten aseman kohentamisen.

Syntyneestä porusta päätelleen miesten merkittävin tasa-arvo-ongelma on aktiivinen naisasialiike, vaikka feministien provokaatio itse asiassa mahdollisti miesten todellisten tasa-arvo-ongelmien pääsyn päivänvaloon.

Miesasialiike lyö päätään seinään kohdistaessaan hyökkäyksensä naisasialiikkeeseen, semminkin kun naisjärjestöjen tavoitteet esim. vanhemmuuden jakamisesta tukevat miestenkin tavoitteita. Tuskin feministeillä olisi myöskään mitään miesten pidempää ja terveempää elämää tai lyhyempää asepalvelusta vastaan. Mies- ja naisasialiikkeen vastakkainasettelu onkin silkkaa resurssien haaskausta!
Miehen syrjäytyminen parisuhde-elämästä.

lauantaina, kesäkuuta 07, 2008

Terho Pursiainen

17.4.2008 Miehen feminismi
- Naisten syrjinnästä käytännön elämässä hyötyvät vain ne muutamat miehet, jotka naisten syrjinnän tähden pääsevät kipuamaan tehtäviin, joihin heidän kykynsä eivät aidosti riitä. Kaikki muut ja kokonaisuus kärsivät. Kun miehet oivaltavat tämän, heidänkin on helppo muuttaa perinteisiä asenteitaan.”

- Minä kutsun feminismiksi eksistentiaalista paneutumista niihin laiminlyötyihin ihmisyyden mahdollisuuksiin, jotka vain naiset ja miehet yhdessä voivat oivaltaa ja toteuttaa.

- Feminismin ideologista sisältöä ei siis voi määritellä. Määritellä voi vain sen, miten etsimiseen suhtaudutaan. Etsiminen on uskoa, ojentautumista sen mukaan, mitä ei vielä näy, eli uuden Raamatun käännöksen mukaan: ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” (Hepr. 11:1.)

- Minä toivon, että yhteinen feministinen etsintä voi johtaa sellaisten ihmisyyden tähän asti laiminlyötyjen mahdollisuuksien löytämiseen, jotka mullistavat kulttuurin.
Kalle juo, Kalle joi, Kalle on kohta ympäripäissään
”Tuo humalainen mies häiritsee minua” on suomen kielen alkeita opiskelevalle mitä käyttökelpoisin lause. Ainakin jos on uskomista Suomi sujuvaksi 1 - oppikirjaan.
Häh, missä on sukupuolisensitiivisyys?

Näin voi käydä.

Ongelma ja Ratkaisu

Moni ruotsalaisnuori harrastaa seksiä vastoin tahtoaan:
Joka seitsemäs ruotsalainen lukiolaistyttö on tuoreen kyselyn mukaan ollut yhdynnässä vastoin tahtoaan. Poikien kohdalla tilanne on vähän valoisampi: vain yksi seitsemästätoista on harrastanut seksiä vastahakoisesti.

Tutkijan mukaan nuorten on vaikea kieltäytyä seksistä, koska he kokevat että heidän on oltava seksuaalisesti vapaamielisiä.

Peräti 65 prosenttia tytöistä kertoo joutuneensa vasten tahtoaan seksuaalisten lähentelyjen kohteeksi. Kyse on ollut kaikkea kähmimisestä yhdyntään asti.
Mikko Moilanen:
Naisille pitäisi antaa oikeus osoittaa välittömästi häiritsevälle miehelle, että häirinnän on loputtava. Naisen tulisi voida vetää hihastaan jalkapallosta tuttu punainen kortti, jonka hän näyttäisi miehelle. Tämä tarkoittaisi sitä, että häirinnän on loputtava välittömästi ja kyseisen miehen on poistuttava paikalta, jos mikään muu ei saa häirintää loppumaan.

Jos mies ei tottelisi naisen näyttämää punaista korttia, niin paikallaolijoilla on velvollisuus toimia rikoksen jatkumisen kannalta asianmukaisella tavalla. Esimerkiksi häiritsevä mies voitaisiin yhteisvoimin poistaa rakennuksen ulkopuolella poliiseja odottamaan.

Asianmukaisten ja tarpeellisten lakien valmistuttua RAY:n keräämät rahat pitää ohjata naisasiajärjestöjen käyttöön, jotta he voivat valmistaa valistamisen kannalta tarpeelliset tietoiskut joukkotiedotusvälineille. Näissä videoissa naisen, joka ei osoita seksuaalista häirintää harjoittavalla miehelle punaista korttia, osoitettaisiin olevan petturi ja välinpitämätön yhteisestä hyvästä. Videoissa myös kuvattaisiin, että miten reipasotteinen ja naisia kunnioittava mies toimisi häirinnän estämiseksi yhteisen hyvän puolesta.

perjantaina, kesäkuuta 06, 2008

Jutta Urpilainen SDP:n puheenjohtajaksi

HS-keskustelu:
En usko olevani ainoa SDP:tä tähän asti äänestänyt pienipalkkainen mies, koska olen kuvitellut SDP:n edustavan puolueena parhaiten niitä arvoja jotka ovat minulle tärkeitä - tasa-arvo mukaanlukien.

SDP:n nuorisosiipi (SONK) on hiljattain muun muassa vaatinut SDP:n julistautumista feministiseksi puolueeksi. Mikäli SDP:n puheenjohtajaksi nyt valitaan itseään feministiksi kutsuva henkilö, tai SDP jopa julistautuu feministiseksi puolueeksi, niin toivottavasti mahdollisimman moni muukin kaltaiseni äänestäjä jättää puolueen välittömästi. Uskon myös monen todellista tasa-arvoa kannattavan naisäänestäjän harkitsevan äänestyskäyttäytymistään jatkossa.

Huoltajuusmuutos

Why more and more women are losing custody battles over their children
I bitterly regret how my career has been used against me,' she says. 'I know that if I'd worked part-time, the divorce courts would have looked at me more favourably.

'Why should I be penalised for having a career as well as children?'

Men might point out they have been on the receiving end of such treatment for decades.

One thing is clear: the subversion of traditional roles in the home and at work may be a cause for celebration for feminists, but women themselves are suffering damaging side-effects.

But the truth, however unpalatable, is that equality goes both ways.
Is the United States Turning Into a Fascist Country?

Top feminist's four-letter outburst stuns university.

Janina Andersson:
"190 000 lasta näkee vuosittain, kun heidän äitiään pahoinpidellään."

keskiviikkona, kesäkuuta 04, 2008

Kivaa olla rakastettu

Insesti-isälle tulvii rakkauskirjeitä.
Tytärtään seksiorjana kellarissa pitänyt Josef Fritzl on saanut jo 200 rakkauskirjettä.

Kirjeissä naiset tarjoavat rakkauttaan ja kiintymystään 73-vuotiaalle Fritzlille. Naisten mielestä insesti-isä on väärin ymmärretty ja hyvä pohjimmiltaan.

Kirjeistä kertoneen brittiläisen The Sun -lehden mukaan naiset hyväksyvät Fritzlin selitykset tyttärensä Elisabethin vangitsemiselle kellariin 24 vuodeksi. Josef Fritzl on perustellut tekoaan sillä, että halusi pitää tyttärensä erossa huumeista ja viinasta.

Naiset uskovat myös, että omalle lapselleen seitsemän lasta siittänyt Fritzl halusi tyttärensä kokevan äitiyden ilot.
Fritzl vs. Kiltti mies 200-0.

Men prefer being solo over a bad marriage: study

Avioliiton mitätöinti aiheutti myrskyn Ranskan parlamentissa

Napit vastakkain

Onko naistutkimus tiedettä?

Naistutkimuksen olemassaolon oikeudesta väittelevät tietokirjailija Osmo Tammisalo ja naistutkimuksen opettaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Jaana Vuori. Kuuntele netissä mp3.

maanantaina, kesäkuuta 02, 2008

Hannu Sepponen

Naisten väkivalta, vaarallinen puheenaihe?

Kalevan haastattelussa (Viikko-Kaleva 25.5.) Anne Moilanen antaa väärän todistuksen väittäessään, että Pasi Malmi tai allekirjoittanut haluaisi estää keskustelun sukupuolittuneesta väkivallasta. Asia on täsmälleen päinvastoin. Olemme tuoneet julkisuudessa esille, että tähänastinen sanotun väkivaltailmiön tutkimus ja keskustelu on ollut totaalisen yksipuolista. Tutkimus on pitkään perustunut lähtökohtaan, jonka mukaan nainen on uhri, mies syyllinen ja tekijä. Kaiken lisäksi tuota lähtökohtaa ei yleensä ole empiirisesti testattu.

Tässä suhteessa on nyt olemassa uutta mielenkiintoista kotimaista tutkimustietoa. Äskettäin Lääkärilehdessä (18.1.2008) julkistetussa tutkimusraportissa kerrotaan, että nuorista miehistä joka kuudes (17 prosenttia) ilmoittaa joutuneensa naisystävän lyömäksi. Etelä-Suomen lääninhallituksen ja puolustusvoimien toteuttamassa hankkeessa oli tarkoitus vaikuttaa nuorten miesten väkivalta-asenteisiin, mutta kysyttiin myös miesten omia uhrikokemuksia. Vastoin odotuksia he olivatkin joutuneet usein "sukupuolittuneen väkivallan” kohteeksi. Ilmiön laajuus vastaa kansainvälisiä tutkimustuloksia, totesivat arviossaan Markku Heiskanen ja Minna Piispa, jotka ovat tulleet tunnetuiksi kuuluisasta Usko, toivo, hakkaus -tutkimuksestaan. Nyt odotellaankin, että myös parisuhde- ja perheväkivallan koko kuvaa päästäisiin tutkimaan ennakkoluulottomasti.

USA:sta, Englannista ja Saksasta tiedetään, että puolisoiden aggressio ja väkivaltaisuus ovat verrannollista tasoa. Suomessakin tiedetään jo kymmenen vuoden ajalta, että naisten osuus törkeissä puolisoitten pahoinpitelyissä on 40 prosenttia.

Naisten väkivaltaisuus oli pitkään todellinen tabu, jonka tutkimistakin naisjärjestöt vastustivat. Järjestöt halusivat neljä vuotta sitten estää RAY:n rahoituksen Ensi- ja turvakotien liiton Vaiettu naiseus -hankkeelle.

Kummastelen, mitä vaarallista monipuolisessa väkivaltatutkimuksessa on. Ehkä siinä ovat vaarassa radikaalifeministien ideologiset asettamukset, mutta sen sijaan saatava tieto olisi osaltaan tarpeen perheväkivallan ehkäisemiseksi.

Tällä hetkellä argumenttiperusteinen keskustelu radikaalifeministien kanssa tuntuu tuskastuttavan vaikealta. Monet eivät halua kohdata kritiikkiä rehellisesti, vaan siitä esitetään julkisuuteen vääristelyjä, joita sitten touhukkaasti kritisoidaan.

Kuitenkin keskustelu myös sukupuolittuneesta väkivallasta kulkee vähitellen myös tutkimuksen piirissä aivan eri tasolla. Perheväkivallassa laajemminkin on olemassa naiserityisiä ja mieserityisiä piirteitä. Niitä pitää tutkia ideologisista rasitteista vapaana. Se ei ole ainakaan miesaktivisteille ongelma. Tavoitteena tässäkin asiassa tulee olla ennakkoluuloton tutkimus ja keskustelu, jossa molempien sukupuolten kohtaamiin ongelmiin suhtaudutaan avoimesti ja reilusti.

Hannu T. Sepponen
Mies vailla tasa-arvoa -kirjan toimittaja Tampere (julkaistu Kalevan yleisönosastossa 1.6.2008)

sunnuntaina, kesäkuuta 01, 2008

Uusmoralismia

Who Says the Boy Crisis Is Over?

Boys education failure continues to be ignored

Urheilu kiinnostaa, seksi ei.

Nazis violently attack Swedish feminists.

Suomalainen pornokeskustelu tarjoaa vähän vastauksia.
Tohtori Annamari Vänskä arvostelee suomalaista pornokeskustelua uusmoralismista. Tutkija Harri Kalha sanoo pornon alistavan paitsi naista myös miestä. Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Veronika Honkasalo varoittaa, että porno vaikuttaa nuorten seurustelusuhteisiin.
Edit: Laitoin pystyyn Miesten tasa-arvo foorumin. Edellinen foorumi ei ollut suuri menestys, mutta tätä voi käyttää korvaajana Miessakkien poistetulle foorumille uutisten postaamiseen tai keskusteluun. Katsellaan, löytyykö sinne postaajia.